Thứ hai, 01/07/2019 - 06:46

Chùm ảnh động siêu hài hước giúp nạp năng lượng cho tuần mới

Dân trí

Chùm ảnh động về những khoảnh khắc cực kỳ hài hước dưới đây sẽ giúp bạn có thêm năng lượng cho một tuần làm việc mới.

Chùm ảnh động siêu hài hước giúp nạp năng lượng cho tuần mới - 1

Bắt tay cái nào!

Chùm ảnh động siêu hài hước giúp nạp năng lượng cho tuần mới - 2

“Người ơi ở lại, xe đi nhé!”

Chùm ảnh động siêu hài hước giúp nạp năng lượng cho tuần mới - 3

“Làm trò gì mà cứ khua tay múa chân thế kia?”

Chùm ảnh động siêu hài hước giúp nạp năng lượng cho tuần mới - 4

Thực và hư

Chùm ảnh động siêu hài hước giúp nạp năng lượng cho tuần mới - 5

“Tôi là trò đùa của ông đấy à?”

Chùm ảnh động siêu hài hước giúp nạp năng lượng cho tuần mới - 6

“Người ta đã ngại rồi mà cứ quay mãi thế?”

Chùm ảnh động siêu hài hước giúp nạp năng lượng cho tuần mới - 7

Giải pháp để chụp ảnh cho người... không có tóc

Chùm ảnh động siêu hài hước giúp nạp năng lượng cho tuần mới - 8

Đi để... trở về

Chùm ảnh động siêu hài hước giúp nạp năng lượng cho tuần mới - 9

Dù sao cũng đã có cố gắng

Chùm ảnh động siêu hài hước giúp nạp năng lượng cho tuần mới - 10

U đầu ư? Không sao, vẫn ăn mừng tiếp được!

Chùm ảnh động siêu hài hước giúp nạp năng lượng cho tuần mới - 11

Hình thức không quan trọng, quan trọng là... kết quả

Chùm ảnh động siêu hài hước giúp nạp năng lượng cho tuần mới - 12

Đừng bao giờ ăn mừng quá sớm

Chùm ảnh động siêu hài hước giúp nạp năng lượng cho tuần mới - 13

Vô tình hay cố ý đây?

Chùm ảnh động siêu hài hước giúp nạp năng lượng cho tuần mới - 14

Xuống bể bơi cũng phải thật phong cách

Chùm ảnh động siêu hài hước giúp nạp năng lượng cho tuần mới - 15

Vui thôi, đừng vui quá!

Phạm Thế Quang Huy