Bạn đọc Dân trí đã ủng hộ hơn 2,1 tỷ đồng "Tiếp sức ngư dân bám biển"

Dân trí Tính đến ngày 27/5, bạn đọc Dân trí trong và ngoài nước đã tham gia ủng hộ 2.134.623.002 đồng đến chương trình "Cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển".
>>Cô trò trường THCS Tô Hoàng "Tiếp sức ngư dân bám biển"
>>Vì Hoàng Sa ruột thịt, ngư dân không ngại nợ nần và hi sinh
>>Tiếp sức 150 triệu đồng đến ngư dân "bám biển bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo"
>>Cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển

NGÀY DIỄN GIẢI SỐ TIỀN
Bạn đọc ủng hộ qua NH Quân đội  
14/05/2014 Do Thi Tuyet giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Bui Duc Hung giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Pham Thuy Chinh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Duy Tung giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Pham Thi Thuy giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Do Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen Manh Tuan giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Tran Nu Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Pham Thi Nhan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen N Toan giup MS 4033 (Q4033) 350,000
14/05/2014 Nguyen Vinh Dung giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Hoang Thi Thanh Nga giup MS 4033 (Q4033) 20,000
14/05/2014 Do Thi Minh Phuong giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen Thi Hong Nhu giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Ban doc Dna tri giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen Thi Sinh giup MS 4033 1,000,000
15/05/2014 Nguyen Thi Hong Nhung giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Tran Phuong Anh giup MS 4033 (Q4033) 7,600,000
15/05/2014 Nguyen Van Hanh giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
15/05/2014 Le Huu Cuong giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Tran Thi Mai giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Tran Thi Kim Trang giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Hoang Thi Lan Huong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Nguyen Thi Lan giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Nguyen Ha Trung giup MS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Dao Ngoc Hiep giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Chị Bùi Thị Hường giúp m S4033 500,000
16/05/2014 Bùi Thị Kiều Oanh: tiếp sức ngư dân bám biền MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Nguyen le Hoan: Tiếp sức ngư dân bám biển Q4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Vu Xuan thuy: Tiếp sức ngư dân bám biển Q4033 (Q4033) 200,000
17/05/2014 Do Ngoc Phuong giup MS 4033 (Q4033) 100,000
17/05/2014 Tran Manh Phuc giup MS 4033 (Q4033) 500,000
19/05/2014 Doan Minh Chi giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
19/05/2014 Tran Thi Phuong Lan giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
19/05/2014 Bui Van Hoang giup MS 4033 (Q4033) 100,000
19/05/2014 Ngoc Vu Huong giup MS 4033 (Q4033) 100,000
19/05/2014 Tap The lop 12A Thi xa Son Tay - Khoa 1991 - 1994 giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
19/05/2014 Ngo Thi Lan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
19/05/2014 Vu Thi Huong - Vu Thi Huyen giup MS 4033 (Q4033) 200,000
20/5/2014 Nguyen Ngoc Linh giup MS 4033 (Q4033)  1,000,000
20/5/2014 Nguyen Van Thanh giup MS 4033 (Q4033)  200,000
20/5/2014 Luu Thi Ngoc giup MS 4033 (Q4033)  100,000
21/5/2014 Nguyen Ngoc Thanh giup MS 4033 (Q4033)  1,000,000
21/5/2014 Nguyen Thi Lan Huong + Nguyen Thu Hien giup MS 4033 (Q4033)  600,000
22/5/2014 Nguyen Thi Thanh Nga giup ms 4033  2,000,000
22/5/2014 Cty TNHH Pha Le Viet giup MS 4033 (Q4033)  20,000,000
Bạn đọc ủng hộ qua NH Vietcombank  
14/05/2014 Cty Du lich Kinh do giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Dam Duc Tuyen giup MS 4033 (Q4033) 1,800,000
14/05/2014 Nguyen Duc Toan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T May giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Tam giup MS 4033 (Q4033) 450,000
14/05/2014 Le Manh Hung giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Dang Hong Anh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Tran Nguyen Ngoc giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Hoang Trang giup MS 4033 (Q4033) 400,000
14/05/2014 Tran Kim Ngoc giup MS 4033 (Q4033) 150,000
14/05/2014 Nguyen Hanh Chi giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Nguyen Trong Hieu giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Tran Huu Hai giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Thoai Nhu giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Tran Anh Khoa giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T Anh Hang giup MS 4033 (Q4033) 1,400,000
14/05/2014 Nguyen Anh Tuan giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Lý T Minh Lien giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen T Ngoc Linh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Pham Minh Truong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Hong Van giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Duinh De giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Truong T Thu Thuy giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Bui T Thanh Binh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Trinh Van Sao giup MS 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Doan T Minh Hanh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Vo T Kim Xuyen giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Dang Van Tuyen giup MS 4033 (Q4033) 400,000
14/05/2014 Pham T Thanh Hoa giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen Thu Trang giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Mai Thanh Huyen giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Dao Phuong Mai giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Le T Minh Nguyet giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen Tuan Anh giup MS 4033 (Q4033) 400,000
14/05/2014 Le T Lien Hong giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Hoang T Hong Tram giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Trinh  T Kim Anh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen T Thuy Hang giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Ho Cong Thanh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Van Thang giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Ho Quyet Thang giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Tran Hieu Hoa giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Trieu T Huong giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Le T Nguyet Anh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Hai Van giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Le Ngoc Chi giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Pham Quynh Trang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Le Thanh Thuy giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Thao Lao giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Nguyen T Anh Hong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Le T Minh Nguyet giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Tran T Thu Thuy giup MS 4033 (Q4033) 400,000
14/05/2014 Ha Xuan Hoai giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen T Ngoc giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Le T Thu Hien giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Do Dang Doanh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Pham T Nhu Trang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Vu T Minh Tu giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Dang T Duyen giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Pham T Thu giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Tran Viet Hung giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Do Anh Nguyet giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Hoang T To Nga giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Mai T Hoai giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen Xuan Tuan giup Ms 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Le Van Hoe giup MS 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Trần Thanh Thao giup MS 4033 (Q4033) 400,000
14/05/2014 Nguyen Thanh Tung giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Quyen giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Tran Ngoc Khanh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Kim Lien + chau Ngoc Phong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Tran Tu giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Dinh T Khanh Van giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Pham T Thu Hang giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen Thu Hien giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Tran T Huyen Trang giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Le Ngo Quynh Minh giup MS 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Trinh T Thuy Trang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Tran T Viet Hong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Tran TMinh Ly giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen Huyen Tran giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Hoang Long giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Tran T Thao giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Phong Thong ke Vu NDNN Bo Tai Chinh giup MS 4033 (Q4033) 600,000
14/05/2014 Tran Kim Hien giup MS 4033 (Q4033) 600,000
14/05/2014 Le Viet Phuong giupMS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Vu T Van giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Mai T Nguyet Thanh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen T Xuan giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen Minh Hang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ngo Ba Nhat giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Bui T  Hieu giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen T Nguyet Minh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Tran Viet giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Cao Nguyen Hoang Thi giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Do T Chiem giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Diep My Lan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Phan T Hang giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen T Phuong Hien giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Tran T Van Huyen giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Vu T Dung giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Tran T Giang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Hong Nhan giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T Thanh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Hoang Vu Quynh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Hoang T Kim Oanh giup MS 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Trinh Dang Thuan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Hoang T Mai Anh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T Minh Thao giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Pham Thanh Hai giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Phan Tan Thanh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Bui Quynh Van giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Le T Ngoc Mai giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Dang T Ngoc Diep giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Nguyen Ngoc Hien giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen Hoai Ninh giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen Lan Phuong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen Thu Ha giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Nguyen T Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Dinh Chinh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Nguyen T Ngoc Van giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen Thuy Mai giup MS 4033 (Q4033) 600,000
14/05/2014 Co Tan Anh Thu giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
14/05/2014 Tri T Boich giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen T Bich Lien giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Minh Nguyet giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Tong Van Dung giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Vu Thu Hien giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Hoang T Tam giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Tran Hoang Quyen giup Ms 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Tran T Thu Hien giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T Ha giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Le T Anh Thu giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Hoang T Hai Yen giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Tran T Huyen giup MS 4033 (Q4033) 1,053,500
14/05/2014 Le T Dung giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen T Hien Thuong giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Trinh Hai Tung giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen Van Bach giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Quach My Hoan giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Do T Thanh Nga giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Doan T Cham giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Le Tuan Kha giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen T Thu Ba giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Phan T Thanh Huyen giup MS 4033 (Q4033) 60,000
14/05/2014 Bui Thanh Thuy + chau Nguyen Tuan M inh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen Ngoc Quynh giup MS 4033 (Q4033) 403,300
14/05/2014 Nguyen T Lan Phuong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Doan T Huong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T My Hanh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Pham T Lien giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Le Kieu Ngoc Thu giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Tran T Binh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ngo T Thu Mai giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Vu T Xuan Loc giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Minh Duc giup MS 4033 (Q4033) 10,000
14/05/2014 Nguyen T My Hanh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Chu Van Tien giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Vo Chien Thang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Tran T Mai Le giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Cong ty Dinh Vang giup MS 4033 (Q4033) 10,000,000
14/05/2014 Nguyen Duy Thanh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen Tuan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ha Nguyen giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Nguyen T Thu Hien giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Cty CP Tu van KT va Cong nghe Thach Dinh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Ong Nguyen Hong Anh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T Ly giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Hong + Thu giup MS 4033 (Q4033) 400,000
14/05/2014 Tha T Thanh Thuy giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Tran T Minh Nguyet giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Lieu giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
14/05/2014 Nguyen Van Ha giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen T Tuyet Oanh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Dao T Thanh Thuy giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
14/05/2014 Luu T Mai Phuong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen Nhat Truong giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen T Van Anh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen Tien Dang giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen Huong Sen giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Pham Tran Phuong giup MS 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Le Kim Thoa giup MS 4033 (Q4033) 400,000
14/05/2014 Tran T Kim Ngan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Pham Thuy Phuong giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen T Thuy Nga giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Le T Quynh Mai giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Le T Ngoc Lan giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Hong Thuy giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Tong T Thu Thuy giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Le T Thu Huong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Thuy Dung giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Vu T Tuyet Mai giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Phan T Dung giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Phung Thanh Tuan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Tran T Kim Yen giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Hoang T Hong Loan giup MS 4033 (Q4033) 10,000,000
14/05/2014 Uong T Ngoc Mai giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Le T Thanh Tam giup MS 4033 (Q4033) 400,000
14/05/2014 Vu Quang Huy giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Tran T Ngoc Mai giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T Minh Hau giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen T Thuy Phuong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Ngo T Thuy Huong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Ngo Thu Giang giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen T Phuong Loan giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Do T Hai Yen giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T Duong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Vu T Thu Hang giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T Huong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Thai Son giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Vu Xuan Manh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T Quynh Mai giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
14/05/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033) 150,000
14/05/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 La Quang Tri giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Nguyen T My giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Le Luong Binh giup MS 4033 (Q4033) 60,000
15/05/2014 Doan Hong Minh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Tran Quang giup MS 4033 (Q4033) 50,000
15/05/2014 Lieu Van Hung giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Do Huu Tung giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Nguyen Manh Ha giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
15/05/2014 Nguyen T Thu giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Tran Kim Cuong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Le Hoang Thien giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Nong Ngoc Trang giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Do Xuan Cuong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Bui Sy Hoang giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Luu T Linh Trang giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Hoang T Van giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Nguyen T Nguyet Anh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Duong Quoc Tuan giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
15/05/2014 Nguyen T Thanh Loan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Phan Thuy Chi giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Truong Nguyen Tuong Vy giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Luu T Thanh Truc giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Nguyen T Thu giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Pham T Minh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Vu T Mai Dung giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 To Nhu Xuan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Nguyen T Thanh Tam giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Nguyen Huyen Tram giup MS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Phan Dieu Linh giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
15/05/2014 Nguyen T Hoa giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 La T Huyen Nga giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Nguyen T Thu Ha giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Nguyen Phuong Anh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Do Hong Minh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Do Van Tu giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Bui Xuan Phuong giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
15/05/2014 Trieu Mai Lan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Dau T Thanh Tam giup MS 4033 (Q4033) 400,000
15/05/2014 Phan T Thu Ha giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Mai My Hanh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Tran T Bich Ngoc giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Pham T Oanh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Nguyen T Hai Ha giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Nguyen Minh Duc giup MS 4033 (Q4033) 10,000
15/05/2014 Tran T Mua giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Bui T Lien Huong+ La Hai + Thu Ha + Nong Dung giup MS 4033 (Q4033) 3,500,000
15/05/2014 Le Thanh Thuy giup MS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Hoang T Mai Hoa giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Do T Quynh Hoa giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Tran Thu Yen giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Pham T Lan Anh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Nguyen T Hong giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Pham T Quynh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Do Thanh Huong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Bui Lan Huong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Bui Quy Sang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Dien T Mung (Dieu Hien) giup MS 4033 (Q4033) 3,000,000
15/05/2014 Quach Bich Thuy giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
15/05/2014 Pham T Huong giup MS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Hoang T Thuy giup MS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Duong T Hue giup MS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Nguyen T Mai Phuong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Tap the CBCNV Cty CP Du lich & XNK Vinh Thinh giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
15/05/2014 Le Hong Dung giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Do T Mai giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
15/05/2014 Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
15/05/2014 Ly T Kim Hong giup MS 4033 (Q4033) 20,000,000
15/05/2014 Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Tran T Trich giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Nguyen Tien Tiem giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Nguyen Dang Thang giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Nguyen Dieu Linh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Cty TNHH Thuc Pham Fugi giup MS 4033 (Q4033) 10,000,000
15/05/2014 Nguyen Van Mau giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Cty TNHH DV Tan Nam Thien giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
15/05/2014 Lu Hoai Phong giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
15/05/2014 Gd chau Tran Cong Dai giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Nguyen Thuy Binh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Cty TNHH CUVT&DVTM Thanh Do giup MS 4033 (Q4033) 38,000,000
15/05/2014 Hoang T Hong Nhung giup MS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Cty TNHH Thuong Mai Dich vu Auto One giup MS 4033 (Q4033) 10,000,000
15/05/2014 Ly Bich Tram giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Mai Thu Huong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Duong The Luong giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Nguyen Quang Giap giup MS 4033 (Q4033) 400,000
15/05/2014 Nguyen T Phuong Thanh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Bui Nhu Quynh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Nguyen Bao Tram giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Cty TNHH Hoai Giang Xanh giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
15/05/2014 Do T Ha giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Nguyen Phi Hung giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Dao Quang Hung giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Le Hoang Phuong giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Nguyen Hong Hanh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Nguyen Duc Hieu giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Ly Thien Trang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Dinh T Ngoc Thuy giupMS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Tran T Phuong giup Ms 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Nguyen T Oanh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Dang T Xuan giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Cty CP In Thuan Phat giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
15/05/2014 Ngo Tu Nhu giup MS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Nguyen T Thanh Huyen giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Tran Nhat Duy giup MS 4033 (Q4033) 150,000
15/05/2014 Nguyen Thuan Giang giup MS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Nguyen Tri Phuong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Cong dong Marketing Online VN Nha trang  giup MS 4033 (Q4033) 20,000,000
16/05/2014 Tran T Loan giup MS 4033 (Q4033) 550,000
16/05/2014 Nguyen Van Thi giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Gia dinh chi Hoa - Phuong giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
16/05/2014 Le Xuan Bang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Nguyen Mai Trang giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Pham Dien Hoa giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/05/2014 Ha Quoc Cuong giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/05/2014 Nguyen Sy Hung giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Dinh Thanh Hang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Pham T Hoang Lien giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Tran Nguyen Phong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Dang T Thuc giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Dinh T Phuong Anh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Tran T Bich Ngoc + Nguyen Thai Loc giup MS 4033 (Q4033) 300,000
16/05/2014 Duong T Tuyet Dung giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Hoang Minh Tuan giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Pham Ngoc Dung giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Hoang Hai Yen giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Dang Quynh Mai giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Pham T Viet giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Doan Van Tho giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Nguyen T Thanh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/05/2014 Thanh Xuan Ly giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Le Thu Mai giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/05/2014 Sam T Hoai Linh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Quach T Thu Van giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/05/2014 Nguyen Van Thang giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/05/2014 Nguyen Quynh Phuong giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/05/2014 Hoang Dieu Thuy giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Pham Van Hung giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Nguyen Thanh Huyen giup MS 4033 (Q4033) 2,300,000
16/05/2014 Vu Thanh Van giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Vu Quang Hung giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Vu T Hoai Thuong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Bui T Thu Hien giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/05/2014 Truong Vu Ngan giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/05/2014 Le Thanh Huy giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Nguyen Le Quyen giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Nong Quang Huy giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Le Thuy Duong  giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Nguyen T Huong Thao giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Nguyen Trung Khanh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Nguyen T Le Ha giup Ms 4033 (Q4033) 300,000
16/05/2014 Bui Tuan Hung giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Do T Nguyet giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Nguyen T Huong Giang giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Nguyen T Nguyen giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Phan Lan Anh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Tran T Lien giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Pham Huyen Ninh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/05/2014 Mai, Ngan, Phuong, Voc Yen giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Tran T Phuong Lien giup MS 4033 (Q4033) 300,000
16/05/2014 Le Duy Hung giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Pham Yen Nga giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Thu Hoang Beclin giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Lan Dong Tan giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Me Khoai tay giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/05/2014 Pham Phuong Thao giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/05/2014 Nguyen Duc Huy giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/05/2014 Bui TNgoc Suong giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Pham T Trang Nhung giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
16/05/2014 Pham Lan Phuong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 To Phuong Hoa giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Dang Tuan Dung giup MS 4033 (Q4033) 300,000
16/05/2014 Bui Hong Bich giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Nguyen Van Chung + Tran T Huyen giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/05/2014 Tap the CBCNV Cty Cp In Thuan Phat giup MS 4033 (Q4033) 2,310,000
16/05/2014 Truong Van Hung giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Nguyen Minh Hoa giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Nguyen T Thanh Hai giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
16/05/2014 Phi Lam Phuong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Le T Binh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Huynh T Hong Nhung giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Mai Thu Thuy giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Do Thanh Ha giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/05/2014 Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
16/05/2014 Bui T Thanh Phuong giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Thieu chung tu: Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Thieu chung tu: Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Bui Phuong Lien giup MS 4033 (Q4033) 500,000
17/05/2014 Nguyen Manh Cuong giup MS 4033 (Q4033) 300,000
17/05/2014 Phan T Hong Van giup MS 4033 (Q4033) 200,000
17/05/2014 Nguyen Thai Giang giup MS 4033 (Q4033) 100,000
17/05/2014 Nguyen Thai Bao Tram giup MS 4033 (Q4033) 500,000
17/05/2014 Nguyen T Hong Minh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
17/05/2014 Luong T Thanh Thuy giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
17/05/2014 Le T Thanh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
17/05/2014 Trinh T Dinh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
17/05/2014 Cty Cp Lam Thanh Son giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
17/05/2014 Thieu chung tu: Pham Minh Hang giup Ms 4033 (Q4033) 100,000
17/05/2014 Thieu chung tu: Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033) 300,000
17/05/2014 Vu Manh Ha giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
17/05/2014 Vu T Ngoc Thanh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
17/05/2014 Ngo Hong Dam giup MS 4033 (Q4033) 500,000
17/05/2014 Nguyen T Thanh Minh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
17/05/2014 Vu Hong Trang + Gia dinh Vu Truong Xiem giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
17/05/2014 Tran T Thanh Le giup MS 4033 (Q4033) 200,000
17/05/2014 Hoang T Mai giup MS 4033 (Q4033) 400,000
17/05/2014 Pham Dang giup MS 4033 (Q4033) 100,000
17/05/2014 Nguyen Viet Cong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
17/05/2014 Le T Nhan giup MS 4033 (Q4033) 100,000
17/05/2014 Dinh T Thuy Huong giup MS 4033 (Q4033) 100,000
17/05/2014 Tran T Minh Khue giup MS 4033 (Q4033) 50,000
17/05/2014 Vu The Dung giup MS 4033 (Q4033) 600,000
18/05/2014 Cty TNHH Giai phap phan mem Huu Phong giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
18/05/2014 Dang Thu Hang giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
18/05/2014 Dao Minh Tam giup MS 4033 (Q4033) 500,000
18/05/2014 Vu Mai Quoc Hung giup MS 4033 (Q4033) 200,000
18/05/2014 Thieu chung tu: Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033) 200,000
19/05/2014 Cua hang Van Vu - Ha Noi giup ms 4033 (Q4033) 5,000,000
19/05/2014 Tran Hoang Yen giup ms 4033 (Q4033) 500,000
19/05/2014 To Van Son giup ms 4033 (Q4033) 5,000,000
19/05/2014 Nguyen Thi Duyen giup ms 4033 (Q4033) 300,000
19/05/2014 Le Thi Viet Ha giup ms 4033 (Q4033) 300,000
19/05/2014 Nguyen Thi mai  Huong giup ms 4033 (Q4033) 400,000
19/05/2014 Luong Hong Tuan giup ms 4033 (Q4033) 3,000,000
19/05/2014 Tran Thi Thanh Nga giup ms 4033 (Q4033) 200,000
19/05/2014 Nguyen Thanh Xuan giup ms 4033 (Q4033) 1,000,000
19/05/2014 Truong Nguyen Tuong Vy giup ms 4033 (Q4033) 1,000,000
19/05/2014 Duong Thi Linh giup ms 4300 (Q4033) 1,000,000
19/05/2014 Mai Ngoc Son, Nguyen Thanh Binh giup ms 4033 (Q4033) 838,000
19/05/2014 Do Khanh Van giup ms 4033 (Q4033) 200,000
19/05/2014 Bong & Tom giup ms 4033 (Q4033) 2,000,000
19/05/2014 DNTN Quoc Toan giup ms 4033 (Q4033) 20,000,000
19/05/2014 Bui Nhu Quynh giup ms 4033 (Q4033) 300,000
19/05/2014 Vu Hoang Hiep giup ms 4033 (Q4033) 200,000
19/05/2014 CTCP Hong Hac Dai Lai giup ms 4033 (Q4033) 30,000,000
19/05/2014 Hoang Tho Thanh van giup ms 4033 (Q4033) 1,418,333
19/05/2014 Dang Phuong Thuy giup ms 4033 (Q4033) 300,000
19/05/2014 Phong Ky Thuat CT MO tuyen Dong Sin Quyen Lao Cai giup ms 4033 (Q4033) 1,050,000
19/05/2014 Pham Ngoc Dung giup ms 4033 (Q4033) 200,000
19/05/2014 Nguyen Thi Phuong Uyen giup ms 4033 (Q4033) 500,000
19/05/2014 Pham Minh Tuan giup ms 4033 (Q4033) 200,000
19/05/2014 NGuyen Thi Ngoc Anh giup ms 4033 (Q4033) 500,000
19/05/2014 Nguyen Thuy ngoc My  giup ms 4033 (Q4033) 5,000,000
19/05/2014 Nguyen Tien Thanh giup ms 4033 (Q4033) 100,000
19/05/2014 Ha Nam Trung giup ms 4033 (Q4033) 200,000
19/05/2014 Pham Thu Ha giup ms 4033 (Q4033) 100,000
19/05/2014 Nguyen Thi Toan giup ms 4033 (Q4033) 100,000
19/05/2014 Le Thi Hong Nhi giup ms 4033 (Q4033) 1,000,000
19/05/2014 Nguyen Duc Hien giup ms 4033 (Q4033) 300,000
19/05/2014 Nguyen Kim Hue giup ms 4033 (Q4033) 5,000,000
19/05/2014 Hoang The Thanh giup ms 4033 (Q4033) 500,000
19/05/2014 Le Thi Phuong Lan giup ms 4033 (Q4033) 1,000,000
19/05/2014 Vu Thi To Uyen giup ms 4033 (Q4033) 1,000,000
19/05/2014 Doan Xuan Hop - To dap xe Greenlife giup ms 4033 (Q4033) 1,000,000
19/05/2014 Cong ty TNHH Viet Anh giup ms 4033 (Q4033) 20,000,000
19/05/2014 Ta Thi Yen giup ms 4033 (Q4033) 1,000,000
19/05/2014 Ly Manh Khoi giupi ms 4033 (Q4033) 200,000
19/05/2014 To Minh Kieu, Pham Thi Hue, To Thi Ngan, Pham T Phuong Thao giup ms 4033 (Q4033) 800,000
19/05/2014 Luong T van Anh, Nguyen Van Long, Nguyen Van Truong, Nguyen van Phon giup ms 4033 (Q4033) 800,000
19/05/2014 To T Huong,, To Thi Ha, Ha Kien Cuong, Ha T To Uyen giup ms 4033 (Q4033) 800,000
19/05/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033) 5,000,000
19/05/2014 Nguyen Thi Phuong giup ms 4033 (Q4033) 1,000,000
19/05/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033) 500,000
19/05/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033) 100,000
20/5/2014 Nguyen Duy Thanh giup ms 4033 (Q4033)  500,000
20/5/2014 Nguyen Thi Phuogn Loan giup ms 4033 (Q4033)  500,000
20/5/2014 Huynh  Hai Thanh giup ms 4033 (Q4033)  500,000
20/5/2014 Nguyen Thi Hong Uyen giup ms 4033 (Q4033)  500,000
20/5/2014 Pham Phan Huy giup ms 4033 (Q4033)  2,000,000
20/5/2014 Nghiem Tran Van giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
20/5/2014 Hoang Thi Hong Minh giup ms 4033 (Q4033)  100,000
20/5/2014 Nguyen Hong Lien giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
20/5/2014 No Anh Tien giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
20/5/2014 Nguyen Thi  Ngoc Thuy giup ms 4033 (Q4033)  50,000
20/5/2014 Nguyen N Quang giup ms 4033 (Q4033)  500,000
20/5/2014 Quang Thi yen Anh giup ms 4033 (Q4033)  500,000
20/5/2014 Duong Tai Mui giup ms 4033 (Q4033)  300,000
20/5/2014 Nguyen Thanh Tung giup ms 4033 (Q4033)  200,000
20/5/2014 Nguyen Thi Hong Thom giup ms 4033 (Q4033)  500,000
20/5/2014 Nguyen Thu Ha giup ms 4033 (Q4033)  300,000
20/5/2014 Nguyen Kim Chi giup ms 4033 (Q4033)  300,000
20/5/2014 Le Quynh Trang giup ms 4033 (Q4033)  200,000
21/5/2014 Nguyen Minh Khoi giup ms 4033 (Q4033)  200,000
21/5/2014 Pham Tu Anh giup ms 4033 (Q4033)  200,000
21/5/2014 Le Thiet Cuong giup ms 4033 (Q4033)  2,000,000
21/5/2014 Duong Thi Ngoc lan giup ms 4033 (Q4033)  500,000
21/5/2014 Luong van Hao giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
21/5/2014 Vu Thi Hoa giup ms 4033 (Q4033)  500,000
21/5/2014 NGuyen van Huynh giup ms 4033 (Q4033)  100,000
21/5/2014 Nguyen Bach Yen giup ms 4033 (Q4033)  200,000
21/5/2014 Vo Thi Hong Ngoc giup ms 4033 (Q4033)  500,000
21/5/2014 Tran Quoc Thai giup ms 4033 (Q4033)  500,000
21/5/2014 Trinh Tuan Anh giup ms 4033 (Q4033)  200,000
21/5/2014 Dau Thi Minh Hang giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
21/5/2014 Pham Thi Quynh Lien giup ms 4033 (Q4033)  500,000
21/5/2014 Tran Thi Bich Lan giup ms 4033 (Q4033)  2,500,000
21/5/2014 Gia dinh Nguyen Huong Lien giup ms 4033 (Q4033)  30,000,000
21/5/2014 NGuyen Thi Hoa giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
21/5/2014 Kieu Thi Thu Huyen giup ms 4033 (Q4033)  500,000
21/5/2014 Duong Do Long giup ms 4033 (Q4033)  500,000
21/5/2014 NGuyenThi Nhu Tinh giup ms 4033 (Q4033)  500,000
21/5/2014 NGuyen Thi Hoa giup ms 4033 (Q4033)  200,000
21/5/2014 Bui Thanh Tu giup ms 4033 (Q4033)  500,000
21/5/2014 Cong dong nguoi viet tai Singapore giup ms 4033 (Q4033)  13,580,000
22/5/2014 Nguyen Thi Thuy Duong giup ms 4033 (Q4033)  100,000
22/5/2014 Nguyen Dang Nguyen giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
22/5/2014 Mai Chi Tho giup ms 4033 (Q4033)  200,000
22/5/2014 Vo Thi Thuy Hang giup ms 4033 (Q4033)  83,673
22/5/2014 Cty TNHH Qua tang Canh dieu vang giup ms 4033 (Q4033)  200,000
22/5/2014 Chu Thi Minh Xuan giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
22/5/2014 Nguyen Thi van giup ms 4033 (Q4033)  500,000
22/5/2014 Pham Thi Minh Quyen giup ms 4033 (Q4033)  500,000
22/5/2014 To Minh Nguyet  giup ms 4033 (Q4033)  600,000
22/5/2014 Dao Thi Ngoc Mai giup ms 4033 (Q4033)  200,000
22/5/2014 Cong dong nguoi viet tai Singapore giup ms 4033 (Q4033)  7,627,500
22/5/2014 Nguyen Thanh Binh, Phung Thanh Huong  giup ms 4033 (Q4033)  500,000
23/5/2014 Hoang Thi Thanh Tuyen giup ms 4033 (Q4033)  200,000
23/5/2014 Do Van Anh giup ms 4033 (Q4033)  500,000
23/5/2014 Nguyen Thi Phuc giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
23/5/2014 Nguyen Van Lan giup ms 4033 (Q4033)  300,000
23/5/2014 Nguyen Thi Bich Hong giup ms4033 (Q4033)  100,000
23/5/2014 Nguyen Van Tuan giup ms 4033 (Q4033)  2,000,000
23/5/2014 Bui Thi Thu Ha giup ms 4033 (Q4033)  200,000
23/5/2014 Nguyen The Hung giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
23/5/2014 Nguyen Thi Cuc Phuong giup ms 4033 (Q4033)  300,000
23/5/2014 Le NGuyen Nhu Ngoc giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
23/5/2014 Tran Hau Dung giup ms 4033 (Q4033)  500,000
23/5/2014 Nguyen Ha Hai Nhu giup ms 4033 (Q4033)  200,000
23/5/2014 Tran Thi Thoa giup ms 4033 (Q4033)  500,000
23/5/2014 Tran Nguyen Diem Huyen giup ms 4033 (Q4033)  500,000
23/5/2014 Truong Tuan Anh giup ms 4033 (Q4033)  300,000
23/5/2014 Tran Thanh Xuan giup ms 4033 (Q4033)  100,000
23/5/2014 Ly Thi Thuy Trang giup 4033 (Q4033)  500,000
23/5/2014 Nguyen Thi Tuyet giup ms 4033 (Q4033)  200,000
23/5/2014 Pham Kim Anh giup ms 4033 (Q4033)  500,000
23/5/2014 Nguyen Thi Trung giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
23/5/2014 Cu Anh Thu, Cu Thi Nguyet Que giup ms 4033 (Q4033)  5,000,000
23/5/2014 Truong Nam Son giup ms 4033 (Q4033)  200,000
23/5/2014 Le Ngoc Hung giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
23/5/2014 Nguyen Thi Mui giup ms 4033 (Q4033)  200,000
23/5/2014 Dang Quoc Hung giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
23/5/2014 Le Thi Nhan + Pham Thi Thuy Hoa giup ms 4033 (Q4033)  1,500,000
24/5/2014 Cao Thi Van Giang giup ms 4033 (Q4033)  500,000
24/5/2014 Nguyen Minh Giap giup ms 4033 (Q4033)  200,000
24/5/2014 Pham Thi Phuong Dung giup ms 4033 (Q4033)  200,000
24/5/2014 Vu  Minh Duc giup ms 4033 (Q4033)  500,000
24/5/2014 Le van Tho giup ms 4033 (Q4033)  100,000
25/5/2014 Nguyen Tai Luong giup ms 4033 (Q4033)  300,000
25/5/2014 Tran Tuan Nam giup ms 4033 (Q4033)  500,000
25/5/2014 Nguyen Thi Thanh Hoa giup ms 4033 (Q4033)  100,000
25/5/2014 Nguyen Thi Lan giup ms 4033 (Q4033)  200,000
25/5/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
26/5/2014 Dao Ngoc Tam giup ms 4033 (Q4033)  300,000
26/5/2014 Ho Thien Thanh giup ms 4033 (Q4033)  270,000
26/5/2014 Truogn Nguyen Tuong Vy giup ms 4033 (Q4033)  500,000
26/5/2014 NGuyen Thi Huyen giup ms 4033 (Q4033)  500,000
26/5/2014 Ho Thi Nuong giup ms 4033 (Q4033)  200,000
26/5/2014 Tap the Nhan vien Cty Thien Nien Ky va He thong KS Beautiful Sai Gon giup ms 4033 (Q4033)  15,000,000
26/5/2014 Cong ty TNHH Luong thuc Ha Viet giup ms 4033 (Q4033)  50,000,000
26/5/2014 Cong ty TNHH TM va DV Ky thuat Hai Van Nam giup ms 4033 (Q4033)  3,000,000
26/5/2014 Vu Thi Xuan Huong giup ms 4033 (Q4033)  300,000
26/5/2014 Cong ty TNHH Bot Duong Tranh giup ms 4033 (Q4033)  5,000,000
26/5/2014 Pham Quynh Huong giup ms 4033 (Q4033)  200,000
27/5/2014 Nguyen Phuong Tra giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
27/5/2014 Nguyen Van Hoa giup ms 4033 (Q4033)  200,000
27/5/2014 Dang Duc Minh giup ms 4033 (Q4033)  2,000,000
27/5/2014 Do Thi THu Hoai giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
27/5/2014 Chu Thi Thanh Binh giup ms 4033 (Q4033)  300,000
27/5/2014 Hoang Thi Hanh giup ms 4033 (Q4033)  500,000
27/5/2014 Bui Thu Trang giup ms 4033 (Q4033)  200,000
27/5/2014 Trieu Quang Trung giup ms 4033 (Q4033)  1,200,000
27/5/2014 Duong Thi van Nga giup ms 4033 (Q4033)  500,000
27/5/2014 Le thi Thu Ha giup ms 4033 (Q4033)  100,000
27/5/2014 Nguyen Ba Vuong giup ms 4033 (Q4033)  100,000
27/5/2014 Vu THi Van Huong giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
27/5/2014 Nguyen Khanh Dung giup ms 4033 (Q4033)  500,000
27/5/2014 Do Quang Vinh giup ms 4033 (Q4033)  2,000,000
28/5/2014 Nguyen Van Tri giup ms 4033 (Q4033)  500,000
28/5/2014 NGuyen Thi Hanh giup ms 4033 (Q4033)  500,000
28/5/2014 Ly Thi Thuy Trang giup ms 4033 (Q4033)  1,200,000
28/5/2014 Pham Quoc Dat giup ms 4033 (Q4033)  500,000
28/5/2014 Nguyen Thi Thao giup ms 4033 (Q4033)  80,000
28/5/2014 Nguyen Ngoc Dung giup ms 4033 (Q4033)  300,000
28/5/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033)  1,000,000
Bạn đọc ủng hộ qua NH Công thương  
14/05/2014 Phan Van Phuong Quang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A00211124 giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A04141811 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A15987239 giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A22739612 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Hoa + Thuc+ Ly+ Dan giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A002111124 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A92560001 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Hang giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A22979909 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A01749727 giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A00001733 giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A66555566 giup MS 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A06139172 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A00146192 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A25459643 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A14944212 giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A69319321 giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A60203484 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ban doc tai 124 Cn Ba Dinh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Nguyen Ngoc Vuong Ninh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Le T Van giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Cty TNHH MTV XD Trung Anh giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
14/05/2014 Ban doc tai 382 Cn Tp Nam Dinh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Ban doc tai 948 Cn Bac Saui Gon giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Do T Hue Chi giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Hoang T Bich Lien giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Le T Thu Hieu giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
14/05/2014 Tran T Hau giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Bich Hue giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Ban doc tai 382 CN TP Nam Dinh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Huynh Quoc Anh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Hoang T Nghiem giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Le T Cam giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Vu Trong Khoi giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Vu Thuy Hanh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Quynh Anh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Hai Linh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Ng Xuan Quy: Giúp mã : 4033 (Q4033) 10,000,000
15/05/2014 Truong Cong Trinh: Giúp mã : 4033 (Q4033) 2,000,000
15/05/2014 Nguyen Thi Thanh Bình: Giúp mã : 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Tao Thi Chinh: Giúp mã : 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Cung Minh Phuong: Giúp mã 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Bach Hong Duc (70 Mỗ Lao - Hà Đông): Giúp mã 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Lưu Thị Thanh Tam: Giúp mã 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Do Thi Thuy Hoa: Giúp mã 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Tuan Chau Melbourne Giúp mã 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A29325426 giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A89622812 giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Ban doc TK 711AA4368113 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A34621467 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A00179993 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A35150738 - Nguyet giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A 20698293 giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A00535356 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A59209762 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A93841344 GIUP ms 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A04374932 - Ngo T Minh Hai giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A11551368 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Nguyen Vu Phong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Le Thi Lan giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Cong ty TNHH TAKAN VIET NAM giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
16/06/2014 Ban doc TK 711A66193106 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/06/2014 Ban doc TK 711A61231031 giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/06/2014 Ban doc TK 711A00252059 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/06/2014 Nguyen T Hien giup MS 4033 (Q4033) 250,000
16/06/2014 Ban doc TK 711 A34182774 giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/06/2014 Nguyen T Dieu Huong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/06/2014 Nguyen T Anh Ngoc giup MS 4033 (Q4033) 300,000
16/06/2014 Le T Tuyet Nhunvg giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/06/2014 Nguyen T Chien giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/06/2014 Pham T Nga giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/06/2014 Cty CP Quang Cao TM Ha Noi giup MS 4033 (Q4033) 7,000,000
16/06/2014 DN Vang Bac Thuy Loan Phuong giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/06/2014 Cao Xuan Thuong giup MS 4033 (Q4033) 300,000
16/06/2014 Ho Truc Mai giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/06/2014 Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/06/2014 Nguyen T Hanh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/06/2014 Bui  T Kim Cuc giup MS 4033 (Q4033) 300,000
16/05/2014 Ban doc TK 711A66193106 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Ban doc TK 711A61231031 giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/05/2014 Ban doc TK 711A00252059 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Nguyen T Hien giup MS 4033 (Q4033) 250,000
16/05/2014 Ban doc TK 711 A34182774 giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Nguyen T Dieu Huong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Nguyen T Anh Ngoc giup MS 4033 (Q4033) 300,000
16/05/2014 Le T Tuyet Nhunvg giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Nguyen T Chien giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Pham T Nga giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Cty CP Quang Cao TM Ha Noi giup MS 4033 (Q4033) 7,000,000
16/05/2014 DN Vang Bac Thuy Loan Phuong giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/05/2014 Cao Xuan Thuong giup MS 4033 (Q4033) 300,000
16/05/2014 Ho Truc Mai giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/05/2014 Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Nguyen T Hanh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Bui  T Kim Cuc giup MS 4033 (Q4033) 300,000
17/05/2014 Ban doc TK 711A43298486 giup MS 4033 (Q4033) 300,000
17/05/2014 Doan Thanh Nien - NH TMCP  Cong Thuong Nghe An giup MS 4033 (Q4033) 8,400,000
17/05/2014 Giang Thi Kim Oanh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
17/05/2014 Ban doc TK 711A23401198 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
17/05/2014 Ban doc TK 711A06059985 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
17/05/2014 Ban doc TK 711AA1878887 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
17/05/2014 Ban doc TK 711A02611875 giup MS 4033 (Q4033) 500,000
19/05/2014 Le Quang Dai giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
19/05/2014 Le Viet Nga giup MS 4033 (Q4033) 200,000
19/05/2014 Ban doc TK 711A33730072 giup MS 4033 (Q4033) 600,000
19/05/2014 Ban doc TK 711A07033282 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
19/05/2014 Ban doc TK 711A07487624 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
19/05/2014 Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033) 100,000
19/05/2014 Nguyen Thi Hong Hanh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
19/05/2014 Tran Van Dat giup MS 4033 (Q4033) 100,000
19/05/2014 Thieu chung tu - Pham Thi Thanh Binh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
19/05/2014 Pham Lan Huong giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
20/5/2014 Bui Thi Hang Nga giup MS 4033 (Q4033)  200,000
20/5/2014 Lam Thi Linh Chi giup MS 4033 (Q4033)  500,000
20/5/2014 Nguyen Thi Xuyen  - Vu Thi Thien giup MS 4033 (Q4033)  200,000
20/5/2014 Nguyen Thi Thuy giup MS 4033 (Q4033)  500,000
21/5/2014 Thai T Lien giup MS 4033 (Q4033)  200,000
21/5/2014 Ban doc TK 711A23470994 giup MS 4033 (Q4033)  200,000
21/5/2014 Nguyen T Thu Ha giup MS 4033 (Q4033)  300,000
21/5/2014 Tran Kim Vien giup MS 4033 (Q4033)  4,000,000
21/5/2014 Vu T Quynh Anh giup MS 4033 (Q4033)  500,000
22/5/2014 Doan Phat Tu Bui T Lieu giup MS 4033 (Q4033)  16,300,000
22/5/2014 Ban doc TK 711A04188052 giup MS 4033 (Q4033)  200,000
22/5/2014 Nguyen Phuong Mai giup MS 4033 (Q4033)  100,000
22/5/2014 Dang T Thanh giup MS 4033 (Q4033)  300,000
22/5/2014 Nguyen T Thao giup MS 4033 (Q4033)  50,000
22/5/2014 Binh - Hanh giup MS 4033 (Q4033)  1,000,000
23/5/2014 Tap the lop 11B5 truong THPT Bim Son giup MS 4033 (Q4033)  2,000,000
23/5/2014 Nguyen T Thuy giup MS 4033 (Q4033)  500,000
26/5/2014 Ban doc TK 711A00241172 giup MS 4033 (Q4033)  1,000,000
26/5/2014 Can Xuan Dung giup MS  4033 (Q4033)  500,000
26/5/2014 Ban doc tai 124 Cn Ba Dinh giup MS 4033 (Q4033)  2,100,000
26/5/2014 Tran T  Huyen giup MS 4033 (Q4033)  300,000
26/5/2014 Ban doc tai 470 Cn Quang Binh giup MS 4033 (Q4033)  200,000
27/5/2014 Le T Mo giup MS 4033 (Q4033)  10,000,000
27/5/2014 Hoang T Bich Huong giup MS 4033 (Q4033)  54,950,000
27/5/2014 Ban doc tai 146 Cn Tay  Ha Noi giup MS 4033 (Q4033)  50,000
27/5/2014 Tran Duc Lanh - Cty CPTM va VT Thai Ha giup MS 4033 (Q4033)  10,000,000
27/5/2014 GV,HS truong THPT chuyen Lam Son, TP. Thanh Hoa giup MS 4033 (Q4033)  14,940,000
27/5/2014 Tap the giao vien truong THPT Thuong Xuan 2, huyen Thuong Xuan, Thanh Hoa giup MS 4033 (Q4033)  7,000,000
27/5/2014 Anh Nguyen Huu Quang, Chu nhiem hop tac xa van tai Thang Long, TP. Thanh Hoa giup MS 4033 (Q4033)  2,000,000
27/5/2014 Nhan vien nganh dien luc TP Thanh Hoa giup MS 4033 (Q4033)  500,000
28/5/2014 Bui T Hue igup M S4033 (Q4033)  10,000,000
28/5/2014 Pham Vu Truc Quynh giup MS 4033 (Q4033)  200,000
28/5/2014 Gia dinh ong Ly Hong Pha giup MS 4033 (Q4033)  1,000,000
Bạn đọc ủng hộ qua NH Công thương ( TK 10201 000 1861620)  
14/05/2014 Ban doc TK 711A71902314 giup MS 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Vo Minh Khoi giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A18356714 giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Gia dinh Duy Hai giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A00143423 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A51825235 giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Le T Huyen giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A00025463 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A21313701 giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A00445616 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A53938488 giup MS 4033 (Q4033) 400,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A76549195 giup MS 4033 (Q4033) 250,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A21107405 giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Ban doc TK 711AA3176484 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A21119731 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Chau Tran Thu Uyen giup MS 4033 (Q4033) 50,000
15/05/2014 Chau Tran Tuan Minh giup MS 4033 (Q4033) 50,000
15/05/2014 Tran Van Long giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A000388814 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A5918882 giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A09126811 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Ban doc TK 711A01819739 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Ban doc TK 711A17444263 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Ban doc TK 711A09099191 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
17/5/2014 Ban doc TK 711A26730688 Bui Tho An - giup MS 4033 (Q4033)  100,000
17/5/2014 Ban doc TK 711A01674783 giup MS 4033 (Q4033)  300,000
18/5/2014 Ban doc TK 711A33661838 giup MS 4033 (Q4033)  500,000
18/5/2014 Ban doc TK 711A36233888 giup MS 4033 (Q4033)  500,000
19/5/2014 Ban doc TK 711A8585183 giup MS 4033 (Q4033)  200,000
19/5/2014 Ban doc TK 711A09678938 ung ho MS 4033 (Q4033)  100,000
20/5/2014 Ban doc TK 711A17933163 giup MS 4033 (Q4033)  100,000
22/5/2014 Ban doc TK 711A32868401 giup MS 4033 (Q4033)  500,000
22/5/2014 Ban doc TK 711A82595694 giup MS 4033 (Q4033)  100,000
23/5/2014 Dinh T Hang giup MS 4033 (Q4033)  100,000
23/5/2014 Quach T Thuy Ha giup MS 4033 (Q4033)  200,000
23/5/2014 Ban doc TK 711A08882392 giup MS 4033 (Q4033)  500,000
27/5/2014 Ban doc TK 711A02763531 giup MS 4033 (Q4033)  300,000
27/5/2014 Ban doc TK 711A22311688 giup MS 4033 (Q4033)  250,000
Bạn đọc ủng hộ tại tòa soạn  
14/05 C.ty dược phẩm Eco (Số 130 ngõ 130 Phố Đốc ngữ - Ba đình -HN) Giúp Ms4033 PT46 "20,000,000 đ" 20,000,000
14/05 Nguyễn Hồng Minh (Số 8 - Cửa đông -Hoàn kiếm -HN) Giúp Ms4033 PT47 "5,000,000 đ" 5,000,000
14/05 Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp HN Giúp Ms4033 PT46 "100,000,000 đ" 100,000,000
14/05 Cháu Đỗ Minh Quân (Lớp 4A4 -Trường Đoàn Thị Điểm -HN)Giúp Ms4033  2,550,000
14/05 Lê Thị Xuân Hồng (A6-27B2 Cát Linh -HN) Giúp Ms4033 1,000,000
14/05 C.ty CP ô tô Đức Thiện (Số 16 Dương Đình Nghệ - Yên Hòa -Cầu Giấy -HN) Giúp Ms4033 2,000,000
14/05 Nguyễn Ngọc Toàn (Văn Bình -Thường Tín -HN) Giúp Ms4033 500,000
14/05 nhà hàng Hương Sen (Số 269 Đỗ Đức Dục - Mễ trì - từ liêm -HN) Giúp MS4033 50,000,000
14/5 Gia đình chị Hà Thị Ngân (mã số 1033 - Hải Phòng) ủng hộ Ms 4033 100,000,000
15/05 Tập thể lớp 12A12 (Trường THPT Kim Liêm -HN)  Giúp Ms4033 1,100,000
15/05 Cô Trần Loan- Hồng Tâm -Tuyết Mai (Trường THPT Kim Liên -HN) Giúp Ms4033 600,000
15/05 Nguyễn Thị Minh Hằng (AmSande3 -26125 Oldenburg -Cộng hòa liên bang Đức) Giúp Ms4033 5,000,000
15/05 Vũ Trung Kiên (HN) Giúp Ms4033 200,000
15/05 ông bà Trịnh Đình Phúc (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033 200,000
15/05 Trịnh Đình Lan - Nam (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033 200,000
15/05 Trịnh Thị Ngoan -Vinh (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033 200,000
15/05 Trịnh Thị Nga - Hùng (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033 100,000
15/05 Trịnh Thị Hằng (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033 200,000
15/05 Trịnh Thị Hường (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ  Ms4033 "500,000 đ"  500,000
15/05 Cán bộ CNV công ty và bệnh viện đa khoa Tràng An (Số 59 thông phong - tôn đức thắng -HN)  Ủng hộ Ms4033  PT50 "20,000,000 đ" 20,000,000
15/05 Tổng công ty vận tải Hà Nội (Số 5 lê thánh tông - hoàn kiếm -HN) Ủng hộ Ms4033  PT51 "50,000,000 đ" 50,000,000
15/05 gia đình ông bà Khởi - Liên (Quận Ba đình -HN) Ủng hộ Ms4033 500,000
15/05 PHAM HUY HOAN 1,000,000
15/05 NGUYEN LUONG PHAN 500,000
15/05 PHAMTUAN ANH  500,000
15/05 PHAM HUY THAN 500,000
15/05 NGUYEN THI TU MAI 300,000
15/05 VUONG HOANG PHI 200,000
15/05 TRIEU XUAN HIEU 200,000
15/05 DO CHIEN THANG 500,000
15/05 CHU XUAN PHUONG 200,000
15/05 NGUYEN VAN KHANH 200,000
15/05 TRAN THI DUNG 300,000
15/05 PHAM VU TOAN 200,000
15/05 BUI THI HANG 200,000
15/05 NGUYEN DINH HUNG 200,000
15/05 LE BAO TRUNG 200,000
15/05 PHAM THI CHAU 500,000
15/05 NGUYEN THI HONG HANH 300,000
15/05 VU THI HONG HANH 200,000
15/05 CAN MANH CUONG 300,000
15/05 TRAN THI HONG HAI 200,000
15/05 NGUYEN THU HANG 200,000
15/05 NGUYEN THI LAN HUONG 200,000
15/05 NGUYEN THI HIEN 200,000
15/05 LE THI PHUONG THAO 200,000
15/05 NGUYEN VIET HUNG 200,000
15/05 NGUYEN THI THU HUONG 200,000
15/05 PHAM PHUC HUNG 300,000
15/05 NGUYEN TIEN NGUYEN 200,000
15/05 NGUYEN SY HUNG 200,000
15/05 NGUYEN NGOC CUONG 200,000
15/05 PHAM QUOC CUONG 200,000
15/05 PHAN HUU NGHI 500,000
15/05 NGUYEN THE NAM 200,000
15/05 PHAM THE QUANG HUY 300,000
15/05 DINH THU HA 200,000
15/05 NGUYEN ANH THE 500,000
15/05 NGUYEN PHUONG NHUNG 200,000
15/05 NGUYEN NGOC HAN 200,000
15/05 PHAM TUAN ANH 500,000
15/05 PHAM THI HANG 200,000
15/05 NGUYEN THI NGUYEN 200,000
15/05 NGO BICH VAN 200,000
15/05 CU THI LAN 200,000
15/05 HO BICH NGOC 200,000
15/05 NGUYEN THI THANH BINH 200,000
15/05 NGUYEN DOAN 200,000
15/05 TRAN HUYEN TRANG 200,000
15/05 TRAN THU PHUONG 200,000
15/05 NGUYEN HOANG YEN 200,000
15/05 NGUYEN THUY VAN 200,000
15/05 NGUYEN THI THU HANG 200,000
15/05 NGUYEN THI HUONG 200,000
15/05 BUI THI THEN 200,000
15/05 NGUYEN NGOC DIEP 200,000
15/05 PHAN VU THUY TRANG 200,000
15/05 CHU MANH HAI 200,000
15/05 LE TRINH TRUONG 200,000
15/05 TRAN THI  LAN 500,000
15/05 NGUYEN ANH TUAN 200,000
15/05 VU THI MINH THUONG 200,000
15/05 MAI BICH CHAM 200,000
15/05 LE HONG KY 300,000
15/05 NGUYEN THI NGOC HAN 200,000
15/05 VU ANH DUC 200,000
15/05 THAI THANH HONG 1,000,000
15/05 NGO CONG QUANG 500,000
15/05 NGUYEN QUANG TUNG 500,000
15/05 PHAN THI HOAI NAM 500,000
15/05 LE NGUYEN LAN PHUONG 500,000
15/05 PHAN PHUOC QUOC 500,000
15/05 TRỌNG VŨ 500,000
15/05 TRAN TRUNG KIEN 500,000
15/05 PHAN NGOC THUY 500,000
15/05 HOANG KHAC LINH 500,000
15/05 BUI THI CAM NHUNG 500,000
15/05 HOANG KIM THOA 200,000
15/05 TRÍ HÒA 500,000
15/05 TRAN DINH THAO 300,000
15/05 LY THI TOAN THANG 1,000,000
15/05 NGUYEN DINH HOA 500,000
15/05 NGUYEN NGUYEN LE ANH VI 300,000
15/05 DOAN THI KHANH HIEN 500,000
15/05 TA CONG BINH 300,000
15/05 NGUYEN THI HONG 300,000
15/05 TON THAT DAI DUONG 300,000
15/05 LE DOAN CONG 500,000
15/05 LE THI THU 300,000
15/05 NGUYEN VIET HAO 300,000
15/05 DUONG HONG VUONG 300,000
15/05 PHAN DUY THAO 500,000
15/05 TRAN DUY TUYEN 500,000
15/05 NGUYEN VAN PHE 500,000
15/05 NGUYEN VAN DUNG 500,000
15/05 PHAN CAO CUONG 300,000
15/05 DANG TAI 300,000
15/05 NGUYEN THI THUY 300,000
15/05 HO THI PHUONG 300,000
15/05 HOANG THI HONG LAM 300,000
15/05 LE DANG DUC 300,000
15/05 PHAN HUY THANG 500,000
15/05 PHAM THI TAM 300,000
15/05 HUYNH NHAT HAI 300,000
15/05 NGUYEN HAI HANH 300,000
15/05 PHAM THI TRANG 300,000
15/05 LE HOANG TRUNG 300,000
15/05 TRINH VAN TRONG 200,000
15/05 VU XUAN NGOC 200,000
15/05 HA THI THU TRANG 200,000
16/05 Đặng Khánh Ly (Số 77 Hàng Gà -HN) Ủng hộ Ms4033 1,000,000
16/05 Lê Sỹ Tùng Số 1- Tổ 81A Kim Liên -HN)Ủng hộ Ms4033 500,000
16/05 Phạm Gia Khánh (Số 2A/343 (Âu cơ -HN) Ủng hộ Ms4033 750,000
16/05 Chị Hoa (Số 34 Láng Hạ -Đống Đa -HN) Ủng hộ Ms4033 1,500,000
16/05 Tuấn Anh (Số 24 Quang Trung -HK -HN) Giúp Ms4033 100,000
16/05 Nguyễn Bích Liên (Số 98/Ngõ 189 Nguyễn ngọc Vũ -Thanh Xuân -HN ) Ủng hộ Ms4033 500,000
16/05 Bé Tiểu Minh (Tỉnh Tân Trúc -Đài Loan ) Ủng hộ Ms4033 2,000,000
17/05 Hai cháu Nguyễn Minh Tuấn - Nguyễn Tuấn Dũng (HN) Giúp Ms4033 1,000,000
17/05 Võ thị thương Lan (số nhà 1- Ngõ 1132 -Đường Láng -HN) Ủng hộ Ms4033 2,000,000
17/05 Lưu Lan Anh & Các anh chị em đồng nghiệp (Tòa nhà Viglacera -Đại Lộ Thăng Long -HN) Ủng hộ Ms4033 2,550,000
19/05 bạn đọc HN Ủng hộ Ms4033 200,000
19/05 Lưu thị Thu Hà (Số 2-Khâm Thiên -HN) Ủng hộ  Ms4033 1,000,000
19/05 Trường tiểu học Thành Công B (Số 44 -Khu H -Tập thể Thành Công -Ba Đình -HN) Ủng hộ  Ms4033 PT54 "20,000,000 đ" 20,000,000
19/05 Đinh Phương Thanh (số 121 An Dương -Tây Hồ -HN)  Ủng hộ Ms4033  500,000
19/05 Thầy cô và cán bộ trung tâm bồi dưỡng văn hóa Thăng Long ( số 4-6 Chùa Bộc - Đống Đa -HN)  Ủng hộ Ms4033 PT55 "50,000,000 đ" 50,000,000
19/05 Cháu Bùi Minh Quang (Học Sinh Lớp 5D Trường PTCS  Quang Trung -HN) Ủng hộ Ms4033 2,000,000
19/05  C.TY TNHH STD & S  ( số 39/05 Sương Nguyệt Ánh  - Q1 -T.p HCM ( văn phòng đại diện tại hà nội) Ủng hộ Ms4033 PT 56 "27,000,000 đ" 27,000,000
19/05 C.ty THHH Nền Việt (Tầng 6 -Tòa nhà Việt  -Số 2 đường Doãn Kế Thiện kéo dài -Mai Dịch -Cầu Giấy -HN)  Ủng hộ Ms4033PT57 "9,500,000 đ" 9,500,000
19/05 Nguyễn Thúy Vinh (Số 10 -Nghách 48-Ngõ 145 Quan Nhân -HN) Ủng hộ Ms4033 500,000
19/05 Hai cựu chiến binh  Phan Văn Lộc -Lê Thị Phú (Số 33 -Phạm Ngũ Lão -HN) Ủng hộ Ms4033 PT58 "10,000,000 đ" 10,000,000
20/05 Hội Phụng Sự XH (USA) Ủng hộ Ms4033 PT59 "100,000,000 đ" 100,000,000
20/05 Công Ty THHH Global MFG Viet Nam (Km50 +460 -QL5 -Cẩm thương -TP.Hải Dương) Ủng hộ Ms4033  PT60 "68,100,000 đ" 68,100,000
20/05 Bạn đọc (HN)  Ủng hộ Ms4033 10,000,000
20/05 Nguyễn Quý Sáng (HN) Ủng hộ Ms4033 1,000,000
21/05 Bé Bin  (Đặng Văn Ngữ -Đống Đa -HN) Ủng hộ MS4033           200,000
  Trần Thúy Cát (Áo dài Việt Anh -Số 81A -Phố Huế -HN) Ủng hộ Ms4033 PT61 "5,000,000 đ"        5,000,000
  Mai Ngọc Lâm (Áo dài Lâm Anh -Số 76 Trần Xuân Soạn -HN) Ủng hộ MS4033 PT62 "10,000,000 đ"       10,000,000
  Gia đình bác Hội - Chị Hương (số 102 An Trạch - Cát Linh -HN) Ủng hộ Ms4033         1,000,000
22/05 Trần Hà Trang  (HN ) Ủng hộ Ms4033  300000
23/5/2014 Cty CP ĐT và Công Nghệ  VH (Tân Quang -Văn Lâm -Hưng Yên ) Ủng hộ Ms4033  PT63 "10,000,000 đ"        10,000,000
23/5/2014 Trường mầm non song ngữ Hoa Trà My (T2 -Khu đô thị Trung Hòa -Nhân Chính -Thanh Xuân -HN) Ủng hộ Ms4033 PT66 "5,000,000 đ"        5,000,000
23/5/2014 Bé Quốc Đạt (Lớp Hoa 1 -Trường mầm non Trà My  )Ủng hộ Ms4033           517,000
23/5/2014 CB-GV-HS  (Trường Trung cấp Y Tế Bắc Giang  -Số 147 -Thánh Thiên  -Lê Lợi -HN) Ủng hộ Ms4033PT64 "70,000,000 đ"       70,000,000
23/5/2014 C.ty TNHH liên doanh khách sạn thống nhất Metropole và toàn thể nhân viên  (Số 15 Ngô Quyền -HN)  Ủng hộ Ms4033 PT65 "85,300,000 đ"       85,300,000
23/5/2014 Trương Minh Ngọc (Nam định ) Ủng hộ Ms4033           200,000
23/5/2014 Nguyễn Minh Tuấn (Số 9-Nghách 432/18/4 (Đội Cấn -HN) Giúp Ms4033           500,000
23/5/2014 Trươờng tiểu học Lý Thái Tổ (Nguyễn Thị Định -Khu đô thị Trung hòa Nhân chính -HN)  Ủng hộ Ms40033 PT66 "50,000,000 đ"       50,000,000
24/05 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (GV- Trường trung cấp Việt Anh -Tp.Vinh -Nghệ An) Ủng hộ Ms4033 PT68 "3,000,000 đ"        3,000,000
  Doanh Nghiệp tư nhân Long Anh (Quỳ Hợp - Nghệ An)  Ủng hộ Ms4033 PT69 "2,000,000 đ"        2,000,000
  Cty CP Khoáng sản  & Thương Mại Trung Hải (Thị trấn Quỳ Hợp -Nghệ An )  Ms4033 PT70 "3,000,000 đ"        3,000,000
  C.ty TNHH Chính Nghĩa (Minh Hợp -Quỳ Hợp -Nghệ An ) Ms4033 PT71 "2,000,000 đ"        2,000,000
  ông Bùi Thanh Anh (Chủ tịch UBND Huyện Quỳ Hợp -Nghệ An) Ms4033PT72 "1,000,000 đ"        1,000,000
  Tập thể CB-GV-HS Trường Trung cấp Việt Anh (Thành phố Vinh - Nghệ An ) Ms4033 PT73 "10,000,000 đ"       10,000,000
  Nguyễn Tiến Đạt (Phường Phương Canh -Quận Nam Từ Liêm -HN) Ms4033            500,000
  Trịnh Thu Tuyết (Trường THPT Chu Văn An -HN)  Ủng hộ Ms4033        1,000,000
26/5 Cô giáo Trần Thị Bích Liên và tập thể học sinh lớp 1C -Trường tiểu  học Quang Trung -Q.Hoàn Kiếm -HN) Ủng hộ Ms4033 PT 74 "6,000,000"        6,000,000
  Gia đình liệt sỹ Trần Quang Ánh (Chi hội Cựu chiến binh 2A -Quán Thánh -HN) Ủng hộ Ms4033        1,000,000
  Bùi Xuân Đức (Số 67 Phó Đức Chính -HN) Ủng hộ Ms4033           500,000
  Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm -Hà Nội Ủng hộ Ms4033       10,000,000
  Phạm Tuấn Thành (HN)  Ủng hộ MS4033           300,000
27/05 Trường PTQT Kinh Bắc - Bắc Ninh Ủng hộ Ms4033 PT75 "50,000,000 đ       50,000,000
  Chu Thị Thu Yến (Số 14 ngõ 44 Phố Hàm Tử Quan -HN) Ủng hộ Ms4033        2,000,000
  Trường THCS Tô Hoàng (HN) Ủng hộ Ms4033 PT76 "12,322,000 đ"       13,322,000
  Nguyễn Khắc Hậu (Xóm 9 -Xã Ninh Hiệp -Gia Lâm -HN)  Ủng hộ Ms4033       20,000,000
28/05 Đỗ xuân Soạn (Mỹ Đình -HN) Ủng hộ Ms4033           300,000
Bạn đọc ủng hộ Trực tuyến  
09:07:56 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: Mã số 4033: Ủng hộ chống quân xâm lược Trung Quốc - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: LOTUS - Điện thoại: 0906220026 300,000
10:20:39 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: ung ho ma so 4033 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: NHIEN - Điện thoại: 0909418787 300,000
10:57:13 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Trần Xuân Liên - Điện thoại: 0938138626 500,000
11:15:07 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: 4033 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Vũ Hương - Điện thoại: 0976397132 200,000
12:50:03 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 Tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Le Duyen - Điện thoại: 0904679226 300,000
14:02:38 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: Ủng hộ ngư dân bám biển 4033 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: GM 300,000
16:29:52 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: Ms 4033 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: GD Lê Thanh- Trà My 500,000
11:20:36 15/05/2014 Tham gia ủng hộ: ma số 4033: 300.000 Mã số 1416: 200.000 mã số 1415: 200.000 - Số tiền: 700.000 đ - Họ tên: nguyen thi thu ha - Điện thoại: 0914469458 700,000
11:42:32 15/05/2014 Tham gia ủng hộ: 4033 - Tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 969.696 đ - Họ tên: Hồ Thương Tín - Điện thoại: 01237777577 969,696
11:02:59 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: 1410,1414,1415,4033 MOI MA SO 100.000 - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: nguyen hong son - Điện thoại: 0907215947 400,000
11:16:56 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: 4033 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Phạm Ngọc Trang 100,000
12:29:17 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 Tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: K.T 400,000
13:31:12 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: Mã 4033 tiếp sức cùng ngư dân bám biển - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Nguyễn Đức Trung - Điện thoại: 0979826086 500,000
14:11:12 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: MS 4033 - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: lê thị Thắm - Điện thoại: 0986582984 50,000
15:24:39 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: 4033 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Binh 500,000
17:02:41 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 Tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: KhangHa 500,000
17:08:06 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: mã số 4033 - tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Trần Mai Phương - Điện thoại: 0933055678 500,000
11:02:35 15/05/2014 Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 Tiep suc ngu dan bam bien - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Nguyen Luong Huynh 500,000
22:31:07 15/05/2014 Tham gia ủng hộ: Mã số 4033:  Tôi mong muốn góp phần nhỏ bé chung tay giúp sức cùng ngư dân bán biển cũng là để thể hiện thiết thực nhất cho tình yêu đất nước - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Trần Huy Hoàng - Điện thoại: 01656064594 50,000
16/5/2014 Pham Thi Tuoi giup SM 4033 200,000
17/05/2014 Hung ( Dong Nai) giup MS 4033 100,000
17/05/2014 Hoa (Gò Vấp) giup MS 4033 500,000
17/05/2014 Đàm Thanh Tùng  100,000
17/05/2014 Trần Văn Khánh (Trung Hóa) 200,000
18/5/2014 Club OG VietNam giup MS 4033 50,000
23-05-2014 17:26:25 Nguyễn Việt Tiến + Đặng Thị Thanh Huyền (Chung cư Rainbow - Văn Quán- Hà Đông - Hà Nội) Ủng hố MS 4033 : Tiếp sức ngư dân bám biển 300,000
Bạn đọc ủng hộ Tại VP Cần Thơ  
16/05 Nguyễn Trường Thành (Văn Phòng Luật sư Vạn Lý tại Cần Thơ) Giúp Ms 4033 5,000,000
19/05 bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ (số 106 đường CMT8 - quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ) Giúp Ms 4033 5,000,000
21/5/2014 Lê Ngọc Điệp (31 Ngô Văn Sở - Ninh Kiều - TP Cần Thơ) Giúp Ms 4033           500,000
22/5/2014 Bạn đọc Cần Thơ giấu tên Giúp Ms 4033           500,000
22/5/2014 Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông tại Cần Thơ Giúp Ms 4033       10,000,000
Bạn đọc ủng hộ Tại VP Đà Nẵng   
16/05 Anh Tuấn (Đà Nẵng) 300,000
16/05 Tổ tiếp nhận hồ sơ quận Hải Châu (270 Trần Phú, Đà Nẵng)  500,000
22/05 1 độc giả Đà Nẵng giúp đỡ Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi       20,000,000
27/05 Ngô Huy Đức (50 Bình Hòa 1, Phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng)            200,000
Bạn đọc ủng hộ Tại VP Miền Nam  
16/05 Nguyễn Thị Thu Thủy (VP.HCM) 500,000
16/05 Lương Văn Bảng  (VP.HCM) 500,000
19/5 Lương Thị Hảo (200.000), Nguyễn Thị Huế (50,000), Phan Thị Trang (500.000), Lương Ngân Hoan (50.000) 800,000
19/5 Đặng Nam Thắng và các bạn 11,100,000
19/5 Thảo - Nguyên - Tín  300,000
27/5 Cty thang máy Mitsu Korea  500,000
28/05 Mỹ Hạnh ALLEN           800,000
Bạn đọc ủng hộ Tại VP Hà Tĩnh  
19/05 Chị Nguyễn Thị Hải Lý tại Angola cùng người thân ở xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 10,000,000
19/05 Công ty Cổ phần xây dựng 31-5, Quốc lộ 1A, Tân Phú, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh