Mỗi ngày một mẹo:

Mẹo chế máy sạc cho smartphone với spinner

Dân trí

Món đồ chơi spinner hoàn toàn có thể biến thành máy sạc đặc biệt cho bạn nếu bạn biết một số “bí kíp” tự chế như sau đây. Hãy tham khảo video sau, có thể sẽ hữu ích cho bạn trong một số trường hợp.

Mẹo chế máy sạc cho smartphone với spinner

Xuân Ngọc