Mỗi ngày một mẹo:

Mẹo lạ tăng bộ nhớ trống cho iPhone

Dân trí

iPhone của bạn có dung lượng đã gần cạn và bạn cũng đã cố gắng xoá các ứng dụng không cần thiết nhưng bộ nhớ vẫn thiếu trầm trọng? Hãy thử cách làm như video sau đây, có thể bạn sẽ được “tặng” thêm đến hàng GB bộ nhớ mà không mất đi dữ liệu cần thiết nào.

Mẹo lạ tăng bộ nhớ trống cho iPhone

Xuân Ngọc