Bạn đọc Dân trí đã ủng hộ hơn 764 triệu đồng "Tiếp sức ngư dân bám biển"

Dân trí Tính đến ngày 16/5, bạn đọc Dân trí trong và ngoài nước đã tham gia ủng hộ 764.836.496 đồng đến chương trình "Cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển".
>>Cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển
>>Gia đình chị Hà Thị Ngân chia sẻ 100 triệu đồng "Tiếp sức ngư dân bám biển"

Chi tiết danh sách ủng hộ:
 
NGÀY
DIỄN GIẢI
SỐ TIỀN
Bạn đọc ủng hộ qua NH Quân đội
 
14/05/2014
Do Thi Tuyet giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Bui Duc Hung giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Pham Thuy Chinh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Duy Tung giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Pham Thi Thuy giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Do Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen Manh Tuan giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Tran Nu Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Pham Thi Nhan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen N Toan giup MS 4033 (Q4033)
350,000
14/05/2014
Nguyen Vinh Dung giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Hoang Thi Thanh Nga giup MS 4033 (Q4033)
20,000
14/05/2014
Do Thi Minh Phuong giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen Thi Hong Nhu giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Ban doc Dna tri giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen Thi Sinh giup MS 4033
1,000,000
15/05/2014
Nguyen Thi Hong Nhung giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Tran Phuong Anh giup MS 4033 (Q4033)
7,600,000
15/05/2014
Nguyen Van Hanh giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
15/05/2014
Le Huu Cuong giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Tran Thi Mai giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Tran Thi Kim Trang giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Hoang Thi Lan Huong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Nguyen Thi Lan giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Nguyen Ha Trung giup MS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Dao Ngoc Hiep giup MS 4033 (Q4033)
500,000
Bạn đọc ủng hộ qua NH Vietcombank
 
14/05/2014
Cty Du lich Kinh do giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Dam Duc Tuyen giup MS 4033 (Q4033)
1,800,000
14/05/2014
Nguyen Duc Toan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T May giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Tam giup MS 4033 (Q4033)
450,000
14/05/2014
Le Manh Hung giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Dang Hong Anh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Tran Nguyen Ngoc giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Hoang Trang giup MS 4033 (Q4033)
400,000
14/05/2014
Tran Kim Ngoc giup MS 4033 (Q4033)
150,000
14/05/2014
Nguyen Hanh Chi giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Nguyen Trong Hieu giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Tran Huu Hai giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Thoai Nhu giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Tran Anh Khoa giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T Anh Hang giup MS 4033 (Q4033)
1,400,000
14/05/2014
Nguyen Anh Tuan giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Lý T Minh Lien giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen T Ngoc Linh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Pham Minh Truong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Hong Van giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Duinh De giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Truong T Thu Thuy giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Bui T Thanh Binh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Trinh Van Sao giup MS 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Doan T Minh Hanh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Vo T Kim Xuyen giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Dang Van Tuyen giup MS 4033 (Q4033)
400,000
14/05/2014
Pham T Thanh Hoa giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen Thu Trang giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Mai Thanh Huyen giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Dao Phuong Mai giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Le T Minh Nguyet giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen Tuan Anh giup MS 4033 (Q4033)
400,000
14/05/2014
Le T Lien Hong giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Hoang T Hong Tram giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Trinh  T Kim Anh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen T Thuy Hang giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Ho Cong Thanh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Van Thang giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Ho Quyet Thang giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Tran Hieu Hoa giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Trieu T Huong giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Le T Nguyet Anh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Hai Van giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Le Ngoc Chi giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Pham Quynh Trang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Le Thanh Thuy giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Thao Lao giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Nguyen T Anh Hong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Le T Minh Nguyet giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Tran T Thu Thuy giup MS 4033 (Q4033)
400,000
14/05/2014
Ha Xuan Hoai giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen T Ngoc giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Le T Thu Hien giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Do Dang Doanh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Pham T Nhu Trang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Vu T Minh Tu giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Dang T Duyen giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Pham T Thu giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Tran Viet Hung giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Do Anh Nguyet giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Hoang T To Nga giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Mai T Hoai giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen Xuan Tuan giup Ms 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Le Van Hoe giup MS 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Trần Thanh Thao giup MS 4033 (Q4033)
400,000
14/05/2014
Nguyen Thanh Tung giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Quyen giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Tran Ngoc Khanh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Kim Lien + chau Ngoc Phong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Tran Tu giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Dinh T Khanh Van giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Pham T Thu Hang giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen Thu Hien giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Tran T Huyen Trang giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Le Ngo Quynh Minh giup MS 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Trinh T Thuy Trang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Tran T Viet Hong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Tran TMinh Ly giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen Huyen Tran giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Hoang Long giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Tran T Thao giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Phong Thong ke Vu NDNN Bo Tai Chinh giup MS 4033 (Q4033)
600,000
14/05/2014
Tran Kim Hien giup MS 4033 (Q4033)
600,000
14/05/2014
Le Viet Phuong giupMS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Vu T Van giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Mai T Nguyet Thanh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen T Xuan giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen Minh Hang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ngo Ba Nhat giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Bui T  Hieu giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen T Nguyet Minh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Tran Viet giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Cao Nguyen Hoang Thi giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Do T Chiem giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Diep My Lan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Phan T Hang giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen T Phuong Hien giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Tran T Van Huyen giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Vu T Dung giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Tran T Giang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Hong Nhan giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T Thanh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Hoang Vu Quynh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Hoang T Kim Oanh giup MS 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Trinh Dang Thuan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Hoang T Mai Anh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T Minh Thao giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Pham Thanh Hai giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Phan Tan Thanh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Bui Quynh Van giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Le T Ngoc Mai giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Dang T Ngoc Diep giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Nguyen Ngoc Hien giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen Hoai Ninh giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen Lan Phuong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen Thu Ha giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Nguyen T Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Dinh Chinh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Nguyen T Ngoc Van giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen Thuy Mai giup MS 4033 (Q4033)
600,000
14/05/2014
Co Tan Anh Thu giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
14/05/2014
Tri T Boich giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen T Bich Lien giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Minh Nguyet giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Tong Van Dung giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Vu Thu Hien giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Hoang T Tam giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Tran Hoang Quyen giup Ms 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Tran T Thu Hien giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T Ha giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Le T Anh Thu giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Hoang T Hai Yen giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Tran T Huyen giup MS 4033 (Q4033)
1,053,500
14/05/2014
Le T Dung giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen T Hien Thuong giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Trinh Hai Tung giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen Van Bach giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Quach My Hoan giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Do T Thanh Nga giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Doan T Cham giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Le Tuan Kha giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen T Thu Ba giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Phan T Thanh Huyen giup MS 4033 (Q4033)
60,000
14/05/2014
Bui Thanh Thuy + chau Nguyen Tuan M inh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen Ngoc Quynh giup MS 4033 (Q4033)
403,300
14/05/2014
Nguyen T Lan Phuong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Doan T Huong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T My Hanh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Pham T Lien giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Le Kieu Ngoc Thu giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Tran T Binh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ngo T Thu Mai giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Vu T Xuan Loc giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Minh Duc giup MS 4033 (Q4033)
10,000
14/05/2014
Nguyen T My Hanh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Chu Van Tien giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Vo Chien Thang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Tran T Mai Le giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Cong ty Dinh Vang giup MS 4033 (Q4033)
10,000,000
14/05/2014
Nguyen Duy Thanh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen Tuan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ha Nguyen giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Nguyen T Thu Hien giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Cty CP Tu van KT va Cong nghe Thach Dinh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Ong Nguyen Hong Anh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T Ly giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Hong + Thu giup MS 4033 (Q4033)
400,000
14/05/2014
Tha T Thanh Thuy giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Tran T Minh Nguyet giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Lieu giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
14/05/2014
Nguyen Van Ha giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen T Tuyet Oanh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Dao T Thanh Thuy giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
14/05/2014
Luu T Mai Phuong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen Nhat Truong giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen T Van Anh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen Tien Dang giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen Huong Sen giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Pham Tran Phuong giup MS 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Le Kim Thoa giup MS 4033 (Q4033)
400,000
14/05/2014
Tran T Kim Ngan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Pham Thuy Phuong giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen T Thuy Nga giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Le T Quynh Mai giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Le T Ngoc Lan giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Hong Thuy giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Tong T Thu Thuy giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Le T Thu Huong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Thuy Dung giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Vu T Tuyet Mai giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Phan T Dung giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Phung Thanh Tuan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Tran T Kim Yen giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Hoang T Hong Loan giup MS 4033 (Q4033)
10,000,000
14/05/2014
Uong T Ngoc Mai giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Le T Thanh Tam giup MS 4033 (Q4033)
400,000
14/05/2014
Vu Quang Huy giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Tran T Ngoc Mai giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T Minh Hau giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen T Thuy Phuong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Ngo T Thuy Huong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Ngo Thu Giang giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen T Phuong Loan giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Do T Hai Yen giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T Duong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Vu T Thu Hang giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T Huong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Thai Son giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Vu Xuan Manh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T Quynh Mai giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
14/05/2014
Ban doc giup ms 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Ban doc giup ms 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Ban doc giup ms 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Ban doc giup ms 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Ban doc giup ms 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Ban doc giup ms 4033 (Q4033)
150,000
14/05/2014
Ban doc giup ms 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
La Quang Tri giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Nguyen T My giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Le Luong Binh giup MS 4033 (Q4033)
60,000
15/05/2014
Doan Hong Minh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Tran Quang giup MS 4033 (Q4033)
50,000
15/05/2014
Lieu Van Hung giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Do Huu Tung giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Nguyen Manh Ha giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
15/05/2014
Nguyen T Thu giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Tran Kim Cuong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Le Hoang Thien giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Nong Ngoc Trang giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Do Xuan Cuong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Bui Sy Hoang giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Luu T Linh Trang giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Hoang T Van giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Nguyen T Nguyet Anh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Duong Quoc Tuan giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
15/05/2014
Nguyen T Thanh Loan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Phan Thuy Chi giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Truong Nguyen Tuong Vy giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Luu T Thanh Truc giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Nguyen T Thu giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Pham T Minh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Vu T Mai Dung giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
To Nhu Xuan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Nguyen T Thanh Tam giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Nguyen Huyen Tram giup MS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Phan Dieu Linh giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
15/05/2014
Nguyen T Hoa giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
La T Huyen Nga giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Nguyen T Thu Ha giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Nguyen Phuong Anh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Do Hong Minh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Do Van Tu giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Bui Xuan Phuong giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
15/05/2014
Trieu Mai Lan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Dau T Thanh Tam giup MS 4033 (Q4033)
400,000
15/05/2014
Phan T Thu Ha giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Mai My Hanh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Tran T Bich Ngoc giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Pham T Oanh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Nguyen T Hai Ha giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Nguyen Minh Duc giup MS 4033 (Q4033)
10,000
15/05/2014
Tran T Mua giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Bui T Lien Huong+ La Hai + Thu Ha + Nong Dung giup MS 4033 (Q4033)
3,500,000
15/05/2014
Le Thanh Thuy giup MS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Hoang T Mai Hoa giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Do T Quynh Hoa giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Tran Thu Yen giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Pham T Lan Anh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Nguyen T Hong giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Pham T Quynh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Do Thanh Huong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Bui Lan Huong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Bui Quy Sang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Dien T Mung (Dieu Hien) giup MS 4033 (Q4033)
3,000,000
15/05/2014
Quach Bich Thuy giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
15/05/2014
Pham T Huong giup MS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Hoang T Thuy giup MS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Duong T Hue giup MS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Nguyen T Mai Phuong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Tap the CBCNV Cty CP Du lich & XNK Vinh Thinh giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
15/05/2014
Le Hong Dung giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Do T Mai giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
15/05/2014
Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
15/05/2014
Ly T Kim Hong giup MS 4033 (Q4033)
20,000,000
15/05/2014
Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Tran T Trich giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Nguyen Tien Tiem giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Nguyen Dang Thang giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Nguyen Dieu Linh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Cty TNHH Thuc Pham Fugi giup MS 4033 (Q4033)
10,000,000
15/05/2014
Nguyen Van Mau giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Cty TNHH DV Tan Nam Thien giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
15/05/2014
Lu Hoai Phong giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
15/05/2014
Gd chau Tran Cong Dai giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Nguyen Thuy Binh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Cty TNHH CUVT&DVTM Thanh Do giup MS 4033 (Q4033)
38,000,000
15/05/2014
Hoang T Hong Nhung giup MS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Cty TNHH Thuong Mai Dich vu Auto One giup MS 4033 (Q4033)
10,000,000
15/05/2014
Ly Bich Tram giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Mai Thu Huong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Duong The Luong giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Nguyen Quang Giap giup MS 4033 (Q4033)
400,000
15/05/2014
Nguyen T Phuong Thanh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Bui Nhu Quynh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Nguyen Bao Tram giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Cty TNHH Hoai Giang Xanh giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
15/05/2014
Do T Ha giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Nguyen Phi Hung giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Dao Quang Hung giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Le Hoang Phuong giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Nguyen Hong Hanh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Nguyen Duc Hieu giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Ly Thien Trang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Dinh T Ngoc Thuy giupMS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Tran T Phuong giup Ms 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Nguyen T Oanh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Dang T Xuan giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Cty CP In Thuan Phat giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
15/05/2014
Ngo Tu Nhu giup MS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Nguyen T Thanh Huyen giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Tran Nhat Duy giup MS 4033 (Q4033)
150,000
15/05/2014
Nguyen Thuan Giang giup MS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Nguyen Tri Phuong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
Bạn đọc ủng hộ qua NH Công thương
 
14/05/2014
Phan Van Phuong Quang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A00211124 giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A04141811 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A15987239 giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A22739612 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Hoa + Thuc+ Ly+ Dan giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A002111124 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A92560001 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Hang giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A22979909 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A01749727 giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A00001733 giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A66555566 giup MS 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A06139172 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A00146192 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A25459643 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A14944212 giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A69319321 giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A60203484 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ban doc tai 124 Cn Ba Dinh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Nguyen Ngoc Vuong Ninh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Le T Van giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Cty TNHH MTV XD Trung Anh giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
14/05/2014
Ban doc tai 382 Cn Tp Nam Dinh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Ban doc tai 948 Cn Bac Saui Gon giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Do T Hue Chi giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Hoang T Bich Lien giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Le T Thu Hieu giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
14/05/2014
Tran T Hau giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Bich Hue giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Ban doc tai 382 CN TP Nam Dinh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Huynh Quoc Anh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Hoang T Nghiem giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Le T Cam giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Vu Trong Khoi giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Vu Thuy Hanh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Quynh Anh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Hai Linh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Ng Xuan Quy: Giúp mã : 4033 (Q4033)
10,000,000
15/05/2014
Truong Cong Trinh: Giúp mã : 4033 (Q4033)
2,000,000
15/05/2014
Nguyen Thi Thanh Bình: Giúp mã : 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Tao Thi Chinh: Giúp mã : 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Cung Minh Phuong: Giúp mã 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Bach Hong Duc (70 Mỗ Lao - Hà Đông): Giúp mã 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Lưu Thị Thanh Tam: Giúp mã 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Do Thi Thuy Hoa: Giúp mã 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Dang thi Ngoc Dung: Giúp mã 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A29325426 giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A89622812 giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Ban doc TK 711AA4368113 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A34621467 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A00179993 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A35150738 - Nguyet giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A 20698293 giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A00535356 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A59209762 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A93841344 GIUP ms 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A04374932 - Ngo T Minh Hai giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A11551368 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Nguyen Vu Phong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Le Thi Lan giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Cong ty TNHH TAKAN VIET NAM giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
Bạn đọc ủng hộ qua NH Công thương ( TK 10201 000 1861620)
 
14/05/2014
Ban doc TK 711A71902314 giup MS 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Vo Minh Khoi giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A18356714 giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Gia dinh Duy Hai giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A00143423 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A51825235 giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Le T Huyen giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A00025463 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A21313701 giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A00445616 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A53938488 giup MS 4033 (Q4033)
400,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A76549195 giup MS 4033 (Q4033)
250,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A21107405 giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Ban doc TK 711AA3176484 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A21119731 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Chau Tran Thu Uyen giup MS 4033 (Q4033)
50,000
15/05/2014
Chau Tran Tuan Minh giup MS 4033 (Q4033)
50,000
15/05/2014
Tran Van Long giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A000388814 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A5918882 giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A09126811 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
Bạn đọc ủng hộ tại tòa soạn
 
14/05
C.ty dược phẩm Eco (Số 130 ngõ 130 Phố Đốc ngữ - Ba đình -HN) Giúp Ms4033 PT46 "20,000,000 đ"
20,000,000
14/05
Nguyễn Hồng Minh (Số 8 - Cửa đông -Hoàn kiếm -HN) Giúp Ms4033 PT47 "5,000,000 đ"
5,000,000
14/05
Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp HN Giúp Ms4033 PT46 "100,000,000 đ"
100,000,000
14/05
Cháu Đỗ Minh Quân (Lớp 4A4 -Trường Đoàn Thị Điểm -HN)Giúp Ms4033 
2,550,000
14/05
Lê Thị Xuân Hồng (A6-27B2 Cát Linh -HN) Giúp Ms4033
1,000,000
14/05
C.ty CP ô tô Đức Thiện (Số 16 Dương Đình Nghệ - Yên Hòa -Cầu Giấy -HN) Giúp Ms4033
2,000,000
14/05
Nguyễn Ngọc Toàn (Văn Bình -Thường Tín -HN) Giúp Ms4033
500,000
14/05
nhà hàng Hương Sen (Số 269 Đỗ Đức Dục - Mễ trì - từ liêm -HN) Giúp MS4033
50,000,000
14/5
Gia đình chị Hà Thị Ngân (mã số 1033 - Hải Phòng) ủng hộ Ms 4033
100,000,000
15/05
Tập thể lớp 12A12 (Trường THPT Kim Liêm -HN)  Giúp Ms4033
1,100,000
15/05
Cô Trần Loan- Hồng Tâm -Tuyết Mai (Trường THPT Kim Liên -HN) Giúp Ms4033
600,000
15/05
Nguyễn Thị Minh Hằng (AmSande3 -26125 Oldenburg -Cộng hòa liên bang Đức) Giúp Ms4033
5,000,000
15/05
Vũ Trung Kiên (HN) Giúp Ms4033
200,000
15/05
ông bà Trịnh Đình Phúc (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033
200,000
15/05
Trịnh Đình Lan - Nam (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033
200,000
15/05
Trịnh Thị Ngoan -Vinh (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033
200,000
15/05
Trịnh Thị Nga - Hùng (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033
100,000
15/05
Trịnh Thị Hằng (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033
200,000
15/05
Trịnh Thị Hường (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ  Ms4033 "500,000 đ" 
500,000
15/05
Cán bộ CNV công ty và bệnh viện đa khoa Tràng An (Số 59 thông phong - tôn đức thắng -HN)  Ủng hộ Ms4033  PT50 "20,000,000 đ"
20,000,000
15/05
Tổng công ty vận tải Hà Nội (Số 5 lê thánh tông - hoàn kiếm -HN) Ủng hộ Ms4033  PT51 "50,000,000 đ"
50,000,000
15/05
gia đình ông bà Khởi - Liên (Quận Ba đình -HN) Ủng hộ Ms4033
500,000
15/05
PHAM HUY HOAN
1,000,000
15/05
NGUYEN LUONG PHAN
500,000
15/05
PHAMTUAN ANH 
500,000
15/05
PHAM HUY THAN
500,000
15/05
NGUYEN THI TU MAI
300,000
15/05
VUONG HOANG PHI
200,000
15/05
TRIEU XUAN HIEU
200,000
15/05
DO CHIEN THANG
500,000
15/05
CHU XUAN PHUONG
200,000
15/05
NGUYEN VAN KHANH
200,000
15/05
TRAN THI DUNG
300,000
15/05
PHAM VU TOAN
200,000
15/05
BUI THI HANG
200,000
15/05
NGUYEN DINH HUNG
200,000
15/05
LE BAO TRUNG
200,000
15/05
PHAM THI CHAU
500,000
15/05
NGUYEN THI HONG HANH
300,000
15/05
VU THI HONG HANH
200,000
15/05
CAN MANH CUONG
300,000
15/05
TRAN THI HONG HAI
200,000
15/05
NGUYEN THU HANG
200,000
15/05
NGUYEN THI LAN HUONG
200,000
15/05
NGUYEN THI HIEN
200,000
15/05
LE THI PHUONG THAO
200,000
15/05
NGUYEN VIET HUNG
200,000
15/05
NGUYEN THI THU HUONG
200,000
15/05
PHAM PHUC HUNG
300,000
15/05
NGUYEN TIEN NGUYEN
200,000
15/05
NGUYEN SY HUNG
200,000
15/05
NGUYEN NGOC CUONG
200,000
15/05
PHAM QUOC CUONG
200,000
15/05
PHAN HUU NGHI
500,000
15/05
NGUYEN THE NAM
200,000
15/05
PHAM THE QUANG HUY
300,000
15/05
DINH THU HA
200,000
15/05
NGUYEN ANH THE
500,000
15/05
NGUYEN PHUONG NHUNG
200,000
15/05
NGUYEN NGOC HAN
200,000
15/05
PHAM TUAN ANH
500,000
15/05
PHAM THI HANG
200,000
15/05
NGUYEN THI NGUYEN
200,000
15/05
NGO BICH VAN
200,000
15/05
CU THI LAN
200,000
15/05
HO BICH NGOC
200,000
15/05
NGUYEN THI THANH BINH
200,000
15/05
NGUYEN DOAN
200,000
15/05
TRAN HUYEN TRANG
200,000
15/05
TRAN THU PHUONG
200,000
15/05
NGUYEN HOANG YEN
200,000
15/05
NGUYEN THUY VAN
200,000
15/05
NGUYEN THI THU HANG
200,000
15/05
NGUYEN THI HUONG
200,000
15/05
BUI THI THEN
200,000
15/05
NGUYEN NGOC DIEP
200,000
15/05
PHAN VU THUY TRANG
200,000
15/05
CHU MANH HAI
200,000
15/05
LE TRINH TRUONG
200,000
15/05
TRAN THI  LAN
500,000
15/05
NGUYEN ANH TUAN
200,000
15/05
VU THI MINH THUONG
200,000
15/05
MAI BICH CHAM
200,000
15/05
LE HONG KY
300,000
15/05
NGUYEN THI NGOC HAN
200,000
15/05
VU ANH DUC
200,000
15/05
THAI THANH HONG
1,000,000
15/05
NGO CONG QUANG
500,000
15/05
NGUYEN QUANG TUNG
500,000
15/05
PHAN THI HOAI NAM
500,000
15/05
LE NGUYEN LAN PHUONG
500,000
15/05
PHAN PHUOC QUOC
500,000
15/05
TRỌNG VŨ
500,000
15/05
TRAN TRUNG KIEN
500,000
15/05
PHAN NGOC THUY
500,000
15/05
HOANG KHAC LINH
500,000
15/05
BUI THI CAM NHUNG
500,000
15/05
HOANG KIM THOA
200,000
15/05
TRÍ HÒA
500,000
15/05
TRAN DINH THAO
300,000
15/05
LY THI TOAN THANG
1,000,000
15/05
NGUYEN DINH HOA
500,000
15/05
NGUYEN NGUYEN LE ANH VI
300,000
15/05
DOAN THI KHANH HIEN
500,000
15/05
TA CONG BINH
300,000
15/05
NGUYEN THI HONG
300,000
15/05
TON THAT DAI DUONG
300,000
15/05
LE DOAN CONG
500,000
15/05
LE THI THU
300,000
15/05
NGUYEN VIET HAO
300,000
15/05
DUONG HONG VUONG
300,000
15/05
PHAN DUY THAO
500,000
15/05
TRAN DUY TUYEN
500,000
15/05
NGUYEN VAN PHE
500,000
15/05
NGUYEN VAN DUNG
500,000
15/05
PHAN CAO CUONG
300,000
15/05
DANG TAI
300,000
15/05
NGUYEN THI THUY
300,000
15/05
HO THI PHUONG
300,000
15/05
HOANG THI HONG LAM
300,000
15/05
LE DANG DUC
300,000
15/05
PHAN HUY THANG
500,000
15/05
PHAM THI TAM
300,000
15/05
HUYNH NHAT HAI
300,000
15/05
NGUYEN HAI HANH
300,000
15/05
PHAM THI TRANG
300,000
15/05
LE HOANG TRUNG
300,000
15/05
TRINH VAN TRONG
200,000
15/05
VU XUAN NGOC
200,000
15/05
HA THI THU TRANG
200,000
16/05
Đặng Khánh Ly (Số 77 Hàng Gà -HN) Ủng hộ Ms4033
1,000,000
16/05
Lê Sỹ Tùng Số 1- Tổ 81A Kim Liên -HN)Ủng hộ Ms4033
500,000
16/05
Phạm Gia Khánh (Số 2A/343 (Âu cơ -HN) Ủng hộ Ms4033
750,000
16/05
Chị Hoa (Số 34 Láng Hạ -Đống Đa -HN) Ủng hộ Ms4033
1,500,000
16/05
Tuấn Anh (Số 24 Quang Trung -HK -HN) Giúp Ms4033
100,000
16/05
Nguyễn Bích Liên (Số 98/Ngõ 189 Nguyễn ngọc Vũ -Thanh Xuân -HN ) Ủng hộ Ms4033
500,000
16/05
Bé Tiểu Minh (Tỉnh Tân Trúc -Đài Loan ) Ủng hộ Ms4033
2,000,000
Bạn đọc ủng hộ Trực tuyến
 
09:07:56 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: Mã số 4033: Ủng hộ chống quân xâm lược Trung Quốc - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: LOTUS - Điện thoại: 0906220026
300,000
10:20:39 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: ung ho ma so 4033 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: NHIEN - Điện thoại: 0909418787
300,000
10:57:13 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Trần Xuân Liên - Điện thoại: 0938138626
500,000
11:15:07 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: 4033 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Vũ Hương - Điện thoại: 0976397132
200,000
12:50:03 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 Tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Le Duyen - Điện thoại: 0904679226
300,000
14:02:38 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: Ủng hộ ngư dân bám biển 4033 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: GM
300,000
16:29:52 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: Ms 4033 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: GD Lê Thanh- Trà My
500,000
11:20:36 15/05/2014
Tham gia ủng hộ: ma số 4033: 300.000 Mã số 1416: 200.000 mã số 1415: 200.000 - Số tiền: 700.000 đ - Họ tên: nguyen thi thu ha - Điện thoại: 0914469458
700,000
11:42:32 15/05/2014
Tham gia ủng hộ: 4033 - Tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 969.696 đ - Họ tên: Hồ Thương Tín - Điện thoại: 01237777577
969,696
11:02:59 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: 1410,1414,1415,4033 MOI MA SO 100.000 - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: nguyen hong son - Điện thoại: 0907215947
400,000
11:16:56 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: 4033 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Phạm Ngọc Trang
100,000
12:29:17 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 Tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: K.T
400,000
13:31:12 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: Mã 4033 tiếp sức cùng ngư dân bám biển - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Nguyễn Đức Trung - Điện thoại: 0979826086
500,000
14:11:12 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: MS 4033 - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: lê thị Thắm - Điện thoại: 0986582984
50,000
15:24:39 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: 4033 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Binh
500,000
17:02:41 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 Tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: KhangHa
500,000
17:08:06 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: mã số 4033 - tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Trần Mai Phương - Điện thoại: 0933055678
500,000
11:02:35 15/05/2014
Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 Tiep suc ngu dan bam bien - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Nguyen Luong Huynh
500,000
22:31:07 15/05/2014
Tham gia ủng hộ: Mã số 4033:  Tôi mong muốn góp phần nhỏ bé chung tay giúp sức cùng ngư dân bán biển cũng là để thể hiện thiết thực nhất cho tình yêu đất nước - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Trần Huy Hoàng - Điện thoại: 01656064594
50,000
16/5/2014
Pham Thi Tuoi giup SM 4033
200,000
Bạn đọc ủng hộ Tại VP Cần Thơ
 
16/05
Nguyễn Trường Thành (Văn Phòng Luật sư Vạn Lý tại Cần Thơ) Giúp Ms 4033
5,000,000
Bạn đọc ủng hộ Tại VP Đà Nẵng 
 
16/05
Anh Tuấn (Đà Nẵng)
300,000
16/05
Tổ tiếp nhận hồ sơ quận Hải Châu (270 Trần Phú, Đà Nẵng) 
500,000
Bạn đọc ủng hộ Tại VP Miền Nam
 
16/05
Nguyễn Thị Thu Thủy (VP.HCM)
500,000
16/05
Lương Văn Bảng  (VP.HCM)
500,000
 
Tổng cộng 
764,836,496

* Chú ý: Danh sách vẫn đang được cập nhật nhanh nhất nhằm tiện cho bạn đọc theo dõi hàng ngày

MỚI NHẤT
Nhiều đơn vị tham gia ủng hộ chương trình "Tiếp sức ngư dân bám biển"
Nhiều đơn vị tham gia ủng hộ chương trình "Tiếp sức ngư dân bám biển"

(Dân trí) - Ngày 20/5, ông Vũ Huy Chương, đại diện Công ty TNHH Global MFG Việt Nam đã trực tiếp đến tòa soạn Dân trí để ủng hộ 68.100.000 đồng do tập thể CBCNV công ty đóng góp đến chương trình “Tiếp sức ngư dân bám biển” do báo Dân trí phát động cách đây ít ngày.

Thứ ba, 20/05/2014 - 04:01

Học sinh Hà Nội hăng hái tham gia "Tiếp sức ngư dân bám biến"
Học sinh Hà Nội hăng hái tham gia "Tiếp sức ngư dân bám biến"

(Dân trí) - Trường tiểu học Thành Công B háo hức đồng hành cùng báo Điện tử Dân trí trong chương trình “Tiếp sức ngư dân bám biển”.

Thứ ba, 20/05/2014 - 02:33

Bị u tiểu não, tính mạng bé 8 tuổi vô cùng nguy kịch
Bị u tiểu não, tính mạng bé 8 tuổi vô cùng nguy kịch

(Dân trí) -Bị u tiểu não gần 2 năm nay khiến cậu bé Vũ Duy Kiên phải nhập viện điều trị trong tình trạng nguy kịch. Căn bệnh đã bước vào giai đoạn nguy hiểm nhưng em vẫn hồn nhiên khoe với mọi người rằng mình sắp khỏi bệnh để trở về đi học cùng các bạn.

Thứ ba, 20/05/2014 - 07:17

Thêm nhiều bạn đọc tham gia ủng hộ chương trình "Tiếp sức ngư dân bám biển"
Thêm nhiều bạn đọc tham gia ủng hộ chương trình "Tiếp sức ngư dân bám biển"

(Dân trí) - Chiều 19/5, ông Bùi Cảnh Dương, Giám đốc Trung tâm văn hóa Thăng Long đã trực tiếp đến tòa soạn báo Dân trí để ủng hộ 50 triệu đồng đến chương trình “Tiếp sức ngư dân bám biển” do báo Dân trí phát động. Đây là số tiền do cán bộ giáo viên của trung tâm đóng góp với mong muốn động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám biển giữ vững chủ quyền biên giới hải đảo.

Thứ hai, 19/05/2014 - 07:47

Bạn đọc Dân trí đã ủng hộ hơn 1 tỷ đồng "Tiếp sức ngư dân bám biển"
Bạn đọc Dân trí đã ủng hộ hơn 1 tỷ đồng "Tiếp sức ngư dân bám biển"

(Dân trí) - Tính đến ngày 19/5, bạn đọc Dân trí trong và ngoài nước đã tham gia ủng hộ 1.050.246.496 đồng đến chương trình "Cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển".

Thứ hai, 19/05/2014 - 05:46

Bạn đọc quyên góp hơn 30 triệu đồng cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển
Bạn đọc quyên góp hơn 30 triệu đồng cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển

(Dân trí)- Sáng 19/5, đồng hành với Báo điện tử Dân trí rất nhiều người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã đến VP đại diện của báo tại Khu vực Bắc Miền Trung ủng số tiền 30.100.000 để tiếp sức ngư dân bám biển bảo vệ tổ quốc.

Thứ hai, 19/05/2014 - 05:38

Nỗi đau khốn cùng của gia đình “chị Dậu” nơi miền biên giới
Nỗi đau khốn cùng của gia đình “chị Dậu” nơi miền biên giới

(Dân trí) - 4 thành viên trong gia đình ngủ chung một cái giường trong ngôi nhà mái tranh, vách nứa đã nát bấn. Trong “ngôi nhà” tuyềnh toàng ấy tài sản quý giá nhất là chiếc nồi nấu cơm, nhưng nghịch cảnh là 4 con người trong ngôi nhà đều đang đối mặt với bệnh tật.

Chủ nhật, 18/05/2014 - 10:11

Trao hơn 74 triệu đồng đến gia đình bé Mộng Cầm
Trao hơn 74 triệu đồng đến gia đình bé Mộng Cầm

(Dân trí) - Ngày 16/5, Dân trí đã trao đến cho gia đình bé Lê Thị Mộng Cầm số tiền 74.460.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Tấm lòng nhân ái trong tuần 4 tháng 4/2014 và tuần 1 tháng 5/2014.

Chủ nhật, 18/05/2014 - 10:04

Trao hơn 41 triệu đồng đến 4 chị em mồ côi
Trao hơn 41 triệu đồng đến 4 chị em mồ côi

(Dân trí) - Chiều 17/5, PV báo Dân trí đã trao số tiền 41.260.000 của bạn đọc báo Dân trí đến gia đình 4 chị em Bùi Thị Nhớ- nhân vật trong bài viết “4 chị em bơ vơ vì mất cả bố lẫn mẹ”.

Chủ nhật, 18/05/2014 - 10:02

Thương cảnh mẹ mù lòa, con tàn tật chỉ mong không bị đứt bữa
Thương cảnh mẹ mù lòa, con tàn tật chỉ mong không bị đứt bữa

(Dân trí) - Mắt lòa, chân bước không nổi, bà Thanh phải bỏ nghề ăn xin đã theo mình suốt 40 năm. Điều đó cũng đồng nghĩa thân già hơn 70 tuổi và đứa con trai tật nguyền phải sống lay lắt nhờ vào chế độ trợ cấp của nhà nước và tình thương của làng xóm.

Chủ nhật, 18/05/2014 - 08:02

Bạn đọc Dân trí đã ủng hộ hơn 785 triệu đồng "Tiếp sức ngư dân bám biển"
Bạn đọc Dân trí đã ủng hộ hơn 785 triệu đồng "Tiếp sức ngư dân bám biển"

(Dân trí) - Tính đến ngày 17/5, bạn đọc Dân trí trong và ngoài nước đã tham gia ủng hộ 785.036.496 đồng đến chương trình "Cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển".

Thứ bảy, 17/05/2014 - 12:06

Xót lòng cha tâm thần, con hôn mê vì ung thư máu
Xót lòng cha tâm thần, con hôn mê vì ung thư máu

(Dân trí) - Cách đây hơn 1 năm anh Giang mắc bệnh tâm thần phải điều trị dài ngày ở bệnh viện. Vừa về nhà được mấy tháng thì đứa con trai mới 7 tuổi lại bị bệnh ung thư máu khiến căn nhà nhỏ trở nên kiệt quệ vì đói nghèo, bệnh tật.

Thứ bảy, 17/05/2014 - 07:10

ĐÁNG QUAN TÂM
Văn phòng Luật sư Vạn Lý ủng hộ 5 triệu đồng để "Cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển"
Văn phòng Luật sư Vạn Lý ủng hộ 5 triệu đồng để "Cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển"

(Dân trí) - Nằm trong chương trình cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển, sau 2 ngày vận động một số bạn đọc ở ĐBSCL đã gọi đến VP Dân trí tại Cần Thơ để đăng ký ủng hộ tiền.

Thứ sáu, 16/05/2014 - 06:39

Cha mất, mẹ bị cưa chân, hai con mịt mờ tương lai
Cha mất, mẹ bị cưa chân, hai con mịt mờ tương lai

(Dân trí)- Cha bị tai nạn mất, mẹ bệnh hiểm nghèo phải cưa chân nên tương lai của hai anh em Hòa và Thuận (ngụ Bạc Liêu) trở nên mờ mịt. Hòa phải nghỉ học để lo cho mẹ, còn Thuận cũng đứng trước nguy cơ bỏ học vì gia đình đã lâm vào đường cùng.

Thứ sáu, 16/05/2014 - 06:53

Hơn 68 triệu đồng đến với bé lớp 4 bị ung thư máu
Hơn 68 triệu đồng đến với bé lớp 4 bị ung thư máu

(Dân trí) - Chiều 14/5, báo Dân trí đã chuyển số 68.410.000 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái đến cháu Nguyễn Thị Mỹ Trâm (ngụ ấp An Quy, Long Thới, Chợ Lách, Bến Tre) - nhân vật trong bài “Thương bé lớp 4 nguy kịch vì bệnh ung thư máu”.

Thứ năm, 15/05/2014 - 09:42

Hơn 35 triệu đồng đến với bệnh nhân máu khó đông
Hơn 35 triệu đồng đến với bệnh nhân máu khó đông

(Dân trí) – Nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, ói ra máu bởi chứng bệnh loét dạ dày trên cơ địa có bệnh sử máu khó đông, tính mạng cậu học trò nghèo rơi vào nguy nan. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, cậu bé Minh Tâm đã được xuất viện.

Thứ năm, 15/05/2014 - 09:41

Bạn đọc Dân trí đã ủng hộ hơn nửa tỉ đồng “Tiếp sức ngư dân bám biển”
Bạn đọc Dân trí đã ủng hộ hơn nửa tỉ đồng “Tiếp sức ngư dân bám biển”

(Dân trí) - Chỉ hai ngày sau khi báo Dân trí mở mã số đặc biệt 4033 để tiếp sức các chiến sĩ, kiểm ngư viên và ngư dân Việt Nam ra khơi bám biển giữ vững chủ quyền biên giới hải đảo, chương trình đã nhận được 538,946,800 đồng do bạn đọc Dân trí ở trong và ngoài nước chung tay ủng hộ.

Thứ năm, 15/05/2014 - 08:51

Thông báo kết chuyển Quỹ Nhân ái tuần 01 tháng 5/2014
Thông báo kết chuyển Quỹ Nhân ái tuần 01 tháng 5/2014

(Dân trí) - Hôm nay, Quỹ Nhân ái Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 943.430.000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Quỹ trong tuần qua.

Thứ năm, 15/05/2014 - 05:39

Danh sách ủng hộ tuần 01 tháng 5 năm 2014
Danh sách ủng hộ tuần 01 tháng 5 năm 2014

(Dân trí) - Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 985.584.530 đồng.

Thứ năm, 15/05/2014 - 05:33

Cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển
Cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển

(Dân trí) - Việc Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đã thổi bùng lên ý chí kiên cường, lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là với bà con ngư dân từng hàng trăm năm nay gắn bó với ngư trường Hoàng Sa truyền thống.

Thứ năm, 15/05/2014 - 04:25

 Con bệnh ung thư máu, lại tím mắt vì đòn roi của bố
Con bệnh ung thư máu, lại tím mắt vì đòn roi của bố

(Dân trí) - Gia đình túng bấn vì con bị ung thư máu, cậu bé Giang còn phải chịu đựng tổn thương của những trận đòn roi từ người bố nát rượu. Bị bố đánh khiến em sợ cả việc về nhà cho dù đã hết đợt truyền hóa chất.

Thứ năm, 15/05/2014 - 07:10

Gia đình chị Hà Thị Ngân chia sẻ 100 triệu đồng "Tiếp sức ngư dân bám biển"
Gia đình chị Hà Thị Ngân chia sẻ 100 triệu đồng "Tiếp sức ngư dân bám biển"

(Dân trí) - Ngay khi hay tin báo Dân trí phát động chương trình "Tiếp sức ngư dân bám biển", gia đình “sản phụ” Hà Thị Ngân đã chia sẻ 100 triệu đồng nhờ Quỹ Nhân ái để ủng hộ đến chiến sĩ, ngư dân Việt Nam đang dũng cảm giữ vững chủ quyền biển Đông.

Thứ tư, 14/05/2014 - 05:14

Hơn 29 triệu đồng đến với chàng trai bị ung thư máu
Hơn 29 triệu đồng đến với chàng trai bị ung thư máu

(Dân trí) – Sáng 12/5, PV Dân trí đã trao tới em Võ Văn Phúc (16 tuổi, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) – nhân vật trong bài “Mẹ nghèo khóc lặng trước cảnh con nguy kịch vì bị ung thư” số tiền 29. 360.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Thứ tư, 14/05/2014 - 05:03

Bĩ cực gia đình có bố mẹ suy thận, con nguy kịch vì ung thư máu
Bĩ cực gia đình có bố mẹ suy thận, con nguy kịch vì ung thư máu

(Dân trí) - Mẹ suy thận, bố thận hư, con trai bị ung thư máu, con gái thiếu máu nặng, 4 thành viên trong gia đình cứ thay nhau nằm viện. Bệnh tật, nghèo đói, nợ nần nhiều năm cộng lại khiến chị Thoan giờ đây bất lực hoàn toàn nhìn cả nhà đang chết dần chết mòn.

Thứ ba, 13/05/2014 - 07:24

Xót xa cảnh cô giáo mất đi cánh tay trong lần băng rừng "gieo chữ"

(Dân trí) - 3h sáng hàng tuần, cô giáo Tiền lai khăn gói vượt gần 150km đường rừng để mang tiếng hát đến với “ốc đảo” Hà Đông (Đăk Đoa, Gia Lai). Bà con nơi đây ví cô như chú chim Ch’rao của núi rừng Tây Nguyên. Trong một lần đến trường gieo chữ cô Tiền gặp tai nạn giao thông phải "gửi" lại cánh tay nơi núi rừng xanh thẳm...