Thứ tư, 25/12/2013 - 11:26

Vietcombank cấp tín dụng trị giá 150 triệu USD cho PVEP

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 150 triệu USD cho Dự án thăm dò khai thác dầu khí lô 10&11-1 của PVEP.

Ngày 23/12/2013, tại trụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam số 18 Láng Hạ, Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) nhằm đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác phát triển giữa hai bên.
 
Vietcombank cấp tín dụng trị giá 150 triệu USD cho PVEP

 

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên cam kết duy trì hợp tác toàn diện, lâu dài, có hiệu quả và cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực hoạt động có liên quan. Vietcombank cam kết sẽ cung cấp cho PVEP các sản phẩm tài chính ngân hàng với chính sách phù hợp nhất nhằm hỗ trợ vốn cho hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh của PVEP cùng các đơn vị thành viên, và các sản phẩm dịch vụ khác liên quan như: Thanh toán; Bảo lãnh; Các dịch vụ liên quan tới tài chính doanh nghiệp và thị trường chứng khoán; Các sản phẩm về ngoại hối; Sản phẩm bán lẻ; Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng khác mà PVEP và các đơn vị thành viên quan tâm…

 

Trên cơ sở các điều khoản thỏa thuận, hai bên cũng sẽ cử đại diện tham gia nhóm công tác được các bên thành lập để cụ thể hóa các nội dung hợp tác và tổ chức thực hiện để đạt được các mục tiêu đề ra; đồng thời thường xuyên thông tin cho nhau các nội dung liên quan đến thỏa thuận hợp tác, chủ động đề xuất các vấn đề cần hợp tác, phương thức hợp tác trong quá trình tổ chức triển khai.

 

Ngay trong khuôn khổ Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác, các bên đã cụ thể hóa hành động của mình thông qua việc ký kết Hợp đồng tín dụng đầu tư cho Dự án thăm dò khai thác dầu khí lô 10&11-1 của PVEP. Hợp đồng hợp vốn có trị giá 150 triệu đô la Mỹ do Sở Giao dịch của Vietcombank làm đầu mối với tỷ lệ cho vay của Vietcombank là 83,5% (tương đương với 125,25 triệu đô la Mỹ).

 

Lễ ký kết này cũng chính thức đánh dấu quan hệ hợp tác tín dụng giữa Vietcombank với PVEP, mở ra các cơ hội hợp tác mới để phát huy các lợi thế, khai thác tốt nhất tiềm năng hiện có của các bên, từ đó nâng cao sức cạnh tranh, cùng phát triển hiệu quả, mang lại lợi ích chung cho cả Vietcombank và PVEP, cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 

PV

Mới nhất