Thứ ba, 19/01/2016 - 09:37

Khuyến khích quỹ đầu tư mạo hiểm: tin vui với các DN công nghệ

Dân trí

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới, công nghệ cao.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng chính sách khuyến khích việc thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm để phát triển công nghệ mới, công nghệ cao.

Công văn này nêu rõ: trên cơ sở xem xét đề nghị của Bộ Khoa học & Công nghệ về việc xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới, công nghệ cao, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch & Đầu tư rà soát, đánh giá việc thành lập và hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực phát triển công nghệ mới, công nghệ cao cũng như quy định hiện hành về khuyến khích thành lập quỹ đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực phát triển công nghệ mới, công nghệ cao.

Bộ Khoa học & Công nghệ chủ trì việc đề xuất xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư phát triển công nghệ mới, công nghệ cao, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2016.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung các chính sách khuyến khích các quỹ đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển công nghệ mới, công  nghệ cao trong dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong thời gian qua, không ít doanh nghiệp đã quyết định đầu tư mạo hiểm để phát triển các công nghệ mới nhưng gặp khá nhiều khó khăn vì rào cản của hành lang pháp lý. Tại cuộc hội thảo mới đây của Bộ Khoa học & Công nghệ ở khu công nghệ cao Hòa Lạc, trước việc nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự băn khoăn thậm chí là bức xúc vì có quá nhiều “giấy phép con” khiến cho việc đầu tư mạo hiểm gặp rất nhiều rủi ro, Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Trần Văn Tùng và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Đặng Huy Đông đều thống nhất trong năm 2016 sẽ phối hợp với các bộ/ngành liên quan để rà soát các văn bản pháp lý nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư mạo hiểm.

Nguyễn Hùng