Thứ năm, 05/02/2015 - 14:12

Phát triển Khu công nghệ sinh học tại Đồng Nai

Dân trí

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương quy hoạch phát triển Khu Công nghệ cao chuyên ngành sinh học tại tỉnh Đồng Nai với diện tích trên 200 ha. Trong đó, thực hiện các mô hình thực nghiệm về cây trồng trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao công nghệ sinh học

Phát triển Khu công nghệ sinh học tại Đồng Nai

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan đưa Khu Công nghệ cao Đồng Nai và dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, hoàn tất các thủ tục theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, để đưa sản xuất nông nghiệp của tỉnh từng bước phát triển theo chiều sâu, năng suất cao, chất lượng tốt, UBND tỉnh Đồng Nai đã có chủ trương thành lập Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học có diện tích 208 ha với mục đích xây dựng các mô hình thực nghiệm và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho nông dân trên địa bàn tỉnh.

 

Đến nay, bên cạnh xúc tiến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện các mô hình thực nghiệm về cây trồng trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao công nghệ sinh học, Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học còn đẩy mạnh hoạt động kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp vào hoạt động tại đây. Hiện đang có 9 dự án đầu tư hoạt động, trong đó có dự án đã sản xuất 42 loại hạt giống rau F1 và cung cấp cho thị trường 45 tấn giống tương ứng; một số sản phẩm khác đã và đang được chuyển giao cho bà con nông dân.

 

Phạm Thanh

Mới nhất