Thứ năm, 24/10/2019 - 07:12

Quảng Bình triển khai mô hình “Phòng họp không giấy”

Dân trí

Sở TT&TT Quảng Bình là đơn vị đầu tiên thử nghiệm ứng dụng mô hình “phòng họp không giấy”. Sau khi thử nghiệm, hiệu chỉnh, Sở này đang phối hợp để triển khai nhân rộng mô hình đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Bình mới đây đã tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình “Phòng họp không giấy” để chuẩn bị triển khai đến các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Mô hình “Phòng họp không giấy” là sản phẩm do Tập đoàn VNPT nghiên cứu, thực hiện nhằm mục tiêu giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong phòng họp, đẩy nhanh hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác.

Quảng Bình triển khai mô hình “Phòng họp không giấy” - 1

Quảng Bình đang triển khai mô hình phòng họp không giấy.

Mô hình “Phòng họp không giấy” dựa trên việc ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin gồm: hệ thống văn bản điện tử - ký số điện tử, hệ thống văn bản điện tử - theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và hệ thống phiên họp không giấy tờ, bảo đảm phục vụ trước, trong và sau phiên họp.

Toàn bộ quy trình được thực hiện thông qua hệ thống văn bản điện tử - ký số điện tử và không sử dụng bất cứ văn bản dưới dạng in nào, nguồn tài liệu mở và luôn sẵn sàng tra cứu trên hệ thống, người chủ trì và các đại biểu có tài liệu tức thời, có khả năng lấy ý kiến và biểu quyết từ xa rút ngắn thời gian xử lý công việc, mang lại nhiều lợi ích như: Tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, quản lý công việc hiệu quả, cập nhật thông tin kịp thời, báo cáo đầy đủ chính xác.

Tại Quảng Bình, Sở TT&TT là đơn vị đầu tiên thử nghiệm ứng dụng mô hình. Sau khi thử nghiệm, hiệu chỉnh, Sở TT&TT đang phối hợp với VNPT triển khai nhân rộng mô hình đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. Đây là một trong những giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả việc xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh tỉnh Quảng Bình.

Đặng Tài