Thứ hai, 27/04/2020 - 09:25

Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 4 năm 2020

Dân trí

Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 2,369,458,377 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ
ngày   12 đến 18/4/2020

 

13/4

Lê Huỳnh - 22 Hùng Vương - HN giúp Ms3701

200,000

 

Nguyễn Việt Hưng - Báo Dân tri ủng hộ QNA

50,000

14/4

Phạm Đức Minh - T18 Time City- HN giúp Ms3645, 3676 mỗi hc - 100k ; Ms3699, 3698 mỗi hc - 200k

600,000

 

Quách Thu Hà - Phòng 1203, 04 Oriental Tower - 324 Tây Sơn - HN giúp Ms3680, 3679, 3678, 3676, 3675 mỗi hc - 100k

500,000

 

Nguyễn Mai An - 65 Lê Văn Hưu - HN giúp Ms3702

500,000

17/4

Hội Phụng sự Xã hội - USA giúp Ms3697, 3698, 3701, 3702 mỗi hc - 500k ; Ms3699, 3700, 3703   mỗi hc - 1,000,000 đ

5,000,000

 

Hội Phụng sự Xã hội - USA hỗ trợ các cháu sinh viên theo danh sách

16,000,000

18/4

Anh Vương chuyển tiền qua thư EMS - giúp Ms3699

1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Nam
từ ngày 12 đến 18/4/2020

 

13/4

Mười giúp MS 3700

1,000,000

15/4

Cty TNHH Thư viện Pháp luật giúp MS 3700

1,000,000

 

Trần Vinh giúp MS 3704

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵng
từ ngày 12 đến 18/4/2020

 

14/4/2020

Bạn đọc Đà Nẵng giúp đỡ mã số 3702

             1,000,000

17/4/2020

Bạn đọc Đà Nẵng giúp đỡ 3 trường hợp: MS 3703 (500.000đ), MS 3704 (1.000.000 đ), MS 3705 (500.000đ)

             2,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Hà Tĩnh
từ ngày 12 đến 18/4/2020

 

18/4/2020

Bà Mai Thị Xuân, ở TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Giúp Mã số 3706

                 500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank từ ngày 12 đến 18/4/2020

 

12/4/2020

IBVCB. 1104201024711001. TRAN NHAT TIEN. Ma so 3697: Hoan canh chang trai hang hai chong " giac"   Covid - 19 gap nan nguy kich

             1,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1104200509051002. NGUYEN QUOC CUONG. Ung ho be Minh Lam. MS 3699

             1,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200767657002. CVD TPHCM MA SO 3700, HAI ANH EM SUNG V THUAN SUNG V THUAN

             1,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200231253002. Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan Thon Ban Pang,   Xa Ban May, huyen Hoang Su Phi, ti Ma so 3700

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200255893001. DAO XUAN VIET. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van ThuanDia chi: Thon Ban Pang, Xa Ban May,   huyen Hoang Su Phi, tinh Ha Giang

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200581553001. BTQT 39PhanNguQ1 MS 3700 Hai anh em SUNG VAN THUAN, tinh Ha Giang.

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200050095001. LE THANH ANH Binh Duong MS3700 : Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200137239002. LE THANH ANH Binh Duong MS 3699 -     Ngo Thi Bach Trang

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200796815003. LE THANH ANH Binh Duong Ma so 3698 - Nguyen Thi Thuy

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200710775001. Be Minh Anh KDT Resco Ung ho ma 3700

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200559967001. LE DUC TUAN. MS3700. ban Zen xin giup do 2 ban

                 150,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200336619001. Sung Van Thuan va Sung Van Thuan Thon Ban Pang, Ban May, Hoang Su Phi, tinh Ha Giang Ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200030099002. Anh Len Seo Canh Thon Thuong 1, xa Dan Van, Hoang Su Phi, tinh Ha Giang Ma so 3694

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200170459001. @ Sai Gon Ma so 3700, Sung Van Thuan

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200544783001. NGUYEN HUU DUONG. Giup Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200379279001. NGUYEN THE THANG. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200969975001. LE MY DUNG. Ung ho cho ma so 3700

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200552871002. HA THI NHU HAI. Ung ho Ma so 3700

             1,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200118459001. phan ngoc hung Giup ma so:   3700 ( anh em Sung Van Thuan)

                   50,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200320451001. LE THI MONG TRINH. MS 3700

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200119631001. Lien Son Tphcm Ma3700 bi ngo doc nam

             1,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200886503001. VU THI PHUONG ANH. ung ho bn ma 3700

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200598287001. BUI VAN ANH. BUI VAN ANH GIUP MS3700

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200605507001. VO THI HONG LE. Ung ho MS: 3700(2 em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan)

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200718139001. LE DUC DUNG. Ung ho ma 3700

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200942139001. nguyen van tien 382 Minh Khai, TP Bac Giang Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200592403001. Nguyen Xuan Truong 62 Nguyen Chi Thanh Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200136863001. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thon Ban Pang, Xa   Ban May, huyen Hoang Su Phi, HG Ma so 3700:   Bac si khan thiet mong ban doc dang t

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200572635001. DAO LE HOA. Gui ms 3700

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200018871001. LE THI PHUONG MAI. Gui toi ma so 3700 - cam on bao

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200223095001. KHUC THI YEN. ung ho ma so 3696, ma so 3695, ma so 3699

             1,500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200061871001. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van khoa Hoi suc cap cuu - Benh vien Nhi Trung uong Bac si

                   60,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200353967001. LE THI ANH NGOC. Ung ho ms 3700 Sung van Thuan va Sung van Thuan

             1,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200042231001. TRINH THI HOANG QUYNH. Ung ho em Hoang Van Tuan 25 tuoi,   que Chi Linh - Hai Duong

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200170231001. TRAN DINH NGUYEN. Ung ho gia dinh bi nam doc

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200543599001. DANG QUYNH MAI. Ung ho Ma so 3700

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200326073001. LE THANH VINH. Ung ho gia dinh ngo doc nam

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200474441001. NGO THI THU HIEN. Ma so: 3700 Hai a e Sung Van Thuan Sung Van Thuan

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200068401001. VUONG THI OANH. Ung ho ma so: 3700

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200154225002. Vo Thi Thanh Loan Cho MS 3697: Hoan canh chang trai hang hai. . .

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200953013003. Vo Thi Thanh Loan Cho MS 3700: Bac si khan thiet. . .

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200704885001. NGUYEN THIEN KHOI. KN ung ho ma so 3700, hai anh em o Ha Giang

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200663989004. Vo Thi Thanh Loan Cho MS 3698: Xot thuong canh. . .

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200718781001. DUONG QUOC HUY. Ung ho

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200381189005. Vo Thi Thanh Loan Cho MS: 3682:   Nguoi dan ong liet tu chi

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200619829002. NGUYEN THIEN KHOI. KN ung ho ma so 3699, chi Ngo Thi Bach Trang

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200835913001. NGUYEN THI THU HUONG. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                   80,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200419425002. NGUYEN THI THU HUONG. Ma so 3699: Chi Ngo Thi Bach Trang (me be Minh Lam)Dien thoai: 0787 612 686

                   80,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200898281003. NGUYEN THI THU HUONG. Ma so 3695: Chi Tran Thi Van Dia chi: Xom Ha Trieu, xa Khanh Vinh Yen, huyen Can Loc, tinh Ha Tinh

                   80,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200532169003. MS3700 ANH EM SUNG VAN THUAN THON BAN PANG, XA BAN MAY, H. HOANG SU PHI, HA GIANG DIEU TRI TAI KHOA CAP CUU CHONG DOC BACH MAI

             1,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200303701001. NGUYEN DUC HIEP. Ung ho

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200863589001. LE VAN CONG. Ung ho Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200888641001. LE THI NGUYEN. Ung ho ma so 3700

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200082705001. Minh Chau -   Thuc Anh Huynh Thuc Khang Ha Noi MS3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Thuan

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200176929001. Bui Phuong Thanh Hai Duong MS 3700

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200835505001. Nhung dong cuoi cung landau Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van

                   49,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200490873001. THIEU QUANG VU. ung ho ms 3700 anh em SUNG VAN THUAN

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200972185002. NGUYEN KHANH MINH. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200720509001. LUONG TRAN HOANG NHAT. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

             1,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200815493001. PHAM MANH TAN. Tan - ung ho gia dinh benh nhan ma so Ma so 3700 - Ngo Doc Nam

                 400,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200512053001. HUYNH THANH TOAN. Ung ho gia dinh 4 nguoi ngo doc nam

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200988821001. NGUYEN SON TUNG. Ung ho Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200681709001. BUI THU HIEU. Ung ho ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200903565002. PHAM THI HUYEN. Ung ho benh nhan 3700

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200915967001. MT ung ho MS 3700

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200996223002. MT ung ho MS 3699

             1,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200171775002. HO CHI NA. 2 vo chong e xin ung ho. cua it long nhiu ah . Ma so 3694: Anh Len Seo Canh. Dia chi: Thon Thuong 1, xa Dan Van,   huyen Hoang Su Phi, tinh Ha Giang.

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200131803001. TRUONG QUOC BAO. Giup MS 3697 den MS3700 moi MS 300 nghin dong

             1,200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200837127001. LE THANH VAN. Ung ho a e Thuan bi nam doc

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200474919001. Vu Ha Thanh Dong Anh Ha Noi Ma so 3700

                   50,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200204987001. TRAN THI DIEU. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200078159001. TRUONG CONG TINH. Giup 2 chaun Ma so 3700

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200110119001. DOAN THI HUNG. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200888723001. LE THI HOANG ANH. Ung ho gd an nam doc o Ha Giang Ma so: 3700

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200757827001. NGUYEN LAN QUYNH. Gop tien cho Ma So 3700 cua hai Anh Em Sung Van Thuan bi ngo doc nam dang o benh vien Nhi Trung Uong

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200508393002. NGUYEN THI THANH THUY. Ung ho ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200131553001. Sung Van Thuan va Sung Van Thuan Thon Ban Pang, Xa Ban May,   huyen Hoang Su Phi Ma so 3700:   Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200109605001. NGUYEN THI THUY. Dang Thi Xuan Hong ung ho ma so: 3697 Chi nguyen Thi lien - khu dan cu ben tam, P.   Hoang Tan, Chi Linh - Hai Duong

             3,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200065481001. Huy Ha Noi Ung ho MS 3700 Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200651369001. PHAM THI THU HUONG. Ung ho MS 3700: hai anh em Sung Van Thuan

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200141913001. DO THANH NGA. MS 3700

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200386753004. VU NGOC HAN. Ma so 3700: GIUP DO 2 em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200490837001. PHAM HOANG TAN. 3700 - chuc 2 chau va gd mau khoe

             2,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200642505001. DO THUY TRANG. Do Hong Ky, Diep Thi Thuy Duong -   Hoang Quoc Viet, Ha Noi

             2,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200376269001. NGUYEN VAN KHANH. Ung ho ma so 3700, 2 ae Thuan va Thuan

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200189953001. NGUYEN THI THUY LINH. Ung ho MS 3696, 3697, 3698,   3699, 3700

                 250,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200076503001. NGUYEN THI TRANG. Nguyen Thi Trang giup do ma 3700

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200610695001. HOANG THI XUAN TRANG. Ma so 3700. Giup hai be Sung Van Thuan.

             2,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200999143001. LUONG VAN NINH. Ung ho Sung van Thuan (Ha Giang)

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200742003001. TRAN DINH PHUOC. ung ho 2 be ngo doc nam tai ha giang

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200834235001. NGUYEN THI MAY. Ung ho Ms 3700

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200346519001. DO HA DUY THANH. Tu thien

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200078907002. NGUYEN HOAI GIANG. Giup do hai anh em chau Sung Van Thuan   - MS 3700 (Hoang Su Phi - Ha Giang) bi ngo doc nam

             1,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200140123002. TRAN NGOC QUANG. Ung ho ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

             2,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200904515002. Ban doc Ma so 3700   - hai anh em Sung Van Thuan

                 400,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200799747001. TONG VAN KHAI. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200073459001. TRAN XUAN HUNG. ung ho sung van thuan - sung van thuan

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200822053001. BUI THI LOAN. Ung ho ma so 3700 - hai anh em sung van thuan sung van thuan

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200804953001. NGO VAN HUNG. Ma so 3696: Ong Vu Hong Son Dia chi: To dan pho Nguyen Khuyen, thi tran Vinh Tru, huyen Ly Nhan, tinh Ha NamSo DT: 0398621660 so DT cua chi T

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200266545005. GIAP VAN SON. 3700 anh em Sung Van Thuan

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200068853001. To thai lien 198/5 ton dan p8 q4 Ms 3700: hai ae Sung van thuan, sung van thuan.

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200512581001. Hai anh em Sung Van Thuan   - ma so 3700 khoa hoi suc cap cuu benh vien nhi trung uong Ngo doc nam an

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200971197001. VO DUC HIEN. 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van ThuanDia chi: Thon Ban Pang, Xa Ban May,   huyen Hoang Su Phi, tinh Ha Giang So DT: 0386404876

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200851325001. Nguyen Son & Nguyen Ngoc Yen Giang P2505 CC Xuan Mai Rvs, Mo Lao,   Ha dong, Ha noi Ma so 3700:   2 em Sung Van Thuan &   Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200335017002. Nguyen Son & Nguyen Ngoc Yen Giang P2505 CC Xuan Mai Rvs, Mo Lao,   Ha dong, Ha noi Ma so 3699: Chi Ngo Thi Bach Trang (me be Minh Lam

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200218917001. PHUNG PHUOC LINH. MS 3700

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200834565001. Sung Van thuan ma so 3700 Thon ban pang, xa ban may, huyen Hoang su phi,   tinh Ha giang Ngo doc nam rung

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200285849001. Thao MS 3700   - 2 anh em Sung Van Thuan

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200983963001. tran hong son dong anh - ha noi ms 3700, ae Sung Van Thuan, tinh Ha Giang

             1,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200681007001. CAO THI HANG. Gui ma so 3700, 2 em Thuan va Thuan

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200706231001. VU THI LUYEN. Ma 3700 - Sung van Thuan

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200994603001. HOANG TUYET HUONG. MS. 3700 - Hai anh em Sung Van Thuan ngo doc nam rung nam tai Hoi suc Cap cuu BV Nhi TW

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200689503001. Linh Hai Duong 3700

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200620439001. CHINH NGOC LINH. Tuong Phuc ung hoMa so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

             1,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200384991001. NGO DUC THIEN HOANG. Ung ho. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200677587002. VAN DINH HOA. Ung ho 2 ae thuan va thuan

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200819755001. NGUYEN THI VIET HOA. Ung ho Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan,   Ban Pang, Ban May, Hoang Su Phi, Ha Giang

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200972651002. NGUYEN THANH DUC. Mrs. Nguyen Pham Y Nhi ung ho MS 3700

             1,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200698101001. NGUYEN THI HONG ANH. UH ma so 3700 . Hai em SUNG VAN THUAN , SUNG VAN THUAN

             1,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200930169001. PHAM NGOC SANG. Ho tro hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200132437001. TANG PHUONG GIAN. Ms 3700 , gui anh em Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204201046141001. DO THI THU HA. Ha, Huynh ung ho Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

             2,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200338697001. Viet Nam, VN Viet Nam, VN MS 3700 Gia dinh bi ngo doc nam rung, Ha Giang

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200327629006. VO THI XUAN DAO. Sung Van Thuan 7 tuoi va em la Sung Van Thuan 4 tuoi.

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200258573001. AN XUAN HOAN. Ung ho 2 AE Ma so 3700

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200168733001. CHU THI VIET HUONG. Ung ho 2 anh em Sung Van Thuan ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200613305002. TONG KHANH CONG. Ung Ho Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. Dia chi: Thon Ban Pang, Xa Ban May, huyen Hoang Su Phi, tinh Ha Giang

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200645281002. CAO VE. Ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan

                 300,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200076109002. NGUYEN THANH TRANG. MS3700

             5,000,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200002997001. TRAN HONG MINH. Ung ho MS 3700

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204201047589001. HA THI NGOC NHUNG. Ma so 3700 hai anh e Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200675477001. BUI PHUONG THANH. Ma So 3700

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200551579001. NGUYEN TUAN ANH. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200658983001. NGUYEN THI THU HIEN. Ung ho 200k cho moi hoan canh (ma so 3700 (Hai anh em), ma so 3695,   va ma so 3694

                 600,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200985295001. NGUYEN THANH TRUC. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van ThuanDia chi: Thon Ban Pang, Xa Ban May,   huyen Hoang Su Phi, tinh Ha Giang

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200956247001. NGUYEN THI THANH HUYEN. Ma so 3700: ung ho Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200326575004. NGUYEN THI HUYEN. ung ho ma so 3696

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200169899001. LE NGUYEN THAO. Ung ho Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200830579001. Luong Thi Hoa 43/10/3/7 Trung Kinh, Ha noi 3700 Sung Van tuan va Sung Van Thuan

                 400,000

12/4/2020

IBVCB. 1204201018259001. LE NGUYEN KHOI NGUYEN. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                200,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200421839001. Nguyen Hai Dang Tp. hcm Ung ho 2 em Sung Van Thuan, Ma so: 3700

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200712415001. PHAN TIEN DUNG. Ung ho MS 3700: Hai anh em Sung Van Thuan

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200047203001. HOANG HUU HIEU. Ma so 3700

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200881643001. HUYNH MY PHUNG. Gui 2 chau MS 3700

                 500,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200961961001. NGO THI THU THANH TPHCM MS 3700

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1204200607761002. NGO THI THU THANH TPHCM MS 3697

                 100,000

12/4/2020

IBVCB. 1304200687337002. NGO THI THU THANH TPHCM MS 3682

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383639996. ung ho e Tuan . CT tu 0021000263677 TA THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383898970. ung ho ma so 3700. CT tu 0011000988592 NGUYEN TRUNG BIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383900078. ung ho GD an nam rung ngo doc. CT tu 0301000401169 BUI NGOC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383874155. ma so 3700. CT tu 0021001139507 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383903778. ma so 3700. CT tu 0301000393005 TRAN THI NGOC MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

12/4/2020

MBVCB383903790. ma so 3700: chuyen tien giup do 2 anh em Sung Van Thuan. CT tu 0491000004320 NGUYEN CHI THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383645658. Ung ho ma so 3700. CT tu 0031000187651 HOANG THI HOAI HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383904347. Ung ho Hoang Van Tuan - Ma so 3697. CT tu 0591000378027 NGO DUC THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383646428. ung ho ma so 3700 mong gd mau khoe a. CT tu 0711000242222 VU TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383905535. ung ho ma so 3700, hai anh em Sung van Thuan, ban Pang,   xa ban May, Ha Giang. CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383905694. Ms: 3697 -   Nguyen Thi Lien; Luong Thi Phuong Loan chuc chau mau binh phuc. CT tu 0931004172297 NGUYEN THU GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383906043. ung ho ma so 3700. CT tu 0021001647218 PHAM DUC TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383648728. Ngo doc nam. CT tu 0021000332305 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

             3,000,000

12/4/2020

MBVCB383908841. ung ho ma so 3700. CT tu 0011004083309 HOANG THU HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             3,000,000

12/4/2020

MBVCB383909079. ma so 3700 - ung ho 2ae sung van thuan. CT tu 0071002252535 LE ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383650500. Giup do Ma so 3700. CT tu 0031000322199 VU THI THOM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383874883. ung ho benh nhan Ma so 3700. CT tu 0011004072657 VU QUYNH ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383910294. ung ho ma so 3700. CT tu 0501000080432 NGUYEN MINH THI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383652570. ms 3700: ho tro cho 2 anh em Sung van Thuan va Sung van Thuan. CT tu 0531002531000 TSENG THUY DIEM TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383653095. ma so 3700 cua 2 anh e ho Sung thon Ban Pang xa Ban May Hoang su phi ha giang. CT tu 0301001666228 NGUYEN THI KIM THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383913187. ung ho ma so: 3700 ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383654689. ma so 3700, sung van thuan, sung van thuan. CT tu 0031000136579 VU VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

12/4/2020

MBVCB383655680. ung ho Ma 3700. CT tu 0021001025593 NGUYEN THU HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383915249. bi ngo doc nam. CT tu 0101001256848 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383915153. ung ho 2 e Thuan Thuan Ha Giang (MS 3700 Bv Nhi TW). CT tu 0351000021988 NGUYEN THI THUY QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383656554. Ung ho hai chau SUNG VAN THUAN Va SUNG VAN THUAN bi ngoc doc nam rung dang nam cap cuu tai benh vien nhi trung uong. . CT tu 0021000254654 TRAN MAU CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383917196. ma so 3700. CT tu 0451000444835 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383917456. Ung ho Ma so: 3700.   Hai anh em Sung Van Thuan, Sung Van Thuan. CT tu 0031000124513 NGUYEN THANH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383659945. ung ho ae Sung Van Thuan ma so 3700. CT tu 0011001522731 LE DUC THUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB. 383919979. Ma so 3700: 2 em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan . CT tu 0021000655965 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383660314. Nguyen Thi Ngoc Oanh chuyen tien cho hai chau: Ma so 3700 kho hoi suc benh vien nhi Trung uong. CT tu 0011000824038 NGUYEN THI NGOC OANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383921507. Ma so 3700. CT tu 0991000026115 NGUYEN THANH AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383661606. ung ho 2 em 3700: Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0721000665756 LAM QUOC TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383922285. 3700 hai anh em sung van thuan sung ban thuan. CT tu 0381000581540 LE THI TUONG VI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383662934. Ma so 3700 : Mr.   King chuc hai anh em va gia dinh mau khoi benh. CT tu 0071000983170 PHAN HOANG VUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383923168. ung ho ma so 3700 - ung ho 2 anh em sung van thuan. CT tu 0541000340984 BUI THI MAI HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

12/4/2020

MBVCB383663478. ung ho ae ngo doc nam . CT tu 0011002428926 PHAM HUY THONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383925851. MS 3700 Sung Van Tuan , Sung Van Thuan. CT tu 0441004010347 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383926459. Giup do ma so 3700 gia dinh bi ngo doc nam doc. CT tu 0181003349411 NGUYEN HONG VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383667074. tam long nhan ai ma so 3700. CT tu 0351000643338 NGUYEN THI DOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383667253. Ung hi ma so 3700 hai ae Sung Van Thuan, Thuan Hoang Su Phi - Ha Giang. CT tu 0011002894830 LE THI VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383668071. Ma so 3700. CT tu 0591000243473 NGUYEN VAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383668543. ms 3700 anh em sung van thuan. CT tu 0611001921086 DO THI HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383928525. ung ho. CT tu 0411000954192 TRAN VAN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB. 383668935. MS 3700, 2 anh em Sung Van Thuan. CT tu 0591000252557 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383930676. Ung ho ma so 3700(Hai anh em Sung Van Thuan - tinh Ha Giang). CT tu 0441000658163 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             2,000,000

12/4/2020

MBVCB383931239. ung ho gd benh nhan ma so 3700. mong 2 chau be chong khoe. CT tu 0221000200876 NGUYEN THI HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383931755. MS3700: ung ho 2 em Thuan & Thuan. CT tu 0161001707909 BACH CONG PHAP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383932296. tu thien Ma so 3700 Sung Van Thuan. CT tu 0071004648791 QUACH DUC HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383933528. MS 3700. CT tu 0071000993742 NGUYEN VAN TRUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383673088. ung ho 2 em Sung Van Thuan, Sung Van Thuan, MS 3700 . CT tu 0451000235739 THIEU THI NGOC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383933631. Ung ho lan 2: Ma so 3700:   2 anh em Sung Van Thuan. CT tu 0021000655965 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383933600. Yen Chi gui ma so : 3700 2 anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0071002415395 PHAN THI THU YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383674030. ma so 3700. CT tu 0301000379319 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383674005. Ung ho Ma so 3700. CT tu 0491000125759 VAN HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383934672. 3700. CT tu 0021002184566 PHAN XUAN HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383935157. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0111000571709 VO PHUC LE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383674698. ma so 3700: hai anh em Thuans, Thuanf. CT tu 0831000040411 DUONG THI THOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383877454. ca gia dinh ngo doc nam. CT tu 0171003479536 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383937331. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0841000038639 VO HOAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383937668. UH ma so 3700. CT tu 0011004016117 LE THI GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383677589. ung ho ma so 3700 2 anh em ho Sung. CT tu 0011004362187 DIEP THI HAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383939340. Ma so 3700: hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van . CT tu 0011002073663 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383940519. ung ho ms 3535. CT tu 0351001150531 DAO THI HONG BAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383680052. Truong Ha Vinh Quang, Ma so 3700:   Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0271000139105 TRUONG HA VINH QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383680139. ngo doc nam. CT tu 0421000501465 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383680779. ung ho gia dinh ngo doc nam. CT tu 0641000000727 PHAN THANH LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383680667. ma so 3700. CT tu 0351000613742 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383941415. MS3700 ung ho 2 ae Sung Van Thuan. CT tu 0441000659776 NGUYEN VAN HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383941926. 3700 Sung van thuan. CT tu 0371000399112 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383942412. ma so 3700 giup do 2 chau sung van thuan va sung van thuan. CT tu 0301000332643 HOANG NGOC THACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             2,000,000

12/4/2020

MBVCB383942574. Ung ho ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0491000023616 HOANG THI THU YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383943951. ma so: 3700, hai anh em sung van thuan va sung van thuan; thon ban pang, xa ban may, huyen hoang su phi, tinh ha giang . CT tu 0551000057304 TU VAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB. 383683641. MS3700: 2aeSungVanThuan, thBanPang, xBanMay, HXPhi, HG. CT tu 0451001764603 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

12/4/2020

MBVCB. 383944110. MS: 3700. CT tu 0071001199405 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383944566. TIEN UNG HO MS - 3700 -   GIA DINH 2 EM SUNG VAN THUAN. CT tu 0181003411120 PHAM LAM HAI DANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383944642. ung ho em Sung Van Thuan. CT tu 0091000144925 NGUYEN HUYNH ANH THY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383944996. Ma so : 3700,   Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0071000804201 LAM THANH VI NHAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383945172. ung ho chau Sung Van Thuan, ms 3700. CT tu 0011001246558 KHUAT THI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383946025. 3700. CT tu 0011004210561 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

12/4/2020

MBVCB383686045. Hoang Kim Anh ung ho ma so 3700. CT tu 0011000743019 HOANG KIM ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383946670. gui tang gia dinh 2 chau Thuan va Thuan ngo soc nam. CT tu 0011001755715 TRAN VAN DU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383686542. ung ho 2 em sung van thuan ma so 3700. CT tu 0071004284900 NGUYEN KHAC TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             2,000,000

12/4/2020

MBVCB383947331. ung ho 2 ae sung van thuan do an phai nam doc. CT tu 0011004373737 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383947833. ung ho ma so 3700 hai anh em sung van thuan va sung van thuan . CT tu 0991000029369 PHAM THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383688949. ung ho anh em thuan va thuan. CT tu 0831000062555 PHAM THI BICH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB. 383689343. ma so 3700 sung van thuan va sung van thuan. CT tu 0541000322125 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383949486. giup 2 chau bi ngo doc nam, ma so 3700. CT tu 0251002560181 DUONG QUANG SANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383949568. ma so 3700 -   ung ho 2ae sung van thuan . CT tu 0011001334250 NGUYEN NHU NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383950245. Ung ho Ma so 3700: hai em Thuan & Thuan. CT tu 0351001014292 NGUYEN THI THU HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383951303. ms 3700 hai anh em Sung Van Thuan. CT tu 0071000896556 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383622296. 2700 Pao. CT tu 0111000721367 HUA HUY DAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383952250. Ma so 3700. Hai anh em Thuan va Thuan. CT tu 0021000362014 LE HUU DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383693419. ngo doc nam. CT tu 0141000799000 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383622559. UNG HO MS 3700 (AE SUNG VAN THUAN). CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383694731. GUI DEN BENH NHAN MA SO 3700 HAI ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN. CT tu 0071000684749 DUONG QUYNH ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383954575. ung ho 2 chau ma so 3700. CT tu 0011004234391 VU PHUONG LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383954853. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0541000295378 PHAM HUNG CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB. 383955147. Ung ho 2 em -   MS3700. CT tu 0691000297179 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383956423. Ung ho 2 em Sung Van Thuan( ma so 3700). CT tu 0071002928657 HUYNH THI XUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383696816. ung ho hai em thuan ha giang. CT tu 0991000024311 HOANG THI THANH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383956711. Ma so 3700: hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0071000692502 NGUYEN VAN MUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383698180. Ma so 3700: giup do hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0301002940102 NGUYEN DUC PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383698408. MS 3700 - 2   anh em Sung van thuan. CT tu 0041000408767 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383958297. Ma So 3700 - 2 anh em Sung Van Thuan. CT tu 0371003790805 DO THI THU GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             2,000,000

12/4/2020

MBVCB383958736. Ma So 3698 -   Nguyen Thi Thuy. CT tu 0371003790805 DO THI THU GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383959002. ma so 3700. CT tu 0011004430940 NGUYEN HOAI NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   60,000

12/4/2020

MBVCB383959115. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0691000321444 NGUYEN HANH TRAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383959243. Ung ho ma so 3700 . CT tu 0071000648820 LE HUU PHUOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383959504. ma so 3700, hai chau be bi ngo doc nam. CT tu 0011001030350 NGUYEN QUOC BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 400,000

12/4/2020

MBVCB383700049. ma so 3700 . 2 em sung van thuan va sung van thuan . CT tu 0691000384165 NGUYEN VAN TRUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383959908. Ung ho ma so 3700: hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 1031000003735 NGUYEN HONG NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383959970. ung ho 3700. CT tu 0481000781147 MAI THI ANH CHUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383699436. ung ho sung thuan 3700. chuc 2 em mau khoi. CT tu 0301000361999 LE QUANG HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383701167. ms 3700 - Sung Van Thuan. Chuc 2 em som khoi benh. CT tu 0351000990530 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383960879. Ma so 3700. CT tu 0451001404448 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383961198. 3700 2 anh em Sung Van Thuan. CT tu 0521000707852 BUI NGOC TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383961687. guu ung ho 3700. CT tu 0201000613503 LE HONG NGUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383701939. Giup do 2 anh em Thuan - Ma so: 3700. CT tu 0451001979236 LY THI BACH KIM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383450674. Tuyen quan 7 UH MS 3699 be Minh Lam. CT tu 0181001902169 PHAN THI TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383963046. ung ho 2 chau Sung van Thuan (ms: 3700). CT tu 0071003400545 NGUYEN THI LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383963264. Ma so 3700 ung ho 2 anh em Sung Van Thuan. CT tu 0011004370023 NGUYEN BAO CHAU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383963564. ms 3700 hai em sung van thuan. CT tu 0011003999244 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383880810. chuyen tien giup dk gia dinh be o hoang su phi ha giang. ngo doc nam. CT tu 0711000274531 HA THI LIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383704407. ung ho anh Hoang Van Tuan, Hai Duong. CT tu 0071000862201 DAO MAI LE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383964187. ung ho MS 3700 anh em Sung Van Thuan. CT tu 0361000256690 NGUYEN VAN NINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383453426. ung ho ma so 3699, chi Le thi Bach Trang. CT tu 0021000249907 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383964769. Ung ho MS 3700 anh em Sung Van Thuan. CT tu 0011002925583 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

12/4/2020

MBVCB. 383964994. Ngo doc nam rung. CT tu 0851000025499 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383705803. Ung ho cho em HOANG VAN TUAN -   Chi Linh Hai Duong. CT tu 0071001284263 NGUYEN THI THANH MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383965645. ung ho 2 ae Thuan Thuan ngo doc nam tai Ha Giang. Xin cam on bao dien tu dan tri. Mong gd 2 chau mau khoe de som ve nha. CT tu 0451000357263 TRUONG ANH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 150,000

12/4/2020

MBVCB383454970. 3699 ngo thi bach trang. CT tu 0021001775431 TRAN THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

12/4/2020

MBVCB383707461. Ung ho ma so 3700. CT tu 0451001681930 NGUYEN VAN MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383707550. TAM LONG NHAN AI MA SO 3700. CT tu 0251001915476 NGUYEN HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383455954. ma so 3697: Chi Nguyen Thi Lien. CT tu 0011004026390 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383880100. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. Vui long khong neu ten nguoi quyen gop. CT tu 0071001851592 TRAN THE PHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           10,000,000

12/4/2020

MBVCB383711130. ung ho ms 3700: 2 anh em Sung Van Thuan. CT tu 0021000989531 NGUYEN THANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383713529. ma so 3700: 2 anh em sung van thuan. CT tu 0531000287924 ONG THI MINH NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383714608. 3700. CT tu 0611000182420 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 400,000

12/4/2020

MBVCB. 383716383. Ma so 3700: Ngo doc nam rung. CT tu 0021000237754 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383716699. MS 3700, a e Sung van Thuan, Ha Giang. CT tu 0011004242829 DANG THANH LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383882072. Giup do Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0071000925220 DANG DIEU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383718091. giup ma so 3700. CT tu 0441000646156 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383718904. Ngo doc nam. CT tu 0381000349113 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 150,000

12/4/2020

MBVCB383720202. 3692 chung tay ung ho 20000 khau trang. CT tu 0021001284450 HOANG HANH TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383720945. ung ho Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan, Ma so 3700. CT tu 0301000314986 LUU QUOC DAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383468963. ma so 3699 ngo thi bach. CT tu 0081001159769 TRAN DUC TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383721824. ma so 3700: 2 anh em Sung Van Thuan. CT tu 0491001926355 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383625663. ma so 3700. CT tu 0531002525639 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383723764. Ung ho hai anh em Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0071000943045 TRAN GIANG TRUC LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383724199. ung ho anh Tuan. CT tu 0011004433089 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383727945. Ma so 3700 ung ho hai anh em sung van thuan. CT tu 0021000334557 NGUYEN MINH CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383730567. ung ho ma so 3700. CT tu 0951004186271 DO THI MAI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383883734. Hien hai anh em Thuan, Thuan dang dieu tri tai kho. CT tu 0931004177261 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383735295. MS 3700. CT tu 0031000371907 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383740212. ung ho ms3700: Sung Van Thuan. CT tu 0021001903093 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383485725. Giup MS: 3695, 3696, 3697, 3698, 3699 moi ma 200k. CT tu 0931004202728 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383743944. Ung ho ma so 3700. CT tu 0451001632981 TRAN THE QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383885361. chuyen tien ung ho 2 em, Thuan va Thuan, ma so 3700. CT tu 0931004209444 HOANG VAN TUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383487748. gui ma so 3696, ong Vu Hong Son .   chau chuc 2 bac manh khoe . . CT tu 0141000862222 NGUYEN THI QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383746104. ma so 3700. CT tu 0531002517051 NGUYEN TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383746208. Ma so 3700. CT tu 0021002057192 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383746215. ung ho ma so 3700. CT tu 0181003444521 DO HONG THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383747160. 3700 - ho tro Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0451000426130 VU XUAN LOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383490367. unghoMS3700. CT tu 0771000776705 TRAN THI VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383490889. Do Trong Tuan ung ho ma so 3700 ( Hai chau Sung Van Thuan va em bi ngo doc nam ). CT tu 0491000152805 DO TRONG TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383490988. ma so 3700. CT tu 0011004074612 HOANG ANH VU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383491234. chuc ca gia ding mau khoi benh nhe. CT tu 0341006900629 PHAM VAN HOAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383491426. ma so 3700. CT tu 0611001940711 NGUYEN VAN THUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

12/4/2020

MBVCB383752086. Ung ho cho ma so 3700. CT tu 0441003980695 BUI MAI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383752331. ung ho ma so 3700 anh em Sung Van Thuan. CT tu 0421000465235 TRAN CAM LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383493436. Nho chuyen giup cho gia dinh anh Sung Seo Hoa. Mong gia dinh anh chong binh phuc. CT tu 0061001053849 THAI HOANG QUYNH MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383493639. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0181000164184 NGUYEN HOAN HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 400,000

12/4/2020

MBVCB383496463. ung ho 2 em Sung van Thuan. CT tu 0151000164578 BUI XUAN HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383756821. ung ho hai anh em Sung Van Thuan, Thuan. CT tu 0071002915107 DUONG THI MY HUE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             3,000,000

12/4/2020

MBVCB383499546. ma 3700. CT tu 0021000379395 PHAM DOAN CHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383759699. Ung ho gia dinh benh nhan MS 3700. CT tu 0011002503783 NGUYEN XUAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

12/4/2020

MBVCB383500667. ung ho ma 3700 Sung Van Thuan, Sung Van Thuan. CT tu 0021000249405 NGUYEN THI THANH VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383760654. Ung Ho 2 em Sung Van Thuan ma so 3700. CT tu 0821000126109 PHAM VAN CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383886918. giup MS 3700: hai ae Sung Van Thuan ca Sung Van Than. CT tu 0071002518860 LA VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383501993. Ma so 3700 ung ho anh em Thuan. CT tu 0071002830405 TRAN MINH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383502917. giup gd 4 nguoi ngo doc nam. CT tu 0161000626015 TRAN THI HOAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383503294. ung ho 3700. CT tu 0401001477965 TRAN THI KIM YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383506340. ma so 3700 - hai anh em sung van thuan va thuan. CT tu 0011004021223 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383506416. Ung ho MS 3697 chi Nguyen Thi Lien . CT tu 0061001042958 NGUYEN THUY TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383506745. Ung ho ma so 3700 (ae Thuan Thuan) - mong gia dinh binh an. CT tu 0361000331563 DANG THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 150,000

12/4/2020

MBVCB383507498. ma so 3700. CT tu 0821000167822 NGUYEN NGOC THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383766481. ung ho MS 3700. CT tu 1013080333 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

12/4/2020

MBVCB383766833. ung ho ma 3709. CT tu 0011001049888 NGUYEN MAI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383509275. 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0821000039695 NGUYEN VAN KE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383509532. Tien vien phi. CT tu 0181003319598 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383768750. Ung ho ma so: 3700,   hai anh em Sung Van Thuan. CT tu 0011004032073 NHU XUAN THIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383510311. Ung ho 2 be Sung Van Thuan Thuan Ha Giang ngo doc nam. CT tu 0011004262685 TRUONG THI CUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383510594. ung ho BN: 3700.   2 a e SungVanThuan. CT tu 0601000452710 NGUYEN TUAN KIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 150,000

12/4/2020

MBVCB383510641. ma so 3700 2 anh em sung van thuan. CT tu 0861002555789 TRAN VIET DAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

12/4/2020

MBVCB383510790. ung ho cho ma so 3700. CT tu 0491000132805 TRINH THI NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383511070. ung ho ma so 3700. CT tu 0491000109504 NGO DUY CHINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383511147. giup do gia dinh ma so 3700. CT tu 0531002499318 HO SY HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383630167. 3700 hai anh em sung. CT tu 0491000110845 DAO THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

12/4/2020

MBVCB383511489. 3700. CT tu 0261003461849 TRAN THI HONG PHUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383511534. giup do Sung van Thuan vs Sung van Thuan. CT tu 0011004236953 LUONG QUOC HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383770711. ma so 3700: hai anh em Sung Van Thuan. CT tu 0011004296145 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383770933. ung ho gia dinh an phai nam doc (ma so 3700). CT tu 0031000334921 NGUYEN THI THANH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383512252. Ma So: 3700 Sung Van Thuan. CT tu 0531002480527 NGUYEN HUU TINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383513224. ung ho gia dinh benh nhan ma 3700 an phai nam doc. CT tu 0281000248297 NGUYEN TRONG THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383513729. ung ho 2 be bi ngo doc nam rung. CT tu 0251002767937 VO BAO NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383514080. 3700. CT tu 0021000323241 DONG THIEN TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB. 383514666. Ung ho ma so 3700. CT tu 0301000411151 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383773087. ung ho ma so 3700, cau mong cac chau binh an. CT tu 0771000586348 TRAN VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383514311. Ung ho : Ma so 3700 : Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan bi Nam doc dang dieu tri tai benh bien Bach Mai. CT tu 0101000243233 VO VAN PHAP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383773305. GD Quoc Truong/Nha Uyen P3 GV Tphcm ung ho 2 em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan do ngo doc nam doc. CT tu 0071001002397 VO QUOC TRUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 400,000

12/4/2020

MBVCB383774234. ung ho hai anh em Thuan, Thuan ngo doc nam. CT tu 0061001078530 NGUYEN TAN VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

12/4/2020

MBVCB. 383774920. ma so 3700: 2anh em Thuan va Thuan - tinh Ha Giang. CT tu 0631003849725 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383775091. MS 3700 2 ae Sung Van Thuan. CT tu 0671004077879 TRUONG KHUONG DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB. 383516940. MS3700 2 anh em Sung Van Thuan bi ngo doc nam doc. CT tu 0021002308067 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383520122. MS 3700. CT tu 0451000296188 DAO ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB. 383521375. ma so 3700. CT tu 0491001751418 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383521944. Ma so 3700 hai em Sung van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0471000334455 HUYNH THANH HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383521945. Dang Van Dung ung ho ma 3700. CT tu 0011004164635 DANG VAN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383522407. ung ho chau sung van thuan ms 3700. CT tu 0011000714826 PHAM HUY TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383631211. maso: 3700 anh em sung van thuan. cau mong moi dieu tot lanh den voi gia dinh em. CT tu 0011004037324 DUONG THI HAI YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB. 383522916. Ma so 3700. CT tu 0021000562612 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383888937. Ma so 3700, cho hai chau ngo doc. CT tu 0451000447131 DUONG HUONG LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383523401. ma So 3700: ung ho chau Sung Van Thuan va Sung van Thuan. CT tu 0491000122594 DO VAN VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383525972. ma 3700. CT tu 1013170137 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

12/4/2020

MBVCB383526204. UNG HO MA SO 3700. CT tu 0011003160786 DO VAN DUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383526725. NA. CT tu 0451000213697 VU DINH HOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

12/4/2020

MBVCB383783743. MS 3700. CT tu 0861000051308 NGUYEN THI BICH LIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383526925. Giup do anh em Sung Van Thuan. CT tu 0451000356506 DANG THI NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383784166. ms 3700 chuc 2 chau mau binh phuc. CT tu 0591000306848 NGUYEN TUAN MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383631807. Ung Ho MS 3700. CT tu 0311000595819 TU HUU VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383888412. Ung ho ma so 3700. CT tu 0011002368228 NGUYEN THI ANH THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383528864. Ung ho MS 3700. CT tu 0071003072556 HUYNH MINH DAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383631815. Ma so 3700. CT tu 0071004812054 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383531411. Ms: 3700. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383531958. ung ho ma so 3700. CT tu 0011004260117 NGUYEN VAN THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383790026. Ung ho ma so 3700: 2 anh em Sung Van Thuan. CT tu 0011000435452 NGUYEN THU HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB. 383632424. Ma so 3700. CT tu 0021001039526 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

12/4/2020

MBVCB. 383535300. ung ho ma 3700. CT tu 0011000067720 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

12/4/2020

MBVCB. 383536364. ngo doc nam. CT tu 0331000418959 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383539826. chuyen tien ung ho 2 em thuan ma so 3700. CT tu 0341001585831 NGUYEN TRUNG CHINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383540347. ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan - Sung Van Thuan. CT tu 0041000154152 NGUYEN THI PHUONG HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383795923. ma so 3700, ung ho hai em Thuan va Thuan. CT tu 0081000135371 NGUYEN SY HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383632770. 3700. CT tu 0011004426612 PHAM THI QUYNH CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383541030. ung ho ma 3700. CT tu 0451000498005 CHU THE DAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383541822. ung ho ma so : 3700. CT tu 0451001735410 HOANG THUY VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383872835. ung ho MS3700 hai em Sung Van Thuan. CT tu 0011001151331 DUONG NGOC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383544196. giup do ma so 3700. CT tu 0021000841857 NGUYEN HUU YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383800093. ung ho truong hop MS 3700. CT tu 0541000255137 NGUYEN THI HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383545044. ung ho MS 3700. CT tu 0541000199872 DANG HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383547099. chuyen 2 be ngo doc do an nam. CT tu 0081001191182 VO LE Y NHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383802215. Ung ho ma so 3700, hai anh em Sung Van Thuan. CT tu 0011002159572 VU THI NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383549088. ung ho ma so 3700 sung van thuan va sung van thuan, thon ban pang, xa ban may, huyen hoang su phi, tinh ha giang. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383549840. ong tran quan ung ho ms 3700 sung van thuan . CT tu 0071004215553 TRAN MY HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383550657. goi giup 2 anh em Sung van Thuan va Sung van Thuan, ma so: 3700, Ha Giang. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             2,000,000

12/4/2020

MBVCB383806117. Chuyeb tien ung ho ma so 3700. CT tu 0021000767885 NGUYEN THI THU GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383551399. ong le anh tuan ung ho len seo canh ms 3694. CT tu 0071004215553 TRAN MY HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383552678. ung ho ms 3700. 2 /anh em sung van thuan va sung van thuan. CT tu 0011001150445 NGUYEN THU OANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383808119. ung ho ma so 3700 em Thuan Thuan huyen HSP tinh Ha Giang. CT tu 0451000346057 PHAM THI TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383873002. Chien Ninh. CT tu 0611000186928 BIEN XUAN CHIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

12/4/2020

MBVCB383553616. Ma so 3700, 2 anh em Sung Thuan - Thuan. CT tu 0491001474835 LIEU TRUONG KHOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383810117. Ngo doc nam rung. CT tu 0541000202683 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383811565. Dang Thi Van 315 -   D16 KDT Dang Xa. Ung ho MS 3700. CT tu 0541000187148 NGUYEN THI THANH HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383558393. ma so 3700. CT tu 0021000313975 ONG VAN DONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383813716. ho tro gia dinh bi ngo doc nam. CT tu 0181001469618 HO QUY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383559055. ung ho ma so 3700. CT tu 0021000771799 NGUYEN ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383559610. ung ho ma so 3700. CT tu 0831000020049 DUONG BICH NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383560030. ung ho ma so 3700 gia dinh nhiem doc nam rung. CT tu 0301000312052 NGO THI HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383892505. Ung ho ma so 3700. CT tu 0011004405829 PHAM ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383819077. MS 3700 Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0251002714708 CAO VAN TIN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383818883. ma so 3700 anh em Sung Van Thuan. CT tu 0071002348529 ONG DUC HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383565672. ung ho Ma so 3700 sung van thuan. CT tu 0031000393108 NGUYEN VAN LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383565800. ung ho gia dinh 4 nguoi bi ngo doc nam, mong 2 be som khoi. CT tu 0461000613346 MAI BICH NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

12/4/2020

MBVCB383820505. Ma so: 3700 anh em Sung Van Thuan. CT tu 0071001319424 KIM THI THU HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383566596. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van . CT tu 0071003514018 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383892916. ung ho Ma 3700 Thuan Thuan Ban May HSuPhi. CT tu 0101000390225 PHAN VAN TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                200,000

12/4/2020

MBVCB383568822. Cung Viet Nam Quyet Thang COVID. CT tu 0351000366516 PHAN DUY TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383569105. MS 3700, Sung Van Thuan. CT tu 0021000552766 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383569221. ung ho cho ma so 3700 -   hai chau o Ha Giang bi ngo doc nam. CT tu 0011004197758 TRAN VAN CHU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                200,000

12/4/2020

MBVCB383569555. ung ho ma so 3700. CT tu 0541000300548 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383571733. MS3700: giup Sung Van Thuan 2 anh em Ha Giang. CT tu 0071000840296 NGUYEN HONG TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383825581. ma so 3700 - 2 anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0421000460655 NGUY NGOC DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383825903. chut tam long cho gia dinh hai em thuan thuan. CT tu 0011004139323 DANG VAN KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

12/4/2020

MBVCB. 383571563. Gia dinh hai nam an bi ngo doc. CT tu 0181001603333 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383826652. ung ho 2 anh em Thuan - ma so 3700. CT tu 0311000677918 TRAN THI CAM NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                500,000

12/4/2020

MBVCB383572625. ung ho ma 3700 ae sung a thuan, a thuan. CT tu 0221002631989 NGUYEN THI THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383827337. ung ho ma so 3700. CT tu 0071002239111 NGUYEN THI VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

12/4/2020

MBVCB. 383576495. 3700 nam doc. CT tu 0011002570037 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383832894. bi ngo doc do an nam. CT tu 0351000765069 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383833529. ung ho hai em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan 3700. CT tu 0451000370657 NGUYEN THI THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383579634. ung ho khau trang chong dich covid . CT tu 0931004214452 NGUYEN TRUNG KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383636537. ung ho. CT tu 0011000657447 MAI THE DAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

12/4/2020

MBVCB383580690. ung ho hai chau Thuan Thuan . CT tu 0291000018522 NGUYEN NGOC QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB383837391. ung ho ma so 3700 Sung Van Thuan Sung Van Thuan. CT tu 0501000215844 NGUYEN LAM VU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383584038. ck ung ho Hoang Van Tuan (25 tuoi, que Chi Linh, Hai Duong). CT tu 0281000052105 DO QUOC BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,700,000

12/4/2020

MBVCB383840105. 3700. CT tu 0521000701794 TRINH VAN DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

12/4/2020

MBVCB383842041. ung ho ma so 3700. CT tu 0011001335687 NGUYEN QUANG HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383842691. ms3700. CT tu 0311000677004 VO VAN QUOC HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383843362. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0711000215410 VU DINH NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383590055. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0051000530739 NGUYEN HONG QUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383844937. Ma so 3700. CT tu 0011000354516 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383637207. ung ho hai em Sung Van Thuan - Sung Van Thuan. CT tu 0181003605637 PHAM THI THANH GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383590768. ma so 3700. CT tu 0571000069440 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383846270. ung ho hai be Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0071001653000 NGUYEN THI MONG THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383846410. Ung ho hai anh em an nam doc bi nguy kich ma so 3700. CT tu 0351000033175 NGUYEN THI THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383848229. Giup do Ms 3700. CT tu 0531002130431 DO THI HONG MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383597167. Ung ho gia dinh 4 nguoi ngo doc nam. CT tu 0451000408728 PHAM TRUNG NGHIA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383852219. cua it long nhieu mong ca nha mau khoi benh. CT tu 0731000643512 LUU THANH HUE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

12/4/2020

MBVCB. 383852703. 3700 -   hai anh em bi ngo doc nam. CT tu 0071000634049 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

             1,000,000

12/4/2020

MBVCB. 383852898. ma so 3700 em Sung Van Thuan. CT tu 0011000627395 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                200,000

12/4/2020

MBVCB383598333. tuan oi co nen em. CT tu 0451001832044 NGUYEN HUU NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB. 383598355. ma so 3700. CT tu 0021000832934 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383599360. Ung ho ma so 3700. CT tu 0011003537292 NGUYEN KIEU DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383600303. Giup Do GD Thuan va Thuan Ms 3700. CT tu 0511000476879 TRAN BAO BAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383855764. Ung ho Ma so 3700, hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0351000723813 NGO HONG HUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 150,000

12/4/2020

MBVCB383857137. Ma so 3700: ung ho gia dinh ngo doc nam. CT tu 0931004218994 VU BAO LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383857562. Ung ho gia dinh ngo doc nam rung o Ha Giang. CT tu 0111000200101 NGUYEN THI YEN HUE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383858204. gui tien cho chi Thi HD. CT tu 0441000775778 HO MAU CAU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                200,000

12/4/2020

MBVCB383896861. ung ho MS 3700. CT tu 0011004068860 DO VAN THINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383604176. ung ho cho anh em sung van thuan, ma so 3700, . CT tu 0031000143752 DAO THI THANH LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB. 383861286. abc. CT tu 0071003671406 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

             2,000,000

12/4/2020

MBVCB383861375. ma so 3700. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB. 383861927. ma so 3700 hai ae Sung Van Thuan. CT tu 0071004556581 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                500,000

12/4/2020

MBVCB383605726. Ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan, Sung Van Thuan. CT tu 0491000413806 NGUYEN THI THOM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

12/4/2020

MBVCB383865877. ung ho ma so 3700 . CT tu 0911000042778 PHAN DINH KHANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383609807. ung ho ma so 3700 ngo doc nam. CT tu 0611001939792 VUONG THI NGOC LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

12/4/2020

MBVCB383869569. ung ho ma so 3535 tran thi thi. CT tu 0211000534734 VU THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

12/4/2020

MBVCB383613442. ngoc chuyen. CT tu 0501000062007 HUYNH VAN NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 250,000

12/4/2020

105945. 120420. 153233. Co huong Ung ho 2 chau thuan ma so 3700 FT20104475293009

             1,000,000

12/4/2020

077834. 120420. 093559. Ung ho ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

200048. 120420. 210412. Ho Tro ma so 3700 -   ngo doc nam rung FT20104931137785

                   50,000

12/4/2020

224769. 120420. 210441. Ung ho hai chau Phung van thuan bi ngo doc nam o ha giang ma so 3700

                 100,000

12/4/2020

078483. 120420. 093704. Ung ho 3700

                 100,000

12/4/2020

494615. 120420. 093753. IBFT ma so 3700 hai em sung van thuan

                 500,000

12/4/2020

444732. 120420. 210427. ung ho ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

016195. 120420. 093838. Ma so 3700 . Chuc 2 em som Khoi beng FT20104861273872

                 500,000

12/4/2020

235649. 120420. 093900. nhu an phong ung ho ma so 3700 anh em Thuan Thuan

                 100,000

12/4/2020

200604. 120420. 210627. Ma so 3700 hai em sung van thuan FT20104652371247

                 100,000

12/4/2020

191229. 120420. 203017. Ung ho Ma So 3700 hai em sung van Thuan va sung van Thuan FT20104844035037

                 500,000

12/4/2020

195045. 120420. 094106. ung ho ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

201251. 120420. 210908. Ma so 3700 FT20104951030087

                 300,000

12/4/2020

462591. 120420. 094220. MA SO 3700 HAI ANH EM THUAN VA THUAN

             1,000,000

12/4/2020

809806. 120420. 153822. 200412000017856 ung ho ma so 3700 ngo doc nam rung ZP5M8O71BT5S

                 200,000

12/4/2020

111453. 120420. 094224. Ma so 3700

                 500,000

12/4/2020

107595. 120420. 153836. Ung ho hai be Sung Thuan - Ma so 3700 qua bao dien tu dan tri FT20104030273004

                 300,000

12/4/2020

198325. 120420. 094257. NgUYEN TRONG CHINH UNG HO MA SO 3700

             1,000,000

12/4/2020

107899. 120420. 153936. Chuc con mau binh phuc FT20104869136122

                 200,000

12/4/2020

382834. 120420. 093927. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Ms 3700 .   Hai anh em sung van thuan sung van thu

                 500,000

12/4/2020

131247. 120420. 153943. Nguyen thi phuong anh ung ho ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

029366. 120420. 210741. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Ung ho chau Thuan va chau thuan Ha Giang

             1,000,000

12/4/2020

691701. 120420. 211300. Ma so 3700 hai anh em sung van thuan va sung van thuan

                 500,000

12/4/2020

111673. 120420. 094605. ung ho ma so 3700

                 100,000

12/4/2020

191451. 120420. 203108. Ung ho MS 3700 hai chau Thuan va Thuan FT20104047006186

                 400,000

12/4/2020

684179. 120420. 150511. Ung ho 3694 Anh Len Seo Canh va chi Lu Thi Trinh. Chuc chi som khoi benh

                   50,000

12/4/2020

756321. 120420. 090340. nguyen hoang nam giup ms3700

                 100,000

12/4/2020

152337. 120420. 211905. Ung ho ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan

                 300,000

12/4/2020

089213. 120420. 211946. GIUP DO 2 A E BI NGO DOC NAM, MA SO 3700 - 120420 - 21: 19: 46 089213

                 500,000

12/4/2020

450511. 120420. 211919. Ct ung ho ma so 3697

             1,000,000

12/4/2020

019339. 120420. 095116. KIM THUY ung ho ma so 3696 -   ong Vu Hong Son FT20104047500004

                 500,000

12/4/2020

419459. 120420. 212159. MS 3700 Hai em Sung Van Thuan, Sung Van Thuan

             5,000,000

12/4/2020

110315. 120420. 154732. ung ho ms 3700 FT20104900093723

                 100,000

12/4/2020

391427. 120420. 212333. Giup do ma so 3700 hai anh em an phai nam doc

                 500,000

12/4/2020

204890. 120420. 212353. Ung ho ma so 3700 FT20104047202863

                 200,000

12/4/2020

756433. 120420. 090416. nguyen hoang nam giup ms3699

                 100,000

12/4/2020

110853. 120420. 154920. 3700 ung ho 2 anh em Sung Van Thuann FT20104557269291

                 300,000

12/4/2020

685077. 120420. 154955. Ung ho ma so 3700 chau sung van thuan va sung van thuan

                 300,000

12/4/2020

205265. 120420. 212528. Ma 3700 FT20104300494733

                 500,000

12/4/2020

495651. 120420. 095544. ma so 3700 hai anh em sung van thua

                 200,000

12/4/2020

840938. 120420. 212709. 200412000031383 MS 3700. Sung Van Thuan. Mot chut tam long. Mong em binh phuc. ZP5M8O71GFUK

                 100,000

12/4/2020

785244. 120420. 212726. 1. Ma so 3699: Chi Ngo Thi Bach Trang (me be Minh Lam) Dien thoai: 0787 612 686 Dia chi:   B1/3G ap 2, xa Vinh Loc A, huyen Binh Chanh, TPHCM

                 500,000

12/4/2020

020803. 120420. 095700. Ma so 3700 FT20104751968320

                 100,000

12/4/2020

206023. 120420. 212823. Pham Le Giang ung ho 2 anh em Sung Van Thuan FT20104049906984

                 300,000

12/4/2020

089459. 120420. 212836. UNG HO HAI ANH EM SUNG VAN THUAN - 120420 - 21: 28: 36 089459

                 100,000

12/4/2020

880085. 120420. 212843. Ung ho anh em bi ngo doc nam ma so 3700 FT20104633565690

                 100,000

12/4/2020

678555. 120420. 095843. Ung ho MS 3700, chau Sung Van Thuan, Sung Van Thuan.

                 700,000

12/4/2020

756525. 120420. 090447. nguyen hoang nam giup ms3698

                 100,000

12/4/2020

383622. 120420. 095612. Vietcombank 0451000476889 NGUYEN THI VAN chuyen khoan ung ho ma so 3700 hai em Sung Van Thuan va Su

                 200,000

12/4/2020

190908. 120420. 100019. MS 3700

                 500,000

12/4/2020

112504. 120420. 155454. Ma so 700 hai anh em Sung Van Thuan Hoang Su Phi Ha Giang FT20104753105127

                 300,000

12/4/2020

691994. 120420. 213223. Ung ho Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

12/4/2020

022092. 120420. 100157. Co Hanh Thang bac ninh ung ho ma so 3700 chau Sung Van Thuan va Sung van Thuan FT20104328030072

                 500,000

12/4/2020

261270. 120420. 213350. Ung ho Hoang Van Tuan (25 tuoi, que Chi Linh, Hai Duong).

             3,000,000

12/4/2020

688269. 120420. 213408. ho tro cho 2 anh em Sung Van Thuan dieu tri benh

                 300,000

12/4/2020

756611. 120420. 090517. nguyen hoang nam giup ms3697

                 100,000

12/4/2020

253535. 120420. 213440. NGUYEN THI MAI NINH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho 2 chau be cho ma so 3700

             2,000,000

12/4/2020

113088. 120420. 155658. Ung ho ma so 3700 Sung Van Thuan FT20104345443905

                 200,000

12/4/2020

191897. 120420. 203233. Ho tro ma so 3700 anh em Sung Van Thuan FT20104510127139

                 200,000

12/4/2020

397310. 120420. 155235. Vietcombank 0451000476889 NGO THI THINH chuyen khoan ung ho hai anh em sung van thuan va sung van t

                 200,000

12/4/2020

786604. 120420. 213621. Ung ho gia dinh 2 anh em Sung Van Thuan, ma so 3700

                 300,000

12/4/2020

456032. 120420. 213548. Ung ho ma so 3700

                   50,000

12/4/2020

094871. 120420. 100331. UH ngo doc nam rung

                 200,000

12/4/2020

132433. 120420. 155748. ung ho ma 3700

                 200,000

12/4/2020

203836. 120420. 100453. Chuyen tien ung ho benh nhan ma so 3700

                 500,000

12/4/2020

604790. 120420. 155805. ung ho Ma so 3700 cau troi phat gia ho cho hai ae Thuan Thuan duoc som dieu tri khoe manh

                 500,000

12/4/2020

549821. 120420. 155854. 5325234486 Chuyen qua MoMo Ung ho ma so 3700

                 500,000

12/4/2020

456463. 120420. 213705. Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 300,000

12/4/2020

023033. 120420. 100522. Ma so 3700 FT20104604868995

                 100,000

12/4/2020

208225. 120420. 213808. Ung ho ma so 3700. Mong 2 con qua dc nguy hiem FT20104374947295

                 200,000

12/4/2020

678704. 120420. 100553. Pham Thi The -   Ninh Binh ung ho ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

607933. 120420. 213817. NGUYEN THI LIEN HAI PHONG ung ho ms 3700 anh em THUAN va THUAN

             1,000,000

12/4/2020

077505. 120420. 160016. UNG HO SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN MS 3700 - 120420 - 15: 59: 38 077505

                 800,000

12/4/2020

208757. 120420. 214032. Ma so 3700 ung ho hai anh em sung van thuan FT20104341824670

                 500,000

12/4/2020

768967. 120420. 100650. Ung ho ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

469017. 120420. 100814. Ung ho em Tuan Ms 3697

                 300,000

12/4/2020

607959. 120420. 214140. Ma so 3700 ung ho 2 anh em Sung Van Thuan

             1,000,000

12/4/2020

209346. 120420. 214310. Giup gd bi an nam doc FT20104031814620

             1,000,000

12/4/2020

677406. 120420. 085856. TTTPHUONG UNG HO MS3700

                 100,000

12/4/2020

209747. 120420. 214450. Ung ho Ma so 3700, 2 anh em be Sung Van Thuan va Sung van Thuan FT20104893559065

                 500,000

12/4/2020

000863. 120420. 214509. Ung ho ma so 3700 - Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

12/4/2020

209896. 120420. 214539. Ma so 3535 Chi Tran Thi Thi doi 11 thon Mac Binh Xa Thai Tan huyen Nam Sach Tinh Hai Duong Chi oi co

                 200,000

12/4/2020

395860. 120420. 214854. Ung ho em tuan hai duong bi tai nan tai bv viet duc

                 500,000

12/4/2020

077761. 120420. 160637. UNG HO MS 3700: 2 ANH EM SUNG VAN THUAN - 120420 - 16: 06: 35 077761

                 200,000

12/4/2020

677564. 120420. 090716. Ung ho ma so 3700, hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

692238. 120420. 215142. Ung ho ms 3700

                 200,000

12/4/2020

685470. 120420. 160913. Ung ho 2 be bi ngo doc nam MS3700

                 200,000

12/4/2020

025959. 120420. 101601. Ung ho 2 e Sung Van Thuan va Sung Van   Thuan ma so   3700 FT20104119629642

                 200,000

12/4/2020

118889. 120420. 215507. Ung ho ma so 3700 (hai anh em Sung Van Thuan)

             1,000,000

12/4/2020

026269. 120420. 101719. Ung ho ma so 3700 FT20104027246266

                 100,000

12/4/2020

026326. 120420. 101732. Nam gui ma so 3700 FT20104548962120

                 500,000

12/4/2020

771533. 120420. 101727. Tran Thuy Quynh ung ho ma so 3700

                 100,000

12/4/2020

462568. 120420. 215740. ung ho ma so 3700

                   50,000

12/4/2020

678992. 120420. 101928. ung ho ma so 3700

                 500,000

12/4/2020

212839. 120420. 215951. Ung ho 2 anh em Sung Van Thuan dang dieu tri tai benh vien nhi TW FT20104050016065

                 200,000

12/4/2020

685584. 120420. 161314. Ung ho 2 chau Thuan, Thuan

                 500,000

12/4/2020

532561. 120420. 220139. IBFT Chi Tran Thi Lien

                 100,000

12/4/2020

226592. 120420. 220150. NGUYEN CHI TUE AN UNG HO MS 3699 NGO THI BACH TRANG

                 200,000

12/4/2020

730881. 120420. 161426. Thanh Nguyen ung ho MS 3700

                 100,000

12/4/2020

678936. 120420. 102200. Ung ho thuan thuan an nam doc tai bv nhi tw

                 100,000

12/4/2020

226605. 120420. 220252. NGUYEN MINH ANH UNG HO MS 3700 SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN

                 300,000

12/4/2020

604353. 120420. 150742. quyen gop ma so 3700 hai anh em

                 200,000

12/4/2020

061610. 120420. 090827. UNG HO MA SO 3700: SUNG VAN THUAN, SUNG VAN THUAN - 120420 - 09: 08: 26 061610

                 100,000

12/4/2020

119129. 120420. 220516. Ma So 3700: Hai Anh Em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

213912. 120420. 220513. Ma so 3700 Hai anh em Sung van thuan Sung van thuan FT20104749058790

                 200,000

12/4/2020

116953. 120420. 203440. ung ho ma so 3700

                 500,000

12/4/2020

237073. 120420. 102553. Ung ho ma so 3700 hai anh em chau Sung Van Thuan

             1,000,000

12/4/2020

108651. 120420. 102541. Giup do gia dinh bi nam doc

                 100,000

12/4/2020

214857. 120420. 220958. 3683 100k va 3700 200k FT20104253990615

                 300,000

12/4/2020

192611. 120420. 203533. Ung ho MS 3699 chau Minh Lam FT20104157453840

                 200,000

12/4/2020

215602. 120420. 221345. Ung ho Ma so 3700. Mong cac chau gap binh an. FT20104083729170

                 300,000

12/4/2020

155054. 120420. 221428. Ung ho tu thien MS 3700 hai anh em Sung van Thuan va Sung Van Thuan

             1,000,000

12/4/2020

690485. 120420. 221620. Ung ho ms 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

216135. 120420. 221647. Ung ho Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20104808791870

                 500,000

12/4/2020

936703. 120420. 221628. Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

692485. 120420. 221713. Ung ho ma so 3700

                   50,000

12/4/2020

792465. 120420. 221803. 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

12/4/2020

030015. 120420. 103049. Ung ho MS 3700 FT20104556183053

                 300,000

12/4/2020

121231. 120420. 162344. Ung ho ma so 3700 - Sung van Thuan, Thuan FT20104300468535

                 200,000

12/4/2020

690083. 120420. 221954. tuan hien ct ms 3700

                 400,000

12/4/2020

216753. 120420. 222030. 3658 200k 3697 100k FT20104086455549

                 300,000

12/4/2020

090794. 120420. 222048. GIA DINH BE TIN UNG HO MA SO 3700 NHA EM SUNG VAN THUAN - 120420 - 22: 20: 47 090794

             2,000,000

12/4/2020

216813. 120420. 222101. Ung ho MS 3700 -   sung van thuan - tinh ha giang FT20104121029997

                 500,000

12/4/2020

785917. 120420. 103348. 200412000007594 ung ho 2 anh em o Ha Giang ZP5M8O7181MJ

                 100,000

12/4/2020

775527. 120420. 103350. ma so -   3700

                 200,000

12/4/2020

217547. 120420. 222515. Ma so 3700 FT20104524910126

                 500,000

12/4/2020

031167. 120420. 103455. ung ho ma so 3700 FT20104489430860

                 100,000

12/4/2020

401037. 120420. 222625. Ung ho 2 anh em Sung Van Thuan bi ngo doc nam

                 300,000

12/4/2020

031305. 120420. 103525. Ung ho MS 3700 anh e Sung Van Thuan FT20104949971895

                 200,000

12/4/2020

218030. 120420. 222742. Ung ho cho MS 3700, hai anh em Sung Van Thuan FT20104476734727

                 500,000

12/4/2020

786201. 120420. 103648. 200412000006744 ung ho ma so 3700 ZP5M8O71832J

                 200,000

12/4/2020

837816. 120420. 223112. Ung ho 2 anh em Sung Van Thuan ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

655156. 120420. 103810. MoMo 0974177425 Ung ho cac be bi trung nam doc 970436 5323139449

                 100,000

12/4/2020

114940. 120420. 103815. 3696 ong Vu Hong Son

                 200,000

12/4/2020

402950. 120420. 223534. 3700 ung ho hai em

                 100,000

12/4/2020

219290. 120420. 223537. Ung ho benh nhan ma so 3700 FT20104555904165

                 300,000

12/4/2020

428065. 120420. 202647. Dam Van Oanh ung ho benh nhan ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

220251. 120420. 224149. Ung ho ms 3700 2 be ngo doc nam FT20104500061002

                 100,000

12/4/2020

156061. 120420. 224145. Ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

220353. 120420. 224232. Ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan FT20104510391079

                 200,000

12/4/2020

156108. 120420. 224340. ms3700 hai anh em ngo doc

                 500,000

12/4/2020

254763. 120420. 224442. giup ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

033612. 120420. 104340. TAM HUYEN UNG HO MA 3700 2 ANH EM THUAN CHUC GIA DINH MAU KHOI FT20104368490311

                 500,000

12/4/2020

473120. 120420. 224409. Ma so 3700 hai a e Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

12/4/2020

033629. 120420. 104352. Ung honanh em Sung Van Thuan. Ms 3700 FT20104001733006

                 500,000

12/4/2020

033983. 120420. 104455. Ung ho chi Ngo Thi Bach Trang . Ms 3699 FT20104631368051

                 500,000

12/4/2020

473783. 120420. 224802. VIETTEL 400300 LIENNH 200412   200412655158278 400201 Ung ho em Sung van Thuan Ma so 3700

                 100,000

12/4/2020

034308. 120420. 104557. Ung ho chi Nguyen Thi Thuy. Ms 3698 FT20104306033268

                 500,000

12/4/2020

091378. 120420. 225152. UNG HO MA SO 3700 - 120420 - 22: 51: 34 091378

                 200,000

12/4/2020

677329. 120420. 104702. Phuc ung ho

                 200,000

12/4/2020

795965. 120420. 225225. Ung ho ma so 3700

                 500,000

12/4/2020

278923. 120420. 224905. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 NGUYEN QUOC HUNG chuyen khoan giup do ma so 3700

                 300,000

12/4/2020

034821. 120420. 104757. Ung ho chi Nguyen Thi Lien ms 3697 FT20104846423590

                 500,000

12/4/2020

022172. 120420. 225521. UNG HO MS3700 HAI ANH E: PHUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN

                 500,000

12/4/2020

475387. 120420. 225757. MS3700 Sung Van Thuan

                 100,000

12/4/2020

222487. 120420. 225907. Ung ho gia dinh an phai nam doc ma so 3700 FT20104083904481

             1,000,000

12/4/2020

633817. 120420. 230011. 5328357098 Chuyen qua MoMo ma so 3700 gia dinh ngo doc nam rung

                 200,000

12/4/2020

679665. 120420. 105016. Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

845349. 120420. 151100. Ma so 3700

                 300,000

12/4/2020

222713. 120420. 230101. 3700 hai anh em sung van thuan va sung van thuan FT20104476860439

                 200,000

12/4/2020

135323. 120420. 164200. Ung ho Ma So 3700

                 300,000

12/4/2020

091589. 120420. 230411. UNG HO HAI CHAU SUNG VAN THUAN BI NGO DOC NAM - 120420 - 23: 03: 02 091589

                 300,000

12/4/2020

074699. 120420. 230530. ung ho 2 e Thuan va Thuan

                 200,000

12/4/2020

127166. 120420. 164308. Ngo Minh Duc ung ho ma so 3700 2ae Sung Van Thuan FT20104557469866

                 500,000

12/4/2020

156710. 120420. 230518. Ho tro ma so 3700 gia dinh sung van thuan

             1,000,000

12/4/2020

193363. 120420. 203824. Ung ho MS 3698 chi Nguyen Thi Thuy FT20104049711547

                 100,000

12/4/2020

865521. 120420. 164335. UNG HO MS 3696 (ONG VU HONG SON)

                 300,000

12/4/2020

127441. 120420. 164405. Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20104588007150

                 100,000

12/4/2020

127577. 120420. 164426. ma so 3700, ung ho 2 anh em Sung Van Thuan FT20104720096875

                 200,000

12/4/2020

477047. 120420. 230934. ung ho hai chau Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                   80,000

12/4/2020

156827. 120420. 231002. Ung ho MS 3700 hai ae

                 200,000

12/4/2020

223932. 120420. 231236. Ma so 4700 hai anh em Sung Van Thuan FT20104600475438

                 500,000

12/4/2020

005663. 120420. 105005. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 DUONG THI HUNG ck ung ho sung van thuan sung van

                 200,000

12/4/2020

944249. 120420. 231437. ung ho MS 3700 mong 2 con khoi benh

                 200,000

12/4/2020

149854. 120420. 203825. 3700

                   30,000

12/4/2020

128113. 120420. 164620. Ung ho ms 3700 gia dinh ngo doc nam rung sung van thuan FT20104300550921

                 200,000

12/4/2020

224368. 120420. 231651. Ma so 3700 hai anh em sung van thuan va sung van thuan FT20104462938103

                   50,000

12/4/2020

091798. 120420. 231830. UNG HO 3700 SUNG VAN THUAN - 120420 - 23: 18: 30 091798

             1,000,000

12/4/2020

534852. 120420. 231921. IBFT 3535 - tran thi thi

                 100,000

12/4/2020

037253. 120420. 105641. Ma so 3700 FT20104368533647

                 600,000

12/4/2020

635780. 120420. 232436. 5328495666 Chuyen qua MoMo Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

945351. 120420. 232646. Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

12/4/2020

037993. 120420. 105915. Ung ho MS 3697 FT20104839021461

                 500,000

12/4/2020

319306. 120420. 105931. ung ho ma so 3700

                 300,000

12/4/2020

341745. 120420. 112939. Ung ho MS 3700 Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 300,000

12/4/2020

479718. 120420. 233110. MS3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

12/4/2020

091917. 120420. 233159. MS 3700 HAI ANH EM SUNG VAN THUA - SUNG VAN THUAN - 120420 - 23: 31: 55 091917

             1,000,000

12/4/2020

776853. 120420. 233243. Ung ho ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan Mong hai chau chong khoe

             1,000,000

12/4/2020

493241. 120420. 091308. IBFT Mr Tho ung ho 2 chau ma so 3700

             1,000,000

12/4/2020

226080. 120420. 233542. Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20104115392411

                 200,000

12/4/2020

608408. 120420. 233635. giup gia dinh ngo doc nam rung

                 100,000

12/4/2020

130159. 120420. 165248. Ung ho hoan canh ma so 3700 FT20104424259187

                 200,000

12/4/2020

066531. 120420. 110234. UNG HO - 120420 - 11: 02: 30 066531

                 200,000

12/4/2020

130241. 120420. 165254. Ung ho cho ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan FT20104621543088

                 100,000

12/4/2020

157429. 120420. 234112. Ung ho ma so 3700

                   50,000

12/4/2020

226588. 120420. 234210. Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20104449341140

                 100,000

12/4/2020

353279. 120420. 165343. MS THANH 0983131330 Ung ho ms 3700 HAI ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN

                 100,000

12/4/2020

100835. 120420. 110308. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

226675. 120420. 234304. Ung ho ma so 3700 2 anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20104201501007

                 100,000

12/4/2020

224935. 120420. 234537. MA SO 3700 SUNG VAN THUAN

                 500,000

12/4/2020

226963. 120420. 234641. MS 3700 FT20104432785493

                 200,000

12/4/2020

157514. 120420. 234614. ung ho ma so 3700 2 ae Thuan va Thuan

                 200,000

12/4/2020

226980. 120420. 234648. Unh ho hai chau be ma so 3700 bi ngo doc nam rung FT20104461824072

                 200,000

12/4/2020

193693. 120420. 203939. Ung ho MS 3700 - 2 Anh em Sung van Thuan - Ha giang FT20104608420780

                 100,000

12/4/2020

227116. 120420. 234838. Ung ho ms3700 FT20104115435828

                 300,000

12/4/2020

227135. 120420. 235113. MA SO 3700: HAI ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN

                 100,000

12/4/2020

227410. 120420. 235205. ung ho nan nhan ngo doc nam rung FT20104258439307

                 200,000

12/4/2020

227422. 120420. 235226. Ung ho MS 3700 FT20104731714050

                 100,000

12/4/2020

679942. 120420. 110552. Ung ho ms3700. mong 2 chau som binh phuc

                 200,000

12/4/2020

131180. 120420. 165550. Ung ho Ma so 3700   Hai Anh em Sung van Thuan Sung van Thuan Thon ban pang xa ban may huyen Hoang

                 200,000

12/4/2020

227508. 120420. 235301. Ung ho ma so 3700 2 em Thuan Thuan FT20104927671589

                 200,000

12/4/2020

637800. 120420. 235453. Ma so 3700 - 2 anh em Sung Van Thuan vs Sung Van Thuan   - thon Ban Pang - xa Ban May - huyen Hoang Su Phi - tinh Ha Giang.

                 300,000

12/4/2020

227664. 120420. 235444. Be Thao An ung ho ms 3700 FT20104588657387

                 250,000

12/4/2020

227758. 120420. 235550. Ung ho Ma so 3697 HVTuan FT20104025907300

                 300,000

12/4/2020

157810. 130420. 000112. Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

12/4/2020

228744. 130420. 000731. Ung ho MS3700 gia dinh ngo doc nam rung FT20104812962310

                 200,000

12/4/2020

228811. 130420. 000817. ung ho ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan FT20104063953618

             2,000,000

12/4/2020

040899. 120420. 110943. ung ho MS 3700 FT20104950002061

                 200,000

12/4/2020

228909. 130420. 000934. Ung ho 2 chau thuan thuan - ha giang FT20104784842148

                   50,000

12/4/2020

117021. 120420. 111123. Ung ho sung van thuan MS 3700

             1,000,000

12/4/2020

100657. 120420. 151340. MS3700 ung ho 2 chau Sung Van Thuan FT20104030468319

                 100,000

12/4/2020

835854. 120420. 151319. Ung ho gia dinh co 4 nguoi bi ngo doc nam

                 400,000

12/4/2020

010453. 120420. 091430. Ung ho Ms 3695 Tran Thi Van FT20104662505044

                 500,000

12/4/2020

316699. 120420. 170301. Nguyen thanh huong ung ho ms 3700

                 200,000

12/4/2020

193954. 120420. 204043. Giup do ma so 3700 FT20104563676576

                 200,000

12/4/2020

101281. 120420. 111511. Ma SO 3699 ME BE MInh LAm

                 100,000

12/4/2020

042595. 120420. 111536. Ung ho MS 3700 FT20104023281252

                 150,000

12/4/2020

010488. 120420. 091440. ung ho gd an nam doc e Van Thuan FT20104216573183

                 200,000

12/4/2020

602417. 120420. 111504. Ung ho 2 em Sung Van Thuans va Sung Van Thuanf do ngo doc nam dang dieu tri o vien nhi trung uong

             1,000,000

12/4/2020

317420. 120420. 170359. nguyen thi thu giup ms 3700

                 200,000

12/4/2020

680162. 120420. 111608. Ung ho ma so 3700

                   50,000

12/4/2020

042684. 120420. 111555. Ung ho 2 be ngo doc nam. thuan, thuan FT20104140212116

                 100,000

12/4/2020

007423. 120420. 085954. Ma so 3700. Chuc 2 em mau khoe FT20104029989757

                 100,000

12/4/2020

134185. 120420. 170525. Ung ho ma so 3700 FT20104500378457

                 100,000

12/4/2020

312147. 120420. 111759. Ung ho 2 anh em Sung Van Thuan MS 3700. chuc 2 em mau khoe

                 300,000

12/4/2020

069253. 120420. 170746. Ung ho 2 em ngo doc nam ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

087905. 120420. 204121. UNG HO MS 3700 . XIN CAM ON - 120420 - 20: 41: 01 087905

             1,000,000

12/4/2020

135060. 120420. 170819. Ung ho ms 3700 hai em phung van Thuan. Cau mong gia dinh som manh khoe FT20104399022870

                 100,000

12/4/2020

680251. 120420. 112056. Ung ho ma so 3700

                 300,000

12/4/2020

044302. 120420. 112153. Ma so 3700 FT20104080730722

                 300,000

12/4/2020

257488. 120420. 204133. Le Gia Quoc chuyen tien tu thien ma so 3700 sung van thuan va sung van thuan

             1,000,000

12/4/2020

010690. 120420. 091534. Ung ho Ms 3700 hai anh em sung van thuan va sung van thuan FT20104907409131

                 200,000

12/4/2020

321941. 120420. 112445. Ho tro MS 3700 ( anh em Sung van Thuan )

                 200,000

12/4/2020

101099. 120420. 151503. Ung ho MS 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20104813329891

                 150,000

12/4/2020

194346. 120420. 204213. Ung ho MS 3697 chi Nguyen Thi Lien FT20104140107932

                 200,000

12/4/2020

137694. 120420. 171649. Ma so 3700 FT20104807772133

                 180,000

12/4/2020

138073. 120420. 171758. Co ngoc goi Cho lu thi trinh FT20104329557140

                 300,000

12/4/2020

047129. 120420. 113227. Ung ho ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan FT20104891478480

                 100,000

12/4/2020

685181. 120420. 113330. ung ho hai chau thuan thuan

                 500,000

12/4/2020

691110. 120420. 204247. Ung ho ma so 3700 -   hai anh e

             1,000,000

12/4/2020

356119. 120420. 172059. Ms 3700 Hai Ae Thuan va Thuan

                 200,000

12/4/2020

680553. 120420. 113436. Ung ho ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

720153. 120420. 151602. Ung ho gd Ma so 3700. Cau mong gd nhanh khoe

                 500,000

12/4/2020

139805. 120420. 172326. Ung ho be ma so 3700 FT20104011672199

                 200,000

12/4/2020

118618. 120420. 113901. Ma so 3700 anh em Sung Van Thuan

                 500,000

12/4/2020

744064. 120420. 172652. Giup do . Ma so 3700:   Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

12/4/2020

049997. 120420. 114300. Hoang Anh Tu 0989133255 ung ho ma 3697 Nguyen Thi Lien nguoi nha em Tuan bi tai nan FT20104155670950

                 200,000

12/4/2020

141487. 120420. 172910. Ung ho ma so 3700 FT20104605666542

                 300,000

12/4/2020

553580. 120420. 114515. Ma so 3535 giup chi Tran Thi Thi Hai Duong

                 200,000

12/4/2020

684436. 120420. 151708. Ung ho Ma 3700

                 500,000

12/4/2020

101624. 120420. 151709. Ma so 3700 FT20104786490960

                 200,000

12/4/2020

687389. 120420. 173256. Ung ho ma 3700

                 200,000

12/4/2020

687454. 120420. 173613. Ung ho MS 3700, 2 anh em an phai nam doc Sung Van Thuan

             5,000,000

12/4/2020

052235. 120420. 115129. Ung ho gd a Thuan Thuan - ma so 3700 FT20104002141279

                 500,000

12/4/2020

324896. 120420. 115421. Ung ho gd o Ha Giang ngo doc nam rung

                 100,000

12/4/2020

052991. 120420. 115422. giup do gia dinh anh chi FT20104039470577

                 100,000

12/4/2020

357997. 120420. 173857. Ung ho MS 3700 Anh em Thuan - Thuan

                 300,000

12/4/2020

123757. 120420. 204503. ISL20200412204446260 - ung ho 3700

                 300,000

12/4/2020

144958. 120420. 174043. Ung ho ma so 3700 2 anhem an nam doc FT20104700011220

                 300,000

12/4/2020

607529. 120420. 204424. UNG HO MA SO 3700 anh em SUNG VAN THUAN va SUNG VAN THUAN

             1,000,000

12/4/2020

053849. 120420. 115755. Ung ho 2 anh em Thuan Thuan Ma so 3700 FT20104844092808

                 200,000

12/4/2020

145475. 120420. 174221. Ho tro ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20104370060072

                 200,000

12/4/2020

119684. 120420. 115842. Ung ho MS3700

                 500,000

12/4/2020

195185. 120420. 204515. Ma so 3700 - Ho tro vien phi 2 anh em Sung V Thuan FT20104962620003

             1,200,000

12/4/2020

687669. 120420. 174833. Chuyen tien den em ma so 3700

                 100,000

12/4/2020

055953. 120420. 120608. Ung ho benh nhan Tuan ma so 3697 Nguyen Thi Lien Dia chi Hai Duong FT20104409997342

                 100,000

12/4/2020

359114. 120420. 174901. Ung ho ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan

                 500,000

12/4/2020

102075. 120420. 151849. Ung ho 2 anh em an nam doc ma so 3700 FT20104929067078

                 200,000

12/4/2020

056800. 120420. 120918. ung ho 2 anh em ma so 3700 FT20104340903521

             1,000,000

12/4/2020

151817. 120420. 151817. MS 3700 Hai anh em Sung van Thuan

                 100,000

12/4/2020

057828. 120420. 121327. 3700 FT20104650586926

                 100,000

12/4/2020

247977. 120420. 175718. MS3700 ung ho gia dinh 2 anh em o Ha Giang

                 100,000

12/4/2020

166759. 120420. 121547. Ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

140500. 120420. 180110. ung ho 2 chau Thuan Thuan Ha Giang

                 300,000

12/4/2020

102389. 120420. 151952. Ma so 3700 Benh nhan ngo doc nam FT20104541200491

                 100,000

12/4/2020

378688. 120420. 202834. Ung ho ma so: 3700

                 100,000

12/4/2020

681367. 120420. 122237. 3700 ung ho sung van thuan va sung van thuan

                 100,000

12/4/2020

969578. 110420. 223551. Ung ho quy nhan ai FT20104045921941

             1,500,000

12/4/2020

061465. 120420. 122756. Ma so 3700 hai anh em sung van thuan va sung van thuan FT20104080981779

                 100,000

12/4/2020

069683. 120420. 092152. Ung ho Ma so 3700 Hai ae Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 300,000

12/4/2020

847137. 120420. 152001. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

12/4/2020

153641. 120420. 181006. GD le doan Thuy giup do MS 3700 FT20104744047684

                 300,000

12/4/2020

356650. 120420. 181056. Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

640223. 110420. 224519. UNG HO MS 3697: NGUYEN THI LIEN

                 300,000

12/4/2020

695798. 120420. 123839. ung ho ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

155768. 120420. 181733. Ung ho ms 3700 FT20104664417809

                 100,000

12/4/2020

070359. 120420. 092259. Ung ho 2 be Thuan Thuan   MS 3700

                 300,000

12/4/2020

070299. 120420. 123951. UNG HO MS 3700 SUNG VAN THUAN HA GIANG - 120420 - 12: 39: 50 070299

                 500,000

12/4/2020

973153. 110420. 225847. Ung ho Ngo Thi Bach Trang MS 3699 FT20104269101975

                   50,000

12/4/2020

156390. 120420. 181943. Gui tu thien ma so 3700 FT20104030873809

                 100,000

12/4/2020

675346. 110420. 230251. Ung ho bac Vu Hong Son, ma so 3696

                 500,000

12/4/2020

102829. 120420. 152134. Ung ho ma so 3700 anh em ho Sung FT20104999470105

                 200,000

12/4/2020

009526. 120420. 123801. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Dang Thi Thu Trang ung ho AE Sung Van Thuan Sung

                 200,000

12/4/2020

062247. 120420. 092406. SANHSEACO GUI MA SO 3700 - 120420 - 09: 24: 06 062247

                   50,000

12/4/2020

650940. 110420. 230745. ung ho tuyen dau phong chong dich covid 19

                   20,000

12/4/2020

508055. 120420. 182401. Ung ho gia dinh ngo doc nam

                 100,000

12/4/2020

066397. 120420. 124843. ung ho 2 ae sung van thuan ma so 3700 FT20104002355966

                   50,000

12/4/2020

367912. 120420. 182554. Ung ho chi Ngo Thi Bach Trang me be Minh Lam Ma so 3699

                 200,000

12/4/2020

479966. 120420. 182217. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 ung ho truong hop 3700

                 100,000

12/4/2020

652563. 110420. 231745. Ung ho ma so 3682 Anh Ho Sy Son Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

                 100,000

12/4/2020

067063. 120420. 125132. 3700 cau binh an cho gia dinh FT20104407923080

                 200,000

12/4/2020

196544. 120420. 205029. Ung ho ma so 3700 chau Sung Va Thuan FT20104190035740

                 200,000

12/4/2020

102299. 110420. 232538. ung ho ms 3699 chuc con nhanh khoe

                 100,000

12/4/2020

070870. 120420. 125517. UNG HO 2 CHAU: SUNG VAN THUAN, BI NGO DOC NAM RUNG. MA SO 3700 - 120420 - 12: 55: 15 070870

             1,000,000

12/4/2020

068093. 120420. 125553. Ma So 3700. Good lucky so much FT20104768905307

             1,000,000

12/4/2020

070903. 120420. 125605. UNG HO GIA DINH DIEU TRI NAM DOC - 120420 - 12: 56: 03 070903

                   50,000

12/4/2020

363530. 120420. 183408. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

193633. 110420. 233929. Ung ho be Minh Lam bi ung thu

                 100,000

12/4/2020

160551. 120420. 183540. Ma so 3700 FT20104400242590

                 150,000

12/4/2020

682045. 120420. 130007. Ung ho ms 3700

                 500,000

12/4/2020

978062. 110420. 234617. Ung ho ma so 3697 FT20104049906814

                 200,000

12/4/2020

978190. 110420. 234754. Ung ho Hoang Van Tuan -   25 tuoi que o Chi Linh Hai Duong -   me la Nguyen Thi Lien ms 3697   - FT20104487

                 200,000

12/4/2020

978953. 110420. 235612. Ung ho ma so 3697 Hoang Van Tuan FT20104236930089

                 200,000

12/4/2020

070145. 120420. 130444. Gui e Tuan, tai nan khi tham gia chong dich FT20104900487015

                 200,000

12/4/2020

103353. 120420. 152316. Uh ms 3700 FT20104998490470

                 200,000

12/4/2020

070621. 120420. 130647. Ung ho gd e Sung 3700 FT20104052909005

                 300,000

12/4/2020

070703. 120420. 130707. Ung ho 2 chau nhiem doc nam MS 3700 FT20104007635349

                 150,000

12/4/2020

162898. 120420. 184423. UH MS 3700 FT20104807946039

                 500,000

12/4/2020

836882. 120420. 184409. MS 3700 Hai anh em Sung Van Thuan/Hoang Su Phi/Ha Giang

                 500,000

12/4/2020

163371. 120420. 184612. 3700 FT20104083058184

                 200,000

12/4/2020

682255. 120420. 131119. Ung ho Tuan bi Tai nan con Nguyen Thi Lien o ChiLinh, HD

             2,000,000

12/4/2020

981489. 120420. 002538. Ung ho Hoang Van Tuan FT20104034009122

                 300,000

12/4/2020

071938. 120420. 131240. Ung ho Ma so 3700 FT20104750047749

                 100,000

12/4/2020

071460. 120420. 131258. UNG HO MS 3700 - 120420 - 13: 12: 57 071460

                 500,000

12/4/2020

410571. 120420. 205221. Chuyen tien ung ho cho ma 3700

                 100,000

12/4/2020

164386. 120420. 184959. Ung ho ma so 3700 Sung van Thuan va Sung van Thuan FT20104381695062

                 300,000

12/4/2020

072984. 120420. 131726. Ung ho ma so 3700 FT20104546317041

                 100,000

12/4/2020

164996. 120420. 185214. Ung ho Ma so 3700 FT20104120113284

                 200,000

12/4/2020

467450. 120420. 131322. Vietcombank 0451000476889 Lan Anh   Dak Nong ung ho gia dinh bi ngo doc nam

                 200,000

12/4/2020

165068. 120420. 185224. Ung ho ma so 3700 FT20104352070233

                 200,000

12/4/2020

779791. 120420. 205250. Ung ho ma so 3676

                 100,000

12/4/2020

073137. 120420. 131807. C lien ung ho 2 ch bi ngo doc nam rung FT20104900530890

                 200,000

12/4/2020

721595. 120420. 152419. Ma so 3700: Ung ho hai em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

             2,000,000

12/4/2020

205859. 120420. 131834. Ung ho benh nhan 3700

                 500,000

12/4/2020

073577. 120420. 132004. UNG HO 3700 FT20104027925479

                 200,000

12/4/2020

073646. 120420. 132021. Ung ho ma so 3700 FT20104901720529

                 200,000

12/4/2020

190371. 120420. 132050. Gia dinh ngo doc nam rung

                   50,000

12/4/2020

074032. 120420. 132207. Ung ho ms 3700 FT20104328780430

                 200,000

12/4/2020

074253. 120420. 132313. Ung ho ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan va Phung Van Thuan FT20104920110281

                 500,000

12/4/2020

382542. 120420. 131943. Vietcombank 0451000476889 CHAU CHI HUNG chuyen khoan

                 200,000

12/4/2020

191628. 120420. 132405. chuyen chau Thuan Thuan an nam doc

             2,000,000

12/4/2020

074937. 120420. 132554. Ung ho Ma 3700 FT20104138680479

                 200,000

12/4/2020

365833. 120420. 185945. ung ho ms 3700

                 300,000

12/4/2020

896873. 120420. 185940. Ung ho hai anh em Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

825561. 120420. 132709. ma so 3700

                 300,000

12/4/2020

365978. 120420. 190051. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

12/4/2020

167349. 120420. 190106. MS3700 ung ho FT20104515488154

                 100,000

12/4/2020

075668. 120420. 132911. ma so 3700 FT20104880229564

                 100,000

12/4/2020

072058. 120420. 133114. BUI NGOC ANH HO TRO MA SO 3700 - 120420 - 13: 30: 41 072058

                 100,000

12/4/2020

084605. 120420. 190622. MA SO 3700 - 120420 - 19: 06: 22 084605

                 500,000

12/4/2020

554175. 120420. 133422. Ho tro anh em Sung van Thuan Ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

072196. 120420. 133513. UNG HO MS 3700 - 120420 - 13: 35: 12 072196

                 200,000

12/4/2020

076979. 120420. 133530. Ung ho ms 3700 FT20104138709530

                 200,000

12/4/2020

169069. 120420. 190746. Ung ho ban Hoang Van Tuan hai duong som vuot qua kiep nan mau chong binh phuc FT20104881396720

                 150,000

12/4/2020

197667. 120420. 205441. Ung ho ma so 3700 nha ngo doc nam. FT20104857571545

                 500,000

12/4/2020

170033. 120420. 191130. Ung ho 2 em ma so 3700 Sung Van Thuan. Mong 2 em mau khoi benh FT20104543096654

                 200,000

12/4/2020

704655. 120420. 133959. Ung ho ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

062439. 120420. 092850. SHOP YEN NHI LONG THANH DONG NAI GUI MA SO 3700 - 120420 - 09: 28: 50 062439

             1,000,000

12/4/2020

084831. 120420. 191313. TRO GIUP GIA DINH NGO DOC NAM, MA SO 3700 - 120420 - 19: 13: 10 084831

                 100,000

12/4/2020

150871. 120420. 205443. Ung ho ma so 3700

                 500,000

12/4/2020

144660. 120420. 191406. Ung ho ma so 3700 Sung Van Thuan

                 300,000

12/4/2020

989692. 120420. 045015. Ho tro gia dinh 2 em thuan thuan bi ngo doc dang cap cuu tai bv nhi tw FT20104129975760

             1,000,000

12/4/2020

072549. 120420. 134556. UNG HO 2 ANH EM SUNG VAN THUAN(MS 3700) - 120420 - 13: 45: 55 072549

                 500,000

12/4/2020

012561. 120420. 045732. Chuc gia dinh ma seo pao mau khoe

                   50,000

12/4/2020

171731. 120420. 191759. Ma so 3700. Ung ho gia dinh 2 anh em Sung Van Thuan huyen Hoang Su Phi tinh Ha Giang FT2010437041133

                 500,000

12/4/2020

058581. 120420. 052652. HO TRO 2 EM SUNG VAN THUAN, MA SO 3700 - 120420 - 05: 26: 30 058581

             1,000,000

12/4/2020

079819. 120420. 134817. Ung ho hai e sung van thuan ma so 3700 FT20104587346802

             1,000,000

12/4/2020

682719. 120420. 134847. ung ho ma so 3700 hai em sung van thuan

                 100,000

12/4/2020

058623. 120420. 054938. GUI GIA DINH 4 NGUOI BI NGO DOC NAM - 120420 - 05: 49: 37 058623

             1,000,000

12/4/2020

014217. 120420. 054916. 3700

                 200,000

12/4/2020

014028. 120420. 092947. Ung ho em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan, ma so 3700. FT20104749314194

                 200,000

12/4/2020

991244. 120420. 061348. Ung ho 2 chau bi Nam doc ma 3700 FT20104461325099

                 300,000

12/4/2020

676198. 120420. 061511. Ung ho ma3700 sung van tguan

                 200,000

12/4/2020

991587. 120420. 062417. Ung ho ms3700 FT20104232808701

             1,000,000

12/4/2020

152733. 120420. 063018. giup be thuan, thuan

                 200,000

12/4/2020

004920. 120420. 063050. Mong em Tuan mau khoe

                 100,000

12/4/2020

105727. 120420. 064522. Ung ho hai chau benh nhan co ma so 3700 dang dieu tri o benh vien nhi trung uong

                   80,000

12/4/2020

055713. 120420. 065014. Ung ho ma so 3700

                 200,000

12/4/2020

645796. 120420. 065207. MoMo 0933969069 ung ho 2anh em be thuan ma so 3700 970436 5321722860

                 200,000

12/4/2020

220962. 120420. 152731. MA SO 3700 HAI ANH EM SUNG VAN THUAN - THUAN

                 500,000

12/4/2020

683020. 120420. 140003. Pham Dang Minh ung ho ma so 3700

                 500,000

12/4/2020

125764. 120420. 140036. Chau Chip Soc ung ho ma 3700 ngo doc nam

                 500,000

12/4/2020

488197. 120420. 070429. IBFT Cty thanh thang ung ho ms 3700

                 500,000

12/4/2020

085463. 120420. 193108. UNG HO MA SO 3700 - 120420 - 19: 31: 08 085463

             1,000,000

12/4/2020

488247. 120420. 070613. IBFT Cty thanh thang ung ho ms 3699

                 500,000

12/4/2020

014278. 120420. 093052. Ung ho ma so 3700 2 anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan o Ban Pang, Ban May,   Hoang Su Phi, Ha Gi

                 100,000

12/4/2020

014300. 120420. 093050. Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan Dia chi Thon Ban Pang, Xa Ban May,   huyen Hoan

                 200,000

12/4/2020

059088. 120420. 071640. UNG HO MA SO 3700 - 120420 - 07: 16: 38 059088

                 200,000

12/4/2020

994253. 120420. 071757. Ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20104513066065

                 500,000

12/4/2020

176148. 120420. 193439. Ung ho cho ma so 3700 FT20104950782316

             1,000,000

12/4/2020

683116. 120420. 140617. 3700. Ung ho gia dinh ngo doc nam rung.

                 100,000

12/4/2020

084036. 120420. 140702. Ung ho 3700, 2 anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. Chuc 2 em mau khoe FT20104663503992

                 100,000

12/4/2020

994608. 120420. 072251. Ung ho ma so 3700 FT20104038324490

                 200,000

12/4/2020

176613. 120420. 193632. Ung ho Ms 3700 FT20104312000173

                 200,000

12/4/2020

242063. 120420. 140902. PHAM THI KIM ANH CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 3700 hai anh e Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

177061. 120420. 193815. Ung ho gia dinh bi ngo doc nam Sung van Thuan MA SO 3700 FT20104399488072

                 200,000

12/4/2020

146047. 120420. 193759. Ung ho ma so 3700

                 100,000

12/4/2020

177104. 120420. 193818. MS 3700 - Ho tro vien phi 2 anh em Sung V Thuan FT20104606045676

             1,000,000

12/4/2020

084741. 120420. 141003. Ma so 3697 nguyen thi lien FT20104189744952

                 500,000

12/4/2020

556660. 120420. 193957. ung ho ma so 3535 tran thi thi

                 200,000

12/4/2020

160157. 120420. 073737. ung ho chi Nguyen Thi Lien 3697

                 300,000

12/4/2020

683227. 120420. 141238. Giup do ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

12/4/2020

995875. 120420. 073849. UH MS 3700 FT20104233239717

                 200,000

12/4/2020

995879. 120420. 073852. ung ho gia dinh an nam doc o Ha Giang FT20104602113007

                 500,000

12/4/2020

242163. 120420. 141342. ung ho 3700 Hai chau Thuan Thuan

                 500,000

12/4/2020

160642. 120420. 074048. Chuyen tien ung ho ma so 3700 a nh em sung van thuan

                 200,000

12/4/2020

996085. 120420. 074101. Ung ho ma so 3700 FT20104323560317

             2,000,000

12/4/2020

996197. 120420. 074156. Ung ho ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan Xin cam on FT20104508479989

                 100,000

12/4/2020

085802. 120420. 141437. Ma so 3700 ung ho hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20104663610868

                   50,000

12/4/2020

996300. 120420. 074309. Gui 2 chau thuan thuan FT20104867563526

             2,000,000

12/4/2020

996358. 120420. 074343. Ung ho ma so 3699 FT20104026776908

             1,500,000

12/4/2020

117664. 120420. 205800. Ung ho ma so 3700: HAI CHAU SUNG VAN THUAN; SUNG VAN THUAN

                 500,000

12/4/2020

996977. 120420. 075009. Ma so 3700, hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20104580740912

             1,000,000

12/4/2020

028670. 120420. 075143. Ung ho ma so 3700 SUNG VAN THUAN SUNG VAN THUAN

                 500,000

12/4/2020

997290. 120420. 075309. Ung ho chau Sung Van Thuan ms 3700 FT20104000599174

                 200,000

12/4/2020

086064. 120420. 194837. UNG HO MA 3700 CHAU THUAN - 120420 - 19: 48: 36 086064

                 500,000

12/4/2020

835469. 120420. 142045. Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                100,000

12/4/2020

997707. 120420. 075702. Ung ho benh nhan ma 3700 FT20104850364411

                 200,000

12/4/2020

220133. 120420. 142149. ung ho ms3697

                 200,000

12/4/2020

180105. 120420. 194925. Ung ho ma so 3700 FT20104253465393

                 200,000

12/4/2020

180124. 120420. 194933. Ung ho ma so 3700 SUNG VAN THUAN FT20104606090964

                 500,000

12/4/2020

014720. 120420. 093233. Giup ma so 3700 FT20104545031050

                 100,000

12/4/2020

998033. 120420. 075956. Ung ho ma so 3700 FT20104900626524

                 300,000

12/4/2020

998418. 120420. 080302. Nguyen Hoai Bao giup do 2 chau Sung Van Thuan MS 3700 FT20104900639908

           10,000,000

12/4/2020

998422. 120420. 080303. Ung ho ma so 3700 chuc hai anh em Sung Van Thuan mau khoe binh phuc FT20104119003209

                   50,000

12/4/2020

088466. 120420. 142513. Unghochautuanthuan FT20104020913494

                   50,000

12/4/2020

106992. 120420. 080423. Ung ho hai chau be Ha giang

                 500,000

12/4/2020

303776. 120420. 080736. Em Sung Van Thuan. MS 3700

                 100,000

12/4/2020

554425. 120420. 142641. ung ho ma so 3700 ngo doc nam

                 100,000

12/4/2020

203437. 120420. 080848. Nguyen Ngoc Hoat chuyen tien giup Gd benh nhan

                 400,000

12/4/2020

107144. 120420. 080902. Ung ho ma so 3700

             1,000,000

12/4/2020

999221. 120420. 080927. Ma so 3700 2 anh em Sung A Thuan va Sung A Thuan FT20104349449679

                   50,000

12/4/2020

181594. 120420. 195506. Ung ho ma so 3700 FT20104346229929

                 500,000

12/4/2020

504910. 120420. 142844. Ung ho Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

837149. 120420. 142830. ma so 3700 -   Hai anh em Sung Van Thuan

             1,000,000

12/4/2020

059999. 120420. 081211. MA SO 3697:   CHI NGUYEN THI LIEN - 120420 - 08: 11: 27 059999

                 600,000

12/4/2020

086355. 120420. 195637. MS 3700 - 120420 - 19: 56: 35 086355

             5,000,000

12/4/2020

690182. 120420. 195642. Ma so 3700 - 2 a e ngo doc nam

                 200,000

12/4/2020

999767. 120420. 081343. Ms 3700 ung ho Anh em Sung Van Thuan FT20104071402029

                 100,000

12/4/2020

182229. 120420. 195709. Ung ho ma so 3700 FT20104409308405

                 100,000

12/4/2020

089590. 120420. 143010. Ung ho ma so 3700 FT20104140938508

                 200,000

12/4/2020

107210. 120420. 081420. chuyen tien ung ho 2 chau bi ngo doc nam rung ma so 3700 dang cap cuu tai Benh vien nhi Trung uong

                 250,000

12/4/2020

182380. 120420. 195743. Ung ho 2 chau Sung Van Thuan o vien Nhi FT20104049565441

                 300,000

12/4/2020

060103. 120420. 081653. UNG HO GIA DINH 4 NGUOI AN TRUNG NAM DOC. - 120420 - 08: 16: 52 060103

                 500,000

12/4/2020

056675. 120420. 081952. Chuyen tien

                 300,000

12/4/2020

320039. 120420. 081904. ung ho ms 3700

                 100,000

12/4/2020

090604. 120420. 143437. Ung ho ma so 3700 gia dinh 4 ng an phai nam doc FT20104408205814

                 500,000

12/4/2020

776103. 120420. 082201. 200412000002445 ung ho ma so 3700 hai ae sung van thuan ZP5M8O7166PC

                 200,000

12/4/2020

000978. 120420. 082207. UH MS3700 FT20104617000817

                 200,000

12/4/2020

127478. 120420. 143533. Gui tang ma so 3700 2 anh em Sung Van Thuan

                 500,000

12/4/2020

254727. 120420. 200612. ung ho ma 3700

                 200,000

12/4/2020

184723. 120420. 200618. Ung ho gia dinh ma so 3700 FT20104025300930

                 500,000

12/4/2020

091854. 120420. 143945. UNG HO MS3700 FT20104540729338

                 100,000

12/4/2020

002076. 120420. 082951. Ung ho ma 3700 Hai anh em Sung Van Thuan FT20104703188942

                   50,000

12/4/2020

839537. 120420. 144009. Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

12/4/2020

002240. 120420. 083100. Ung ho ma so 3700 FT20104606003082

                 200,000

12/4/2020

092197. 120420. 144056. Ung ho ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan FT20104310500849

                 300,000

12/4/2020

185060. 120420. 200727. MS 3700 ung ho 2 chau Thuan Thuan FT20104814318000

                 100,000

12/4/2020

002319. 120420. 083122. Ung ho ms 3700 o Ha Giang FT20104041005300

                 200,000

12/4/2020

042808. 120420. 083058. chuyen tien ung ho ma so 3700

                 300,000

12/4/2020

185196. 120420. 200802. Ung ho MS 3700 SUNG VAN THUAN SUNG VAN THUAN FT20104542681256

                 500,000

12/4/2020

002480. 120420. 083225. Ung ho ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan.   FT20104372217044

                 200,000

12/4/2020

092510. 120420. 144213. Ung ho hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20104120289641

             1,000,000

12/4/2020

185409. 120420. 200850. A huy me linh gui Maso 3700 ha giang FT20104381989201

                 500,000

12/4/2020

003352. 120420. 083736. UNG HO MA SO 3700 HAI CHAU SUNG VAN THUAN HOANG SU PHI TINH HA GIANG FT20104871690977

             5,000,000

12/4/2020

375103. 120420. 201247. Giup do 2 em Sung Van Thuan

             1,000,000

12/4/2020

667206. 120420. 144700. NHO CHUYEN GIUP HO TRO MA SO 3700 HAI ANH EM SUNG VAN THUAN VA THUAN

             1,000,000

12/4/2020

003853. 120420. 084031. Ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan FT20104935550532

                 500,000

12/4/2020

552271. 120420. 084007. ung ho gia dinh vao rung hai nam doc

                 300,000

12/4/2020

094019. 120420. 144821. UH ma so 3700 hai anh em sung van thuan , ban may hoang su phi Ha Giang FT20104042310004

             5,000,000

12/4/2020

128163. 120420. 144821. Ung ho ma so 3700 Sung Van Thuan Sung Van Thuan Hoang Su Phi Ha Giang

                 500,000

12/4/2020

187039. 120420. 201444. Ms 3700 chau Sung Van Thuan FT20104552419744

                 300,000

12/4/2020

094277. 120420. 144919. ung ho ma so 3700 anh em Sung Van Thuan FT20104557042616

             1,000,000

12/4/2020

187808. 120420. 201736. UNG HO MA SO 3700 -   HAI BE HA GIANG FT20104845750544

                 100,000

12/4/2020

049965. 120420. 084558. Ung Ho MS 3700   Sung Van Thuan

                 200,000

12/4/2020

188141. 120420. 201848. ung ho 2 chau an phai nam doc ma so 3700 FT20104012220370

                 500,000

12/4/2020

095354. 120420. 145339. Ung ho hai chau bi ngo doc nam FT20104839801267

                   50,000

12/4/2020

005343. 120420. 084902. Ung ho ma so 3700 hai ae thuan va thuan FT20104909629288

                 200,000

12/4/2020

552312. 120420. 084840. ms 3698 chi ngo thi bach trang me be minh lam

                 200,000

12/4/2020

554588. 120420. 145328. ung ho hoang van tuan chong giac covid

                 100,000

12/4/2020

005750. 120420. 085113. Ma so 3700 cau mong 2 con qua khoi nguy hiem FT20104555905232

                 200,000

12/4/2020

105816. 120420. 153206. P Thuy ung ho Ma so 3700 FT20104540923323

                 500,000

12/4/2020

336552. 120420. 082151. Chu Dung ung ho cac chau bi ngo doc nam sung van thuan va sung van thuan MS 3700

                 200,000

12/4/2020

189065. 120420. 202219. Ung ho hai ae Sung van Thuan va Sung Van Thuan ma so 3700 FT20104025111429

                 400,000

12/4/2020

234602. 120420. 145610. ung ho covid

                 100,000

12/4/2020

505233. 120420. 145708. Chau Phong ung ho MA SO 3700 em Thuan

                 200,000

12/4/2020

320064. 120420. 085312. Be Kha Han gd ms 3700

                 100,000

12/4/2020

057480. 120420. 085520. ck ung ho ma so 3700 hai anh em sung van thuan

                 200,000

12/4/2020

610782. 120420. 202452. 5327262636 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 3700 2 anh em ho Sung chua ngo doc nam doc Chuc 2 Con som khoe lai

                 300,000

12/4/2020

259159. 120420. 210317. ung ho hai em sung van thuan va sung van thuan (ms 3700)

             1,000,000

12/4/2020

149065. 120420. 202511. Ma so 3700 Ung ho hai chau Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

             3,000,000

12/4/2020

VCBPAY383525115. Ma so 3700. NGUYEN PHONG THIEN CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889

                 500,000

12/4/2020

VCBPAY383541375. Ma so 3700. ung ho 2 em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. NGUYEN THI THAO CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889

                 500,000

12/4/2020

VCBPAY383964301. Ung ho Ma so 3700 -   Hai anh em Sung Van Thuan. PHAM NGOC LONG CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889

             1,000,000

13/4/2020

IBPS/SE: 79310001. DD: 130420. SH: 10015489. BO: TRINH QUANG TUNG. 10065

                   50,000

13/4/2020

IBPS/SE: 79310001. DD: 130420. SH: 10025642. BO: NGUYEN DUC TAM. KIEN LAM UNG HO MS 3700

                 500,000

13/4/2020

DO THU THUY UNG HO MS3699

                 500,000

13/4/2020

IBPS/SE: 79305001. DD: 130420. SH: 10001048. BO: PHAM THI THU VAN. UNG HO MS 3700 CHAU SUNG VAN THUAN

             1,000,000

13/4/2020

IBPS/SE: 79334001. DD: 130420. SH: 10001479. BO: LUONG THI TUYET MAI0536100. GIUP CHI NGO THI BACH( ME BE MINH LAM) , MS 3699 (VCB) - NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

                 200,000

13/4/2020

IBPS/SE: 01310012. DD: 130420. SH: 10025151. BO: NGUYEN DUC TAM. KIEN LAM UNG HO MS 3701

                 300,000

13/4/2020

IBPS/SE: 01310012. DD: 130420. SH: 10015478. BO: VU THI DIU. UNG HO CHI LU THI TRINH

                 200,000

13/4/2020

IBPS/SE: 01310005. DD: 130420. SH: 10012822. BO: NGUYEN VAN MINH. UNG HO MA SO 3700

                   50,000

13/4/2020

IBPS/SE: 01310001. DD: 130420. SH: 10015480. BO: TRINH QUANG TUNG. MA SO 3699

                   50,000

13/4/2020

IBPS/SE: 01310012. DD: 130420. SH: 10024348. BO: NGUYEN DUC TRUNG. UNG HO MS 3701

             2,000,000

13/4/2020

NGUYEN VAN CHINH //SUNG VANTHUAN VA SUNG VAN THUANMS 3700

                 400,000

13/4/2020

IBPS/SE: 79310001. DD: 130420. SH: 10024884. BO: NGUYEN DUC TRUNG. UNG HO MS 3700

             2,000,000

13/4/2020

IBPS/SE: 79307005. DD: 130420. SH: 10012121. BO: NHAN NGOC VAN. IB UNG HO CU VU HONG SON BI MU NUOI EM GAI

                 100,000

13/4/2020

IBPS/SE: 01310012. DD: 130420. SH: 10026204. BO: NGUYEN THUY QUYNH. UNG HO 2 EM MA SO 3700

                 200,000

13/4/2020

TRAN THI THANHTU THIEN MA 3700 ( CA NHA AN NAM RUNG DOC )

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200493909001. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3695 cho chi Tran Thi Van dieu tri benh cho chong

                 400,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200592557001. DAM BAO NGOC. Ma so 3700 - Hai anh em Sung Van Thuan

                 300,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200771759001. LAI THI BAC. ung ho MS 3701

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200006951003. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3696 cho ong Vu Hong Son nuoi em gai

                 400,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200701471005. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3697 cho chi Nguyen Thi Lien dieu tri benh cho con

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200728051006. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3698 cho chi Nguyen Thi Thuy dieu tri benh cho con

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200780285002. DUONG MINH THONG. ma so 3701, ong Nguyen Thanh Huong,   dt: 0353191509

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200089771008. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3699 cho chi Ngo Thi Bach Trang (me be Minh Lam)

                 300,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200065051001. PHAM HOANG THANH. Ma so 3701, Xin giup: Dau don canh 2 be tho mat me, xa vang tinh cam nguoi cha

                 100,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200728715009. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3700 cho hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200415801001. TRAN THI NHI. Ung ho 2 chau Thuan va Thuan, Ma so 3700

                 300,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200936283005. TRAN MINH HOANG. Be: Ngo Nguyen Minh Phat (Thon Phu Vinh Trung, Thi tran Cho Chua, huyen Nghia Hanh, Quang Ngai).

                 100,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200185797001. NGUYEN QUOC TUAN. Ung ho MS 3700: 200k. Ung ho MS 3699, 3701:   moi MS 100k

                 400,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200124077002. LE DINH GIAC. Ma so 3701: ong Nguyen Thanh Huong , Dia chi:   To dan pho 3, thi tran Cam Xuyen, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200072277001. Le Thi Kim Thoa 181 D11 Phuoc Binh Q9 HCM MS 3697

             1,000,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200520297002. LE TIEN VINH. Ma so 3701: ong Nguyen Thanh Huong

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200389773001. NGUYEN THI CAM VAN. Ma so 3699 - chi Bach Trang ( me be Minh Lam). Cam on Bao Dan Tri

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200878091001. DUONG VAN SANG. Duong Van Sang ho tro hoan canh kho khan MS 3701 Nguyen Thanh Huong to dan pho 3 thi tran cam xuyen - cam xuyen - Ha Tinh

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200899655001. NGUYEN THE DUY DANG. ung ho Ma so 3701: ong Nguyen Thanh Huong, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh

                 100,000

13/4/2020

IBVCB. 1304201032879001. NGUYEN THI BAO. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan Thuan

                   50,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200693183001. DOAN THI TUYET. MS 3700: ung ho hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan - Ha Giang

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200316097001. TRAN THI MINH LOAN. giup do ma so 3700

                 300,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200948697002. TRAN THI MINH LOAN. giup do ma so 3701

                 100,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200808685001. LE VAN TAI. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

             2,000,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200005441002. NGHIEM THI LE THUY. Ung ho ms 3696 ong Vu Hong Son va ms 3699 chi Ngo Thi Bach Trang moi nguoi 300k

                 600,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200615973001. CHUNG QUANG VINH. Ung ho 2 anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan (Ma so 3700)

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200561595001. NGUYEN THI HONG NHUNG. Chi Nguyen Ngoc Thanh Xuan ung ho TH 3700 500. 000vnd

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200815247002. DANG THI HANH. Ung ho cho Ma so 3697 Nguyen Thi Lien

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200589171001. chau Nguyen Vu Lam ung ho Ma so 3700 -   Anh em Sung Van Thuan

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200836967001. nguyen van tien 382 Minh Khai, TP Bac Giang Ma so 3701: ong Nguyen Thanh Huong

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200647067001. DANG QUOC CUONG. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van ThuanDia chi: Thon Ban Pang, Xa Ban May,   huyen Hoang Su Phi, tinh Ha Giang So DT: 038640487

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200694923001. PHAM THI TUYET. UHMS 3701 o nguyen thanh huong

             1,000,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200668681001. TRAN THI PHUONG ANH. ung ho Ma so 3701: ong Nguyen Thanh Huong

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200308617001. PHAM HONG LE. Ung ho ma so 3697

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200624021002. NGUYEN THI THUY LAN. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200325525001. ong Nguyen Thanh Huong To dan pho 3, thi tran Cam Xuyen, huyen Cam Xuyen, 2 tre mo coi Me

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200072669003. KHUAT THI MUNG. Ung ho ma so 3700

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200699041001. TANG THI MY LINH. UNG HO MA SO 3701 ONG NGUYEN THANH HUONG

             1,000,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200939001002. Ung ho ma so 3700 Hai em thuan va thuan Bi ngo doc nam

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200377623001. VO THI THANH HUYEN. Ung ho Muc HOAN CANH tren bao DAN TRI.   Cac ma so 3694, 3695, 3698,   3699, 3700. Mo ma so 500. 000 dong.

             2,500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200169515001. NGUYEN ANH TUAN. dong gop quy nhan ai bao dien tu dan tris

             1,000,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200502353001. NGUYEN NGOC VINH. MS 3701 ong Nguyen Tanh Huong To dan pho 3,   thi tran Cam Xuyen, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh

                 100,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200830543002. TRAN THI THANH HOA. Ung ho ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

             1,000,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200653071001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 3701: ong Nguyen Thanh Huong

                 300,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200733343002. NGUYEN DUY DAT. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

             1,000,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200156035003. NGUYEN DUY DAT. Ma so 3701: Dau don canh 2 be tho mat me, xa vang tinh cam nguoi cha!

             1,000,000

13/4/2020

IBVCB. 1304201012439004. NGUYEN DUY DAT. Ma so 3699: Am anh noi buon tren khuon mat cua be gai 6 tuoi bi benh ung thu hanh ha

             1,000,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200987159001. VU THI THANH XUAN. Ung ho tien MS 3700 hai anh em Sung Van Thuan

                 300,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200078543001. DANG HONG SON. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200025375002. HO MAI TRANG. Ban doc ung ho ma so 3700

                 100,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200940007004. Ma so 3701 Ong Nguyen Thanh Huong To dan so 3, Cam Xuyen, Ha Tinh Gia canh kho khan

                 300,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200201467004. DUONG TRONG DUY. Giup Ma so 3701: ong Nguyen Thanh HuongDia chi: To dan pho 3, thi tran Cam Xuyen, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh So DT: 0353. 191. 509.

                 350,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200068883001. TRAN THI HUONG. Ung ho e Hoang Van Tuan, 25t, Chi Linh,   Hai Duong, dang dieu tri o BV Viet Duc

                 300,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200353427005. DUONG TRONG DUY. GiupMa so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van ThuanDia chi: Thon Ban Pang, Xa Ban May,   huyen Hoang Su Phi, tinh Ha Giang So DT: 038640487

                 350,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200807597001. Man Da Nang Ung ho 2ae Sung Van Thuan MS3700

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200075705001. TRAN ANH TUAN. Quyen gop cho ms - 3701

                 100,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200613833001. Thao MS 3701   - Ong Nguyen Thanh Huong

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200156645001. NGUYEN HIEU HAO. Giup 2 em Sung Van Thuan

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200617805001. NGUYEN DUC TUAN. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan.

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304201034949001. Tran Tuan Hai Phong Ma so 3701: ong Nguyen Thanh Huong

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200467189001. Ma so 3701: ong Nguyen Thanh Huong To dan pho 3, thi tran Cam Xuyen, huyen Cam Xuyen, ho tro kho khan

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200323553001. NGUYEN THANH HOA. ung ho 2 anh em Sung van Thuan va Sung van Thuan.   ma so: 3700,

             1,000,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200978233002. DO THI THANH PHUONG. UNG HO MA SO 3700

                 300,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200890321002. TRAN THI HUYEN TRANG. Phong Chan tri YHCT Tam Minh Duong dong gop ung ho quy phong chong Covid

             5,000,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200885923001. TRINH THI KIEU HOANH. Ung ho anh Hoang Van Tuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

                 100,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200618787001. TRAN MINH NHAT. Ma so 3701 : giup do 2 be Hieu va Hien

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200350063001. PTK 3701

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200020959001. LE DINH TUNG. Ung ho ma so 3701 ong Nguyen Thanh Huong, ung ho be Hien be Hieu

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200912381002. NGUYEN TRUNG THAI. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 300,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200212181001. Ma so 3701: ong Nguyen Thanh Huong To 3, TT Cam Xuyen, h Cam Xuyen, Ha Tinh hoan canh kho khan

                 100,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200975449002. Ma so 3700:   Sung Van Thuan va Sung Van Thuan Thon Ban Pang, Xa Ban May, Hoang Su Phi, Ha Giang ngo doc nam doc

                 100,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200757405002. VU HUY LUC. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304201032265001. TA NHAT DUC. Ma so 3700 , 2 ae Sung Van Thuan

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200603437001. MAI HIEN TRANG. ck cho 2 be ma so 3700

                 400,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200851321001. BUI QUYET THANG. Giup do 2 chau Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 150,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200884533001. NGO LE MINH HAI. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200315921001. Dao Hong Lam Ha Dong, Ha Noi 3700 hai anh em Sung Van Thuan

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200138431001. THAI THI ANH TUYET. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200554661002. NGO THI THU NGA. Ung ho Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van ThuanDia chi: Thon Ban Pang, Xa   Ban May, huyen Hoang Su Phi, tinh Ha Giang

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200658823003. Ma so 3700: Hai em Sung Van Thuan - Sung Van Thuan Thon Ban Pang, Xa Ban May,   Hoang Su Phi, HaGiang Gia dinh an phai nam doc

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200298247002. Ma so 3699: Chi Ngo Thi Bach Trang B1/3G ap 2, xa Vinh Loc A, huyen Binh Chanh, TPHCM Con gai bi ung thu

                 150,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200726799004. Ma so 3701: ong Nguyen Thanh Huong To dan pho 3, TT Cam Xuyen, Cam Xuyen,   HaTinh Mo coi cha ma

                 150,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200811759001. NGUYEN QUOC TUAN. Ung ho -   Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

             1,000,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200884543001. Ma so 3701: ong Nguyen Thanh Huong To dan pho 3, thi tran Cam Xuyen, huyen Cam Xuyen, Dau don

                   60,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200527963001. NGUYEN DANG BINH. ung ho ma so: 3701

                 200,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200334395002. TRAN VAN LOC. Ung ho Ma so 3701: ong Nguyen Thanh Huong

                 100,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200287065001. NGUYEN THI CHUNG. ung ho ma so 3700 ( 2 anh em Sung Van Thuan   - HA Giang)

             1,000,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200460537001. HOANG TRONG DUC. ung ho ms 3700 la 300 k - ung ho ms 3697 - 3698 - 3699 - 3701 moi ms la 50 k cau mong quy vi manh khoe   - A DI DA PHAT

                 500,000

13/4/2020

IBVCB. 1304200301957001. NGUYEN TRUNG THAI. Ma so 3701: ong Nguyen Thanh Huong

                 300,000

13/4/2020

MBVCB384670270. ung ho ma so 3701 ong Nguyen Thanh Huong. CT tu 0011004111730 NGUYEN THI LOC PHU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB384164284. ma so 3701 ong nguyen thanh huong. CT tu 0341006930241 VUONG THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB384167530. ung ho ma so 3700. CT tu 0541000228268 NGUYEN QUYNH NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384169094. mong tuan mau khoi benh. CT tu 0451000403000 NGUYEN BAO TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB. 384422095. DiepKhiem Giup 2 chau be. CT tu 0111000299024 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

13/4/2020

MBVCB. 384179883. 3701. CT tu 0371000444099 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

13/4/2020

MBVCB. 384186587. Ma so 3701: ong Nguyen Thanh Huong. CT tu 0071003514018 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

13/4/2020

MBVCB. 384436931. ung ho ms3701 - nguyen thanh huong. CT tu 0021001903093 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

13/4/2020

MBVCB384192888. ung ho Ma so 3701: ong Nguyen Thanh Huong (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). CT tu 0181001575266 NGUYEN ANH THY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB384195623. ung ho ma so 3701 ong nguyen thanh phuong, to dan pho 3 , thi tran cam xuyen, huyen cam xuyen, ha tinh. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

13/4/2020

MBVCB384197440. Ung ho tu thien - ma so 3700. CT tu 0021001017382 NGUYEN DICH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB384445663. ung ho tu thien ma so 3701. CT tu 0021001654946 DO NHU HUU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB384451208. ma so: 3701 chuc cac chau manh khoe. CT tu 0141000838724 NGUYEN VAN TRONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB. 384221238. MS 3701. CT tu 0021001583790 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

13/4/2020

MBVCB383966904. UH ms 3700. CT tu 0951004197973 MAI THI TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

13/4/2020

MBVCB383967688. gui ma so 3700. CT tu 0491000163743 NGUYEN HONG HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

13/4/2020

MBVCB383970095. ung ho 2 anh em sung van thuan. CT tu 0011004179035 LAI MINH THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384231310. ung ho 2 be Sung van thuan. CT tu 0191000339393 NGUYEN MY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384231646. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0181003374347 TANG THI BICH PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

13/4/2020

MBVCB383970670. ung ho MS 3700. CT tu 0491000047064 HOANG VIET NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB383970849. ma so 3700. CT tu 0021000260590 HOANG THI THUY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB383970945. ma so 3700. CT tu 0181003549341 TO ANH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB383970859. ng ho ma so 3700: 2 anh em Sung Van Thuan va Dung Van Thuan. CT tu 0071001631462 NGUYEN TUY MINH HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB383971104. ung ho ma so 3700. CT tu 0021000308919 NGUYEN THI BICH HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

13/4/2020

MBVCB383971617. ms 3700 ung ho gia dinh bi ngo doc. CT tu 0111000253079 TRAN DUY AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

13/4/2020

MBVCB383971874. 3700. CT tu 0451000327825 LY THI NHAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB. 383971938. ma so 3700. CT tu 0021001106118 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

13/4/2020

MBVCB383972355. ung ho ma so 3700. CT tu 0011002865665 NGUYEN THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB384142121. anh c hoa cuong o tt cho yen phong, bac ninh.   mong e vuot qua dc kho khan nay. CT tu 0351000672017 NGUYEN THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB383973340. ung ho 3700. CT tu 0451000289484 NGUYEN THI THU HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB383973781. ung ho cac e nho ma so 3700. CT tu 0021000441880 NGUYEN HOANG MY NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB. 384236531. ms3700. CT tu 0611001577562 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

13/4/2020

MBVCB383974486. ung ho ma so 3700. CT tu 0021002104029 NGUYEN PHUONG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB383974592. ma so 3700 ung ho hai anh em sung van thuan va sung van thuan. CT tu 0451000435400 TRAN DUC MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 600,000

13/4/2020

MBVCB383974630. Ung ho ma so 3700. CT tu 0011001812039 DINH THI HONG DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB383975910. Ung ho ma so 3700 -   nam doc. CT tu 0011004328019 TRUONG HUU LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB. 384489755. 3701. hai chau be . me chet . CT tu 0421000501465 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

13/4/2020

MBVCB383976997. 3700 anh em Sung Van Thuan. CT tu 0451000415861 LE MINH NGUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384239297. ung ho chi Thi. CT tu 0731000807688 NGUY TRUNG KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 150,000

13/4/2020

MBVCB383978127. Ung ho ms 3700 -   Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0441000668020 PHAN QUOC THONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

13/4/2020

MBVCB383978766. ung ho ma so 3700, hai be ngo doc nam rung. CT tu 0491001475217 PHAM THI HONG TUOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB384242362. ma so 3700. CT tu 0011000380967 PHAM THI THU QUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB. 383979999. 3700: Hai anh em Sung Van. CT tu 0491000160481 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

13/4/2020

MBVCB383980166. ung ho ma so 3700. CT tu 0931004193469 TRINH THI HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB384244192. ung ho ma so 3701 - be Hien,   Hieu. CT tu 0301000315376 LE THI THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB383980589. ung ho ms 3700. CT tu 0011004184343 BUI XUAN PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

13/4/2020

MBVCB383980607. Ma so 3700, ung ho gia dinh nhiem nam doc . CT tu 0641000000143 NGUYEN THI HA VY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB384496205. ung ho cho ma so 3701: nguyen thanh huong, cam xuyen - ha tinh. CT tu 0411001075144 DINH VAN VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384498813. ung ho ma so 3696. CT tu 0611001914275 LE THI BICH NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             5,000,000

13/4/2020

MBVCB383984092. ung ho ms 3700. CT tu 0561000532377 LE THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB383986562. ung ho benh nhan 3700. CT tu 0101000222222 TRAN THI HA THUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB. 383988896. Sung Van Thuan, Sung Van Thuan, Ban Ang,   Ha Giang. . CT tu 0331003789120 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

             1,000,000

13/4/2020

MBVCB383992762. Ung ho MS3700 hai chau Sung Van Thuans, Sung Van Thuanf. CT tu 0021001806818 HOANG QUY VY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB383993088. Gd Thien Dieu ung ho ms 3699: chi Ngo Thi Bach Trang. CT tu 0531002487386 CHAU BA THIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB. 383994514. Ung ho 2 chau be!. CT tu 0301002818710 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

13/4/2020

MBVCB. 383997212. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van . CT tu 0011000598305 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

13/4/2020

MBVCB383998984. giup do 2 be ma so 3700 dang dieu tri ngo doc nam tai bv nhi TW. CT tu 0141000345186 VU THI THU HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

13/4/2020

MBVCB. 384261521. MS 3700 - 2 anh em Sung Van Thuan. CT tu 0071000645686 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

13/4/2020

MBVCB384001493. ung ho 2 be ngo doc nam. CT tu 0031000256469 PHAM THI LAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384516794. MS 3700 sung van thuan. CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB. 384001830. ngo doc nam rung. CT tu 0011003137636 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

13/4/2020

MBVCB384518067. MS 3699 ngo thi bach trang. CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB. 384263258. Ma so 3700. CT tu 0781005858585 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384518876. MS 3697 Nguyen thi Lien . CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB. 384264272. Ma so 3701. CT tu 0781005858585 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384519718. MS 3695 Tran thi Van. CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384264506. ung ho tu thien ma so 3700 cho 2 be Thuan. CT tu 0301002468686 NGUYEN BANG TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB384520457. MS 3696 Vu Hong Son . CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB. 384521181. gaba sbbs. CT tu 0451000476486 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                       500

13/4/2020

MBVCB384521453. MS 3668 Nguyen thi Loc. CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384007054. UH MS 3700. CT tu 0011002078104 NGUYEN NGOC AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

13/4/2020

MBVCB384268938. ma so 3701 nguyen van thanh. CT tu 0771000586251 DO CONG THUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

13/4/2020

MBVCB384013243. 2 be nhiem doc nam. CT tu 0451000275730 BUI THI THUY TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384013746. ung ho ma so 3700. CT tu 0691000301881 NGUYEN TUAN NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB. 384274764. ung ho ma 3697 . CT tu 0341005771264 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

13/4/2020

MBVCB384275926. ung ho 2 chau ong nguyen thanh huong. CT tu 0011002437490 VU SON HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB384026281. Ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0531002153231 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384028699. ho tro gia dinh MS3700. CT tu 0721000657223 MAI DUC PHU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB384029529. ma so 3700 (hai anh em Sung van thuan). CT tu 0691000328053 LE HOANG YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB384032016. Ung ho Ma so 3700: hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0011001893013 NGUYEN THANH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB384286361. ung ho ma so 3535 Tran Thi Thi. CT tu 0351001085555 VUONG HOANG HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384289406. ung ho ma so 3701 ong nguyen thanh huong. CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 400,000

13/4/2020

MBVCB384148085. ung ho chuong trinh 10. 000 khau trang chong Covid cua bao Dantri/ via ms Thao. CT tu 0071000989517 NGUYEN BA NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             2,000,000

13/4/2020

MBVCB. 384550490. dieu tri tai khoa hoi suc tich cuc 1, bv Viet Duc. CT tu 0451000242052 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

13/4/2020

MBVCB384294117. ung ho 3701 nguyen thanh huong. CT tu 0031000273558 PHAM THI DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB. 384294819. ms 3700, 2 be Sung Van Thuan. CT tu 0381002462521 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

13/4/2020

MBVCB. 384556256. gd V mong dieu tot dep den voi gia dinh . CT tu 0451000470337 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

13/4/2020

MBVCB. 384043887. Bi ngo doc nam . CT tu 0451000210843 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

             1,000,000

13/4/2020

MBVCB384557735. ma so 3700. CT tu 0401001447515 NGUYEN THI PHUONG HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB384044807. ung ho 2 em sung van thuan ma so 3700. CT tu 0011001861996 MAI LAN PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384044690. tang be Hien, be Hieu. . CT tu 0451000221238 NGUYEN PHUC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384298196. ung ho ms 3700. CT tu 0011004023754 PHAM DUC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB384298880. ung ho ms 3701. CT tu 0011004023754 PHAM DUC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB384300038. Ma 3700 ung ho hai em Sung Van Thuan va Thuan. CT tu 0071001140616 NGUYEN THI PHUONG NHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB384048284. ck ung ho ma so 3700. CT tu 0021001589796 TRAN VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB. 384300930. ma so 3701. CT tu 0491001677253 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384052258. ung ho ma so 3697. CT tu 0491001703649 NGUYEN QUANG VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

13/4/2020

MBVCB384305873. UH ban TUAN . CT tu 0111000792284 TRAN THI MONG NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB384054919. Giup do ma 3700. CT tu 0541000334405 NGUYEN VAN MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384308522. 3700: ung ho gia dinh Sung Van Thuan. CT tu 0071001247882 NGUYEN THAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB. 384057714. ung ho ms 3700. CT tu 0011002115712 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

13/4/2020

MBVCB. 384314893. Ung ho ma so 3701. CT tu 0181003388123 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

13/4/2020

MBVCB. 384317619. ma so 3697. CT tu 0181003388123 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384581493. 3700. CT tu 0121000735839 LE THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB384319093. ung ho Hoang Van Tuan - Hai Duong. CT tu 0141000283679 TU THI HONG CAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

13/4/2020

MBVCB. 384070185. ma so 3700: 2 ae Sung Van Thuan. CT tu 0141000720216 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

13/4/2020

MBVCB. 384584663. ung ho ms3701. CT tu 0411001082964 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

13/4/2020

MBVCB384072628. ung ho 2 chau Sung Van Thuan va Sung Van Thuan ma so 3700. Thon Ban Pang, Ban May , Ha Giang. CT tu 0011003255527 DUONG THI THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

13/4/2020

MBVCB384586688. Ung ho ma so 3701 Nguyen Thanh Huong. CT tu 0451001313638 VU DUC TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB384077384. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0691000327481 NGUYEN VAN NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384077819. ung ho ma so 3700 anh em Thuan Thuan ngo doc nam. CT tu 0031000612049 LE NGUYEN VINH HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

13/4/2020

MBVCB384592954. Ma so 3683: Ba Nguyen Thi Hoi. Xom Cau Gu, xa Dong Son, huyen Yen The, tinh Bac Giang. DT:   0971243193. CT tu 0351000753897 LE SY HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB. 384083356. Ma so 3701. CT tu 0021001039526 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

13/4/2020

MBVCB384088042. ma so 3700: hai anh em sung van thuan va sung van thuan. CT tu 0071004086546 CAO LE LAN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 800,000

13/4/2020

MBVCB. 384338370. 3700 2 anh em ngo doc nam. CT tu 0331000446515 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384091656. ma so 3700 ung ho gia dinh bi ngo doc nam. CT tu 0371000455080 VO THI KHANH QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB. 384341680. Ung ho ma so 3701. CT tu 0491001481985 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                300,000

13/4/2020

MBVCB384096119. ung ho ma so 3700. CT tu 0181003548369 BUI DANG MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 150,000

13/4/2020

MBVCB. 384097245. ngo doc nam. CT tu 0281000866507 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

13/4/2020

MBVCB384098826. ung ho MS 3700. CT tu 0031000285463 NGUYEN THI SU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384103503. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0071000989020 LE THI LINH GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB384107231. ung ho Hoang van Tuan tinh nguyen vien tham gia chong dich covid 19 gap nan. CT tu 0051000246469 LE THI NGOC TRINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

13/4/2020

MBVCB. 384622837. 3700. CT tu 0301002884040 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 700,000

13/4/2020

MBVCB384110549. ung ho ma so 3697, nguyen thi lien, khu ben tam, p.   hoang tan , tp chi linh, hai duong. CT tu 0491000032757 TRAN HUU THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

13/4/2020

MBVCB. 384358236. 3701. CT tu 0011004210561 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

13/4/2020

MBVCB. 384113647. con gai chet, con re di lam o rumani. CT tu 0011001049163 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

13/4/2020

MBVCB384114107. ung ho ma so 3696 vu hong son, to dan pho nguyen khuyen, tt vinh tru, huyen ly nhan, ha nam. CT tu 0491000032757 TRAN HUU THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

13/4/2020

MBVCB384116299. ung ho ma so 3700. CT tu 0031000225963 CHU THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384630148. 3700: Hai anh em Thuan va Thuan bi ngo doc nam. CT tu 0541000217450 NGUYEN DANG MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

13/4/2020

MBVCB384156229. ung ho ma so 3701 va 3700. CT tu 0011004334653 DINH THI THU BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384368309. uh anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0041000271300 PHAM THI HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB384403463. ma so 3700. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   20,000

13/4/2020

MBVCB384636237. Ung ho hai chau Hien Hieu. CT tu 0021000245019 DO NGOC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB384637261. ung ho chi Thi. CT tu 0351000835685 NGUYEN THI THOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

13/4/2020

MBVCB384124174. 3700. CT tu 0491000409701 NGUYEN THI MINH HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

MBVCB. 384128443. co con trai benh U nao. CT tu 0121000542054 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 250,000

13/4/2020

MBVCB. 384128604. ung ho quy nhan ai. CT tu 0011004247945 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

13/4/2020

MBVCB384404380. ma so 3701. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   20,000

13/4/2020

906749. 130420. 134940. ma so 3700: Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 150,000

13/4/2020

022629. 130420. 135055. UNG HO MS 3700

                 200,000

13/4/2020

287791. 130420. 101247. Nguyen Van Nen chuyen tien ung ho ma so 3700, Hai anh em Sung van Thuan va Sung van thuan

                 500,000

13/4/2020

380460. 130420. 135018. Ho tro 2 anh em Sung Van Thuan - ma so 3700 FT20104405159912

             3,000,000

13/4/2020

466016. 130420. 164016. Ung ho truong hop Ma so 3697 Nguyen Thi Lien FT20104267790009

             1,000,000

13/4/2020

466396. 130420. 164106. Ung ho ma so 3701 ong Nguyen Thanh Huong FT20104652469701

                 500,000

13/4/2020

117993. 130420. 095507. 3701 nguyen thanh huong

                 400,000

13/4/2020

907693. 130420. 135319. Thanh Y quyen gop ung ho co Tran Thi Thi. Mong co vuot qua bao benh. chuc co va ba manh khoe

             1,000,000

13/4/2020

283059. 130420. 095545. Ung ho ma so 3700 FT20104806731288

                 200,000

13/4/2020

467330. 130420. 164251. Ma so 3700 ung ho 2 anh em Sung Van Thuan FT20104026010264

             1,000,000

13/4/2020

425260. 130420. 101315. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 CAN MAI HUONG ung ho 2 anh em Thuan, Thuan o Ha

             1,000,000

13/4/2020

016220. 130420. 204816. 3700

                 200,000

13/4/2020

383890. 130420. 135902. Ung ho ma so 3701 ong Nguyen Thanh Huong to dan pho 3 thi tran cam xuyen huyen cam xuyen ha tinh FT2

                 500,000

13/4/2020

384109. 130420. 135937. Ma so 3701 FT20104452570741

                 200,000

13/4/2020

177702. 130420. 102219. Dang Nguyen ung ho benh nhan ma so 3700

                 200,000

13/4/2020

372622. 130420. 132944. ung ho ma so 3700 bi nam doc FT20104333612552

             2,000,000

13/4/2020

386605. 130420. 140544. Ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20104921232097

                 300,000

13/4/2020

297452. 130420. 102639. 3700 FT20104292712205

                 500,000

13/4/2020

911080. 130420. 140616. ungho ms3700

                 200,000

13/4/2020

119633. 130420. 095647. 3700 hai anh em Sung Van Thuan va Sung van thuan

                 400,000

13/4/2020

724899. 130420. 211433. Ngoc Ruby sdt 0919 943 909 ung ho hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan MS 3700

                 200,000

13/4/2020

418022. 130420. 103114. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 3700

                 500,000

13/4/2020

571569. 130420. 211925. Ung ho ma so 3700 hai em Sung Van Thuan, Thuan FT20105508595000

                 500,000

13/4/2020

698363. 130420. 095341. Ma so 3699 Chi Ngo Thi Bach Trang (me be Minh Lam) Dien thoai 0787 612 686 Dia chi B1/3G ap 2, xa V

                 100,000

13/4/2020

744762. 130420. 103923. ung ho anh em Sung Van Thuan

                 500,000

13/4/2020

392550. 130420. 141918. Ung ho be Sung Van Thuan ms 3700 FT20104430300312

                 200,000

13/4/2020

148454. 130420. 142105. Cac con yeu ung ho ma 3700

                 300,000

13/4/2020

459027. 130420. 162655. ThaiThiHoa. Thai Binh ung ho HoangVanTuan MS 3697 FT20104465020693

                 200,000

13/4/2020

165411. 130420. 104318. Ung ho hoang van tuan

                 100,000

13/4/2020

306981. 130420. 104646. Ma so 3700 FT20104096396337

                 500,000

13/4/2020

307037. 130420. 104649. Ung ho 3701 -   nguyen thanh huong FT20104372504409

                 300,000

13/4/2020

566696. 130420. 171335. cong ty tnhh Cung ung Viet Nam ung ho ma so 3700 sung van thuan

             5,000,000

13/4/2020

998883. 130420. 095856. ung ho ma so 3700

                 500,000

13/4/2020

875498. 130420. 143031. Giup 2 em Hieu Hien Ha Tinh.

                 500,000

13/4/2020

019849. 130420. 105017. ms3701 ba nguyen thanh huong

                   50,000

13/4/2020

713553. 130420. 201807. Gui MS 3790: 2 anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

13/4/2020

580460. 130420. 215259. Ung ho MS 3700 hai anh em Sung Van Thuan, Sung Van Thuan FT20105977626316

                 600,000

13/4/2020

580982. 130420. 215524. Ung ho 3692 Van la chan yeu thuong FT20105030900601

             1,000,000

13/4/2020

311151. 130420. 105509. Ma 3700 ung Ho Hai Anh e sung Van Thuan FT20104054145260

                 200,000

13/4/2020

756850. 130420. 105548. chuyen tien ung ho Ma so 3701 ( be Thuy Hien va Huy Hieu o Cam Xuyen, Ha Tinh)

                 200,000

13/4/2020

793072. 130420. 172239. Ung ho ma so 3701

                 200,000

13/4/2020

709613. 130420. 143903. Ung ho Ma so 3701 ong Nguyen Thanh Huong

             1,000,000

13/4/2020

583837. 130420. 220736. Ung ho ma so 3700 FT20105373804068

                 600,000

13/4/2020

220734. 130420. 220734. Ung ho 3700

                 500,000

13/4/2020

488009. 130420. 172558. Ung ho chua benh cho em Tuan ma so 3697 nguyen thi Lien FT20104700212812

                 100,000

13/4/2020

754154. 130420. 172815. ma 3700 ho tro hai em sung van thuan va sung van thuan

                 200,000

13/4/2020

999401. 130420. 100016. ma so 3700

                 100,000

13/4/2020

708079. 130420. 221709. Ung ho 2 be o Cam xuyen ha tinh

                 300,000

13/4/2020

178938. 130420. 095346. CO PHAM THI NGOC UNG HO CHAU MINH LAM MA SO 3699

             2,000,000

13/4/2020

229262. 130420. 001359. Ung ho ma so 3700 FT20104020702551

             1,000,000

13/4/2020

229589. 130420. 001832. Ung ho ma so 3700 FT20104470818841

                 100,000

13/4/2020

229987. 130420. 002359. Ung ho 2 em ngo doc nam Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20104538470101

                 300,000

13/4/2020

587639. 130420. 222532. ung ho chau Hoang van Tuan bi tai gayi 3 thang 4 FT20105515187750

                 200,000

13/4/2020

150482. 130420. 144638. Ma SO 3700: HAi ANh EM sUng VAn THuan VA SUng VAn THuan

                 200,000

13/4/2020

254730. 130420. 222644. Ung ho 2 anh em 3700

                 200,000

13/4/2020

230427. 130420. 003040. Ung ho ma so 3700 Mong hai em mau khoe FT20104902080612

                 200,000

13/4/2020

690623. 130420. 003719. Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

13/4/2020

702030. 130420. 110809. Ung ho ma so 3700

                 300,000

13/4/2020

231103. 130420. 004213. Ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan FT20104227112416

                 500,000

13/4/2020

865685. 130420. 110827. Ung ho 3700

                 100,000

13/4/2020

092491. 130420. 004850. UNG HO TRUONG HOP MA SO 3700 - 130420 - 00: 48: 47 092491

                 500,000

13/4/2020

231502. 130420. 004956. Ung ho 2 anh e Thuan thuan 3700 FT20104054071397

                 200,000

13/4/2020

092512. 130420. 005149. MA SO 3700 SUNG VAN THUAN - 130420 - 00: 51: 21 092512

                 500,000

13/4/2020

527594. 130420. 110906. NHQ ung ho MS 3700

             1,000,000

13/4/2020

231726. 130420. 005438. Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20104277084535

                 200,000

13/4/2020

231815. 130420. 005615. Ung ho 2 ae Sung Van Thuan - Ms 3700 FT20104431377399

                 300,000

13/4/2020

231829. 130420. 005629. Ung Ho ma so 3700 SUNG VAN THUAn, SUNG VAN THUAN FT20104277091906

                 300,000

13/4/2020

158535. 130420. 005656. Ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 400,000

13/4/2020

231871. 130420. 005727. Ung ho ms 3700 FT20104893672558

                 500,000

13/4/2020

231984. 130420. 005937. Ung ho ma so 3699 FT20104538037339

             1,000,000

13/4/2020

158580. 130420. 010022. Xin ung ho ma so 3700 xin cam on

                 200,000

13/4/2020

232073. 130420. 010136. Ma so 3700 em sung van thuan FT20104876587930

                 200,000

13/4/2020

447248. 130420. 010631. Chuyen tien3700

                 200,000

13/4/2020

232433. 130420. 010851. 3700 Mong gd mau khoe FT20104347530197

                 100,000

13/4/2020

528345. 130420. 111050. NHQ ung ho MS 3698

             1,000,000

13/4/2020

232787. 130420. 011719. Ma so 3700 ung ho 2 e sung van thuan FT20104480660339

                 200,000

13/4/2020

493049. 130420. 173719. Ung ho Ma so 3700 FT20104203960984

                 200,000

13/4/2020

805005. 130420. 011948. ung ho 3700 hai em bi ngo doc nam

                 200,000

13/4/2020

233083. 130420. 012437. Ung ho MS 3700 Hai anh em Sung Van Thuan tinh Ha Giang FT20104226050124

                 200,000

13/4/2020

158836. 130420. 013233. Ung ho ma so 3700

                 100,000

13/4/2020

233417. 130420. 013303. Ung ho ma so 3700 FT20104077093008

                 200,000

13/4/2020

528593. 130420. 111153. NHQ ung ho MS 3697

             1,000,000

13/4/2020

233547. 130420. 013629. Ung ho 2 e bi ngo doc FT20104172489684

                 100,000

13/4/2020

233721. 130420. 014129. Ma so 3700 hai anh em sung van thuan FT20104272346300

                 300,000

13/4/2020

224973. 130420. 014818. MA SO3700: GIUP DO HAI ANH EM CHAU SUNG VAN THUAN

                 500,000

13/4/2020

006644. 130420. 015945. Ma so 3700 anh em sung van thuan va sung van thuan

                 200,000

13/4/2020

234330. 130420. 020019. ma so 3700 FT20104100245657

                 500,000

13/4/2020

642760. 130420. 020221. Ms 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

13/4/2020

234405. 130420. 020245. Thuanthuanbinhan FT20104457443302

                 100,000

13/4/2020

279735. 130420. 000655. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Uh ma so 3700

                 300,000

13/4/2020

489767. 130420. 003444. Vietcombank 0451000476889 NGUYEN VAN THUANchuyen khoan ung ho gia dinh em sung van thuan . do ngo d

                 200,000

13/4/2020

413413. 130420. 003705. Vietcombank 0451000476889 Ung ho 2 anh em chau Sung Van Thuan

                 200,000

13/4/2020

494488. 130420. 174041. Ma so 3700 FT20104490498792

                 300,000

13/4/2020

234635. 130420. 021000. Ung ho ma so 3700 FT20104200920773

                 200,000

13/4/2020

159077. 130420. 021819. Ung ho 3700

                 100,000

13/4/2020

159131. 130420. 022310. ma so 3700 hai anh em sung van thuan va sung van thuan

                 200,000

13/4/2020

007687. 130420. 022721. ung ho ms 3700

                 200,000

13/4/2020

235549. 130420. 024300. Ung ho Ms 3700 2 chau Thuan va Thuan FT20104120096874

                 100,000

13/4/2020

344062. 130420. 025140. Ung ho Ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

13/4/2020

321067. 130420. 111601. Ung ho ma so 3701 FT20104252704600

                 100,000

13/4/2020

695412. 130420. 145455. a Vo van phung 364 trungnu vuong, da nang ung ho benh nhan ma so3700

             1,000,000

13/4/2020

235938. 130420. 030243. Giup do ms 3700 FT20104960438083

                 100,000

13/4/2020

690632. 130420. 030948. Ung ho ma so 3700

                 200,000

13/4/2020

236163. 130420. 031506. Ung ho ma so 3700 FT20104795452808

                 500,000

13/4/2020

236175. 130420. 031548. Ma so ung ho 3700 FT20104947771805

                 500,000

13/4/2020

728508. 130420. 111214. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Ma so 3700 ung ho em Sung Van Thuan va Sung Van

                 100,000

13/4/2020

459619. 130420. 032749. Ma so 3700 -   chuyen tien tu thien

                 200,000

13/4/2020

530110. 130420. 111706. Ung ho benh nhan ma so 3700

                 100,000

13/4/2020

236449. 130420. 033104. Ung ho hai chau o hoang su phi so 3700 FT20104200698940

                 300,000

13/4/2020

151407. 130420. 145705. Giup do gia dinh benh nhan Ma so 3700

                 200,000

13/4/2020

223982. 130420. 162943. Ung ho MS 3700 2 anh em Sung Van Thuan tinh Ha Giang ngo doc nam

                 300,000

13/4/2020

808948. 130420. 044052. Ung ho Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

13/4/2020

093143. 130420. 045141. MA SO 3700 - 130420 - 04: 51: 40 093143

                 500,000

13/4/2020

842468. 130420. 095343. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

13/4/2020

411524. 130420. 145838. Ung ho benh nhan 3700 FT20104175035644

                 100,000

13/4/2020

238441. 130420. 054141. Be Thao Nguyen 5G4 truong Newton ung ho ma so 3700 FT20104175988362

                 300,000

13/4/2020

270073. 130420. 112046. Ma so 3697 Chi nguyen thi Lien. Dia chi khu dan cu ben tam phuong hoang tan thi xa Chi Linh tinh Hai Duong dt 0978537816 NGUYEN THI HONG VAN CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

13/4/2020

479160. 130420. 055105. ung ho ma so 3700

                 100,000

13/4/2020

810136. 130420. 060612. Ma so 3697 - Hai Duong -   DT: 0978537816.

                 200,000

13/4/2020

498184. 130420. 174940. Willy va Ha Chi ung ho anh em Sung. VThuan FT20104522265406

                 400,000

13/4/2020

693622. 130420. 060921. UH MS 3700

                 200,000

13/4/2020

454628. 130420. 061434. 3700

                 100,000

13/4/2020

712990. 130420. 112225. UH MS 3700 HAI ANH EM SUNG VAN THUAN TINH HA GIANG

                   80,000

13/4/2020

093415. 130420. 062636. UNG HO MS 3700 HAI CHAU BI TRUNG DOC SUNG VAN THUAN - 130420 - 06: 26: 36 093415

                 100,000

13/4/2020

699522. 130420. 150126. Chuyen tien

                 100,000

13/4/2020

016206. 130420. 063926. Gia dinh subi tham Sung Thuan ms 3700

                 200,000

13/4/2020

240155. 130420. 064015. Giup 2 em Thuan Thuan ma so 3700 FT20104460938405

                 300,000

13/4/2020

240691. 130420. 065113. UNG HO MA SO 3700 FT20104005101130

                 500,000

13/4/2020

325769. 130420. 112544. Ung ho ma so 3701 ong nguyen thanh huong ha tinh FT20104024930291

                 200,000

13/4/2020

280917. 130420. 065255. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Guup do ma so 3700

                 500,000

13/4/2020

811722. 130420. 070152. Ung ho quy Nhan Ai

                   20,000

13/4/2020

019137. 130420. 070407. Ma 3701

                 200,000

13/4/2020

241512. 130420. 070539. ung ho ma so 3700 FT20104285073043

                 500,000

13/4/2020

019489. 130420. 070631. 3692

                 200,000

13/4/2020

242018. 130420. 071306. Ung ho ma so 3700 FT20104173651116

                 200,000

13/4/2020

812714. 130420. 072027. Gui benh nhan so 3700

                 200,000

13/4/2020

713593. 130420. 113027. UH MS 3701 ONG NGUYEN THANH HUONG HA TINH

                   50,000

13/4/2020

242828. 130420. 072318. Ung ho MS 3700 2anh em Sung Van Thuan FT20104015048689

                 300,000

13/4/2020

693883. 130420. 072534. Le Thi Thoa 69t ung ho ma so 3700

                   50,000

13/4/2020

693886. 130420. 072635. Le Thi Thoa ung ho ma so 3701

                   50,000

13/4/2020

693897. 130420. 072750. Tran Anh Son 6 tuoi ung ho ma so 3700

                   50,000

13/4/2020

416967. 130420. 150910. Nghe Si Violin Truong Nhat Hoang Hoang Rob ung ho hai ae Sung Van Thuan FT20104051761649

             5,000,000

13/4/2020

711183. 130420. 150946. Ung ho Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

             1,000,000

13/4/2020

270431. 130420. 073446. ung ho 3700

                 100,000

13/4/2020

122408. 130420. 073825. MA 3700: UNG HO 2 ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN

                 100,000

13/4/2020

160799. 130420. 073939. Ung ho hai anh em ma so 3700 Sung Van Thuan

             1,000,000

13/4/2020

227974. 130420. 074321. UNG HO MA 3700

                 200,000

13/4/2020

094439. 130420. 074409. MA SO 3700: UNG HO HAI CON SUNG VAN THUAN VA SUNG V AN THUAN - 130420 - 07: 43: 56 094439

                 200,000

13/4/2020

714068. 130420. 113543. UH MS 3699 CHI NGO THI BACH TRANG HUYEN BINH CHANH

                   50,000

13/4/2020

553904. 130420. 202516. Ma so 3701 FT20104977306628

                 200,000

13/4/2020

331235. 130420. 113731. Ma so 3700 2 anh em Sung Van Thuan FT20104959060072

                 300,000

13/4/2020

471280. 130420. 075710. Chuyen tien ung ho ma so 3700

                 200,000

13/4/2020

930863. 130420. 151511. Minh Duc ung ho Ms3700 200k, MS3701 200k

                 400,000

13/4/2020

815905. 130420. 075933. Ma so 3700

                 500,000

13/4/2020

247187. 130420. 080224. Ung ho gia dinh ngo doc nam FT20104179330691

                 200,000

13/4/2020

474407. 130420. 080551. Chuyen tien

                 100,000

13/4/2020

248067. 130420. 080733. 3700 FT20104489560434

                 200,000

13/4/2020

248102. 130420. 080747. N. H.   Loan ung ho gd ngo doc nam rung FT20104724725152

           20,000,000

13/4/2020

376388. 130420. 133957. Ung ho ma so 3701 FT20104097036246

                 200,000

13/4/2020

508062. 130420. 181632. Ung ho ma so 3700 FT20104800394882

                 100,000

13/4/2020

967791. 130420. 081000. ung ho ma so 3700

                 300,000

13/4/2020

638114. 130420. 152102. UNG HO MA SO 3697 UNG HO EM TUAN (GOOD LUCK)

                 200,000

13/4/2020

491120. 130420. 081445. ung ho ma so 3697

                 200,000

13/4/2020

554436. 130420. 202647. Ma so 3700 FT20104465040540

                 200,000

13/4/2020

250370. 130420. 082012. Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20104613509809

                 100,000

13/4/2020

162966. 130420. 082014. ma so 3700 Phung Van Thuan

                 100,000

13/4/2020

250508. 130420. 082047. Ung ho 2 anh em ma so 3700 FT20104928186175

                 200,000

13/4/2020

480958. 130420. 082112. ma so 3700 mong e mau khoe

                 100,000

13/4/2020

258753. 130420. 082122. DIEU LINH ung ho ma 3700

                 200,000

13/4/2020

251802. 130420. 082647. Ung ho 3700 FT20104019957620

                 500,000

13/4/2020

712235. 130420. 152911. UNG HO MS 3700

                 300,000

13/4/2020

253430. 130420. 083344. Ung ho MS 3700 cho 2 a e Sung Van Thuan FT20104947914265

                 300,000

13/4/2020

983374. 130420. 182815. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 DINH THI KIM LIEN chuyen khoan ung ho ma so 3701

                 500,000

13/4/2020

716431. 130420. 120002. CHUT TAM LONG UNG HO MS 3701 ONG NGUYEN THANH HUONG

                 200,000

13/4/2020

238297. 130420. 183555. MS 3700 Chau PHAM THIEN CHAN ung ho mong hai ban som binh phuc

                 300,000

13/4/2020

047923. 130420. 120114. ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 300,000

13/4/2020

861534. 130420. 084245. 200413000005075 ma so 3701 ong nguyen thanh huong ZP5M8P4QRF47

                 200,000

13/4/2020

522175. 130420. 163404. Ung ho so 3697 chi Nguyen Thi Lien

                 200,000

13/4/2020

544891. 130420. 100638. ung ho ma so 3700

                 100,000

13/4/2020

344273. 130420. 120801. ung ho Hai anh em Sung Van Thuan MS 3700 FT20104015213821

                 200,000

13/4/2020

352371. 130420. 084753. Ung ho gia dinh ma so 3700

                 300,000

13/4/2020

149826. 130420. 184351. CT MS3700 - 130420 - 18: 43: 49 149826

                 200,000

13/4/2020

695538. 130420. 085051. Ma so 3701 ong Nguyen Thanh Huong

                 200,000

13/4/2020

825349. 130420. 085139. Ma so 3700

                 100,000

13/4/2020

502728. 130420. 085322. Ctien ung ho MA SO 3700 hai anh em sung van thuan va sung van thuAn

                 200,000

13/4/2020

346275. 130420. 121322. Ma so 3700 hai anh em Thuan va Thuan FT20104546530299

                 100,000

13/4/2020

259140. 130420. 085349. Ung ho ma so 3700 FT20104699503965

                 100,000

13/4/2020

555806. 130420. 203051. MS 3701 ong Nguyen Thanh Huong FT20104000036006

                 100,000

13/4/2020

097993. 130420. 085723. UG HO MS 3701 NGUYEN THANH HUONG - HA TINH - 130420 - 08: 57: 22 097993

             1,000,000

13/4/2020

235229. 130420. 154235. 3700

                 100,000

13/4/2020

435697. 130420. 154323. Ung ho ma so 3700 FT20104025065061

                 300,000

13/4/2020

544833. 130420. 001904. UH Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

13/4/2020

348732. 130420. 121956. 3700 Gia dinh hai be Thuan Thuan FT20104370830473

                 100,000

13/4/2020

098268. 130420. 090111. SANHSEACO GUI MA SO 3701 - 130420 - 09: 01: 10 098268

                   50,000

13/4/2020

929277. 130420. 154451. 5333889249 Chuyen qua MoMo Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan     Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

                   50,000

13/4/2020

545218. 130420. 002137. Dao Quynh Anh quyen gop chia deu cho ms 3645, 3699, 3672,   3700

             6,000,000

13/4/2020

150623. 130420. 185858. UNG HO MS 3697(HOANG VAN TUAN) - 130420 - 18: 57: 18 150623

                 500,000

13/4/2020

392482. 130420. 034643. Ung ho ma so 3700 bao dan tri

                 500,000

13/4/2020

249003. 130420. 122356. Ma so 3701

                 200,000

13/4/2020

134569. 130420. 154718. UNG HO 3700 - 130420 - 15: 47: 16 134569

                 100,000

13/4/2020

374761. 130420. 122718. Ung ho Ma so 3700

                 500,000

13/4/2020

263895. 130420. 090759. Ung ho ma 3700 FT20104817049057

                 200,000

13/4/2020

830109. 130420. 091021. Chuyen ung ho ma benh nhan 3700

                 500,000

13/4/2020

264772. 130420. 091034. Ms 3701 ong Nguyen Thanh Huong. Chuc Hieu Hien binh an FT20104023805205

                200,000

13/4/2020

586156. 130420. 155059. Toi ung ho MS 3699 be Minh Lam o TPHCM. Co gang nhe con gai

                 200,000

13/4/2020

265313. 130420. 091202. Ung ho MS 3700 Sung V Thuan FT20104314797035

                 200,000

13/4/2020

079423. 130420. 091210. VIETTEL 400300 LIENNH 200413   200413057908899 400201 chuyen cho ma so 3700

                 100,000

13/4/2020

527787. 130420. 191118. Chuyen 2 ae Sung Van Thuan FT20104232946838

                 200,000

13/4/2020

080535. 130420. 091333. Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

13/4/2020

864455. 130420. 091511. 200413000004892 3701 ZP5M8P4QRP15

                 200,000

13/4/2020

702374. 130420. 091611. ung ho 2 be Ma so 3700

                100,000

13/4/2020

983677. 130420. 091606. Ma so 3697 Nguyen Thi Lien. Chuc con trai chi som hoi phuc

                 500,000

13/4/2020

529615. 130420. 191605. Ung ho e tuan bi tai nan FT20104000101408

                 100,000

13/4/2020

257073. 130420. 123802. Le Thanh Tung ung ho ma so 3701 ong Nguyen Thanh Huong

                 150,000

13/4/2020

257794. 130420. 123927. Le Thanh Tung va Le Thanh Truc ung ho ma so 3700 anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 150,000

13/4/2020

587385. 130420. 155655. NHQ ung ho MS 3696

             1,000,000

13/4/2020

587950. 130420. 160009. NHQ ung ho MS 3695

             1,000,000

13/4/2020

270062. 130420. 092448. Ung ho Ma So 3701 Ong Nguyen Thanh Huong FT20104702710634

                 100,000

13/4/2020

360965. 130420. 125522. Uong ho ong vu hong son ma so 3696 FT20104393876765

                   50,000

13/4/2020

552485. 130420. 005546. Ung ho Ma So 3701 - Ong Huong dth 0353191509. Lam on chuyen toi GD ong giup

                 200,000

13/4/2020

170561. 130420. 093041. Giup do chau ngo doc Nam dieu tri tai BV Nhi Trung Uong

                 100,000

13/4/2020

282764. 130420. 095517. Ung ho ms 3700 FT20104393208163

                 200,000

13/4/2020

104426. 130420. 101029. MA SO 3700 - 130420 - 10: 10: 23 104426

                 500,000

13/4/2020

512208. 130420. 125744. UNG HO MS 3699 ME BE MINH LAM

                 100,000

13/4/2020

100936. 130420. 093226. MA SO 3700: HAI ANH EM SUNG VAN THUAN (THON BANG PANG, XA BAN MAY, HGIANG - 130420 - 09: 32: 24 100936

                 300,000

13/4/2020

854522. 130420. 193855. ma so 3700. Hai anh em Sung Van Thuan, Hoang Su Phi, Ha Gian

                 200,000

13/4/2020

840163. 130420. 160800. CHUYEN TIEN UNG HO 2 EM THO MAT ME FT20104660324414

                 300,000

13/4/2020

457591. 130420. 162406. Ung ho Ma So 3701 Hoan canh ong Nguyen Thanh Huong FT20104823971898

                 500,000

13/4/2020

275054. 130420. 093702. Ung ho ma so 3700 FT20104508629092

                 100,000

13/4/2020

540032. 130420. 194607. Gd ung ho gia dinh ma so 3700 FT20104162853183

                 400,000

13/4/2020

723573. 130420. 203632. Ma so 3700

                 200,000

13/4/2020

278558. 130420. 134738. Ung ho Ma So 3700 Hai chau Sung Van Thuan - Sung Van Thuan

             2,000,000

13/4/2020

706213. 130420. 130851. Giup be Minh Lam MS 3699

                 300,000

13/4/2020

366562. 130420. 131227. Ung ho hai be Thuy Hien, Huy Hieu, ong Nguyen Thanh Huong - ma so 3701 FT20104428505150

             1,000,000

13/4/2020

278290. 130420. 094444. Ung ho ma 3700 FT20104531522959

                 500,000

13/4/2020

278546. 130420. 094533. ma so 3700 FT20104493158783

                 200,000

13/4/2020

279713. 130420. 094807. Ung ho ma so 3700 2 be bi ngo doc nam rung FT20104314924330

                 100,000

13/4/2020

172933. 130420. 094812. Ngoc Anh ung ho ms 3700 Sung Van Thuan

                 200,000

13/4/2020

263814. 130420. 095041. BUI PHUONG ANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI UNG HO MS3700

                 100,000

13/4/2020

698283. 130420. 095154. Ma so 3701 ong Nguyen Thanh Huong Dia chi To dan pho 3, thi tran Cam Xuyen, huyen Cam Xuyen, tinh H

                 100,000

13/4/2020

698318. 130420. 095248. Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan Dia chi Thon Ban Pang, Xa   Ban May, huyen Ho

                 100,000

13/4/2020

900865. 130420. 132431. Ms3700 giup gia dinh ngo doc nam

                 200,000

13/4/2020

370952. 130420. 132457. Ung ho ma so 3700 FT20104681556803

                 500,000

13/4/2020

008232. 130420. 200824. giup ma so 3700 (ngo doc nam) cam on

                 500,000

13/4/2020

Sender: 79307001. DD: 130420. SHGD: 10004631. BO: TRAN THANH TINH. IBMS3696 100K,   MS3699 200K, MS3700 100K

                 400,000

13/4/2020

Sender: 79307001. DD: 130420. SHGD: 10004674. BO: DANG THU PHUONG. IBMA SO 3700: HAI ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN

                 300,000

13/4/2020

Sender: 79303003. DD: 130420. SHGD: 10002669. BO: PHAM HONG THANG. MA SO 3699 CHI NGO THI BACH TRANG ME BE MINH LAM

             1,000,000

13/4/2020

Sender: 79303003. DD: 130420. SHGD: 10002126. BO: TRUONG THI NGOC TRINH. GIUP O VU HONG SON HA NAM

             1,000,000

13/4/2020

Sender: 79307001. DD: 130420. SHGD: 10004384. BO: DAO THE THUY. IB UNG HO MA SO:   3699, NGO THI BACH TRANG ME BE MINH LAM

                 500,000

13/4/2020

Sender: 79307001. DD: 130420. SHGD: 10005107. BO: CTY TNHH TM&DVKT PHU THAI. HBCTY TNHH TM VA DV KY THUAT PHU THAI CHUYEN TIEN UNG HO HOAN CANH KHO KHAN MA SO 3700 HAI ANH EM SUNG VAN THUAN KHOA HOI SUC CAP CUU BV NHI TRUNG UONG

             2,000,000

13/4/2020

Sender: 79307001. DD: 130420. SHGD: 10005276. BO: PHAM THE DUONG. IBPHAM THE DUONG CHUYEN KHOAN CHO BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

13/4/2020

Sender: 79307001. DD: 130420. SHGD: 10005250. BO: PHAM THE DUONG. IBMA SO 3700: UNG HO 2 ANH EM SUNG VAN THUAN

                 200,000

13/4/2020

Sender: 79307001. DD: 130420. SHGD: 10006535. BO: TANG THI THUY DUYEN. IBMS 3700

             1,000,000

13/4/2020

Sender: 01360002. DD: 130420. SHGD: 10000270. BO: BUI THU LE. UNG HO MS 3699   CHI NGO THI BACH TRANG

                 300,000

13/4/2020

Sender: 79333001. DD: 130420. SHGD: 10000921. BO: TRAN THI GIANG TAN. N T BAO DUC GIUP DO MA SO 3700: HAI ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VANTH UAN

                 800,000

13/4/2020

Sender: 01310001. DD: 130420. SHGD: 10006191. BO: PHAN THI HOANG YEN. UNG HO CHAU HOANG VAN TUANHAI DUONG

                 200,000

13/4/2020

Sender: 79302001. DD: 130420. SHGD: 10001990. BO: LE DINH THANG. (CKRMNO:   040220041089348)MA SO 3698 CHI NGUYEN THI THUY DIA CHI TRU THON PHU VINH TRUNG, THI TRAN CHO CHUA, HUYEN NGHIA HANH, TINH QUANG NGAI (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01319001. DD: 130420. SHGD: 10000043. BO: NGUYEN DUY SAM. IB . CK LNH GD A SAM Q7, TP HCMUNG HO MA SO 3700 2 ANH EM SUNG VAN THUAN

                 500,000

13/4/2020

Sender: 01313007. DD: 130420. SHGD: 10000126. BO: NGUYEN HUY CUONG. MA SO 3700: HAI ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN DIA CHI: THON BAN PANG, XA BAN MAY,   HUYEN HOANG SU PHI, TINH HA GIANG SO DT: 0386404

                 100,000

13/4/2020

Sender: 01313007. DD: 130420. SHGD: 10000141. BO: NGUYEN HUY CUONG. MA SO 3699: CHI NGO THI BACH TRANG (ME BE MINH LAM) DIEN THOAI: 0787 612 686 DIA CHI: B1/3G AP 2,   XA VINH LOC A, HUYEN BINH CHANH, TPHCM (HI

                 100,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10002615. BO: LE MINH NGOC. GIUP DO MS 3698   CHI NGUYEN THI THUY, QUANG NGAI

             1,000,000

13/4/2020

Sender: 79302001. DD: 130420. SHGD: 10000370. BO: LE NGOC LOI. (CKRMNO:   043220041282909)MA SO 3700HAI ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

                 500,000

13/4/2020

Sender: 79310001. DD: 130420. SHGD: 10002904. BO: LE MINH NGOC. GIUP DO MS 3684   CHI NGUYEN THI THANH HUYEN

             1,000,000

13/4/2020

Sender: 01310001. DD: 130420. SHGD: 10016100. BO: VU TU NAM. UNG HO 2 CHAU SUNG VAN THUAN,   MA SO 3700

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01360002. DD: 130420. SHGD: 10001199. BO: BUI THU LE. UNG HO MS 3701   ONG NGUYEN THANH HUONG

                 300,000

13/4/2020

Sender: 79307001. DD: 130420. SHGD: 10012173. BO: NGUYEN THANH TRUC. IBUNG HO GIA DINH     MS: 3700

                 100,000

13/4/2020

Sender: 01314007. DD: 130420. SHGD: 10000953. BO: VU THI NGA. UNG HO 2 ANH EM SUNG VAN THUAN MA SO3700

                 100,000

13/4/2020

Sender: 79317002. DD: 130420. SHGD: 10000694. BO: NGUYEN THI THANH TAM   0348664568. NGUYEN THI THANH TAM UNG HO EMSUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUANTINH HA GIANG. MA SO 3700. SDT038. 640. 4876

                 500,000

13/4/2020

Sender: 79317002. DD: 130420. SHGD: 10000687. BO: NGUYEN THI THANH TAM   0348664568. NGUYEN THI THANH TAM UNG HO CHI NGOTHI BACH TRANG ( ME BE MINH LAM ). SDT 0787. 612. 686. MA SO 3699

                 500,000

13/4/2020

Sender: 01314007. DD: 130420. SHGD: 10001136. BO: TRAN THUY TIEN. MA SO 3700 2 ANH EM SUNG VAN THUAN   SUNG VAN THUAN

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01202001. DD: 130420. SHGD: 10004179. BO: MAI THI MINH HANG. 995220041355694     CHUYEN TIENUNG HO MA SO 3700

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01314007. DD: 130420. SHGD: 10000680. BO: DINH DUC KHAI. MA SO 3699: NGO THI BACH TRANG

                   50,000

13/4/2020

Sender: 79302001. DD: 130420. SHGD: 10003811. BO: PHAM HIEN NHAN. (CKRMNO:   043220041182787)MA SO 3699 CHI NGO THI BACH TRANG (ME BE MINH LAM) DIEN THOAI 0787 612 686 DIA CHI B1/3G AP 2, XA VINH LOC A, HUYEN BINH CHANH, TPHCM (HIEN BE DANG DIEU TRI TAI PHON

                 150,000

13/4/2020

Sender: 79302001. DD: 130420. SHGD: 10003812. BO: PHAM HIEN NHAN. (CKRMNO:   043220041282910)MA SO 3700 HAI ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN DIA CHI THON BAN PANG, XA   BAN MAY, HUYEN HOANG SU PHI, TINH HA GIANG   SO DT 0386404876   SO DT ANH MA SEO PAO

                 150,000

13/4/2020

Sender: 01360002. DD: 130420. SHGD: 10001374. BO: VU HOANG CAM. UNG HO MA SO 3701

                 300,000

13/4/2020

Sender: 01202001. DD: 130420. SHGD: 10005133. BO: DAU THI THUY LINH. 995220041356784     CHUYEN TIEN

                 100,000

13/4/2020

Sender: 48304001. DD: 130420. SHGD: 10008156. BO: LE THUC NHAN. UNG HO MA SO 3700 HAI ANH EM SUNGVAN THUAN

             1,000,000

13/4/2020

Sender: 79317002. DD: 130420. SHGD: 10001035. BO: CHI NHANH CONG TY TNHH CO DIEN LANH. CHUYEN TIENUNG HO MA SO: 3697 CHINGUYEN THI LIEN(HAI DUONG) CO CONHOANG VAN TUAN 25T BI TAI NAN TRENDUONG DI LAM TINH NGUYEN CHONG DICHCOVID19 VE BI DA CHAN THUONG NGHIEMT

             2,000,000

13/4/2020

Sender: 01310001. DD: 130420. SHGD: 10031375. BO: BUI HUONG GIANG. BHG GUI MA SO 3700.   HAI ANH EMSUNG VAN THUAN

                 500,000

13/4/2020

Sender: 79317002. DD: 130420. SHGD: 10001208. BO: CHI NHANH CONG TY TNHH CO DIEN LANH. CHUYEN TIENUNG HO MA SO: 3700 HAIANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VANTHUAN(HA GIANG) AN PHAI NAM DOC CAGIA DINH BI NGUY KICH DANG DIEUTRI BECH VIEN BACH MAI.

             2,000,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10015945. BO: VU HONG DUNG. MA SO 3700: HAI ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01310012. DD: 130420. SHGD: 10015761. BO: LE MANH HAI. UNG HO 2 CHAU BE O HA GIANG BI NGODOC NAM RUNG

                 200,000

13/4/2020

Sender: 79310001. DD: 130420. SHGD: 10000365. BO: LE HOANG PHUONG. UNG HO QUY NHAN AI

             2,000,000

13/4/2020

Sender: 01310001. DD: 130420. SHGD: 10013163. BO: TRAN THI THANH MAI. CHUYEN TIEN UNG HO 2 ANH EMCHAU SUNG VAN THUAN MA SO 3700N

                 500,000

13/4/2020

Sender: 01310001. DD: 130420. SHGD: 10015783. BO: NGUYEN THUY HUONG. UNG HO MA SO 3700

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01310012. DD: 130420. SHGD: 10014870. BO: HA MINH TU. UNG HO MA SO 3699

             1,000,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10016671. BO: PHAM THI BICH LIEN. UNG HO MA SO 3700

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01310012. DD: 130420. SHGD: 10014727. BO: VU THI VAN ANH. MA SO 3700 HAI EM SUNG VAN THUAN

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01310012. DD: 130420. SHGD: 10014193. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA,   UNG HO MS3700

                 100,000

13/4/2020

Sender: 01310012. DD: 130420. SHGD: 10016161. BO: TRAN KIM NGAN. 3700

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01310012. DD: 130420. SHGD: 10015547. BO: BUI NGOC KHANH HUYEN. UNG HO MA SO 3700

             1,000,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10006499. BO: TRINH DIEU HANG. MA SO 3699   UNG HO EM MINH LAM

                   20,000

13/4/2020

Sender: 79310001. DD: 130420. SHGD: 10013164. BO: DUONG MINH TUAN. UNG HO MA SO 3700 HAI ANH EM SUNG VAN THUAN

                   30,000

13/4/2020

Sender: 79310001. DD: 130420. SHGD: 10013229. BO: HUYNH THI DIEM PHUONG. MA SO 3700 UNG HO 2 CHAUTHUAN THUAN

                 500,000

13/4/2020

Sender: 01310012. DD: 130420. SHGD: 10016109. BO: PHAM DINH HUNG. UNG HO ANH EM THUAN,   THUAN

                 200,000

13/4/2020

Sender: 79310001. DD: 130420. SHGD: 10013181. BO: LE DINH PHONG. 3700

                 400,000

13/4/2020

Sender: 79310001. DD: 130420. SHGD: 10013084. BO: HUYNH MY PHUONG. UNG HO MS 3700

                 200,000

13/4/2020

Sender: 79310001. DD: 130420. SHGD: 10013979. BO: TRAN VINH THANG. UNG HO 2 CHAU THUAN VOI THUAN AN NAM BI NGO DOC DANG DIEU TRI O BV NHI TW

                 100,000

13/4/2020

Sender: 01310012. DD: 130420. SHGD: 10004358. BO: LE THANH TRANG. UNG HO MA SO 3697

                 500,000

13/4/2020

Sender: 79310001. DD: 130420. SHGD: 10012703. BO: VU THI PHUONG HOA. UNG HO MA SO 3697 HOANG VAN TUAN

                 100,000

13/4/2020

Sender: 79310001. DD: 130420. SHGD: 10014179. BO: DINH THI HUYEN TRANG. UNG HO MS 3700

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01323001. DD: 130420. SHGD: 10000145. BO: DAM THI NGOC LINH. UNG HO MA SO 3700 ANH EM THUAN

                 200,000

13/4/2020

Sender: 79310001. DD: 130420. SHGD: 10013560. BO: TRAN THI THUY VAN. MA SO 3696 ONG VU HONG SON, HA NAM

                 200,000

13/4/2020

Sender: 79310001. DD: 130420. SHGD: 10015765. BO: NGUYEN NGOC KHANH. MA SO 3700, HAI AE SUNG VAN THUAN, SUNG VAN THUAN

                 100,000

13/4/2020

Sender: 79310001. DD: 130420. SHGD: 10015884. BO: VO TRAN THANH HUY. MA SO 3700

                   50,000

13/4/2020

Sender: 79310001. DD: 130420. SHGD: 10016014. BO: HOANG THUY LINH. UNG HO MA SO 3700 CHO 2 CHAU THUAN

                 200,000

13/4/2020

Sender: 79310001. DD: 130420. SHGD: 10014867. BO: HA MINH TU. UNG HO MA SO 3700

             1,000,000

13/4/2020

Sender: 01310012. DD: 130420. SHGD: 10017775. BO: PHI THI TRANG NHUNG. UNG HO GIA DINH NGO DOC NAMRUNG

                 100,000

13/4/2020

Sender: 79310001. DD: 130420. SHGD: 10015123. BO: TRINH THI NGUYET ANH. UNG HO MA SO 3700

                 500,000

13/4/2020

Sender: 01310001. DD: 130420. SHGD: 10012872. BO: TRAN THI MAI. UH MA SO 3700 2 ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN

               300,000

13/4/2020

Sender: 01310001. DD: 130420. SHGD: 10013113. BO: LE THI HONG LY. UNG HO MA SO 3700 HAI ANH EM THUAN VA THUAN

                 100,000

13/4/2020

Sender: 01310001. DD: 130420. SHGD: 10014215. BO: CHU TUAN VIET. UNG HO MS3700

                 500,000

13/4/2020

Sender: 79310001. DD: 130420. SHGD: 10019670. BO: TRAN THANH NGA. TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3700

                 100,000

13/4/2020

Sender: 01310001. DD: 130420. SHGD: 10014539. BO: NGUYEN THI MINH THU. UNG HO MA SO 3700.   THS

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01310001. DD: 130420. SHGD: 10015746. BO: NGUYEN NGOC KHANH. MA SO 3697, CHI NGUYEN THI LIEN

                 100,000

13/4/2020

Sender: 01310001. DD: 130420. SHGD: 10015761. BO: NGUYEN NGOC KHANH. MA SO 3694, ANH LEN SEO CANH

                 100,000

13/4/2020

Sender: 01310001. DD: 130420. SHGD: 10015738. BO: NGUYEN NGOC KHANH. MA SO 3698, CHI NGUYEN THI THUY

                 100,000

13/4/2020

Sender: 01310001. DD: 130420. SHGD: 10016495. BO: VU HUONG LY. 3700 GIUP DO ANH EM SUNG VAN THUAN

                 200,000

13/4/2020

Sender: 79654001. DD: 130420. SHGD: 10002297. BO: TRAN THI QUYNH TRANG P1203A CHUNG CU HA THANH 102 THAI T. (3050104835) VCB VN HCM UNG HO ANH EM THUAN,   THUAN MS 3700

               300,000

13/4/2020

Sender: 79305001. DD: 130420. SHGD: 10001019. BO: NGUYEN THANH LIEM. MA SO 3700 HAI ANH EM SUNG VAN THUAN

                 300,000

13/4/2020

Sender: 79310001. DD: 130420. SHGD: 10025086. BO: LE HUNG. MA SO 3700. GIA DINH NGO DOC NAM RUNG

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01310001. DD: 130420. SHGD: 10025811. BO: PHAM MINH HOANG. UNG HO MA SO 3700,   NHUNG TAM LONG NHAN AI

             1,000,000

13/4/2020

Sender: 01310001. DD: 130420. SHGD: 10028123. BO: LE THI HONG MAI. UNG HO MA 3701 NGUYEN THANH HUONG

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10027074. BO: NGUYEN MANH HUNG. UNG HO MA SO 3701 ONG NGUYEN THANH HUONG

             1,000,000

13/4/2020

Sender: 01204009. DD: 130420. SHGD: 19359781. BO: HOANG THI HUONG. HOANG THI HIEN HA NOI UNG HO 02 CHAU SUNG VAN THUAN THUAN HUYEN HOANG SU PHI TINH HA GIANG, MA SO 3700

                 200,000

13/4/2020

Sender: 79334001. DD: 130420. SHGD: 10000275. BO: LE NGUYEN NHA TRANG0885511. UNG HO MR TUAN BI TAI NAN (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01359001. DD: 130420. SHGD: 10000192. BO: PHAM NGOC TU. BCIN: FT2010405307: UNG HO MA SO 3700 DO CA NHA BI AN PHAI NAM DOC

                 500,000

13/4/2020

Sender: 79604001. DD: 130420. SHGD: 10000120. BO: LY QUANG MINH. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3693 MS3694 MS3695 MS3696 MS3697 MS3698 MS3699 MS3700 MOI MS 100K CHARGEDETAILS OUR

                 800,000

13/4/2020

Sender: 79334001. DD: 130420. SHGD: 10001318. BO: NGUYEN QUANG TRUNG0591778. MA SO 3700.   HAI ANH EM SUNG VAN THUAN (VCB)     NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

                 500,000

13/4/2020

Sender: 79302001. DD: 130420. SHGD: 10001156. BO: NGUYEN CAM VAN. (CKRMNO:   040220041189438)HO TROMA SO 3699 CHI NGO THI BACH TRANG (ME BE MINH LAM) DIEN THOAI 0787 612 686 DIA CHI B1/3G AP 2, XA VINH LOC A, HUYEN BINH CHANH, TPHCM   (NHH: VIETCOMBANK HA NO

             3,000,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10012865. BO: NGUYEN MY LINH. UNG HO MA SO 3700 CHUC CA GIA DINH CHONG BINH PHUC

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10012385. BO: NGUYEN THI THANH TAM. E TAM GOLDMARK HA NOI O 9O 2 2 8 6 7 9 8 UNG HO MA SO 3566 CHI NGUYEN THI NU   2 CHI EM MO COI CHA XOM 19, CHO TRAU, THON HA TRUNG, HAI NAM,   HAI HAU, NAM DINH

                 500,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10014562. BO: DUONG THI VUI. UNG HO NGO DOC

                   50,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10014370. BO: NGUYEN BA HAI. MA SO 3700 UNG HO THUAN THUAN

                 300,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10013860. BO: HOANG TRUNG THONG. MA SO 3700. UNG HO HAI ANH EMSUNG VAN THUAN

             1,000,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10013493. BO: NGUYEN THANH HIEN. 3700

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10013148. BO: PHAM TIEN ANH. MA SO 3700 SUNG V T

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01310012. DD: 130420. SHGD: 10012554. BO: NGUYEN THI THANH TAM. E TAM GOLDMARK HA NOI O 9O 2 2 8 6 7 9 8 UNG HO MA SO 3231 CHI NGUYEN PHUONG THUY   3 CHI EM MO COI CHA THON TRIEM DUC, XA XUAN QUANG 2, DONG XUAN, PHU YEN

                 500,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10014193. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA,   UNG HO MS3698

                 100,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10014187. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA,   UNG HO MS3699

                 100,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10013771. BO: BUI THI MAI NHU. UNG HO CHI HO THI DINH MA SO 3686

                 500,000

13/4/2020

Sender: 01310012. DD: 130420. SHGD: 10013215. BO: DANG VAN TRAN. UNG HO MA SO 3700

             1,000,000

13/4/2020

Sender: 01310012. DD: 130420. SHGD: 10013236. BO: LE HONG THANG. UH MS 3700 2 EM THUAN

             1,000,000

13/4/2020

Sender: 01310012. DD: 130420. SHGD: 10012928. BO: NGUYEN THU HANG. MA SO 3700 HAI ANH EM SUNG VANTHUAN VA SUNG VAN THUAN

                 500,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10015777. BO: NGUYEN NGOC KHANH. MA SO 3695, CHI TRAN THI VAN

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01310012. DD: 130420. SHGD: 10013205. BO: NGUYEN SY MINH. UNG HO MS 3700 SUNG VAN THUAN

             3,000,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10016194. BO: TRAN THUY LINH. MONG 2 EM MA 3700 SOM BINH PHUC

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10016199. BO: NGUYEN THI HONG NGA. MA SO 3700 UNG HO 2 ANH E THUAN VA THUAN

                 100,000

13/4/2020

Sender: 01310012. DD: 130420. SHGD: 10013552. BO: NGUYEN TRUNG TUAN. MS 3700. UNG HO BENH NHAN.

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01310012. DD: 130420. SHGD: 10014203. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA,   UNG HO MS3697

                 100,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10015323. BO: LE XUAN TRUONG. UNG HO MA SO 3700

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01310005. DD: 130420. SHGD: 10015430. BO: TRAN THI KIM THOA. UNG HO MA SO 3700 2 ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN DIEU TRI TAI BENH VIEN NHI TW

                 200,000

13/4/2020

Sender: 01310012. DD: 130420. SHGD: 10015419. BO: BUI THI HONG ANH. UNG HO MA SO 3700 2 ANH EM SUNG VAN THUAN

                 500,000

13/4/2020

Sender: 01310012. DD: 130420. SHGD: 10014831. BO: DUONG QUANG DUNG. UNG HO 2 ANH EM HO SUNG, MA 3700

                 300,000

13/4/2020

Sender: 79654001. DD: 130420. SHGD: 10000971. BO: TRAN THI QUYNH TRANG P1203A CHUNG CU HA THANH 102 THAI T. (3050104595) VCB VN HCM UNG HO ANH EM THUAN,   THUAN MS 3700

                 300,000

13/4/2020

HOST 2 HOST. VCBR; BDVCB; PAYSEND851270203; DAN TRI BAO DIEN TU ; 156882. 0000 VND; 130420;

                 156,882

13/4/2020

VCBPAY384067559. ma so 3669 chi Ngo Thi Bach Trang ( me be Minh Lam ) . LA DIEM MY CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889

                 100,000

13/4/2020

PHAM KIM OANH UNG HO MA 3695TRAN THI VAN

                 100,000

13/4/2020

pham kim oanh ung ho ms 3694

                 100,000

13/4/2020

/Ref: P3080104402Y20{//}/Ref: P3080104402Y20{//}B/O: LUU NGUYEN ANH KHOA DONATION - 3700 - 2 AE SUNG VAN THUAN DVC: LUU NGUYEN ANH KHOA 63/2 PASTEUR

                 500,000

13/4/2020

/Ref: P3270104806Y20{//}/Ref: P3270104806Y20{//}B/O: LE MANH CUONG MA SO TU THIEN 3700 SUNG VAN THUAN DVC: LE MANH CUONG THON GIAO QUANG

             1,000,000

13/4/2020

/Ref: PALPM00A0W{//}/Ref: PALPM00A0W{//}LP VNM00A0WN GIUP MS 3700 DVC: MR NGUYEN DUC TRUNG

                 500,000

13/4/2020

/Ref: PALPM00A11W{//}/Ref: PALPM00A11W{//}LP VNM00A11W MA SO 3700 HAI ANH EM SUNG VAN THUAN/SUNG VAN THUAN DVC: MS NGO THI THU HA

                 500,000

13/4/2020

/Ref: PALPM00A1G0{//}/Ref: PALPM00A1G0{//}LP VNM00A1G0 CHARITY DVC: MRS PHAN DANG KHANH QUYNH

             3,000,000

14/4/2020

GUI MS 3700 HAI ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN, CHUC 2 EM VA GIA DINH MAU KHOE

                 300,000

14/4/2020

ct tnhh tb may quang minh ungho MS3700 hai anh em Sung VanThuan va Sung Van Thuan

             1,000,000

14/4/2020

IBVCB. 1404201030549005. Y NGOC THANH. Giup do 2 em ma so 3700

             2,000,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200004601001. HOANG NGOC HOAI. Ma so 3697: Chi Nguyen Thi Lien.

                 100,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200704743002. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 3702: Ong Giap Van Tri, Bac Giang

                 300,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200580791001. Pham Minh Hang 310/ A3, ngo 4 Phuong Mai, Ha Noi Ung ho ma so 3702

                 100,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200890467001. TMH Ma so 3702:   Ong Giap Van Tri

                 200,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200912023002. TMH Ma so 3701:   Ong Nguyen Thanh Huong

                 300,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200714003003. TMH Ma so 3700:   Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van

                 200,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200011857001. Nguyen Thi Hai Song Hinh, Phu Yen 3677

                 200,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200893333001. DO VIET THANG. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200958677001. Ma so 3702: Ong Giap Van Tri Thon Gia Tien, xa Tan Trung, huyen Tan Yen, tinh B Xot thuong

                   60,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200271513001. PHAM KIM THOA. ung ho cac ms 3698, 3699, 3700,   3701, 3702 moi ms 50. 000dg

               250,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200615443001. DU ANH DAN. Ma so 3700

                 200,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200887103001. PHAM XUAN PHU. Ma so 3702: Ong Giap Van Tri

                 200,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200917803001. NGUYEN MANH PHAT. Ung ho ma so 3535: Chi Tran Thi Thi, doi 11,   thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

                 300,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200312795001. NGUYEN THI HOANG THUY C11/24 P. THUAN GIAO - TP. THUAN AN -   BINH DUONG MS 3702

                 500,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200590755006. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3697: Chi Nguyen Thi Lien. Dia chi: Khu dan cu Ben Tam, phuong Hoang Tan, TP Chi Linh, tinh Hai Duong. DT: 0978537816.

               100,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200080035001. Ma so 3700 chau Thuan, Thuan thon Ban Pang, xa Ban May Bon nguoi trong mot gia dinh bi ngo doc nam

             1,300,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200766399001. NGUYEN NGUYET DUNG. Ung ho ma so Ma so 3697

                 500,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200534527003. NGUYEN NGUYET DUNG. Ung ho ma so 3692 Chung tay ung ho 20. 000 khau trang, quan ao bao ho noi tuyen dau chong dich

                 500,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200642481002. NGUYEN HOANG ANH. Nguyen Hoang Anh, 81 Lang Ha, Ba Dinh,   Ha Noi giup Ma so 3699

                 500,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200858999001. Ma so 3696 - Ong Vu Hong Son To Nguyen Khuyen, Vinh Tru,   Ly Nhan, Ha Nam Mu loa, em tam than

                 200,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200056959001. DUONG MINH THONG. ma so 3702, ong Giap van Tri, dt:   0973440291

                 500,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200646301001. PHAM THANH MAI. Ma so 3702

                 300,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200681101002. NGUYEN THI BICH HANH. Ung ho Ma So 3702 - gia dinh ong Giap Van Tri nuoi be

                 500,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200688489001. PHAM HOANG THANH. Ma so 3702, Xin giup: Xot thuong 3 dua tre them khat duoc nhin thay bo me tro ve. . .

                 100,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200692599001. MS 3697 Hai Duong Kho khan

                 150,000

14/4/2020

IBVCB. 1404201013703002. MS 3685 Hai Duong Kho khan

                 150,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200123673001. VU THI THANH CHUNG. Ma so 3700 SUNG VAN THUAN

             1,000,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200073601001. TRAN BICH LIEN. Ung ho hai anh em sung van thuan va sung van thuan - ma so 3700

                 200,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200423791001. Thao MS 3702   - Ong Giap Van Tri

                 500,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200327183002. PHAM PHU DONG. Ma so 3702: Ong Giap Van Tri

                 500,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200811791005. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3698: chi Nguyen Thi ThuyDia chi: tru thon Phu Vinh Trung, thi tran cho Chua, huyen Nghia Hanh, tinh Quang NgaiDT 0988. 649. 043

                 100,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200049119001. NGUYEN NGOC VU. Ma so 3702: Ong Giap Van TriDia chi: Thon Gia Tien, xa Tan Trung, huyen Tan Yen, tinh Bac GiangSo DT: 0973440291

                   20,000

14/4/2020

IBVCB. 1304200099919003. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3700: Hai anh em

                 300,000

14/4/2020

IBVCB. 1304200090551004. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3696: Ong Vu Hong Son

                 300,000

14/4/2020

IBVCB. 1304200283031005. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3694: Anh Len Seo Canh.

                 300,000

14/4/2020

IBVCB. 1304200677859001. NGUYEN LAC VIET. Gia dinh be Nguyen Tran Hoang Nhat giup do ms 3701 -   ong Nguyen Thanh Huong. Chuc 2 chau vuot qua hoan canh dau buon va co tuong lai tuoi dep hon

                 300,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200295585001. Nguyen Thanh Huong Cam Xuyen, Cam Xuyen, Ha Tinh ma so 3701

                 190,000

14/4/2020

IBVCB. 1404201041807001. phan ngoc hung Giup ma so:   3702 (ong Giap Van Tri)

                   50,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200582863001. TRAN VAN THUY. MS 3694

                 500,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200870035003. phan ngoc hung Giup ma so:   3701 (ong Nguyen Thanh Huong)

                   50,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200070069003. HOANG THI NGOC MAI. Ho tro em sung van thuan. Maso 3700

             1,000,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200870207001. Giap Van Tri Thon Gia Tien, x. Tan Trung, h. Tan Yen,   t. Bac Giang Ma so 3702

                 300,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200920443001. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3702: Ong Giap Van TriDia chi: Thon Gia Tien, xa Tan Trung, huyen Tan Yen, tinh Bac GiangSo DT: 0973440291

                 100,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200846475002. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3701: Ong Nguyen Thanh HuongDia chi: To dan pho 3, thi tran Cam Xuyen, huyen Cam Xuyen, tinh Ha TinhSo DT: 0353. 191. 509.

                 100,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200738699003. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van ThuanDia chi: Thon Ban Pang, Xa Ban May,   huyen Hoang Su Phi, tinh Ha Giang So DT: 038640487

                 100,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200142359004. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3699: Chi Ngo Thi Bach Trang (me be Minh Lam)Dien thoai: 0787 612 686Dia chi: B1/3G ap 2, xa Vinh Loc A, huyen Binh Chanh, TPHCM (hien b

                 100,000

14/4/2020

IBVCB. 1404200519695001. Cty Vu Hai ung ho hoan canh Dan Tri tu ma so 3688 den 3702 moi ma 500 ngan

             4,500,000

14/4/2020

MBVCB. 384900379. ma so 3700. CT tu 0031000379636 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

14/4/2020

MBVCB. 384938534. giup ms 3694. CT tu 0301002854970 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 150,000

14/4/2020

MBVCB384689177. Ung ho ma so 3700. CT tu 0071004907491 LE THI NGOC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

14/4/2020

MBVCB. 384901018. ma so 3702. CT tu 0181003320220 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

14/4/2020

MBVCB384942897. ms 3700 anh em thuan thuan. CT tu 0371001555555 VU THI DIEU HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             2,000,000

14/4/2020

MBVCB384946045. Giup chi Thuy (MS: 3698). CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 150,000

14/4/2020

MBVCB384695565. Ma so 3700 ung ho hai anh em Sung Van Thuan . CT tu 0031000122212 CAO MINH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

14/4/2020

MBVCB385193543. ung ho tu thien. CT tu 0101001126087 NGUYEN HONG NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

14/4/2020

MBVCB384699715. ung ho 2 me con cu Xuan, chi Thi. CT tu 0041000281929 NGO THI XUAN THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

14/4/2020

MBVCB384702942. ma so ung ho 3700. CT tu 0031000393066 LE THI VAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

14/4/2020

MBVCB. 384956148. nuoi 2 chau nho. CT tu 0491000004549 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

14/4/2020

MBVCB384957296. ung ho ma so 3700 anh e Sung Van Thuan. CT tu 0551000093298 NGUYEN MAI VAN VY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

14/4/2020

MBVCB384959063. Nguyen Van Hieu( Kim Bang Ha Nam) Ung ho ma so: 3694 Anh Len Seo Canh. CT tu 1013087626 NGUYEN THI MINH THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

14/4/2020

MBVCB384705943. ma so 3701. CT tu 0281000309120 NGUYEN THI HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

14/4/2020

MBVCB. 384964153. MS 3702 ong Giap Van Tri. CT tu 0541000305054 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

14/4/2020

MBVCB384903626. ung ho ma so 3702: ong Giap Van Tri, thon gia tien xa tan trung huyen tan yen tinh bac giang. CT tu 0491000032757 TRAN HUU THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

14/4/2020

MBVCB385214760. ung ho ma so 3700. CT tu 0871004256091 TRUONG THI HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 150,000

14/4/2020

MBVCB384980447. ma so 3702 ong Giap vanTri. CT tu 0341006930241 VUONG THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

14/4/2020

MBVCB385148206. ma so 3702. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   20,000

14/4/2020

MBVCB384735084. Ma so 3702. CT tu 0711000241529 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

14/4/2020

MBVCB384736763. ung ho em SUNG VAN THUAN 3700. CT tu 0731000823519 NGUYEN THI LE DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

14/4/2020

MBVCB385240812. ung ho sung van thuan. CT tu 0011004167594 NGUYEN TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

14/4/2020

MBVCB384742745. Ctien giup ong Giap Van Tri, ma so 3702, Tan Yen,   Bac Giang. CT tu 0121000809414 NGUYEN TIEN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

14/4/2020

MBVCB384745998. Ung ho ma so: 3702 Giap Van Tri. CT tu 0141000028761 NGUYEN CHINH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

14/4/2020

MBVCB385000128. Giup do Ma so 3702: Ong Giap Van Tri. CT tu 0341000623492 NGUYEN VAN TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

14/4/2020

MBVCB384752380. 3702. CT tu 0031000256461 NGUYEN THANH NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

14/4/2020

MBVCB. 384753776. Ms 3692. CT tu 0521000701718 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

14/4/2020

MBVCB384760821. UH MS 3697. MONG E MAU KHOE. CT tu 0341005923585 LE THI NGUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

14/4/2020

MBVCB385013246. ma so 3702 ong Giap Van Tri. CT tu 0731000881881 NGO HOANG DIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

14/4/2020

MBVCB384773924. ung ho chau Hoang Van Tuan chang trai chong giac Covid - 19 .   Chuc chau mau binh phuc . CT tu 0881000466861 TRAN MINH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

14/4/2020

MBVCB385027287. ung ho benh nhan 3700 sung van thuan ha giang. CT tu 0141000758869 BUI THI THANH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

14/4/2020

MBVCB385027822. Ung ho Ma so 3702 - Ong Giap Van Tri. CT tu 0181003552294 VO HA NHAT LUAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

14/4/2020

MBVCB385280973. MS: 3702 ong Giap Van Tri. CT tu 0491000160944 TRAN THUY ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

14/4/2020

MBVCB385034663. ung ho gia dinh ngo doc san. CT tu 0211000492373 DANG THI THU HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

14/4/2020

MBVCB385284345. gui MS 3700 - 2 AE SUNG VAN THUAN . CT tu 0181003414710 PHAM NHU QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

14/4/2020

MBVCB384788129. ma so 3700 -   Sung Van Thuan. CT tu 0611001945256 NGUYEN THI MY DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

14/4/2020

MBVCB. 384789469. Ma so 3700: Hai em Sung Van Thuan, Sung Van Thuan. CT tu 0021001643865 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

14/4/2020

MBVCB. 384792455. Maso: 3702. CT tu 0021001945185 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

14/4/2020

MBVCB384793169. Ung ho Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0991000023200 TRUONG HOANG HOAI LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

14/4/2020

MBVCB385291991. ung ho hai be ngo doc nam MS 3700. CT tu 1013033402 NGUYEN THI THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

14/4/2020

MBVCB385048247. ung ho 2 chau Thuan Sung bi ngo doc nam. o Hoang Su Phi. . . . Ha Giang. CT tu 0081001165696 NGUYEN THI KIM CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

14/4/2020

MBVCB384803413. Ung ho Ma so 3702. CT tu 0361000321986 NGUYEN HOANG PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

14/4/2020

MBVCB. 385050434. Ma so 3702. CT tu 0021001039526 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

14/4/2020

MBVCB. 385051306. nuoi 3 chau nho. CT tu 0451000384656 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

14/4/2020

MBVCB. 385305326. 3702. ong nuoi ba chau nho va chu benh tam than. CT tu 0421000501465 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

14/4/2020

MBVCB. 385306033. 3702. CT tu 0021001406380 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

14/4/2020

MBVCB. 384813384. 3702. CT tu 0011004210561 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

14/4/2020

MBVCB. 385308713. MS 3700 . CT tu 0011002656588 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

14/4/2020

MBVCB385061521. Giup do chau Hoang Van Tuan, 25 tuoi, que phuong Hoang Tan, TP Chi Linh, la thanh nien tinh nguyen tham gia chong dich covid - 19. Ma so 3697. . CT tu 0021001735442 DANG VAN CHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             2,000,000

14/4/2020

MBVCB385062197. Le Thi Thanh Tam ung ho ms 3702 Giap Van Tri. CT tu 0071000736339 LE THI THANH TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

14/4/2020

MBVCB. 384822718. test golive. CT tu 0451000476465 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                           1

14/4/2020

MBVCB. 385066501. ung ho ma so 3702. CT tu 0351001123586 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

14/4/2020

MBVCB385323105. ung ho GD ong Giap Van Tri thon Gia Tien, Tan Trung, Tan Yen,   Bac Giang. CT tu 0301000308042 NGUYEN HUYEN THUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

14/4/2020

MBVCB385072852. ung ho ma so 3702 . CT tu 0451000429538 HOANG THI BICH NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

14/4/2020

MBVCB385074025. ung ho ma so 3700: hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan dang dieu tri tai khoa hoi suc cap cuu benh vien nhi trung uong. CT tu 0351001077158 DO THI HONG NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

14/4/2020

MBVCB385075326. Ung ho o Giap Van Tri ms 3702 xa Tan Trung Tan Yen, Bac Giang. CT tu 0011002894830 LE THI VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

14/4/2020

MBVCB385140764. ung ho cho Mr Tuan Hai Duong dang dieu tri tai benh vien Viet Duc. CT tu 0301000309615 NGUYEN THI TUYET DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

14/4/2020

MBVCB. 385078055. ung ho ma so 3702. CT tu 0561000515134 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

14/4/2020

MBVCB. 385079670. ung ho ma so 3701. CT tu 0561000515134 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

14/4/2020

MBVCB385080790. ma so 3702, Ong Giap van Tri. CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

14/4/2020

MBVCB. 385081498. hung ho ma so 3699. CT tu 0561000515134 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

14/4/2020

MBVCB385083250. ung ho ma so 3700: hai anh em Thuan. CT tu 0141000727291 TRAN BICH VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

14/4/2020

MBVCB385085800. ung ho ong Giap Van Tri va cac chau nho, ma so 3702,   Que Tan Yen, Bac Giang.   Mong ong va cac chau Manh Khoe. CT tu 0991000028988 VU VAN TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

14/4/2020

MBVCB. 384898436. Ung ho hai be Thuy Hien va Huy Hieu ma so 3701. CT tu 0031000379636 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

14/4/2020

MBVCB. 385351679. Ma 3697: Hoang Van Tuan. CT tu 0011000471209 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

14/4/2020

MBVCB. 385353265. Ma 3702: ong Giap Van Tri. CT tu 0011000471209 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

14/4/2020

MBVCB. 384859528. ms 3701. mong moi dieu may man cho 2 chau. CT tu 0711000237763 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

14/4/2020

MBVCB385360046. ung ho 4 ong chau giap van tri. CT tu 0071000944756 PHAM NGUYEN DA QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

14/4/2020

MBVCB. 384867924. Ong Giap Van Tri so dt: 0973440291, ma so 3702 . CT tu 0031000129149 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

14/4/2020

MBVCB384868765. Ung ho Hai ae Sung Van Thuan. CT tu 0651000868783 HUYNH LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                200,000

14/4/2020

MBVCB385111818. MS3702 Ong Giap Van Tri -   Huyen Tan Yen , Tinh Bac Giang . CT tu 0541000231518 NGUYEN THI LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

14/4/2020

MBVCB384871953. giup ong Giap Van Tri, ma so 3702. CT tu 0391000985665 HUYNH THANH BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

14/4/2020

MBVCB385161144. ung ho 2 chau Sung van Thuan, ma so: 3700. CT tu 0491001543263 TO PHUONG HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

14/4/2020

MBVCB385117886. Ung ho ma so 3702. CT tu 0071003237765 NGUYEN TRUNG NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

14/4/2020

MBVCB. 384884057. MS 3697. CT tu 0161001652279 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

14/4/2020

297588. 140420. 132839. ung ho gia dinh o Tri o tan yen bac giang

                 100,000

14/4/2020

745226. 140420. 133219. Ung ho ma so 3699 ngo thi bach trang. me be minh lam FT20105035397077

                 200,000

14/4/2020

745563. 140420. 133311. Ung ho ma 3700, gia dinh bi nam doc FT20105743538984

                 100,000

14/4/2020

223975. 140420. 205736. MONG GD MAU QUA KHOI SOM BINH PHUC - 140420 - 20: 57: 36 223975

                 200,000

14/4/2020

139952. 140420. 133536. Phan Thuc Nhi -   ung ho MS: 3702

                 500,000

14/4/2020

836271. 140420. 164735. Giup MA SO 3702 Ong GIAP VAN TRI FT20105119053547

                 100,000

14/4/2020

140466. 140420. 133819. Phan Thuc Nhi -   ung ho MS: 3700

                 500,000

14/4/2020

918192. 140420. 202403. Ung ho gia dinh bac Giap Van Tri - ma so 3702 FT20105602377627

             1,000,000

14/4/2020

007140. 140420. 134129. CASHOUT247 0908168564 5341468990 200000

                 200,000

14/4/2020

172542. 140420. 095438. GUI TANG MA SO 3702. ONG GIAP VAN TRI THON GIA TIEN, XA TAN TRUNG , BAC GIANG. - 140420 - 09: 54: 37 172542

                 500,000

14/4/2020

348039. 140420. 210745. 3697

                   50,000

14/4/2020

348341. 140420. 211116. 3702

                   50,000

14/4/2020

198160. 140420. 134904. ma so 3700 Hai a e Sung Van Thuan

             1,000,000

14/4/2020

842985. 140420. 170035. Ung ho a Hoang Van Tuan nam tai vien Viet Duc FT20105080871599

                 300,000

14/4/2020

732140. 140420. 100422. Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

                 100,000

14/4/2020

169904. 140420. 092430. SANHSEACO GUI MA SO 3702 - 140420 - 09: 24: 30 169904

                   50,000

14/4/2020

137551. 140420. 101223. ung ho ma 3700

                 200,000

14/4/2020

497174. 140420. 094316. ung ho ma so 3702 Ong Giap Van Tri

                 500,000

14/4/2020

759323. 140420. 140932. Ung ho ma so 3697 FT20105853647901

                 200,000

14/4/2020

800702. 140420. 141235. ma so 3700 hai anh em SUNG VAN THUAN SUNG VAN THUAN

             1,000,000

14/4/2020

640306. 140420. 172048. UNG HO MA SO 3702: ONG GIAP VAN TRIDIA CHI: THON GIA TIEN, XA TAN TRUNG, HUYEN TAN YEN, TINH BAC GIANG

                 100,000

14/4/2020

948417. 140420. 220648. Giup do ma so 3702 FT20106531593906

                 200,000

14/4/2020

278271. 140420. 102856. CBNV San BB Capital chung tay ung ho ma so 3692

           22,000,000

14/4/2020

949697. 140420. 221229. Ma so 3702 Ong Giap Van Tri Dia chi Thon Gia Tien, xa Tan Trung, huyen Tan Yen, tinh   Bac Giang FT20

                 150,000

14/4/2020

193978. 140420. 142400. MA SO 3702: ONG GIAP VAN TRI - 140420 - 14: 23: 36 193978

             3,000,000

14/4/2020

871153. 140420. 103402. NPT UNG HO MA SO 3700

                 300,000

14/4/2020

949038. 140420. 142754. Ung ho cho ma so 3699

                 500,000

14/4/2020

949826. 140420. 143003. Ung ho cho ma so 3700

                 500,000

14/4/2020

950268. 140420. 143101. Ung ho cho ma so 3701

                 500,000

14/4/2020

506725. 140420. 173538. Ung ho ma so 3700

                 200,000

14/4/2020

785209. 140420. 103810. MS 3700 HAI ANH EM SUNG VAN THUAN

                 300,000

14/4/2020

950552. 140420. 143157. Ung ho cho ma so 3702

                 500,000

14/4/2020

212985. 140420. 173957. UNG HO ONG GIAP VAN TRI MA SO 3702 - 140420 - 17: 39: 56 212985

                 100,000

14/4/2020

209868. 140420. 104145. gui ma so 3696 va 3700 moi ma 500k.

             1,000,000

14/4/2020

589321. 130420. 223351. Ung ho ma so 3700 anh em Sung Van Thuan FT20105599262509

                 200,000

14/4/2020

033815. 130420. 223617. Chuong trinh tam long nhan ai. Cam on qui bao

             1,000,000

14/4/2020

484100. 140420. 054454. ho tro ma so 3700

                 200,000

14/4/2020

248595. 130420. 223838. MA SO 3700 UNG HO

                 100,000

14/4/2020

824463. 140420. 162359. UH ong Tri Bac Giang ma so 3702 FT20105010240005

                 100,000

14/4/2020

863367. 140420. 174610. Han Trong Thanh ung ho ma so 3702 FT20105902490630

                   50,000

14/4/2020

195608. 140420. 144033. UNG HO MA SO 3702 - 140420 - 14: 39: 55 195608

                 500,000

14/4/2020

255459. 130420. 224501. Ung ho BN ma so 3700 Ha Giang

                 500,000

14/4/2020

920910. 140420. 203205. Ck ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20105856148480

             1,000,000

14/4/2020

592013. 130420. 224932. Ung ho - Ma so 3699 FT20105390952326

                 500,000

14/4/2020

439925. 140420. 174959. MS 3702

                 100,000

14/4/2020

303227. 130420. 232218. UNG HO 2 CHAU BI NGO DOC NAM RUNG

                 500,000

14/4/2020

726037. 130420. 232933. Ms 3700 sung van thuan

                 200,000

14/4/2020

726105. 130420. 233243. Ms 3696 vu hong son

                 200,000

14/4/2020

120955. 130420. 234505. PhungKim ung ho: Ma so 3696 Ong Vu Hong Son

                 100,000

14/4/2020

688523. 140420. 110125. Ung ho ma so 3702 ong giap van tri FT20105056741675

                 200,000

14/4/2020

599416. 130420. 235528. Ms 3697. Mong em mau khoe FT20105345010737

                 100,000

14/4/2020

466140. 140420. 025614. Ung ho gia dinh ma so 3702

                 300,000

14/4/2020

256835. 140420. 000854. Ma So 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

14/4/2020

601049. 140420. 001306. Ung ho ma so 3701 ong Nguyen Thanh Huong FT20105719090246

                 100,000

14/4/2020

602428. 140420. 003111. Ung ho ma so 3701 ong Nguyen Thanh Huong FT20105920349530

             1,000,000

14/4/2020

828881. 140420. 163237. 3700 ho tro 2 chau van thuan FT20105742660952

                 100,000

14/4/2020

607431. 140420. 022442. Ung ho em tuan hai duong FT20105262037220

                 500,000

14/4/2020

726560. 140420. 025009. Ung ho ma 3701

                 200,000

14/4/2020

262765. 140420. 025754. ung ho 2 be mat me a

                 100,000

14/4/2020

215850. 140420. 182612. MA SO 3696: VU HONG SON - PHO NGUYEN KHUYEN - VINH TRU . LY NHAN - HA NAM - 140420 - 18: 26: 11 215850

                 500,000

14/4/2020

608609. 140420. 031451. Chung tay Ung ho Ma so 3700 FT20105030021756

                 200,000

14/4/2020

449340. 140420. 111921. Ung ho 2 anh em Ma So 3700 -   Huyen Chu

                 500,000

14/4/2020

165937. 140420. 151249. Ung ho ma so 3702 - ong Giap Van Tri

                 200,000

14/4/2020

166101. 140420. 151323. Ma so 3702: Ong Giap Van Tri Dia chi: Thon Gia Tien, xa Tan Trung, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang

                 100,000

14/4/2020

335064. 140420. 183455. Lam Chi giup ma so 3701

             2,000,000

14/4/2020

183851. 140420. 151831. Chuyen tien ung ho ms 3702 giap van tri

                 300,000

14/4/2020

922936. 140420. 203805. Ung ho gia dinh vung cao ngo doc nam FT20106922605677

                 200,000

14/4/2020

185936. 140420. 152058. gia dinh a Son Hoang giup MS 3702

             1,000,000

14/4/2020

188656. 140420. 131747. GIUP DO 2 EM BE NGO DOC NAM, MA SO 3700 - 140420 - 13: 17: 46 188656

                 500,000

14/4/2020

560449. 140420. 184239. UH 2 chau be bi ngo doc Ma so 3700

                 200,000

14/4/2020

702117. 140420. 113111. Thuy 300 k,   Loi 300 k ung ho gia dinh bi ngo doc nam FT20105000900982

                 600,000

14/4/2020

744765. 140420. 152337. Ung ho ma so 3709 Ong Giap Van Tri

             1,000,000

14/4/2020

120683. 140420. 072027. 5338692333 Chuyen qua MoMo ung ho ma so 3702 giap van tri

                 200,000

14/4/2020

188585. 140420. 152502. gia dinh a Son Hoang giup MS 3700, 3701

             1,000,000

14/4/2020

163528. 140420. 072637. MA SO 3700 HAI ANH EM SUNG VAN THUAN - 140420 - 07: 26: 37 163528

                 500,000

14/4/2020

190060. 140420. 152724. gia dinh a Son Hoang giup MS 3700

                 500,000

14/4/2020

617185. 140420. 073105. Ma so 3702 Giap van tri FT20105568480076

             1,000,000

14/4/2020

570282. 140420. 073128. ho tro HOANG VAN TUAN   Hai Duong

             1,000,000

14/4/2020

706789. 140420. 114235. Ma so 3702 FT20105683588320

                 100,000

14/4/2020

619377. 140420. 074843. Ung ho GD bi ngo doc nam FT20105240889587

                 200,000

14/4/2020

500971. 140420. 075424. Ung ho ma so 3700 SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN que Hoang Su Phi tinh Ha Giang

                 200,000

14/4/2020

279791. 140420. 075424. ung ho ma so 3702

                 100,000

14/4/2020

847110. 140420. 075910. Ung ho ms: 3702 ong Giap Van Tri

                 100,000

14/4/2020

621137. 140420. 080022. Can ho t41903 time city ck ung ho quy nhan ai ngay 14. 4 FT20105003100072

                 100,000

14/4/2020

038493. 140420. 080454. Ung ho 3 chau Bac Giang

                   50,000

14/4/2020

823050. 140420. 203640. Vietcombank 0451000476889 LUONG THI NGAN chuyen khoan

                 100,000

14/4/2020

477531. 140420. 043640. UNG HO MA SO 3702 ong GIAP VAN TRI

                 300,000

14/4/2020

489853. 140420. 071415. Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan

                 200,000

14/4/2020

713311. 140420. 115830. giup do ms 3700 FT20105363915600

                 500,000

14/4/2020

221647. 140420. 115953. Bao Chau ung ho ma so 3700

                 500,000

14/4/2020

806989. 140420. 154924. Ung ho anh em Sung Van Thuan FT20105693262600

                 200,000

14/4/2020

231966. 140420. 120615. ung ho be Hien a be Hieu   to dan pho 3 thi tran Cam Xuyen huyen Cam Xuyen tinh Ha Tinh

                 200,000

14/4/2020

998440. 140420. 121212. 200414000017349 Ma so 3700 anh Ho Huu Thai giup do hai anh em Sung Van Thuan va Thuan ZP5M8Q2KK6EG

             1,200,000

14/4/2020

233121. 140420. 193539. Ung ho ong Giap Van Tri -   Tan Yen, Bac Giang

                 200,000

14/4/2020

720008. 140420. 121644. Ung ho tu thien MS 3700 anh em Sung Van Thuan FT20105976556370

                 200,000

14/4/2020

651948. 140420. 094026. Ung ho ma so 3701 FT20105800713580

                 100,000

14/4/2020

380962. 140420. 083914. UNG HO MS 3702

                 200,000

14/4/2020

308048. 140420. 084558. UNG HO MA 3700 CHUC CAC CON MAU KHOE

                 500,000

14/4/2020

904275. 140420. 194242. ung ho MS3700 FT20105311902706

                 100,000

14/4/2020

814027. 140420. 160316. Ung ho 3700 FT20105013890605

                 300,000

14/4/2020

981899. 140420. 085352. ungbho ms3700

                 500,000

14/4/2020

987116. 140420. 160539. Ung ho ma so 3702. Ong Giap Van Tri, Thon Gia Tien, xa Tan Trung, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang

                 200,000

14/4/2020

905218. 140420. 003035. Ung ho MS 3697 Nguyen Thi Lien me chau Tuan

                 300,000

14/4/2020

214673. 140420. 160612. ung ho ms 3696 ong Vu Hong Son

                 200,000

14/4/2020

636025. 140420. 085828. Ma So 3702 . Good lucky so much. FT20105012400330

                 500,000

14/4/2020

636405. 140420. 085930. Ung ho ong Giap Van Tri - Ma so 3702 FT20105693046005

                 500,000

14/4/2020

167931. 140420. 090007. UNG HO MA SO 3700: HAI ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN - 140420 - 08: 59: 48 167931

                 500,000

14/4/2020

779192. 140420. 090130. ma so 3700 c nguyen thi minh ngoc ve an bac ninh ung ho 2 chau sung van thuan va sung van thuan

                 200,000

14/4/2020

728518. 140420. 124114. Ung ho 2 chau be ma 3700 FT20105347005816

                 200,000

14/4/2020

334498. 140420. 200516. ung ho ma 3700

                 100,000

14/4/2020

108659. 140420. 124359. Chuyen tien ung ho 2 be ma so 3700

                 500,000

14/4/2020

269010. 140420. 124457. 5341051036 Chuyen qua MoMo ung ho ma so 3702

                 200,000

14/4/2020

642175. 140420. 091531. Ung ho Ms 3702 FT20105416973590

                 200,000

14/4/2020

124667. 140420. 132701. can ho p8. 2210 time city ck ung ho quy nhan ai ngay 14. 04

                 100,000

14/4/2020

Sender: 01313007. DD: 140420. SHGD: 10000036. BO: NGUYEN HUY CUONG. MA SO 3701: ONG NGUYEN THANH HUONG DIA CHI: TO DAN PHO 3, THI TRAN CAM XUYEN, HUYEN CAM XUYEN, TINH HA TINH SO DT: 0353. 191. 509

                 100,000

14/4/2020

Sender: 01352002. DD: 140420. SHGD: 10000083. BO: LE THI KIM DUNG. UNG HO MS 3697

             5,000,000

14/4/2020

Sender: 79307005. DD: 140420. SHGD: 10004097. BO: NGUYEN VAN VINH. IBUNG HO MA SO 3702(500. 000); 3701(300. 000); 3700(200. 000); 3699(200. 000); 3698(150. 000); 3697(150. 000); 3696(150. 000); 3695(200. 000)

             1,850,000

14/4/2020

Sender: 01310012. DD: 140420. SHGD: 10003313. BO: NGUYEN VAN LUONG. MS 3701, ONG NGUYEN THANH HUONG DIA CHI, TO DAN PHO 3, THI TRAN CAM XUYEN, HUYEN CAM XUYEN, TINH HA TINH, TEL 0353. 191. 509.

                 500,000

14/4/2020

Sender: 01348002. DD: 140420. SHGD: 10001000. BO: QUY TU THIEN CUA ONG DQ HIEN. CHU TICH HDQT SHBONG DO QUANG HIEN HO TRO GIA DINH ANH HOANG VAN TUAN MS: 3697

         100,000,000

14/4/2020

Sender: 48304001. DD: 140420. SHGD: 10002598. BO: TRINH ANH TUAN. GIUP ONG GIAP VAN TRI,   MS 3702, DT: 0973440291 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

             1,000,000

14/4/2020

Sender: 01360002. DD: 140420. SHGD: 10000577. BO: NGUYEN VAN HUNG. UNG HO ONG GIAP VAN TRI     MA SO3702

                 300,000

14/4/2020

Sender: 48304001. DD: 140420. SHGD: 10006972. BO: PHAN TRONG THIEN. MA SO 3699 NGO THI BACH TRANGME BE MINH LAM TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

             1,000,000

14/4/2020

Sender: 01309001. DD: 140420. SHGD: 10000958. BO: PHAM THI TUYEN. UNG HO MA SO 3702

                 300,000

14/4/2020

Sender: 01341001. DD: 140420. SHGD: 10000648. BO: TRAN VAN GIANG. (2000000009479727)HO TRO MA SO 3700: HAI ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN

                 200,000

14/4/2020

Sender: 01310001. DD: 140420. SHGD: 10012023. BO: TRAN DUY TUNG. UNG HO MUA KHAU TRANG,   QUAN AO BAO HO CHONG COVID

                 300,000

14/4/2020

Sender: 79310001. DD: 140420. SHGD: 10013024. BO: NGUYEN THI ANH DAO. UNG HO MA SO 3535 CHI TRAN THI THI

                 200,000

14/4/2020

Sender: 79305001. DD: 140420. SHGD: 10003930. BO: NGUYEN NGOC HUE. UNG HO ONG GIAP VAN TRI     MA SO3702

                 700,000

14/4/2020

Sender: 79305001. DD: 140420. SHGD: 10004129. BO: NGUYEN NGOC HUE. UNG HO ONG NGUYEN THANH HUONG MA SO 3701

                 700,000

14/4/2020

Sender: 01310012. DD: 140420. SHGD: 10014375. BO: NGUYEN VAN LUONG. MS 3702, ONG GIAP VAN TRI THONGIA TIEN, XA TAN TRUNG, HUYEN TAN YEN, TINH BAC GIANG TEL, 0973440291

                 600,000

14/4/2020

Sender: 79310001. DD: 140420. SHGD: 10016409. BO: NGUYEN NGOC KHANH. MA SO 3702, ONG GIAP VAN TRI

                 100,000

14/4/2020

Sender: 01310001. DD: 140420. SHGD: 10017213. BO: DAO THANH CONG. GIUP DO MA SO 3700

             2,000,000

14/4/2020

Sender: 01204009. DD: 140420. SHGD: 19395060. BO: TRINH MINH CAN. TRINH MINH CAN CT UNG HO PHONG CHONG DICH COVID 19

             1,000,000

14/4/2020

Sender: 01310005. DD: 140420. SHGD: 10000041. BO: PHAM THI HOA BINH. UNG HO MS 3700

                 500,000

14/4/2020

Sender: 01310012. DD: 140420. SHGD: 10004102. BO: LE BA LAM. MA SO 3701, SO DT 0353. 191. 509

                 300,000

14/4/2020

Sender: 01310012. DD: 140420. SHGD: 10004858. BO: NGUYEN HOANG DOAN. HAI BE DUNG KHOI O HA NOI UNGHO MA SO 3696 SO TIEN 120000

                 120,000

14/4/2020

Sender: 79310001. DD: 140420. SHGD: 10002767. BO: LE THI HANG. UNG HO MS 3700

                 200,000

14/4/2020

Sender: 79310001. DD: 140420. SHGD: 10004737. BO: NGUYEN TUAN HIEP. ANH TAN VA ANH AN UNG HO 2 EMNHO THUAN THUAN   MA SO 3700

                 100,000

14/4/2020

Sender: 79310001. DD: 140420. SHGD: 10005231. BO: NGUYEN NGOC KHANH. MA SO 3701, ONG NGUYEN THANHHUONG

                 100,000

14/4/2020

ATM FTF. 10100010. 131208. 20200414. 102217. 9704366800501372030. FrAcc: 0021000579890. ToAcc: 0451000476889. GD: PHU QUOC - KS PHUONG ANHDUC KIEN GIANG   VN

             1,000,000

15/4/2020

MA SO 3703 NGUYEN QUANG THANH THON 8 XA HOANG DUC   HUYEN HOANG HOA   THANH HOA

                 500,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200450513001. NGUYEN HANH CHI. ma so 3702 ong Giap Van Tri 0973440291

                 100,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200956859002. Vu Thi THu Hang Khong can thiet Ung ho ma so 3700 (Hai em be bi ngo do nam rung)

                 300,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200636547001. quach dinh phuc tp. ninh binh Ma so 3703: Anh Nguyen Quang Thanh

                 100,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200592789001. NGUYEN THUY QUYNH ANH. Giup MS 3700 - hai em Sung Van Thuan, thon ban Pang, xa Ban May,   huyen Hoang Su Phi - Ha Giang

                 500,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200289029003. TRAN THI NGOC. Ung ho 2 anh em Sung Van Thuan, Sung Van Thuan. Ma so 3700

                 300,000

15/4/2020

IBVCB. 1504201019041001. Thao MS 3703   - Anh Nguyen Quang Thanh

                 500,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200178085001. Phuong, 299/21 Ly Thuong Kiet MS 3697, GD chi Lien, chuc chau Tuan mau khoe

                 300,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200223651003. DO LE QUYEN. UNG HO 3 CHAU CUA ONG GIAP VAN TRI

                 200,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200984521001. NGO THANH HUONG. UNg ho Ma so 3696: Ong Vu Hong Son

                 200,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200170527001. NGUYEN VIET CUONG. Ma so: 3702

             1,000,000

15/4/2020

IBVCB. 1504201029255002. NGUYEN VIET CUONG. Ma so: 3701

             1,000,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200832377001. Trung bui P12 - 18 - 04 Ung ho hoan canh kho khan

                 100,000

15/4/2020

IBVCB. 1504201003995003. Chi Nguyen TPHCM -   Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van

                 250,000

15/4/2020

IBVCB. 1404200528605001. NGUYEN THI THU HIEN. Ma so 3702: Ong Giap Van TriDia chi: Thon Gia Tien, xa Tan Trung, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang.

                 500,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200131121002. DUONG THAT DUNG. Ma so 3703

                 200,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200455521002. phan ngoc hung Giup ma so:   3703 (anh Nguyen Quang Thanh)

                   50,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200603907001. Ma so 3703: Anh Nguyen Quang Thanh Thon 8, xa Hoang Duc, huyen Hoang Hoa, tinh Thanh Xot xa

                   60,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200406203001. DANG CONG CHINH. Ung ho bn 3694 Lu Thi Trinh

                 100,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200171815001. Ma so 3702: Ong Giap Van Tri Thon Gia Tien, xa Tan Trung, h Tan Yen, Bac Giang hoan canh kho khan

                 100,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200800615001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 3703: Anh Nguyen Quang Thanh

                 300,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200682135002. Ma so 3703: Anh Nguyen Quang Thanh Thon 8, xa Hoang Duc, huyen Hoang Hoa, Thanh Hoa hoan canh kho khan

                 100,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200632021002. BUI THANH PHONG. (Ong) Ho Phi Hai chuyen tien ung ho (Chi) Nguyen Thi Mai maso: 3687. diachi: Xom Minh Yen, X. Xuan Thanh, H. Yen Thanh, T. Nghe An. sdt: 0367769608

             2,000,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200543581001. DUONG NGOC QUYNH. Giup do ma so 3703

                 300,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200166317002. maso: 3703 , anh nguyen quang thanh, thon 8, xa hoang duc, huyen hoang hoa, tinh thanh hoa anh thanh bi suy tim nang

                 500,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200522089003. BUI THANH PHONG. (Ong) Ho Phi Hai chuyen tien ung ho (Anh) Len Seo Canh maso: 3694. diachi: Thon Thuong 1, X. Dan Van, H. Hoang Su Phi, T. Ha Giang, sdt: 0362040748

             2,000,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200988721001. Oanh TPHCM Ma so 3703: Anh Nguyen Quang Thanh

                 200,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200051117004. BUI THANH PHONG. (Ong) Ho Phi Hai chuyen tien ung ho (Ong) Giap Van Tri maso: 3702, diachi: Thon Gia Tien, X. Tan Trung, H. Tan Yen, T. Bac Giang, sdt: 0973440291

             2,000,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200958773002. DUONG NGOC QUYNH. Giup do ma so 3702

                 200,000

15/4/2020

IBVCB. 1504200672965002. PHUNG KIM LONG 3703,   NGUYEN QUANG THANH

                 200,000

15/4/2020

MBVCB. 385675461. 3702. cha bi benh tim. con gai ko co ban tay. CT tu 0421000501465 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

15/4/2020

MBVCB. 386166554. test live. CT tu 0451000476465 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                         10

15/4/2020

MBVCB385422952. Ms 3700 -   Hai em Sung Van Thuan. CT tu 0071002992710 DOAN THI MY TINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

15/4/2020

MBVCB. 386163398. test live. CT tu 0451000476465 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                         10

15/4/2020

MBVCB385682713. ung ho Ma so 3703: Anh Nguyen Quang Thanh. CT tu 0451000398397 LE THUY TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

15/4/2020

MBVCB385431112. ung ho truong hop 3700. CT tu 0611000183589 PHAM KIM DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

15/4/2020

MBVCB386167735. ma so 3703. CT tu 0401001449626 PHUNG VAN VY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

15/4/2020

MBVCB386168120. ung ho 2 anh em Sung van Thuan va Sung van Thuan : Thon ban Pang, xa ban May, Huyen Hoang Su Phi, Ha Giang. CT tu 0591000243568 HOANG VAN KET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

15/4/2020

MBVCB. 385946875. ung ho Giap Van Tri ms 3702. CT tu 0021000914638 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

15/4/2020

MBVCB. 385948305. ung ho Nguyen Quang Thanh ms 3703. CT tu 0021000914638 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

15/4/2020

MBVCB385450300. MASO 3703. CT tu 0081001245948 LUU THANH THOAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

15/4/2020

MBVCB385708006. Ung ho ma so 3703 Nguyen Quang Thanh. CT tu 0021002278512 TRINH TUAN NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 150,000

15/4/2020

MBVCB. 385718136. ung ho ma so 3703. CT tu 0351001123586 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

15/4/2020

MBVCB. 385729581. ung ho ma so 3702. . CT tu 0501000196991 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

15/4/2020

MBVCB. 385729555. Bat ky. CT tu 0301000311736 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

15/4/2020

MBVCB. 385990434. ung ho. CT tu 0451000476572 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

15/4/2020

MBVCB385652966. ms 3700 - 2 em Thuan Thuan - hoangsuphi. CT tu 0071005770472 LE XUAN CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

15/4/2020

MBVCB385499310. 3700. CT tu 0611001921094 PHAM THI THUY HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

15/4/2020

MBVCB. 385509694. Ms 3697. CT tu 0011004210610 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

15/4/2020

MBVCB. 385513536. Ms 3701. CT tu 0011004210610 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

15/4/2020

MBVCB385514599. Ma so: 3703 Nguyen Quang Thanh -   Thon 8 - xa Hoang Duc -   huyen Hoang Hoa - Thanh Hoa. CT tu 1031000008728 VU DINH TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

15/4/2020

MBVCB. 385515427. Ms 3703. CT tu 0011004210610 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

15/4/2020

MBVCB385519574. ung ho ma so 3700. CT tu 0551000064418 TRUONG THI DUNG TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

15/4/2020

MBVCB. 385525745. ma so 3782 -   Giap Van Tri, Bac Giang. CT tu 0011004009940 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

15/4/2020

MBVCB386037295. ung ho ma so: 3703. CT tu 0621000443123 HO VAN CHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                100,000

15/4/2020

MBVCB. 385531569. ms 3702 - Giap Van Tri, Bac Giang. CT tu 0011004009940 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

15/4/2020

MBVCB386042992. ms 3703, ung ho a nguyen quang thanh. CT tu 0491000070569 PHAM VAN HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

15/4/2020

MBVCB. 385657330. Thon 8, xa Hoang Duc, huyen Hoang Hoa, tinh Thanh . CT tu 0351000730255 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

15/4/2020

MBVCB385780880. uh ma so 3703. CT tu 0851000024934 PHAM HAI LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

15/4/2020

MBVCB385782279. ung ho: ms 3703 a Ng Quang Thanh. CT tu 0011003486224 NGUYEN TAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

15/4/2020

MBVCB386055045. ung ho ma so 3700. CT tu 0011003155977 BUI DIEU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

15/4/2020

MBVCB386056661. ung ho 3703 Nguyen Quang Thanh. CT tu 0821000019065 NGUYEN VAN QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

15/4/2020

MBVCB385559023. Ma so 3700. Hai anh em Sung Van Thuan -   Hoang Su Phi - Ha Giang. CT tu 0111000169415 VO CONG KHANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

15/4/2020

MBVCB385830570. ma so 3703. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   20,000

15/4/2020

MBVCB385835155. Ms 3703 : nguyen quang thanh. CT tu 0541000292484 MAI NGOC TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 150,000

15/4/2020

MBVCB386112202. Ung ho Ma so 3703: Anh Nguyen Quang Thanh. CT tu 0541000195535 HOANG TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

15/4/2020

MBVCB. 385606004. ma so 3703. CT tu 0011004366218 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

15/4/2020

MBVCB. 386127929. Ma so 3703: Anh Nguyen Quang Thanh. CT tu 0071003514018 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

15/4/2020

MBVCB385645332. ung ho ms 3535 Tran Thi Thi huyen Nam Sach Hai Duong. CT tu 0021001017508 PHAM THI THU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

15/4/2020

MBVCB. 385620451. ms 3700. CT tu 0711000279068 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

15/4/2020

MBVCB. 385621773. ms 3699. CT tu 0711000279068 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

15/4/2020

MBVCB. 385622932. ms 3698. CT tu 0711000279068 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

15/4/2020

MBVCB. 385624028. ms 3696. CT tu 0711000279068 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

15/4/2020

MBVCB385372220. ung ho MS3700: hai anh em Sung van Thuan va Sung van Thuan. CT tu 0031000450854 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

15/4/2020

MBVCB385865592. ung ho ma so 3702. CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

15/4/2020

MBVCB385867536. ung ho ma so 3700. CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

15/4/2020

MBVCB. 385907632. Ma so 3703. CT tu 0021001039526 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

15/4/2020

MBVCB385872538. ung ho ma so 3698 va 3699. CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 400,000

15/4/2020

MBVCB385381911. 3702 giap van tri. CT tu 0031000433968 TRAN TRUNG HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

15/4/2020

MBVCB385383297. giup MS3702 - Giap Van Tri (Bac Giang). CT tu 0071000840296 NGUYEN HONG TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 400,000

15/4/2020

MBVCB385876013. 3701 ong nguyen thanh huong. CT tu 0011004346438 NGO THI MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

15/4/2020

MBVCB. 385392900. Ma so 3702: Ong Giap Van Tri. CT tu 0071003514018 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                  50,000

15/4/2020

MBVCB. 386155877. Ma so 3703. CT tu 0601000468316 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

15/4/2020

MBVCB385385864. thien nguyen. CT tu 0711002109565 CAO VAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

15/4/2020

MBVCB. 385387348. Gui ong Ms 3702. CT tu 0971000005075 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

15/4/2020

MBVCB385389980. ma so 3700 hai anh em sung van thuan mong gia dinh mau khoe. CT tu 0011003998056 DO THI THU HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

15/4/2020

MBVCB385883369. PQToan giup ma so 3702. CT tu 0711000669669 PHAM QUANG TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

15/4/2020

012333. 150420. 092443. Ung ho ma so 3700 FT20106677850052

                 200,000

15/4/2020

445468. 150420. 195043. ngoc anh T1 ung ho ma so 3703

                 100,000

15/4/2020

021803. 150420. 094637. Chuyen cho ma 3703 FT20106839712348

                   50,000

15/4/2020

289868. 150420. 133542. GIUP DO ONG GIAP VAN TRI tien thai

                 200,000

15/4/2020

299402. 150420. 200815. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451000476889 - BAO DIEN TU DAN TRI FT20106769901727

             2,000,000

15/4/2020

033285. 150420. 101159. Ung ho ma so 3700 -   sung Van Thuan FT20106125304903

             1,000,000

15/4/2020

033485. 150420. 101227. MS 3702 Nguyen Hong Ly ung ho FT20106298133082

                 200,000

15/4/2020

765034. 150420. 101238. Ung ho. Ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

15/4/2020

683563. 150420. 202752. Ung ho ma so 3700

             4,000,000

15/4/2020

151236. 150420. 101944. ungho gd ngo doc nam

                 200,000

15/4/2020

131357. 150420. 140957. Ung ho ma so 3700, nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT20106003420307

                 500,000

15/4/2020

955252. 140420. 223917. Nguyen Hoang Tung ung ho ma so 3702 FT20106517745391

                 200,000

15/4/2020

096372. 140420. 224438. Tran Thi Van, ma so 3695,   ung ho bn K

                 350,000

15/4/2020

956718. 140420. 224649. Ung ho ma 3700 2 con sung van Thuan FT20106861619006

             1,000,000

15/4/2020

958295. 140420. 225715. Ma so 3700 FT20106229654306

                 300,000

15/4/2020

958710. 140420. 230013. Ung ho ma so 3701 chuc cac em hanh phuc binh an FT20106065069000

                 100,000

15/4/2020

958920. 140420. 230152. Ung ho ma so 3702 chuc cac em binh an FT20106970639106

                 100,000

15/4/2020

368248. 150420. 143649. Gui gia dinh o Ha Giang MS 3700

             2,000,000

15/4/2020

052341. 150420. 105036. Ung ho ma so 3703 A. Nguyen Quang Thanh FT20106576513179

                 200,000

15/4/2020

052430. 150420. 105047. Ctien ung ho MS 3697 FT20106702428585

             1,000,000

15/4/2020

454064. 150420. 212350. ung ho em hoang van tuan

                 100,000

15/4/2020

962352. 140420. 233121. Ung ho em Hoang Van Tuan, MS 3697, tinh nguyen vien chong Covid - 19, gap tai nan FT20106620096926

                 500,000

15/4/2020

524427. 150420. 212826. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 150,000

15/4/2020

146813. 150420. 144133. Ma So 3702 FT20106155661435

                 200,000

15/4/2020

758471. 140420. 235834. MS3700 Ban doc Hanh ung ho 2 anh em Thuan va Thuan

                 200,000

15/4/2020

275774. 150420. 000055. VT ung ho MS 3702 Ong Giap Van Tri - Bac Giang

                 500,000

15/4/2020

455172. 150420. 213752. Ung ho ms 3702 ong Giap Van Tri

                 300,000

15/4/2020

356850. 150420. 003439. Gia dinh a Pao an nam doc

                   50,000

15/4/2020

455476. 150420. 214215. Ung ho ms 3700 hai ae Sung Van Thuan Thuan

                 200,000

15/4/2020

968841. 150420. 004515. Em nhan ung ho gia dinh ong Giap Van Tri Ma so 3702 FT20106808920301

                 200,000

15/4/2020

128812. 150420. 005633. Ung ho MS 3702 : ong Giap Van Tri

             1,000,000

15/4/2020

151618. 150420. 145038. Ung ho ma so 3703 FT20106190759840

                 500,000

15/4/2020

408677. 150420. 145243. Gop cho ma so 3703

                 300,000

15/4/2020

244376. 150420. 174147. Nguyen thi thu hien ha noi giup do chi tran thi hai duong FT20106270810717

                 500,000

15/4/2020

971645. 150420. 014001. ung ho ma so 3702 ong Giap Van Tri FT20106679300305

                 100,000

15/4/2020

971683. 150420. 014058. ung ho ma so 3696 ong Vu Hong Son FT20106707931820

                 100,000

15/4/2020

971741. 150420. 014229. ung ho ma so 3699 chi Ngo Thi Bach Trang FT20106108120395

                100,000

15/4/2020

971788. 150420. 014327. ung ho ma so 3700 Sang Van Thuan Sang Van Thuan FT20106005009728

                 100,000

15/4/2020

153482. 150420. 145406. Ma so 3701 FT20106684503099

                 200,000

15/4/2020

972336. 150420. 020011. ung ho maso 3701 ong Nguyen Thanh Huong FT20106900470507

                 200,000

15/4/2020

545621. 150420. 111001. ung ho ms 3700

                 200,000

15/4/2020

733621. 150420. 215633. Ung ho ms 3689

                 100,000

15/4/2020

316303. 150420. 093429. ung ho ma so 3702

                 200,000

15/4/2020

738519. 150420. 145804. Ma so 3692 ung ho tuyen dau chong dich

                 500,000

15/4/2020

701228. 150420. 034217. ung ho hai be ngo doc nam rung

                 200,000

15/4/2020

948879. 150420. 220702. ung ho MS 3702

                 800,000

15/4/2020

949428. 150420. 220923. ung ho MS 3699

                 300,000

15/4/2020

248670. 150420. 175150. UNG HO 2 CHAU BE - MA SO 3701 FT20106402213618

                 200,000

15/4/2020

142304. 150420. 111822. UNG HO MA SO 3699, 3700, 3701, 3702

             2,000,000

15/4/2020

775826. 150420. 175308. Ban ho niem chua Cu Linh tp Hai Duong

             3,200,000

15/4/2020

457472. 150420. 221256. chuyen cho ms 3693 chi phan thi van ha tinh

             1,000,000

15/4/2020

978145. 150420. 063016. Ung ho Chau Thuan va Thuan ngo doc nam dang DT tai vien Nhi FT20106166706002

                 500,000

15/4/2020

540731. 150420. 175922. Ung ho ma so: 3700

                 300,000

15/4/2020

162546. 150420. 151027. Ma so 3700 FT20106363005726

                 300,000

15/4/2020

070837. 150420. 112921. Ung ho ms 3703 anh Nguyen Quang Thanh FT20106678211923

                 300,000

15/4/2020

889677. 150420. 230749. Ma so 3703 Anh Nguyen Quang Thanh

                 200,000

15/4/2020

659640. 150420. 181542. Chuyen tien lien ngan hang

                 100,000

15/4/2020

862043. 150420. 231542. UH MS3699, 3700, 3701, 3702, 3703 - Moi MS 100K FT20107747119636

                 500,000

15/4/2020

039283. 150420. 075823. Ung ho Ma so 3692 chong dich Covid19

                 100,000

15/4/2020

350256. 150420. 231947. Linh Vu USA giup MS3696 FT20107500739438

             1,200,000

15/4/2020

187537. 150420. 233312. CASHOUT247 0948916985 5355682806 50000

                   50,000

15/4/2020

078305. 150420. 114629. ung ho 2 chau FT20106504745371

                 200,000

15/4/2020

352868. 150420. 234346. MS 3703 anh Nguyen Quang Thanh FT20107784780432

                 100,000

15/4/2020

893891. 150420. 234354. ung ho ma so 3703

                 500,000

15/4/2020

390190. 150420. 115546. MASO 3703 NGUYEN QUANG THANH

                 500,000

15/4/2020

390829. 150420. 120101. MASO 3702 GIAP VAN TRI

             1,500,000

15/4/2020

110905. 150420. 131635. Ma so 3703 Nguyen Quang Thanh FT20106758829200

                 100,000

15/4/2020

997845. 150420. 084550. Ung ho ma so 3700 2 anh em sung van thuan va sung van sung van thuan FT20106665078414

                 500,000

15/4/2020

838876. 150420. 084844. ung ho MS 3700

                 500,000

15/4/2020

998939. 150420. 084858. Ma so 3703 FT20106030003600

                   50,000

15/4/2020

838910. 150420. 084925. MoMo 0903468216 bac Hoa Ngoc Ha Ha Noi ung ho nhan ai cac ma so 3697 3694 3687 3676 moi truong hop 2

                 800,000

15/4/2020

235071. 150420. 085414. UNG HO MS 3702 . XIN CAM ON - 150420 - 08: 54: 00 235071

             1,000,000

15/4/2020

000997. 150420. 085512. 3700 ung ho 2 em Sung Van Thuan Sung Van Thuan FT20106786979067

                 100,000

15/4/2020

445160. 150420. 194728. Ung ho ma so 3702 ong Giap Van Tri

                 100,000

15/4/2020

184931. 150420. 155015. MS 3703 NGUYEN QUANG THANH FT20106071179371

                   50,000

15/4/2020

585458. 150420. 123010. ung ho 2 be ma so 3700 Sung Van Thuan va Sung Van Thuan bi ngo doc nam

                 200,000

15/4/2020

367429. 150420. 090505. Ms 3703

                 100,000

15/4/2020

684970. 150420. 123551. 5350080330 Chuyen qua MoMo Ung ho ma so 3703

                 200,000

15/4/2020

236402. 150420. 091142. HO TRO ANH NGUYEN QUANG THANH, GIANG VO, DONG DA,   HA NOI. MS: 3703 - 150420 - 09: 11: 24 236402

                 800,000

15/4/2020

350252. 150420. 004153. Ung ho ma so 3703

                 100,000

15/4/2020

855985. 150420. 091322. Ung ho ma so 3700 hai anh em SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN

                 500,000

15/4/2020

273697. 150420. 160302. UNG HO 2 E THUAN THUAN AN PHAI NAM DOC - 150420 - 16: 02: 58 273697

                 100,000

15/4/2020

881546. 150420. 092052. Ung ho ong Giap Van Tri -   ma so 3702 FT20106780864517

                 100,000

15/4/2020

237202. 150420. 092125. SANHSEACO GUI MA SO 3703 - 150420 - 09: 21: 07 237202

                   50,000

15/4/2020

Sender: 01310012. DD: 150420. SHGD: 10000095. BO: NGUYEN THI HANG. UNG HO 3702

                 200,000

15/4/2020

Sender: 01360002. DD: 150420. SHGD: 10000336. BO: VU HOANG CAM. UNG HO MA SO 3700

                 200,000

15/4/2020

Sender: 01321001. DD: 150420. SHGD: 10000526. BO: PHAM THI BICH DIEP. UNG HO MA SO 3702 ONG GIAP VAN TRI DT 09373440291 DC THON GIA TIEN XA TAN TRUNG HUYEN TAN UYEN TINH BAC GIANG

                 200,000

15/4/2020

Sender: 48304001. DD: 150420. SHGD: 10003090. BO: DANG THI NGOC LAN. GIUP MS 3702 GIAP VAN TRI TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 500,000

15/4/2020

Sender: 01310005. DD: 150420. SHGD: 10010992. BO: PHAM THI MINH HIEN. CHI SE MA SO 3703 KINH CHUCGIA DINH A MANH KHOE

                 300,000

15/4/2020

Sender: 01360002. DD: 150420. SHGD: 10000676. BO: NGUYEN DUY THUAN. UNG HO CAC MA SO 3701 3702 3703 MOIMA SO 500K

             1,500,000

15/4/2020

Sender: 79310001. DD: 150420. SHGD: 10007682. BO: HA PHUONG THAO. UNG HO MS 3700:   HAI ANH EM SUNGVAN THUAN VA SUNG VAN THUAN

                 200,000

15/4/2020

Sender: 01310005. DD: 150420. SHGD: 10007718. BO: HA PHUONG THAO. UNG HO MS 3703:   ANH NGUYEN QUANGTHANH

                 100,000

15/4/2020

Sender: 79310001. DD: 150420. SHGD: 10005163. BO: TRAN NGUYEN DIEU LINH. LINHTND UNG HO MS3701

                 100,000

15/4/2020

Sender: 01310001. DD: 150420. SHGD: 10008548. BO: LE MINH DUC. UNG HO MS 3702 GIAP VAN TRI

             1,000,000

15/4/2020

Sender: 01310012. DD: 150420. SHGD: 10015423. BO: NGUYEN NGOC KHANH. MA SO 3703, ANH NGUYEN QUANGTHANH

                 100,000

15/4/2020

Sender: 01204001. DD: 150420. SHGD: 11420943. BO: NGUYEN THI HUYEN. UNG HO HAI ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN MA SO 3700

                 500,000

15/4/2020

Sender: 01310005. DD: 150420. SHGD: 10021608. BO: NGUYEN THI THANH THAO. CHAU THAO UNG HO BA TRANTHI THI

                 500,000

15/4/2020

Sender: 01310005. DD: 150420. SHGD: 10000023. BO: NGUYEN THI NGA. UH MS 3700. 2 ANH E SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN

                 100,000

15/4/2020

Sender: 01310005. DD: 150420. SHGD: 10000751. BO: LUONG THI MINH THUY. NOP TIEN MA 3697 NGUYEN THILIEN

             1,000,000

15/4/2020

Sender: 01310005. DD: 150420. SHGD: 10005313. BO: TRAN NGUYEN DIEU LINH. LINHTND UNG HO MS3694

                 200,000

15/4/2020

Sender: 01310012. DD: 150420. SHGD: 10005721. BO: NGUYEN CHIEN THANG. UNG HO HOAN CANH 3702

                 600,000

15/4/2020

Sender: 01310001. DD: 150420. SHGD: 10005529. BO: TRAN NGUYEN DIEU LINH. LINHTND UNG HO MS3700

                 200,000

15/4/2020

Sender: 01310001. DD: 150420. SHGD: 10005395. BO: LUONG DIEU HUYEN. MS 3700   2 ANH EM SUNG VAN THUAN

                 200,000

16/4/2020

HOI DONG NIEN TRAU VANG 1973 TINH QUANG NINH UNG HO CHAU TUAN, DIA CHI CHI LINH SAO DO HAI DUONG

           10,000,000

16/4/2020

TRAU VANG 1973 VIET NAM UNG HO CHAU TUAN TAI NAN DIA CHI: CHI LINH SAO DO HAI DUONG

           11,300,000

16/4/2020

MA SO NHAN AI 3703 - 300K, MA SO 3702 - 300K

                 600,000

16/4/2020

TRAN THI THANH TU THIEN MA3702 O NOI GIAP VAN TRI NUOI 3CHAU NHO BO ME BO DI TEL 0973440291

                 500,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200237999001. NGUYEN LOC THANH. Ung ho cau hoc tro ngheo tinh Tien Giang

                 100,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200571859002. Mai Thi Thanh Hoa Nha Trang 3702

                 300,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200852771003. Mai Thi Thanh Hoa Nha Trang 3704

                 100,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200311983002. NGUYEN DUC NAM. Ung ho Ma so 3702: Ong Giap Van Tri Dia chi: Thon Gia Tien, xa Tan Trung, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang

                 100,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200668529001. quach dinh phuc tp. ninh binh Ma so 3704: Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa

                 100,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200195323001. Nguyen Thi Phuong Mai Hoa Bang, Cau Giay, Ha Noi Ma so 3704

                 200,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200651385002. VU THI HONG MINH. Ba Phan Thi Hoang Anh ung ho dieu tri tai nan cho anh Hoang Van Tuan

             1,000,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200534673001. DINH THI BICH NGOC. Ung ho Ma so 3699

                 500,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200709637002. Tran Hai Yen Westbay - Ecopark Ung ho chau Minh Lam - ma so 3699

                 500,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200947057001. Su hcm Hcm Ung ho ma 3704

             1,000,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200238911001. NGUYEN THANH HANG. Ung ho ma so 3702: Ong Giap Van Tri

                 200,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200554869001. UONG VAN HOA. Cu Uong Pham Quyen ung ho Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200203367001. NGUYEN NGOC VU. Ma so 3704: Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa . Dia chi: Ap My Chanh, xa Long Tien, huyen Cai Lay, tinh Tien Giang. DT: 0334. 189. 577.

                   20,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200965629001. Hoai Phu Nhuan Ma so 3703

                 500,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200604985002. PHAM THI HAC. Bui Thi Thai -   0977609805, ung ho Hoang Van Tuan ma so 3697 Chi Linh, Hai Duong

                 200,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200676813001. NGUYEN HUU THANH. Giup ma so 3704

             1,000,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200219981001. Ma so 3704: Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa . Ap My Chanh, xa Long Tien, huyen Cai Lay, tinh Tie Cau hoc tro

                   60,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200492875001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 3704: Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa

                 300,000

16/4/2020

IBVCB. 1604201017675001. Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa Tien Giang ma so 3704

                 110,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200198059001. Nguyen Thi Ngoc Hoa Ap My Chanh, x. Long Tien,   h. Cai Lay, Tien Giang Ma so 3704

                 200,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200393309001. HOANG TRONG DUC. ung ho ms 3702 - 3703 - 3704 moi ms 100 k   - cau mong quy vi manh khoe -   ADIDAPHAT

                 300,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200294453003. Be Bao Diep (Long Bien) Ung ho Quy Nhan Ai bao Dan Tri

                 200,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200157533003. HUYNH THI ANH CHI. Vo Thi Hong Van Ma so 3702 Ong Giap Van Tri SDT 0973440291

                 300,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200551185002. NGUYEN THI THUY DUNG. Ung ho ma so 3701. Ong Nguyen Thanh Huong - Ha Tinh

             1,000,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200776933003. DANG THI NGOC QUY. TieuMy - TieuNhu   - TuanKiet ung ho: Ma so 3704 - Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa . Dia chi: Ap My Chanh, xa Long Tien, huyen Cai Lay, tinh Tien Giang.

                 300,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200407331005. DANG THI NGOC QUY. TieuMy - TieuNhu   - TuanKiet ung ho: Ma so 3700   - Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan, Ha Giang.

                 400,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200643735001. PHAM HOANG VIET SOC TRANG Ho tro hoan canh em Nguyen Quang Thanh,   Ma so 3703

                 200,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200947645002. Be Minh Lam B1/3G ap 2, Vinh Loc A, Binh Chanh,   TPHCM Ung ho Ma so 3699 (be Minh Lam)

                 200,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200826961002. PHAM HOANG VIET SOC TRANG Ho tro ma so 3704

                 200,000

16/4/2020

IBVCB. 1604200712701001. Thao MS 3704   - Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa

                 500,000

16/4/2020

MBVCB. 386490916. MSo 3704 Nguyen Thi Ngoc Hoa. CT tu 0061001012205 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

16/4/2020

MBVCB386717596. ung ho MS 3700. CT tu 0611001959626 PHAM THI THU YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

16/4/2020

MBVCB386197548. ma 3703. CT tu 0711000275439 TRAN VAN MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             2,000,000

16/4/2020

MBVCB. 386511340. Maso 3704. CT tu 0021000562612 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

16/4/2020

MBVCB. 386222686. Ma so 3704. CT tu 0021001039526 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

16/4/2020

MBVCB386229463. Ma so 3704: chi Nguyen Thi Ngoc Hoa, Cai Lay, Tien Giang. CT tu 0601000458804 LE MANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

16/4/2020

MBVCB. 386783007. Ma so 3704: ?Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa . . CT tu 0071003514018 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

16/4/2020

MBVCB386721398. UNG HO BE HUYNH LONG. CT tu 0541000331724 PHAM THI TINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

16/4/2020

MBVCB. 386244471. Ma so 3704. CT tu 0781005858585 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

16/4/2020

MBVCB386258955. ma so 3704. CT tu 0611001940711 NGUYEN VAN THUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   30,000

16/4/2020

MBVCB. 386267719. Ong Ba ngoai nuoi 2 chau nho Me mat. CT tu 0731000817194 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

16/4/2020

MBVCB. 386269988. Nuoi 4 chau nho. CT tu 0731000817194 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

16/4/2020

MBVCB386824685. UNG HO MA SO 3700. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

16/4/2020

MBVCB386825200. UNG HO MA SO 3701. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

16/4/2020

MBVCB386825677. UNG HO MA SO 3702. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

16/4/2020

MBVCB. 386281768. 3704. CT tu 0011004210561 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

16/4/2020

MBVCB386826121. UNG HO MA SO 3703. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

16/4/2020

MBVCB386826551. UNG HO MA SO 3704. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

16/4/2020

MBVCB386292638. ung ho ma so 3704. CT tu 0011000916578 MAI VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

16/4/2020

MBVCB. 386304629. ung ho chi Nguyen Thi Ngoc Hoa MS3704. CT tu 0011002263751 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

16/4/2020

MBVCB386850727. ma so 3704. CT tu 0451000273339 NGUYEN HUONG GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

16/4/2020

MBVCB. 386323447. ms 3704: Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa, tien giang. CT tu 0061001010291 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

             3,000,000

16/4/2020

MBVCB. 386323418. Giup tri benh cho ba va hoc tap 3 be cua gia dinh. CT tu 1013252693 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 250,000

16/4/2020

MBVCB386601111. ma so 3704. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   20,000

16/4/2020

MBVCB. 386338012. bi ung thu. CT tu 0071001292302 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

16/4/2020

MBVCB386731083. Ma so 3704. CT tu 0711000241529 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

16/4/2020

MBVCB386635625. ms: 3702 ong giap van tri. CT tu 0011004037324 DUONG THI HAI YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

16/4/2020

MBVCB386635376. Ma so 3652: Chi Hoang Thi Linh. CT tu 0011001308313 NGUYEN THI VAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

16/4/2020

MBVCB. 386901557. 3703. CT tu 0351000829153 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

16/4/2020

MBVCB386369202. Ung ho ms 3700. CT tu 0451000202447 DO THI NGOC BICH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

16/4/2020

MBVCB386638936. Ma so 3653: Chi Doan Thi Hao. CT tu 0011001308313 NGUYEN THI VAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

16/4/2020

MBVCB. 386383617. Ma So 3704: gia dinh kho khan, 3 con nho. CT tu 0351000867882 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                400,000

16/4/2020

MBVCB386658544. unh ho hai con Thuan va Thuan. Ma so 3700. CT tu 0121000897152 NGUYEN THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

16/4/2020

MBVCB386412347. goi giup C : Nguyen thi Ngoc Hoa, ma so: 3704, Tien Giang. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

16/4/2020

MBVCB. 386696937. ma so 3704 nguyen thi ngoc hoa. CT tu 0491000413138 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

               100,000

16/4/2020

MBVCB386707954. amy ung ho truong hop 3700 Sung Thuan. CT tu 0501000070957 NGUYEN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

16/4/2020

160141. 160420. 184437. Vietcombank 0451000476889 3700 ung ho 2 em thuan

                 200,000

16/4/2020

468801. 160420. 115845. Mai Lick tu thien cho DT bnms3698 16. 4 FT20107892034450

                 100,000

16/4/2020

561260. 160420. 153804. Trinh Minh Tuan va Dang Thi Hong Hai ung ho ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan F

                 200,000

16/4/2020

563723. 160420. 154124. Trinh Minh Tuan va Dang Thi Hong Hai gui toi MS 3702 ong Giap Van Tri, dt 0973440291 FT2010782177648

                 200,000

16/4/2020

564703. 160420. 154252. Ung ho ms 3700 FT20107029373980

                 100,000

16/4/2020

210257. 160420. 182629. Quynh Le giup do 2ae Sung Van Thuan, Ma so 3700

                 300,000

16/4/2020

408521. 160420. 084903. CHAU PHUC NGUYEN CK UNG HO MS 3704

                 100,000

16/4/2020

524055. 160420. 155042. Ung ho Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan o Hoang Su Phi Ha Giang

                 500,000

16/4/2020

663503. 160420. 192227. Ung ho ms 3704 FT20107843860158

                 200,000

16/4/2020

576615. 160420. 160301. Ung ho chi Hoa, Tien Giang,   ma so 3704 FT20107150641379

                 500,000

16/4/2020

576924. 160420. 160346. Ung ho ma so3697 Nguyen Thi Lien , ben tam, TX chi linh, tinh hai duong FT20107605425057

                 200,000

16/4/2020

598939. 160420. 081417. ung ho MS 3700 100ng ms 3702 100ng ms 3704 100ng

                 300,000

16/4/2020

578065. 160420. 160559. 3704 FT20107303761665

                 200,000

16/4/2020

526288. 160420. 160632. Ung ho

                 100,000

16/4/2020

401135. 160420. 092454. Ma so 3704 FT20107805099507

                 100,000

16/4/2020

645515. 160420. 125438. Phuc ung ho

                 300,000

16/4/2020

774067. 160420. 093121. IBFT Ung ho ms 3704 Ng T Ngoc Hoa TG

                 300,000

16/4/2020

309876. 160420. 093151. SANHSEACO GIU MA SO 3704 - 160420 - 09: 31: 50 309876

                   50,000

16/4/2020

404138. 160420. 093230. Ung ho ma so 3700 FT20107397253832

                 200,000

16/4/2020

425242. 160420. 130847. TRAN THI ANH NGUYET CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

16/4/2020

496104. 160420. 131136. Ung ho chi Nguyen Thi Ngoc Hoa - Ma so 3704 FT20107024380303

                 800,000

16/4/2020

608978. 160420. 095101. Ung ho MS 3702 ong GIAP VAN TRI

                 300,000

16/4/2020

479686. 160420. 095037. Cau Lac Bo CEO Bac Ninh ung ho ma so 3697

           20,000,000

16/4/2020

685794. 160420. 202005. ung ho anh nguyen quang thanh bi suy tim

                 200,000

16/4/2020

423158. 160420. 162754. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 MS 3702 ung ho Ong GIAP VAN TRI

             1,000,000

16/4/2020

240782. 160420. 095859. Gui anh Hoang Van Tuan Chi Linh Hai Duong

                 500,000

16/4/2020

415290. 160420. 095858. Ung ho ma so 3700. Hai chau o Ha Giang FT20107890568532

                 200,000

16/4/2020

505446. 160420. 133643. Ung ho ma so 3704 Nguyen Thi Ngoc Hoa FT20107377591419

                 200,000

16/4/2020

595803. 160420. 100056. Ung ho ms 3702

                 100,000

16/4/2020

239252. 160420. 134529. GIUP DO GIA DINH CHAU LONG -   MS 3704

                 500,000

16/4/2020

563249. 160420. 082231. Ung ho ma: 3702

                 100,000

16/4/2020

512389. 160420. 135330. NH99 ung ho ma so 3704, chi Nguyen Thi Ngoc Hoa FT20107562103000

                 300,000

16/4/2020

058773. 160420. 082259. 3704

                 100,000

16/4/2020

696431. 160420. 205444. Ung ho ma so 3704 FT20108157005192

                 300,000

16/4/2020

515369. 160420. 165523. CO GIANG TRANG UH MA SO 3700 2 CHAU SUNG VAN THUAN

             1,000,000

16/4/2020

714179. 160420. 210529. Gui ma so 3704 chi Nguyen Thi Ngoc Hoa

                 200,000

16/4/2020

534644. 160420. 170737. Ung ho ma so 3700 hai anh em sung van thuan

                 500,000

16/4/2020

706280. 160420. 212448. Ung ho ms 3704 FT20108907309056

                 300,000

16/4/2020

431616. 160420. 103504. Ma so 3704 gui Nguyen Thi Ngoc Hoa FT20107171270020

                 100,000

16/4/2020

801486. 160420. 103711. Cty An cuong ung ho Ms3700 - 2anh em Sung Van Thuan, Thon Ban Pang, Xa Ban May, H. Hoang Su Phi, Ha Gi

           10,000,000

16/4/2020

959211. 160420. 213950. Ung ho ma so 3704 Chi Hoa -   Cai Lay Tien Giang

                 500,000

16/4/2020

434291. 160420. 104043. Ma so 3700 ung ho 2 chau Sung Van Thuan FT20107045574965

                 200,000

16/4/2020

709813. 160420. 142604. Mai ung ho ma so 3704 chi nguyen thi ngoc hoa

                 100,000

16/4/2020

711223. 160420. 214203. 3697 FT20108041010074

                 100,000

16/4/2020

487004. 160420. 104342. Ung Ho Anh Tri Va Cac Chau 3702

                 100,000

16/4/2020

447710. 150420. 234717. Ma so 3702: Ong Giap Van Tri

                 200,000

16/4/2020

447756. 150420. 234851. Ma so 3701: Ong Nguyen Thanh Huong

                 200,000

16/4/2020

447811. 150420. 235009. Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan

                 100,000

16/4/2020

354199. 150420. 235631. Ung ho ma so 3703 FT20107878805011

                 100,000

16/4/2020

193505. 160420. 105026. Gui tang C. NGuyen Thi NGoc Hoa . Ma so:   3704

             1,000,000

16/4/2020

532240. 160420. 143554. Ung ho ma 3702 Giap Van Tri Bac Giang FT20107751883672

             1,000,000

16/4/2020

533578. 160420. 143833. Ung ho ma so 3701, 3702, 3703,   3704 moi ma so 100. 000 vnd FT20107599051665

                 400,000

16/4/2020

591690. 160420. 105324. Nguyen Thi My Hang ung ho ms 3704

                 200,000

16/4/2020

787090. 160420. 221227. Giup do MS 3700

                 500,000

16/4/2020

591899. 160420. 105524. Nguyen Thi My Hang ung ho ms 3702

                 200,000

16/4/2020

005840. 160420. 010956. Ung ho ma so 3702 ong Giap Van Tri

                 200,000

16/4/2020

592732. 160420. 110030. Ung ho Ma so 3704: Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa

                 100,000

16/4/2020

561125. 160420. 222737. Ung ho MS 3704

                 500,000

16/4/2020

561223. 160420. 222929. Ung ho MS 3703

                 400,000

16/4/2020

561280. 160420. 223040. Ung ho MS 3702

                 600,000

16/4/2020

363719. 160420. 033726. Ung ho TLNA Ma 3702 300k Ma 3700 300k Ma 3701 100k FT20107077453330

                 700,000

16/4/2020

617970. 160420. 110643. Ung ho ma so 3702

                 100,000

16/4/2020

618197. 160420. 110836. Ung ho ma so 3703

                 100,000

16/4/2020

407371. 160420. 083318. UNG HO CHI NGUYEN THI NGOC HOA MA SO 3704

                 100,000

16/4/2020

383370. 160420. 083311. ung ho ms 3700 FT20107443500993

                 300,000

16/4/2020

551663. 160420. 065412. toi ms3704, chi nguyen thi ngoc hoa

                 100,000

16/4/2020

554962. 160420. 071956. Nguyen Thi Ngoc Hoa. MS 3704

                 100,000

16/4/2020

467822. 160420. 080708. chuyen tien ung ho chong dich

                 200,000

16/4/2020

638209. 160420. 181343. Dong gop 3701 ong Nguyen Thanh Huong FT20107705875597

                 300,000

16/4/2020

339323. 160420. 083142. NGUYEN THI THANH QUY

                 100,000

16/4/2020

598188. 160420. 112848. ung ho ma so 3704

                 300,000

16/4/2020

374563. 160420. 075024. Ms3704 FT20107213918804

                 200,000

16/4/2020

384163. 160420. 083625. Ung ho MS 3700 FT20107141258514

                 200,000

16/4/2020

110779. 160420. 151413. Cac con yeu ung ho ma 3704

                 200,000

16/4/2020

493681. 160420. 113308. Gop cho ma so 3704

             1,000,000

16/4/2020

Sender: 79333001. DD: 160420. SHGD: 10000961. BO: HO MONG THUY. UNG HO CHI NGUYEN THI NGOC HOA MS3 704 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUO NG PHAT

                 200,000

16/4/2020

Sender: 79307005. DD: 160420. SHGD: 10015016. BO: DUONG TAN DIEN. IBDONG GOP CHO MA SO:   3704 (CAUHOC TRO NGHEO NGHEN NGAO VIET TAM THU CAU XIN NHA HAO TAM CUU CHA)

                 200,000

16/4/2020

Sender: 79310001. DD: 160420. SHGD: 10004759. BO: TRINH THI NGUYET ANH. UNG HO MA SO 3702

                 200,000

16/4/2020

Sender: 01310001. DD: 160420. SHGD: 10018412. BO: VO THI HOAI THUONG. MA SO 3704 CHUC MOI DIEU TOTDEP NHAT SE DEN VOI GD ANH CHI

                 200,000

16/4/2020

Sender: 01310005. DD: 160420. SHGD: 10005868. BO: NGUYEN THANH BINH. GIUP DO MA SO 3702 ONG GIAP VAN TRI 500. 000D . MA SO 3703 ANH NGUYEN QUANG THANH 500. 000D

             1,000,000

16/4/2020

Sender: 79310001. DD: 160420. SHGD: 10006337. BO: NGUYEN THANH BINH. GIUP DO MA SO 3701 ONG NG THANH HUONG

                 500,000

16/4/2020

Sender: 79310001. DD: 160420. SHGD: 10006703. BO: TRAN THI TAM. UNG HO MA SO 3696 ONG VU HONG SON

                 200,000

16/4/2020

Sender: 01310001. DD: 160420. SHGD: 10005620. BO: NGUYEN THANH BINH. GIUP DO MA SO 3700 HAI AE THUAN THUAN

                 500,000

16/4/2020

IBPS/SE: 79310001. DD: 160420. SH: 10009886. BO: NGUYEN DUC TAM. KIEN LAM UNG HO MS 3704

                 200,000

16/4/2020

LE NGOC TAN -   GIUP CHO ONG GIAPVAN TRI - THON GIA TIEN - XA TANTRUNG - HUYEN TAN YEN - TINH BACGIANG

             1,000,000

16/4/2020

/Ref: PALPM00APBI{//}LP VNM00APBI VND200K/MS: 3701, 3702,   3703, 3704VND400K CHO MS 3700 DVC: MRS NGO THI THANH THAO & MR PHAM THAI HUNG

             1,200,000

17/4/2020

GIUP DO CHI LUONG THI QUYEN - MS 3705(300. 000), ONG NGTHANH HUONG - MS 3701(450. 000), ONG GIAP VAN TRI - MS 3702(450. 000), CHI NG THI NGOC HOA - MS 3704 (300. 000)

             1,500,000

17/4/2020

IBPS/SE: 79310001. DD: 170420. SH: 10008761. BO: NGUYEN DUC TAM. KIEN LAM UNG HO MS 3705

                 500,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200682431001. NGUYEN NGOC DAU. MS 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694

                 900,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200191751002. NGUYEN NGOC DAU. MS 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703

                 900,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200634183003. NGUYEN NGOC DAU. MS 3704 3705

                 200,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200723845001. NGUYEN TRUNG THAI. Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen.

                 300,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200255109001. TRUONG HUE LINH. ung ho ms 3705, 3704, 3703,   3700, 3699, 3698 moi ms 100 ngan

                 600,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200210821005. Nguyen Thi Thu Hang Quang Long Bien, Ha Noi MS:   3702; 3703; 3704;   3705 moi truong hop 200k

                 800,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200427707001. BUI DUC MINH. Chuyen tien cho MS 3705 - chi Luong Thi Quyen, thanks

                 500,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200769967002. Nguyen Thi Truc Sinh 55/12 Do Cong Tuong, P. Tan Quy, Q. Tan Phu, TPHCM MS 3681, MS 3684, MS 3699,   MS 3698, MS 3704

                 500,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200561863001. LE PHAM PHUONG NGOC. Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen - me be Anh Tho

                 200,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200674379003. HO ANH TUAN. Ho Anh Tuan ung ho ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen. Dia chi: Thon Chom Mot, xa Luong Trung, huyen Ba Thuoc, Thanh Hoa

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200527487004. HO ANH TUAN. Ho Anh Tuan ung ho Ma so 3704: Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa . Dia chi: Ap My Chanh, xa Long Tien, huyen Cai Lay, tinh Tien Giang.

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200730951005. Luong Thi Quyen Chom Mot, Luong Trung, huyen Ba Thuoc, Thanh Hoa 3705

                 200,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200448943001. Lien Nguyet Ha Noi Ung ho ma so 3705

                   50,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200435665001. NGUYEN LE THUY GIANG. Giup do chi Nguyen Thi Mai, MS 3687, o xom Minh Yen, xa Xuan Thanh, Yen Thanh (Nghe An)

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200026035001. NGUYEN THI MY DUNG. UNg ho ma so 3705 - Luong Thi Quyen

                 200,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200983723002. DO T T T PHUONG A3 BA HOM, P13, Q6, TP HCM Ma so 3703: Anh Nguyen Quang Thanh

                 500,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200908231003. HUA THI KIM LAN A3 BA HOM, P13, Q6, TP HCM Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen.

             1,000,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200252177001. Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen Chom Mot, xa Luong Trung,   Ba Thuoc,   Thanh Hoa me - ngheo - vo - vun - vi - khong - co - tien - phau - thuat - tim - ch

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200673417002. Ma so 3704:   Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa My Chanh,   xa Long Tien, huyen Cai Lay, Tien Giang cau - hoc - tro - nghen - ngao - viet - tam - thu - cau - xin - nha - ha

                   50,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200848845003. Ma so 3703: Anh Nguyen Quang Thanh Thon 8, xa Hoang Duc, huyen Hoang Hoa, Thanh Hoa nguoi - cha - mang - benh - suy - tim - dut - uoc - mo - thay - tay - gi

                   50,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200644901004. Ma so 3700: Sung Van Thuan va Sung Van Thuan Ban Pang, Xa Ban May,     Hoang Su Phi, Ha Giang dang - tay - cuu - mang - gia - dinh - ngo - doc - nam - rung

                 200,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200321325005. Ma so 3699: Chi Ngo Thi Bach Trang (me be Minh Lam B1/3G ap 2, xa Vinh Loc A, huyen Binh Chanh, TPHCM be - gai - 6 - tuoi - bi - benh - ung - thu - hanh - ha

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200691913006. Ma so 3698: chi Nguyen Thi Thuy Phu Vinh Trung, cho Chua, Nghia Hanh, Quang Ngai chau - be - 9 - tuoi - bi - xuat - huyet - nao - nam - bat - dong - tren

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200128161001. Pham Ngoc Nhung 972 Pham Van Dong Hai Phong MS 3705 Chi Quyen Thon Chom Mot Thanh Hoa

                 300,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200106033007. Ma so 3696: Ong Vu Hong Son Nguyen Khuyen, Vinh Tru,   Ly Nhan, Ha Nam nguoi - dan - ong - mu - lan - mo - nuoi - em - gai - tam - than

                   50,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200169861008. Ma so 3695: Chi Tran Thi Van Ha Trieu, xa Khanh Vinh Yen, Can Loc,   Ha Tinh chong - con - ung - thu

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200925809009. Ma so 3694: Anh Len Seo Canh Thuong 1, xa Dan Van,   Hoang Su Phi, Ha Giang thai - phu - dang - con - nguy - kich

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200140603004. Luong Thi Uyen Thon CHom Mot, Luong Trung, Ba Thuoc,   Thanh Hoa Ms. 3705 con bi di tat tim bam sinh

                 300,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200118403003. nguyen van tien 382 Minh Khai, TP Bac Giang Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen.

                 300,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200771989001. CAO VAN MINH. Ung ho chi Luong Thi Quyen MS 3705

                 200,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200680909003. LE THI MONG TRINH. Me Lieu ho tro MS 3705

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200569829004. LE THI MONG TRINH. Me Lieu ho tro MS 3704

                 200,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200540065006. LE THI MONG TRINH. Me Lieu ho tro MS 3702

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200797061002. NGUYEN VIET CUONG. Ma so: 3705

             1,000,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200804089001. LE DINH NGHIA NAM. Giup chi nguyen thi ngoc hoa, ma so 3704

                 250,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200440417001. Phan Thanh Thuy Ha Noi ma 3704

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200925521002. LE DINH NGHIA NAM. Giup chi Luong Thi Quyen, ma so 3705

                 275,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200400663001. LE THI ANH NGUYET. Ung ho ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen.

             1,000,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200073487002. LE THI ANH NGUYET. Ung ho ma so 3704 nha chau Le Nguyen Huynh Long

                 500,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200000183004. LE THI ANH NGUYET. Ung ho ma so 3703: Anh Nguyen Quang Thanh

                 500,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200502515005. LE THI ANH NGUYET. UNG HO Ma so 3701: Ong Nguyen Thanh Huong

                 500,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200536703006. LE THI ANH NGUYET. Ung ho Ma so 3702: Ong Giap Van Tri

                 500,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200226315008. LE THI ANH NGUYET. Ung ho Ma so 3698: chi Nguyen Thi Thuy

               500,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200737847007. LE THI ANH NGUYET. Ung ho ma so 3699: Chi Ngo Thi Bach Trang (me be Minh Lam)

                 500,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200198509001. Pham Tien Mung Bac Ninh 3705 - Chi Luong Thi Quyen

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1604200758135001. PHAM TUAN NAM. ung ho ms 3699

                 200,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200496965001. KHUC LE HOA. Ma so 3704 -   chi Nguyen Thi Ngoc Hoa

                 200,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200469393001. DANG QUOC CUONG. Ma so 3704: Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa . Dia chi:   Ap My Chanh, xa Long Tien, huyen Cai Lay, tinh Tien Giang. DT: 0334. 189. 577.

                 200,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200698057001. NGUYEN THI HA. Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen

                 200,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200807135001. NGUYEN THI LE HANG. Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen -   Dia chi: Thon Chom Mot, xa Luong Trung, huyen Ba Thuoc, Thanh Hoa

                 250,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200426283001. Vy HCM Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen

                 300,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200794023001. Tran Tuan Hai Phong Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen

                 200,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200294219002. Chi Luong Thi Quyen Ma so 3705

                 500,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200304495002. DUONG THAT DUNG. Ma so 3705

                 200,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200623695002. LE THI HA PHUONG. Ung ho ms3705, Luong thi quyen phau thuat tim cho con

                 300,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200397567001. NGUYEN THI HUONG. Ma so 3705. Luong Thi Quyen. Thon Chom Mot, xa Luong Trung, Ba Thuoc,   Thanh Hoa

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200491983002. TRAN BINH HIEU NGHIA. Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen. Dia chi: Thon Chom Mot, xa Luong Trung, huyen Ba Thuoc, Thanh Hoa

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200262245001. NGUYEN DANG BINH. ung ho ma so: 3705

                 200,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200198801001. Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen. Thon Chom Mot, xa Luong Trung, huyen Ba Thuoc, Tha Trai tim

                   60,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200656445001. Thao MS 3705   - Chi Luong Thi Quyen

                 500,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200509617001. Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen. Thon Chom Mot, x. Luong Trung, huyen Ba Thuoc, T/Hoa Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen

                 200,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200651575001. phan ngoc hung Giup ma so:   3705 (chi Luong Thi Quyen)

                   50,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200052979001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 3705: Chi Luong Thi Quyen.

                 300,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200421193001. NGUYEN NGOC LONG. Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen. Dia chi: Thon Chom Mot, xa Luong Trung, huyen Ba Thuoc, Thanh Hoa

                 200,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200487937003. PHAN VAN DUNG. UNG HO BAC VU HONG SON MASO 3696

                 500,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200655229001. HOANG TRONG DUC. ung ho ms 3705 la 100 k - cau mong quy vi manh khoe -   ADIDAPHAT

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200072441001. THAI VIET HAI. Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen.

                   50,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200510295001. VU VIET THANH. Ung ho Maso 375 luong thi quyen

                 500,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200760327001. LE TRUONG THU HUONG. Ung ho truong hop ma so 3705

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200264607002. HO THI CAM. ung ho ms 3705 LUONG THI QUYEN Thon Chom Mot, xa Luong Trung, huyen Ba Thuoc, Thanh Hoa

                 200,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200899475001. PHAM HOANG THANH. Ma so 3705. Xin giup:   Trai tim nguoi me ngheo vo vun vi khong co tien phau thuat tim cho con

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200696609001. quach dinh phuc tp. ninh binh Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200769697002. LAI THI BAC. Ung ho MS 3705

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200465269001. LAI THI BAC. Ung ho MS 3704

                 100,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200124501001. VU TAT THANH. VU TAT THANH 0942555886, Yen So, Hoang Mai,   Hn ung ho MS 3704 chi Nguyen Thi Ngoc Hoa, ap My Chanh, Long Tien,   Cai Lay, Tien Giang 0334 189 577

                 500,000

17/4/2020

IBVCB. 1704200779649002. LA THI THUY NGA. Ung ho ma so 3705 - Luong Thi Quyen

                 200,000

17/4/2020

MBVCB. 387008511. Ma so 3705. CT tu 0021001039526 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

17/4/2020

MBVCB387011868. 3705 luongthiquyen. CT tu 0121001848180 LAM DAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

17/4/2020

MBVCB387012107. ung ho chi Luong Thi Quyen - ma so 3705. CT tu 0251002767937 VO BAO NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

17/4/2020

MBVCB387016691. Ung ho ma so 3705: Luong Thi Quyen. CT tu 0071001947173 LE TAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                500,000

17/4/2020

MBVCB387017569. Ung ho Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen. CT tu 0011001767948 LAM HOANG NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

17/4/2020

MBVCB387018065. ma so 3705 Luong thi quyen (thon cham mot, xa luong trung, huyen ba thuoc, thanh hoa). CT tu 0071000734555 PHAN NGOC GIAU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

17/4/2020

MBVCB387018922. ho tro mo tim. CT tu 0101001126087 NGUYEN HONG NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

17/4/2020

MBVCB. 387019756. ma so 3705 chi Luong Thi Quyen. CT tu 0021000240457 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

17/4/2020

MBVCB. 387298338. 3705. CT tu 0071004746413 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

17/4/2020

MBVCB387298348. UH 2 chau Thuan - thuan . CT tu 0361000290318 NGUYEN THI HOA SEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

17/4/2020

MBVCB387547240. ma so 3705, chi Luong thi Quyen. CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

17/4/2020

MBVCB. 387300099. 3704. CT tu 0071004746413 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

17/4/2020

MBVCB387026752. ma so 3705. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

17/4/2020

MBVCB387026956. ung ho chi quyen ma so 3705. CT tu 0351000775072 NGUYEN DUC NGHIA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

17/4/2020

MBVCB. 387550921. Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen (Thanh Hoa). CT tu 0621003692535 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

17/4/2020

MBVCB387555979. Giup MS 3705. CT tu 0251001242288 LAI MINH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

17/4/2020

MBVCB387034174. ung ho chi Quyen ms 3705. CT tu 0321000615074 HO VAN HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

17/4/2020

MBVCB387034274. ung ho chi Luong Thi Quyen. CT tu 0511000404728 VU THI MY HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

17/4/2020

MBVCB387034356. ung ho gd chi Luong Thi Quyen. Ma so: 3705. CT tu 0221000054169 NGUYEN THI BICH TRINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

17/4/2020

MBVCB387034852. ung ho ms 3705. CT tu 0221000013280 VU TRAN KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

17/4/2020

MBVCB. 387035138. phau thuat tim cho con. CT tu 0071000747113 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

17/4/2020

MBVCB. 387039678. 3705. CT tu 0011004210561 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

17/4/2020

MBVCB387040889. ung ho chi Luong Thi Quyen ma so 3705. CT tu 0781000480917 PHAM THI HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 150,000

17/4/2020

MBVCB. 387049218. 3705. CT tu 0611001479390 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

17/4/2020

MBVCB. 387055057. con mo tim. CT tu 0011002570037 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

17/4/2020

MBVCB387056623. ma so 3705 Chi LuongThi Quyen. CT tu 0341006930241 VUONG THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

17/4/2020

MBVCB. 387060868. Ung ho phau thuat tim cho con. CT tu 0541000219295 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

17/4/2020

MBVCB. 387063235. mo tim, ms 3705. CT tu 0071004272904 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

             1,000,000

17/4/2020

MBVCB387336268. ma so 3705. CT tu 0341006879922 NGUYEN THI DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

17/4/2020

MBVCB. 386981688. SDT: 0353. 191. 509. CT tu 1013252693 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 250,000

17/4/2020

MBVCB. 387353706. 3705. con trai bi tim bam sinh. CT tu 0421000501465 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

17/4/2020

MBVCB. 387083103. ma so 3705. CT tu 0941000012483 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

17/4/2020

MBVCB387356773. UH 3705 mo tim. CT tu 0771000586251 DO CONG THUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

17/4/2020

MBVCB. 387506574. ms 3704 chi nguyen thi ngoc hoa. CT tu 0351001106344 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

17/4/2020

MBVCB387089627. pham trung dung ung ho ma so 3702. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                  20,000

17/4/2020

MBVCB387090701. pham trung dung ung ho ma so 3704. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   20,000

17/4/2020

MBVCB387091499. pham trung dung ung ho ma so 3705. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   20,000

17/4/2020

MBVCB387094214. UH 2 be ngo doc nam - Ma so 3700. CT tu 0541000332297 CAO THI QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

17/4/2020

MBVCB387257890. Ung ho Ma so 3700: Hai ae Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. CT tu 0021001814515 VU CAO KY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

17/4/2020

MBVCB387619696. Ung ho ma so 3705 chi Luong Thi Quyen. CT tu 0591000400818 DOAN HANH KHANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

17/4/2020

MBVCB387622177. ms 3705 chij Luong thi Quyen . CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

17/4/2020

MBVCB387110404. Ung ho ma so 3705. CT tu 0061000577502 NGUYEN DINH PHUOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 900,000

17/4/2020

MBVCB387644047. chi luong thi quyen ms 3705. CT tu 0141000833337 PHAM VAN TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

17/4/2020

MBVCB. 387393050. ung ho ma so 3705. CT tu 0351001123586 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

17/4/2020

MBVCB387135584. goi giup C: Luong thi Quyen, ma so: 3705, Thanh Hoa. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             2,000,000

17/4/2020

MBVCB. 387146334. UH Ms 3705 chi Quyen. CT tu 0161001661123 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 190,000

17/4/2020

MBVCB. 387412439. ma so 3691. CT tu 0011004366218 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

17/4/2020

MBVCB387667538. tang chi gd chi Hoa o Cai Lay Tien Giang. CT tu 0671004066659 BUI THANH HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

17/4/2020

MBVCB. 387670121. trai tim nguoi me ngheo vo vun vi ko co tien chua . CT tu 0341001884061 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

17/4/2020

MBVCB387423200. ma so 3705. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   20,000

17/4/2020

MBVCB387682202. ung ho ma so: 3705 (chi Luong Thi Quyen) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

17/4/2020

MBVCB. 387685543. Ms 3704. CT tu 0071000896556 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

17/4/2020

MBVCB387686116. ms: 3705.   luong thi quyen. CT tu 0101001050364 NGUYEN CONG KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

17/4/2020

MBVCB387686273. Ung ho C Luong Thi Quyen. MS:   3705. CT tu 0081001269125 NGUYEN LAN CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

17/4/2020

MBVCB387686469. ung ho ma so: 3703 (a Nguyen Quang Thanh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

17/4/2020

MBVCB387447201. Uung ho 3705 - tim bam sinh, mong be khoe manh. CT tu 0361000331563 DANG THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

17/4/2020

MBVCB386989369. ung ho ma so: 3702 (ong Giap Van Tri) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

17/4/2020

MBVCB387448351. MS 3705: chi Luong Thi Quyen. CT tu 0491000160944 TRAN THUY ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

17/4/2020

MBVCB387200703. ung ho so 3704 Nguyen Thi Ngoc Nga. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

17/4/2020

MBVCB387216898. ung ho ma so 3705 C Luong Thi Quyen. CT tu 0301000360116 PHAM THI ANH THEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

17/4/2020

MBVCB387518964. Ung ho ma so 3697 -   Chi Nguyen Thi Lien. CT tu 0021000332192 PHUNG THI TUONG VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

17/4/2020

MBVCB386958176. ung ho ma so 3704. CT tu 0351000912958 DOI THI HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

17/4/2020

MBVCB387484877. ma so 3705. CT tu 0611001940711 NGUYEN VAN THUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   30,000

17/4/2020

MBVCB. 387486025. ma so 3692 ung ho bao Dan tri chong dich covid. CT tu 0451001439509 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

17/4/2020

813280. 170420. 072010. ung ho tam long nhan ai ma so 3705

                 200,000

17/4/2020

453995. 170420. 072732. ms3705 chi Luong Thi Quyen

                 500,000

17/4/2020

829100. 170420. 074256. Ung ho ma 3705, chi Luong Thi Quyen

                 300,000

17/4/2020

907396. 170420. 145801. Ung ho ma so 3705 Chi Luong Thi Quyen FT20108889316455

                 100,000

17/4/2020

001703. 170420. 175523. Ung ho Ms 3705 FT20108301344560

                 200,000

17/4/2020

280276. 170420. 152204. UNG HO 3705 LUONG THI QUYEN BATHUOC THANHHOA

                 100,000

17/4/2020

755364. 170420. 075446. Ung ho Ma so 3705, Luong thi Quyen FT20108205549961

             1,000,000

17/4/2020

755613. 170420. 075621. Ung ho c Luong Thi Quyen Ma So 3705 FT20108740148796

                 200,000

17/4/2020

755843. 170420. 075745. Chut long nho gui Chi Luong Thi Quyen mo tim cho con FT20108168900980

                 200,000

17/4/2020

406256. 170420. 145838. PHUONG ANH UNG HO CHI LUONG THI QUYEN - 170420 - 14: 58: 36 406256

                 200,000

17/4/2020

037472. 170420. 075900. ung ho 3705

                   30,000

17/4/2020

756178. 170420. 075938. UNG HO MA SO 3684, chi NGIYEN THI THANH HUYEN FT20108181144410

                 250,000

17/4/2020

237572. 170420. 115005. Chuyen tien cho Ong Vu Hong Son ma so 3696

                 200,000

17/4/2020

756379. 170420. 080043. Ung ho ma so 3704, Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa FT20108135382532

                 820,000

17/4/2020

756563. 170420. 080149. UNG HO MA SO 3680, chi BA THI KY FT20108299088548

                 250,000

17/4/2020

606266. 170420. 080141. ms 3705 chi luong thi quyen

                 100,000

17/4/2020

238562. 170420. 115117. Chuyen tien cho Tran Thi Lieu ma so 3672

                 200,000

17/4/2020

923812. 170420. 152714. Ung ho ma so 3705 chi Luong Thi Quyen FT20108403418573

                 300,000

17/4/2020

569932. 170420. 080917. ung ho ms 3703

                 100,000

17/4/2020

407615. 170420. 152836. 3705 LUONG THI QUYEN

                 200,000

17/4/2020

410697. 170420. 153132. 3704 NGUYEN THI NGOC HOA

                 200,000

17/4/2020

833408. 170420. 120006. Ung ho ma so 3700 SUNG VAN THUAN, SUNG VAN THUAN FT20108784800189

                 200,000

17/4/2020

414009. 170420. 153426. 3703 NGUYEN QUANG THANH

                 200,000

17/4/2020

952729. 170420. 082212. Vietcombank 0451000476889 ung ho ma so 3705

                 500,000

17/4/2020

053313. 170420. 082634. MS 3705 UH Luong Thi Quyen chuc chau mau khoe

                 500,000

17/4/2020

270511. 170420. 120637. Ma so 3705 chi Luong Thi Quyen

                 500,000

17/4/2020

839798. 170420. 120717. Ung ho ma so 3705 chi luong thi quyen   - thanh hoa

                 500,000

17/4/2020

416842. 170420. 153700. 3702 GIAP VAN TRI

                 200,000

17/4/2020

418556. 170420. 153833. 3698 NGUYEN THI THUY

                 200,000

17/4/2020

764337. 170420. 083430. Ma so 3705. Good lucky so much. FT20108073338239

             1,000,000

17/4/2020

764495. 170420. 083511. Huong uh c Quyen MS 3705 FT20108739402368

                 200,000

17/4/2020

969163. 170420. 120835. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Dang Thi Thu Trang ung ho bac Giap Van Tri MS 37

                 200,000

17/4/2020

882878. 170420. 084004. Ung ho cho ma so 3705 chi Luong Thi Quyen FT20108104310645

                 100,000

17/4/2020

371468. 170420. 145526. Ung ho 3705

                   50,000

17/4/2020

487186. 170420. 084533. Chuyen tien ung ho ma so 3705 chi Luong Thij Quyen

                 200,000

17/4/2020

644688. 170420. 084741. UNG HO MA SO 3705: CHI LUONG THI QUYEN. DIA CHI: THON CHOM MOT, XA LUONG TRUNG, HUYEN BA THUOC, THANH HOA

                 100,000

17/4/2020

202362. 170420. 154823. Le Thi Diem Phuong gui chi Luong Thi Quyen

                 200,000

17/4/2020

936135. 170420. 154856. Ban dieu hanh Techcombank ho tro em Hoang Van Tuan FT20108500432008

         100,000,000

17/4/2020

075237. 170420. 085604. Le Thanh Tung va Le Thanh Truc ung ho ma so 3704 chi Nguyen Thi Ngoc Hoa

                 100,000

17/4/2020

076359. 170420. 085727. Le Thanh Tung va Le Thanh Truc ung ho Tam long nhan ai Ma so 3702 ong Giap Van Tri

                 100,000

17/4/2020

311503. 170420. 050223. 200417000000635 Ms 3704 ZP5M8SS1GR8U

                 500,000

17/4/2020

847703. 170420. 123433. Ung ho ma so 3705 -   chi Luong Thi Quyen FT20108347905905

                 200,000

17/4/2020

394517. 170420. 123618. UNG HO MA SO 3705: CHI LUONG THI QUYEN - 170420 - 12: 35: 12 394517

                 500,000

17/4/2020

626477. 170420. 123757. Chuyen tien ung ho ma so 3705 Luong Thi Quyen

                 250,000

17/4/2020

774900. 170420. 090603. Ma so 3705 FT20108644107485

                 100,000

17/4/2020

831593. 170420. 090711. Nguyen Viet Hoa HN ung ho Ms 3698, 3699, 3700, 3703, 3705,   moi ms 100, 000

                 500,000

17/4/2020

575734. 170420. 090900. Ung ho me con c Luong Thi Quyen thon Chom Mot

                 100,000

17/4/2020

944957. 170420. 160241. Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen. Dia chi:   Thon Chom Mot, xa Luong Trung, huyen Ba Thuoc, Thanh Hoa

                 100,000

17/4/2020

945714. 170420. 160500. Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen

                 200,000

17/4/2020

377857. 170420. 091937. SANHSEACO GUI MA SO 3705 - 170420 - 09: 19: 37 377857

                   50,000

17/4/2020

098316. 170420. 092244. Ung ho chi Luong Thi Quyen ma so 3705

                 200,000

17/4/2020

782260. 170420. 092445. Ung bo be mo tim ma 3705 FT20108299398058

                 200,000

17/4/2020

858058. 170420. 130410. Ma so 3705. Chi Luong Thi Quyen. Mong dan tri gui den chi FT20108838780748

                   50,000

17/4/2020

859379. 170420. 130804. Ung ho chi Luong Thi Quyen ma so 3705 FT20108811587217

                 300,000

17/4/2020

324408. 170420. 092921. GIUP DO CHAU ANH THO - MS 3705

             1,000,000

17/4/2020

239316. 170420. 161735. MS3705: LUONG THI QUYEN - THANH HOA

                 200,000

17/4/2020

521259. 170420. 161845. Linh br giup MS 3705 MS 3704 MS 3703 MS 3702 MS 3701 MS 3700 MS 3699 moi MS 200000

             1,400,000

17/4/2020

862002. 170420. 131553. Ung ho MS 3703 3704 3705 FT20108181362705

                 900,000

17/4/2020

879818. 170420. 061623. Chi Luong Thi Quyen. MS 3705

                 100,000

17/4/2020

822636. 170420. 162901. UNG HO MS 3705 CHI LUONG THI QUYEN FT20108082323804

                 100,000

17/4/2020

746568. 170420. 062032. Ung ho ms3705 FT20108595389774

             1,000,000

17/4/2020

855153. 170420. 180517. Ma so 3705

                 100,000

17/4/2020

761073. 170420. 163421. ung ho ong Vu Hong Son, ma so 3696, to dan pho Nguyen Khuyen, thi tran Vinh Tru, Ly Nhan,   Ha Nam.

             2,000,000

17/4/2020

650176. 170420. 133704. Chuyen tien ung ho anh nguyen quang thanh ma so 3703

                 500,000

17/4/2020

962778. 170420. 163627. Ung ho cho Ma so 3705 FT20108078852600

                 250,000

17/4/2020

126298. 170420. 095237. Nguyen Thi Mai giup ms 3705

                 200,000

17/4/2020

746990. 170420. 062954. UNG HO MA SO 3705 LUONG THI QUYEN. Dia chi Thon Chom Mot, xa Luong Trung, huyen Ba Thuoc, Thanh Hoa

                 500,000

17/4/2020

870700. 170420. 134046. Ung ho ma so 3697 FT20108127065801

             2,000,000

17/4/2020

964026. 170420. 163859. Ung ho chi Quyen 3705 FT20108880178108

                 100,000

17/4/2020

855207. 170420. 180635. TTTPhuong ung ho Ms3702 Ms3704 Ms3705 moi Ms 100000d

                 300,000

17/4/2020

476230. 170420. 134434. Ung ho cho con cua chi LUONG THI QUYEN ma so 3705 Thon Chom Mot xa Luong Trung huyen Ba Thuoc tinh Thanh Hoa

                 200,000

17/4/2020

582092. 170420. 100005. Ung ho ma so 3705 Luong Thi Quyen Cau chuc Con gai van su Binh An

                 300,000

17/4/2020

912236. 170420. 150655. giup do ms 3705, chi Luong Thi Quyen FT20108439968439

                 500,000

17/4/2020

269026. 170420. 112850. Tran Duy Duong chuyen tien ho tro ma 3705 chi Luong Thi Quyen

                 300,000

17/4/2020

471181. 170420. 135314. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Dang Thi Thu Trang ung ho chi Luong Thi Quyen Ms

                 300,000

17/4/2020

238122. 170420. 112957. UNG HO MA SO 3700 2AE SUNG VAN THUAN

                 500,000

17/4/2020

803552. 170420. 101506. Ma so 3705. Ung ho gd Chi luong thi quyen FT20108428362010

                 200,000

17/4/2020

974048. 170420. 165641. Ma so 3704 Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa . Dia chi Ap My Chanh, xa Long Tien, huyen Cai Lay, tinh Tien Gia

                 150,000

17/4/2020

641033. 170420. 180852. ung ho ma so 3705 Luong Thi Quyen

                 100,000

17/4/2020

070770. 170420. 210918. Ung ho MS3705 FT20109715945997

                 500,000

17/4/2020

286222. 170420. 140723. ung ho ma so 3705 chi Luong Thi Quyen thon Chom Mot xa Luong Trung huyen Ba Thuoc tinh Thanh Hoa

             3,000,000

17/4/2020

978287. 170420. 170502. Gui chi Quyen, Ba Thuoc,   Thanh Hoa. Ma so 3705 FT20108599474715

                 250,000

17/4/2020

146832. 170420. 102716. NgUYEN TRONG CHINH UNG HO MA SO 3705

             1,000,000

17/4/2020

401957. 170420. 141643. CUA IT LONG NHIEU, UNG HO CHI LUONG THI QUYEN, MA SO 3705. CAM ON DAN TRI! - 170420 - 14: 16: 43 401957

                 100,000

17/4/2020

026080. 170420. 212745. giup do ma so 3705 Luong Thi Quyen

                 200,000

17/4/2020

965011. 170420. 170957. ung ho Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen.

                 200,000

17/4/2020

844108. 170420. 141743. Ung ho Ma so 3705(Luong Thi Quyen. )

                 100,000

17/4/2020

844192. 170420. 141918. Ung ho Ma so 3704(Nguyen Thi Ngoc Hoa . )

                 100,000

17/4/2020

748660. 170420. 065716. ung ho ma so 3705 chi Luong Thi Quyen FT20108003586464

                 300,000

17/4/2020

380757. 170420. 142133. ma so 3700 - ung ho 2 anh em Thuan Thuan dieu tri nam doc

                 100,000

17/4/2020

079640. 170420. 214007. Ung ho ma 3705 Luong Thi Quyen. Thon Chom Mot, xa Luong Trung, huyen Ba Thuoc Thanh Hoa FT2010996269

                300,000

17/4/2020

329631. 170420. 171726. MA SO : 3703.   ANH NGUYEN QUANG THANH

                 200,000

17/4/2020

561348. 160420. 223206. Ung ho MS 3701

                 400,000

17/4/2020

890161. 170420. 142555. Ma so 3705 chi luong thi quyen FT20108373077839

             1,000,000

17/4/2020

561418. 160420. 223321. Ung ho MS 3699

                 600,000

17/4/2020

561458. 160420. 223431. Ung ho MS 3698

                 500,000

17/4/2020

333693. 170420. 214750. NGUYEN CHI TUE AN UNG HO MS 3705 LUONG THI QUYEN

                 200,000

17/4/2020

333708. 170420. 214853. NGUYEN MINH ANH UNG HO MS 3703 NGUYEN QUANG THANH

                 200,000

17/4/2020

029920. 170420. 214943. Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen

                   50,000

17/4/2020

333721. 170420. 215001. NGUYEN CHI TUE AN UNG HO MS 3704 NGUYEN THI NGOC HOA

                 200,000

17/4/2020

082675. 170420. 215121. Ung ho MS 3705 chi Luong Thi Quyen tinh Thanh Hoa FT20109415338084

                   50,000

17/4/2020

301939. 160420. 224610. 200416000053124 ung ho ma so 3702 ZP5M8RU8CGU4

                 100,000

17/4/2020

961560. 160420. 225033. le ba phuc ung ho ma so 3704 nguyen thi ngoc hoa ap my chanh xa long tien huyen cai lay tinh tien gi

                 500,000

17/4/2020

212495. 160420. 225944. tamlongnhanai MS 3704

                 200,000

17/4/2020

562586. 160420. 230231. ung ho 3704 200k va 3703 100k va 3702 100k

                 400,000

17/4/2020

435760. 170420. 220517. UNG HO MS 3704 NGUYEN THI NGOC HOA - 170420 - 22: 05: 16 435760

                 200,000

17/4/2020

300791. 170420. 104638. Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen.   Dia chi:   Thon Chom Mot, xa Luong Trung, huyen Ba Thuoc, Thanh Hoa

                 200,000

17/4/2020

087323. 170420. 221014. Ung ho ms 3705 chi Luong Thi Quyen FT20109731791165

                 200,000

17/4/2020

087784. 170420. 221215. Unh ho ma so 3705 chi Luong Thi Quyen FT20109822143051

                 500,000

17/4/2020

563081. 160420. 231908. Ung ho MS 3700

             2,000,000

17/4/2020

563094. 160420. 231953. Ung ho MS 3695

             3,000,000

17/4/2020

563114. 160420. 232044. Ung ho MS 3694

             5,000,000

17/4/2020

731387. 160420. 232705. Ung ho GD chau Huynh Long - ma 3704 FT20108139969265

                 500,000

17/4/2020

676253. 160420. 113319. Ung ho MS 3702

                 300,000

17/4/2020

732288. 160420. 233554. Gia dinh Le Tan Thanh ung ho MS 3700 gia dinh anh Sung Seo Hoa,   chi Ma Thi Giong, 2 anh em Sung Van

                   50,000

17/4/2020

564097. 170420. 000611. Ung ho Ma so 3700

                 100,000

17/4/2020

735392. 170420. 000800. Nguyen Chi Thinh ung ho 2 anh em TH3700 FT20108300933850

                 100,000

17/4/2020

864382. 170420. 110026. Ung ho ma so 3705 chi luong thi quyen

                 200,000

17/4/2020

564251. 170420. 001349. Ung ho ma so 3703

                 100,000

17/4/2020

564290. 170420. 001617. Ung ma so 3699

                 100,000

17/4/2020

996609. 170420. 174346. LUU LY THU LAN ung ho MS 3705 FT20108708040582

                 200,000

17/4/2020

564399. 170420. 002217. Ung ho ma so 3694

                 100,000

17/4/2020

564447. 170420. 002433. Ung ho ma so 3704

                 100,000

17/4/2020

454472. 170420. 003422. UNG HO BAC VU HONG SON - LY NHAN - HA NAM - MA SO 3696

             1,000,000

17/4/2020

997723. 170420. 174625. LUULY THULAN ung ho MS 3699 FT20108812517098

                 200,000

17/4/2020

940590. 170420. 113650. gui chi luong thi quyen, ms 3705

                 100,000

17/4/2020

523567. 170420. 113716. ma so 3701 ong Nguyen thanh huong

                 500,000

17/4/2020

370097. 170420. 013021. ROOM ZALO A THUAN DONG NAT UNG HO MS 3702 - 170420 - 01: 29: 17 370097

                 200,000

17/4/2020

370102. 170420. 013246. ROM ZALO A THUAN DONG NAT UNG HO MS 3701 - 170420 - 01: 32: 18 370102

                 200,000

17/4/2020

Sender: 01310005. DD: 170420. SHGD: 10006144. BO: CTCP TT VA GIAI TRI NGOI SAO MOI. CENGROUP CHUYEN TIEN UNG HO CHUONG TRINH VAN LA CHAN YEU THUONG

         250,000,000

17/4/2020

Sender: 79307005. DD: 170420. SHGD: 10007049. BO: HO DUONG THANH TRUC. IBMA SO 3700:   HAI ANH EM SUNG VAN THUAN

                 300,000

17/4/2020

Sender: 79310001. DD: 170420. SHGD: 10012840. BO: BUI HUONG GIANG. MK GUI MA SO 3705,   CHI LUONG THI QUYEN. THON CHOM MOT, XA LUONG TRUNG, HUYEN BA THUOC, THANH HOA

                 500,000

17/4/2020

Sender: 79307005. DD: 170420. SHGD: 10011176. BO: LE THI THUY TRANG. IBGIUP MS 3704,   NGUYEN THI NGOC HOA. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

                 400,000

17/4/2020

Sender: 01360002. DD: 170420. SHGD: 10000987. BO: BUI THU LE. UNG HO MS 3705   CHI LUONG THI QUYEN

                 200,000

17/4/2020

Sender: 01310005. DD: 170420. SHGD: 10012745. BO: NGUYEN THI THAI HA. MA SO 3705:   CHI LUONG THI QUYEN.

             1,000,000

17/4/2020

Sender: 01341001. DD: 170420. SHGD: 10000926. BO: TRAN VAN GIANG. (2000000 009495242) HO TRO MA SO 3705: CHI LUONG THI QUYEN

                 200,000

17/4/2020

Sender: 01310005. DD: 170420. SHGD: 10013407. BO: NGUYEN TUAN NGHIA. UNG HO MA SO 3704 CHI NGUYENTHI NGOC HOA

                 200,000

17/4/2020

Sender: 01310012. DD: 170420. SHGD: 10013291. BO: NGUYEN TUAN NGHIA. UNG HO MA SO 3705 CHI LUONG THI QUYEN

                 200,000

17/4/2020

Sender: 01341001. DD: 170420. SHGD: 10001330. BO: NGUYEN HOANG THY KHANH. (2000000009 496461) MA SO3697, CHI NGUYEN THI LIEN, DIA CHI KHU DAN CU BEN TAM, P HOANG TAN TP CHI LINH HAI DUONG.   DT: 0978537816 GIUP TUAN

                 300,000

17/4/2020

Sender: 79334001. DD: 170420. SHGD: 10003852. BO: DAM THI NGOC LINH1773025. UNG HO MA SO 3705 CHIQUYEN (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

                 200,000

17/4/2020

Sender: 79334001. DD: 170420. SHGD: 10000663. BO: NGUYEN VAN THUYET1045356. MA SO 3705:   CHI LUONGTHI QUYEN. THANH HOA,   MO TIM CHO CON. MONG CON KHOE MANH (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

             1,000,000

17/4/2020

Sender: 01310005. DD: 170420. SHGD: 10006279. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3704 NGUYEN THI NGOC HOA

                   30,000

17/4/2020

Sender: 01310001. DD: 170420. SHGD: 10001503. BO: PHAM ANH TUAN. MA SO 3699 NGO THI BACH TRANG

                 500,000

17/4/2020

Sender: 01310005. DD: 170420. SHGD: 10006521. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3699 NGO THI BACH TRANG

                   30,000

17/4/2020

Sender: 01310005. DD: 170420. SHGD: 10006420. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3702 GIAP VAN TRI

                   30,000

17/4/2020

Sender: 01310005. DD: 170420. SHGD: 10006796. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3695 TRAN THI VAN

                   30,000

17/4/2020

Sender: 01310012. DD: 170420. SHGD: 10006221. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3705 LUONG THI QUYEN

                   30,000

17/4/2020

Sender: 79310001. DD: 170420. SHGD: 10006193. BO: NGUYEN ANH TU. MS 3705

                 700,000

17/4/2020

Sender: 01310012. DD: 170420. SHGD: 10006533. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3698 NGUYEN THI THUY

                   30,000

17/4/2020

Sender: 79310001. DD: 170420. SHGD: 10007085. BO: BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3700 350K,   3701 200K, 3702 250K, 3703 200K, 3705 250K.

             1,250,000

17/4/2020

Sender: 01310012. DD: 170420. SHGD: 10006718. BO: TRINH DAI HA. GIUP DO MS 3705 LUONG THI QUYEN

                 500,000

17/4/2020

Sender: 79310001. DD: 170420. SHGD: 10006544. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3701 NGUYEN THANH HUONG

                   30,000

17/4/2020

Sender: 79310001. DD: 170420. SHGD: 10007689. BO: CAO THI ANH. MS 3705 LUONG THI QUYEN

                 200,000

17/4/2020

Sender: 01310001. DD: 170420. SHGD: 10006332. BO: HOANG TU TRAM. UNG HO MA SO 3705

                 300,000

17/4/2020

Sender: 01310001. DD: 170420. SHGD: 10006842. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3696 VU HONG SON

                   50,000

17/4/2020

Sender: 01309001. DD: 170420. SHGD: 10000092. BO: PHAM VAN NAM HAI. UNG HO TU THIEN MS 3704 NGUYENTHINGOC HOA

                 600,000

17/4/2020

ATM FTF. 10800722. 847852. 20200417. 111136. 9704366801319233059. FrAcc: 0011002640159. ToAcc: 0451000476889. GD: 565 LAC LONG QUAN       HANOI       VN

                 500,000

17/4/2020

ATM FTF. 10800722. 847857. 20200417. 111326. 9704366801319233059. FrAcc: 0071003087152. ToAcc: 0451000476889. GD: 565 LAC LONG QUAN       HANOI       VN

                 500,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200612513001. VU TRAN DAI. Vu Tran Dai ung ho Ma so 3706 Bac Pham Van Duc

                 200,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200016927002. HOANG PHUONG THAO. Ms 3706 pham van duc

                 300,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200255667001. NGUYEN THI THUY DUNG. Ung ho ma so 3706 Bac Pham Van Duc - Nam Dinh

             2,000,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200297759001. TRAN THI HIEN. GIUP DO MS: 3696 ONG VU HONG SON - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

                 100,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200283383001. LE QUY DUY AN. Ung ho bac Duc

                 200,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200086475001. NGUYEN THI HOANG THUY C11/24 P. THUAN GIAO - TP. THUAN AN -   BINH DUONG MS 3706

                 500,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200025283001. LE MANH TUAN. Ung ho Ma so 3706: Bac Pham Van Duc. Dia chi:   Thon Phuc Chi, xa Yen Thang, huyen Y Yen, tinh Nam Dinh. So DT:   0357172245

                 100,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200916343001. NGUYEN VIET THANG. Ung ho Ma so 3706: Bac Pham Van Duc

                 100,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200068927002. NHAM THI HONG HOA. Ma so 3706 - A di da phat

                 100,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200585379001. TRAN NGOC LINH. ung ho ma so 3706: Me bo di, be 3 tuoi khoc nghen ben nguoi cha song thuc vat

                 100,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200290039001. HUA THI KIM LAN A3 BA HOM, P13, Q6, TP HCM Ma so 3706: Bac Pham Van Duc

             1,000,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200738759002. LE XUAN DINH. UNG HO MA SO 3706 PHAM VAN DUC

                 500,000

18/4/2020

IBVCB. 1704201039847002. DUONG TRONG DUY. Ung Ho Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen. Dia chi: Thon Chom Mot, xa Luong Trung, huyen Ba Thuoc, Thanh Hoa

                 500,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200285173001. TRAN HONG MO. Ung ho bac pham van duc ma so 3706

                 200,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200266361001. HOANG NGOC QUANG. Ung ho Bac Pham Van Duc 3706

                 100,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200297597001. VO TAN VINH. Ung ho Pham Van Duc MS 3706

                 200,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200023733001. Do Manh Toan 108 duong so 5, Waterfront City, Hai Phong 3706

                 200,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200264797001. TRUONG DINH HOANG. Ung ho MS 3706 Bac Pham Van Duc

                 100,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200781461001. Ma so 3706: Bac Pham Van Duc Thon Phuc Chi, xa Yen Thang, Y Yen,   tinh NamDinh Bo bi tai nan,   chau be 3 tuoi o mot minh

                 200,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200519011001. HOANG MINH THAO. Ung ho Ma so 3706: Bac Pham Van Duc

                 100,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200467371002. HOANG MINH THAO. Ung ho Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen

                 100,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200737187002. LE THI CHUNG. LE THI CHUNG CK TOI MA SO 3706 - BAC PHAM VAN DUC

                 200,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200550491003. HOANG MINH THAO. Ung ho Ma so 3704: Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa

                 100,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200702059001. Mã so 3706:   Bá c Pham Van uc Thon Phuc Chi, xa Yen Thang, huyen Y Yen, tinh Nam anh Pham Van Khoi song thuc vat

                 135,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200004527002. phan ngoc hung Giup ma so:   3706 (bac Pham Van Duc)

                   50,000

18/4/2020

IBVCB. 1804201031259001. Ma so 3706: Bac Pham Van Duc Thon Phuc Chi, xa Yen Thang, huyen Y Yen, tinh Nam Me

                   60,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200984523001. VO THI HONG LE. ung ho MS: 3706 Bac Pham Van Duc

                 300,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200611539001. Anh Pham Van Khoi Thon Phuc Chi, huyen Y Yen, tinh Nam Dinh Ma so 3706: bac Pham Van Duc

                 200,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200303679001. NGUYEN CHI NAM. Ung ho 2 anh em Sung Van Thuan, Sung Van Thuan MS: 3700

             1,000,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200063895001. NGUYEN VUONG QUYNH. Ung ho tu thien Ma so 3706: Bac Pham Van Duc

                 500,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200345715001. UONG VAN HOA. Cu Uong Pham Quyen ung ho Ma so 3706: Bac Pham Van Duc

                 200,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200182041001. Nguyen Nha Trang 3706 Bac Pham Van Duc

                 200,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200682953001. tran quang tuan. ung ho ma so 3706

                 500,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200844929001. THAI TRONG TIN. Ung ho A Pham Van Khoi Yen Thang Y Yen Nam Dinh

                 200,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200637285001. HOANG TRONG DUC. ung ho ms 3706 la 100 k - cau mong quy vi manh khoe - ADIDAPHAT

                 100,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200695697001. NGUYEN HAI DANG. Ung ho bac Pham Van Duc. Ma so: 3706

                 300,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200316133001. TRAN VAN THUA. Ma so 3706: Bac Pham Van Duc

             1,000,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200520687003. To thai lien 198/5 ton dan p8 q4 Ms 3706; bac Pham van duc

                 500,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200489099001. Ma so 3706: Bac Pham Van Duc Phuc Chi, xa Yen Thang, huyen Y Yen, tinh Nam Dinh 0357172245 - Ma so 3706: Bac Pham Van Duc

                 300,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200430337001. TRAN THI NGOC. Ung ho Bac Pham Van Duc 3706

                 200,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200179493001. VO TRUONG VIET. XIN GUI Ma so 3706: Bac Pham Van Duc

                 300,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200111393001. NGUYEN MINH MAN. Giup do 3706

                 100,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200907149001. nguoi ung ho VN Ma so 3706: Bac Pham Van Duc

             2,000,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200535145002. VU THI HANG. Ung ho : Ma so 3706: Bac Pham Van Duc

                 200,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200157877001. TMH Ma so 3706:   Bac Pham Van Duc

                 200,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200965123001. Thao MS 3706   - Bac Pham Van Duc

                 500,000

18/4/2020

IBVCB. 1804201028487002. VO THI CAM THUY. giup bac Pham Van Duc, MS 3706

                 500,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200050263001. Be Minh Anh Kdt resco co nhue Ung ho ma 3706 Bac Duc

                 200,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200868991004. PHAM NGUYEN THUONG. Ma so 3706: Bac Pham Van Duc

                 200,000

18/4/2020

IBVCB. 1804200136705003. DO XUAN PHU. Ma so 3706: Bac Pham Van Duc, Thon Phuc Chi, xa Yen Thang, huyen Y Yen, tinh Nam Dinh

                 200,000

18/4/2020

MBVCB388250600. ma so 3706. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   20,000

18/4/2020

MBVCB. 388021610. ma so 3704, 3705, 3706. CT tu 0361000256729 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 600,000

18/4/2020

MBVCB388250891. Ma so 3706: Bac Pham Van DucDia chi: Thon Phuc Chi, xa Yen Thang, huyen Y Yen, tinh Nam Dinh. CT tu 0181003423958 NGUYEN THUYET TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

18/4/2020

MBVCB. 387772158. Ma so 3706: Bac Pham Van Duc. CT tu 0071003514018 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

18/4/2020

MBVCB387743123. ung ho ma so 3706 bac pham van duc. CT tu 1021000015981 BUI HAI HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

18/4/2020

MBVCB. 387773060. Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen. . CT tu 0071003514018 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

18/4/2020

MBVCB387774623. Ma so 3706: Bac Pham Van Duc. CT tu 0031000144359 NGUYEN DONG DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   50,000

18/4/2020

MBVCB387779201. ung ho ma so 3706 Bac PhamvanDuc. CT tu 0251002557714 LE THANH TAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

18/4/2020

MBVCB387780903. 3706. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB. 387785260. cham con bij tai nan lao dong. CT tu 0421000419669 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

18/4/2020

MBVCB388034072. MS 3706. CT tu 0071000611260 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

18/4/2020

MBVCB387787332. Bac Pham Van Duc. CT tu 0071002915107 DUONG THI MY HUE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             2,000,000

18/4/2020

MBVCB388035969. ung ho bac Pham Van Duc ms 3706. CT tu 0071001811567 NGUYEN THI NGOC HAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

18/4/2020

MBVCB387744883. ung ho gd. CT tu 0491000024375 DO XUAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

18/4/2020

MBVCB388038406. ung ho ma so 3706. CT tu 0211000479733 PHAM THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

18/4/2020

MBVCB388038293. ung ho anhPHAM VAN KHOi - NAM DINH. CT tu 0031000157880 VU KHAC HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB387793403. NGUYEN HUU THUONG GIUP MS 3706. CT tu 0351001001912 NGUYEN HUU THUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

18/4/2020

MBVCB. 387797078. me bo di, be 3 tuoi ben cha song thuc vay. . CT tu 0461000424416 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

18/4/2020

MBVCB387745690. hoang tien thanh ung ho ms 3706 bac pham van duc . CT tu 0451000350489 HOANG TIEN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB. 387745805. t4. CT tu 0011001456392 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

             1,000,000

18/4/2020

MBVCB387746002. ba tuyet thai nguyen ung ho 2 chau be bi ngo doc nam rung. sdt 0983. 575. 807. . CT tu 0821000133441 DAO THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

18/4/2020

MBVCB. 387803010. ung ho ma so 3706. CT tu 0141000800266 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

18/4/2020

MBVCB388253908. Ho tro ma so 3706. CT tu 0721000625611 PHAN THI THUY AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             2,000,000

18/4/2020

MBVCB387808919. ung ho bac Pham Van Duc MS 3706. CT tu 0491000064890 DUONG THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                100,000

18/4/2020

MBVCB387810454. gui tang anh Pham van Khoi chua benh. CT tu 0461000423558 PHAM THI NGOC DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

18/4/2020

MBVCB388062873. 3706 giup bac pham van duc. CT tu 0931004199143 TRAN HONG BAU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

18/4/2020

MBVCB. 387816143. Ong nuoi chau 3 Tuoi. CT tu 0181002683918 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

             1,000,000

18/4/2020

MBVCB387816907. Ung ho bac Pham Van Duc ma so 3706 thin Phuc Chu xa yen thang huyen y yen Nam Dinh. CT tu 0011002894830 LE THI VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

18/4/2020

MBVCB. 387819964. Ma so 3706. CT tu 0021001039526 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

18/4/2020

MBVCB387822131. ung ho ma so 3706. CT tu 0021000525300 DO THI KIM TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB387823553. ung ho bac pham van duc, max so 3706. CT tu 1012403694 TRAN VAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

18/4/2020

MBVCB387824586. ung ho MS 3706. CT tu 0071001215511 TRAN THI THUY TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

18/4/2020

MBVCB388255562. ung ho gia dinh a pham van khoi o y yen nam dinh. CT tu 0831000009989 TA THI GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB. 387825947. mua sua cho chau Tam 2 tuoi. CT tu 0731000691114 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

18/4/2020

MBVCB. 388073870. MS 3706. CT tu 0021001583790 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

18/4/2020

MBVCB388077937. ma so 3706. CT tu 0711000275439 TRAN VAN MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,500,000

18/4/2020

MBVCB387830272. ma so 3706 bac pham van duc. CT tu 0481000040167 NGUYEN VAN HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

18/4/2020

MBVCB. 387831675. con trai bi tai nan nam liet duong. CT tu 0441000732557 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

18/4/2020

MBVCB387835593. ung ho MS 3706 Pham Van Duc. CT tu 0011004068860 DO VAN THINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

18/4/2020

MBVCB387841015. Hao tam MS 3706. CT tu 0121001721460 PHAM XUAN DOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,200,000

18/4/2020

MBVCB388090532. Ung ho bac Pham Van Duc - Ma 3706. CT tu 0111000806225 HUYNH THI XUAN TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

18/4/2020

MBVCB. 387844579. Giup MS 3700, 3702, 3703, 3704, 3705 moi ma 200k. CT tu 0931004202728 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

             1,000,000

18/4/2020

MBVCB387849656. ung ho ma so 3706, anh Pham Van Khoi. CT tu 0251002765533 LE CHI DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

18/4/2020

MBVCB388096755. MS 3706 -   bac Pham Van Duc. CT tu 0211000436511 TRAN DUC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

18/4/2020

MBVCB387852583. Ma so 3706 Bac Pham Van Duc Quy Tam long nhan ai. CT tu 0071004758866 DANG THI THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

18/4/2020

MBVCB387851909. ma so 3706; pham van duc , thon phuc chi, xa yen thang, huyen y yen, tinh nam dinh. CT tu 0551000057304 TU VAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 700,000

18/4/2020

MBVCB388099578. VQD ung ho ma so 3706. CT tu 0011001460004 VU QUOC DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

18/4/2020

MBVCB. 388249028. Ung ho ma so 3702 va 3706. CT tu 0011003709058 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   60,000

18/4/2020

MBVCB. 387858537. ms 3703. CT tu 0091000036100 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                300,000

18/4/2020

MBVCB. 388110285. ms 3706 -   Pham Van Duc, Y Yen, Nam Dinh. CT tu 0011004009940 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

18/4/2020

MBVCB388111965. ung ho cac ma 3699 va 3698 va 3702. CT tu 0821000120946 MA THI THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                   30,000

18/4/2020

MBVCB388112411. gia dinh TKN giup ms 3706 bac Pham Van Duc - Nam Dinh. CT tu 0441000618663 MAI THI NGOC THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

18/4/2020

MBVCB. 388114017. 3706. con trai song thuc vat. CT tu 0421000501465 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

18/4/2020

MBVCB387877286. ung ho ma so 3706 Pham Van Duc. CT tu 0031000300558 PHAM DUC MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB387754792. chuyen tien ung ho bac Pham Van Duc, Nam Dinh, ma so 3706. CT tu 0971000013729 TRUONG THI TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                200,000

18/4/2020

MBVCB387880401. Ung ho bac PHAM VAN DUC PHAM VAN KHOI. CT tu 0071000876261 PHAM THI BICH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

18/4/2020

MBVCB388126644. 3706 pham van duc thon phuc chi xa yen thang huyen y yen tinh nam dinh. CT tu 0011004301273 PHAM VAN CHINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB388129430. Ung ho bac Pham Van Duc, ma so3706. CT tu 0771000606449 LE QUYET TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

18/4/2020

MBVCB388130278. Ho tro bac Pham Van Duc ma so 3706. CT tu 0071001365438 NGO DUC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

18/4/2020

MBVCB387884913. MS 3706: bac pham van duc thon phuc chi xa yen thang, y yen, nam dinh. CT tu 0011004171128 PHAM THI THU HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

18/4/2020

MBVCB388261350. ung ho. CT tu 0691000381969 NGO THI TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB388144621. ung ho 3706 pham van duc. CT tu 0011000666636 LE VAN BACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

18/4/2020

MBVCB387902672. ung ho bac Pham van Duc , thon phuc chi , xa yen thang , nam dinh .   ma so 3706 , dt 0357172245. CT tu 0071001860442 DANG XUAN PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB387757621. Ma so 3706 ung ho Bac Pham Van Duc. CT tu 0011004041202 DANG THI LIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB. 388150574. Ma so 3706. CT tu 0011002917749 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

18/4/2020

MBVCB388151527. ma so 3706. Bac Pham van Duc. CT tu 0181001911321 LE MINH NANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

18/4/2020

MBVCB387907549. UH Ma so 3706 (bac Pham Van Duc). CT tu 0031000259154 NGO THI THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

18/4/2020

MBVCB388153569. Giup MS 3706. CT tu 0251001242288 LAI MINH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB. 388154954. Nv van phong. CT tu 0301000415332 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

18/4/2020

MBVCB388156687. ung ho ma so 3706 pham van duc. CT tu 0451000507103 NGUYEN THI NHU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

18/4/2020

MBVCB387911357. maso: 3705. nguyen thi quyen; thon chom mot, xa luong trung, huyen ba thuoc, tinh thanh hoa. CT tu 0551000057304 TU VAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

18/4/2020

MBVCB388165224. ung ho ma 3706 bac pham van duc. CT tu 0011001609536 TRAN NGOC LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB388167599. ung ho bac pham van duc ms: 3706. CT tu 0251002731845 DUONG VAN TAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB388169323. BUI HONG LINH UNG HO MS 3706 BAC PHAM VAN DUC MONG GIA DINH SOM VUOT QUA. CT tu 0031000239608 BUI HONG LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB387923440. UH MS 3702 Chia se cung cac chau. CT tu 0541000223975 DAO ANH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

18/4/2020

MBVCB387759921. ung ho truong hop be Minh Tam bo Khoi. CT tu 0301000317123 QUAN DIEU LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB387923834. UH MS 3703 Chia se cung gia dinh. CT tu 0541000223975 DAO ANH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

18/4/2020

MBVCB388173381. ung ho ma so 3706. CT tu 0541000219021 NGUYEN XUAN THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

18/4/2020

MBVCB. 387760733. 3706. CT tu 0011004210561 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

18/4/2020

MBVCB387934442. ung ho MS: 3706. CT tu 0741000654261 HOANG DINH TINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

18/4/2020

MBVCB387934772. la thi loan ung ho. CT tu 0221000020795 LA THI LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB388183902. ho tro anh Pham Van Khoi song thuc vat . CT tu 0481000859242 PHAN DANH NGHIA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB387742013. ma so 3706 bac pham van duc. CT tu 0341006930241 VUONG THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

18/4/2020

MBVCB. 388190768. uhms3706, 05, 04, 03, 02, 01, 3699 ms 200000vnd. CT tu 0081000106656 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

             1,400,000

18/4/2020

MBVCB. 388194589. Ma so 3706. Bac Pham Van Duc Huyen Y Yen Nam Dinh. CT tu 0491000188044 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

18/4/2020

MBVCB. 387947809. 3706. CT tu 0991000029652 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

18/4/2020

MBVCB387951592. 3706 cam on bao dan tri . CT tu 0881000449853 NGUYEN TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

18/4/2020

MBVCB388200825. ung ho . CT tu 0401000243974 TRUONG THI THANH TRIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

18/4/2020

MBVCB. 387954800. ma so 3706. CT tu 0731000691106 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   50,000

18/4/2020

MBVCB387954537. Gia dinh sau xem ung ho ma so 3706, ma so 3705, ma so 3704   - moi ma so 200k. CT tu 0441000722721 TRUONG DUY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 600,000

18/4/2020

MBVCB. 387704224. Con bi tim bam sinh can phau thuat som. CT tu 0451001832604 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 200,000

18/4/2020

MBVCB387704328. ung ho ma so 3705. CT tu 0401001416416 VU THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

18/4/2020

MBVCB387957463. ung ho Ma so 3706 bac Pham Van Duc. CT tu 0011000036856 NGUYEN THI MAI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

18/4/2020

MBVCB388268041. ct ung ho. CT tu 0901000040685 NGUYEN DUC NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB387960608. ung ho ms 3704: nguyen thi ngoc hoa va ms 3706 bac pham van duc. mong moi dieu tot dep den voi anh va bac. CT tu 0011004037324 DUONG THI HAI YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 400,000

18/4/2020

MBVCB387710024. ung ho ma 3705( chi Quyen ) Thanh Hoa. CT tu 0011002939552 HOANG KIM NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

18/4/2020

MBVCB388268597. Ung ho Bac Pham Van Duc ma so 3706. CT tu 0541000216354 NGUYEN HONG HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB387711631. ho tro cho chi Luong Thi Quyen, cham soc cho be. CT tu 0441000696528 LE THI QUYNH HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                200,000

18/4/2020

MBVCB. 387714293. con gai bi benh tim. CT tu 0021000373815 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 500,000

18/4/2020

MBVCB388217045. Ma so: 3706 Bac Pham Van Duc. CT tu 0301000362553 NGO VAN TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB387967063. Ung ho chi Luong Thi Quyen, ma so 3705. CT tu 0011004245610 TRAN THI NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB. 388218261. ms3706 me bo di be 3 tuoi ben cha thuc vat. CT tu 0541000185508 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

18/4/2020

MBVCB387970639. ung ho gd bac pham van duc ( nam dinh), ma so: 3706. CT tu 0071000697634 PHAM THI TUYET MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000,000

18/4/2020

MBVCB. 387973078. MS3706. CT tu 0541000205991 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

18/4/2020

MBVCB388227949. ung ho Ma so 3706: Bac 1Pham Van DucDia chi: Thon Phuc Chi, xa Yen Thang, huyen Y Yen, tinh Nam Dinh. CT tu 0451000399297 PHAM THI NHU QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

18/4/2020

MBVCB387766212. ms3706 -   UHGD. CT tu 0951004184379 VI THI HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

18/4/2020

MBVCB. 387979911. HC 3706. CT tu 0331000433464 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

18/4/2020

MBVCB. 387980405. hc3702. CT tu 0331000433464 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

18/4/2020

MBVCB. 387981647. 3704. CT tu 0331000433464 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 100,000

18/4/2020

MBVCB388237034. ung ho bac Pham Van Duc ms 3707. CT tu 0011004016733 TRAN VAN NEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

18/4/2020

MBVCB. 388240515. ma so 3706. CT tu 0011001286437 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

                 300,000

18/4/2020

MBVCB. 388241130. song thuc vat. CT tu 1071005118888 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri

             3,000,000

18/4/2020

MBVCB388241609. ung ho bac pham van duc. CT tu 0351001115555 BUI THI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

18/4/2020

MBVCB388241684. ung ho ma 3706 -   Bac Pham Van Duc. CT tu 0021000302516 TA TRUONG XUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

MBVCB387989523. ung ho maso 3706. CT tu 0421000499108 BUI THANH SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 100,000

18/4/2020

MBVCB388246572. hai tien ung ho anh Pham Van khoi - Nam Dinh. CT tu 0041000316999 HUYNH HAI TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

                 200,000

18/4/2020

532753. 180420. 205043. UNG HO MA SO 3706 BAC PHAM VAN DUC

                 200,000

18/4/2020

109170. 180420. 011552. Ung ho ms 3705 chi Luong Thi Quyen. Chuc be mau khoe manh khon lon FT20109630986162

                 100,000

18/4/2020

098511. 170420. 231235. ma so 3705, chi Luong Thi Quyen, Chom Mot,   Luong Trung, Ba Thuoc, Thanh Hoa FT20109807113043

                 500,000

18/4/2020

065761. 180420. 113341. DH ung ho gia dinh bac Pham Van Duc ma 3706

                 300,000

18/4/2020

798403. 180420. 113335. 3706 -   phan van duc

                 200,000

18/4/2020

388247. 180420. 205803. Ung ho ma 3706 bac pham van duc FT20111027894373

                 200,000

18/4/2020

557000. 180420. 201855. ung ho bac Pham Van Duc

                 100,000

18/4/2020

279148. 180420. 205832. ms 3706 bac phan van duc

                 300,000

18/4/2020

111031. 180420. 113523. Ma so: 3706 Bac Pham Van Duc -   Cau mong an lanh

                 300,000

18/4/2020

661676. 170420. 231325. Ma so 3705 chi Luong Thi Quyen

                 500,000

18/4/2020

493724. 180420. 202001. ung ho bac Duc ms3706

                 100,000

18/4/2020

296642. 180420. 161330. Ung ho gd Bac Pham Van Duc, thon Phuc Chi, xa Yen Thang, huyen Y Yen, tinh Nam Dinh FT20109083038003

                 200,000

18/4/2020

390512. 180420. 210626. Ung ho ma so 3706 Bac Pham Van Duc o Y Yen Nam Dinh FT20111211110044

                 100,000

18/4/2020

098853. 170420. 231531. Ung ho 3705 FT20109913807397

                 300,000

18/4/2020

561193. 180420. 053420. ms 3705 chi Luong Thi Quyen Thanh Hoa

                 200,000

18/4/2020

064782. 180420. 054439. mr z giup ma so 3705

                 100,000

18/4/2020

392894. 180420. 211516. Ung ho ma so 3706 FT20111140590983

                   50,000

18/4/2020

871882. 180420. 114730. Ung ho Ma so 3706 Bac Pham Van Duc Dia chi Thon Phuc Chi, xa Yen Thang, huyen Y Yen, tinh Nam Dinh

                   50,000

18/4/2020

207700. 180420. 115014. Ung ho ma so 3706 bac Pham Van Duc Dia chi Thon Phuc Chi xa Yen Thang huyen Y Yen Nam dinh FT2010922

                 200,000

18/4/2020

862947. 180420. 065449. ung ho ma so 3705

                 500,000

18/4/2020

396058. 180420. 212727. Ung ho anh Khoi -   bac Duc ms 3706 Nam Dinh FT20111357416540

             2,500,000

18/4/2020

311384. 180420. 115711. Ung ho ma so 3706 Bac Pham Van Duc

                 300,000

18/4/2020

119330. 180420. 070534. 3706 bac Pham Van Duc Y Yen Nam Dinh FT20109008370865

                 200,000

18/4/2020

440131. 180420. 071638. MS: 3706   - BAC PHAM VAN DUC -   PHUC CHI, YEN THANG , Y YEN ,   NAM DINH - 180420 - 07: 16: 37 440131

             1,000,000

18/4/2020

211794. 180420. 120137. Ung ho ms 3706 Pham Van Khoi thon Phuc Chi xa Yen Thang Y Yen Nam Dinh FT20109493825706

                 300,000

18/4/2020

304584. 180420. 163336. Ma so 3705 luong thi quyen FT20109964087531

                 500,000

18/4/2020

506452. 180420. 072250. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 uh gd ms 3706

                 100,000

18/4/2020

399538. 180420. 214115. Ma so 3706 Bac Pham Van Duc FT20111102052082

                 500,000

18/4/2020

792465. 180420. 214227. ck cho Bac Pham Van Duc

                 200,000

18/4/2020

400240. 180420. 214430. Ung ho bac Pham Van Duc -   thon Phuc Chi - xa Yen Thang - Y Yen -   Nam Dinh FT20111788041918

                 300,000

18/4/2020

147913. 180420. 163806. Ma so 3706: Bac Pham Van Duc

                 150,000

18/4/2020

863236. 180420. 073905. Ung ho 3706

                 100,000

18/4/2020

400814. 180420. 214647. Ung ho ma so 3706 bac Pham van Duc FT20111673302490

                 100,000

18/4/2020

148080. 180420. 163922. Ma so 3705: Chi Luong Thi Quyen

                 100,000

18/4/2020

401863. 180420. 215125. Hotrobe FT20111306674019

                 200,000

18/4/2020

148328. 180420. 164122. Ma so 3704: Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa

                 100,000

18/4/2020

128449. 180420. 215241. chuyen tien ung ho MS 3706 bac pham van duc

                 500,000

18/4/2020

667114. 180420. 074956. Chia se

                 200,000

18/4/2020

402861. 180420. 215542. Ma so 3706 Bac Pham Van Duc FT20111568550702

                   50,000

18/4/2020

100097. 170420. 232604. Gia dinh Le Tan Thanh ung ho MS 3704 chi Nguyen Thi Ngoc Hoa.   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

                   50,000

18/4/2020

308672. 180420. 164424. Giup do be phuong tam nam dinh FT20109773904209

                 100,000

18/4/2020

953676. 180420. 164443. IBFT Ung ho ma so 3705 luong thi quyen

                 200,000

18/4/2020

403535. 180420. 215841. 3706 ung ho bac pham van duc FT20111580000383

             1,000,000

18/4/2020

125009. 180420. 075627. Bui Trieu Xa giup ms 3706 FT20109488142048

                 250,000

18/4/2020

414580. 180420. 164601. Nguyen thanh huong ung ho ms 3706

                 200,000

18/4/2020

507453. 180420. 075601. Vietcombank 0451000476889 ung ho ma 3706 bac Pham Van Duc dia chi thon phuc chi xa yen thang huyen

                 500,000

18/4/2020

040700. 180420. 080115. ung ho MS 3706 bac Pham Van Duc

                 300,000

18/4/2020

603673. 180420. 220309. Ung Ho Bac Duc Ma So 3706

                 500,000

18/4/2020

217885. 180420. 121951. Gui bac Duc, Y Yen,   Nam Dinh. Ma so 3706. FT20109391055428

                 250,000

18/4/2020

126233. 180420. 080400. Ung ho bac Duc ms 3706 FT20109015898552

                 100,000

18/4/2020

310836. 180420. 165004. 3706 FT20109328368530

                 100,000

18/4/2020

218960. 180420. 122311. Ung ho ma 3706 a FT20109686020259

                 100,000

18/4/2020

406373. 180420. 221149. Ung ho ma so 3697 Chi Nguyen Thi Lien FT20111095580201

             2,000,000

18/4/2020

283127. 180420. 153850. Ung ho ma so 3706 FT20109210915013

                 200,000

18/4/2020

220193. 180420. 122649. Ung ho ma so 3706, bac Pham Van Duc FT20109346747905

                 500,000

18/4/2020

312218. 180420. 165352. Ma 3706 bac pham van duc FT20109794814818

                 200,000

18/4/2020

847722. 180420. 081857. Vinh ung ho chu Pham Van Duc. Ms 3706.

             2,000,000

18/4/2020

129461. 180420. 081956. Ma so 3706 Bac Pham Van Duc FT20109370177018

                 100,000

18/4/2020

506542. 180420. 123512. ung ho ma so 3706 bac pham van duc o yen thang y yen nam dinh

                 500,000

18/4/2020

241912. 180420. 123448. ma so 3706 giup gia dinh bac Pham Van Duc

                   20,000

18/4/2020

223734. 180420. 123754. Phan Hop Minh Huong ung ho Ms 3697 nguyen Thi Lien FT20109460674903

                 200,000

18/4/2020

193358. 180420. 111315. Ung ho ma so 3706 FT20109503181606

                 200,000

18/4/2020

224103. 180420. 123903. Phan Hop Minh Huong ung ho Ms 3695 Tran Thi Van FT20109066136903

                 200,000

18/4/2020

617615. 180420. 082943. ung ho ma so 3706 bac pham ban duc

             1,000,000

18/4/2020

224566. 180420. 124040. Phan Hop Minh Huong ung ho MS 3696 Ong Vu Hong Son FT20109038402877

                 200,000

18/4/2020

058903. 180420. 083246. Ms 3703 anh Nguyen Quang Thanh

                 100,000

18/4/2020

851937. 180420. 083449. Vinh ung ho chi Luong thi Quyen. Ms 3705.

             2,000,000

18/4/2020

133709. 180420. 083709. Gui den hoan canh 3706 FT20109955123676

                 200,000

18/4/2020

186190. 180420. 110533. 3706

                   30,000

18/4/2020

477086. 180420. 171620. THAI HUONG CHUYEN UNG HO MOI MA SO 200. 000VND: 3682, 3688,   3693, 3696, 3705 - 180420 - 17: 16: 20 477086

             1,000,000

18/4/2020

518362. 180420. 125710. NGUYEN NGOC DIEP UH MS 3706 PHAM VAN DUC. CHUC CON BAC KHOI BENH

                 200,000

18/4/2020

453351. 180420. 125804. CASHOUT247 0914186391 5378441584 100000

                 100,000

18/4/2020

137216. 180420. 085006. Ung ho ma so 3706 bac Pham Van Duc FT20109722902379

                 100,000

18/4/2020

137969. 180420. 085250. Ung ho ma so 3702 ong Giap Van Tri FT20109642013624

                 100,000

18/4/2020

864878. 180420. 085419. Ung ho Ma so 3706 Bac Pham Van Duc Dia chi Thon Phuc Chi, xa Yen Thang, huyen Y Yen, tinh Nam Dinh

                 200,000

18/4/2020

138642. 180420. 085456. Ung ho be phuong tam FT20109044027361

                 100,000

18/4/2020

671351. 180420. 085640. Ma So 3706 bac Pham Van Duc xa Yen Thang Huyen Y Yen Nam Dinh

             1,000,000

18/4/2020

139900. 180420. 085912. ung ho ma so 3705 FT20109293310265

             1,000,000

18/4/2020

102043. 170420. 234409. Gia dinh Le Tan Thanh ung ho MS 3705 chi Luong Thi Quyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT2

                   50,000

18/4/2020

941240. 180420. 131216. IBFT ung ho Ma so 3706: Bac pham van duc

                 500,000

18/4/2020

477872. 180420. 173022. UNG HO MS: 3706 - 180420 - 17: 30: 16 477872

                   45,000

18/4/2020

142271. 180420. 090607. Bac Pham Van Duc. MS 3706 FT20109588372104

                 300,000

18/4/2020

667177. 180420. 131734. Ung ho 3705 Luong Thi Quyen

                 500,000

18/4/2020

444919. 180420. 090807. SANHSEACO GUI MA SO 3706 - 180420 - 09: 08: 05 444919

                   50,000

18/4/2020

340010. 180420. 132202. UNG HO MA SO 3706: BAC PHAM VAN DUC (PHUC CHI, YEN THANG,   Y YEN, NAM DINH)

                 100,000

18/4/2020

696438. 180420. 132701. ma so 3706 Pham Van Duc

                 300,000

18/4/2020

102649. 170420. 235041. Ung ho MS 3705 FT20109288411764

                 200,000

18/4/2020

239737. 180420. 133223. Ung ho ma so 3706 FT20109572105953

                 200,000

18/4/2020

146860. 180420. 091916. ung ho Bac Pham Van Duc MS 3706 sdt 0357172245 FT20109298062076

             1,000,000

18/4/2020

108406. 180420. 111729. MS 3706 bac Pham Van Duc

                 200,000

18/4/2020

146973. 180420. 091931. Ung ho MS 3706. Bac Pham Van Duc FT20109916673287

                 200,000

18/4/2020

147185. 180420. 092006. Ung ho MS 3706 bac pham van duc FT20109938606057

                 500,000

18/4/2020

147575. 180420. 092108. Anh Long ung ho anh Pham Van Khoi xa Yen Thang, huyen Y Yen, tinh Nam Dinh FT20109422164493

             1,500,000

18/4/2020

147769. 180420. 092153. Ung ho MS 3705 Chi Luong Thi Quyen FT20109064303451

                 500,000

18/4/2020

149074. 180420. 092519. Ung ho Bac Pham Van Duc MS 3706 FT20109736400240

                 500,000

18/4/2020

966829. 180420. 134355. 5378779797 Chuyen qua MoMo ung ho 3706

                 100,000

18/4/2020

866414. 180420. 093813. Ung ho ma so 3706

                 300,000

18/4/2020

266475. 180420. 094000. Nguyen duc thanh 307 b5 nghia tan cau giay ha noi ung ho 2   chau

             2,000,000

18/4/2020

266720. 180420. 094214. Chau Hoang Xuan Man dai loan ung ho 2 chau

             1,000,000

18/4/2020

250449. 180420. 140652. Ma so 3705 chi Luong Thi Quyen FT20109038717300

                 300,000

18/4/2020

119748. 180420. 140844. Chuyen tien ung bac Pham Van Duc

                 200,000

18/4/2020

597929. 180420. 094855. gui Bac Pham Van Duc ma so 3706

                 200,000

18/4/2020

719846. 180420. 182144. Ma so 3706

                 500,000

18/4/2020

435519. 180420. 095102. 200418000006454 ung ho ms 3706 ZP5M8TPR8K4T

                 100,000

18/4/2020

486214. 180420. 203802. UNG HO GIA DINH BAC DUC, MA SO 3706 - 180420 - 20: 38: 00 486214

                 500,000

18/4/2020

435628. 180420. 095209. 200418000006472 giup bac Duc ms 3706 ZP5M8TPR8L5O

                 200,000

18/4/2020

159715. 180420. 095233. Ho tro H V Tuan tai nan khi tham gia chong covid FT20109782184048

                 100,000

18/4/2020

122508. 180420. 182643. Dong gop hao tam nhan ai dantri. com. vn Ma so 3706: Pham Van Duc

                   50,000

18/4/2020

789016. 180420. 021544. Ung ho gia dinh bac Pham Van Duc. Ma so 3706

                 300,000

18/4/2020

293072. 180420. 141550. Gui ma so 3706 bac Pham Van Duc

                 200,000

18/4/2020

543501. 180420. 001039. Gui 2 em Thuan Thuan (BV Nhi Trung Uong)

                 200,000

18/4/2020

161998. 180420. 095802. Ma 3706 FT20109503003452

                 100,000

18/4/2020

272464. 180420. 203916. Chuyen tien

                 300,000

18/4/2020

305785. 180420. 100255. ung ho 2 chau sung van thuan sung van thuan ma 3700

                 500,000

18/4/2020

875980. 180420. 142856. Ung ho ma so 3706 bac Pham Van Duc

                 100,000

18/4/2020

032135. 180420. 100531. ung ho bac pham van duc ma so 3706

                   50,000

18/4/2020

165236. 180420. 100556. Ung ho ma so 3706 FT20109670000386

                 300,000

18/4/2020

701057. 180420. 143110. Ung ho ma so 3705 chi Luong Thi Quyen

                 500,000

18/4/2020

165333. 180420. 100558. Ung ho ms 3706 FT20109107906316

                 200,000

18/4/2020

449748. 180420. 100814. UNG HO BAC PHAM VAN DUC MA SO 3706 - 180420 - 10: 08: 12 449748

                 100,000

18/4/2020

166318. 180420. 100815. Giup do bac Pham Van Duc 3706 o Y Yen Nam Dinh FT20109440379841

             1,000,000

18/4/2020

105671. 180420. 002055. kinh tang MS 3705 c Luong Thi Quyen thon Chom mot Thanh hoa FT20109670680200

             2,000,000

18/4/2020

167753. 180420. 101158. Ma So 3706. Good lucky so much. FT20109270808596

                 500,000

18/4/2020

168612. 180420. 101406. UNG HO MS 3706 - PHAM VAN DUC FT20109488655868

                 300,000

18/4/2020

098187. 180420. 101559. Ung ho khau trang, quan ao bao ho cho tuyen dau chong dich MS 3692

                 500,000

18/4/2020

169647. 180420. 101619. Ma so 3706 FT20109000101428

                 100,000

18/4/2020

462736. 180420. 144936. CASHOUT247 0909997386 5379192635 500000

                 500,000

18/4/2020

221027. 180420. 191125. ma so 3706 bac pham can duc, thon phuc chi, xa yen thang, huyen y yen, nam dinh

                 500,000

18/4/2020

690667. 180420. 145305. ung ho anh khoi.   mong anh som khoi benh

                 100,000

18/4/2020

173274. 180420. 102440. ms 3706 pham van Duc FT20109791630427

                 500,000

18/4/2020

991432. 180420. 145453. Trai heo pn ung ho cho gd ms 3706 bac Pham van duc

           10,000,000

18/4/2020

109438. 180420. 112430. Ung ho ma 3705 bac Pham van Duc huyen Y Yen Nam Dinh

                 100,000

18/4/2020

483283. 180420. 192343. UNG HO MA SO 3706 BAC PHAM VAN DUC - 180420 - 19: 23: 43 483283

                 200,000

18/4/2020

100905. 180420. 103209. UNG HO A KHOI - BE PHUONG TAM NAM DINH

                 300,000

18/4/2020

032895. 180420. 145721. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 TRAN VAN TIEN chuyen khoanung ho

                     1,000

18/4/2020

363560. 180420. 193233. Gui ma so 0703 Nguyen Quang Thanh - thon 8,   xa Hoang Duc, huyen Thanh Hoa, tinh Thanh Hoa FT20111145

                 100,000

18/4/2020

619029. 180420. 103740. Ma So 3706 Bac Pham Van Duc

                 500,000

18/4/2020

296663. 180420. 003951. 3701

                 200,000

18/4/2020

179549. 180420. 103938. Ung ho ma so 3705 FT20109121500080

                 100,000

18/4/2020

513028. 180420. 104114. Chau Phuong Anh ung ho ma so 3706 - bac Pham Van Duc

                 100,000

18/4/2020

274640. 180420. 204540. Chuyen tien ma so 3706 bac pham van duc

                 100,000

18/4/2020

619092. 180420. 104250. ung ho gia dinh bac Pham Van Duc

                   50,000

18/4/2020

181233. 180420. 104329. Ung ho ma so 3706 bac Pham Van Duc FT20109929110328

                 100,000

18/4/2020

198526. 180420. 112555. UNG HO MS 3706 BAC PHAM VAN DUC FT20109440027246

                 200,000

18/4/2020

042226. 180420. 104333. ung ho ma so 3706

                 500,000

18/4/2020

101296. 180420. 104456. quy nhan ai ung ho ma so 3706, bac Pham Van Duc, Nam Dinh

                 300,000

18/4/2020

621382. 180420. 151641. bac Pham Van Duc ms3706 Yen Thang Y Yen Nam Dinh

                 300,000

18/4/2020

296398. 180420. 004609. 3702

                 200,000

18/4/2020

251987. 180420. 004726. Ung ho chi luong thi quyen ma so 3705

                 100,000

18/4/2020

444607. 180420. 151522. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Ung ho gd bac Pham Van Duc o Y Yen Nam Dinh ms 3

                 200,000

18/4/2020

172528. 180420. 195516. Ung ho ma so 3706 bac Pham Van Duc

                 200,000

18/4/2020

185262. 180420. 105300. Ung ho quy chong covid19. Ma so 3691 FT20109514667225

                 300,000

18/4/2020

138504. 180420. 152554. ung ho bac pham van duc ma so 3706

                 200,000

18/4/2020

371559. 180420. 200104. Ung ho ma so 3706 bac Pham Van Duc FT20111881453408

                 100,000

18/4/2020

092842. 170420. 223558. Ms 3705 FT20109621574158

                 300,000

18/4/2020

093552. 170420. 223938. Ms 3701 FT20109216101038

                 200,000

18/4/2020

186793. 180420. 105639. Ung ho bac Pham Van Duc. Ma so 3706 FT20109078666342

                 200,000

18/4/2020

105483. 180420. 105830. Ung ho 3706 bac pham van duc

                 100,000

18/4/2020

094797. 170420. 224636. Ung ho chi Quyen ms 3705 FT20109462025929

                 100,000

18/4/2020

094821. 170420. 224657. Giup do MS 3705. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT20109962936647

                 200,000

18/4/2020

019069. 170420. 225109. ung ho chi luong thi quyen ma so 3705

                 100,000

18/4/2020

485181. 180420. 201044. UNG HO ONG PHAM VAN DUC, MS 3706 - 180420 - 20: 10: 44 485181

                 500,000

18/4/2020

039295. 170420. 225603. ung ho MA SO 3700

                 200,000

18/4/2020

096871. 170420. 230021. 3705 FT20109804972897

                   50,000

18/4/2020

757732. 170420. 110318. Ung ho ma so 3705 mong quy bao gui den tan tay nguoi can tro giup tran trong cam on

                 100,000

18/4/2020

ATM FTF. 10600905. 531890. 20200418. 084606. 9704366612943772010. FrAcc: 0631000470974. ToAcc: 0451000476889. GD: 659 QUANG TRUNG, PHUONG11HCM         VN

                 500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank
từ ngày 12 đến 18/4/2020

 

12-04-2020 00:29:45

MS 3699 BE MINH LAM ( NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT ); thoi gian GD: 11/04/2020 22: 47: 04

                 500,000

12-04-2020 00:31:03

PHAM THI NGA Chuyen tien ung ho ma 3699 me be Linh Lam; thoi gian GD: 11/04/2020 23: 05: 50

                 300,000

12-04-2020 00:31:28

VU XUAN HUY Chuyen tien. ung ho con; thoi gian GD: 11/04/2020 23: 12: 31

                 100,000

12-04-2020 00:32:54

Cho ma so 3699 chi Ngo Thi Bach Trang; thoi gian GD: 11/04/2020 23: 40: 04

                 500,000

12-04-2020 00:33:20

Chuc chau Minh Lam MS 3699 manh khoe. PThanh; thoi gian GD: 11/04/2020 23: 50: 15

                 100,000

12-04-2020 00:34:30

Le Quang Long chuyen tien Giup anh Hoang Van Tuan; thoi gian GD: 12/04/2020 00: 16: 24

                 200,000

12-04-2020 05:03:02

ho tro 2 em thuan ngo doc nam bv nhi tw

                 100,000

12-04-2020 05:27:04

ung ho MS 3700 hai anh em Sung Van Thuan

                 200,000

12-04-2020 06:11:23

3700 - T H H

                 100,000

12-04-2020 06:12:17

Ung ho ma so 3700

                 100,000

12-04-2020 06:19:52

CT DEN: 010323648552 ms 3700 ung ho GD e Thuan

                 200,000

12-04-2020 06:26:44

ung ho ma so 3700

                 200,000

12-04-2020 06:38:26

3700; 2 be Thuan

             1,000,000

12-04-2020 06:40:53

Do Thi Song Ngan chuyen tien ung ho ma 3700 sung van Thuan sung van Thuan

                 200,000

12-04-2020 06:42:25

CT DEN: 010306058834 UNG HO MSO 3700 2 AE NGO DOC LAM.TEN THUAN VA THUAN 120420 06 42 22 058834

             1,000,000

12-04-2020 07:05:36

VP Bac mien trung chuyen tien ban doc ung ho Ma so 3691

           15,000,000

12-04-2020 07:05:40

ma so 3700 - hai anh em sung van thuan

                 250,000

12-04-2020 07:14:50

ung ho ms 3700; em Sung Van Thuan

                 100,000

12-04-2020 07:16:17

3700;   Sung van Thuan Hoang Su Phi Ha Giang

                 500,000

12-04-2020 07:23:32

ma so 3700 hai anh em Sung van Thuan va Sung van Thuan ; tinh Ha Giang

                 200,000

12-04-2020 07:26:46

PHAM THI KIEU TIEN ung ho gia dinh 4 nguoi bi ngo doc nam

                 200,000

12-04-2020 07:29:38

Ho Thi Mai Ngoc chuyen tien

                 100,000

12-04-2020 07:33:49

ung ho 2 anh em Sung Van Thuan; ma so 3700

                 200,000

12-04-2020 07:35:16

Tran Lan Phuong ung ho ma so 3700

             1,000,000

12-04-2020 07:38:32

3700_ung ho 2 anh em Thuan Thuan bi ngo doc nam

                 200,000

12-04-2020 07:50:33

ma so benh 3700; 2 em sung van thuan

                 300,000

12-04-2020 08:01:19

ung ho ma so 3700

                 300,000

12-04-2020 08:03:51

giup do ma so 3700

                 200,000

12-04-2020 08:04:31

3700;   Hai em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan do nam..

                   50,000

12-04-2020 08:04:47

3700. ung ho 2 anh xem sung van thuan va sung van thuan

                 400,000

12-04-2020 08:07:29

ung ho ma so 3700

                 200,000

12-04-2020 08:07:33

BUI HUU HUNG ung ho MS 3700 (2 a e ngo doc nam o Ha Giang)

                 300,000

12-04-2020 08:07:36

3700;   Huong

                 200,000

12-04-2020 08:13:44

3700 - hai anh em sung van thuan va sung van thuan

                 100,000

12-04-2020 08:15:45

CT DEN: 010308000034 Ung ho hoan canh co ma so 3700 FT20104053842005

                 200,000

12-04-2020 08:25:40

Trinh Van Tien ung ho ong Vu Hong Son; ms 3696

                 500,000

12-04-2020 08:27:52

Pham Tien Nam ung ho 2 em Thuan Ma so 3700

                 500,000

12-04-2020 08:36:16

UH ma so 3700

                 200,000

12-04-2020 08:45:01

3700;   ap_bactuliem

                 100,000

12-04-2020 08:48:45

Ban Do khanh Nam ung ho ban Tran ngo minh Lam Max so 3699

                 200,000

12-04-2020 08:49:51

CT DEN: 010308005467 Ma so 3700. Chua ban phuoc mau khoi FT20104847575267

                 200,000

12-04-2020 08:51:08

Ban Do ha An ung ho chi Tran ngo minh Lam Ma so 3699

                 200,000

12-04-2020 08:52:58

3700 - hai anh em Sung Van Thuan

             1,000,000

12-04-2020 08:53:08

ma so 3700 hai aanh em Sung Van Thuan

                 100,000

12-04-2020 08:54:44

3700

                 300,000

12-04-2020 08:57:58

LE THI THAM Chuyen tien ma 3700

                   70,000

12-04-2020 09:04:14

giup do 2 em Thuan va thuan; ma so 3700

                 200,000

12-04-2020 09:07:05

CT DEN: 010309008831 Ung ho MS 3700 FT20104470613902

                 200,000

12-04-2020 09:08:59

CT DEN: 010302660514 Moi nguoi chung tay cuu 2 em

                 100,000

12-04-2020 09:09:33

3700;   Sung Van Thuan

                 100,000

12-04-2020 09:10:59

3700;   Pham thi ngoc anh

                 200,000

12-04-2020 09:27:28

CT DEN: 010300057 919 MBVCB. 383547803. 779394. ma so 3697 Nguyen Thi Lien.CT tu 06110019 39081 NGUYEN THANH THUY toi 1290000

                 100,000

12-04-2020 09:31:53

ung ho 2 chau Thuan

                 200,000

12-04-2020 09:32:27

Nguyen Trung Hieu chuyen tien giup ae Thuan Sung

             1,000,000

12-04-2020 09:45:29

VU CHI CONG Chuyen tien Ma so 3697Chi Nguyen Thi Lien

                 100,000

12-04-2020 09:47:38

ung ho gia dinh ngo doc nam

                 100,000

12-04-2020 09:52:45

Ung ho hai chau bi ngo doc nam

             1,000,000

12-04-2020 09:55:15

Ung ho MS 3700 Hai em Thuan va Thuan

                 500,000

12-04-2020 09:58:19

CT DEN: 0103090 63654 BVA VAN LA CHAN YEU THUONG 12 0420 09 58 15 063654

                 200,000

12-04-2020 10:05:16

Chuyen khoan tai ATM tu TK 103004818181 den TK 129000061096

                 250,000

12-04-2020 10:09:58

VU THI THANH PHUONG Chuyen tien ung ho MS 3700

                 100,000

12-04-2020 10:10:43

ung ho ms 3700

                 200,000

12-04-2020 10:19:59

CT DEN: 010310104568 3700 hai anh e Sung Van Thuan

                 500,000

12-04-2020 10:23:31

3700;   trung

                 200,000

12-04-2020 10:24:16

3700;   SUNG VAN THUAN va SUNG VAN THUAN

                 100,000

12-04-2020 10:24:33

TRAN TRONG THANG ung ho ms 3700; hai anh em sung van thuan va sung van thuan

                 100,000

12-04-2020 10:26:50

Chuyen it tien cho 2 be bi ngo doc nam rung

                 500,000

12-04-2020 10:28:15

MS3700;

                 200,000

12-04-2020 10:44:59

Ung ho ma so 3700 chau Sung V Thuan Sung Van Thuan

             1,000,000

12-04-2020 10:58:19

ma so 3700;   hai anh em Sung Van Thuan

                 100,000

12-04-2020 11:01:52

3700 - sung van thuan

                 200,000

12-04-2020 11:10:12

CT DEN: 010311066856 UNG HO MA SO 3700 120420 11 10 09 066856

                 300,000

12-04-2020 11:10:53

Ung ho MS 3683

                 100,000

12-04-2020 11:24:22

chuyen den ma so benh nhan 3700. hai anh em Sung Van Thuan

                   50,000

12-04-2020 11:27:24

ung ho benh nhan ma so 3696

                   50,000

12-04-2020 11:36:15

CT DEN: 010304685662 HO ANH THU UNG HO

                 200,000

12-04-2020 11:43:35

; ung ho dich covic19

             5,000,000

12-04-2020 12:01:09

CT DEN: 010312054662 Ung ho Ma so 3700 cuu 2 chau be ngo doc nam FT20104389563000

                 100,000

12-04-2020 12:18:58

DANG THI THU TRANG ung ho 2 anh em Sung Van Thuan ma so 3700

                 200,000

12-04-2020 12:33:45

giup ma so 3700 hai a em

                 300,000

12-04-2020 12:38:07

3700 - tran le thanh vuong

                 300,000

12-04-2020 12:38:11

gui ma 3700, tai BankPlus REQID 200412211034748

                 100,000

12-04-2020 12:39:02

CT DEN: 010305063613 Ung ho ma so 3700

                 200,000

12-04-2020 12:42:07

a Nam o Ha Giang ung ho 2 em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

12-04-2020 13:14:31

DO THI VIET HANG Chuyen tien ung ho ma 3700 chau sung van thuan ngo doc nam

                 600,000

12-04-2020 13:29:36

CT DEN: 010313075717 Ma so 3700 mong gia dinh anh Sung Seo Hoa som vuot qua kho khan FT20104430686602

                 100,000

12-04-2020 13:31:32

PHAN THI BICH NGOC Chuyen tien

                 500,000

12-04-2020 13:38:53

ung ho Hoan Canh ma so 3700 Sung Van Thuan Thuan

                 200,000

12-04-2020 13:39:30

CT DEN: 010306517771 UNG HO MA SO 3700 SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN

                 500,000

12-04-2020 13:41:17

Do Thi Kim Nhung ung ho MS 3700

                 200,000

12-04-2020 13:46:41

nguyen ut hue ung ho ma so 3700. 2 anh em sung van thuan va sung van thuan

                 100,000

12-04-2020 13:57:53

Dong gop Ma so 3700

                 300,000

12-04-2020 14:08:56

TAO DUC TRUNg ung ho ms 3700

                 100,000

12-04-2020 14:11:47

ung ho 2 em Sung Van Thuan ( ma 3700)

                 200,000

12-04-2020 14:21:31

Ung ho 2 chau be an phai nam doc

             1,000,000

12-04-2020 14:22:27

CT DEN: 010314087710 Ung ho ma so 3700 FT20104300010091

                 200,000

12-04-2020 14:26:57

le trung hieu ho tro ma so 3700 sung van thuan

                 300,000

12-04-2020 14:27:33

LPT ung ho ms 3700 Hai anh em S V Thuan S V Thuan

                   50,000

12-04-2020 14:37:08

ung ho MS 3700

                 200,000

12-04-2020 14:43:10

Nguyen Thi Duong ung ho hai chau 3700

                   50,000

12-04-2020 14:44:44

ung ho ma so 3700

                 100,000

12-04-2020 14:46:24

NGUYEN MANH CUONG Chuyen tien ung ho 2 chau Sung Van Thuan

                 200,000

12-04-2020 14:56:33

ung ho ma so 3700

                 100,000

12-04-2020 14:59:54

CT DEN: 010314236241 ung ho bn ma so 3700

                 400,000

12-04-2020 15:11:43

Ung ho Ma 3700

                 300,000

12-04-2020 15:12:44

CT DEN: 412184845593 ung ho ma so 3700 hai ae sung van thuan

                 100,000

12-04-2020 15:13:06

CT DEN: 010315100483 Ung ho hai anh em Sung Van Thuan ma so 3700 FT20104302317307

                 200,000

12-04-2020 15:14:29

CT DEN: 010315879551 Hoc sinh Cao Minh Duc ung ho anh em ngo doc nam Sung Van Thuan MS 3700 FT20104750506155

                 200,000

12-04-2020 15:17:22

ung ho ma so 3700 (ca gia dinh ngo doc nam)

                 500,000

12-04-2020 15:20:28

ung ho ma so 3697 (ung ho nguoi tham gia chong dich bi tai nan)

             1,000,000

12-04-2020 15:28:04

3700 - sung van thuan

                 200,000

12-04-2020 15:38:23

ung ho benh nhan 3700

                 200,000

12-04-2020 15:44:40

Ung ho MS3700 2 chau ngo doc nam rung Sung van Thuan va Sung van Thuan.

                 500,000

12-04-2020 15:46:02

LE BA THAO Chuyen tien. ung ho 2 chau Thuan; Thuan ngo doc nam

                 200,000

12-04-2020 15:49:55

Roan Dinh Cua ung ho ma so 3700 2 e Sung Van Thuan

             1,000,000

12-04-2020 15:56:53

CT DEN: 010315271171 Gop chup nho nho mong gia dinh vuot qua duoc

                   20,000

12-04-2020 15:56:56

Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 300,000

12-04-2020 15:59:52

CT DEN: 010315113877 Ma so 3700 Sung Van Thuan FT20104605330040

                 200,000

12-04-2020 16:00:46

CT DEN: 010316273711 Gop chut nho nho cho nguoi gap kho khan

                   80,000

12-04-2020 16:04:18

Nguyen Thi Hoa Phuong chuyen tien ung ho benh nhan 3700

                 500,000

12-04-2020 16:09:01

Tran Van Hieu chuyen tien

                 100,000

12-04-2020 16:10:17

MS 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                200,000

12-04-2020 16:17:16

Nguyen Thi Quoc Dung chuyen tien ung ho ma so 3700

                 300,000

12-04-2020 16:20:19

Ung ho Ma so 3700 (Hai anh em Sung Van Thuan; Sung Van Thuan)

                 200,000

12-04-2020 16:29:21

DO CAO TRI Chuyen tien ung ho ma so 3700

                 200,000

12-04-2020 16:31:52

DO CAO TRI Chuyen tien ung ho ma so 3698

                 200,000

12-04-2020 16:32:51

ung ho ma so 3700

                 300,000

12-04-2020 16:46:49

CT DEN: 010316079405 MA SO 3700 2 ANH EM SUNG VAN THUAN 120420 16 46 45 079405

             1,000,000

12-04-2020 16:59:07

Ung ho ma so 3700

                 200,000

12-04-2020 16:59:16

Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thua

                 300,000

12-04-2020 17:12:03

CT DEN: 010310246844 Ung ho ma so 3700

                 100,000

12-04-2020 17:21:18

ung ho gia dinh bi ngo doc nam ma so 3700

                 100,000

12-04-2020 17:21:31

Tam long gui 3700

                 100,000

12-04-2020 17:27:56

NGO THI THUY Chuyen tien ung ho 2ae Thuan

                 100,000

12-04-2020 17:38:56

ma so 3700 anh em Thuan

             1,000,000

12-04-2020 17:39:35

ma so 3700

                 100,000

12-04-2020 17:41:25

NQH

                   50,000

12-04-2020 17:45:01

ung ho Maso 3700, tai BankPlus REQID 200412701063443

                 200,000

12-04-2020 17:46:58

3700

                   50,000

12-04-2020 17:55:04

3700 sung van tusn sung van thuan

                 500,000

12-04-2020 18:08:41

CT DEN: 010311355857 Mai Van Dien 195B Doi Can HN

                 100,000

12-04-2020 18:18:55

ung ho gia dinh ms 3700

                 200,000

12-04-2020 18:21:24

Giup MS 3700 Hai anh em Thuan va Thu

                 200,000

12-04-2020 18:26:37

ma so 3700

                 100,000

12-04-2020 18:32:47

BUI THANH TOAN Chuyen tien

                   50,000

12-04-2020 18:51:39

3700;   Hai a em Sung van Thuan

                 100,000

12-04-2020 18:53:00

3697;   Chi Nguyen Thi Lien

                 100,000

12-04-2020 18:57:32

DINH ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 3700

                 300,000

12-04-2020 18:59:16

ung ho 2 anh em Sung Van Thuan MS 3700

             1,000,000

12-04-2020 19:00:27

H.Giang ung ho ma so 3700 2 anh em Thuan Thuan tinh Ha Giang

                 500,000

12-04-2020 19:01:36

CT DEN: 010319167442 Ung ho ma so 3700 2 anh em Sung Van Thuan FT20104341232280

                 300,000

12-04-2020 19:08:37

CT DEN: 010319169246 3700 FT20104049383030

                   50,000

12-04-2020 19:21:21

Dao Thi Le Dung chuyen tien ung ho ma 3700 Sung Van Thuan

                 200,000

12-04-2020 19:25:58

Ma so 3700

                 100,000

12-04-2020 19:32:09

PHAM THI NGA Chuyen tien ung ho 3700

                 300,000

12-04-2020 19:33:13

Ung ho hai chau ngo doc nam ma so 3700

             1,000,000

12-04-2020 19:39:18

ma so 3700;   chuc 2 chau qua khoi

                 500,000

12-04-2020 19:39:51

3700 - anh em sung van thuan

                 200,000

12-04-2020 19:47:25

VU ANH DUONG Chuyen tien chia se hoan canh   Thi o Hai Duong

                 200,000

12-04-2020 19:54:31

Wei Chung Wei chia se hoan canh cua Chi Th ioHai Duong

                 500,000

12-04-2020 19:55:18

NGUYEN DANG MANH ung ho 2 chau Thuan va Thuan ma 3700

                 500,000

12-04-2020 20:04:45

ungr ho em Hoang Van Tuan Chi Linh Hai Duong

                 200,000

12-04-2020 20:05:51

3700;   nguyen thi Bach

                 200,000

12-04-2020 20:08:08

CT DEN: 010320185181 Ung ho ms 3700 FT20104808304023

                 200,000

12-04-2020 20:08:13

3700 - sung van thuan va sung van thuan

             1,000,000

12-04-2020 20:10:59

3700 - sung van thuan sung van thuan

                 500,000

12-04-2020 20:14:51

3700 - Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 500,000

12-04-2020 20:19:32

ung ho ma so 3700; 2 anh em Sung Van Thuan

                 200,000

12-04-2020 20:21:25

ma so 3700

                 300,000

12-04-2020 20:26:04

ung ho MS 3700 hai anh em an nam doc

                 200,000

12-04-2020 20:31:23

CT DEN: 010320191511 Ung ho hai chau Sung Van Thuan FT20104760604939

             2,000,000

12-04-2020 20:35:46

CT DEN: 010320192631 Ung ho MS 3700 quy tam long nhan ai FT20104921622074

                 100,000

12-04-2020 20:35:57

Ung ho ma so 3700 (Sung Van Thuan va Sung Van Thuan)

                 200,000

12-04-2020 20:36:54

3700;   Hai anh em sung van thuan

                 300,000

12-04-2020 20:40:12

chuyen tien ung ho ma so 3700

                 100,000

12-04-2020 20:44:23

VU NGUYET ANH Chuyen tien ung ho MS 3700

                 200,000

12-04-2020 20:52:58

Ma so 3700 Hanhxuro 0985596xxx ung ho 2 anh em Thuan

                 200,000

12-04-2020 21:02:52

Nguyen Quang Huy chuyen tien ung ho ms 3700

                 200,000

12-04-2020 21:03:26

CT DEN: 010321199782 Ung ho 2 chau Sung Van Thuan ma 3700 FT20104040886549

                 200,000

12-04-2020 21:11:04

Dinh Thi Kim Phuong chuyen tien ung ho ma so 3700

                 300,000

12-04-2020 21:11:13

Chuyen truong hop 3700 hai anh em ngo doc nam

                 500,000

12-04-2020 21:12:25

CT DEN: 010321202023 giup do MS 3697 anh Hoang Van Tuan FT20104700709081

                   50,000

12-04-2020 21:19:57

3700 - Sung Van Thuan

                 500,000

12-04-2020 21:20:49

3700 hai anh em SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN; Pham Thi Hoa Hai phong

                 500,000

12-04-2020 21:21:17

CT DEN: 010321204192 Ma so 3700 FT20104770596462

                 100,000

12-04-2020 21:22:25

CT DEN: 120053152507 Ung Ho chi tran thi thi

             1,000,000

12-04-2020 21:24:47

3700 - Sung van thuan

                 200,000

12-04-2020 21:28:50

3697 - nguyen thi lien

                 200,000

12-04-2020 21:29:16

CT DEN: 212424410549 Vietinbank 129000061096 LE THI THU HUONG ho tro gd chau Thuan va Thuan ma 3700 Su Phi Ha Giang

                 500,000

12-04-2020 21:31:01

ung ho ma so 3700 hai anh em o Ha Giang

                   50,000

12-04-2020 21:31:28

chuc ca nha mau khoe

                 200,000

12-04-2020 21:36:20

ung ho ms 3700 Hai AE Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

12-04-2020 21:41:01

giup do ms 3700

                 300,000

12-04-2020 21:41:31

ung ho ms 3700

                 300,000

12-04-2020 21:46:16

Ma so 3700. Mong gia dinh som binh phuc.

                 500,000

12-04-2020 21:49:21

ung ho MS 3700

                 200,000

12-04-2020 21:57:27

Ma so 3700

                 100,000

12-04-2020 21:58:24

CT DEN: 010321212496 Ma so 3700 2 anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan dia chi thon Ban Pang xa Ban May huyen Hoang

                 400,000

12-04-2020 21:59:05

CT DEN: 010414397300 ung ho ma so 3700 sung van thuan va sung van thuan dang dieu tri tai benh vien nhi tw

                 100,000

12-04-2020 22:02:36

3700;   sung van thuan va sung van thuan

                 300,000

12-04-2020 22:06:35

ung ho ma so 3700 Thuan va Thuan

                   50,000

12-04-2020 22:06:40

uhms 3700

                 100,000

12-04-2020 22:06:51

3700 - 2 anh em SUNG VAN THUAN

             1,000,000

12-04-2020 22:10:06

ung ho ms 3699 3700

                 200,000

12-04-2020 22:12:01

CT DEN: 010315430975 ung ho ma so 3700

                 100,000

12-04-2020 22:12:05

Cho ma so 3700

                 300,000

12-04-2020 22:13:58

CT DEN: 010315074197 MS 3700 Hai anh em Sung Van Thuan bi ngo doc nam

                 300,000

12-04-2020 22:18:49

ung ho benh nhan 3700

                 200,000

12-04-2020 22:19:29

CTY BAO HO LAO DONG DAT PHAT UNG HO MS 3700 2 EM THUAN VA THUAN

                 500,000

12-04-2020 22:22:13

3700;   Sung Van Thuan; Sung Van Thuan

                   50,000

12-04-2020 22:29:39

CT DEN: 010322837827 Ma so 3700 hai chau ngo doc nam SUNG VAN THUAN va SUNG VAN THUAN

                 500,000

13-04-2020 00:27:41

Ma so 3700 chuyen tien ung ho hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan; thoi gian GD: 12/04/2020 22: 38: 09

             1,000,000

13-04-2020 00:27:46

NGUYEN TRONG LUAT Chuyen tien ung ho ma so 3700; thoi gian GD: 12/04/2020 22: 39: 07

                 200,000

13-04-2020 00:28:07

CT DEN: 010315632248 5328351958 Chuyen qua MoMo Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan; thoi gian GD: 12/04/2020 22: 44: 09

                   50,000

13-04-2020 00:28:15

ung ho ma so 3700; thoi gian GD: 12/04/2020 22: 46: 13

                 500,000

13-04-2020 00:28:52

Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan; thoi gian GD: 12/04/2020 22: 55: 49

             1,000,000

13-04-2020 00:29:21

Nguyen Dang Quan ung ho em Hoang Van Tuan (ma so 3697). Chuc em mau chong khoi benh.;   thoi gian GD: 12/04/2020 23: 03: 50

                 200,000

13-04-2020 00:29:24

CT DEN: 010316634243 Ma so 3700 Hai anh em sung van thuan va sung van thuan o thon ban pang xa ban may huyen hoang su phi tinh ha giang; thoi gian GD: 12/04/2020 23: 04: 46

             2,000,000

13-04-2020 00:29:42

Ung ho ma so 3700; thoi gian GD: 12/04/2020 23: 10: 57

                 200,000

13-04-2020 00:29:52

3700;   hai chau Sung Van Thuan. Mong cac con qua khoi; thoi gian GD: 12/04/2020 23: 14: 23

                 500,000

13-04-2020 00:30:00

ung ho Sung Van Thuan va Sung Van Thuan; thoi gian GD: 12/04/2020 23: 17: 07

                 500,000

13-04-2020 00:30:05

3700 - sung van thuan; thoi gian GD: 12/04/2020 23: 18: 59

                   50,000

13-04-2020 00:30:40

ung ho ms 3700; thoi gian GD: 12/04/2020 23: 32: 22

                 200,000

13-04-2020 00:31:29

Ma so 3700;   hai anh em ngo doc o Ha Giang;   thoi gian GD: 12/04/2020 23: 54: 18

                 200,000

13-04-2020 00:32:19

Ma so 3700 hai anh em sung van thuan va sung van thuan; thoi gian GD: 13/04/2020 00: 19: 00

                 200,000

13-04-2020 00:32:27

CT DEN: 010400229901 Be Thuan ngo doc nam rung FT20104376028584; thoi gian GD: 13/04/2020 00: 22: 59

                 500,000

13-04-2020 00:32:35

CT DEN: 010400230218 Ung ho anh em be Sung Van Thuan ma so 3700 FT20104682029901;   thoi gian GD: 13/04/2020 00: 27: 28

                 100,000

13-04-2020 00:35:50

Ma so 3700

                 200,000

13-04-2020 00:44:59

CT DEN: 010400231254 Ma so 3700 2 chau ngo doc nam rung SUNG VAN THUAN va SUNG VAN THUAN FT20104880400617

                 300,000

13-04-2020 00:52:51

CT DEN: 010400231643 Ma so 3700 FT20104220502072

                 100,000

13-04-2020 00:53:17

ung ho ma so 3700

                 100,000

13-04-2020 01:01:38

Nghiem Thi Kim Thu ung ho MS 3700 chuc 2 ah em ho Sung chong khoe

                 200,000

13-04-2020 01:04:59

CT DEN: 413064952127 Ung ho Ma so 3700

                 216,000

13-04-2020 01:08:10

ung ho ma so 3700

                 100,000

13-04-2020 01:14:11

3700;   gia dinh an phai nam doc Sung Van Thuan

                 200,000

13-04-2020 01:30:16

TH chg tien ung ho ma so 3700

                 200,000

13-04-2020 01:30:18

ung ho ma so 3700

                 200,000

13-04-2020 01:40:54

CT DEN: 010401233701 Ung ho ma so 3700 FT20104888675302

                 200,000

13-04-2020 01:57:59

3700 - Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

13-04-2020 02:20:33

CT DEN: 010402234965 Ung ho ma so 3700 FT20104577751938

                 100,000

13-04-2020 02:27:09

unghoemThuan 3700, tai BankPlus REQID 200413211164201

                 100,000

13-04-2020 02:37:51

ung ho 2 chau be ma so 3700

                 500,000

13-04-2020 03:03:50

CT DEN: 010403235959 Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan vs Sung Van Thuan FT20104750039188

                 200,000

13-04-2020 03:05:12

Cap Trong Sang chuyen tien ung ho ma so 3700

                 200,000

13-04-2020 03:18:00

Cap Trong Sang chuyen tien ung ho MS 3697 Nguyen Thi Lien

                 200,000

13-04-2020 04:15:44

CT DEN: 010404237164 3700 FT20104521709813

                 200,000

13-04-2020 04:34:39

MS 3700 gia dinh em Thuan va Thuan

                 200,000

13-04-2020 05:38:54

ma so 3700. Mong hai be mau khoi benh

                 200,000

13-04-2020 06:20:27

giup do 2 chau Thuy Hien; Huy Hieu MS 3701

                   50,000

13-04-2020 06:30:47

sdt 0915060789 ung ho ma so 3701; ong nguyen thanh huong; tdp so 3;   thi tran cam xuyen; cam xuyen; ht

                 100,000

13-04-2020 06:32:08

CT DEN: 010406239799 Ung ho chau Thuan Ms3700 FT20104522450638

                 200,000

13-04-2020 06:35:25

sdt 0915060789; ung ho ma so 3700; 2 em Thuan va Thuan; thon ban pang; x.ban may;   h.hoang su phi; HG

                 100,000

13-04-2020 07:09:23

CT DEN: 010407241755 Gui tien giup do hai anh em ma so 3700 FT20104539553504

             1,000,000

13-04-2020 07:28:23

uhms 3701

                 100,000

13-04-2020 07:31:23

ung ho ms 3700

                 200,000

13-04-2020 07:43:59

UNG HO MS3700

                   50,000

13-04-2020 07:50:55

CT DEN: 010400655268 Nguyen Thi Bien

                 200,000

13-04-2020 08:04:17

ung ho ma so 3700

                 500,000

13-04-2020 08:21:16

Chuyen tien ung ho be Hien; Hieu

                 100,000

13-04-2020 08:56:33

Ma so ung ho 3700

             1,000,000

13-04-2020 09:01:47

ung ho ma so 3700

                 350,000

13-04-2020 09:15:10

ung ho ma so 3700 anh em sung van thuan

                 500,000

13-04-2020 09:28:36

ms 3700 ung ho 2 em Thuan va Thuan

                 200,000

13-04-2020 09:29:28

Ma so 3701 ong Nguyen Thanh Huong

                 200,000

13-04-2020 09:32:57

giup 4 MS :   3668,3669,3700,3701

                   20,000

13-04-2020 09:43:06

ung ho ma so 3700 anh em ngo doc nam

                 200,000

13-04-2020 09:50:44

Ung ho ong Nguyen Thanh Huong_Ma so 3701

                 200,000

13-04-2020 09:52:23

So GD goc:   10013143 Ung ho hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan, Thon Ban Pang, Xa Ban May, huyen Hoang Su Phi, tinh Ha Giang, ma 3700, bi ngo doc nam

                 200,000

13-04-2020 10:02:19

So GD goc:   10008451 IBUNG HO MS: 3701, ONG NGUYEN THANH HUONG

                 200,000

13-04-2020 10:05:33

So GD goc:   10012932 Ung ho Ms 3700

                 100,000

13-04-2020 10:07:46

LE THI THUY TIEN Chuyen tien cho 2 chau Thuan; ma so 3700

                 500,000

13-04-2020 10:08:07

CT DEN: 010410288680 Ung ho ma so 3700 sung van thuan FT20104928585280

                 100,000

13-04-2020 10:08:45

ung ho ma so 3700 sung van thuan; sung van thuan

                 100,000

13-04-2020 10:08:48

Vuong Thi Nguyet Anh chuyen tien ung ho ms 3700

                 300,000

13-04-2020 10:17:29

ung ho ong Nguyen Thanh Huong ma so 3701

                 100,000

13-04-2020 10:18:09

MS 3700 2 anh em Sung V Thuan thoon ban Pang x Ban may h Hoang su phi Ha Giang

             1,000,000

13-04-2020 10:21:42

So GD goc:   10016043 Ung ho ma so 3700

                 200,000

13-04-2020 10:24:11

ung ho hai chau hieu; hien TDP khu 3 cam xuyen ha tinh

                 200,000

13-04-2020 10:38:40

P.t. Thuy ung ho ms 3701 ong Nguyen Thanh Huong

                 200,000

13-04-2020 10:38:58

ung ho   Ma so 3701 ong Nguyen Thanh Huong

                 200,000

13-04-2020 10:53:13

So GD goc:   10016052 Ung ho ma so 3699

                 200,000

13-04-2020 10:53:21

So GD goc:   10011840 ma so 3699 chi ngo thi bach trang me be minh lam

             1,000,000

13-04-2020 10:55:31

3700;   Sung van thuan

                 300,000

13-04-2020 11:00:00

So GD goc:   10002624 Ung ho Ms 3699

                   50,000

13-04-2020 11:00:11

So GD goc:   10016024 Ung ho ma so 3700

                 500,000

13-04-2020 11:02:49

TA VAN SO Chuyen tien ma 3701

                 100,000

13-04-2020 11:13:28

Ung ho ms 3701

                 200,000

13-04-2020 11:16:24

Ung ho ma so 3692

                 100,000

13-04-2020 11:31:11

ung ho Ma SO 3700

                 200,000

13-04-2020 11:35:19

ung ho ms 3698

                 200,000

13-04-2020 12:01:13

ung ho MS 3701 gia dinh ong Nguyen Thanh Huong va 2 chau Hien Hieu

                 200,000

13-04-2020 12:03:40

So GD goc:   10016337 Ung ho Ms 3701

                   50,000

13-04-2020 12:27:28

Quyn gop Ma so 3700 Gia dinh ngo doc nam rung

             1,000,000

13-04-2020 12:31:45

Quyen gop mas so 3699- be gai 6tuoi bi ung thu

                 500,000

13-04-2020 12:39:09

3700

                 500,000

13-04-2020 12:44:15

CT DEN: 010412142395 BUU MAI giup 3686 3687 3688 3689 3690

                 100,000

13-04-2020 12:50:25

Gui Ong Nguyen Thanh Huong ma so 3701

                 100,000

13-04-2020 12:51:49

ma so 3701 nguyen thanh huong

                 300,000

13-04-2020 13:07:13

LPT ung ho ms 3701 ong Nguyen Thanh Huong

                   50,000

13-04-2020 13:07:36

CT DEN: 010413364885 Uh ma so 3700 cho 2 ae Thuan va Thuan FT20104024458082

                 300,000

13-04-2020 13:17:23

ung ho ma so 3701 nguyen thanh huong

                 200,000

13-04-2020 13:25:31

Nguyen Huu Phuoc chuyen tien Chung tay ung ho 20.000 khau trang

                 500,000

13-04-2020 13:33:44

Nguyen Ngoc Tuyen ung ho gd ong Nguyen Thanh Huong MS 3701

                 100,000

13-04-2020 13:40:13

Doan Kim Chi giup do 2 chau ma so 3700

             2,000,000

13-04-2020 13:47:46

ung ho 2 con ma so 3701 ong nguyen thanh huong ha tinh

                 100,000

13-04-2020 13:56:20

ung ho ma so 3700

                 200,000

13-04-2020 14:02:35

mong phep mau den voi hai e ngo doc nam

                 200,000

13-04-2020 14:07:47

CT DEN: 010414387522 Tu thien FT20104054863777

                 200,000

13-04-2020 14:36:53

Ma so 3701 Ong Nguyen Thanh Huong

                 300,000

13-04-2020 14:43:10

3700;   Hai ae Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

13-04-2020 14:48:56

Ngo Thi Thanh Huyen chuyen tien Ung ho 2 be Ma so 3701

                 200,000

13-04-2020 14:53:18

CT DEN: 010414643984 MoMo 0905581031 toi ung ho cho 2 chau co ma so 3701 970415 5333467919

                 100,000

13-04-2020 15:03:37

UNG HO MSO 3701 ONG NGUYEN THANH HUONG , BE HIEN BE HIEU

                 200,000

13-04-2020 15:18:17

CT DEN: 010408579893 Ung ho gia dinh ngo doc nam tai Ha Giang

                 200,000

13-04-2020 15:26:32

3701;   NGUYEN THANH HUONG

                 500,000

13-04-2020 15:29:20

3697 Nguyen Thi Lien; Hoang van Tuan

                 200,000

13-04-2020 15:52:07

ung ho 2 ae Sung Van Thuan 3700

                 100,000

13-04-2020 16:09:37

PHAM SON TUNG NOP TIEN CHO NGUYEN THI LIEN (DIA CHI KHU DAN CU BEN TAM PHUONG HOANG TAN CHI LINH HAI DUONG SDT 0978537816)

                 500,000

13-04-2020 16:24:51

Pham Thi Thu Trang chuyen tien ung ho ma so 3700 Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

13-04-2020 16:26:30

bac Thung ung ho chau Minh Lam

                 500,000

13-04-2020 16:41:46

3701 - Nguyen Thanh Huong Cam Xuyen Ha Tinh

                 500,000

13-04-2020 16:47:11

Ung ho MS3700 hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

13-04-2020 17:18:17

ung ho ma 3700_ Hai anh em Sung Van Thuan

                 200,000

13-04-2020 17:53:14

Le Thi Thu Dung chuyen tien ung ho ong Nguyen Thanh Huong ma so 3701

                 100,000

13-04-2020 18:07:46

Pham Mai Phuong chuyen tien ung ho 2 be ma so 3700

                 200,000

13-04-2020 18:10:09

CT DEN: 010418506346 ung ho truong hop 3700 FT20104003053561

                 100,000

13-04-2020 18:30:13

UNG HO MS 3700

                 200,000

13-04-2020 19:11:46

Ung ho ma so 3700

                 500,000

13-04-2020 19:18:28

3701;   nguyen thanh huong

                 100,000

13-04-2020 19:43:56

CT DEN: 010419722152 Ung ho Ma so 3701 ong Nguyen Thanh Huong Dia chi To dan pho 3 thi tran Cam Xuyen huyen Cam Xuyen

                 500,000

13-04-2020 19:48:13

PHI VAN LUONG Chuyen tien

             2,000,000

13-04-2020 20:29:25

CT DEN: 010420555267 Ba Hong Anh ung ho MS 3700 anh em Sung Van Thuan FT20104622949601

                 200,000

13-04-2020 20:31:42

CT DEN: 010420556044 Ba Hoa ung ho MS 3700 Anh em Sung Van Thuan FT20104384783450

                 200,000

13-04-2020 20:33:49

CT DEN: 010420556759 Ba Thao ung ho MS 3700 anh em Sung Van Thuan FT20104266071699

                 100,000

13-04-2020 20:54:09

ung ho em Tuan chong covid

                 200,000

13-04-2020 20:54:36

Ma so 3701 Ong Nguyen Thanh Huong

                 500,000

13-04-2020 21:37:25

Nguyen Thi Binh Ha Noi ung ho 2 chau Sung Van Thuan va Thuan (MS 3700). Tai thon Ban Pang;   Ha Giang.

                 500,000

14-04-2020 00:31:59

3697;   Chi Nguyen Thi Lien; thoi gian GD: 13/04/2020 23: 16: 41

                   70,000

14-04-2020 00:32:10

3698;   Chi Nguyen Thi Thuy; thoi gian GD: 13/04/2020 23: 20: 08

                   50,000

14-04-2020 00:32:20

3699;   Chi Ngo Thi Bach Trang; thoi gian GD: 13/04/2020 23: 23: 16

                   70,000

14-04-2020 00:32:29

3700;   Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan; thoi gian GD: 13/04/2020 23: 26: 26

                   70,000

14-04-2020 00:32:33

3701;   Ong Nguyen Thanh Huong; thoi gian GD: 13/04/2020 23: 27: 41

                   50,000

14-04-2020 00:32:48

CT DEN: 010416101114 Ung ho 2 be ma so 3700 Sung van Thuan va Sung van thuan; thoi gian GD: 13/04/2020 23: 33: 03

                 300,000

14-04-2020 00:33:30

CT DEN: 010516735859 MS 3700 ung ho gia dinh an nham nam doc; thoi gian GD: 13/04/2020 23: 50: 16

             1,000,000

14-04-2020 00:34:46

000;   Xin duoc giup do 1 phan; thoi gian GD: 14/04/2020 00: 23: 49

                   25,000

14-04-2020 00:59:56

CT DEN: 010500726394 Ung ho 2 chau ma so 3700

             1,000,000

14-04-2020 01:34:57

Ung ho anh em Sung Van Thuan ngo doc NAM_ Ma so 3700

                 200,000

14-04-2020 07:37:19

CT DEN: 010507027719 3702

                 200,000

14-04-2020 07:51:01

NGUYEN NGOC ANH Chuyen tien

                 200,000

14-04-2020 08:00:34

Phan Anh Ninh ung ho ms 3702

                 300,000

14-04-2020 08:02:13

Phan Anh Ninh ung ho ms 3701

                 200,000

14-04-2020 08:15:00

ung ho ma so 3702

                 100,000

14-04-2020 08:19:13

DO DINH DINH Chuyen tien

                 200,000

14-04-2020 08:21:29

CT DEN: 140053263469 UNG HO CAC MA SO 3693 DEN 3702 MOI MA SO 300 NGHIN

             3,000,000

14-04-2020 08:30:38

HOANG QUOC HUNG Chuyen tien Ma so 3700

                 500,000

14-04-2020 08:31:44

GIUP MS 3702

                     5,000

14-04-2020 08:41:48

Ma so 3702 Ong Giap Van Tri

                 100,000

14-04-2020 09:00:25

3702; 3 chau o tri

                 100,000

14-04-2020 09:05:38

ms 3700 hai anh em sung van thuan

                 200,000

14-04-2020 09:09:20

3702;   Giap Van Tri. Tan Yen Bac Giang. 0973440291

                 500,000

14-04-2020 09:25:10

So GD goc:   10005348 Ung ho Ms 3702

                   50,000

14-04-2020 09:31:59

So GD goc:   10002340 UH ong Nguyen Thanh Huong Ha Tinh

                 150,000

14-04-2020 09:40:21

CT DEN: 010509651828 C Hoan ung ho ma so 3700 hai anh em Thuan FT20105571984870

             5,000,000

14-04-2020 09:57:11

CT DEN: 010502982964 200414000009335 Chuyen qua ZaloPay ZP5M8Q2KI897

                 300,000

14-04-2020 10:00:11

CT GUI GIA DINH CO 4 NGUOI BI NHIEM DOC DO AN NAM

                 500,000

14-04-2020 10:04:14

gui ong Giap Van Tri; ma so 3702

                 100,000

14-04-2020 10:20:51

CT DEN: 010510669965 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 129000061096 BAO DIEN TU DAN TRI FT20105069476984

                 200,000

14-04-2020 10:26:01

VU DIEU HIEN Chuyen tien

                   50,000

14-04-2020 10:27:19

So GD goc:   10008606 Ung ho ma 3700 va 3702

             2,000,000

14-04-2020 10:35:41

ung ho ong GIAP VAN TRI o BAC GIANG

                 100,000

14-04-2020 10:42:15

Viet Thi Dung chuyen tien ung ho gd ong giap van tri

                 300,000

14-04-2020 10:49:11

ung ho ms 3702

             2,000,000

14-04-2020 11:00:24

3702;   GIAP VAN TRI

                 100,000

14-04-2020 11:20:32

LPT ung ho ms 3702 Ong Giap Van Tri

                   50,000

14-04-2020 11:32:09

Ma so 3702 Ong Giap Van Tri

                 300,000

14-04-2020 11:33:30

Ma so 3701 Ong Nguyen Thanh Huong

                 200,000

14-04-2020 11:50:32

3700;   Vy Lam ung ho ma so 3700

                 200,000

14-04-2020 11:55:36

Ma so 3702 Ong Giap Van Tri - DT 0973440291

                 500,000

14-04-2020 11:57:09

CT DEN: 010511849549 Ma so 3700

                 500,000

14-04-2020 12:25:35

ung ho 2 be ma so 3700

                 500,000

14-04-2020 12:41:59

DANG HUU SO Chuyen tien 3702

                   50,000

14-04-2020 12:48:57

Ung ho gia dinh Ong Giap Van Tri; ma so 3702

                 200,000

14-04-2020 12:54:03

CT DEN: 010512187247 GIUP MS 3702 140420 12 54 01 187247

                 120,000

14-04-2020 12:59:45

ung ho Ma so 3700

                 100,000

14-04-2020 13:00:06

MS 3702. ong GIAP VAN TRI h.Tan Yen t.Bac Giang. chuc gia dinh manh khoe

                 100,000

14-04-2020 13:05:55

CT DEN: 010513187955 UNG HO MS 3702 ONG GIAP VAN TRI BAC GIANG 140420 13 05 52 187955

                   50,000

14-04-2020 13:15:00

3700 - UH MS 3700

                 200,000

14-04-2020 13:18:05

3701 - UH MS 3701

                 150,000

14-04-2020 13:19:34

3702 - UH MS 3702

                 150,000

14-04-2020 13:26:58

nguyen thi trang sdt 0388808118 ung ho ma so3701

             1,000,000

14-04-2020 13:34:24

Le Duc Anh chuyen tien

                   10,000

14-04-2020 13:40:59

Ha Vu ung ho Ngo Thi Bach Trang MS 3699

                 200,000

14-04-2020 14:08:21

Ung ho Ms 3699 chi Bach Trang

                 200,000

14-04-2020 14:13:53

MS 3700

                 800,000

14-04-2020 15:19:51

Ma so 3692 Chung tay ung ho tuyen dau chong dich

                 200,000

14-04-2020 15:25:29

ma so 3700 sung van thuan; sung van thuan

                 100,000

14-04-2020 15:40:03

550; ba Tran Thi Hong; Ha Tinh

                 500,000

14-04-2020 15:41:32

3694;   anh Len Seo Canh; chong chi Lu Thi Trinh

                 500,000

14-04-2020 15:43:17

Giup do ong Giap Van Tri MS 3702

                 500,000

14-04-2020 15:54:25

NGUYEN THONG NHAT UNG HO MS 3701: NGUYEN THANH HUONG,DC: TO DP3 TT CAM XUYEN HA TINH

                 200,000

14-04-2020 16:35:21

3702 - Giap Van Tri

                 300,000

14-04-2020 16:59:17

ung ho ms 3695

                 100,000

14-04-2020 17:00:08

ung ho ms 3694

                 100,000

14-04-2020 17:01:27

ung ho ms 3693

                 100,000

14-04-2020 17:01:43

Ma so 3702 Ong Giap Van Tri

                 200,000

14-04-2020 17:08:41

Ho tro ong Giap Van Tri va cac chau. Ma so 3702. Nho Dan Tri chuyen gium cho gia dinh ong.

                 200,000

14-04-2020 17:16:37

Ngo Thi Thanh Huyen chuyen tien ung ho Gd Ma so 3700

                 200,000

14-04-2020 17:23:16

Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

14-04-2020 17:25:03

ung ho chau Tuan chuc chau khoe

                 300,000

14-04-2020 18:02:40

ms 3702;   giap van tri

                 300,000

14-04-2020 18:06:29

PHAM GIA TU giup MS 3692

                   50,000

14-04-2020 18:07:25

PHAM GIA TU giup MS 3693

                   50,000

14-04-2020 18:08:12

PHAM GIA TU giup MS 3694

                   50,000

14-04-2020 18:09:17

PHAM GIA TU giup MS 3695

                   50,000

14-04-2020 18:12:00

PHAM GIA TU giup MS 3696

                   50,000

14-04-2020 18:12:52

PHAM GIA TU giup MS 3697

                   50,000

14-04-2020 18:31:09

CT DEN: 010511448250 5343662130 Chuyen qua MoMo

                 200,000

14-04-2020 19:10:16

CT DEN: 414245505249 Ung ho ma so 3702 ba em nho tai Bac Giang

                 100,000

14-04-2020 19:10:20

ms 3702 - ong Giap Van Tri

                  50,000

14-04-2020 19:12:00

CT DEN: 414285505621 Ung ho ma so 3700 gia dinh ngo doc do an nam rung

                 100,000

14-04-2020 19:25:19

CT DEN: 010519898541 Chuyen cho hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20105121024404

                 300,000

14-04-2020 19:32:02

Bich Ngoc chuyen tien ung ho ma 3694; 3695; 3696 va 3702 moi ma 250x4

             1,000,000

14-04-2020 21:21:24

CT DEN: 010514166295 ung ho MS 3697

                 200,000

14-04-2020 22:40:24

ma so 3702 Giap Van Tri

                 500,000

15-04-2020 00:37:17

3700; 2 anh em Sung Van Thuan; thoi gian GD: 14/04/2020 22: 47: 54

                 200,000

15-04-2020 00:37:34

3701;   ong Nguyen Thanh Huong; thoi gian GD: 14/04/2020 22: 51: 50

                200,000

15-04-2020 00:58:59

NGUYEN KIEN Chuyen tien ung ho 2 be

                 500,000

15-04-2020 05:50:18

Ung ho gia dinh Ma so 3702 Ong Giap Van Tri

                 500,000

15-04-2020 08:19:10

GIUP MS 3703

                     5,000

15-04-2020 08:24:01

Giup do hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 100,000

15-04-2020 08:58:19

So GD goc:   10006147 Ung ho Ms 3703

                 100,000

15-04-2020 09:07:53

Phi Thi Huyen ung ho e Tuan o Chi Linh Hai Duong

                 100,000

15-04-2020 09:26:57

Ung ho ma so 3701

                 100,000

15-04-2020 09:43:16

3703;   NGUYEN QUANG THANH

                 100,000

15-04-2020 10:13:22

CT DEN: 010603091245 200415000010061 Ms 3703 anh Nguyen Quang Thanh Thon8 hoang duc Thanh Hoa 0378178944 ZP5M8R0E8G4C

                 200,000

15-04-2020 10:29:12

3702 - giap van tri

                 200,000

15-04-2020 10:34:16

PHAM THI KIEM UNG HO NGUYEN THI LIEN ME CUA TUAN KHU DAN CU BEN TAM TX CHI LINH TINH HAI DUONG

                 200,000

15-04-2020 13:33:45

3702;   nguyen thi bach

                 200,000

15-04-2020 14:41:19

Le Duc Anh chuyen tien

                   10,000

15-04-2020 15:32:42

LPT ung ho ms 3703 Anh Nguyen Quang Thanh

                   50,000

15-04-2020 16:09:12

CT DEN: 010616195913 Ung ho chi Tran Thi Thi MS 3535 FT2010624 0009493

                 200,000

15-04-2020 16:16:27

CT DEN: 010616656739 saleman.vn ung ho ma 3702

                 500,000

15-04-2020 18:09:26

CT DEN: 010618285097 WINDY QUYEN HUYNH 150420 18 09 04 285097

             1,000,000

15-04-2020 18:52:33

gui chau Hong

                 200,000

15-04-2020 19:25:33

CT DEN: 010619283592 Ung ho ma so 3702 FT20106881473110

                 100,000

15-04-2020 19:31:15

GUI GIA DINH NGO DOC NAM_MA SO 3700

             1,000,000

15-04-2020 19:48:39

ung ho ma so 3702

                 100,000

15-04-2020 20:16:25

3702 - Ong Giap Van Tri

                 500,000

15-04-2020 20:19:14

3703 - Anh Nguyen Quang Thanh

                 500,000

15-04-2020 20:49:24

3703;   Nguyen Quang Thanh; Thanh Hoa

                   50,000

15-04-2020 20:50:52

3702;   Giap Van Tri; Bac Giang

                   50,000

15-04-2020 20:53:11

3701;   Nguyen Thanh Huong; Ha Tinh

                   50,000

15-04-2020 21:07:23

2008; 3 chi em

                 200,000

15-04-2020 21:25:40

MS 3703   Nguyen Quang Thanh

                 100,000

15-04-2020 22:21:25

CT DEN: 010622340375 Giup do Giap Van Tri MS 3702 FT20107264206074

                 300,000

15-04-2020 22:46:03

; anh

                   33,333

16-04-2020 00:38:08

3702 - Giap Van Tri; thoi gian GD: 15/04/2020 23: 38: 35

                 100,000

16-04-2020 00:38:11

3701 - Nguyen Thanh Huong; thoi gian GD: 15/04/2020 23: 39: 29

                 100,000

16-04-2020 00:38:16

3699 - Ngo Thi Bach Trang; thoi gian GD: 15/04/2020 23: 40: 47

                 200,000

16-04-2020 00:38:19

3698 - Nguyen Thi Thuy; thoi gian GD: 15/04/2020 23: 41: 51

                 100,000

16-04-2020 00:39:07

NGUYEN VAN PHUONG UH MS 3703 Nguyen Quang Thanh ( Nam Mo Duoc Su luu Ly Quang Vuong Phat); thoi gian GD: 15/04/2020 23: 57: 56

                 100,000

16-04-2020 02:56:54

CT DEN: 010702362844 Ung ho benh nhan TUAN FT20107853880070

                 500,000

16-04-2020 07:27:01

MS3700;   2 anh em Sung Van Thuan; Sung Van Thuan; Ha Giang

                 300,000

16-04-2020 07:28:17

MS3699;   chi Ngo Thi Bach Trang me be Minh Lam;   tp. HCM

                 300,000

16-04-2020 07:29:07

MS3702;   ong Giap Van Tri; Bac Giang

                 300,000

16-04-2020 08:04:18

PHAM THI GAM ung ho ms 3696 ong Vu Hong Son

                 100,000

16-04-2020 08:23:21

3704;   NGUYEN THI NGOC HOA

                   50,000

16-04-2020 08:35:20

So GD goc:   10006947 3704

                 300,000

16-04-2020 08:35:50

So GD goc:   10006872 Ung ho Ms 3704

                   50,000

16-04-2020 09:12:58

ung ho ma so 3704 chi nguyen thi ngoc hoa

                 200,000

16-04-2020 09:55:36

so ma 3704 Nguyen Thi Ngoc Hoa o Cai Lay Tien Giang

                 500,000

16-04-2020 10:05:50

So GD goc:   10002077 UH MS: 3704,mong gia dinh som vuot qua kho khan tai CONG THUONG VN CN HOAN KIEM

                100,000

16-04-2020 10:12:29

Ung ho ma so 3699

                 100,000

16-04-2020 10:31:59

3703 - Nguyen Quang Thanh

                 200,000

16-04-2020 10:32:01

giup chau Long; Tien Giang. Ma so 3704

                   50,000

16-04-2020 10:47:02

3704 - Nguyen Thi Ngoc Hoa

             1,000,000

16-04-2020 10:56:09

3704 - Nguyen Thi Ngoc Hoa

                 150,000

16-04-2020 10:57:41

Vu Thi Tuyet Khuyen chuyen tien ung ho ma 3700

                 500,000

16-04-2020 11:05:31

LPT ung ho ms 3704 Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa

                 100,000

16-04-2020 11:14:41

CT DEN: 010711319621 MS 3701 160420 11 14 38 319621

                 200,000

16-04-2020 11:32:25

3704;   chi nguyen thi ngoc hoa

                 100,000

16-04-2020 11:34:50

3703;   anh nguyen quang thanh

                 100,000

16-04-2020 11:41:36

gui ma so 3702 ong Giap Van Tri

                 300,000

16-04-2020 12:09:50

MS 3704. chi NGUYEN THI NGOC HOA. Cai Lay; Tien Giang. chuc gia dinh manh khoe

                 100,000

16-04-2020 12:41:29

Pham Van Tuyen chuyen tien ung ho hai chau Thuan; Thuan; Hoang su phi; Ha Giang

                 500,000

16-04-2020 13:13:39

Le Anh Tuan - Ma so 3691 Phong chong giac Covid - 19

             1,000,000

16-04-2020 13:41:00

Tran Bich Lien chuyen tien ung ho ma 3700

                 200,000

16-04-2020 14:06:24

Ung ho ma 3702 ba tram ma 3704 hai tram

                 500,000

16-04-2020 14:09:18

CT DEN: 010707621949 ung ho ma 3699

                 500,000

16-04-2020 14:11:36

D. Tuan ung ho ma so 3704

                 100,000

16-04-2020 14:15:29

D. Tuan ung ho ma so 3702

                 100,000

16-04-2020 14:31:15

ung ho ma so 3700 sung van thuan

                 300,000

16-04-2020 14:41:37

GIUP MS 3704

                     5,000

16-04-2020 15:13:12

3704;   NGUYEN THI NGOC HOA

                 100,000

16-04-2020 15:14:21

NGO ANH TUAN NOP MA 3701 (200K) +3702 (200K)+ 3703 (200K)+ 3704 (200K)

                 800,000

16-04-2020 15:24:12

Sdt 0915060789; ung ho ma so 3702; ong Giap van Tri; thon gia tien; tan trung;   tan yen; bac giang

                 100,000

16-04-2020 15:35:09

Sdt 0915060789; ung ho ma so 3704; Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa; Ap My Chanh; Long Tien; Cai Lai; Tien Giang

                100,000

16-04-2020 16:05:01

3704 - nguyen thi ngoc hoa

                 200,000

16-04-2020 16:11:19

Ung ho MS 3700; anh em Sung Van Thuan

                 300,000

16-04-2020 16:18:19

NGUYEN THU YEN Chuyen tien ung ho MS 3700 hai anh em Phung Van Thuan; benh vien nhi tw

                 200,000

16-04-2020 16:53:14

Huong Lan vinh phuc ung ho MS3700

                 500,000

16-04-2020 16:58:42

Le Duc Anh chuyen tien

                   10,000

16-04-2020 17:19:22

CT DEN: 160053536000 ung ho ma so 3673

             1,500,000

16-04-2020 17:36:41

3704 - nguyen thi ngoc hoa

                 300,000

16-04-2020 17:44:01

Vu Thi Tra ung ho 2 chau Thuan va thuaanf ngo doc nam

                 200,000

16-04-2020 20:11:52

NGUYEN VAN PHUONG UHMS 3704 nguyen thi ngoc hoa ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

                 100,000

16-04-2020 20:50:20

3704;   nguyen thi ngoc hoa

                 100,000

16-04-2020 22:28:23

MAI THI HOA Chuyen tien ung ho chau Tuan que Hai Duong

                 100,000

17-04-2020 05:39:49

3704 - nguyen thi ngoc hoa; thoi gian GD: 16/04/2020 23: 37: 08

                   50,000

17-04-2020 05:44:51

MS 3704;   thoi gian GD: 17/04/2020 01: 23: 11

                 200,000

17-04-2020 06:30:32

LE BAO CHUONG Chuyen tien

                 200,000

17-04-2020 07:06:22

DANG HUU SO Chuyen tien3705

                 100,000

17-04-2020 07:49:13

3705

                 200,000

17-04-2020 07:59:18

3705 - chi Luong Thi Quyen

                 200,000

17-04-2020 08:15:31

3700;   gia dinh bi ngo doc nam;   Ha Giang

                 100,000

17-04-2020 08:17:40

Dao Thi Thu Huong chuyen tien ung ho ma so 3705 luong thi quyen

                 500,000

17-04-2020 08:19:09

PHAN TT THUAN ung ho gia dinh ngo doc nam MS 3700

             2,000,000

17-04-2020 08:21:41

CT DEN: 010808760889 Ung ho ma so 3705 chi luong thi quyen FT20108750063428

                 200,000

17-04-2020 08:24:34

Le Duc Anh chuyen tien

                   10,000

17-04-2020 08:25:27

Chuyen tien ung ho ma so 3705

                   30,000

17-04-2020 08:31:20

Le Thi Hong Van chuyen tien giup ma so 3700

                 500,000

17-04-2020 08:35:55

3705;   Luong Thi Quyen; Thanh Hoa

                 100,000

17-04-2020 08:40:56

ung ho tu thien ma so 3705 luong thi quyen

                 300,000

17-04-2020 08:58:10

Nguyen Duy Hung chuyen tien ung ho chi Luong Thi Quyen ma so 3705

                 300,000

17-04-2020 09:19:50

3705 - Ung ho ms3705 Chi Luong Thi Quyen

               300,000

17-04-2020 09:21:36

3704 - Ung ho ms3704 Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa

                 200,000

17-04-2020 09:22:39

3703 - Ung ho ms3703 Anh Nguyen Quang Thanh

                 200,000

17-04-2020 09:24:19

3702 - Ung ho ms3702 Ong Giap Van Tri

                 200,000

17-04-2020 09:27:27

UH Ma so 3705 -chi Luong Thi Quyen Ba thuoc -Thanh hoa

                 300,000

17-04-2020 09:27:41

So GD goc:   10005721 Ung ho Ms 3705

                   50,000

17-04-2020 09:41:32

ung ho MS 3705

                 100,000

17-04-2020 09:46:03

Nguyen Van anh ung ho ma so 3705

                 100,000

17-04-2020 09:52:03

3705;   Luong Thi Quyen

                 100,000

17-04-2020 09:52:12

So GD goc:   10000202 gui chi Quyen, ma so 3705

                 200,000

17-04-2020 10:24:44

CT DEN: 170053585321 ung ho MS 3700

                 200,000

17-04-2020 10:46:04

Dong gop chi Luong Thi Quyen

                 200,000

17-04-2020 11:19:43

So GD goc:   10001000 ung ho ma so 3705 luong thi Quyen

                 100,000

17-04-2020 11:28:10

3705 - LUONG THI QUYEN

             1,000,000

17-04-2020 11:51:29

NGUYEN DANG LONG Chuyen tien ung ho ma so 3705

                 200,000

17-04-2020 11:54:17

NGUYEN DANG LONG Chuyen tien ung ho ma so 3702

                 100,000

17-04-2020 11:55:05

NGUYEN DANG LONG Chuyen tien ung ho ma so 3704

                 150,000

17-04-2020 12:07:47

3705;   Luong Thi Quyen

                 100,000

17-04-2020 12:31:45

ung ho ms 3705

                 300,000

17-04-2020 12:41:47

3705 - Luong Thi Quyen

                 500,000

17-04-2020 13:19:51

PD Nguyen UH MS 3702 O GIAP VAN TRI

             1,000,000

17-04-2020 13:21:27

P D NGUYEN UH MS 3703 NGUYEN QUANG THANH

             1,000,000

17-04-2020 13:24:08

P D NGUYEN UH MS 3704 NGUYEN THI NGOC HOA

             1,000,000

17-04-2020 13:27:24

3705 - tran le thanh vuong

                 300,000

17-04-2020 14:03:32

NGUYEN VAN PHUONG UHMS 3705 chi Luong Thi Quyen( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

                 100,000

17-04-2020 14:47:51

Ung ho chi Luong thi Quyen ma so 3705

                 100,000

17-04-2020 15:02:12

So GD goc:   10019705 Ung ho ma so 3705 Chi Luong Thi Quyen

                 200,000

17-04-2020 15:03:11

ms 3705 tang chi Luong Thi Quyen

                 100,000

17-04-2020 15:21:54

CT DEN: 010815920636 Ung Thi Phuong So GD Thanh Hoa nop tien ung ho gia dinh ngo doc nam rung FT20108014799027

                 200,000

17-04-2020 15:27:27

GIUP MS 3705

                     5,000

17-04-2020 15:57:09

MS 3705

                 500,000

17-04-2020 16:27:59

3705 - luong thi quyen

                 200,000

17-04-2020 16:45:56

CT DEN: 010816173380 chuyen tien ung ho nguyen thi mai xom minh yen xa xuan thanh huyen yen thanh tinh nghe an

             1,000,000

17-04-2020 17:08:54

CT DEN: 010817420013 LAM T LE UNG HO MST 3705 CHI LUONG THI QUYEN 170420 17 08 10 420013

                 150,000

17-04-2020 17:24:29

3705 - luong thi quyen

                 200,000

17-04-2020 17:25:38

3699 - Ngo Thi Bach Trang (me be Minh Lam)

                 150,000

17-04-2020 17:43:59

Pham Gia Tu giup Ms 3698

                   50,000

17-04-2020 17:44:55

Pham Gia Tu giup MS 3699

                   50,000

17-04-2020 17:46:02

Pham Gia Tu giup MS 3700

                   50,000

17-04-2020 17:46:32

Pham Gia Tu giup MS 3701

                   50,000

17-04-2020 18:32:15

Ung ho MS 3700

                 200,000

17-04-2020 18:32:50

UH MS3692 bac st tuyen dau chong Covid19

                 500,000

17-04-2020 18:37:22

Nguyen Thi Nhung chuyen ung ho 2 e sung van thuan va sung van thuan ngo doc nam

                 200,000

17-04-2020 18:37:57

ung ho ma so 3705 chi Luong Thi Quyen

                 200,000

17-04-2020 18:44:58

CT DEN: 010818525886 Ung ho ma so 3705

                 300,000

17-04-2020 19:21:33

CT DEN: 010819033700 Ck ung ho Ma so 3705 FT20108565166903

                 100,000

17-04-2020 20:01:37

ung ho 2 chau thuan ngo doc nam mong 2 chau binh an

                 200,000

17-04-2020 20:12:05

3705;   luong thi quyen

                 300,000

17-04-2020 20:13:31

3705 - Chi Luong Thi Quyen. Chuc chi va em manh khoe.

                 300,000

17-04-2020 20:45:21

CT DEN: 010820062950 Ung ho chi Luong Thi Quyen 3705 FT20109093685660

                 500,000

17-04-2020 21:48:35

3705 - Lupng thi Quyen

                 100,000

18-04-2020 00:44:36

ung ho ms 3705 chi Luong Thi Quyen; thoi gian GD: 17/04/2020 23: 43: 45

                 200,000

18-04-2020 00:44:50

3702; ;   thoi gian GD: 17/04/2020 23: 49: 03

             1,000,000

18-04-2020 00:44:52

3704; ;   thoi gian GD: 17/04/2020 23: 49: 46

                 500,000

18-04-2020 00:45:05

LPT ung ho ms 3705 Chi Luong Thi Quyen; thoi gian GD: 17/04/2020 23: 54: 45

                 100,000

18-04-2020 00:48:56

ung ho ma so 3705 chi Luong Thi Quyen

                 200,000

18-04-2020 07:01:15

Giup do chau Phuong Tam; ma so 3706

                 200,000

18-04-2020 07:13:05

Ung ho gia dinh Ma so 3706 bac Pham Van Duc o Y Yen Nam Dinh

                 300,000

18-04-2020 07:18:29

CT DEN: 010907120418 Ung ho ma so 3706 bac Le Van Duc FT20109907209546

                 200,000

18-04-2020 07:29:22

ung ho ms 3706 bac pham van duc; yen thang;   yen y; nam dinh

                 500,000

18-04-2020 07:38:08

CT DEN: 010900839694 3706

                   50,000

18-04-2020 07:39:11

ung ho ma so 3706

                 100,000

18-04-2020 07:40:12

3706 - PHAM VAN DUC

                 300,000

18-04-2020 07:41:09

CT DEN: 010900840060 UNG HO MA SO 3706 PHAM VAN DUC

                 500,000

18-04-2020 07:43:22

NGUYEN HUU TRUNG Chuyen tien cho gia dinh Anh Pham Van Khoi

                 200,000

18-04-2020 08:18:52

mong moi dieu tot lanh den voi gia dinh

                 100,000

18-04-2020 08:27:02

chuyen tien ung ho ma so 3706 Bac pham van Duc thon phuc chi xa yen thang y yen Nam Dinh

                 200,000

18-04-2020 09:03:16

ung ho   ma so 3706 bac Pham Van Duc

                 200,000

18-04-2020 09:06:41

3706 - Bac Pham Van Duc ( Y Yen Nam Dinh)

                 100,000

18-04-2020 09:08:44

CT DEN: 010902700178 3706

                   50,000

18-04-2020 09:12:23

CT DEN: 010909144272 Ung ho ma so 3706 bac Pham Van Duc Yen Thang Y Yen Nam Dinh FT20109912104669

                 200,000

18-04-2020 09:14:52

CT DEN: 010909145170 Ung ho gia dinh MS 3706 FT20109850779623

                 100,000

18-04-2020 09:17:32

ung ho hoan canh gia dinh 3706

                 200,000

18-04-2020 09:28:45

ung ho bac Pham Van Duc; ma so 3706

                 200,000

18-04-2020 09:37:52

3705;   chi Luong Thi Quyen

                 100,000

18-04-2020 09:38:49

Ly Ai Tuyet chuyen tien ung ho anh Khoi

             1,000,000

18-04-2020 09:41:21

Pham Thi Thuy chuyen tien ung ho bac PHAM VAN DUC ma so 3706

                 100,000

18-04-2020 09:45:52

3702;   ong Giap Van Tri

                 100,000

18-04-2020 09:48:55

Quan Trung Thanh chuyen tien ung ho bac Pham Van Duc . ma so 3706

                 200,000

18-04-2020 09:57:54

3693;   chi Phan Thi Van

                 100,000

18-04-2020 09:59:25

Ma so 3706. Bac Pham Van Duc

                 500,000

18-04-2020 10:09:58

ung ho ms 3706 (bac Pham Van Duc) Do Duc Thien chuyen tien

                 200,000

18-04-2020 10:15:57

TRAN TRONG THANG ung ho ms 3706; bac pham van duc

                 100,000

18-04-2020 10:30:42

3709;   Pham Van Duc

             1,000,000

18-04-2020 10:46:35

Mo Vu ung ho 3706 bac Pham Van Duc

                 100,000

18-04-2020 10:56:25

Vu Viet Ha chuyen tien

                 200,000

18-04-2020 11:03:44

ung ho MS 3706

                 100,000

18-04-2020 11:16:12

ung ho bac Pham Van Duc ms 3706

                 200,000

18-04-2020 11:22:52

DoNa ung ho ma so 3700

                 200,000

18-04-2020 11:31:12

Tran Van Hieu chuyen tien

                 100,000

18-04-2020 11:43:43

ung ho ma so 3706 bac Pham Van Duc

                 100,000

18-04-2020 12:35:01

LPT ung ho ms 3706 Bac Pham Van Duc

                   50,000

18-04-2020 12:39:09

CT DEN: 010905646978 MA SO 3706 BAC PHAM VAN DUC

                 200,000

18-04-2020 12:40:17

ung ho maso 3706

                 500,000

18-04-2020 13:15:15

ung ho Ma so 3706 Bac Pham Van Duc

                 200,000

18-04-2020 13:16:24

3706 - pham van duc

                 200,000

18-04-2020 13:23:08

3706;   Pham Van Duc

                   50,000

18-04-2020 13:42:46

3706 - Pham Van Duc

                 100,000

18-04-2020 13:47:44

Nguyen Thi Minh Nga giup Ms 3706 bac Pham Van Dun (bo cua anh Pham Van Khoi) Yen Thang;   Y Yen; ND

             1,000,000

18-04-2020 14:12:23

Ung ho ma so 3706

                 100,000

18-04-2020 14:16:51

ung ho bac pham van duc ma so 3760

                 100,000

18-04-2020 14:18:45

CT DEN: 010914254394 Ung ho 3706 FT20109431695042

                 200,000

18-04-2020 14:18:57

3706 - Pham Van Duc

                 100,000

18-04-2020 14:50:03

3706;   Bac Pham Van Duc

                 200,000

18-04-2020 15:13:50

CT DEN: 010915877314 Ma so 3705 Chi Luong Thi Quyen. Dia chi Thon Chom Mot xa Luong Trung huyen Ba Thuoc Thanh Hoa

                   77,941

18-04-2020 15:15:18

CT DEN: 010915877362 Ma so 3704Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa . Dia chi Ap My Chanh xa Long Tien huyen Cai Lay tinh Tien Gian

                   50,000

18-04-2020 15:16:34

CT DEN: 010915877392 Ma so 3702 Ong Giap Van Tri Dia chi Thon Gia Tien xa Tan Trung huyen Tan Yen tinh Bac Giang

                   50,000

18-04-2020 15:17:59

CT DEN: 010915877438 Ma so 3703 Anh Nguyen Quang Thanh Dia chi Thon 8 xa Hoang Duc huyen Hoang Hoa tinh Thanh Hoa

                   50,000

18-04-2020 15:28:30

ma so 3706 bac Pham Van Duc

                 200,000

18-04-2020 15:44:04

3706 - anh Pham Van Khoi xa Yen Thang; Y Yen;   Nam Dinh.

                 500,000

18-04-2020 15:50:43

3704 - Anh Le Xuan Binh ; My Chanh; Long Tien; Cai Lay;   TG

                 500,000

18-04-2020 15:54:13

3705 Ba Thuoc;   Thanh Hoa - Chi Luong Thi Quyen;   Chom Mot; Luong Trung; Ba Thu

                 500,000

18-04-2020 15:55:54

bac khoapham ho tro gia dinh pham van duc ma so 3706

             1,000,000

18-04-2020 16:12:06

ung ho ms 3706; bac Pham Van Duc

                 100,000

18-04-2020 16:26:29

Truong Ngoc Son chuyen tien ung ho ma so 3706 Pham Van Duc

                 200,000

18-04-2020 16:30:17

3706;   vo duy khanh

                 500,000

18-04-2020 16:36:13

3700;   Sung Seo Hoa; Ma Thi Giong

                 500,000

18-04-2020 16:58:26

ung ho ma so 3706_ Bac Pham Van Duc

                 200,000

18-04-2020 17:00:27

3706;   nguyen cong vang

                   40,000

18-04-2020 17:26:23

CT DEN: 172039537364 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 129000061096 TRAN VAN TIEN chuyen khoan ung ho dong bao lu lut

                     1,000

18-04-2020 17:39:15

CT DEN: 010917328727 Chuyen tien cho bac Pham van Duc ma so 3706 thon Phuc Chi xa Yen Thang huyen Y Yen tinh Nam Dinh FT2

                 500,000

18-04-2020 18:00:01

heuehshs

                     3,000

18-04-2020 18:14:50

NGUYEN THI NGOC LAN ung ho MS 3706

                 300,000

18-04-2020 18:26:14

Ma so 3706 Bac Pham Van Duc ( chuc chau mai man)

                 500,000

18-04-2020 18:53:01

3700;   Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 120,000

18-04-2020 19:07:42

CT DEN: 010919344537 MA SO 3706 BAC PHAM VAN DUC

             1,000,000

18-04-2020 19:16:54

MS3706;   Bac Pham Van Duc

                 300,000

18-04-2020 19:37:05

CT DEN: 010919134247 chuyen ms 3706 bac pham van duc thon phu chi xa yen thang huyen y yen tinh nam dinh

                 100,000

18-04-2020 19:55:42

NGUYEN HUY HOP Chuyen tien ung ho em pham van khoi

                 100,000

18-04-2020 19:58:38

NGUYEN XUAN CANH Chuyen tien ho tro gd bac Duc anh Khoi

                 100,000

18-04-2020 20:11:10

3706;   Pham Van Duc

                 200,000

18-04-2020 20:35:25

Luong Quoc   Phong Ung ho Ma so 3706 Pham Van Duc

                 200,000

18-04-2020 20:41:58

PHAM THI NGA Chuyen tien ung ho ma 3706 bac pham van Duc

                 200,000

18-04-2020 21:02:26

CT DEN: 010921389413 Ho tieu my FT20111096271320

                 100,000

18-04-2020 21:10:28

3706

                 200,000

18-04-2020 21:41:31

CT DEN: 010921399574 ung ho ma so 3706 FT20111269630929

                 100,000

18-04-2020 21:43:09

Ung ho Ma so 3706 bac Pham Van Duc

                 200,000

18-04-2020 21:43:16

Doan Viet Hoan chuyen tien ung ho san phu Lu Thi Trinh tinh Ha Giang

                 100,000

18-04-2020 22:13:12

Ung ho ma so 3706 Bac Pham Van Duc Nam Dinh

                 100,000

18-04-2020 22:14:56

ung ho

                 100,000

18-04-2020 22:20:19

Ung ho ma so 3706

                 200,000

18-04-2020 22:34:37

CT DEN: 010922410800 Ung ho MS 3706 FT20111519025483

                 200,000

18-04-2020 22:35:53

ung ho ma so 3706 bac Pham Van Duc

                 100,000

18-04-2020 22:36:58

Ma so 3706 Bac Pham Van Duc

                 200,000

18-04-2020 22:53:03

3706 - pham van thang; yen thang;   y yen; nam dinh

                 100,000

18-04-2020 22:54:51

CHU THUY LE Chuyen tien

                 500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV
từ ngày 12 đến 18/4/2020

 

12/04/2020 02:05:38

REM Tfr Ac: 52110000082519 NGUYEN THI TRA MY ung ho ma 3699 be Minh Lam Transaction at date 2020 04 12 00.52.52

100,000

12/04/2020 05:30:00

REM Tfr Ac: 21310000005185 LE THI MINH THUY Ung ho ma so 3700 hai anh em Thuan va Thuan

300,000

12/04/2020 05:32:05

REM Tfr Ac: 21310000005185 LE THI MINH THUY Ung ho ma so 3699 be Minh Lam

300,000

12/04/2020 05:41:52

REM Tfr Ac: 33010000074152 TRAN DUC VINH giup gia dinh bi ngo doc nam ha giang

200,000

12/04/2020 06:17:01

REM Tfr Ac: 32110000698334 VU VAN HUNG Chuyen tien ung ho ma so 3700.

100,000

12/04/2020 06:39:43

REM Tfr Ac: 15110000144157 NGUYEN DANH DUC Chuyen tien ung ho ma so 3700

1,000,000

12/04/2020 06:50:02

REM TKThe :242747599, tai ACB. MA 3700 MONG GD A HOA MAU HOI PHUC 120420 06:50:00 058888 CTLNHIDI000000413679301 11 CRE 002

50,000

12/04/2020 06:51:12

REM TKThe :242747599, tai ACB. MA 3697 MONG A TUAN MAU HOI PHUC 120420 06:51:10 058897 CTLNHIDI000000413679447 11 CRE 002

50,000

12/04/2020 06:54:55

REM TKThe :242747599, tai ACB. MA 3696 HO TRO GD ONG SON 120420 06:54:54 058915   CTLNHIDI000000413679947 11 CRE 002

50,000

12/04/2020 06:55:57

REM TKThe :242747599, tai ACB. MA 3695 HO TRO GD C VAN 120420 06:55:55 058923 CTLNHIDI000000413680095 11 CRE 002

50,000

12/04/2020 06:57:07

REM Tfr Ac: 75310000135715 NGUYEN TRONG CAO ung ho gd ms3700

50,000

12/04/2020 07:01:59

REM Tfr Ac: 13010000139983 NGUYEN THI CUC ho tro 2 e thuan thuan

200,000

12/04/2020 07:09:17

REM Tfr Ac: 63210000098074 LE THI BINH Chuyen tien giup 2 chau ngo doc nam

100,000

12/04/2020 07:09:19

REM Tfr Ac: 12110000536223 PHAN DUC TAI 3700

300,000

12/04/2020 07:14:29

REM Tfr Ac: 44810001186669 PHAM THI THANH HUONG ung ho ms 3700

200,000

12/04/2020 07:18:58

REM Tfr Ac: 42515000005024 NGUYEN THI THUY NGOC Chuyen tien 3700

500,000

12/04/2020 07:24:46

REM Tfr Ac: 14010001152278 NGUYEN THI THU TRANG ung ho ms 3700

200,000

12/04/2020 07:40:16

REM Tfr Ac: 56110001090474 TRAN THI MINH TAM Ms 3700 anh em Thuan Thuan

300,000

12/04/2020 07:43:01

REM TKThe :008704060093240, tai VIB. 3700 CTLNHIDI000000413689363 11 CRE 002

100,000

12/04/2020 07:52:17

REM Tfr Ac: 42110000176431 PHUNG VAN HAI Chuyen tien ung ho gd chau ngo doc nam

100,000

12/04/2020 07:59:53

REM Tfr Ac: 12910000067057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho Maso 3700

100,000

12/04/2020 08:00:48

REM TKThe :0120177668888, tai MB. Ung ho 2 chau Sung van Thuan Sung van Thuan CTLNHIDI000000413694350 11 CRE 002

100,000

12/04/2020 08:01:57

REM Tfr Ac: 21710000296358 DAO THI THANH LAM 3700

100,000

12/04/2020 08:04:27

REM Tfr Ac: 31410000365812 CHAU BICH VAN   Ung ho Ma so 3700 Thuan va Thuan

500,000

12/04/2020 08:04:39

REM Tfr Ac: 44010000767676 O@L 026001 212201 0 0 72107092 Ung ho MS 3700

500,000

12/04/2020 08:10:31

REM Tfr Ac: 28910000090500 NGUYEN THI LAN   Gui ung ho 2 em ms 3700. Chuc em mau khoe

100,000

12/04/2020 08:27:48

REM Tfr Ac: 55110000860282 PHAM VAN KHUYEN Ma so 3700 Sung Van Thuan

200,000

12/04/2020 08:29:22

REM Tfr Ac: 74110000731912 HOANG THI THU Chuyen tien Ma So 3700 sung van thuan

200,000

12/04/2020 08:30:05

REM TKThe :19020855136025, tai TCB. Drangon cho ma so 3700 cho hai chau thuan va thuan FT20104580894020 CTLNHIDI000000413705775 11 CRE 002

500,000

12/04/2020 08:31:53

REM Tfr Ac: 76010000109183 HA QUANG DUNG ms 3700, ung ho 2 anh em Sung Van Thuan

200,000

12/04/2020 08:32:14

REM Tfr Ac: 44010000417166 PHAM LAM TUNG Ung ho Ma so 3700

300,000

12/04/2020 08:33:11

REM Tfr Ac: 21510002711491 VU PHUONG THAO ung ho ms 3700, anh em ngo doc nam

200,000

12/04/2020 08:52:10

REM Tfr Ac: 67010000065562 NGUYEN THI HAU Chuyen tien ung ho hai chau an nam doc gia dinh anh ma seo pao

200,000

12/04/2020 08:53:10

REM TKThe :19021580925020, tai TCB. MS3700 Sung van thuan dt0386404876 FT20104137761172   CTLNHIDI000000413716979 11 CRE 002

300,000

12/04/2020 08:55:26

REM Tfr Ac: 21210000795258 TRAN DUC HUYNH ung ho gia dinh ma so 3700. sung van thuan bi nam doc

100,000

12/04/2020 08:55:40

REM TKThe :142652293, tai VPB. Ung ho ma so 3700 CTLNHIDI000000413718348 11 CRE 002

100,000

12/04/2020 08:59:30

REM Tfr Ac: 39010000114214 GIA THI DINH 3700 ung ho benh nhan ma 3700

200,000

12/04/2020 09:14:35

REM Tfr Ac: 16010000280321 NGUYEN BINH SON Ung ho Tam long nhan ai ma so 3700

50,000

12/04/2020 09:20:24

REM Tfr Ac: 11810003374923 DO THI LAN HUONG ung ho ms 3700 hai anh em chau sung van thuan

300,000

12/04/2020 09:25:53

REM Tfr Ac: 39810000021499 NGUYEN THI THIEN THAO Nguyen Thi Thien Thao ung ho ma so 3697 e hoang van tuan

500,000

12/04/2020 09:39:17

REM Tfr Ac: 12410000382603 DANG THI THUY HA ung ho chau Sung van thuan, Sung Van Thuan

300,000

12/04/2020 09:53:46

REM Tfr Ac: 26010000904949 TRUONG THI THUY ung ho MS 3700 Sung van Thuan, Sung van Thuan

100,000

12/04/2020 09:57:30

REM Tfr Ac: 12210001898419 NGUYEN XUAN HUNG Chuyen tien

100,000

12/04/2020 09:58:42

REM Tfr Ac: 58010000224419 DANG HOANG NGUYEN Chuyen tien chung tay ung ho khau trang,   quan ao bao ho noi tuyen dau chong dich.

1,000,000

12/04/2020 09:59:35

REM Tfr Ac: 26110002513357 NGUYEN THI THU 2 anh em ma so 3700

200,000

12/04/2020 10:02:39

REM Tfr Ac: 46010002718214 PHAM MANH CHUNG Chuyen tien

200,000

12/04/2020 10:03:50

REM Tfr Ac: 45010005419045 NGUYEN HIEN LUONG ungho ms 3700

100,000

12/04/2020 10:05:47

REM Tfr Ac: 63510000022603 HOANG THI THAM ung ho ma so 3700

200,000

12/04/2020 10:06:53

REM Tfr Ac: 45010002858977 NGUYEN DUC QUANG cty Smarthouse ung ho Ms 3700

500,000

12/04/2020 10:09:40

REM Tfr Ac: 21310000672765 NGUYEN THI HUONG Ung ho ma so 3700

1,000,000

12/04/2020 10:10:51

REM Tfr Ac: 45010002527596 NGUYEN CHI CUONG Ms 3700

200,000

12/04/2020 10:12:17

REM Tfr Ac: 12010007184237 NGUYEN THI THUY 3700 Mong gia dinh nhanh hoi phuc

500,000

12/04/2020 10:16:06

REM Tfr Ac: 21610000051505 NGUYEN NGOC HUYEN ung ho ma so 3700

500,000

12/04/2020 10:20:17

REM Tfr Ac: 45010002444783 NGUYEN THI DUNG ung ho BN 3700

200,000

12/04/2020 10:20:29

REM TKThe :19031636212011, tai TCB. Ung ho ma so 3700 hai anh e Sung Van Thuan Sung Van Thuan FT20104960498947   CTLNHIDI000000413773434 11 CRE 002

200,000

12/04/2020 10:26:46

REM Tfr Ac: 78010000284095 TRUONG VAN THOI Ung ho ms 3700

100,000

12/04/2020 10:28:05

REM Tfr Ac: 22210000140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 3700

100,000

12/04/2020 10:29:19

REM Tfr Ac: 47110000088993 DINH NHO LIEM ung ho Ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan tinh Ha Giang

300,000

12/04/2020 10:33:49

REM Tfr Ac: 65010000169857 NGUYEN THANH MY Ung ho Van la chan yeu thuong

500,000

12/04/2020 10:33:56

REM TKThe :19032425626868, tai TCB. ung ho ma so 3700 FT20104650208862   CTLNHIDI000000413783004 11 CRE 002

500,000

12/04/2020 10:34:11

REM Tfr Ac: 12210000048691 LE VAN HOA Chuyen tien giup do gia dinh 2 chau be o Ha Giang an phai nam doc

100,000

12/04/2020 10:36:18

REM TKThe :19032425626868, tai TCB. ung ho ma so 3699 FT20104621708316   CTLNHIDI000000413784556 11 CRE 002

500,000

12/04/2020 10:37:02

REM Tfr Ac: 22010002472963 DINH DINH QUYNH ung ho ms 3700

50,000

12/04/2020 10:52:25

REM Tfr Ac: 12015000013654 NGUYEN THI THUY DUNG gd khoan dung ung ho ma so 3700

200,000

12/04/2020 11:05:30

REM TKThe :0459901436005, tai SeABank. chuyen tien ung ho ma so 3700 VNPT2020041230468871 CTLNHIDI000000413804599 11 CRE 002

200,000

12/04/2020 11:10:42

REM Tfr Ac: 21510000497069 NGUYEN GIANG NAM Chuyen tien ung ho MS 3700 SUNG VAN THUAN

500,000

12/04/2020 11:17:47

REM TKThe :13822592688017, tai TCB. Ung ho ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan FT20104667067252   CTLNHIDI000000413812678 11 CRE 002

3,000,000

12/04/2020 11:24:38

REM TKThe :028704060019537, tai VIB. ung ho ma so 3700 hai anh em CTLNHIDI000000413817181 11 CRE 002

500,000

12/04/2020 11:30:58

REM Tfr Ac: 22210000247390 NGUYEN NGOC BICH unghomaso3700

300,000

12/04/2020 11:41:31

REM Tfr Ac: 21210000099394 LE THI NGOC ANH Chuc gia dinh khoe manh

200,000

12/04/2020 11:48:19

REM Tfr Ac: 18910000323234 VU BA DUONG UH ms3700

100,000

12/04/2020 11:53:13

REM Tfr Ac: 31010001906696 QUANG ANH NGUYET Tam long nhan ai 3700 Sung VanThuan

100,000

12/04/2020 12:18:51

REM TKThe :9704229265689575, tai MB. Ung ho 2 anh em Sung Van Thuan CTLNHIDI000000413849197 11 CRE 002

500,000

12/04/2020 12:25:46

REM Tfr Ac: 65010001519589 O@L 026001 212201 0 0 72115728 mong Tuan som binh phuc. a di da phat.

100,000

12/04/2020 12:26:21

REM TKThe :19134531208010, tai TCB. Ung ho gia dinh hai em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan dang dieu tri ngo doc nam tai Vien Nhi Trung CTLNHIDI000000413853423 11 CRE 002

100,000

12/04/2020 12:28:32

REM Tfr Ac: 26010000978759 NGUYEN THI TUYEN ung ho cac chau Sung Van Thuan va Sung Van Thuan 3700

200,000

12/04/2020 12:33:24

REM Tfr Ac: 19910000294528 LAI THI XUYEN ung ho benh nhan 3700

500,000

12/04/2020 12:33:54

REM Tfr Ac: 12410001299344 TRAN THI THANH NINH Chuyen tien tu thien

200,000

12/04/2020 12:36:38

REM Tfr Ac: 39010000172896 TRIEU THI YEN HANH Chuyen tien ung ho MS 3700

200,000

12/04/2020 12:39:04

REM TKThe :7809837, tai ACB. MASO 3700 120420 12:39:01 070266 CTLNHIDI000000413860462 11 CRE 002

100,000

12/04/2020 12:39:14

REM Tfr Ac: 12410002405223 NGUYEN DUC CUONG Chuyen tien ung ho MS 3700

200,000

12/04/2020 12:43:08

REM Tfr Ac: 21610000423247 NONG THI THUY LINH ung ho anh em chau Sung Van Thuan ma so 3700

500,000

12/04/2020 12:44:16

REM Tfr Ac: 41110000246508 LUONG THI NGUYEN QUYNH ung ho ma so 3700

200,000

12/04/2020 12:46:56

REM Tfr Ac: 12510000297485 O@L 026001 212201 0 0 72116238 ung ho MS 3700

200,000

12/04/2020 12:48:02

REM TKThe :0065100011774007, tai OCB. MoMo 0988607174 ung ho ma so 3700 gia dinh anh Sung Seo Hoa 970418 5324050346   CTLNHIDI000000413865142 11 CRE 002

200,000

12/04/2020 12:50:54

REM Tfr Ac: 65010001923995 PHAM QUOC TOAN UNG HO MS 3700

200,000

12/04/2020 12:58:45

REM Tfr Ac: 12510000851298 NGUYEN THI NGA Ung ho ma so 3700 hai anh em Sung van Thuan

300,000

12/04/2020 13:01:48

REM Tfr Ac: 51010000094514 PHAN NGOC CHAU ung ho benh nhan 3700

1,000,000

12/04/2020 13:07:52

REM Tfr Ac: 31410000313176 LUONG THI LAN ung ho ma so 3700

500,000

12/04/2020 13:10:09

REM Tfr Ac: 21310000125825 LE QUANG VIET Chuyen tien ung ho ma so 3700

500,000

12/04/2020 13:17:56

REM Tfr Ac: 51010000009545 HOANG THI HUYEN giup be 3700

500,000

12/04/2020 13:20:49

REM Tfr Ac: 44110000235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan

100,000

12/04/2020 13:24:44

REM TKThe :03201010861080, tai Maritime Bank. Xin ung ho cho chau tuan ma so 3697 CTLNHIDI000000413883215 11 CRE 002

300,000

12/04/2020 13:32:03

REM Tfr Ac: 21410000444095 TRAN QUOC THEP ma so 3700 Sung van Thuan, Sung van Thuanf

200,000

12/04/2020 13:36:19

REM Tfr Ac: 39010000264331 NGUYEN THI THU HOA Chuyen tien ung ho 3700 2 e Sung van Thuan va Sung Van Thuan Ha Giang

200,000

12/04/2020 13:46:28

REM Tfr Ac: 12010000261403 NGUYEN THI HUONG HUY Chuyen tien ung ho 2 chau ma 3700

500,000

12/04/2020 13:47:17

REM Tfr Ac: 16010000166120 DONG MANH BAC Giup do hai con Thuan Thuan Ma so 3700. chuc 2 Con tai qua nan khoi.

200,000

12/04/2020 13:47:18

REM Tfr Ac: 12010000147044 NGUYEN THI TUYET TRINH gop cho 2 be bi ngo doc o Ha Giang ma so 3700 ,

500,000

12/04/2020 13:48:34

REM Tfr Ac: 22010002801840 NGUYEN THI DIEN UH 3700

100,000

12/04/2020 14:04:49

REM Tfr Ac: 19910000343457 NGUYEN THI THAM Ma so 3700 ung ho 2 em Sung van Thuan va sung vanThuan

500,000

12/04/2020 14:22:10

REM Tfr Ac: 22210000438051 PHAN THI LAN HUONG ung ho ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

500,000

12/04/2020 14:22:53

REM Tfr Ac: 60110000403210 NGUYEN THI THUY HANG Quyen gop ma so 3700

500,000

12/04/2020 14:31:04

REM Tfr Ac: 26010000099483 BUI KHAC QUYEN ung ho 2 em

25,000

12/04/2020 14:34:33

REM Tfr Ac: 22010000532931 NGUYEN DUC HANH ung ho ma so 3700

100,000

12/04/2020 14:44:51

REM Tfr Ac: 56010000492292 NGUYEN THI HANG PHUONG GUI MA SO 3700

210,000

12/04/2020 14:48:56

REM TKThe :30432894, tai VPB. ma so 3700 anh em Sung va Thuan CTLNHIDI000000413926449 11 CRE 002

100,000

12/04/2020 14:53:36

REM TKThe :19030693144016, tai TCB. Ma 3700 2 anh em Sung van Thuan va Sung van Thuan FT20104311040629   CTLNHIDI000000413929274 11 CRE 002

200,000

12/04/2020 14:59:59

REM Tfr Ac: 12510000365081 TRAN THI KIM PHUONG ung ho chong covid 19

100,000

12/04/2020 15:01:59

REM TKThe :060129697868, tai Sacombank. 5324890879 Chuyen qua MoMo Ung ho anh Hoang Van Tuan 25 tuoi que Chi Linh Hai Duong CTLNHIDI000000413934755 11 CRE 002

300,000

12/04/2020 15:03:29

REM Tfr Ac: 43110000057928 NGUYEN TRUNG HIEU ma so 3700

200,000

12/04/2020 15:12:02

REM TKThe :10220268122026, tai TCB. Ma so 3663 Chi Nguyen Thi Tiep, dong gop hao tam FT20104786470800   CTLNHIDI000000413941129 11 CRE 002

500,000

12/04/2020 15:13:27

REM TKThe :10220268122026, tai TCB. Ma so 3664, Chi Ha Thi Thanh, dong gop hao tam FT20104120406605 CTLNHIDI000000413942037 11 CRE 002

500,000

12/04/2020 15:15:13

REM TKThe :10220268122026, tai TCB. Ma so 3669, Lo Vinh Quang, dong gop hao tam FT20104289056750 CTLNHIDI000000413943144 11 CRE 002

500,000

12/04/2020 15:16:34

REM TKThe :10220268122026, tai TCB. Ma so 3671, Le Thi Vung, dong gop hao tam FT20104663845076 CTLNHIDI000000413943990 11 CRE 002

500,000

12/04/2020 15:19:22

REM Tfr Ac: 13010000896446 HA QUANG KHOA ung ho gia dinh ngo doc nam Ha Giang

300,000

12/04/2020 15:19:53

REM Tfr Ac: 42710000014515 NGUYEN THI THU HA ma so 3700

50,000

12/04/2020 15:20:31

REM Tfr Ac: 56010000984346 TRAN MINH NGHIA Ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

200,000

12/04/2020 15:21:18

REM TKThe :10220268122026, tai TCB. Ma so 3698, Chi Nguyen Thi Thuy, dong gop hao tam FT20104141027157 CTLNHIDI000000413947167 11 CRE 002

500,000

12/04/2020 15:22:52

REM TKThe :10220268122026, tai TCB. Ma so 3700, Hai anh em Sung Van Thuan, dong gop hao tam FT20104274570474 CTLNHIDI000000413948319 11 CRE 002

500,000

12/04/2020 15:26:06

REM Tfr Ac: 45210000182568 VU NHU THO MS 3700 SUNG VAN THUAN

200,000

12/04/2020 15:28:19

REM Tfr Ac: 12510001224981 NGUYEN THI LAN Ung ho ma so 3700

100,000

12/04/2020 15:31:21

REM Tfr Ac: 56110001226659 NGUYEN DUC CHIEN 0945659285. Ungho.Ma so 3700

500,000

12/04/2020 15:38:14

REM Tfr Ac: 39010001095738 NGUYEN TRUNG DUC 3700 sungvanthuan

200,000

12/04/2020 15:39:54

REM Tfr Ac: 22010000099728 LE THI THANH DUNG Chuyen tien ung ho ms 3700

500,000

12/04/2020 15:41:13

REM Tfr Ac: 12510000357802 PHAN THI THU HANG ungho maso 3700

200,000

12/04/2020 15:57:44

REM Tfr Ac: 44010000110793 LE TRONG TUAN ma so 3700, 2 anh em ngo doc nam

200,000

12/04/2020 16:02:30

REM Tfr Ac: 65010000251046 DO THI THANH THAO Chuyen tien Ung ho 2 be Sung Van Thuan ma so 3700

200,000

12/04/2020 16:10:12

REM Tfr Ac: 74110000088991 NGO PHUONG NAM ung ho 2 e Sung.v.Thuan va S.V.T

100,000

12/04/2020 16:16:19

REM Tfr Ac: 21110001039466 NGUYEN THI THANH HUYEN ma so 3700 Sung Van Thuan

300,000

12/04/2020 16:16:30

REM Tfr Ac: 21510000408919 NGUYEN HAI HA Chuyen tien ung ho ms3700 anh em sung van thuan

500,000

12/04/2020 16:22:32

REM Tfr Ac: 12010000525969 PHAM MINH THAO Chuyen tien giup do ma so 3700 2 em sung van thuan

1,000,000

12/04/2020 16:36:57

REM Tfr Ac: 12310000805778 PHAM THANH HUYEN ung ho 2 em Sung Van Thuan, Sung Van Thuan. Ma so 3700

100,000

12/04/2020 16:38:13

REM TKThe :14020865331014, tai TCB. Ung ho benh nhan ma so 3700 FT20104001350213 CTLNHIDI000000414002157 11 CRE 002

1,000,000

12/04/2020 16:38:48

REM Tfr Ac: 65010003208403 VU THI GIANG ung ho ma so 3700, ten Sung van Thuan va Sung van Thuan tinh Ha Giang

150,000

12/04/2020 16:46:52

REM Tfr Ac: 21310000616888 BUI HUU THACH gui ma so 3700 sung van thuan va sung van thuan

300,000

12/04/2020 17:07:27

REM Tfr Ac: 22010002244834 TRAN HOANG TUNG ung ho MS 3700. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

100,000

12/04/2020 17:19:28

REM Tfr Ac: 42110000076009 NGUYEN THI HANH Chuyen tien ung ho ma so 3700

100,000

12/04/2020 17:22:48

REM Tfr Ac: 51010000388244 BUI QUANG THIEN ung ho. ma so. 3700. hai ae sung van thuan va sung van thuan

100,000

12/04/2020 17:37:12

REM TKThe :12922616037013, tai TCB. Ung ho Ma so 3700 Anh em Thuan Thuan FT20104090205403   CTLNHIDI000000414044162 11 CRE 002

100,000

12/04/2020 17:38:42

REM Tfr Ac: 12312000074510 NGO THI HONG HA   Ung ho ma so 3697 chi nguyeb thi lien, chau Tuan bi tai nan khi tham gia truc covid

3,000,000

12/04/2020 17:39:56

REM TKThe :127873755, tai VPB. Giup ma so 3700 CTLNHIDI000000414046004 11 CRE 002

100,000

12/04/2020 17:41:48

REM TKThe :127873755, tai VPB. Giup ma so 3699 be Minh Lam CTLNHIDI000000414047260 11 CRE 002

100,000

12/04/2020 17:43:45

REM Tfr Ac: 51010000309290 NGUYEN DINH HUNG Chuyen tien ung ho ma so 3700 hai anh em

1,000,000

12/04/2020 17:57:25

REM Tfr Ac: 68010000420632 HUYNH THI THANH XUAN Chuyen tien ung ho cho hai chao bi ngo doc nam ma so 3700

300,000

12/04/2020 18:00:10

REM Tfr Ac: 42810000148989 NGUYEN THI TUYET ung ho Ma so 3700

100,000

12/04/2020 18:02:59

REM Tfr Ac: 22210003618302 NGUYEN TIEN HIEP ung ho 2 anh em thuan thuan ma so 3700

500,000

12/04/2020 18:03:27

REM Tfr Ac: 43110000379154 O@L 026001 212201 0 0 72124805 Nguyen van duy ung ho ma so 3700

300,000

12/04/2020 18:17:36

REM Tfr Ac: 51010001595418 VUONG DINH PHU Ma so 3700

200,000

12/04/2020 18:33:24

REM Tfr Ac: 51010001462576 DO THI BICH DAO nho Bao Dan Tri chuyen tien ung ho hai anh e Sung Van Thuan va Sung Van Thuan thon Ban Pang xa Ban May, huyen Hoang Su Phi, tinh Ha Giang.

300,000

12/04/2020 18:36:19

REM Tfr Ac: 31410000050561 HUYNH NGUYET DANG T Ms 3700 Anh Em Sung Van Thuan

300,000

12/04/2020 18:39:36

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 3695

200,000

12/04/2020 18:39:54

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 3696

200,000

12/04/2020 18:40:11

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 3697

200,000

12/04/2020 18:40:25

REM Tfr Ac: 21110000135194 DINH TIEN LAM Chuyen tien ma so 3700 Thuan Thuan

1,000,000

12/04/2020 18:41:13

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 3698

200,000

12/04/2020 18:41:33

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 3699

200,000

12/04/2020 18:42:01

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 3700

200,000

12/04/2020 18:45:13

REM Tfr Ac: 32110000939583 VU THI MAI ANH ung ho ma so 3700

200,000

12/04/2020 18:48:33

REM Tfr Ac: 13210000178272 NGUYEN THI LE Chuyen tien ung ho ma so 3700

500,000

12/04/2020 18:51:17

REM TKThe :00070699001, tai Tienphongbank. Ton That Phu ung ho MS 3700 CTLNHIDI000000414090142 11 CRE 002

50,000

12/04/2020 18:53:09

REM TKThe :050079580160, tai Sacombank. ung ho ms 37000 hai anh em Sung Van Thuan CTLNHIDI000000414091263 11 CRE 002

300,000

12/04/2020 19:02:26

REM Tfr Ac: 43310000097131 TRAN VAN QUA Chuyen tien ho tro ma so3700 hai anh em sung van thuan va sung van thuan

1,000,000

12/04/2020 19:09:58

REM Tfr Ac: 42810000555774 NGUYEN DANH THONG Chuyen tien

2,300

12/04/2020 19:16:28

REM Tfr Ac: 56110000725241 DANG NGUYEN THI HIEN NHAN ung ho gia dinh ngo doc nam

200,000

12/04/2020 19:18:21

REM Tfr Ac: 42710000208716 PHAM THI HANG ma so 3700

50,000

12/04/2020 19:25:09

REM TKThe :029704060010768, tai VIB. Ung ho ma so 3700 , hai chau bi ngo doc nam CTLNHIDI000000414109343 11 CRE 002

200,000

12/04/2020 19:33:25

REM Tfr Ac: 21210000219448 HOANG VAN VI ma so 3700 hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

200,000

12/04/2020 19:34:56

REM TKThe :0697044002569, tai VCCB. 200412000026519 ma so 3700 ZP5M8O71EUJA CTLNHIDI000000414115174 11 CRE 002

500,000

12/04/2020 19:42:53

REM Tfr Ac: 45210000288299 KIEU HAI DUONG Ma So 3700

100,000

12/04/2020 19:45:26

REM Tfr Ac: 21210000071055 O@L 026001 212201 0 0 72127978 ung ho ms 3700

200,000

12/04/2020 19:48:02

REM Tfr Ac: 53110000189121 VO QUOC HUY Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. Mong so tien nho nay giup do 2 ae duoc phan nao. cam on bao dan tri.

200,000

12/04/2020 19:50:12

REM Tfr Ac: 21310000120574 PHAM SI PHONG ung ho ma so 3700 hai a e thuan va thuan

500,000

12/04/2020 19:53:05

REM Tfr Ac: 12510001583734 PHAM HONG TAM Ung ho MS 3700 anh em Sung Van Thuan

100,000

12/04/2020 19:54:32

REM Tfr Ac: 12410000388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 3697 chi Nguyen Thi Lien

50,000

12/04/2020 19:55:10

REM Tfr Ac: 31410002000580 HUYNH THI CAM TU   Ung ho 2 anh em Sung Van Thuan va Sung van Thuan , ms 3700

300,000

12/04/2020 19:56:39

REM Tfr Ac: 39810000398050 NGUYEN MANH CUONG Chuyen tien ung ho ma so 3700

100,000

12/04/2020 20:06:22

REM TKThe :19020082099885, tai TCB. Ung ho 2 anh em nguoi dan toc ngo doc nam rung dieu tri tai Vien nhi trung uong FT20104058347017 CTLNHIDI000000414135263 11 CRE 002

1,000,000

12/04/2020 20:09:57

REM Tfr Ac: 15110000005643 NGO THI THUONG ung ho ma so 3700

100,000

12/04/2020 20:11:03

REM Tfr Ac: 12010000411749 LUU THI ANH TUYET Chuyen tien ung ho ma 3700

200,000

12/04/2020 20:15:12

REM TKThe :9704229204585652, tai MB. Ung ho be Tran Ngo Minh Lam CTLNHIDI000000414140903 11 CRE 002

20,000

12/04/2020 20:20:29

REM Tfr Ac: 32110000041947 NGUYEN THI THANH HUYEN ung ho ma so 3700

200,000

12/04/2020 20:27:36

REM Tfr Ac: 51010000388244 BUI QUANG THIEN ung ho. ma so. 3699. be minh lam, vinh loc a, huyen binh chanh

100,000

12/04/2020 20:32:50

REM Tfr Ac: 12010006817202 NGUYEN THI HAO Ung ho ma so 3700 mong hai con vuot qua

300,000

12/04/2020 20:32:51

REM Tfr Ac: 12210000575825 LE DUY CHUNG Chuyen tien ung ho ma so 3700

200,000

12/04/2020 20:33:12

REM TKThe :19033155824014, tai TCB. Ung ho ms 3700 FT20104190074676   CTLNHIDI000000414151862 11 CRE 002

300,000

12/04/2020 20:33:42

REM Tfr Ac: 42610000113035 NGUYEN THI THUY Ung ho ma so 3700

1,000,000

12/04/2020 20:46:50

REM TKThe :199407228, tai VPB. ung ho ma so 3700 mong 2 chau som khoe CTLNHIDI000000414160067 11 CRE 002

200,000

12/04/2020 20:48:37

REM Tfr Ac: 12310000912243 VO THI VAN ung ho ma so 3699

50,000

12/04/2020 20:51:35

REM Tfr Ac: 22210001024772 NGUYEN TIEN NAM Chuyen tien giup ms 3700 hai anh em sung van thuan

3,000,000

12/04/2020 20:58:04

REM Tfr Ac: 37110000111146 LE HO NAM Ma 3700, giup do sung van thuan,

100,000

12/04/2020 21:00:18

REM Tfr Ac: 15010000545489 NGUYEN THI KIM ANH ung ho ma so 3700 2 em sung van thuan va sung van thuan

100,000

12/04/2020 21:05:10

REM TKThe :062704060053556, tai VIB. Ung ho Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan   CTLNHIDI000000414170510 11 CRE 002

1,000,000

12/04/2020 21:05:51

REM Tfr Ac: 12510001119564 HOANG MINH NHAT ung ho ma 3692

1,000,000

12/04/2020 21:19:38

REM Tfr Ac: 36810000302654 NGUYEN THI LY Giup Ma so 3700 Sung Van Thuan va Sung Van Thuan NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

50,000

12/04/2020 21:22:09

REM TKThe :9704229217896906, tai MB. Ung ho ma so 3700 CTLNHIDI000000414179506 11 CRE 002

100,000

12/04/2020 21:23:47

REM Tfr Ac: 22010002740642 CHU CONG AN ung ho ma so 3700

500,000

12/04/2020 21:25:01

REM Tfr Ac: 19910000320539 NGUYEN THI HANG ung ho ma so 3700.

100,000

12/04/2020 21:28:11

REM Tfr Ac: 12210000682275 NGUYEN THI THU HUYEN ms3700.ung ho 2 chau be bi ngo doc nam sung van thuan sung van thuan

200,000

12/04/2020 21:29:44

REM Tfr Ac: 13810000233687 TRAN QUOC HIEN Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

350,000

12/04/2020 21:33:55

REM Tfr Ac: 22010000495724 MAI THI THUY ms3700 sung van Thuan

300,000

12/04/2020 21:34:29

REM Tfr Ac: 26110001200911 LE THI LE THUY Chuyen tien ung ho ma so 3700

200,000

12/04/2020 21:36:09

REM Tfr Ac: 46010003527103 LUU THI PHUONG ANH ung ho hoang van tuan chi nguyen thi lien ma so 3697

200,000

12/04/2020 21:36:37

REM Tfr Ac: 44010000483051 NGUYEN THE HAI ung ho 3700

100,000

12/04/2020 21:40:02

REM Tfr Ac: 12010000064639 VU THI PHUONG Ung ho ma so 3700, hai anh em Sung Van Thuan, Sung Van Thuan

200,000

12/04/2020 21:40:59

REM Tfr Ac: 12310000634149 PHAM CONG LUU   Chuyen tien ung ho hai anh em Sung Van Thuan. Ma so 3700. Ha giang

200,000

12/04/2020 21:44:56

REM Tfr Ac: 48310000049544 NGUYEN PHUONG THANH Ck ung ho ma so 3700, Sung Van Thuan

200,000

12/04/2020 21:46:04

REM Tfr Ac: 13310000888666 NGUYEN THANH TU MS3700 Anh em SUNG VAN THUAN

500,000

12/04/2020 21:48:29

REM Tfr Ac: 12312000079524 NGO XUAN NAM Chuyen tien cho em Sung Van Thuan

200,000

12/04/2020 21:50:04

REM Tfr Ac: 11610000069961 NGUYEN NGOC THANG Giup do ma so 3700

100,000

12/04/2020 21:50:32

REM Tfr Ac: 42110000085485 NGUYEN THI CHAU LOAN 3700 HAI ANH EM SUNG VAN THUAN

200,000

12/04/2020 21:55:29

REM TKThe :0697044002569, tai VCCB. 200412000031860 Giup do 2 ae Thuan Thuan ma so 3700 mong 2 ae mau khoi ZP5M8O71GSFI CTLNHIDI000000414194271 11 CRE 002

200,000

12/04/2020 21:56:22

REM Tfr Ac: 26010000052495 O@L 026001 212201 0 0 72132043 Ung ho 2ae sung van thuan

500,000

12/04/2020 22:05:16

REM Tfr Ac: 13810000246056 HOANG MANH NAM ung ho ma so 3700

100,000

12/04/2020 22:06:54

REM Tfr Ac: 21510000131349 NGUYEN THI HA   Ms 3700 Ung ho 2 em Ma Van Thuan Ma Van Tuan

200,000

12/04/2020 22:08:06

REM Tfr Ac: 19910000015552 VU TRA MY Chuyen tien ung ho ma so 3700 chau Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

200,000

12/04/2020 22:14:19

REM Tfr Ac: 26010000053586 THIEU THI HUONG Ung ho anh em Thuan, Thuan, ma so 3700

1,000,000

12/04/2020 22:14:37

REM Tfr Ac: 12410003808913 PHAM THUY DUNG Ung ho MS 3700 2 anh em Sung Van Thuan

500,000

12/04/2020 22:15:11

REM Tfr Ac: 26110002481214 NGUYEN VAN ANH MS 3700

300,000

12/04/2020 22:16:31

REM Tfr Ac: 39810000063695 O@L 026001 212201 0 0 72132443 Ung ho hai chau

100,000

12/04/2020 22:17:37

REM Tfr Ac: 12410003808913 PHAM THUY DUNG Ung ho MS 3697 chi Nguyen Thi Lien

300,000

12/04/2020 22:17:51

REM Tfr Ac: 54010000167381 DO QUANG VINH ung ho

200,000

12/04/2020 22:24:24

REM Tfr Ac: 21510000306226 BUI HUY HUNG ung ho hai chau Sung Van Thuan, Sung Van Thuan MS 3700

300,000

12/04/2020 22:26:57

REM TKThe :10866617, tai ACB. UNG HO MS3700: HAI ANH EM SUNG VAN THUAN 120420 22:26:52 090909   CTLNHIDI000000414205048 11 CRE 002

200,000

12/04/2020 22:33:14

REM TKThe :10821497005010, tai TCB. Chuyen tien ung ho toi ma so 3700 hai anh em sung van thuan va sung van thuan FT20104432504205 CTLNHIDI000000414206732 11 CRE 002

300,000

12/04/2020 22:44:43

REM TKThe :0031100016327002, tai OCB. uhms 3700 CTLNHIDI000000414209718 11 CRE 002

200,000

12/04/2020 22:44:46

REM Tfr Ac: 22010000212738 LE QUOC HUY Ung ho ma so 3700

500,000

12/04/2020 22:49:59

REM Tfr Ac: 12010000386236 DANG THI NGOC THU Dang Thi Ngoc Thu ung ho ma so 3700

200,000

12/04/2020 22:51:40

REM Tfr Ac: 26010000100482 LE THI DUC ung ho 2 chau Thuan, Thuan thon Ban Pang, xa Ban May,   huyen Hoang Su Phi, Ha Giang

2,000,000

12/04/2020 22:58:08

REM Tfr Ac: 75310000019314 NGO THI BICH Chuyen tien 3700, ung ho 2 anh em Thuan bi ngo doc nam rung

300,000

12/04/2020 22:59:09

REM Tfr Ac: 12010006106797 HOANG TRONG NGHIA Ung ho MS 3700

500,000

13/04/2020 01:39:22

REM Tfr Ac: 31010001882389 HUYNH VAN VUONG giup do2 anhem Thuan va Thuan MS3700 Transaction at date 2020 04 12 23.00.05

500,000

13/04/2020 01:39:23

REM Tfr Ac: 45010006219293 LY TRONG HIEU Chuc gd 2 be Sung Van Thuan mau khoe, MS 3700 Transaction at date 2020 04 12 23.00.18

200,000

13/04/2020 01:39:25

REM Tfr Ac: 51810000492628 NGUYEN THANH QUYNH Chuyen tien ung ho 2 em SUNG THUAN Transaction at date 2020 04 12 23.00.54

100,000

13/04/2020 01:39:29

REM Tfr Ac: 21710000156197 NGUYEN THI NGUYET ung ho 2 chau Sung van Thuan ma so 3700 Transaction at date 2020 04 12 23.04.11

500,000

13/04/2020 01:39:32

REM Tfr Ac: 12310000607248 TRAN THI HONG HANH Ung ho MS 3700 Transaction at date 2020 04 12 23.08.11

400,000

13/04/2020 01:39:33

REM Tfr Ac: 47110000710205 O@L 026001 212201 0 0 72133012 Ma so 3700 Transaction at date 2020 04 12 23.09.35

50,000

13/04/2020 01:39:39

REM Tfr Ac: 50110000693368 HA HUU MINH Ung ho ma so 3700 Transaction at date 2020 04 12 23.16.22

100,000

13/04/2020 01:39:55

REM Tfr Ac: 22010002239946 DO XUAN KHOA Chuyen tien ung ho ma so 3700 Transaction at date 2020 04 12 23.36.44

300,000

13/04/2020 01:40:06

REM Tfr Ac: 27910000338979 DUONG NGOC THUY ung ho ma so 3700 Transaction at date 2020 04 12 23.53.54

500,000

13/04/2020 01:40:08

REM Tfr Ac: 21510000419124 DINH THI THANH THUY Chuyen tien ung ho ma so 3700 anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan Transaction at date 2020 04 12 23.55.51

1,000,000

13/04/2020 01:40:14

REM TKThe :19029535010012, tai TCB. 0935998939 gui MS 3700 FT20104227733024   CTLNHIDI000000414223149 11 CRE 002 Transaction a

300,000

13/04/2020 01:40:18

REM Tfr Ac: 22010002868580 NGUYEN VAN CUONG Ma so 3700 hai anh em Sung VanThuan va Sung Van Thuan Transaction at date 2020 04 13 00.08.35

200,000

13/04/2020 01:40:30

REM Tfr Ac: 12210000521758 NGUYEN THI OANH Ung ho ma so 3700 Transaction at date 2020 04 13 00.23.29

1,000,000

13/04/2020 01:40:35

REM Tfr Ac: 67010000980948 LE NGO QUOC TUAN Ma so 3700 Hai Anh Em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan Transaction at date 2020 04 13 00.31.51

200,000

13/04/2020 01:40:40

REM Tfr Ac: 21610000483922 PHONG VAN HUYNH chau ung ho ba Tran Thi Thi ma so 3535 Transaction at date 2020 04 13 00.40.26

50,000

13/04/2020 01:40:44

REM TKThe :182068306, tai VPB. ung ho ma so 3700   anh em Sung Van Thuan CTLNHIDI000000414227053 11 CRE 002 Transaction a

200,000

13/04/2020 01:40:45

REM Tfr Ac: 28910000265900 DAO THE SON Ung ho 2ae Sung Van Thuan 3700 Transaction at date 2020 04 13 00.50.32

500,000

13/04/2020 01:40:53

REM TKThe :19029309489021, tai TCB. Ung ho ma so 3700 FT20104973736400   CTLNHIDI000000414228347 11 CRE 002 Transaction a

200,000

13/04/2020 01:40:54

REM Tfr Ac: 45010006046367 VU THI THANH HONG ung ho ma so 3700 Transaction at date 2020 04 13 01.10.33

200,000

13/04/2020 01:40:59

REM Tfr Ac: 12310000910733 DAO THU MINH Ma so 3700 2 anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan bi ngo doc nam Transaction at date 2020 04 13 01.23.37

100,000

13/04/2020 03:51:26

REM Tfr Ac: 64110000496498 O@L 026001 212201 0 0 72134104 Maso3700 Sung Van Thuan chuc cho 2 be mau khoe

200,000

13/04/2020 03:56:16

REM Tfr Ac: 22010000568802 NGUYEN XUAN TUYEN ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan

100,000

13/04/2020 05:58:35

REM TKThe :0100105432008, tai MB. Ung ho hai anh em Sung Van Thuan ma so 3700 CTLNHIDI000000414237450 11 CRE 002

200,000

13/04/2020 07:15:38

REM Tfr Ac: 12410001946756 BE THI LIEN ma so 3700 ung ho 2 anh em sung van thuan va sung van thuan

100,000

13/04/2020 08:04:29

REM TKThe :700014064423, tai Shinhan Bank V. UNG HO MA SO 3700 CTLNHIDI000000414265140 11 CRE 002

300,000

13/04/2020 08:05:57

REM Tfr Ac: 12010000372013 NGUYEN THI MINH THAO ung ho ma so 3700

200,000

13/04/2020 08:08:04

REM Tfr Ac: 41310000079258 NGUYEN VAN TRUNG Chuyen tien ung ho cu ThanVanTruong

50,000

13/04/2020 08:13:13

REM Tfr Ac: 39010001079750 NGUYEN THI VAN ung ho gia dinh bi ngo doc nam

100,000

13/04/2020 08:16:39

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO ONG NGUYEN THANH HUONG MA SO 3701

10,000

13/04/2020 08:19:42

REM Tfr Ac: 46010002303656 NGHIEM THI THU HUYEN ung ho ma so 3700

200,000

13/04/2020 08:22:26

REM Tfr Ac: 53210000178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho ms 3701 nguyen thanh huong

100,000

13/04/2020 08:22:39

REM Tfr Ac: 12210002055077 DAO THANH HUYEN Chuyen tien ung ho ma so 3700

500,000

13/04/2020 08:29:23

REM Tfr Ac: 12510000965630 LE NGOC ANH MS 3701

200,000

13/04/2020 08:30:13

REM Tfr Ac: 46010001172251 NGUYEN THI MAI YEN ung ho e Hoang Van Tuan que Chi Linh Hai Duong, dang dieu tri taij khoa hoi suc tich cuc 1 BV Viet Duc. Mong e som binh phuc.

1,000,000

13/04/2020 08:36:56

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3698

100,000

13/04/2020 08:37:04

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 3701 chau ong nguyen thanh huong o ha tinh

300,000

13/04/2020 08:37:32

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3699

100,000

13/04/2020 08:37:44

REM 991020041301183 BO NGUYEN THANH QUANG FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS GIUP DO MS 3700 Bank Charge .00 VAT .00

500,000

13/04/2020 08:38:22

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3700

100,000

13/04/2020 08:39:13

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3701

100,000

13/04/2020 08:50:46

REM TKThe :9704229294773382, tai MB. Ung ho MS 3700 CTLNHIDI000000414301496 11 CRE 002

200,000

13/04/2020 08:51:09

REM Tfr Ac: 22210001050908 LE KHAC HIEU ung ho 3701, ong Huong o HaTinh

100,000

13/04/2020 08:57:15

REM UNG HO MA 3700 MONG 2 BE SOM BINH PHUC

500,000

13/04/2020 08:57:17

REM Tfr Ac: 22210000095483 HOANG TUAN VIET   Ung ho Ma so 3700

100,000

13/04/2020 08:58:04

REM Tfr Ac: 39010000234060 TANG THU HUONG ung ho ms 3700

200,000

13/04/2020 09:04:23

REM Tfr Ac: 39010001106913 NGUYEN THI DUNG Chuyen tien ung ho MS 3701

200,000

13/04/2020 09:18:12

REM Tfr Ac: 12310000004511 TA THI THUC TRANG ung ho ma so 3698 3699 3700 3701 moi ma so 100000

400,000

13/04/2020 09:24:33

REM TKThe :13157890001, tai SCB. Ung HO BN HOang VAn TUan 25 TUoi , CHi LInh, HAi DUong, DIeu TRi BV VIet DUc   CTLNHIDI000000414338371 11 CRE 002

300,000

13/04/2020 09:34:54

REM Tfr Ac: 21310000046528 TRINH THI TO NGA Chuyen tien ung ho ma so 3700

200,000

13/04/2020 09:42:19

REM Tfr Ac: 21210000026471 NGUYEN XUAN THU   ung ho 2 em sung van thuan va sung van thuan, ms 3700

300,000

13/04/2020 09:46:02

REM Tfr Ac: 21310000046528 TRINH THI TO NGA Chuyen tien ung ho ma so 3701

200,000

13/04/2020 09:46:57

REM Tfr Ac: 62010000601411 NGUYEN HUU KIEN Chuyen tien ma so 3700

500,000

13/04/2020 09:47:47

rREM 991020041307162 BO LUONG CAM MY FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ma so 3699 chi Ngo Thi Bach Trang Bank Charge .00 VAT .00

500,000

13/04/2020 09:53:14

REM TKThe :110256566, tai VPB. Ma so 3701   ong Nguyen Thanh Huong   Dia chi To dan pho 3 thi tran Cam Xuyen huyen Cam Xuyen tinh H   CTLNHIDI000000414374137 11 CRE 002

500,000

13/04/2020 09:59:13

REM 990020041303704 BO NGUYEN THI ANH PHI504 H1, CU XA CHU FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS REF3080104034Y20 BIDV CN TRANG ANHA NOI UNG HO TRUON G HOP CHI LU THI TRINHMA SO 3694 BV VIET DUCBNFVIETNAM 70000 Bank Charge .00 VAT

11,000,000

13/04/2020 10:00:25

REM 991020041309203 BO DUONG THI BICH THUY FO 26110003366882 BAO DIEN TU VA DAN TRI DTLS Ma so 3700 . Sung van thuan , sung van thuan . Ha giang Bank Charge .00 VAT .00

300,000

13/04/2020 10:01:05

REM Tfr Ac: 12510000205132 NGUYEN THI LAN ANH Chuyen tien ung ho ma so 3700

200,000

13/04/2020 10:04:53

gREM 991020041310311 BO LE DUY ANH FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ung ho ma so 3700 Bank Charge .00 VAT .00

100,000

13/04/2020 10:21:44

REM 991020041313333 BO DO THI XUAN DUNG FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ung ho ma so 3700 Bank Charge .00 VAT .00

100,000

13/04/2020 10:23:15

qREM 991020041313791 BO NGUYEN THI NHUNG FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ung ho 2 chau Sung Van Thuan Bank Charge .00 VAT .00

200,000

13/04/2020 10:24:02

bREM 991020041314079 BO NGUYEN THI HUONG FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS MS3697 Bank Charge .00 VAT .00

100,000

13/04/2020 10:28:19

REM Tfr Ac: 43210000460408 NGUYEN VIET CUONG 3701, ong nguyen thanh huong , to dan pho 3, thi chan cam xuyen, tinh ha tinh , 0353.191.509

100,000

13/04/2020 10:30:24

REM BVA VAN LA CHAN YEU THUONG DANG MINH TRUNG

5,000,000

13/04/2020 10:33:40

oREM 991020041317157 BO LUONG CAM MY FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ma so 3698 chi Nguyen Thi Thuy Bank Charge .00 VAT .00

500,000

13/04/2020 10:36:59

LREM 991020041317898 BO LE THI KIM NGAN1478087 FO 26110003366882 Bao Dien tu Dan Tri DTLS UNG HO VAN LA CHAN YEU THUONG BIDV   NH TMCP Dau Tu va Phat trien Vie t Nam HA NOI Bank Charge .00 VAT .00

100,000

13/04/2020 10:40:24

REM Tfr Ac: 21610000503088 NGUYEN THI THU TRANG ungho 3700chau sungthuan

50,000

13/04/2020 10:43:11

REM Tfr Ac: 21210000383653 NGUYEN DUC THINH ung ho ma so 3701

100,000

13/04/2020 10:44:54

REM Tfr Ac: 22210000661097 NGUYEN VAN TUAN Mong hai be duoc phu ho that nhieu

100,000

13/04/2020 10:48:21

REM Tfr Ac: 13210000148938 NGUYEN PHAM PHUC TRAN   Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

200,000

13/04/2020 11:01:43

REM Tfr Ac: 26110001180226 NGUYEN DUC HUNG Chuyen tien ung ho ma so3701

200,000

13/04/2020 11:06:57

REM Tfr Ac: 21510002905869 HO PHI TRUNG ung ho ma so 3701

200,000

13/04/2020 11:09:18

REM Tfr Ac: 39010000144840 NGUYEN THI NGUYET co nguyet ung ho chau Tuan

200,000

13/04/2020 11:10:45

REM TKThe :068704070002067, tai HDBank. Giup do MS 3700 mong hai be mau het benh CTLNHIDI000000414474383 11 CRE 002

1,000,000

13/04/2020 11:13:08

REM Tfr Ac: 21210000084956 NGUYEN THI HONG NHUNG MS 3700 sung van thuan

200,000

13/04/2020 11:14:10

REM NGUYEN THE TOAN UNG HO MS 3700 HAI ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN

500,000

13/04/2020 11:21:01

oREM 991020041320448 BO DANG THI NGOC OANH FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ung ho hai chau ha giang Bank Charge .00 VAT .00

200,000

13/04/2020 11:35:17

REM Tfr Ac: 26015000005351 LE THI HUONG Chuyen tien ung ho ms 3701

200,000

13/04/2020 11:35:57

REM Tfr Ac: 15110000440642 TRAN NGOC AN ung ho ma so 3701

500,000

13/04/2020 11:51:16

REM TKThe :00068379001, tai Tienphongbank. Ung ho ma so 3701 nguyen thanh huong, ha tinh CTLNHIDI000000414520482 11 CRE 002

200,000

13/04/2020 11:59:49

REM Tfr Ac: 44010000555516 KHAU TRONG NGHIA Khau Trong Nghia Ha Long Qn Ung Ho 2 be Hien va Hieu

1,000,000

13/04/2020 12:40:06

REM TKThe :1006386714, tai SHB. MS3700 CTLNHIDI000000414564333 11 CRE 002

200,000

13/04/2020 12:49:40

REM Tfr Ac: 26810000037708 TRINH THANH MAI ung ho MS 3700, 2 anh em Sung Van Thuan

500,000

13/04/2020 12:49:54

REM Tfr Ac: 12312000034639 NGUYEN TRUNG HIEU ung ho ma so 3701

100,000

13/04/2020 13:03:38

REM Tfr Ac: 57010004031812 TONG THI HOANG PHUONG Chuyen tien ung ho hai anh em ma so 3700

200,000

13/04/2020 13:08:56

REM Tfr Ac: 43210001246063 LE VAN LUONG ung ho ma so 3701 Ong Nguyen Thanh Huong

100,000

13/04/2020 13:14:37

REM TKThe :19035287632011, tai TCB. MS 3700 Hai AE Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20104542050479   CTLNHIDI000000414590364 11 CRE 002

100,000

13/04/2020 13:20:29

REM Tfr Ac: 21410002779429 NGUYEN THI TAM Chuyen tien mong hai chau som binh phuc

50,000

13/04/2020 13:22:01

REM Tfr Ac: 45010002741615 LE THI THUY Chuyen tien ung ho ma so 3700

100,000

13/04/2020 13:23:46

REM UNG HO MA SO 3701

500,000

13/04/2020 13:26:08

REM UNG HO MA SO 3700

200,000

13/04/2020 13:27:00

REM UNG HO MA SO 3697

300,000

13/04/2020 13:28:59

REM Tfr Ac: 22010000532931 NGUYEN DUC HANH ung ho ma so 3701

100,000

13/04/2020 13:41:32

REM Tfr Ac: 46610000169216 NGUYEN DINH HIEU Chuyen tien ung ho 2 be sung van thuan,   sung van thuan

200,000

13/04/2020 13:46:57

REM Tfr Ac: 22010002719271 NGUYEN PHUONG GIAO ung ho ma so 3701

200,000

13/04/2020 13:49:34

REM Tfr Ac: 60110001068977 TRAN QUOC DUNG Chuyen tien

100,000

13/04/2020 13:50:50

REM Tfr Ac: 65010000125257 TRAN TRUNG TUYEN Ma so 3701

500,000

13/04/2020 14:19:52

REM Tfr Ac: 12410000388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 3699 chi Ngo Thi Bach Trang

50,000

13/04/2020 14:21:11

REM Tfr Ac: 12410000388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 3700 en Sung Van Thuan

50,000

13/04/2020 14:23:36

REM Tfr Ac: 12310000195248 NGHIEM XUAN TAM Ma 3701 Nguyen Thanh Huong To 3 Cam Xuyen Ha Tinh 0353191509

400,000

13/04/2020 14:33:52

REM TKThe :11522217604018, tai TCB. Ung ho Ma so 3700 FT20104024900154   CTLNHIDI000000414670937 11 CRE 002

200,000

13/04/2020 14:39:37

REM TKThe :164092968, tai VPB. giup do MS 3701 CTLNHIDI000000414678358 11 CRE 002

150,000

13/04/2020 14:55:29

REM Tfr Ac: 26010000037207 NGO THI THI ung ho ong Nguyen Thanh Huong HA TINH maso 3701

200,000

13/04/2020 15:00:37

REM Tfr Ac: 48610000001396 TRUONG THI THU HA ung ho ma 3700 chau thuan thuan bi ngo doc

500,000

13/04/2020 15:04:16

REM Tfr Ac: 26110002481214 NGUYEN VAN ANH MS 3700

1,200,000

13/04/2020 15:05:03

REM Tfr Ac: 17710000010353 HO MAN NHI Chuyen tien dong gop cho ma so 3700

500,000

13/04/2020 15:05:34

REM Tfr Ac: 22010000018848 PHAM THE LUU Chuyen tien ung ho ma so 3701

500,000

13/04/2020 15:10:23

REM Tfr Ac: 22210000230859 LE THANH VINH   Ung ho Ma so 3700

500,000

13/04/2020 15:24:02

REM MA SO 3701 ONG NGUYEN THANH HUONG

800,000

13/04/2020 15:24:46

REM Tfr Ac: 43210001092868 NGUYEN THI THUY ma so 3679

100,000

13/04/2020 15:27:18

REM Tfr Ac: 22210000474921 TRAN DUC MANH ung ho ma so 3701

50,000

13/04/2020 15:28:43

REM Tfr Ac: 22010000489879 DANG THI MINH AN Con Bao Minh ung ho ma so 3701 Nguyen Thanh Huong

300,000

13/04/2020 15:29:12

REM Tfr Ac: 43210001092868 NGUYEN THI THUY ma so 3701

100,000

13/04/2020 15:30:54

REM Tfr Ac: 22010000489879 DANG THI MINH AN Con Nhat Vuong ung ho ma so 3700 Sung Van Thuan, S. V. Thuan

300,000

13/04/2020 15:42:36

REM Tfr Ac: 14910000157680 NGO QUANG SAM ho tro ms 3701 Nguyen Thanh Huong, to dp 3, TT Cam xuyen, Cam Xuyen,   Ha Tinh

300,000

13/04/2020 16:15:19

REM Tfr Ac: 31310000604998 VO THI NGOC TRAM ung ho ma so 3701

50,000

13/04/2020 16:31:05

REM TKThe :0300008700005, tai SeABank. chuc em tuan mau chong binh phuc CTLNHIDI000000414837122 11 CRE 002

200,000

13/04/2020 16:58:39

REM Tfr Ac: 21510000201774 NGUYEN HAI YEN Ung ho ma so 3700.Hai anh em Sung Van Thuan. Hoang Su Phi. Ha Giang

1,000,000

13/04/2020 17:04:41

REM Tfr Ac: 21210000697822 NGUYEN THANH QUAN chuyen tien tu thien

100,000

13/04/2020 17:05:37

REM Tfr Ac: 36210000174198 O@L 026001 212201 0 0 72165083 dang nhung ung ho 3700

100,000

13/04/2020 18:34:59

REM Tfr Ac: 76010000075293 NGUYEN MINH NGOC Chuyen tien giup do 2 chau ngo doc nam

500,000

13/04/2020 19:25:41

REM Tfr Ac: 21610000519234 DO DUY HOA ung ho ma so 3535 Tran Thi Thi, doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen nam sach, hai Duong

200,000

13/04/2020 19:55:34

REM Tfr Ac: 42110000325321 HA MANH HONG Chuyen tien ungho gia dinh ha giang ngo doc nam

50,000

13/04/2020 20:21:20

REM TKThe :19030446609669, tai TCB. Ung ho 2 be Hien Hieu ms 3701 FT20104780104156   CTLNHIDI000000415067815 11 CRE 002

500,000

13/04/2020 20:45:48

REM Tfr Ac: 34510000248292 PHUNG THI THU HANG MS 3700. UH 2chau Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

300,000

13/04/2020 21:02:38

REM Tfr Ac: 43210001242308 NGUYEN THI THEM ung ho ong son

100,000

13/04/2020 21:27:36

REM Tfr Ac: 21510002210758 TRAN HUYEN THUONG ung ho 3701 Nguyen thanh Huong

200,000

13/04/2020 21:39:13

REM Tfr Ac: 48210000360071 DUONG THI THUY NGA ung ho o Vu Hong Son. que Ha Nam. Maso 3696.

200,000

13/04/2020 21:39:31

REM Tfr Ac: 12510001048048 BUI THI BICH HAO ma so 3700 ungho sung van thuan va sung van thuan

100,000

13/04/2020 22:20:00

REM Tfr Ac: 28910000058687 NGUYEN DANG HIEU Ma 3700, hai anh em Sung Van Thuan, Sung Van Thuan

100,000

14/04/2020 02:20:44

REM Tfr Ac: 45210000182568 VU NHU THO MS 3701 NGUYEN THANH HUONG Transaction at date 2020 04 13 23.24.28

200,000

14/04/2020 02:21:13

REM Tfr Ac: 26010000022638 NGUYEN THI HUE Chung tay ung ho chong dich Covid 19 Transaction at date 2020 04 14 00.05.00

2,000,000

14/04/2020 06:09:58

REM TKThe :14021341779014, tai TCB. Ung ho ms 3700 FT20105797840173   CTLNHIDI000000415183749 11 CRE 002

500,000

14/04/2020 07:03:58

REM Tfr Ac: 21410000982285 NGUYEN HOAI PHUONG ung ho ma 3702

300,000

14/04/2020 07:11:00

REM Tfr Ac: 42510000768492 NGUYEN KIEU OANH ung ho ms3702

150,000

14/04/2020 07:33:23

REM Tfr Ac: 26110003453748 TRUONG TRA MY ung ho 3702

500,000

14/04/2020 08:28:17

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO ONG GIAP VAN TRI MA SO 3702

10,000

14/04/2020 08:36:46

REM Tfr Ac: 51010000195976 TRINH THI HANG MS 3698 chuc chau nhanh khoe lai

50,000

14/04/2020 08:37:24

REM Tfr Ac: 12312000047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 3700, Sung Vawn Thuan

200,000

14/04/2020 08:38:29

REM Tfr Ac: 51010000195976 TRINH THI HANG chuc MS 3699 nhanh binh phuc

100,000

14/04/2020 08:39:05

REM Tfr Ac: 12110000079092 HA THI TU ANH 3700 ung ho 2 be ngo doc nam

300,000

14/04/2020 08:39:53

REM Tfr Ac: 12312000047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 3697, chi Nguyen Thi Lien

200,000

14/04/2020 08:41:37

REM Tfr Ac: 43210000306991 O@L 026001 212201 0 0 72185965 Ma so 3700

200,000

14/04/2020 08:54:07

REM Tfr Ac: 52210000007777 BUI DAI THANG MS 3701 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

200,000

14/04/2020 08:57:18

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 3702 cac chau ong giap van tri o bac giang

300,000

14/04/2020 09:05:34

REM Tfr Ac: 53210000178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho ms 3702 giap van tri

100,000

14/04/2020 09:13:37

REM Tfr Ac: 21110000477540 TRINH THI NGUYET ANH   GIA DINH CHAU BUI LINH NGUYET HA VA BUI LINH NGUYET THU UNG HO MA SO 3702 ONG GIAP VAN TRI THON GIA TIEN XA TAN TRUNG HUYEN TAN YEN TINH BAC GIANG

600,000

14/04/2020 09:17:24

REM Tfr Ac: 26010000591110 VU HAI PHUONG Chuyen tien ung ho MS 3702

500,000

14/04/2020 09:46:54

REM Tfr Ac: 22210000447312 LE NGOC DUYEN Ung ho ban Hoang Van Tuan tinh nguyen vien chong dich covid19

1,000,000

14/04/2020 09:51:22

REM Tfr Ac: 56110000339305 MAI QUY KHANH ung ho ma so 3702 giap van tri

1,000,000

14/04/2020 10:02:52

REM Tfr Ac: 12310000709870 TRAN HONG THINH giup 2 chau, ma 3700 em sung van thuan sung van thuan

1,000,000

14/04/2020 10:13:11

REM Tfr Ac: 67210000156044 VUONG QUYNH TRANG ung ho 3702giap van tri

200,000

14/04/2020 10:44:40

^REM 991020041413092 BO TRAN THI VAN ANH FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS MS 3700 ung ho hai ae Sung Van Thua ChargeDetails OUR Bank Charge .00 VAT .00

500,000

14/04/2020 10:48:53

REM Tfr Ac: 17910000001023 NGUYEN THI MAI GIANG UH anh em Sung VanThuan o Ha Giang,   MS 3700

200,000

14/04/2020 11:09:02

REM Tfr Ac: 21410000708357 NGUYEN THI KIM HUE Chuyen tien

500,000

14/04/2020 11:39:33

REM TKThe :154991042, tai VPB. BVA vanlachanyeuthuong TRINH KHANH HA 1200000 CTLNHIDI000000415451564 11 CRE 002

1,200,000

14/04/2020 12:13:42

REM Tfr Ac: 51010000309290 NGUYEN DINH HUNG Chuyen tien ung ho ms so 3692

1,000,000

14/04/2020 12:54:33

REM TKThe :0291002241845, tai VCB. BVA vanlachanyeuthuong Vy Nguyen Top3 BVA 2019 CTLNHIDI000000415517222 11 CRE 002

1,200,000

14/04/2020 13:21:23

REM Tfr Ac: 12410000388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 3701 ong Nguyen Thanh Huong

50,000

14/04/2020 13:22:13

REM Tfr Ac: 12410000388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 3702 ong Giap Van Tri

50,000

14/04/2020 14:16:42

REM Tfr Ac: 56110000336874 VO THI THU HUONG GDO GD NGO DOC NAM RUNG. CAU MONG CAC CHAU QUA KHOI.

100,000

14/04/2020 14:43:31

REM Tfr Ac: 43210001190601 PHAM THI HA ung ho ma so 3702 ong giap van tri

200,000

14/04/2020 15:25:35

REM Tfr Ac: 36210000198259 HOANG BACH KIM dau xuan van ung ho ma so 3702

1,000,000

14/04/2020 15:27:11

REM Tfr Ac: 36210000198259 HOANG BACH KIM dau xuan van ung ho ma so 3700

1,000,000

14/04/2020 15:27:37

REM Tfr Ac: 36210000198259 HOANG BACH KIM dau xuan van ung ho ma so 3701

1,000,000

14/04/2020 16:16:37

REM Tfr Ac: 74110000509915 NGO HUYNH HONG NGA Ma so 3697Chi Nguyen Thi Lien.

300,000

14/04/2020 16:17:19

REM Tfr Ac: 12010006896654 NGUYEN DINH DUC Ma so 3702

200,000

14/04/2020 16:30:25

REM Tfr Ac: 43210001052659 MA SO 3697 NGUYEN THI LIEN DIA CHI KHU DAN CU BEN TAM PHUONG HOANG TAN TP CHI LINH HAI DUONG

500,000

14/04/2020 16:52:01

REM TKThe :19026225049017, tai TCB. UNG HO MA SO 3702 FT20105573393684   CTLNHIDI000000415792305 11 CRE 002

1,000,000

14/04/2020 17:19:18

REM Tfr Ac: 32110000939583 VU THI MAI ANH ung ho ma so 3702

100,000

14/04/2020 17:22:30

REM Tfr Ac: 76010000054982 NGUYEN THI NGOC CHAU GIUP ONG GIAP VAN TRI MS 3702

200,000

14/04/2020 17:52:13

REM Tfr Ac: 21110000121892 NGUYEN VAN ANH Chuyen tien ung ho benh nhan 3700

500,000

14/04/2020 18:11:31

REM Tfr Ac: 50210000305350 PHAM VU LOC Chuyen tien ma so 3702

500,000

14/04/2020 19:04:16

REM Tfr Ac: 44110000235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 3702 ong Giap Van Tri

100,000

14/04/2020 19:43:54

REM Tfr Ac: 26010001002697 LE THI NGOC NGUYEN Chuyen tien ms 3702 giap van tri Bac giang

100,000

14/04/2020 20:04:06

REM TKThe :0110009331007, tai SeABank. Ung ho ong Giap Van Tri   Bac Giang. Ma so 3702 CTLNHIDI000000415974693 11 CRE 002

200,000

14/04/2020 20:09:52

REM Tfr Ac: 21410002662723 DO QUANG CHIEN Ma so 3700 Ung ho 2 chau bi ngo doc nam rung Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

500,000

14/04/2020 20:42:18

REM TKThe :19021099045017, tai TCB. Ung ho ma so 3700 Sung Van Thuan va Sung Van Thuan FT20106283809321   CTLNHIDI000000416005936 11 CRE 002

200,000

14/04/2020 21:11:45

REM Tfr Ac: 21510002749182 NGUYEN DANH VINH ma so 3700 sung van thuan, sung van thuan

100,000

14/04/2020 21:34:12

REM Tfr Ac: 31410001344823 VO XUAN TIEN   Giup do anh Hoang Van Tuan, tinh Hai Duong

400,000

14/04/2020 21:34:27

REM Tfr Ac: 32110000797134 NGUYEN THI TOAN Chuyen tien

300,000

14/04/2020 21:40:52

REM TKThe :36101954, tai VPB. ma so 3702 ong Giap Van Tri CTLNHIDI000000416046835 11 CRE 002

200,000

14/04/2020 22:06:28

REM Tfr Ac: 12410001123708 NGUYEN TIEN DUNG UH MS 3702

300,000

14/04/2020 22:43:44

REM Tfr Ac: 16010000165093 NGUYEN THI ANH MAI ung ho ma so 3702 ong giap van tri

100,000

15/04/2020 02:08:09

REM Tfr Ac: 76210000446857 NGO QUANG HAI ung ho ong Giap Van Tri Transaction at date 2020 04 15 00.02.35

200,000

15/04/2020 02:08:26

REM TKThe :19033155824014, tai TCB. Ung ho ms 3702 FT20106740327251   CTLNHIDI000000416094831 11 CRE 002 Transaction a

300,000

15/04/2020 02:09:18

REM Tfr Ac: 45010005582187 CHU THI THUY   ung ho ong Giap Van Tri Ma so 3702 IBMB Transaction at date 2020 04 15 02.01.52

200,000

15/04/2020 07:33:57

REM TKThe :19020855136025, tai TCB. Dragon cho ma so 3702 giap van tri FT20106636265326   CTLNHIDI000000416135357 11 CRE 002

500,000

15/04/2020 07:57:36

REM Tfr Ac: 44110001005835 DUONG ANH VINH Ma so 3703, Nguyen Quang Thanh

500,000

15/04/2020 08:12:19

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO ANH NGUYEN QUANG THANH MA SO 3703

10,000

15/04/2020 08:24:45

REM Tfr Ac: 31310000760261 NGUYEN THI THU HANG ung ho ma so 3703

200,000

15/04/2020 08:29:18

REM Tfr Ac: 76810000006855 LE THI QUYNH ANH giup ma 3700

200,000

15/04/2020 08:32:51

REM Tfr Ac: 21110000291069 NGUYEN THI THU HUYEN Ung ho MS 3700

500,000

15/04/2020 08:33:56

REM Tfr Ac: 21110000291069 NGUYEN THI THU HUYEN Ung ho MS 3702

500,000

15/04/2020 08:34:29

REM Tfr Ac: 22210000140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 3703

100,000

15/04/2020 08:34:32

REM TKThe :005704060105483, tai VIB. Power ung ho gia dinh ngo doc nam rung tai Ha Giang   CTLNHIDI000000416173628 11 CRE 002

500,000

15/04/2020 08:35:07

REM Tfr Ac: 22210000140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 3702

100,000

15/04/2020 08:58:06

REM Tfr Ac: 12110000138753 NGUYEN HUY HA   UNG HO NGO THI BACH TRANG MS 3699

50,000

15/04/2020 09:19:21

REM LE VAN PHUC NOP TIEN UNG HO MA SO 3701 ONG NGUYEN THANH HUONG

500,000

15/04/2020 09:22:02

REM LE VAN PHUC NOP TIEN UNG HO MA SO 3702 ONG GIAP VAN TRI

500,000

15/04/2020 09:56:54

REM Tfr Ac: 12410003808913 PHAM THUY DUNG Ung ho MS 3702 Ong Giap Van Tri

300,000

15/04/2020 10:26:22

REM Tfr Ac: 43110000108598 TRAN TIEN LUC Chuyen tien giup do Ma so 3702

200,000

15/04/2020 10:35:05

REM Tfr Ac: 31510000908180 UONG CHI CHUNG ung ho ma so 3702 ong Giap Van Tri 500000 d ma so 3703 a Nguyen Quang Thanh 500000d

1,000,000

15/04/2020 10:42:34

REM Tfr Ac: 22010000532931 NGUYEN DUC HANH ung ho ma so 3703

100,000

15/04/2020 11:06:10

REM Tfr Ac: 36810000159939 DUONG THU THUY Luu Minh Triet Giup Ma so 3698

100,000

15/04/2020 11:09:40

REM Tfr Ac: 13310000036401 PHAM THI HANH CT UNG HO ONG VU HONG SON MS 3696

1,000,000

15/04/2020 11:12:40

REM Tfr Ac: 21510002905869 HO PHI TRUNG ung ho ma so 3702

300,000

15/04/2020 11:55:42

REM Tfr Ac: 52210000007777 BUI DAI THANG MS 3702 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

200,000

15/04/2020 12:56:19

REM TKThe :02792708201, tai Tienphongbank. nho Dan tri chuyen den ms 3703 CTLNHIDI000000416464088 11 CRE 002

300,000

15/04/2020 13:15:56

REM Tfr Ac: 74110000261613 HUYNH THANH CHI ung ho ma so 3702

200,000

15/04/2020 13:19:18

REM Tfr Ac: 22210000945913 NGUYEN DINH NAM Ma so 3700 Hai anh em Sung van Thuan va Sung Van Thuan

500,000

15/04/2020 14:48:24

REM Tfr Ac: 12410000388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 3703 anh Nguyen Quang Thanh

50,000

15/04/2020 15:17:12

REM Tfr Ac: 12210001898419 NGUYEN XUAN HUNG Chuyen tien

200,000

15/04/2020 15:59:56

REM Tfr Ac: 76015000009260 TRINH TUAN TRUONG ung ho ms 3703 nguyen quang thanh

500,000

15/04/2020 16:08:33

REM Tfr Ac: 21510002689729 DANG THI HUYEN Chuyen tien giup do gia dinh a Nguyen Quang Thanh ma so 3703

100,000

15/04/2020 16:19:51

REM TKThe :12599506886, tai SCB. TO UYEN UNG HO MA SO 3700 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT   CTLNHIDI000000416711837 11 CRE 002

100,000

15/04/2020 16:30:00

REM TKThe :19020128092015, tai TCB. ma so 3702, ong Giap Van Tri, Gia Tien,   Tan Trung, Tan Yen, Bac Giang FT20106020079985 CTLNHIDI000000416726788 11 CRE 002

500,000

15/04/2020 16:31:29

REM Tfr Ac: 56110001184058 TRAN MANH NAM ma so 3703 anh nguyen quang thanh, thon 8, xa hoang duc, huyen hoang hoa, tinh thanh hoa, dt 0378178944

100,000

15/04/2020 16:51:32

REM Tfr Ac: 13010002013074 PHAM VIET LAM colen3con

100,000

15/04/2020 17:25:03

REM Tfr Ac: 31010002459999 MAI QUOC CHINH Chuyen tien ma so 3702, O Giap Van Tri. 0973440291

1,000,000

15/04/2020 18:39:21

REM Tfr Ac: 32110000758441 PHAM THI HOA Giup do ma so 3702, ong Giap Van Tri

500,000

15/04/2020 19:47:42

REM Tfr Ac: 34510000176904 TRIEU THI SON ung ho ma so 3700

200,000

15/04/2020 20:15:39

REM TKThe :19022022896886, tai TCB. Ung ho MS 3687 nguyen thi mai nghe an FT20106840860047   CTLNHIDI000000416973932 11 CRE 002

100,000

15/04/2020 20:28:20

REM Tfr Ac: 45510000468366 LE THI THU HA ungho 4 ong chau bac giang ma 3702

500,000

15/04/2020 20:57:38

REM Tfr Ac: 65110002212897 NGUYEN THI VE chut tam long ung ho 2 be ma so 3701

200,000

15/04/2020 21:15:42

REM Tfr Ac: 76110000228906 VU DUC THANG ma so 3703

200,000

15/04/2020 22:10:45

REM Tfr Ac: 12310001027478 NGUYEN THI HONG NHUNG Ung ho ma so 3702 ong Giap Van Tri

500,000

15/04/2020 22:27:06

REM Tfr Ac: 21410000472306 O@L 026001 212201 0 0 72268859 Ung ho ma 3702

500,000

15/04/2020 22:35:49

REM TKThe :13822549106012, tai TCB. Gui cho MS 3700 hai anh em Sung Van Thuan FT20107104695581 CTLNHIDI000000417073401 11 CRE 002

100,000

16/04/2020 02:20:12

REM Tfr Ac: 11610000069961 NGUYEN NGOC THANG Giup do ma so 3703 Transaction at date 2020 04 16 00.57.19

100,000

16/04/2020 05:19:07

REM Tfr Ac: 12310000633711 MAI THI THANH THAO Ung ho ma so 3702

200,000

16/04/2020 05:19:41

REM Tfr Ac: 12310000633711 MAI THI THANH THAO ung ho 3696

200,000

16/04/2020 08:13:03

REM Tfr Ac: 53210000178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho ms 3704 nguyen thi ngoc hoa

100,000

16/04/2020 08:16:40

REM Tfr Ac: 12910000041699 DO THI HAI YEN ung ho ms 3704 nguyen thi ngoc hoa

200,000

16/04/2020 08:53:05

REM Tfr Ac: 12510000075089 CHU VAN AN giup do gia dinh chi Hoa ma so 3704

300,000

16/04/2020 08:56:05

REM Tfr Ac: 51310000021726 LE XUAN HUNG 0983592705 ung ho gd chi Ngoc Hoa o Tien Giang

1,000,000

16/04/2020 09:12:33

REM Tfr Ac: 21210000410250 NGUYEN KIM LOAN Ng Kim Loan chuyen tien ung ma so 3700

300,000

16/04/2020 09:51:54

REM TKThe :19032228389889, tai TCB. T6 2205 FT20107016659100 CTLNHIDI000000417267844 11 CRE 002

100,000

16/04/2020 10:13:44

REM Tfr Ac: 11610000069961 NGUYEN NGOC THANG Giup do ma so 3702

100,000

16/04/2020 10:30:09

REM UNG HO MA SO 3700 HAI ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN

200,000

16/04/2020 10:31:08

REM UNG HO MA SO 3697 CHI NGUYEN THI LIEN

200,000

16/04/2020 10:34:06

REM TKThe :19035394017018, tai TCB. Gui chi Nguyen Thi Ngoc Hoa ma so 3704 FT20107693802793   CTLNHIDI000000417324308 11 CRE 002

300,000

16/04/2020 10:34:25

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO CHI NGUYEN THI NGOC HOA MA SO 3704

10,000

16/04/2020 10:41:09

REM Tfr Ac: 21610000034135 NGUYEN TRUNG DUNG ung ho ma so 3704

200,000

16/04/2020 10:54:35

REM Tfr Ac: 26010000852020 ROAN THI THUY Giup do gia dinh ong Giap Van Tri

200,000

16/04/2020 11:15:27

REM Tfr Ac: 12510000419146 NGUYEN HA NINH ung ho ma so 3701 ong nguyen thanh huong, to dan pho 3 thi tran cam xuyen, ha tinh

300,000

16/04/2020 11:17:49

REM Tfr Ac: 42510001228731 PHAM QUANG TUYEN Chuyen tien ung ho ma so 3704

100,000

16/04/2020 12:12:41

REM Tfr Ac: 13010001112792 TRAN DUY KHIEM   Giup MS3704

300,000

16/04/2020 12:14:34

REM Tfr Ac: 16010000236953 NGUYEN THI HONG NHUNG ung homa 3704

100,000

16/04/2020 12:33:37

REM Tfr Ac: 42810000555774 NGUYEN DANH THONG Chuyen tien

4,400

16/04/2020 12:40:41

REM Tfr Ac: 26110000004509 DANG NGOC HAN ung ho ma so 3700

300,000

16/04/2020 13:17:56

REM Tfr Ac: 45210000271943 NGUYEN KIM QUY ms3704 Nguyen Thi Ngoc Hoa

100,000

16/04/2020 13:31:13

REM Tfr Ac: 74110000301069 VO PHUC LE Ma so 3704Chi Nguyen Thi Ngoc Hoa

200,000

16/04/2020 13:58:40

REM Tfr Ac: 12410000388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 3704 chi Nguyen Thi Ngoc Hoa

50,000

16/04/2020 14:36:40

REM Tfr Ac: 26110002481667 NGUYEN TIEN DAT Chuyen tien

100,000

16/04/2020 15:08:58

REM Tfr Ac: 13210000070457 BUI THI HOA Chuyen tien ung ho bac son ma so 3696

200,000

16/04/2020 16:01:15

REM 990020041622334 BO Quy Ho tro Nong dan   Hoi Nong FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS REF8200OTT201007337 MA SO UNG HO 3694 ANH LEN SAO CANH (CHONG CUA LU THI VIEN) DC THON TH UONG 1,   XA DAN VAN   HOANG SU PHI   HG Bank Charge

5,000,000

16/04/2020 16:08:03

REM Tfr Ac: 21510000132917 NGUYEN THI THU HIEN Ung ho ma so 3704 chi Nguyen Thi Ngoc Hoa

300,000

16/04/2020 16:21:15

REM Tfr Ac: 21410002880233 PHAM DAC TRUNG ung ho MA SO 3704

200,000

16/04/2020 16:51:47

REM TKThe :700001416267, tai Shinhan Bank V. MA SO 3700: HAI ANH EM SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN   CTLNHIDI000000417763004 11 CRE 002

50,000

16/04/2020 16:57:03

REM Tfr Ac: 47110009998868 NGUYEN XUAN THUY UNG HO MA SO 3702 ONG GIAP VAN TRI THON GIA TIEN XA TAN TRUNG H TAN YEN TINH BAC GIANG

500,000

16/04/2020 20:16:21

REM Tfr Ac: 22010001221029 NGUYEN TUYET VAN ma so 3704

300,000

16/04/2020 20:36:45

REM Tfr Ac: 31010000856956 O@L 026001 212201 0 0 72311957 Ma so 3700

1,000,000

16/04/2020 20:37:19

REM Tfr Ac: 71010000428768 NGUYEN HOANG BUP Chuyen tien ma so 3700 va ma so 3704

100,000

17/04/2020 01:56:01

REM Tfr Ac: 22210000247390 NGUYEN NGOC BICH unghomaso3704 Transaction at date 2020 04 16 23.01.47

300,000

17/04/2020 07:32:01

REM Tfr Ac: 73510000127507 LY QUOC TAI Tam long nhan ai MS3705

200,000

17/04/2020 07:33:10

REM Tfr Ac: 36810000148681 BUI DUC TIEN Bui Duc Tien ho tro chi Luong Thi Quyen Ms 3705

200,000

17/04/2020 07:42:28

REM Tfr Ac: 31310001201277 LE NGOC THACH Chuyen tien 3705

1,000,000

17/04/2020 07:45:09

REM Tfr Ac: 76010000196015 TRAN THE BAO ung ho MS 3700

200,000

17/04/2020 08:04:59

REM Tfr Ac: 51010000046214 HO DIEN DUC Ung ho chi Quyen ma so 3705

200,000

17/04/2020 08:07:03

REM Tfr Ac: 16010000236953 NGUYEN THI HONG NHUNG ung ho ma 3705

100,000

17/04/2020 08:08:58

REM Tfr Ac: 12210001041143 TRUONG THI HOA Me Hiu ung ho ma so 3705. Chuc be som duoc phau thuat va manh khoe.

500,000

17/04/2020 08:11:04

REM Tfr Ac: 22210000474921 TRAN DUC MANH ung ho ma so 3705

50,000

17/04/2020 08:11:24

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 3705 con chi luong thi quyen o thsnh hoa

300,000

17/04/2020 08:14:38

REM Tfr Ac: 12910000067057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho Maso 3705

100,000

17/04/2020 08:15:12

REM Tfr Ac: 42610000266416 NGHIEM THI NHU QUYNH Dong gop cho ma so 3705 Chi Luong Thi Quyen

500,000

17/04/2020 08:17:57

REM TKThe :1009483164, tai SHB. HOANG VAN DUNG UNG HO CHI QUYEN MS 3705 CTLNHIDI000000418139242 11 CRE 002

120,000

17/04/2020 08:22:59

REM Tfr Ac: 12510000001242 LE THI KIM DUC Ung ho 2 chau be an nam doc MS 3700

200,000

17/04/2020 08:26:51

REM Tfr Ac: 56110000987564 TRAN THAI SON MS 3705 chi Luong Thi Quyen

200,000

17/04/2020 08:28:55

REM Tfr Ac: 12510000397552 NGUYEN KHANH THU LINH ung ho ma so 3705

100,000

17/04/2020 08:40:15

REM Tfr Ac: 47110001250014 TONG THI PHUONG LAN Chuyen tien ung ho ma so 3705

100,000

17/04/2020 08:43:37

REM Tfr Ac: 12210000941055 NGHIEM HUYEN TRANG quyen gop MS3700

100,000

17/04/2020 09:03:06

REM TKThe :0111066655888, tai 191919. Ung ho ma so 3705 CTLNHIDI000000418181301 11 CRE 002

100,000

17/04/2020 09:08:53

REM TKThe :2030111696480001, tai SCB. Ma So : 3705 : Luong Thi Quyen CTLNHIDI000000418187603 11 CRE 002

1,000,000

17/04/2020 09:13:19

REM Tfr Ac: 62110000151199 NGUYEN THI THU HANG ung ho ms 3705

100,000

17/04/2020 09:16:01

REM Tfr Ac: 32110000840603 NGUYEN THI PHUONG HA ung ho ma so 3705

100,000

17/04/2020 09:18:26

REM Tfr Ac: 12110000138753 NGUYEN HUY HA   UNG HO NGUYEN THI NGOC HOA MS 3704, LUONG THI QUYEN MS 3705

100,000

17/04/2020 09:29:54

REM Tfr Ac: 12010000281119 DINH THI HUONG GIANG dinh huong giang chuyen tien ung ho chi Luong Thi Quyen mo tim cho be, ma so 3705

200,000

17/04/2020 10:20:37

REM Tfr Ac: 56110000659508 TANG THI KHANH VY Chuyen tien ma so 3705

200,000

17/04/2020 10:23:58

REM Tfr Ac: 31410002542912 NGUYEN THI HUE CHI ung ho hs lop 6 viet thu cau cuu cha ung thu mau, me ban ve so

100,000

17/04/2020 10:47:14

REM Tfr Ac: 42710000208716 PHAM THI HANG ma huong thu 3705

50,000

17/04/2020 10:52:40

REM Tfr Ac: 48310000049544 NGUYEN PHUONG THANH Chuyen tien ung ho ma so 3705 chi Luong Thi Quyen

200,000

17/04/2020 10:52:56

REM TKThe :018704060137955, tai VIB. Ung ho ma so 3705: chi Luong Thi Quyen CTLNHIDI000000418318018 11 CRE 002

200,000

17/04/2020 11:39:06

REM Tfr Ac: 76010000443438 DANG THI MINH PHUONG MS 3705

100,000

17/04/2020 11:44:02

REM TKThe :19026700415015, tai TCB. Ung ho ma so 3705 FT20108640869709   CTLNHIDI000000418369905 11 CRE 002

200,000

17/04/2020 11:45:07

REM TKThe :19026700415015, tai TCB. Ung ho ma so 3704 FT20108804068042   CTLNHIDI000000418371209 11 CRE 002

200,000

17/04/2020 11:45:53

REM TKThe :104494738, tai VPB. ung ho ms 3700 3705 CTLNHIDI000000418372092 11 CRE 002

200,000

17/04/2020 11:58:43

REM Tfr Ac: 50215000000225 LE THI DUNG Ung ho MS3705 chi Luong Thi Quyen

200,000

17/04/2020 12:08:40

REM TKThe :10621969442011, tai TCB. Ung ho chi Luong Thi Quyen Ma so 3705 FT20108885811368   CTLNHIDI000000418395726 11 CRE 002

200,000

17/04/2020 12:10:26

REM Tfr Ac: 22210000362600 NGUYEN NGOC BICH unghomaso3705

500,000

17/04/2020 12:14:51

REM Tfr Ac: 22010000103957 O@L 026001 212201 0 0 72335984 Ung ho ma so 3705 c Quyen

1,000,000

17/04/2020 12:14:53

REM TKThe :040063367968, tai Sacombank. IBFT giup ma so 3705 CTLNHIDI000000418401321 11 CRE 002

100,000

17/04/2020 12:29:22

REM TKThe :10820649661011, tai TCB. Ung ho ms 3704 va 3705 FT20108153370122 CTLNHIDI000000418414443 11 CRE 002

500,000

17/04/2020 12:41:27

REM Tfr Ac: 15115000001415 NGUYEN THU HANG UNG HO CHI LUONG THI QUYEN MA SO 3705 O LUONG TRUNG BA THUOC THANH HOA

300,000

17/04/2020 12:45:22

REM Tfr Ac: 21510002746891 NGUYEN THI PHUONG HOA ung ho 2 be Thuan

300,000

17/04/2020 12:51:19

REM Tfr Ac: 21110000975202 NGUYEN THI PHUONG THANH   UH MS 3705

100,000

17/04/2020 13:41:15

REM TKThe :19020855136025, tai TCB. Drangon cho MS 3705 luong thi quyen FT20108102870055 CTLNHIDI000000418473911 11 CRE 002

500,000

17/04/2020 14:23:43

REM TKThe :19034472266015, tai TCB. Ung ho MS 3705 Luong Thi Quyen FT20108007043910   CTLNHIDI000000418521317 11 CRE 002

300,000

17/04/2020 14:33:41

REM Tfr Ac: 14010000147022 NGUYEN THI TUYET   Ung ho ma so 3705

100,000

17/04/2020 14:45:05

REM Tfr Ac: 21510001256971 NGUYEN DUY MINH Ung ho ma so 3705

350,000

17/04/2020 14:49:01

REM Tfr Ac: 22210003949844 PHAM VAN CANH Ma so 3705 Luong Thi Quyen

200,000

17/04/2020 14:50:27

REM Tfr Ac: 31910000231015 VU DINH NAM 3705 Luong Thi Quen

200,000

17/04/2020 14:51:34

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO CHI LUONG THI KHIEM MA SO 3705

10,000

17/04/2020 15:17:40

REM Tfr Ac: 42510000168889 NGUYEN THI THUAN   ung ho ma so 3704

100,000

17/04/2020 15:21:26

REM Tfr Ac: 42510000168889 NGUYEN THI THUAN   ung ho ma so 3705

100,000

17/04/2020 15:26:55

REM Tfr Ac: 31010000264629 DO THI THOA Ung ho MS3704 cha cua be Le Nguyen Huynh Long

500,000

17/04/2020 15:31:39

REM LE THI TRA MY KTT 16B PHO NGO TAT TO DONG DA HANOI THIEN NGUYEN MA 3705

200,000

17/04/2020 15:36:25

REM Tfr Ac: 22210000661097 NGUYEN VAN TUAN Chuc be mau khoe manh, binh an, van su tot lanh

50,000

17/04/2020 15:54:26

REM TKThe :0392949558, tai LienVietPostBa. Ung ho cho c Luong Thi Quyen CTLNHIDI000000418647209 11 CRE 002

200,000

17/04/2020 16:11:04

REM TKThe :11001010773191, tai Maritime Bank. Chuyen tien ung ho chi Quyen ms 3705 CTLNHIDI000000418671604 11 CRE 002

200,000

17/04/2020 16:15:54

REM Tfr Ac: 32810000095998 DO THI THANH Chuyen tien ung ho ma 3705

100,000

17/04/2020 16:27:40

REM Tfr Ac: 14710000396027 LE THI THUY ANH MS 3705 ung ho

400,000

17/04/2020 16:41:45

REM TKThe :0751114668888, tai MB. Cong ty Xay dung Tasumi ung ho ma so 3701 CTLNHIDI000000418715117 11 CRE 002

1,000,000

17/04/2020 16:45:45

REM TKThe :0751114668888, tai MB. Cong ty xay dung Tatsumi ung ho ma so 3693 CTLNHIDI000000418720449 11 CRE 002

1,000,000

17/04/2020 16:51:10

REM Tfr Ac: 51510000161088 O@L 026001 212201 0 0 72346741 giup do ms 3705

200,000

17/04/2020 16:54:19

REM Tfr Ac: 22210000140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 3705

100,000

17/04/2020 17:08:01

REM Tfr Ac: 14410000031512 TRAN VU YEN NGOC 3700 3701 3702 3703 3704 3705

1,200,000

17/04/2020 17:17:09

REM Tfr Ac: 63110000184107 TRAN THI MINH HUE 3700 Ma Seo Pao

100,000

17/04/2020 18:03:23

REM TKThe :004704060086869, tai VIB. Ung ho chi: Luong Thi Quyen. MS: 3705 CTLNHIDI000000418809555 11 CRE 002

500,000

17/04/2020 18:41:15

REM Tfr Ac: 22010003079312 NGUYEN THI OANH Ung ho 2 anh e Sung Van Thuan

200,000

17/04/2020 20:13:48

REM TKThe :19035753488013, tai TCB. Ma so 3700. HAI ANH EM SUNG VAN THUAN.HOANG SU PHI.HA GIANG FT20108622396563   CTLNHIDI000000418921787 11 CRE 002

2,554,000

17/04/2020 20:29:44

REM Tfr Ac: 22210000650013 NGUYEN THI THUY NGA ung ho ma 3700 hai chau ngo doc nam

500,000

17/04/2020 20:58:21

REM Tfr Ac: 46810001535896 DANG TIEN DAT Ho tro ma so 3705 chi Luong Thi Quyen

200,000

17/04/2020 21:08:07

REM Tfr Ac: 21710000603107 DO HAI DUONG ung ho ms 3700 anh em Sung V Thuan

200,000

17/04/2020 22:29:32

REM Tfr Ac: 12010006351995 DO HOANG LINH ung ho ms3705

200,000

18/04/2020 02:20:14

REM Tfr Ac: 21410002928179 NGUYEN KHAC TRUONG Chuyen tien Transaction at date 2020 04 18 00.41.47

4,500

18/04/2020 02:20:25

REM Tfr Ac: 12010007000713 NGO THI THU TRANG Ung ho chau Anh Tho con chi Quyen Transaction at date 2020 04 18 00.55.20

100,000

18/04/2020 03:07:59

REM Tfr Ac: 74110000509915 NGO HUYNH HONG NGA Ung ho ma so 3705 Chi Luong Thi Quyen,   Thanh Hoa

300,000

18/04/2020 06:57:22

REM Tfr Ac: 41110000027545 TONG THUY DUONG ung ho ma so 3706

100,000

18/04/2020 06:59:28

REM Tfr Ac: 41110000027545 TONG THUY DUONG ung ho ma so 3705

100,000

18/04/2020 07:03:04

REM TKThe :9704229294015354, tai MB. mot chut tam long gui den ma 3684 va 3706 CTLNHIDI000000419059660 11 CRE 002

400,000

18/04/2020 07:06:31

REM Tfr Ac: 52210000007777 BUI DAI THANG MS 3706 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

200,000

18/04/2020 07:11:00

REM Tfr Ac: 12310001046376 NGUYEN THI BICH Ung ho ma so 3706 Bac Pham Van Duc

200,000

18/04/2020 07:14:58

REM Tfr Ac: 45210000490395 HOANG KHANH THANG ms 3706 bac pham van duc

200,000

18/04/2020 07:19:02

REM Tfr Ac: 22210003929545 DO VAN LUAN Chuyen tien ma so 3706

50,000

18/04/2020 08:13:59

REM TKThe :003704060182299, tai VIB. Ung ho gia dinh bac pham van duc ma so 3706 CTLNHIDI000000419087298 11 CRE 002

300,000

18/04/2020 08:17:25

REM Tfr Ac: 65010002239817 LUONG VU TUAN LAM ung ho anh PHAM VAN KHOI

200,000

18/04/2020 08:20:46

REM Tfr Ac: 56110000616150 NGUYEN PHI HUNG ct anh pham van khoi

100,000

18/04/2020 08:35:13

REM Tfr Ac: 12410001872806 MAI THUY DUONG ung ho maso 3706 bac Pham Van duc o Y Yen Nam dinh

200,000

18/04/2020 08:41:19

REM Tfr Ac: 32110000698334 VU VAN HUNG Chuyen tien ung ho bac Pham Van Duc ma so 3706

100,000

18/04/2020 08:46:56

REM Tfr Ac: 25610000287454 TRUONG VAN DAI Ma so 3706 Bac Pham Van Duc

100,000

18/04/2020 08:48:26

REM Tfr Ac: 22010002566307 NGO THANH TUNG Ung ho ma so 3706, Bac Pham Van Duc. Dia chi Phuc Chi, Yen Thang, Y Yen,   Nam Dinh. DT 0357172245. Mong bac va gd gap nhieu may man.

100,000

18/04/2020 08:52:38

REM Tfr Ac: 45210000409920 NGUYEN THI THU TRANG ung ho MS3706 bac Pham Van Duc,   DT 0357172245. Y Yen Nam Dinh

100,000

18/04/2020 08:52:54

REM TKThe :19031908791111, tai TCB. Ms 3705 FT20109733992804 CTLNHIDI000000419115516 11 CRE 002

50,000

18/04/2020 08:55:06

REM TKThe :19031908791111, tai TCB. Ms 3706 FT20109293303255 CTLNHIDI000000419117330 11 CRE 002

50,000

18/04/2020 09:03:31

REM Tfr Ac: 21710000076480 NGUYEN THANH TUAN ung ho ma so 3703 va ma so 3704 moi ma so 50k

100,000

18/04/2020 09:12:10

REM Tfr Ac: 45010002807669 LE MINH TUAN ung ho ma so 3706, Bac Pham Van Duc, Thon Phuc Chi, Yen Thang,   Y Yen, Nam Dinh, So DT 0357172245

500,000

18/04/2020 09:18:37

REM Tfr Ac: 21710000499175 NGUYEN THI THU HUONG Chuyen tien ung ho 3706

100,000

18/04/2020 09:32:36

REM Tfr Ac: 51010000251586 LUONG MANH SON Chuyen tien 3706

100,000

18/04/2020 09:39:52

REM Tfr Ac: 21510001282550 NGUYEN HUU CUONG Chuyen tien ungr ho ma 3706 bac Pham Van Duc

500,000

18/04/2020 09:44:19

REM Tfr Ac: 22010000436893 TRAN THI LAN ung ho ms 3706 Pham Van Duc

200,000

18/04/2020 09:46:31

REM Tfr Ac: 26110003444520 NGUYEN HUU THANH UNG HO MA SO 3706 PHAM VAN DUC

200,000

18/04/2020 09:57:09

REM Tfr Ac: 54010000188832 DUONG DAI HAU ung ho akhoi y yen nam dinh

200,000

18/04/2020 10:09:28

REM Tfr Ac: 56110001184058 TRAN MANH NAM ma so 3706 bac pham van duc, thon phuc chi, xa yen thang, huyen y yen, tinh nam dinh, dt 0357172245

100,000

18/04/2020 10:10:03

REM Tfr Ac: 51010000425132 PHUNG NGOC ANH ma so 3706 bac pham van duc.chuc ong chau khoe.

50,000

18/04/2020 10:28:09

REM Tfr Ac: 39810000306886 KIEU DUY GIANG Ma so 3706 Bac Pham Van Duc

200,000

18/04/2020 10:31:39

REM Tfr Ac: 55110000986452 PHAN THI NGA ung ho ma so 3706

3,000,000

18/04/2020 10:40:41

REM Tfr Ac: 12510001519304 BUI MANH TRUNG MA SO 3706, BAC PHAM VAN DUC, THON PHUC CHI, YEN THANG, Y YEN, NAM DINH. HY VONG SO TIEN IT OI NAY DEN DC VOI BAC. HY VONG SE CO NHIEU NGUOI GIUP BE VA BAC.

100,000

18/04/2020 10:44:23

REM Tfr Ac: 21310000191190 NGUYEN CHIEN THANG Ung ho chau Phuong Tam ma so 3706, Yen Thang, Y Yen, Nam Dinh

300,000

18/04/2020 10:45:13

REM Tfr Ac: 36010000366168 HA THAI THUY 3706 Pham Van Duc

200,000

18/04/2020 10:49:49

REM Tfr Ac: 12210001898419 NGUYEN XUAN HUNG Chuyen tien

200,000

18/04/2020 10:50:01

REM Tfr Ac: 43110000379154 O@L 026001 212201 0 0 72372657 Nguyen van duy ung ho ma so 3706

200,000

18/04/2020 10:50:06

REM Tfr Ac: 45210000159553 DANG QUOC TRUNG Ung ho gia dinh bac Duc ma so 3706. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

200,000

18/04/2020 11:04:31

REM TKThe :19022352726014, tai TCB. Ung gd bac pham van duc yen thang y yen nam dinh FT20109121600790   CTLNHIDI000000419245364 11 CRE 002

200,000

18/04/2020 11:08:57

REM Tfr Ac: 51010000258602 NGUYEN CANH TUNG Chuyen tien ung ho

100,000

18/04/2020 11:22:41

REM Tfr Ac: 35110000013486 PHAM DUC VINH Ung ho ma so 3706 Pham Van Duc

200,000

18/04/2020 11:29:04

REM TKThe :1006122088, tai SHB. MAI THI LANH UNG HO MA SO 3705 VA MA SO 3706 MOI MS 200K   CTLNHIDI000000419268269 11 CRE 002

400,000

18/04/2020 11:39:33

REM Tfr Ac: 45010005406454 NGUYEN THI HONG ung ho ma so 3705

100,000

18/04/2020 11:40:43

REM Tfr Ac: 76010000326140 BUI DUC SON ma so 3706

200,000

18/04/2020 11:40:56

REM Tfr Ac: 45010005406454 NGUYEN THI HONG ung ho ma so 3704

100,000

18/04/2020 11:41:46

REM Tfr Ac: 42710000208716 PHAM THI HANG ma 3706 bac pham van duc

50,000

18/04/2020 11:55:40

REM Tfr Ac: 12810000707684 BUI VAN THANG Dong gop cho Bac Pham Van Duc, ma so 3706

200,000

18/04/2020 11:56:15

REM Tfr Ac: 42110000018065 DO THANH TUAN gui ms 3705 va ms 3706 moi hoan canh 250.000d

500,000

18/04/2020 12:19:16

REM Tfr Ac: 21610000565714 DAO THI LE MAI Chau Dao Thi Le Mai ung ho ma so 3706 bac Pham Van Duc, thon Phuc Chi, xa Yen Thang, huyen Y Yen, tinh Nam Dinh

200,000

18/04/2020 12:28:40

REM Tfr Ac: 22210001268710 NGUYEN DINH MUNG Chuyen tien

200,000

18/04/2020 12:36:51

REM Tfr Ac: 22010000664807 NGUYEN VAN PHONG ung ho ms 3706

200,000

18/04/2020 13:00:20

REM Tfr Ac: 56110000365106 NGUYEN HUY BINH ma so 3706 bac Pham Van Duc

700,000

18/04/2020 13:20:31

REM Tfr Ac: 45010002808848 VU TUAN ANH e Tuan Anh chse kho khan cung a Khoi va chau Tam. Chuc gd som vuotqua kkhan va lac quan.

300,000

18/04/2020 13:25:08

REM Tfr Ac: 28910000140186 NGUYEN THUC LY Chuyen tien ung ho ma so 3706, bac Pgam Van Duc

500,000

18/04/2020 13:26:22

REM Tfr Ac: 21510000011210 LA TU HOA Chuyen tien ung ho bac Pham Van Duc MS 3706

200,000

18/04/2020 13:51:57

REM TKThe :03101010868666, tai Maritime Bank. Hoang Xuan Hiep MSB (0913366333)ung ho Ma so 3706 Bac Pham Van Duc Dia chi Thon Phuc Chi, xa Yen T   CTLNHIDI000000419369033 11 CRE 002

500,000

18/04/2020 13:52:45

REM Tfr Ac: 48210000565919 NGUYEN THI LAN ANH ung ho ma so 3706 bac Pham Van Duc

500,000

18/04/2020 14:03:08

REM Tfr Ac: 45010005642878 DUONG VAN NAM ung ho bac PHAM VAN DUC, Yen Thang, Y Yen,   Nam Dinh

100,000

18/04/2020 14:23:38

REM TKThe :127873755, tai VPB. giup ma so 3705 CTLNHIDI000000419391955 11 CRE 002

100,000

18/04/2020 15:15:45

REM Tfr Ac: 62110000892823 NGUYEN VAN PHU UH covid 19

200,000

18/04/2020 15:27:01

REM Tfr Ac: 43210001190601 PHAM THI HA ung ho ma so 3705 chi LUONG THI QUYEN

100,000

18/04/2020 15:33:41

REM Tfr Ac: 45010002511465 PHAM THI HA GIANG ung ho ms 3705

200,000

18/04/2020 15:50:53

REM Tfr Ac: 46110000350352 VU AN DUC MS3706 bac Pham Van Duc

50,000

18/04/2020 15:57:26

REM Tfr Ac: 45210000182568 VU NHU THO MS 3706 PHAM VAN DUC

200,000

18/04/2020 16:16:31

REM Tfr Ac: 26110000248219 VU THE GIANG ung ho ma so 3706, bac Phan Van Duc

100,000

18/04/2020 16:19:04

REM Tfr Ac: 15110000595153 NGUYEN THI CHIEN Chuyen tien

100,000

18/04/2020 16:36:27

REM Tfr Ac: 22010000321643 LE THI HA   Ung ho MS 3706 Bac Pham Van Duc , Y Yen,   Nam Dinh

300,000

18/04/2020 16:45:43

REM Tfr Ac: 76010000054982 NGUYEN THI NGOC CHAU giup bac pham van duc ms3706

200,000

18/04/2020 17:06:37

REM Tfr Ac: 12510001104375 NGUYEN VAN TU ma so 3706

100,000

18/04/2020 17:13:59

REM TKThe :00039187001, tai Tienphongbank. Ms 3706 ung ho bac Pham Van Duc CTLNHIDI000000419544925 11 CRE 002

1,000,000

18/04/2020 17:24:51

REM TKThe :9704995400205422194, tai Agribank. Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam 26110003366882 BVA vanlachanyeuthuong Mai Tram 100000n CTLNHIDI000000419554287 11 CRE 002

100,000

18/04/2020 18:05:11

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 37001

200,000

18/04/2020 18:06:07

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 3702

200,000

18/04/2020 18:07:41

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 3704

200,000

18/04/2020 18:09:10

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 3705

200,000

18/04/2020 18:09:20

REM Tfr Ac: 48210000043770 PHAM THI KIM DUNG HO TRO PHAM VAN DUC MA 3706

300,000

18/04/2020 18:09:39

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 3706

200,000

18/04/2020 18:34:41

REM Tfr Ac: 65510000496505 DIEP VU DIEM UYEN BVA vanlachanyeuthuong

1,000,000

18/04/2020 18:43:01

REM Tfr Ac: 52010000308324 PHAM THI LUC Ung ho gia dinh be 3 tuoi

100,000

18/04/2020 19:22:21

REM Tfr Ac: 56110001234874 HA PHUOC THO Ma so 3706

200,000

18/04/2020 19:38:56

REM Tfr Ac: 63510000139691 LE THANH DAM ung ho ma 3706

200,000

18/04/2020 20:21:56

REM Tfr Ac: 11610000196267 KHUAT MANH HUNG Chuyen tien vvkhoi

100,000

18/04/2020 20:31:49

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3702

100,000

18/04/2020 20:32:25

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3703

100,000

18/04/2020 20:32:59

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3704

100,000

18/04/2020 20:33:31

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3705

100,000

18/04/2020 20:34:06

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3706

100,000

18/04/2020 20:40:28

REM Tfr Ac: 14110000358663 VU MONG LONG Ung ho anh Pham Van Khoi

200,000

18/04/2020 20:49:01

REM Tfr Ac: 12010006123291 NGUYEN HONG KHUYEN MS 3706

200,000

18/04/2020 20:50:22

REM Tfr Ac: 22010000532931 NGUYEN DUC HANH ung ho ma so 3706

100,000

18/04/2020 20:52:43

REM Tfr Ac: 12210000921631 VUONG THI THUY ung ho ma so 3706

100,000

18/04/2020 20:54:02

REM Tfr Ac: 22210000247390 NGUYEN NGOC BICH unghomaso3706

300,000

18/04/2020 21:09:53

REM Tfr Ac: 42510000956349 DO THI DANG Le Ngoc Quan va Do Thi Dang giup Pham Van Duc MS3706

248,900

18/04/2020 21:14:32

REM Tfr Ac: 76110000228906 VU DUC THANG ma so 3706

200,000

18/04/2020 21:31:33

REM Tfr Ac: 21310000399426 NGUYEN THI THUC Ungho MS3706

100,000

18/04/2020 21:37:00

REM Tfr Ac: 18810000041292 DOAN THI KHUE MS3706 bac Pham Van Duc

200,000

18/04/2020 22:27:10

REM Tfr Ac: 12310000390104 TONG VAN QUY ma 3706 pham van duc

150,000

18/04/2020 22:27:53

REM Tfr Ac: 56110000101656 DAO THI MY PHUONG ung ho a Pham Van Khoi, tinh Nam Dinh

100,000

18/04/2020 22:39:23

REM Tfr Ac: 12012000067166 NGUYEN THI THUY DUNG gd khoan dung ung ho ma so 3706

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội
từ ngày 12 đến 18/4/2020

 

12/04/2020

MB ung ho ma so 3700. TU: PHAM TRAN THU HUONG

                 300,000

12/04/2020

ung ho anh em Sung Van Thuan 3700

                 100,000

12/04/2020

Ma so 3692 Ung ho phong chong Covid

                 100,000

12/04/2020

MB Ho tro Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. TU: TO KIM OANH

             1,000,000

12/04/2020

Ung ho ma so 3700 FT20104906827654 - Ma giao dich/ Trace 225894

                   50,000

12/04/2020

uho Mso 3700 em Sung Van Thuan

                   50,000

12/04/2020

Ung ho ma so 3700 FT20104035620780 - Ma giao dich/ Trace 224052

                 100,000

12/04/2020

ung ho ma so 3700. TU: VU TUAN ANH VU TUAN ANH

                 100,000

12/04/2020

UNG HO MA SO 3700 FT20104747460003 - Ma giao dich/ Trace 219786

                 150,000

12/04/2020

MB Ung ho Ma so: 3700 hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. TU: DOAN VAN DUNG

                 500,000

12/04/2020

MB Ma so 3700. TU: NGUYEN THI HOAI

                 200,000

12/04/2020

GIAO DICH CHUYEN KHOAN . TU: HOANG NGOC TRUNG

                 200,000

12/04/2020

MB Ung ho cho chi Nguyen Thi Lien ma s o 3697 me cua em Hoang Van Tuan dia chi khu dan cu ben Tam phuong Hoan g Tan tp Chi Linh Hai Duong. TU: MAI THI THANH YEN MAI THI THANH YEN

             2,000,000

12/04/2020

Ung ho gia dinh ngo doc nam ms3700

                 200,000

12/04/2020

CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 072110 1010006   BAO DIEN TU DAN TRI FT201 04000713698 - Ma giao dich/ Trace 2 04804

                 100,000

12/04/2020

MB Benh nhan ma so :3700. TU: BUI THI HA

                 200,000

12/04/2020

MB Gui ma so 3700. TU: NGUYEN TIEN HIEP

                 300,000

12/04/2020

MB Ung ho ma so 3700 sung van thuan. TU: NGUYEN NGOC NAM

                 100,000

12/04/2020

MB Ung ho MS 3700 hai chau Sung Van Th uan. TU: DO KIM LOAN DO KIM LOAN

             1,000,000

12/04/2020

Ung ho Ma so 3700 Hai anh em SungV an Thuans va Sung Van Thuanf FT2010 4657784098 - Ma giao dich/ Trace 83 0831

                 300,000

12/04/2020

3700 FT20104542203252 - Ma giao dic h/ Trace 187381

                   50,000

12/04/2020

MB Ung ho cho 2 chau Sung van thuan va Sung van thuan. TU: LE HONG PHUONG

             1,000,000

12/04/2020

MB Gui Ma so 3700 chau Sung Van Thuan va Sung Van Thuan 2 benh nhan ngo d oc nam. TU: NGUYEN TIEN CANG

                 100,000

12/04/2020

MB Ung ho ma so 3700 : hai anh em Sung van Thuan va Sung van Thuan. TU: BUI HUU THAO

                 500,000

12/04/2020

MB Ung ho ma 3700. TU: DU TUAN DUNG

                 500,000

12/04/2020

Tu thien ma so 3700

                 100,000

12/04/2020

MB MS3700 ung ho gia dinh 2 anh em o H a Giang ( chau Thuan Thuan). TU: HOANG VAN THAO

                 100,000

12/04/2020

MB Duong HN ung ho MS3700. TU: NGUYEN THI DUONG

                 500,000

12/04/2020

MB MS3699 ung ho be Minh Lam. TU: MAI THI BICH HANH

                 200,000

12/04/2020

LE THI NGUYET ANH CHUYEN KHOAN ung ho ma so 3700 - Ma giao dich/ Trace 249232

                 200,000

12/04/2020

MB MS3700 ung ho 2 be Sung Van Thuan S ung Van Thuan. TU: MAI THI BICH HANH

                 500,000

12/04/2020

MB Ung ho ma so 3700. TU: NGUYEN THI LINH CHI

                 500,000

12/04/2020

MB Ung ho anh Canh ma so 3694. TU: LE ANH DUNG

                 200,000

12/04/2020

MB Ung ho ong Son ma so 3696. TU: LE ANH DUNG

                 200,000

12/04/2020

MB Ung ho chi Lien ma so 3697. TU: LE ANH DUNG

                 200,000

12/04/2020

MB Chuyen ung ho ma so 3700. TU: NGUYEN THANH LIEM

                 100,000

12/04/2020

MB Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thu an va Sung Van Thuan. TU: TRAN THONG NHAT

                 500,000

12/04/2020

ung ho ma so 3700

                 100,000

12/04/2020

MB Ung ho ma so 3700. Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan.. TU: DANG DUC MINH

             2,000,000

12/04/2020

MB Ung ho ma 3700 em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. TU: TRAN THUY HANG

                 200,000

12/04/2020

MB Ung ho MS 3700. TU: NGUYEN NGOC KHANH

                 500,000

12/04/2020

MB MS: 3700: 2 chau be ngo doc nam o H a Giang. TU: LUONG NHUT HIEU

                 200,000

12/04/2020

MB Ung ho Sung Van Thuan va Sung Van T huan MS 3700. TU: DUONG QUOC TRUNG

                 200,000

12/04/2020

MB Ung ho 2 em SUNG VAN THUAN va SUNG VAN THUAN. TU: NGUYEN THI YEN

                 300,000

12/04/2020

MB Ung ho ms 3700. TU: HOANG HONG TUAN

                 500,000

12/04/2020

MB Ma so 3700. TU: LUONG XUAN LAI

                 300,000

12/04/2020

u

                   50,000

12/04/2020

MB Ma so 3700: Hai anh em Sung Van Thu an va Sung Van Thuan Dia chi: Thon Ban Pang Xa Ban May   huyen Hoang Su Phi tinh Ha Giang So DT: 03864. TU: HOANG VAN TRIU

                 200,000

12/04/2020

Ung ho

                   20,000

12/04/2020

Ma so 3700 hai chau THuan THuan ngo doc nam - Ma giao dich/ Trace 2419 16

                 200,000

12/04/2020

gui ma so 3700. TU: PHAM THI HUONG DUYEN PHAM THI HUONG DUYEN

                 200,000

12/04/2020

Ung ho gia dinh bi an nam doc tai   bv nhi trung uong. TU: DAO THI HAO DAO THI HAO

                 200,000

12/04/2020

MB Giup do 2 chau ngo doc 3700. TU: NGUYEN NGOC TU

                 500,000

12/04/2020

Thai binh duong giup ms 3700. TU: THAI BINH DUONG

                   50,000

12/04/2020

ung ho ma so 3700

                 500,000

12/04/2020

MB Ung ho ma so 3700. Mong ca gia dinh som khoe manh. TU: NGUYEN DUC THO

                 100,000

12/04/2020

MB BAC LE VAN VAN UNG HO HAI CHAU SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN MA SO 3700. TU: TRAN MINH THANG

                 500,000

12/04/2020

MB Giup do 2 chau Thuan va thuan(ma so 3700). TU: BUI THI BICH LOC

             1,000,000

12/04/2020

MB Ung ho 2 em ma so 3700 ngo doc nam. TU: NGUYEN THANH HOANG

                 200,000

12/04/2020

MB Gui 2 anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. TU: BUI THI THANH HUYEN

                 200,000

12/04/2020

MB Ung ho ma so 3700. TU: NGUYEN THI LUA

                 100,000

12/04/2020

MB Ung ho ms 3700. TU: NGUYEN THANH MINH

                 200,000

12/04/2020

MB Ma so 3700 mong 2 chau nhanh khoe. TU: TRAN ANH DUNG

                 200,000

12/04/2020

MB Ung ho 2 be Sung Van Thuan ma so 37 00 dang nam tai Vien Nhi TW. TU: HOANG THI THU HUONG

                 200,000

12/04/2020

MB Ma so 3700. Chuc cac chau va gd mau khoi benh. TU: NGUYEN ANH QUAN

                 200,000

12/04/2020

MB Do thiy loan ung ho ma so 3700. TU: DO THUY LOAN

                   30,000

12/04/2020

sung van thuan va sung van thuan FT 20104407340014 - Ma giao dich/ Trac e 025426

                 200,000

12/04/2020

Ung ho Ma so 3700. TU: LE TRONG TAN

                 500,000

12/04/2020

Ung ho Ma so 3700 Hai anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan. TU: LE TUYET TRINH

                 500,000

12/04/2020

MB NGUYEN VAN MINH UH MS 3700.. TU: NGUYEN VAN MINH

                 500,000

12/04/2020

Ma so 3700   Ung ho 2 chau Sung Van Thuan va Sung Van Thuan

                 200,000

12/04/2020

MB Ct ung ho ma so 3700: Sung Van Thua n va Sung Van Thuan. TU: NGUYEN THI MAI HUONG

                 200,000

12/04/2020

MB Pham duc anh ung ho ma so 3700. TU: PHAM DUC ANH

                 300,000

12/04/2020

Ung ho Ma so 3700 2 anh em Sung Van Thuan va Sung Van Thuan - Ma giao dich/ Trace 454734

                 100,000

12/04/2020

Nguyen Hong Phuong UH MS 3700 - Ma giao dich/ Trace 677308

                 500,000

12/04/2020

Ma so 3700 nguoi gui Pham Ngoc Son

                 100,000

12/04/2020

ung ho gia dinh ngo doc nam - Ma gi ao dich/ Trace 303706

                 200,000

12/04/2020

ung ho ma 3700

                 200,000

12/04/2020

mong hai chau mau khoe. TU: NGUYEN CHI KHIEM

                 100,000

12/04/2020

MB Ung ho Ms 3700. TU: LAI THE HIEN

                 100,000

12/04/2020

Ma so 3700 hai anh em an phai nam d oc FT20104387970306 - Ma giao dich/ Trace 993144

                 500,000

12/04/2020

ma so 3700 ing ho 2 em thuan thuan

                 200,000

12/04/2020

MB Ung ho Ma So: 3700 - 2 chau Thuan v a Thuan con cua anh Ma Seo Pao ( So DT: 0386404876 ). TU: PHAN MAI ANH KHOA

             1,000,000

13/04/2020

Ung ho ma so 3701 FT20105599348711 - Ma giao dich/ Trace 593147

                   50,000

13/04/2020

MB Ung ho ma so 3700. TU: DINH TIEN HAU

                 200,000

13/04/2020

MB Ung ho hai chau Sung Van Thuan va S ung Van Thuan. TU: LE XUAN TUYET

                 300,000

13/04/2020

Ung ho ma so 3700. TU: DINH HONG QUANG

                 300,000

13/04/2020

MB Ung ho 2 be MS 3700. TU: NGUYEN THI MAI HANG NGUYEN THI MAI HANG

                 200,000

13/04/2020

Mong gia dinh som khoe - Ma giao di ch/ Trace 225896

                 100,000

13/04/2020

KCT UNG HO MA SO 3700( SUNG VAN THUAN VA SUNG VAN THUAN )

             1,000,000

13/04/2020

DANG THU NGUYEN GUI MA SO 3695 200.000 3696 300.000 3700 300.000

                 800,000

13/04/2020

MB Gui ma so 3701. TU: NGUYEN BICH NGOC

                 300,000

13/04/2020

MB Gui ma so 3700. TU: NGUYEN BICH NGOC

                 300,000

13/04/2020

MB UNG HO 2 CHAU MA SO 3701. TU: LE THI THU LIEN

                 500,000

13/04/2020

Thai binh duong giup ms 3701. TU: THAI BINH DUONG

                   50,000

13/04/2020

MB Ung ho ms 3700. TU: LE MANH LINH

                 100,000

13/04/2020

MB Gui cho ma so 3701 - 2 be tho mat m e. TU: PHAM THANH HUONG

                 200,000

13/04/2020

Gui tang 2 be Sung Van Thuan va Sun g Van Thuan - Ma giao dich/ Trace 9 18144

                 600,000

13/04/2020

ung ho 2 chau bi ngo doc - Ma giao dich/ Trace 206641

             1,000,000

13/04/2020

MB Ma so 3701 ong Nguyen Thanh Huong. TU: VU NAM THANH

                 200,000

13/04/2020

ma so 3700 hai anh en Sung Van Thua n - Ma giao dich/ Trace 566874

                 200,000

13/04/2020

Ma So 3700   2 anh em Sung Van Thuan   FT20104397086110 - Ma giao dich/ T race 385056

                 200,000

13/04/2020

MB Ma so 3700. TU: NGUYEN QUANG HUY

                 200,000

13/04/2020

Ma so 3701 ung ho 2 chau be Hieu Hi en

                 100,000

13/04/2020

MB Nho Quy bao gui ma so 3700. Sung Va n Thuan Sung Van Thuan. T