Thứ bảy, 17/05/2014 - 12:06

Bạn đọc Dân trí đã ủng hộ hơn 785 triệu đồng "Tiếp sức ngư dân bám biển"

Dân trí

Tính đến ngày 17/5, bạn đọc Dân trí trong và ngoài nước đã tham gia ủng hộ 785.036.496 đồng đến chương trình "Cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển".

NGÀY DIỄN GIẢI SỐ TIỀN
Bạn đọc ủng hộ qua NH Quân đội  
14/05/2014 Do Thi Tuyet giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Bui Duc Hung giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Pham Thuy Chinh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Duy Tung giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Pham Thi Thuy giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Do Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen Manh Tuan giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Tran Nu Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Pham Thi Nhan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen N Toan giup MS 4033 (Q4033) 350,000
14/05/2014 Nguyen Vinh Dung giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Hoang Thi Thanh Nga giup MS 4033 (Q4033) 20,000
14/05/2014 Do Thi Minh Phuong giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen Thi Hong Nhu giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Ban doc Dna tri giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen Thi Sinh giup MS 4033 1,000,000
15/05/2014 Nguyen Thi Hong Nhung giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Tran Phuong Anh giup MS 4033 (Q4033) 7,600,000
15/05/2014 Nguyen Van Hanh giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
15/05/2014 Le Huu Cuong giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Tran Thi Mai giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Tran Thi Kim Trang giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Hoang Thi Lan Huong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Nguyen Thi Lan giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Nguyen Ha Trung giup MS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Dao Ngoc Hiep giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/05/2014 Bùi Thị Kiều Oanh: tiếp sức ngư dân bám biền MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Nguyen le Hoan: Tiếp sức ngư dân bám biển Q4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Vu Xuan thuy: Tiếp sức ngư dân bám biển Q4033 (Q4033) 200,000
Bạn đọc ủng hộ qua NH Vietcombank  
14/05/2014 Cty Du lich Kinh do giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Dam Duc Tuyen giup MS 4033 (Q4033) 1,800,000
14/05/2014 Nguyen Duc Toan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T May giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Tam giup MS 4033 (Q4033) 450,000
14/05/2014 Le Manh Hung giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Dang Hong Anh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Tran Nguyen Ngoc giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Hoang Trang giup MS 4033 (Q4033) 400,000
14/05/2014 Tran Kim Ngoc giup MS 4033 (Q4033) 150,000
14/05/2014 Nguyen Hanh Chi giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Nguyen Trong Hieu giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Tran Huu Hai giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Thoai Nhu giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Tran Anh Khoa giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T Anh Hang giup MS 4033 (Q4033) 1,400,000
14/05/2014 Nguyen Anh Tuan giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Lý T Minh Lien giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen T Ngoc Linh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Pham Minh Truong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Hong Van giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Duinh De giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Truong T Thu Thuy giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Bui T Thanh Binh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Trinh Van Sao giup MS 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Doan T Minh Hanh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Vo T Kim Xuyen giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Dang Van Tuyen giup MS 4033 (Q4033) 400,000
14/05/2014 Pham T Thanh Hoa giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen Thu Trang giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Mai Thanh Huyen giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Dao Phuong Mai giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Le T Minh Nguyet giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen Tuan Anh giup MS 4033 (Q4033) 400,000
14/05/2014 Le T Lien Hong giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Hoang T Hong Tram giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Trinh  T Kim Anh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen T Thuy Hang giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Ho Cong Thanh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Van Thang giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Ho Quyet Thang giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Tran Hieu Hoa giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Trieu T Huong giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Le T Nguyet Anh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Hai Van giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Le Ngoc Chi giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Pham Quynh Trang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Le Thanh Thuy giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Thao Lao giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Nguyen T Anh Hong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Le T Minh Nguyet giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Tran T Thu Thuy giup MS 4033 (Q4033) 400,000
14/05/2014 Ha Xuan Hoai giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen T Ngoc giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Le T Thu Hien giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Do Dang Doanh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Pham T Nhu Trang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Vu T Minh Tu giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Dang T Duyen giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Pham T Thu giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Tran Viet Hung giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Do Anh Nguyet giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Hoang T To Nga giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Mai T Hoai giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen Xuan Tuan giup Ms 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Le Van Hoe giup MS 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Trần Thanh Thao giup MS 4033 (Q4033) 400,000
14/05/2014 Nguyen Thanh Tung giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Quyen giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Tran Ngoc Khanh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Kim Lien + chau Ngoc Phong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Tran Tu giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Dinh T Khanh Van giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Pham T Thu Hang giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen Thu Hien giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Tran T Huyen Trang giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Le Ngo Quynh Minh giup MS 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Trinh T Thuy Trang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Tran T Viet Hong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Tran TMinh Ly giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen Huyen Tran giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Hoang Long giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Tran T Thao giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Phong Thong ke Vu NDNN Bo Tai Chinh giup MS 4033 (Q4033) 600,000
14/05/2014 Tran Kim Hien giup MS 4033 (Q4033) 600,000
14/05/2014 Le Viet Phuong giupMS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Vu T Van giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Mai T Nguyet Thanh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen T Xuan giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen Minh Hang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ngo Ba Nhat giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Bui T  Hieu giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen T Nguyet Minh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Tran Viet giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Cao Nguyen Hoang Thi giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Do T Chiem giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Diep My Lan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Phan T Hang giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen T Phuong Hien giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Tran T Van Huyen giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Vu T Dung giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Tran T Giang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Hong Nhan giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T Thanh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Hoang Vu Quynh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Hoang T Kim Oanh giup MS 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Trinh Dang Thuan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Hoang T Mai Anh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T Minh Thao giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Pham Thanh Hai giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Phan Tan Thanh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Bui Quynh Van giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Le T Ngoc Mai giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Dang T Ngoc Diep giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Nguyen Ngoc Hien giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen Hoai Ninh giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen Lan Phuong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen Thu Ha giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Nguyen T Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Dinh Chinh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Nguyen T Ngoc Van giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen Thuy Mai giup MS 4033 (Q4033) 600,000
14/05/2014 Co Tan Anh Thu giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
14/05/2014 Tri T Boich giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen T Bich Lien giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Minh Nguyet giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Tong Van Dung giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Vu Thu Hien giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Hoang T Tam giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Tran Hoang Quyen giup Ms 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Tran T Thu Hien giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T Ha giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Le T Anh Thu giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Hoang T Hai Yen giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Tran T Huyen giup MS 4033 (Q4033) 1,053,500
14/05/2014 Le T Dung giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen T Hien Thuong giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Trinh Hai Tung giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Nguyen Van Bach giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Quach My Hoan giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Do T Thanh Nga giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Doan T Cham giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Le Tuan Kha giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen T Thu Ba giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Phan T Thanh Huyen giup MS 4033 (Q4033) 60,000
14/05/2014 Bui Thanh Thuy + chau Nguyen Tuan M inh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen Ngoc Quynh giup MS 4033 (Q4033) 403,300
14/05/2014 Nguyen T Lan Phuong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Doan T Huong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T My Hanh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Pham T Lien giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Le Kieu Ngoc Thu giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Tran T Binh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ngo T Thu Mai giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Vu T Xuan Loc giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Minh Duc giup MS 4033 (Q4033) 10,000
14/05/2014 Nguyen T My Hanh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Chu Van Tien giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Vo Chien Thang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Tran T Mai Le giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Cong ty Dinh Vang giup MS 4033 (Q4033) 10,000,000
14/05/2014 Nguyen Duy Thanh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen Tuan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ha Nguyen giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Nguyen T Thu Hien giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Cty CP Tu van KT va Cong nghe Thach Dinh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Ong Nguyen Hong Anh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T Ly giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Hong + Thu giup MS 4033 (Q4033) 400,000
14/05/2014 Tha T Thanh Thuy giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Tran T Minh Nguyet giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Lieu giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
14/05/2014 Nguyen Van Ha giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen T Tuyet Oanh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Dao T Thanh Thuy giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
14/05/2014 Luu T Mai Phuong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen Nhat Truong giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen T Van Anh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen Tien Dang giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen Huong Sen giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Pham Tran Phuong giup MS 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Le Kim Thoa giup MS 4033 (Q4033) 400,000
14/05/2014 Tran T Kim Ngan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Pham Thuy Phuong giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen T Thuy Nga giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Le T Quynh Mai giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Le T Ngoc Lan giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Hong Thuy giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Tong T Thu Thuy giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Le T Thu Huong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Thuy Dung giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Vu T Tuyet Mai giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Phan T Dung giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Phung Thanh Tuan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Tran T Kim Yen giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Hoang T Hong Loan giup MS 4033 (Q4033) 10,000,000
14/05/2014 Uong T Ngoc Mai giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Le T Thanh Tam giup MS 4033 (Q4033) 400,000
14/05/2014 Vu Quang Huy giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Tran T Ngoc Mai giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T Minh Hau giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen T Thuy Phuong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Ngo T Thuy Huong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Ngo Thu Giang giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen T Phuong Loan giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Do T Hai Yen giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T Duong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Vu T Thu Hang giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T Huong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen Thai Son giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Vu Xuan Manh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Nguyen T Quynh Mai giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
14/05/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033) 150,000
14/05/2014 Ban doc giup ms 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 La Quang Tri giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Nguyen T My giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Le Luong Binh giup MS 4033 (Q4033) 60,000
15/05/2014 Doan Hong Minh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Tran Quang giup MS 4033 (Q4033) 50,000
15/05/2014 Lieu Van Hung giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Do Huu Tung giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Nguyen Manh Ha giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
15/05/2014 Nguyen T Thu giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Tran Kim Cuong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Le Hoang Thien giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Nong Ngoc Trang giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Do Xuan Cuong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Bui Sy Hoang giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Luu T Linh Trang giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Hoang T Van giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Nguyen T Nguyet Anh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Duong Quoc Tuan giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
15/05/2014 Nguyen T Thanh Loan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Phan Thuy Chi giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Truong Nguyen Tuong Vy giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Luu T Thanh Truc giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Nguyen T Thu giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Pham T Minh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Vu T Mai Dung giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 To Nhu Xuan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Nguyen T Thanh Tam giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Nguyen Huyen Tram giup MS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Phan Dieu Linh giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
15/05/2014 Nguyen T Hoa giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 La T Huyen Nga giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Nguyen T Thu Ha giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Nguyen Phuong Anh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Do Hong Minh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Do Van Tu giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Bui Xuan Phuong giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
15/05/2014 Trieu Mai Lan giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Dau T Thanh Tam giup MS 4033 (Q4033) 400,000
15/05/2014 Phan T Thu Ha giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Mai My Hanh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Tran T Bich Ngoc giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Pham T Oanh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Nguyen T Hai Ha giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Nguyen Minh Duc giup MS 4033 (Q4033) 10,000
15/05/2014 Tran T Mua giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Bui T Lien Huong+ La Hai + Thu Ha + Nong Dung giup MS 4033 (Q4033) 3,500,000
15/05/2014 Le Thanh Thuy giup MS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Hoang T Mai Hoa giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Do T Quynh Hoa giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Tran Thu Yen giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Pham T Lan Anh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Nguyen T Hong giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Pham T Quynh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Do Thanh Huong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Bui Lan Huong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Bui Quy Sang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Dien T Mung (Dieu Hien) giup MS 4033 (Q4033) 3,000,000
15/05/2014 Quach Bich Thuy giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
15/05/2014 Pham T Huong giup MS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Hoang T Thuy giup MS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Duong T Hue giup MS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Nguyen T Mai Phuong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Tap the CBCNV Cty CP Du lich & XNK Vinh Thinh giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
15/05/2014 Le Hong Dung giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Do T Mai giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
15/05/2014 Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
15/05/2014 Ly T Kim Hong giup MS 4033 (Q4033) 20,000,000
15/05/2014 Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Tran T Trich giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Nguyen Tien Tiem giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Nguyen Dang Thang giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Nguyen Dieu Linh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Cty TNHH Thuc Pham Fugi giup MS 4033 (Q4033) 10,000,000
15/05/2014 Nguyen Van Mau giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Cty TNHH DV Tan Nam Thien giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
15/05/2014 Lu Hoai Phong giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
15/05/2014 Gd chau Tran Cong Dai giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Nguyen Thuy Binh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Cty TNHH CUVT&DVTM Thanh Do giup MS 4033 (Q4033) 38,000,000
15/05/2014 Hoang T Hong Nhung giup MS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Cty TNHH Thuong Mai Dich vu Auto One giup MS 4033 (Q4033) 10,000,000
15/05/2014 Ly Bich Tram giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Mai Thu Huong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Duong The Luong giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Nguyen Quang Giap giup MS 4033 (Q4033) 400,000
15/05/2014 Nguyen T Phuong Thanh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Bui Nhu Quynh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Nguyen Bao Tram giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Cty TNHH Hoai Giang Xanh giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
15/05/2014 Do T Ha giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Nguyen Phi Hung giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Dao Quang Hung giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Le Hoang Phuong giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Nguyen Hong Hanh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Nguyen Duc Hieu giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Ly Thien Trang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Dinh T Ngoc Thuy giupMS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Tran T Phuong giup Ms 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Nguyen T Oanh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Dang T Xuan giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Cty CP In Thuan Phat giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
15/05/2014 Ngo Tu Nhu giup MS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Nguyen T Thanh Huyen giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Tran Nhat Duy giup MS 4033 (Q4033) 150,000
15/05/2014 Nguyen Thuan Giang giup MS 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Nguyen Tri Phuong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
Bạn đọc ủng hộ qua NH Công thương  
14/05/2014 Phan Van Phuong Quang giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A00211124 giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A04141811 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A15987239 giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A22739612 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Hoa + Thuc+ Ly+ Dan giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A002111124 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A92560001 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Hang giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A22979909 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A01749727 giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A00001733 giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A66555566 giup MS 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A06139172 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A00146192 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A25459643 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A14944212 giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A69319321 giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A60203484 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ban doc tai 124 Cn Ba Dinh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Nguyen Ngoc Vuong Ninh giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Le T Van giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Cty TNHH MTV XD Trung Anh giup MS 4033 (Q4033) 5,000,000
14/05/2014 Ban doc tai 382 Cn Tp Nam Dinh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Ban doc tai 948 Cn Bac Saui Gon giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Nguyen Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Do T Hue Chi giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Hoang T Bich Lien giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Le T Thu Hieu giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
14/05/2014 Tran T Hau giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Nguyen T Bich Hue giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Ban doc tai 382 CN TP Nam Dinh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Huynh Quoc Anh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Hoang T Nghiem giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Le T Cam giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Vu Trong Khoi giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Vu Thuy Hanh giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Quynh Anh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Hai Linh giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Ng Xuan Quy: Giúp mã : 4033 (Q4033) 10,000,000
15/05/2014 Truong Cong Trinh: Giúp mã : 4033 (Q4033) 2,000,000
15/05/2014 Nguyen Thi Thanh Bình: Giúp mã : 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Tao Thi Chinh: Giúp mã : 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Cung Minh Phuong: Giúp mã 4033 (Q4033) 300,000
15/05/2014 Bach Hong Duc (70 Mỗ Lao - Hà Đông): Giúp mã 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Lưu Thị Thanh Tam: Giúp mã 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Do Thi Thuy Hoa: Giúp mã 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Dang thi Ngoc Dung: Giúp mã 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A29325426 giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A89622812 giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Ban doc TK 711AA4368113 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A34621467 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A00179993 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A35150738 - Nguyet giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A 20698293 giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A00535356 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A59209762 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A93841344 GIUP ms 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A04374932 - Ngo T Minh Hai giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A11551368 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
15/05/2014 Nguyen Vu Phong giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Le Thi Lan giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Cong ty TNHH TAKAN VIET NAM giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
16/06/2014 Ban doc TK 711A66193106 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/06/2014 Ban doc TK 711A61231031 giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/06/2014 Ban doc TK 711A00252059 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/06/2014 Nguyen T Hien giup MS 4033 (Q4033) 250,000
16/06/2014 Ban doc TK 711 A34182774 giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/06/2014 Nguyen T Dieu Huong giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/06/2014 Nguyen T Anh Ngoc giup MS 4033 (Q4033) 300,000
16/06/2014 Le T Tuyet Nhunvg giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/06/2014 Nguyen T Chien giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/06/2014 Pham T Nga giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/06/2014 Cty CP Quang Cao TM Ha Noi giup MS 4033 (Q4033) 7,000,000
16/06/2014 DN Vang Bac Thuy Loan Phuong giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/06/2014 Cao Xuan Thuong giup MS 4033 (Q4033) 300,000
16/06/2014 Ho Truc Mai giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
16/06/2014 Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/06/2014 Nguyen T Hanh giup MS 4033 (Q4033) 500,000
16/06/2014 Bui  T Kim Cuc giup MS 4033 (Q4033) 300,000
Bạn đọc ủng hộ qua NH Công thương ( TK 10201 000 1861620)  
14/05/2014 Ban doc TK 711A71902314 giup MS 4033 (Q4033) 50,000
14/05/2014 Vo Minh Khoi giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A18356714 giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
14/05/2014 Gia dinh Duy Hai giup MS 4033 (Q4033) 500,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A00143423 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A51825235 giup MS 4033 (Q4033) 300,000
14/05/2014 Le T Huyen giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A00025463 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A21313701 giup MS 4033 (Q4033) 2,000,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A00445616 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A53938488 giup MS 4033 (Q4033) 400,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A76549195 giup MS 4033 (Q4033) 250,000
14/05/2014 Ban doc TK 711A21107405 giup MS 4033 (Q4033) 1,000,000
15/05/2014 Ban doc TK 711AA3176484 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A21119731 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Chau Tran Thu Uyen giup MS 4033 (Q4033) 50,000
15/05/2014 Chau Tran Tuan Minh giup MS 4033 (Q4033) 50,000
15/05/2014 Tran Van Long giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A000388814 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A5918882 giup MS 4033 (Q4033) 500,000
15/05/2014 Ban doc TK 711A09126811 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Ban doc TK 711A01819739 giup MS 4033 (Q4033) 100,000
16/05/2014 Ban doc TK 711A17444263 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
16/05/2014 Ban doc TK 711A09099191 giup MS 4033 (Q4033) 200,000
Bạn đọc ủng hộ tại tòa soạn  
14/05 C.ty dược phẩm Eco (Số 130 ngõ 130 Phố Đốc ngữ - Ba đình -HN) Giúp Ms4033 PT46 "20,000,000 đ" 20,000,000
14/05 Nguyễn Hồng Minh (Số 8 - Cửa đông -Hoàn kiếm -HN) Giúp Ms4033 PT47 "5,000,000 đ" 5,000,000
14/05 Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp HN Giúp Ms4033 PT46 "100,000,000 đ" 100,000,000
14/05 Cháu Đỗ Minh Quân (Lớp 4A4 -Trường Đoàn Thị Điểm -HN)Giúp Ms4033  2,550,000
14/05 Lê Thị Xuân Hồng (A6-27B2 Cát Linh -HN) Giúp Ms4033 1,000,000
14/05 C.ty CP ô tô Đức Thiện (Số 16 Dương Đình Nghệ - Yên Hòa -Cầu Giấy -HN) Giúp Ms4033 2,000,000
14/05 Nguyễn Ngọc Toàn (Văn Bình -Thường Tín -HN) Giúp Ms4033 500,000
14/05 nhà hàng Hương Sen (Số 269 Đỗ Đức Dục - Mễ trì - từ liêm -HN) Giúp MS4033 50,000,000
14/5 Gia đình chị Hà Thị Ngân (mã số 1033 - Hải Phòng) ủng hộ Ms 4033 100,000,000
15/05 Tập thể lớp 12A12 (Trường THPT Kim Liêm -HN)  Giúp Ms4033 1,100,000
15/05 Cô Trần Loan- Hồng Tâm -Tuyết Mai (Trường THPT Kim Liên -HN) Giúp Ms4033 600,000
15/05 Nguyễn Thị Minh Hằng (AmSande3 -26125 Oldenburg -Cộng hòa liên bang Đức) Giúp Ms4033 5,000,000
15/05 Vũ Trung Kiên (HN) Giúp Ms4033 200,000
15/05 ông bà Trịnh Đình Phúc (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033 200,000
15/05 Trịnh Đình Lan - Nam (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033 200,000
15/05 Trịnh Thị Ngoan -Vinh (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033 200,000
15/05 Trịnh Thị Nga - Hùng (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033 100,000
15/05 Trịnh Thị Hằng (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033 200,000
15/05 Trịnh Thị Hường (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ  Ms4033 "500,000 đ"  500,000
15/05 Cán bộ CNV công ty và bệnh viện đa khoa Tràng An (Số 59 thông phong - tôn đức thắng -HN)  Ủng hộ Ms4033  PT50 "20,000,000 đ" 20,000,000
15/05 Tổng công ty vận tải Hà Nội (Số 5 lê thánh tông - hoàn kiếm -HN) Ủng hộ Ms4033  PT51 "50,000,000 đ" 50,000,000
15/05 gia đình ông bà Khởi - Liên (Quận Ba đình -HN) Ủng hộ Ms4033 500,000
15/05 PHAM HUY HOAN 1,000,000
15/05 NGUYEN LUONG PHAN 500,000
15/05 PHAMTUAN ANH  500,000
15/05 PHAM HUY THAN 500,000
15/05 NGUYEN THI TU MAI 300,000
15/05 VUONG HOANG PHI 200,000
15/05 TRIEU XUAN HIEU 200,000
15/05 DO CHIEN THANG 500,000
15/05 CHU XUAN PHUONG 200,000
15/05 NGUYEN VAN KHANH 200,000
15/05 TRAN THI DUNG 300,000
15/05 PHAM VU TOAN 200,000
15/05 BUI THI HANG 200,000
15/05 NGUYEN DINH HUNG 200,000
15/05 LE BAO TRUNG 200,000
15/05 PHAM THI CHAU 500,000
15/05 NGUYEN THI HONG HANH 300,000
15/05 VU THI HONG HANH 200,000
15/05 CAN MANH CUONG 300,000
15/05 TRAN THI HONG HAI 200,000
15/05 NGUYEN THU HANG 200,000
15/05 NGUYEN THI LAN HUONG 200,000
15/05 NGUYEN THI HIEN 200,000
15/05 LE THI PHUONG THAO 200,000
15/05 NGUYEN VIET HUNG 200,000
15/05 NGUYEN THI THU HUONG 200,000
15/05 PHAM PHUC HUNG 300,000
15/05 NGUYEN TIEN NGUYEN 200,000
15/05 NGUYEN SY HUNG 200,000
15/05 NGUYEN NGOC CUONG 200,000
15/05 PHAM QUOC CUONG 200,000
15/05 PHAN HUU NGHI 500,000
15/05 NGUYEN THE NAM 200,000
15/05 PHAM THE QUANG HUY 300,000
15/05 DINH THU HA 200,000
15/05 NGUYEN ANH THE 500,000
15/05 NGUYEN PHUONG NHUNG 200,000
15/05 NGUYEN NGOC HAN 200,000
15/05 PHAM TUAN ANH 500,000
15/05 PHAM THI HANG 200,000
15/05 NGUYEN THI NGUYEN 200,000
15/05 NGO BICH VAN 200,000
15/05 CU THI LAN 200,000
15/05 HO BICH NGOC 200,000
15/05 NGUYEN THI THANH BINH 200,000
15/05 NGUYEN DOAN 200,000
15/05 TRAN HUYEN TRANG 200,000
15/05 TRAN THU PHUONG 200,000
15/05 NGUYEN HOANG YEN 200,000
15/05 NGUYEN THUY VAN 200,000
15/05 NGUYEN THI THU HANG 200,000
15/05 NGUYEN THI HUONG 200,000
15/05 BUI THI THEN 200,000
15/05 NGUYEN NGOC DIEP 200,000
15/05 PHAN VU THUY TRANG 200,000
15/05 CHU MANH HAI 200,000
15/05 LE TRINH TRUONG 200,000
15/05 TRAN THI  LAN 500,000
15/05 NGUYEN ANH TUAN 200,000
15/05 VU THI MINH THUONG 200,000
15/05 MAI BICH CHAM 200,000
15/05 LE HONG KY 300,000
15/05 NGUYEN THI NGOC HAN 200,000
15/05 VU ANH DUC 200,000
15/05 THAI THANH HONG 1,000,000
15/05 NGO CONG QUANG 500,000
15/05 NGUYEN QUANG TUNG 500,000
15/05 PHAN THI HOAI NAM 500,000
15/05 LE NGUYEN LAN PHUONG 500,000
15/05 PHAN PHUOC QUOC 500,000
15/05 TRỌNG VŨ 500,000
15/05 TRAN TRUNG KIEN 500,000
15/05 PHAN NGOC THUY 500,000
15/05 HOANG KHAC LINH 500,000
15/05 BUI THI CAM NHUNG 500,000
15/05 HOANG KIM THOA 200,000
15/05 TRÍ HÒA 500,000
15/05 TRAN DINH THAO 300,000
15/05 LY THI TOAN THANG 1,000,000
15/05 NGUYEN DINH HOA 500,000
15/05 NGUYEN NGUYEN LE ANH VI 300,000
15/05 DOAN THI KHANH HIEN 500,000
15/05 TA CONG BINH 300,000
15/05 NGUYEN THI HONG 300,000
15/05 TON THAT DAI DUONG 300,000
15/05 LE DOAN CONG 500,000
15/05 LE THI THU 300,000
15/05 NGUYEN VIET HAO 300,000
15/05 DUONG HONG VUONG 300,000
15/05 PHAN DUY THAO 500,000
15/05 TRAN DUY TUYEN 500,000
15/05 NGUYEN VAN PHE 500,000
15/05 NGUYEN VAN DUNG 500,000
15/05 PHAN CAO CUONG 300,000
15/05 DANG TAI 300,000
15/05 NGUYEN THI THUY 300,000
15/05 HO THI PHUONG 300,000
15/05 HOANG THI HONG LAM 300,000
15/05 LE DANG DUC 300,000
15/05 PHAN HUY THANG 500,000
15/05 PHAM THI TAM 300,000
15/05 HUYNH NHAT HAI 300,000
15/05 NGUYEN HAI HANH 300,000
15/05 PHAM THI TRANG 300,000
15/05 LE HOANG TRUNG 300,000
15/05 TRINH VAN TRONG 200,000
15/05 VU XUAN NGOC 200,000
15/05 HA THI THU TRANG 200,000
16/05 Đặng Khánh Ly (Số 77 Hàng Gà -HN) Ủng hộ Ms4033 1,000,000
16/05 Lê Sỹ Tùng Số 1- Tổ 81A Kim Liên -HN)Ủng hộ Ms4033 500,000
16/05 Phạm Gia Khánh (Số 2A/343 (Âu cơ -HN) Ủng hộ Ms4033 750,000
16/05 Chị Hoa (Số 34 Láng Hạ -Đống Đa -HN) Ủng hộ Ms4033 1,500,000
16/05 Tuấn Anh (Số 24 Quang Trung -HK -HN) Giúp Ms4033 100,000
16/05 Nguyễn Bích Liên (Số 98/Ngõ 189 Nguyễn ngọc Vũ -Thanh Xuân -HN ) Ủng hộ Ms4033 500,000
16/05 Bé Tiểu Minh (Tỉnh Tân Trúc -Đài Loan ) Ủng hộ Ms4033 2,000,000
17/05 Hai cháu Nguyễn Minh Tuấn - Nguyễn Tuấn Dũng (HN) Giúp Ms4033 1,000,000
17/05 Võ thị thương Lan (số nhà 1- Ngõ 1132 -Đường Láng -HN) Ủng hộ Ms4033 2,000,000
17/05 Lưu Lan Anh & Các anh chị em đồng nghiệp (Tòa nhà Viglacera -Đại Lộ Thăng Long -HN) Ủng hộ Ms4033 2,550,000
Bạn đọc ủng hộ Trực tuyến  
09:07:56 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: Mã số 4033: Ủng hộ chống quân xâm lược Trung Quốc - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: LOTUS - Điện thoại: 0906220026 300,000
10:20:39 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: ung ho ma so 4033 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: NHIEN - Điện thoại: 0909418787 300,000
10:57:13 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Trần Xuân Liên - Điện thoại: 0938138626 500,000
11:15:07 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: 4033 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Vũ Hương - Điện thoại: 0976397132 200,000
12:50:03 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 Tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Le Duyen - Điện thoại: 0904679226 300,000
14:02:38 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: Ủng hộ ngư dân bám biển 4033 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: GM 300,000
16:29:52 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: Ms 4033 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: GD Lê Thanh- Trà My 500,000
11:20:36 15/05/2014 Tham gia ủng hộ: ma số 4033: 300.000 Mã số 1416: 200.000 mã số 1415: 200.000 - Số tiền: 700.000 đ - Họ tên: nguyen thi thu ha - Điện thoại: 0914469458 700,000
11:42:32 15/05/2014 Tham gia ủng hộ: 4033 - Tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 969.696 đ - Họ tên: Hồ Thương Tín - Điện thoại: 01237777577 969,696
11:02:59 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: 1410,1414,1415,4033 MOI MA SO 100.000 - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: nguyen hong son - Điện thoại: 0907215947 400,000
11:16:56 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: 4033 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Phạm Ngọc Trang 100,000
12:29:17 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 Tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: K.T 400,000
13:31:12 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: Mã 4033 tiếp sức cùng ngư dân bám biển - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Nguyễn Đức Trung - Điện thoại: 0979826086 500,000
14:11:12 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: MS 4033 - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: lê thị Thắm - Điện thoại: 0986582984 50,000
15:24:39 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: 4033 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Binh 500,000
17:02:41 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 Tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: KhangHa 500,000
17:08:06 14/05/2014 Tham gia ủng hộ: mã số 4033 - tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Trần Mai Phương - Điện thoại: 0933055678 500,000
11:02:35 15/05/2014 Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 Tiep suc ngu dan bam bien - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Nguyen Luong Huynh 500,000
22:31:07 15/05/2014 Tham gia ủng hộ: Mã số 4033:  Tôi mong muốn góp phần nhỏ bé chung tay giúp sức cùng ngư dân bán biển cũng là để thể hiện thiết thực nhất cho tình yêu đất nước - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Trần Huy Hoàng - Điện thoại: 01656064594 50,000
16/5/2014 Pham Thi Tuoi giup SM 4033 200,000
17/05/2014 Hung ( Dong Nai) giup MS 4033 100,000
Bạn đọc ủng hộ Tại VP Cần Thơ  
16/05 Nguyễn Trường Thành (Văn Phòng Luật sư Vạn Lý tại Cần Thơ) Giúp Ms 4033 5,000,000
Bạn đọc ủng hộ Tại VP Đà Nẵng   
16/05 Anh Tuấn (Đà Nẵng) 300,000
16/05 Tổ tiếp nhận hồ sơ quận Hải Châu (270 Trần Phú, Đà Nẵng)  500,000
Bạn đọc ủng hộ Tại VP Miền Nam  
16/05 Nguyễn Thị Thu Thủy (VP.HCM) 500,000
16/05 Lương Văn Bảng  (VP.HCM) 500,000
  Tổng cộng  785,036,496
 
* Chú ý: Danh sách này vẫn đang được cập nhật liên tục để bạn đọc tiện theo dõi