Mỗi ngày một mẹo:

Mẹo chế loa cho smartphone từ… chai nhựa bỏ đi

Dân trí

Bạn là người thích tận dụng những vật dụng bỏ đi tái chế thành những món đồ hữu ích. Vậy bạn đã biết cách tận dụng những chai nhựa bỏ đi chưa? Nó có thể thành món đồ công nghệ hữu ích cho bạn khi cần. Hãy tham khảo video sau đây.

Mẹo chế loa cho smartphone từ… chai nhựa bỏ đi

Xuân Ngọc