Thứ sáu, 08/12/2017 - 07:56

Mỗi ngày một mẹo:

Mẹo chế máy phát điện mini từ phế liệu

Dân trí

Chỉ cần khéo tay và có một ý tưởng hay cùng với vài món đồ dễ kiếm, bạn có thể sáng tạo ra những món đồ công nghệ không tưởng. Video sau đây chính là ví dụ cho điều đó…

Mẹo chế… máy phát điện mini

Xuân Ngọc