Thứ tư, 11/05/2016 - 15:37

VNPT sẽ vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng cơ quan Đảng, Nhà nước

Dân trí

Ngày 11/5, VNPT và Cục Bưu điện Trung ương vừa ký kết văn bản quan trọng trong việc quản lý, khai thác và cung cấp dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước.

VNPT sẽ vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng cơ quan Đảng, Nhà nước - 1

Theo Thỏa thuận phối hợp về quản lý, khai thác và cung cấp dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) của cơ quan Đảng và Nhà nước, VNPT sẽ có trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo dưỡng và xử lý các sự cố, phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương đảm bảo công tác an toàn, bảo mật và an ninh thông tin trên toàn mạng TSLCD theo quy định.

Bên cạnh đó, VNPT sẽ cung cấp hạ tầng cho mạng TSLCD, đảm bảo điều kiện hoạt động thiết bị mạng TSLCD của Cục Bưu điện Trung ương.

Mạng TSLCD là dự án được triển khai từ năm 2007, chính thức được khai trương hoạt động từ tháng 3/2012 và từ đó đến nay đã và đang cung cấp kết nối và dịch vụ cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố, quận, huyện ủy, UBND quận, huyện, thị xã… trên cả nước.

Mạng TSLCD hiện được chia thành hai cấp: Từ trung ương về các tỉnh thành và từ tỉnh thành về các huyện xã. Hiện tại, 47/60 tỉnh có lưu lượng sử dụng mạng chuyên dùng dưới 60%, 2 tỉnh có lưu lượng sử dụng trên 80%.

Bảo Khánh