Danh sách ủng hộ tuần 5 tháng 10 năm 2019

Dân trí

Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,219,496,410 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày   27/10 đến 2/11/2019

 

28/10

Nguyễn Thị Tân Nhàn phòng 1801 C3 Lê Văn Lương HN giúp Ms3529

500,000

 

Huỳnh Anh Đức Phòng 201 H6 Kim Liên HN ủng hộ QNA

100,000

 

Hoàng Long Kim Giang Thanh Xuân HN giúp Ms3534 500k

500,000

29/10

Chị Oanh SN 4 khu 671 Hoàng Hoa Thám Ba Đình HN giúp Ms3524, 3528, 3529, 3531, 3532, 3533, 3534 mỗi (hc) 100k

700,000

30/10

Mai Ngọc Thương 905 CT3 Bắc Linh Đàm HN giúp Ms3531, 3533, 3535, 3532 mỗi hc 200k giúp Ms3534   400k

1,200,000

 

Phạm Như Hải Tập thể dại học Thương mại HN giúp Ms3532, 3535 (mỗi hc 1, 000, 000 đ)

2,000,000

 

Nguyễn Thị Hợi 35 Hàng Đường HN ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Xuân Trung 35 Hàng Đường HN ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Tuấn Anh 35 Hàng Đường HN ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Xuân Bách 35 Hàng Đường HN ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Xuân Vinh số 1 ngõ 23 Giang Văn Minh HN ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Hạo Nhiên số 1 ngõ 23 Giang Văn Minh HN ủng hộ QNA

50,000

 

Trương Thanh Thảo Hồ Xuân Hương_HN ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Vân Anh Hồ Xuân Hương HN ủng họ QNA

50,000

 

Dương Thị Hương số 37 ngõ 128 Hàm Tử Quan HN ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Xuân Tùng số 37 Hàm Tử Quan HN ủng hộ QNA

50,000

 

Gia đình anh Nguyễn Sỹ Tự 28 ngõ 174 Đội Cấn HN ủng hộ QNA

500,000

31/10

Hội Phụng sự Xã hội USA giúp Ms3525, 3526, 3528, 3531, 3533, 3534, 3535, 3436, 3537 (mỗi hc 500k); Ms3527, 3529, 3530, 3532 1, 000, 000 đ ( mỗi hc)

8,500,000

 

Bạn đọc phố cổ   giúp Ms3529

1,000,000

 

Trần Ngọc Thuận Yên Phú Yên Định Thanh Hóa giúp Ms3527

20,000,000

 

Nguyễn Thị Thanh Bình B7 66 Ngõ Thông Phong Đống Đa HN giúp Ms3535

500,000

 

Lê Huỳnh 22 Hùng Vương HN giúp Ms3540

200,000

 

Bạn đọc dân trí giúp đỡ Ms3540

200,000

1/11

Hội học sinh và thanh niên Việt Nam tại Canberra Austrlia ủng hộ QNA 20, 000, 000, đ   phiếu thu số 42

20,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Viettel paytừ ngày 27/10 đến 31/10/2019

 

20/10/2019 02:30:48

Linh anh; 0969474290; 100000; Ma so 3517: Con dau qua doi, ong noi ban lua non cuu chau gai ung thu

95,200

20/10/2019 05:05:28

Xem noi dung trong CMS

290,000

20/10/2019 06:02:49

800039 DANTRI 1910202 37563186 VTBANK

50,000

20/10/2019 06:03:04

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3519: 50000

48,350

20/10/2019 08:31:30

800039 DANTRI 19102023 8061145 VTBANK

100,000

20/10/2019 08:36:51

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191020 191020 180729846

250,000

20/10/2019 10:28:24

LE THAO; 0988866268; 500000; Ma so 3517: Con dau qua doi, ong noi ban lua non cuu chau gai ung thu

484,800

20/10/2019 10:55:34

800039 DANTRI 1910202 38926377 VTBANK

100,000

20/10/2019 14:52:22

800039 DANTRI 1910202 30141742 VTBANK

100,000

20/10/2019 15:21:59

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191020 191020 181690364

200,000

20/10/2019 16:55:45

800039 DANTRI 19102023 0852722 VTBANK

100,000

20/10/2019 21:56:15

800039 DANTRI 19102023 2517098 VTBANK

100,000

21/10/2019 01:29:38

800039 DANTRI 1910212 33074006 VTBANK

200,000

21/10/2019 05:03:24

800039 DANTRI 1910212 33239888 VTBANK

50,000

21/10/2019 06:25:52

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3521: 50000

48,350

21/10/2019 06:59:06

800039 DANTRI 19102123 3503614 VTBANK

200,000

21/10/2019 07:10:04

800039 DANTRI 19102123 3555181 VTBANK

100,000

21/10/2019 07:25:16

Xem noi dung trong CMS

48,350

21/10/2019 07:51:44

800039 DANTRI 19102123 3805861 VTBANK

50,000

21/10/2019 08:08:45

800039 DANTRI 19102123 3940594 VTBANK

200,000

21/10/2019 08:12:21

800039 DANTRI 19102123 3972566 VTBANK

200,000

21/10/2019 09:24:34

Truong Duong; 0904081104; 100000; Ma so 3521: 100000

97,800

21/10/2019 10:33:22

Luu Thi Tuyet; 0936855486; 500000; Ma so 3521: 500000

493,400

21/10/2019 10:52:30

Ngo Hien Thuc; 0979662015; 1000000; Ma so 3521: 1000000

971,800

21/10/2019 11:32:52

Tran Minh Ha; 0908551969; 100000; Ma so 3521: 100000

97,800

21/10/2019 13:35:35

Gia Ngoc; 0987423333; 200000; Ma so 3522: 200000

196,700

21/10/2019 14:39:41

800039 DANTRI 191021237320326 VTBANK

50,000

21/10/2019 14:59:24

Hai Anh; 0967338538; 500000; Ma so 3519: 500000

493,400

21/10/2019 15:14:59

800039 DANTRI 191021237626201 VTBANK

50,000

21/10/2019 15:26:30

cong ty ionx TH Viet Nam; 0973020281; 200000; Ma so 3518: 200000

196,700

21/10/2019 15:31:37

cong ty ionx TH Viet Nam; 0973020281; 200000; Ma so 3513: 200000

196,700

21/10/2019 15:34:42

Xem noi dung trong CMS

97,800

21/10/2019 15:40:35

cong ty ionx TH Viet Nam; 0973020281; 100000; Ma so 3515: 100000

97,800

21/10/2019 15:47:38

cong ty ionx TH Viet Nam; 0973020281; 200000; Ma so 3521: 200000

196,700

21/10/2019 16:01:46

Xem noi dung trong CMS

9,888,900

21/10/2019 16:05:35

Xem noi dung trong CMS

2,965,900

21/10/2019 16:26:45

800039 DANTRI 191021238259173 VTBANK

60,000

21/10/2019 16:48:05

Xem noi dung trong CMS

196,700

21/10/2019 21:04:47

Nguyen Thai Duong; 0914413887; 100000; Ma so 3522: 100000

95,200

21/10/2019 21:32:39

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191021 1910211 86062215

100,000

21/10/2019 21:34:06

800039 DANTRI 1910212 30448679 VTBANK

50,000

21/10/2019 21:41:17

800039 DANTRI 19102123 0492468 VTBANK

50,000

21/10/2019 21:56:50

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191021 1910211 86120731

290,000

21/10/2019 22:21:04

800039 DANTRI 19102123 0697340 VTBANK

200,000

21/10/2019 22:22:20

800039 DANTRI 19102123 0703051 VTBANK

200,000

21/10/2019 22:37:48

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191021 1910211 86199214

100,000

21/10/2019 23:02:05

Nguyen Tien Duc; 0989 078796; 100000; Ma so 3522: 100000

97,800

21/10/2019 23:06:19

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191021 1910211 86238630

1,000,000

22/10/2019 05:39:30

800039 DANTRI 191022231 291536 VTBANK

50,000

22/10/2019 06:01:43

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3523: 100000

97,800

22/10/2019 06:08:19

vu thi kim; 0968925259; 200000; Ma so 3523: 200000

192,600

22/10/2019 06:26:42

800039 DANTRI 19102223 1386443 VTBANK

50,000

22/10/2019 07:12:51

Xem noi dung trong CMS

48,350

22/10/2019 08:27:44

800039 DANTRI 191022 232152184 VTBANK

40,000

22/10/2019 08:51:25

Nguyen Ha Minh Chau; 0978844025; 100000; Ma so 3523: 100000

97,800

22/10/2019 11:07:58

Xem noi dung trong CMS

295,600

22/10/2019 11:37:57

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191022 191022187620052

100,000

22/10/2019 14:57:26

800039 DANTRI 1910222 35266543 VTBANK

100,000

22/10/2019 15:28:57

Xem noi dung trong CMS

790,100

22/10/2019 16:43:45

800039 DANTRI 191022236 167365 VTBANK

5,000

22/10/2019 19:11:30

Xem noi dung trong CMS

192,600

22/10/2019 19:45:46

800039 DANTRI 19102223 7470488 VTBANK

50,000

22/10/2019 20:42:29

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191022 191022 189241169

50,000

22/10/2019 22:47:11

Khanh Linh; 0989100179; 200000; Ma so 3517: Con dau qua doi, ong noi ban lua non cuu chau gai ung thu

196,700

23/10/2019 01:16:20

Xem noi dung trong CMS

196,700

23/10/2019 06:08:06

800039 DANTRI 191023238910594 VTBANK

50,000

23/10/2019 07:03:45

Xem noi dung trong CMS

48,350

23/10/2019 07:24:58

Xem noi dung trong CMS

192,600

23/10/2019 08:43:32

Nguyen Xuan Anh; 0935244868; 100000; Ma so 3522: 100000

97,800

23/10/2019 09:05:56

Nguyen Dinh Trung Hieu; 0377999333; 100000; Ma so 3524: 100000

97,800

23/10/2019 12:27:42

800039 DANTRI 191023231231885 VTBANK

100,000

23/10/2019 13:39:37

Nguyen Van Hong; 0909905788; 100000; Ma so 3521: 100000

95,200

23/10/2019 13:42:55

Nguyen Van Hong; 0909905788; 200000; Ma so 3523: 200000

192,600

23/10/2019 13:46:07

Nguyen Van Hong; 0909905788; 100000; Ma so 3524: 100000

95,200

23/10/2019 15:21:13

Xem noi dung trong CMS

192,600

23/10/2019 15:57:49

Xem noi dung trong CMS

192,600

23/10/2019 16:16:16

Xem noi dung trong CMS

192,600

23/10/2019 19:42:05

800039 DANTRI 191023233790911 VTBANK

100,000

23/10/2019 21:26:18

Xem noi dung trong CMS

192,600

23/10/2019 21:26:37

800039 DANTRI 191023234367694 VTBANK

10,000,000

23/10/2019 22:24:48

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191023 191023 192002520

100,000

24/10/2019 05:49:14

800039 DANTRI 19102423 5046844 VTBANK

50,000

24/10/2019 09:03:28

Hoang Thuy; 0; 300000; Ma so 3517: Con dau qua doi, ong noi ban lua non cuu chau gai ung thu

295,600

24/10/2019 09:54:51

Gia Phuc; 0947483377; 100000; Ma so 3517: Con dau qua doi, ong noi ban lua non cuu chau gai ung thu

95,200

24/10/2019 10:01:29

Xem noi dung trong CMS

95,200

24/10/2019 10:38:09

Le Tuan Duy; 0936816599; 300000; Ma so 3515: 300000

290,000

24/10/2019 10:48:33

Le Tuan Duy; 0936816599; 100000; Ma so 3514: 100000

95,200

24/10/2019 10:52:59

Le Tuan Duy; 0936816599; 100000; Ma so 3519: 100000

95,200

24/10/2019 12:19:55

Vu Thi Xuan; 0358372450; 200000; Ma so 3517: Con dau qua doi, ong noi ban lua non cuu chau gai ung thu

196,700

24/10/2019 13:48:36

Nguyen Thi Thanh An; 0976061263; 100000; Ma so 3521: 100000

95,200

24/10/2019 15:43:11

800039 DANTRI 191024238352944 VTBANK

500,000

24/10/2019 16:56:41

Xem noi dung trong CMS

290,000

24/10/2019 17:01:02

800039 DANTRI 191024238892134 VTBANK

50,000

24/10/2019 19:04:25

Linh; 0984610748; 100000; Ma so 3526: Me mat som, 3 dua tre tho dai mo mit tuong lai!

97,800

24/10/2019 20:56:43

800039 DANTRI 191024230191664 VTBANK

20,000

24/10/2019 21:40:07

800039 DANTRI 19102423 0404502 VTBANK

3,000

24/10/2019 22:18:19

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191024 191024 194409834

50,000

25/10/2019 00:36:19

800039 DANTRI 191025 230869138 VTBANK

200,000

25/10/2019 05:09:49

800039 DANTRI 19102523 1064341 VTBANK

35,000

25/10/2019 08:33:20

Nguyen Duy Long; 0902 070929; 2100000; Ma so 3522: 2100000

2,075,800

25/10/2019 09:37:45

Ha Kieu Anh; 0976909135; 100000; Ma so 3527: 100000

97,800

25/10/2019 10:20:14

Truong Thanh Tung; 0986010509; 500000; Ma so 3527: 500000

484,800

25/10/2019 12:09:38

; ; 200000; Ma so 3527: 200000

196,700

25/10/2019 12:25:10

800039 DANTRI 191025233724451 VTBANK

50,000

25/10/2019 13:17:36

Xem noi dung trong CMS

97,800

25/10/2019 13:36:27

800039 DANTRI 1910252 34318738 VTBANK

9,000

25/10/2019 13:59:26

An Danh; 0349609749; 200000; Ma so 3527: 200000

196,700

25/10/2019 14:28:11

Xem noi dung trong CMS

192,600

25/10/2019 14:32:41

DUONG HOANG PHUONG; 0913220456; 5000000; Ma so 3528: 5000000

4,867,800

25/10/2019 14:45:36

800039 DANTRI 19102523 4829980 VTBANK

9,000

25/10/2019 14:48:28

Gia Ngoc; 0987423333; 200000; Ma so 3528: 200000

196,700

25/10/2019 15:04:01

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191025 191025 196174114

50,000

25/10/2019 15:12:41

DHQ; 0; 200000; Ma so 3528: 200000

196,700

25/10/2019 15:34:17

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3528: 50000

46,500

25/10/2019 15:40:37

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191025 1910251 96294174

500,000

25/10/2019 18:30:28

Xem noi dung trong CMS

97,800

25/10/2019 19:16:53

Xem noi dung trong CMS

290,000

25/10/2019 19:36:24

800039 DANTRI 1910252 36974051 VTBANK

100,000

25/10/2019 22:32:56

800039 DANTRI 19102523 7939936 VTBANK

60,000

26/10/2019 03:35:00

800039 DANTRI 191026238 313043 VTBANK

50,000

26/10/2019 06:28:07

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3529: 50000

48,350

26/10/2019 08:40:34

Nguyen Hung; 02438266277; 100000; Ma so 3529: 100000

95,200

26/10/2019 09:05:47

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191026 1910261 97902072

200,000

26/10/2019 10:49:54

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191026 1910261 98176758

100,000

26/10/2019 10:56:12

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191026 191026198191633

100,000

26/10/2019 11:03:05

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191026 191026198207907

200,000

26/10/2019 13:30:37

800039 DANTRI 19102623 0622327 VTBANK

200,000

26/10/2019 13:46:39

800039 DANTRI 19102623 0687392 VTBANK

100,000

26/10/2019 18:15:27

Xem noi dung trong CMS

196,700

26/10/2019 18:28:12

800039 DANTRI 19102623 2086480 VTBANK

300,000

26/10/2019 18:32:08

800039 DANTRI 191026232103743 VTBANK

200,000

26/10/2019 18:56:20

ca nhan; 0948660660; 100000; Ma so 3530: 100000

95,200

26/10/2019 21:09:42

Le Thi Hong Hanh; 0984768674; 100000; Ma so 3530: 100000

95,200

26/10/2019 21:30:47

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191026 191026199422083

200,000

27/10/2019 04:43:51

800039 DANTRI 1910272 33455848 VTBANK

50,000

27/10/2019 06:41:06

Xem noi dung trong CMS

290,000

27/10/2019 09:33:17

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191027 1910271 99946718

127,000

27/10/2019 15:41:24

800039 DANTRI 1910272 35575361 VTBANK

100,000

27/10/2019 19:22:00

800039 DANTRI 19102723 6540948 VTBANK

1,000,000

27/10/2019 22:55:59

800039 DANTRI 19102723 7386633 VTBANK

100,000

28/10/2019 05:15:51

800039 DANTRI 191028237 729433 VTBANK

50,000

28/10/2019 07:28:53

800039 DANTRI 191028 237935485 VTBANK

200,000

28/10/2019 07:30:07

800039 DANTRI 191028 237939671 VTBANK

200,000

28/10/2019 07:31:21

800039 DANTRI 1910282 37943821 VTBANK

200,000

28/10/2019 08:33:58

800039 DANTRI 19102823 8242671 VTBANK

100,000

28/10/2019 09:30:51

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3532: 50000

46,500

28/10/2019 09:34:22

Xem noi dung trong CMS

484,800

28/10/2019 09:50:31

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191028 191028 151820881

100,000

28/10/2019 09:52:53

800039 DANTRI 19102823 8767027 VTBANK

1,000,000

28/10/2019 10:06:22

Ngo Duong; 0983256468; 100000; Ma so 3532: 100000

97,800

28/10/2019 11:05:27

Linh; 0984610748; 50000; Ma so 3532: Xot xa canh em trai cut tay cham chi bai liet trong ngheo kho

48,350

28/10/2019 11:08:14

800039 DANTRI 19102823 9262121 VTBANK

100,000

28/10/2019 11:16:02

Nguyen Minh Hai; 0868636189; 500000; Ma so 3532: 500000

493,400

28/10/2019 11:18:20

Trinh Thu Trang; 0983405082; 200000; Ma so 3532: 200000

192,600

28/10/2019 13:29:20

Tran Thi Thanh Tam; 0984915899; 100000; Ma so 3532: 100000

97,800

28/10/2019 14:01:15

Nguyen Do Bao Ngoc; 0985989676; 100000; Ma so 3528: 100000

97,800

28/10/2019 14:03:06

Nguyen Do Bao Ngoc; 0985989676; 100000; Ma so 3527: 100000

97,800

28/10/2019 14:04:46

Nguyen Do Bao Ngoc; 0985989676; 100000; Ma so 3525: 100000

97,800

28/10/2019 14:06:41

Nguyen Do Bao Ngoc; 0985989676; 100000; Ma so 3521: 100000

97,800

28/10/2019 14:09:06

Nguyen Do Bao Ngoc; 0985989676; 100000; Ma so 3515: 100000

97,800

28/10/2019 14:58:06

800039 DANTRI 191028230458437 VTBANK

100,000

28/10/2019 15:52:54

Tran Kim Hien; 0932861109; 100000; Ma so 3533: 100000

97,800

28/10/2019 18:21:34

800039 DANTRI 191028231635951 VTBANK

50,000

28/10/2019 18:35:18

Linh; 0984610748; 100000; Ma so 3533: Bo me ngheo khoc nghen, mo hop sua cho 2 con tho bai nao

97,800

28/10/2019 18:47:22

Dang Vinh; 0919551956; 300000; Ma so 3529: 300000

290,000

28/10/2019 18:55:03

Dang Vinh; 0919551956; 200000; Ma so 3521: 200000

192,600

28/10/2019 19:19:57

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191028 191028153071372

100,000

28/10/2019 22:07:31

800039 DANTRI 191028232630104 VTBANK

100,000

28/10/2019 22:12:01

800039 DANTRI 191028232644054 VTBANK

200,000

28/10/2019 22:15:24

800039 DANTRI 191028232654351 VTBANK

200,000

28/10/2019 22:20:15

800039 DANTRI 191028232668217 VTBANK

200,000

28/10/2019 22:33:54

Ngoc Anh; 0907901726; 200000; Ma so 3533: Bo me ngheo khoc nghen, mo hop sua cho 2 con tho bai nao

196,700

28/10/2019 22:58:25

800039 DANTRI 1910282 32758180 VTBANK

25,000

29/10/2019 02:23:54

800039 DANTRI 191029 232954871 VTBANK

40,000

29/10/2019 05:03:41

800039 DANTRI 191029 233018502 VTBANK

40,000

29/10/2019 05:46:51

800039 DANTRI 191029 233044518 VTBANK

2,000

29/10/2019 06:26:10

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3533: 50000

48,350

29/10/2019 09:03:26

800039 DANTRI 19102923 3742220 VTBANK

100,000

29/10/2019 09:12:06

Dinh Tram Anh; 0972735575; 10000000; Ma so 3527: 10000000

9,888,900

29/10/2019 09:24:17

800039 DANTRI 1910292 33883918 VTBANK

500,000

29/10/2019 09:40:40

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191029 191029 153919077

100,000

29/10/2019 09:45:23

800039 DANTRI 1910292 34030014 VTBANK

100,000

29/10/2019 10:59:59

800039 DANTRI 1910292 34618343 VTBANK

50,000

29/10/2019 12:35:40

Linh; 0908895723; 300000; Ma so 3533: Bo me ngheo khoc nghen, mo hop sua cho 2 con tho bai nao

290,000

29/10/2019 14:26:45

800039 DANTRI 1910292 35702921 VTBANK

200,000

29/10/2019 15:28:13

Pham Thi Hang; 0917297421; 200000; Ma so 3529: 200000

196,700

29/10/2019 23:33:55

800039 DANTRI 191029238470851 VTBANK

100,000

30/10/2019 04:53:53

800039 DANTRI 19103023 8648434 VTBANK

50,000

30/10/2019 06:56:29

Xem noi dung trong CMS

196,700

30/10/2019 07:32:07

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191030 1910301 55895413

200,000

30/10/2019 07:35:19

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191030 191030155901363

200,000

30/10/2019 10:42:05

Xem noi dung trong CMS

691,200

30/10/2019 10:56:06

cong ty ionx TH Viet Nam; 0973020281; 300000; Ma so 3527: 300000

295,600

30/10/2019 11:19:02

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191030 191030 156554901

500,000

30/10/2019 15:01:29

Xem noi dung trong CMS

48,350

30/10/2019 17:14:23

VAN HAI DUONG; 0987483604; 200000; Ma so 3527: 200000

192,600

30/10/2019 18:21:24

800039 DANTRI 1910302 33390348 VTBANK

300,000

30/10/2019 22:47:13

Xem noi dung trong CMS

95,200

30/10/2019 23:44:25

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191030 1910301 58554656

100,000

31/10/2019 03:09:35

800039 DANTRI 1910312 35402824 VTBANK

50,000

31/10/2019 06:10:36

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3536: 100000

97,800

31/10/2019 10:25:21

Xem noi dung trong CMS

46,500

31/10/2019 13:06:28

800039 DANTRI 191031237791972 VTBANK

50,000

31/10/2019 15:48:07

Xem noi dung trong CMS

200,000

31/10/2019 15:51:54

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191031 1910311 60012943

200,000

31/10/2019 21:39:05

xxxx; 0973483873; 100000; Ma so 3538: 100000

100,000

31/10/2019 22:03:58

Vo danh; 0868605593; 200000; Ma so 3538: 200000

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Namtừ ngày 27/10 đến 2/11/2019

 

28/10

Một số nhà hảo tâm ở Cali giúp MS 3517

2,000,000

 

Nguyễn Thị Lệ giúp MS 3527, 3530 (800.000/MS); 3521, 3525, 3526, 3531 (300.000/MS)

2,800,000

 

Độc giả giúp MS 3521

1,500,000

 

Trần Thái Quang giúp MS 3525

200,000

 

Cô Ngọc Vân (Bình Thạnh) giúp MS 3533

300,000

30/10

Bảo giúp MS 3498

200,000

1/11

Phan Duy Bình, Nguyễn Hồng Melbourne giúp MS 3534

500,000

 

Nguyễn Hồng Phượng giúp MS 3522

1,000,000

 

Anh Vũ, Anh Phúc giúp MS 3532, 3533, 3534, 3538, 3536

1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵngtừ ngày 27/10 đến 2/11/2019

 

31/10/2019

Nguyễn Thị Phương Thảo (Việt kiều Mỹ) giúp đỡ mã số 3531

               6,900,000

31/10/2019

Nguyễn Thị Phương Thảo (Việt kiều Mỹ) giúp đỡ mã số 3535

               2,300,000

1/11/2019

Facebook Nhật Quỳnh Hoa (Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 3537

                   500,000

1/11/2019

Võ Tá Trung (Liên Chiểu, Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 3540

                   500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombanktừ ngày 27/10 đến 2/11/2019

 

27/10/2019

MBVCB263153776. cty tinh dau Hoa Nen ung ho Ms 2990 chi Vinh   ba Do. CT tu 0161000305054 LE THI NGOC ANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

500,000

27/10/2019

MBVCB263191644. Giup do ma so 3531. CT tu 0011000596734 DINH VAN BINH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

300,000

27/10/2019

905020. 261019. 221737. ung ho ma so 3529

200,000

27/10/2019

858479. 271019. 131233. Vietcombank 0451001944487 ung ho chi em Thuong MS 2990 Bui Thi Do

200,000

27/10/2019

785915. 271019. 144723. Ma so 3531 Gia dinh Chi Pham Thi Hue Dia chi Thon Thang Loi 3, xa Ia Sol,   huyen Phu Thien, Tinh Gia

1,000,000

27/10/2019

785973. 271019. 145018. Ma so 3529 Anh Hoang Van Tin (em trai anh Tuong), xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.

1,000,000

27/10/2019

786007. 271019. 145151. Ma so 3528 Ly A Tong (ban Khao Nha,   xa Cao Pha, huyen Mu Cang Chai, Yen Bai) So DT 0828152472 Hien

1,000,000

27/10/2019

333539. 271019. 152530. ma so 2990   bui thi do

100,000

27/10/2019

221664. 271019. 154705. Ung ho MS2990 FT19301058356314

300,000

27/10/2019

266941. 271019. 190033. Ung ho MS2990 ba Bui Thi Do huyen Loc Ha, Ha Tinh FT19301582892019

100,000

28/10/2019

Ref: P3089801712Y19{ }B O: PHAM VU HOAI MS2647, 2682, 2683 DVC: PHAM VU HOAI SO 1, HEM 267 2 133,   HOANG HOA THAM

900,000

28/10/2019

PT. _. 20191028. 180913. 0451001944487; Transfer for PT. BaoDanTri.

200,000

28/10/2019

IBPS SE: 79310001. DD: 281019. SH: 10025352. BO: DONG THI HUONG. UNG HO MA SO 3533

200,000

28/10/2019

PT. _. 20191028. 111509. 0451001944487; Transfer for PT. BaoDanTri.

5,000,000

28/10/2019

MBVCB263585129. chuc gia dinh chi phan thi vinh som vuot qua kho khan. CT tu 0451000429809 NGUYEN VAN VAN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

500,000

28/10/2019

MBVCB263611986. ung ho ong Ha Van Sang (phu tho), ms 3532. CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

200,000

28/10/2019

MBVCB263639389. ung ho gd ba Do MS 2990. CT tu 0021000276658 BUI HUY HOANG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

300,000

28/10/2019

MBVCB263677053. ung ho hoan canh 2990. CT tu 0531000294686 PHAM HOANG THAI toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

500,000

28/10/2019

MBVCB264057463. giup do ba Bui Thi Do ma so 2990. CT tu 0071000792134 NGUYEN THI CAM VAN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

500,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190599168001. LE HUY HOANG. Ct ung ho MS 3532 Ong Ha Van Sang, khu 7,   Dieu Luong, Cam Khe, Phu Tho

200,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190287775001. NGUYEN KHANH PHUONG. ung ho ms 3528 3529 3530 3531 3532 mo ma 200, 000 vnd

1,000,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190276251001. LE THI THUY. ung ho ms 3529 GD Anh Hoang Van Tin o Quynh Luu, Nghe An, sdt 0904. 701. 979

300,000

28/10/2019

371192. 281019. 161250. Ung ho ma 2990 ba Bui Thi Do

100,000

28/10/2019

870260. 281019. 175216. VIETTEL 400300 LIENNH 191028     191028044237607 400201 ung ho ba bui thi do md2990

300,000

28/10/2019

175594. 281019. 195603. giup do ma so 3533

300,000

28/10/2019

559224. 281019. 203321. P73515 FT19301999214268

100,000

28/10/2019

565555. 281019. 210457. Spa chau anh park 5 times city ck FT19302487743711

100,000

28/10/2019

818281. 281019. 212810. UNG HO EM PHAN THI THUON (MS2990)

300,000

28/10/2019

086606. 271019. 220926. UnG HO 4 CHI EM ThUONG

200,000

28/10/2019

960756. 271019. 233058. Donate via dantri Ma so 3531 chi Pham Thi Hue

200,000

28/10/2019

794987. 281019. 070422. Chuc 4 chi em som vuot kho khan

200,000

28/10/2019

965223. 281019. 075412. Ha Trong Thang giup ma so 3529

50,000

28/10/2019

141619. 281019. 081511. ck ho tro ba nguyen thi do ma so 2990

200,000

28/10/2019

227246. 281019. 102209. Ung ho ma so 3532 ong Ha Van Sang khu 7 Dieu Luong Cam Khe Phu Tho

3,000,000

28/10/2019

361329. 281019. 102744. UNG HO CAC CHAU MA SO 2990   BA BUI THI DO

500,000

28/10/2019

580333. 281019. 120657. Ung ho Ma so 2990 bon chi em Thuong

200,000

28/10/2019

414018. 281019. 130704. Ma so 3532. Ong Ha Van Sang FT19301595436893

500,000

28/10/2019

414692. 281019. 130934. Ung ho ba Bui Thi Do, Xa Tan Loc, Tinh Ha Tinh, ma so 2990 FT19301973028175

1,000,000

28/10/2019

417595. 281019. 131957. Ung ho truong hop 2990 FT19301074423517

100,000

28/10/2019

130175. 281019. 132656. Nguyen mau sau ung ho ma so 3531

500,000

28/10/2019

809388. 281019. 150946. Ma so 3533 Dia chi Anh Le Van Tuan,   thon Hoa Binh, xa Thach Thang, huyen Thach Ha, Ha Tinh.   So DT 0

1,000,000

28/10/2019

457089. 281019. 150946. Ung ho hoan canh 3533,   3532, 3531 FT19301973480001

300,000

28/10/2019

809466. 281019. 151114. Ma so 3532 Ong Ha Van Sang, o khu 7, xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. DT 0368627196

1,000,000

28/10/2019

IBPS SE: 79307005. DD: 281019. SH: 10002443. BO: PHAN MINH TRI. IBIMMANUEL GUI TLNA MS 3530

7,800,000

28/10/2019

Sender: 01307001. DD: 281019. SHGD: 10001832. BO: NGUYEN LINH CHI. IBUNG HO MA SO 3517: BE THAO

500,000

28/10/2019

Sender: 79302001. DD: 281019. SHGD: 10001310. BO: NG THI GIANG HUONG. (CKRMNO: 042219102686462)GIA NG HUONG UNG HO MS 3529 HOANG VAN TUONG (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

200,000

28/10/2019

Sender: 01201004. DD: 281019. SHGD: 10006703. BO: DO THI THUY KIEU. NGAY 26 10 UNG HO MA SO 3523

100,000

28/10/2019

Sender: 01310001. DD: 281019. SHGD: 10014184. BO: NGUYEN THI NHU LY. NHO BAO DAN TRI CHUYEN DEN MS 3532

200,000

28/10/2019

Sender: 79303008. DD: 281019. SHGD: 10029402. BO: PHAM DINH CUONG. GUI MA SO 3532 ONG HA VAN SANG

500,000

28/10/2019

Sender: 79307005. DD: 281019. SHGD: 10014620. BO: PHAM NGOC TUNG. IBMA SO 3529

50,000

29/10/2019

IBPS SE: 79310001. DD: 291019. SH: 10014670. BO: LE THAI HUNG. UNG HO MS 3533

300,000

29/10/2019

IBPS SE: 79310001. DD: 291019. SH: 10014443. BO: LE THAI HUNG. UNG HO MS 3532

300,000

29/10/2019

Ref: P1393183{ } Ref: P1393183{ }Ung ho Ma so 3534 chi Nguyen Thi Hue me chau Nguyen Hoan g Ngoc Han. Dia chi tru tai so 10 Phan Sao Nam, phuong Tu Ha, Thi xa Huong Tra, tinh Thua Thien Hue. DVC: BUI THI HUYEN

50,000

29/10/2019

MBVCB264715536. MA SO 2990 NGUYEN BAO KHANH ung ho. CT tu 0011002256528 NGUYEN DINH QUI toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

500,000

29/10/2019

MBVCB264169269. Ung ho Phan Thi Vinh. Tan Loc loc ha ha tinh. . CT tu 0201000691953 HOANG VAN VI toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

300,000

29/10/2019

MBVCB264245382. le thi ha ung ho ma so 3534, chi nguyen thi hue. CT tu 0021000359370 LE THI HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

500,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190606675001. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3534: chi Nguyen Thi Hue (me chau Nguyen Hoang Ngoc Han). Dia chi: tru tai so 10 Phan Sao Nam, phuong Tu Ha, Thi xa Huong Tra, tinh Thua Th

100,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190736029002. TRAN TRUNG KIEN. a so 3533:   Anh Le Van Tuan. Dia chi: thon Hoa Binh, xa Thach Thang, huyen Thach Ha, Ha Tinh. So DT: 0945. 853. 315

100,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190730161003. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3532: Ong Ha Van Sang, o khu 7,   xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. DT: 0368627196

100,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190666597004. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3531: Gia dinh Chi Pham Thi HueDia chi: Thon Thang Loi 3, xa Ia Sol,   huyen Phu Thien, Tinh Gia Lai. SDT: 0858644670

100,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190505625005. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3529: Anh Hoang Van Tin (em trai anh Tuong), xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An. So dien thoai: 0904. 701. 979.

100,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190613097007. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3528: Ly A Tong (ban Khao Nha, xa Cao Pha,   huyen Mu Cang Chai, Yen Bai)So DT: 0828152472

100,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190525157008. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3527: Mai am Hong Quang. To 10, thong Phuoc Tan, xa Tan Hoa,   thi xa Phu My, tinh Ba Ria   Vung Tau. Thay Thich Thien Thong.

100,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190435159001. NGUYEN LUONG BANG. MS 2990,   ho tro 4 chau be

1,000,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190502871001. DO THI HONG GAM. Ma so 3534: chi Nguyen Thi Hue (me chau Nguyen Hoang Ngoc Han)

500,000

29/10/2019

878668. 291019. 090325. An Nhu ck tu thien cho bao dan tri 29. 10

100,000

29/10/2019

372616. 291019. 093018. GIUP CHI PHAN THI VINH HA TINH (BA DO)

300,000

29/10/2019

830406. 291019. 111949. Ma so 3534 chi Nguyen Thi Hue (me chau Nguyen Hoang Ngoc Han). Dia chi tru tai so 10 Phan Sao Nam,

1,000,000

29/10/2019

697008. 291019. 124151. Ma so 2990. Ung ho chi em be Phan Thi Thuong FT19302607975269

500,000

29/10/2019

096351. 291019. 144734. ung ho 3534 va 3526 moi hoan canh 200

400,000

29/10/2019

096658. 291019. 144954. ung ho 3515 va 3516 va 3514 va 3513 va 3528 va 3531 va 3533

700,000

29/10/2019

317638. 291019. 160040. ung ho ma so: 3531, chi Pham Thi Hue, Thon Thang Loi 3, xa Ia Sol,   H. Phu Thien, Tinh Gia Lai

200,000

29/10/2019

789001. 291019. 163406. Ung ho ma so 2807 FT19302307885209

100,000

29/10/2019

841543. 291019. 190805. Ung ho be Nguyen Hoang Ngoc Han,   ma so 3534. Chan thanh cam on bao Dan Tri da chuyen giup em FT19302

1,000,000

29/10/2019

340139. 291019. 191807. ung ho 100k moi hoan canh co ma so tu 3520 den 3534. mong moi nguoi som an lac.

1,500,000

29/10/2019

870437. 291019. 210513. Ma 2990 Bui Thi Do 01678141254 FT19302013062902

100,000

29/10/2019

IBPS SE: 79310001. DD: 291019. SH: 10014692. BO: LE THAI HUNG. UNG HO MS 3534

500,000

29/10/2019

Sender: 01310005. DD: 291019. SHGD: 10007851. BO: NGUYEN PHUONG NGOC. NGUYEN PHUONG NGOC GUI MA SO 3531

300,000

30/10/2019

Sender: 01323001. DD: 301019. SHGD: 10000245. BO: PHAM THI NGOC. PHAM MINH TUAN UNG HO MA SO3534

300,000

30/10/2019

Sender: 01310012. DD: 301019. SHGD: 10002525. BO: PHAM THI TRANG. UNG HO 4 CHI E HA TINH

500,000

30/10/2019

Sender: 01323001. DD: 301019. SHGD: 10000281. BO: PHAM THI NGOC. PHAM MINH TUAN UNG HO MA SO3533

300,000

30/10/2019

Sender: 79302001. DD: 301019. SHGD: 10002434. BO: PHAM HIEN NHAN. (CKRMNO: 043219103086432)MA SO 3 535 CHI TRAN THI THI, DOI 11, THON MAC BINH, XA THAI TAN, HUYEN NAM SACH, TINH HAI DUONG.   DT 0973034643 (NHH:   VIETCOMBANK HA NOI (HN) )

200,000

30/10/2019

MBVCB264963403. ung ho ms 2990, anh em bds 8x saigon ung ho gia dinh be thuong . CT tu 0181000777888 VO SI QUANG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

1,000,000

30/10/2019

MBVCB265204549. ung ho 2990. CT tu 0231000572379 NGUYEN THI SEN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

300,000

30/10/2019

MBVCB265391035. ung ho . CT tu 0341000639101 PHAM GIA HUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190125529001. DUONG DINH TU. Ma so 3535:   Chi Tran Thi Thi, doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

200,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190835836003. HOANG MINH QUAN. Ma so 3535: Chi Tran Thi Thi, doi 11,   thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190310960008. GIAP VAN SON. 3534 Nguyen thi hue

200,000

30/10/2019

881033. 291019. 215819. Spa chau anh park 5 times city ck FT19303071628240

100,000

30/10/2019

887743. 291019. 224049. Ung ho ma so 3531   pham thi hue FT19303046846579

300,000

30/10/2019

888665. 291019. 224747. Ung ho ma so 3534   nguyen thi hue FT19303013343197

200,000

30/10/2019

862163. 301019. 115548. Ma so 3535 Chi Tran Thi Thi,   doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong. DT

1,000,000

30/10/2019

862219. 301019. 115713. Ma so 3534 chi Nguyen Thi Hue (me chau Nguyen Hoang Ngoc Han). Dia chi tru tai so 10 Phan Sao Nam,

1,000,000

30/10/2019

051871. 301019. 140204. HO TRO CHI TRAN THI THI, NAM SACH HAI DUONG (MS: 3535) 301019 14: 01: 37

800,000

30/10/2019

511977. 301019. 140826. Ung ho

200,000

30/10/2019

866650. 301019. 142847. chau Minh Chau Ung ho ma so 3535

300,000

30/10/2019

709236. 301019. 152550. Maso 2990 bui thi do

500,000

30/10/2019

790399. 301019. 170908. Ung ho ma so 2990

200,000

30/10/2019

522735. 301019. 181048. P12804 ung ho

100,000

30/10/2019

847283. 301019. 200126. 3601729709 Chuyen qua MoMo Ms 2990 ung ho ba Bui THI DO   ba noi cua 4 e Thuong thon tan thuong xa tan loc huyen LOC HA HTINH

100,000

30/10/2019

174032. 301019. 200557. Spa chau anh park 5 times city ck FT19303085045203

100,000

30/10/2019

Sender: 79307005. DD: 301019. SHGD: 10003994. BO: DO THANH TUAN. IBMA SO 3535: CHI TRAN THI THI, D OI 11 THON MAC BINH, XA THAI TAN, HUYEN NAM SACH, TINH HAI DUONG. DT :   0973034643

300,000

30/10/2019

Sender: 79310001. DD: 301019. SHGD: 10004893. BO: NGUYEN THI NHU LY. NHO BAO DAN TRI CHUYEN DEN MS 3535 GIUP

300,000

30/10/2019

Sender: 01310005. DD: 301019. SHGD: 10009782. BO: TRAN THI HONG NGA. MS 3534 CHI NGUYEN THI HUE

200,000

30/10/2019

Sender: 79302001. DD: 301019. SHGD: 10003643. BO: HOANG VIET PHUONG. (CKRMNO: 030219103085943) MS 3 534 NGUYEN THI NGOC HAN (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

97,808

30/10/2019

Sender: 79307005. DD: 301019. SHGD: 10013325. BO: DOAN THI DAO. IB3534 CHAU NGUYEN HOANG NGOC HAN

100,000

30/10/2019

Sender: 79302001. DD: 301019. SHGD: 10005550. BO: CHU THI THUY. (CKRMNO: 035219103089148) UH MS3535 CHUC BA BINH AN (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

100,000

31/10/2019

Sender: 01309001. DD: 311019. SHGD: 10001733. BO: LE THI KIM QUY. MS 3535 200K MS 3515 3521 3522 1 00K

500,000

31/10/2019

MBVCB265679432. Bao Khuyen Hoc Va Dan Tri. CT tu 0851000028404 LUONG THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

100,000

31/10/2019

MBVCB265934353. ung ho Ma so 2990 (4 chi em thuong) tan thuong,   tan loc, loc ha, ha tinh. CT tu 0181003390455 DO THI NGOC DIEP toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

200,000

31/10/2019

MBVCB265980343. chuyen cho MS 3538. CT tu 0511003900988 DO KIM THAI toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

400,000

31/10/2019

MBVCB266044141. Phuc my tho ung ho. CT tu 0671004108245 TU MINH TRI toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

1,000,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190290532001. DANG PHI SON. Ma so 3537:   Hau Thi Sua, thon Ngai Thau Thuong, xa Ngai Thau, huyen Bat Xat, tinh Lao Cai. Dt:   0834367134 (so cua Sung A Dua con trai chi Sua)

200,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190684682001. LE CAO CUONG. Ma so 3535

100,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190458298002. LE CAO CUONG. Ma so 3534

100,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190603114001. HO THI HIEN. Gui ba Bui Thi Do. Ma so 2990

500,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190583591002. DUONG THI THAO. Tinh,   Hoa, Thao ung ho Ma so 3538: Chi Pham Thi Van (me be Ngoc Linh) 300K

300,000

31/10/2019

195378. 311019. 150229. UH MS 2990

400,000

31/10/2019

950025. 311019. 155619. Quynh Nhu gui moi ms 300k (ms3534 3514 3533 3538 3517) 200k ms 3537

1,700,000

31/10/2019

150293. 311019. 073101. GIUP MA SO 3534, 3536, 3537 MOI MS: 200000 311019 07: 32: 15

600,000

31/10/2019

Sender: 79357001. DD: 311019. SHGD: 10000059. BO: THAI THUY THAO TIEN. THAI THUY THAO TIEN CT UNG HO MS 3534(100K), 3535(100K), 3536 (100K)

300,000

31/10/2019

Sender: 01310005. DD: 311019. SHGD: 10007526. BO: NGO THI THANH HA. UNG HO T10

5,000,000

31/10/2019

Sender: 79302001. DD: 311019. SHGD: 10004223. BO: TRAN   THI SONG HA. (CKRMNO:   030219103186121)UNG HO MA SO 3538 CHI PHAM THI VAN (ME BE NGOC LINH).   DIEN THOAI 0978 946 309. DIA CHI THON DONG XUAN, XA TAM GIANG, HUYEN NUI THANH, TINH QUANG NAM.   (N

1,000,000

31/10/2019

Sender: 79357001. DD: 311019. SHGD: 10001050. BO: NGUYEN THI ANH HANG. HO TRO MA SO 3538: CHI PHAM   THI VAN (ME BE NGOC LINH)

300,000

1/11/2019

Ref: P0110096701{ } Ref: P0110096701{ }SMH. OW1911018208748, MS 3540 chi Truong Thi My Thi ep   gui chi Ng Thi Thu Thuy DVC: PHAM DINH CUONG

500,000

1/11/2019

Sender: 79302001. DD: 011119. SHGD: 10000038. BO: NGUYEN BAO TRAM. (CKRMNO: 030219103186172)ATK UN G HO MA SO 3535 CHI TRAN THI THI (NHH: VIETCOMBANK THANG LONG )

100,000

1/11/2019

Sender: 79302001. DD: 011119. SHGD: 10001267. BO: NGUYEN BAO TRAM. (CKRMNO: 030219103186173)ATK UN G HO MA SO 3522 EM HA VAN CUONG (NHH: VIETCOMBANK THANG LONG )

100,000

1/11/2019

Sender: 79302001. DD: 011119. SHGD: 10000631. BO: NGUYEN BAO TRAM. (CKRMNO: 030219103186170)ATK UN G HO MA SO 3538 CHI PHAM THI VAN (ME BE NGOC LINH) (NHH: VIETCOMBANK THANG LONG )

100,000

1/11/2019

Sender: 01310001. DD: 011119. SHGD: 10005307. BO: HO DUY QUOC. UNG HO MA SO 3540 CHI TRUONG THI MY THIEP DT 0986105102

100,000

1/11/2019

MBVCB266712626. ms 3540 ung ho gia dinh co giao Nguyen Thi Thu Thuy. CT tu 0081001140615 NGUYEN HOANG ANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266159864. Chu Thi Nhung ung ho MS 3538. CT tu 0611001777689 CHU THI NHUNG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266182162. UNG HO MS 3540. CT tu 0281000531940 DOAN VAN TRIEN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266339306. Ung ho: Ma So 2990. Ba Bui Thi Do (Ba noi cua 4 chi em Thuong, Thon Tan Thuong, Xa Tan Loc,   Huyen Loc Ha, Tinh Ha Tinh . CT tu 0691000431196 DUONG VAN NGHI toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

200,000

1/11/2019

PHAM THI HANG CT GIUP DO CHO GD BA BUI THI DO THON TAN THUONG TAN LOC HA TINH GD TIEN MAT

200,000

1/11/2019

MBVCB. 6725208. ma 3540 nguyen thi thu thuy. CT tu nhan toi 0451001944487 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190181230001. LE NGO QUYNH MINH. Ung ho 02 ma so, moi ma so 100. 000 dong : ma so 3539 va 3540

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190405616001. VO THI THANH HUYEN. Ung ho muc Hoan canh tren bao Dan Tri. Cac ma so 3535, 3537, 3538, 3540. Moi ma so 500. 000 dong

2,000,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190700996004. PHAM THI MAI. Ung ho hoan canh MS 3517   ong Nguyen Thanh Hien

1,000,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190837086001. NGUYEN NGOC SON. Giup chi Hau Thi Sua, ma so 3537,   Bat Xat, Lao Cai

500,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190494543001. HUYNH MY PHUNG. Gui em Thuy     MS3540   thanh kinh phan uu

300,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190523625002. VUONG THI THOA. Ma so 2990,   ung ho 4 chau be Thuong

300,000

1/11/2019

489648. 011119. 085708. Tam long thanh

100,000

1/11/2019

507895. 011119. 104422. UHMS 3540 Truong Thi My Thiep Truong Mam Non thi tran Tay Son Huyen Huong Son tinh Ha Tinh

100,000

1/11/2019

927810. 011119. 112056. Ma so 3539

1,000,000

1/11/2019

927873. 011119. 112248. Ma so 3538 Chi Pham Thi Van (me be Ngoc Linh) Dien thoai 0978 946 309 Dia chi thon Dong Xuan, xa Ta

1,000,000

1/11/2019

927983. 011119. 112424. Ma so 3537 Hau Thi Sua, thon Ngai Thau Thuong, xa Ngai Thau, huyen Bat Xat, tinh Lao Cai. Dt 083436

1,000,000

1/11/2019

928036. 011119. 112551. Ma so 3536 Chi Nguyen Thi Hoa.   Dia chi Khu vuc Binh Thuong A,   phuong Long Tuyen, quan Binh Thuy, TP

1,000,000

1/11/2019

329644. 011119. 120549. ung ho MS 3540

200,000

1/11/2019

397443. 011119. 122822. GIUP MS 3538 011119 12: 28: 21

500,000

1/11/2019

786031. 011119. 133719. Chuyen tien den Ngan hang khac

50,000

1/11/2019

935582. 011119. 143847. Ma so 3540 Chi Truong Thi My Thiep (co giao dong nghiep cua co Nguyen Thi Thu Thuy), truong mam non

500,000

1/11/2019

915457. 011119. 173506. ung ho Ms3540

300,000

1/11/2019

844574. 011119. 201248. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451001944487   BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI FT19306350344302

100,000

1/11/2019

284189. 011119. 205617. Chuyen tien ung ho quy

100,000

1/11/2019

495623. 011119. 212206. 2990: BUI THI DO 011119 21: 23: 24

1,000,000

1/11/2019

868913. 011119. 214243. Ck quy nhan ai FT19306795842557

100,000

1/11/2019

053446. 011119. 223725. Ung ho ma so 3538 c Van

200,000

1/11/2019

IBPS SE: 01309001. DD: 011119. SH: 10002302. BO: CHU LE THUY TRAM. MA SO 3534 3527 3517 3516 3507 200K

1,000,000

1/11/2019

Sender: 01313007. DD: 011119. SHGD: 10000432. BO: DANG VAN TINH. DANG VAN TINH NH BAC AUNG HO BA B UI THI DO MA SO 2990

500,000

2/11/2019

MBVCB267016410. Giup ms 3541 3531: 100K. CT tu 0091000043461 CHAU NGOC DUC toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

1,100,000

2/11/2019

MBVCB267042323. ung ho ma so 3541 chi Tran Thi Phuong. CT tu 0021001015335 VU THI THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

2,000,000

2/11/2019

MBVCB267101724. ung ho gd MS 2990 bai dang ngay 7 7 2018. CT tu 0391000982807 HUYNH THAI THI HAI AU toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

500,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190327990001. BUI TRUNG NHUT. Ung ho ma so 3541, Ung ho Chau Thuy Trang , Con Chi Tran Thi Phuong , Trieu son,   Thanh Hoa.

300,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190890007001. PHAN THANH TRUC. Ma so 3517: ong Nguyen Thanh Hien (ung ho be Thao)

200,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190066873001. NGUYEN THI HONG. Ma so 2619: Benh nhan Nguyen Chien Tuyen

200,000

2/11/2019

887251. 011119. 235558. Ck ung ho FT19306795567797

100,000

2/11/2019

423021. 021119. 111334. ung ho quy khuyen hoc ngay 2 thang11

100,000

2/11/2019

960691. 021119. 113205. Ma so 3541 Chi Tran Thi Phuong   Dia chi Thon 3, xa Tho Tan, huyen Trieu Son, tinh Thanh Hoa So DT 0

1,000,000

2/11/2019

566059. 021119. 182310. Ung ho gd chi Vinh

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank mới từ ngày 27/10 đến 2/11/2019

 

27/10/2019

FTF_CN: 9704366808101836015. FrAcc: 0221000008157. ToAcc: 0451000476889

200,000

27/10/2019

MBVCB263090473. Ma So 3529: anh Hoang Van Tin (Nghe An). CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

27/10/2019

MBVCB. 263091218. gd anh hoang van tuong bi tai nan giao thong. CT tu hoang van tin toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

27/10/2019

MBVCB263091812. Ma So 3528: Ly A Tong (Yen Bai). CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

27/10/2019

MBVCB263101127. ung ho ms 3529. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

27/10/2019

MBVCB263105685. giup do be Thao Quang Binh bi benh .   Mong chau mau khoe. CT tu 0541000182342 DO QUANG KHAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

27/10/2019

MBVCB263108471. chuc e nhanh khoi!. CT tu 0161000289358 TRUONG THI THANH TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

27/10/2019

MBVCB263112752. ung ho ms 3517 chau thao. CT tu 0011004210506 LE THI DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

27/10/2019

MBVCB. 263113062. Ma so 3526: Anh Le Duc Loc. CT tu dao viet dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

27/10/2019

MBVCB. 263115080. 3517. CT tu nguyen vi an toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

27/10/2019

MBVCB263140260. Ms 3517. CT tu 0531000267372 HOANG THI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

27/10/2019

MBVCB263146079. ung ho ma 3531. CT tu 0551000320369 PHAM QUOC THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

27/10/2019

MBVCB263156788. Gia dinh chi Pham Thi Hue thon Thang Loi 3 ,   Ia Sol , Phu Thien , Gia Lai. CT tu 0591000250990 NGUYEN VAN GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

27/10/2019

MBVCB263169752. UNG HO MA SO 3531 GIA DINH CHI PHAM THI HUE. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

27/10/2019

MBVCB263188343. ung ho chi Pham Thi Hue, Thang Loi 3, Ia Sol,   Phu Thien, Gia Lai. CT tu 0071000815629 LUONG KIM LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

27/10/2019

MBVCB263189383. ung ho pham thi hue thon thang loi 3, xa ia sol , phu thien, gia lai . ms 3531. CT tu 0451000348875 NGUYEN PHUONG NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

27/10/2019

MBVCB263194350. ung ho ong NguyenThanh Hien va be Thanh Thao,   Quang Binh, Ms 3517. CT tu 0071002237586 HO BOI THI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

27/10/2019

MBVCB263199579. ung ho ma so 3571. CT tu 0931004215034 NGUYEN PHUONG THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

27/10/2019

MBVCB. 263204175. 1 me nuoi 4 con . CT tu Pham Thi Hue toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

27/10/2019

MBVCB. 263208818. Chong chet nuoi 4 con nho. CT tu Ma so 3531:   Gia dinh Chi Pham Thi Hue toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

27/10/2019

MBVCB. 263214940. ung ho ma so 3531, chuc gia dinh binh an. CT tu Hieupcvcb toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

27/10/2019

MBVCB263217332. Le Minh Phung tai tro Ma so 3531: Gia dinh Chi Pham Thi Hue. CT tu 0071001273815 LE MINH PHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

27/10/2019

MBVCB263222040. pham thi hue. CT tu 0831000068540 VU VAN DIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

27/10/2019

MBVCB263258618. ms 3531, gia dinh chi Pham Thi Hue. CT tu 0011004004072 NGUYEN MANH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

27/10/2019

MBVCB263266332. chuc be Thao nhanh khoe. CT tu 0541000282169 NGUYEN NGOC MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

27/10/2019

MBVCB263292234. Nguyen Thanh Dung ung ho gia dinh chi Pham Thi Hue, (huyen Phu Thien, Gia lai);   ma so 3531. CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

27/10/2019

MBVCB263298664. ung ho Chi: Pham Thi Hue (Gia Lai) ma so 3531. CT tu 0181003558088 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

27/10/2019

MBVCB263306904. UngHo MS 3531 chi Pham Thi Hue. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

27/10/2019

MBVCB263314765. MONG CHAU BE SE SOM KHOI BENH. CT tu 0721000627863 LE THI HONG HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

27/10/2019

MBVCB263330160. MA SO 3531 gia dinh chi PHAM THI HUE. CT tu 0111000618625 TRAN CHI NHAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

27/10/2019

MBVCB263331827. ung ho be Thanh Thao chau noi Ong Nguyen Thanh Hien. CT tu 0451000259249 DAO THI THUY HOAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

27/10/2019

MBVCB. 263338981. Ung ho hoan canh ma so 3531. CT tu Duong Huu Thanh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

27/10/2019

MBVCB. 263414560. mot minh nuoi 4 con nho. CT tu pham thi hue toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

27/10/2019

MBVCB263421996. Ung ho Ma so 3531: Gia dinh Chi Pham Thi Hue. Dia chi: Thon Thang Loi 3, xa Ia Sol,   huyen Phu Thien, tinh Gia Lai. CT tu 0031000333873 NGUYEN TRONG HOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

27/10/2019

MBVCB. 263424672. ma so 3531, chi Pham Thi Hue . CT tu Pham Hai Dang toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

27/10/2019

MBVCB263447230. Ma so 3531: Gia dinh Chi Pham Thi Hue. CT tu 0341000146067 BUI VAN THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

27/10/2019

MBVCB263459244. ung ho me con chi hue gia lai. CT tu 0611001981027 PHAM VAN CONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

700,000

27/10/2019

MBVCB263461792. Giup do chi Pham Thi Hue Gia Lai. CT tu 0011001028347 NGUYEN DUC LOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

27/10/2019

MBVCB263468327. giup do ong chau bi ung thu. CT tu 0771000568613 NGUYEN VAN HOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

27/10/2019

MBVCB263486438. giup do chau Thao ong Nguyen Thanh Hien ma so 3517. CT tu 0501000213438 TA THI ANH NGUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

27/10/2019

MBVCB263504279. ung ho ma so 3531. CT tu 0341006993536 TRAN VAN AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

27/10/2019

MBVCB263504568. Ung ho be Thao - Ong Nguyen Thanh Hien. CT tu 0011003130258 PHAN THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

27/10/2019

MBVCB. 263504832. ntv. CT tu ntv toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

150,000

27/10/2019

IBVCB. 2610190802409001. Anh Huynh Van Tin MS 3529 Xa quynh thanh quynh luu nghe an Anh Huynh Van Tin MS3529

200,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190711501002. phan ngoc hung Giup ma so: 3530

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190278073003. phan ngoc hung Giup ma so: 3531

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710191020961001. Ma so 3531: Gia dinh Chi Pham Thi Hue Thon Thang Loi 3, xa Ia Sol, huyen Phu Thien, Tinh Dau don

60,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190717525001. PHAM THIEN HOA. ung ho Ma so 3531: Gia dinh Chi Pham Thi Hue

200,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190291151001. LE HUY. Kieu bao tai Phap ung ho truong hop ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien

3,000,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190514783001. Dong gop xay dung cau DAN TRI   - Ma so 3530

1,000,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190597731003. Hoang Van Tin (em trai anh Tuong) -   xom 8 - xa   Quynh Thanh - huyen Quynh Luu -   tinh Nghe An   - Ma so 3529

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190652307005. Mai am Hong Quang   - to 10 -   thon Phuong Tan - xa   Tan Hoa - thi xa Phu My -   tinh Ba Ria - Vung Tau     - Ma so 3527

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190550875006. Mai am Hong Quang   - to 10 -   thon Phuong Tan - xa   Tan Hoa - thi xa Phu My -   tinh Ba Ria - Vung Tau     - Ma so 3527

900,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190883011007. Phan Thi Nga - thon Xuan Tay - xa Phu Tho - huyen   Que Son - tinh Quang Nam (chi gai anh Phan Van Hoa ) - Ma so 3525

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190868183008. Nguyen Thi An - khu 4   - xa Dong Luong -   huyen Cam Khe -   tinh Phu Tho - Ma so 3524

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190925095009. Cao Thi Mai - thon Ngoc Da - xa Tho Dan - huyen   Trieu Son - tinh Thanh Hoa   -   Ma so 3523

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190857087010. Ha Van Cuong - thon Phu Thu - xa Lai Thuong -   huyen Thach That - Ha Noi   -   Ma so 3522

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190621951011. Nguyen Danh Hop   - thon Dan Khe - xa Son Da - huyen Ba Vi   - thanh pho Ha Noi - Ma so 3521

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710191027707012. Bui Thi Tam - xom 8   - Hong Ky - xa Nghia Phuc -   huyen Tan Ky -   tinh Nghe An   - Ma so 3520

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190329467013. Ly Thi Hoa - thon 14   - xa Cu Kbang -   huyen Ea Sup   - tinh Dak Lak   -   Ma so 3519

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190313611014. Truong Thi Hai   - thon Vinh Ninh - xa Dao Tru -   huyen Tam Dao -   tinh Vinh Phuc - Ma so 3518

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190620075001. Bui Phuong Thanh Hai Duong MS 3531 Pham Thi Hue

200,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190939147015. Nguyen Chi Nguyen   - ap Thanh Hung 1 - xa Vinh Hung - huyen Vinh Loi -   tinh Bac Lieu   - Ma so 3515

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190263293016. Tran Thi Phe - sinh nam 1990 -   thon Hoi Cu - xa   Hoa Tan Tay - huyen Tay Hoa -   tinh Phu Yen   - Ma so 3513

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190089197001. Gia dinh Chi Pham Thi Hue Thon Thang Loi 3, X. Ia Sol,   H. Phu Thien, T. Gia Lai Gia dinh kho khan: chong mat vo nuoi 4 con nho

1,000,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190976065017. Tran Thi Bich Van - phong hoi suc cap cuu -   benh vien da khoa tinh Dak Nong   - Ma so 3512

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190783009019. Phuong Thi Huong   - khu 1 -   thon Chu Chang - xa   Minh Chau - huyen Ba Vi   -   Ma so 3511

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710191022849001. nguyen do bao nam 154 NGUYEN VAN CU, LE LOI,   BAC GIANG Ma so 3528: Ly A Tong

500,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190391541020. Le Thi Thu Thao To 20   - khu Cao Dai -   phuong Minh Vuong - thanh pho Viet Tri - tinh Phu Tho   - Ma so 3503

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190843861021. Le Thi Yen - sinh nam 1954 -   thon Hong Tien - xa   Gia Hanh - huyen Can Loc -   tinh Ha Tinh   - Ma so 3496

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190325797022. Trinh Thi Hong   - thon Long Linh Ngoai - xa Tho Truong -   huyen Tho Xuan - tinh Thanh Hoa   -   Ma so 3493

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190669621023. Nguyen Thi Thuy   - xom Trong Ha - xa Cao Thuong - huyen Tan Yen -   tinh Bac Giang   - Ma so 3488

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190926621024. Tran Hong Be (vo anh Hoang Tuan) - ap 3 -   xa Hoa My -   huyen Phung Hiep - tinh Hau Giang   -   Ma so 3485

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190360433025. Le Duc Giang - thon 1   - xa Tho The -   huyen Trieu Son -   tinh Thanh Hoa   - Ma so 3483

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190346761026. Le Van Minh - ap Cai Tram A2 - xa Long Thanh -   huyen Vinh Loi -   tinh Bac Lieu   - Ma so 3482

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190459553027. Nguyen Van Tue   - Lop 11A2 -   truong THPT Ly Thuong Kiet -   huyen Viet Yen - tinh Bac Giang - Ma so 3481

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190122273028. Uy Ban Nhan Dan xa Dak To Ver -   huyen Chu Pah -   tinh Gia Lai   -   Ma so 3479

1,000,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190499685030. Pham Van Nha - Ngo 79   - duong Hoang Van Thu -     phuong Phan Dinh Phung - thanh pho Nam Dinh   -   Ma so 3477

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190165993034. Ung ho qui xay cau   Dan Tri   - Ma so 3471

1,000,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190688769035. Phan Duy Hai - thon Tan Ha   - xa Vo Liet -   huyen Thanh Chuong -   tinh Nghe An   - Ma so 3470

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190060617036. Dong gop xay dung cau   Dan Tri   - Ma so 3468

1,000,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190332277037. Vu Van Dung - khu 16   - chien khu Van Thang -   xa Dong Luong -   huyen Cam Khe - tinh Phu Tho   -   Ma so 3466

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190616501038. Tran Van Tam - sinh nam 1968 -   thon Hoa Thach -   xa An Cu   - huyen Tuy An -   tinh Phu Yen   - Ma so 3465

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710191037753001. NGUYEN HONG QUANG LANG HA,   DONG DA, HA NOI Ma so 3531, chi Pham Thi Hue, Phu Thien,   Gia Lai

200,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190723847001. TRUONG HONG LIEN. Ung ho ong dang nuoi chau bi ung thu

300,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190278247002. NGUYEN THI THU HUONG. CK giup gd chi Pham Thi Hue ma so 3531

300,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190377495002. DANG THANH TUYEN. Ung ho be thao benh hiem ngheo

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190388273039. Pham Van Teo (chong benh nhan Phung) -   duong Pham Ngu Lao - thi tran Phan Ri Cua -   huyen Tuy Phong - tinh Binh Thuan - Ma so 3462

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190881177040. Uy Ban Nhan Dan xa Bac Ly   - huyen Ky Son -   tinh Nghe An - Ma so 3460

1,000,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190525337041. Phung Xuan Hoang   - thon An Du Nam 3 - xa Vinh Tan - huyen Vinh Linh -   tinh Quang Tri   - Ma so 3459

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190718729042. Nguyen Thi Hai   - to 19 -   phuong Hoa Hai - quan Ngu Hanh Son -   thanh pho Da Nang   - Ma so 3452

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190035437043. Mai Thi Liem - 43 tuoi   - thon Song Ba - xa Chu Rcam -   huyen Krong Pa - tinh Gia Lai   -   Ma so 3447

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190802309044. Pham Thi Lan - thue tro tai K78/H30/18 - Le Thanh Nghi -   phuong Hoa Cuong Bac - quan Hai Chau - TP Da Nang - Ma so 3442

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190059109045. Tran Xuan Soan   - xom 4 - xa Dien Hung - huyen Dien Chau -   tinh Nghe An   - Ma so 3441

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190630509046. Nguyen Thi Hue   - chi ruot anh Nguyen Minh -   thon 1 - xa Nghia Dong -   thanh pho Quang Ngai   - Ma so 3438

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190990144047. Nguyen Van Loi   - chi Lam Thi Vinh -   xom Thach Son   - xa Dong Van   - huyen Thanh Chuong -   tinh Nghe An   - Ma so 3434

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190000832048. Dinh Huu Nghia   - tieu khu 8 -   thi tran Quy Dat -   huyen Minh Hoa -   tinh Quang Binh   - Ma so 3433

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190169880049. Vo Dinh Luong 80 tuoi - vo Huynh Thi Hoang 77 tuoi -   xom Bac Thuong - thon Hoa Dong - xa Cat Tan - huyen Phu Cat -   tinh Binh Dinh - Ma so 3432

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190795352050. Le Thanh Viet - ap Nam Thanh - xa Vinh Hung -   huyen Vinh Loi -   tinh Bac Lieu   - Ma so 3431

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190773340051. Y Bion E Ban - bon Dak Krai - xa Dak Gan - huyen   Dak Mil - tinh Dak Nong   -   Ma so 3426

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190388164052. Le Thi Hien (chi gai anh Luong) -   thon 9 - xa Tho   Ngoc - huyen Trieu Son -   tinh Thanh Hoa   - Ma so 3425

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190549996053. Tran Thi My Hanh (sinh nam 1976) -   thon Phong Nien - xa Hoa Thang -   huyen Phu Hoa - tinh Phu Yen   -   Ma so 3424

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190988348054. Luu Cong Hung - thon 4   - xa Binh Loc -   huyen Loc Ha -   tinh Ha Tinh   - Ma so 3416

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190676904055. Luu Van Tien - thon Doi Chua - xa Ngoc Van - huyen Tan Yen -   tinh Bac Giang   - Ma so 3413

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710191005136056. Nguyen Thi Hien   - thon Kim Tan - xa Tan Loc -   huyen Loc Ha -   tinh Ha Tinh   - Ma so 3412

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190776584057. Nguyen Thanh Cong (40 tuoi)   - Nguyen Thi Phuong ( 36 tuoi) - to 9   - ap Hoa Binh - xa Long Thang - huyen Lai Vung -   tinh Dong Thap - Ma so 3407

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190013028058. Gia dinh cac ngu dan tu nan xa Phuong Diem -   huyen Thuan Nam - tinh Ninh Thuan   -   Ma so 3405

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190631972059. Nguyen Thi Hien   - xom 11 - xa Thanh Long - huyen   Thanh Chuong - tinh Nghe An   -   Ma so 3403

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190273124060. Tran Thi Thu Thuong   - nha so 7 -   khu lien ke Dong Tra - to 68A -   phuong Hoa Hai - quan Ngu Hanh Son - Da Nang -   Ma so 3400

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190098644061. Do Thi Nhat - xom Truong Son - xa Ngoc Luong -   huyen Yen Thuy -   tinh Hoa Binh -   -   Ma so 3399

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190921300062. Nguyen Thi Thao (vo anh Thien) -   xom 6 - xa Yen   Hung - huyen Y Yen   - tinh Nam Dinh   -   Ma so 3393

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190838656063. Le Thi Thu (sinh nam 1961)   - to dan pho so 3 -   phuong Song Tri - thi xa Ky Anh -   tinh Ha Tinh - Ma so 3391

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190299304064. Doan Thi Thiem   - doi 3 -   thon My Son - xa Ngu Lao     - huyen Thuy Nguyen -   thanh pho Hai Phong   - Ma so 3390

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190447644065. Dao Thi Hai Ly   - so nha 72 -   duong Tran Thi Huong   - phuong Bac Ha -   thanh pho Ha Tinh   - Ma so 3389

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190057108066. Le Xuoc - thon Tra Loc - xa Hai Xuan - huyen Hai   Lang - tinh Quang Tri - Ma so 3384

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190126276067. Nguyen Thi Huong   - thon Song Ba - xa Chu Rcam -   huyen Krong Pa -   tinh Gia Lai   - Ma so 3383

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190749716069. Pham Thi Huyen   - thon 3 -   thi tran Dak Rve - huyen Kon Ray -   tinh Kon Tum -   Ma so 3378

100,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190547694001. Luu Chi Anh 7. 150 truong chinh,   hnoi Ma so 3531:

300,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190848930001. Truong Thi Hong Lien Quan 1 Ms 3552 em Ha Van Cuong

500,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190008582003. Truong Thi Hong Lien Quan 1 Ms 3507 chi Ngo Thi Hong Nhung

500,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190797570004. Truong Thi Hong Lien Quan 1 Ms 3505 cu Tran Thi Rut

500,000

27/10/2019

IBVCB. 2710190315952001. PHAM THI HUE. be Thao tri ung thu

500,000

27/10/2019

113530. 261019. 220823. Ung ho MS 3529 va 3530 FT19301725002104

200,000

27/10/2019

114454. 261019. 221505. UH 3517 FT19301843210349

200,000

27/10/2019

905706. 261019. 223808. Ma so 3517 cau mong Thanh Thao duoc khoe manh binh an con nhe

200,000

27/10/2019

599868. 261019. 230149. TANG MA SO 3519 EM HOA - 261019 - 23: 01: 46

2,000,000

27/10/2019

121769. 261019. 232407. Ung ho truong hop 3517 FT19301725282464

500,000

27/10/2019

831307. 261019. 233643. Ung ho Tam long nhan ai MS 3517

300,000

27/10/2019

635044. 271019. 012850. IBFT Ung ho be Thao MS3517 Chuc be mau k

500,000

27/10/2019

222129. 271019. 071949. Ms 3517 Ong Nguyen Thanh Hien

300,000

27/10/2019

134885. 271019. 073509. Ung ho ma so 3517 Ong Nguyen Thanh Hien FT19301447279844

200,000

27/10/2019

607385. 271019. 074216. UNG HO CHAU BE BA TUOI BI UNG THU.   MONG CHAU DUOC MANH KHOE. - 271019 - 07: 43: 23

200,000

27/10/2019

576995. 271019. 074800. ung ho ms 3517 chuc con mau khoe

400,000

27/10/2019

124209. 271019. 081015. Giup be NGUYEN THI THANH THAO 33thang tuoi

200,000

27/10/2019

138926. 271019. 081813. Ung ho ong Nguyen Thanh Hien.   MS 3517 FT19301054979870

100,000

27/10/2019

143373. 271019. 085019. 3531 pham thi hue FT19301060664126

50,000

27/10/2019

597417. 271019. 085255. Ung ho gia dinh chi Pham Thi Hue

450,000

27/10/2019

510306. 271019. 090036. Vietcombank 0451000476889 CAI VAN HAU chuyen khoan cho ma so 3531, gia dinh Pham Thi Hue, thon than

300,000

27/10/2019

782417. 271019. 102147. Ung ho ma so 3531, 3529, 3528,   3525

800,000

27/10/2019

272358. 271019. 104355. Ung ho be Thao Ms 3517

500,000

27/10/2019

946993. 271019. 105255. LT6 DH TC QTKD ung ho Chi pham thi hue ma so 3531

500,000

27/10/2019

947504. 271019. 105822. LT6 DH TC QTKD ung ho anh Hoang Van Tin ma so 3529

500,000

27/10/2019

783077. 271019. 110530. Ung ho ma so 3531 gia dinh chi Pham Thi Hue

50,000

27/10/2019

622542. 271019. 110528. DANG TRI - NGOC HANG   - DANG THINH . GIA DINH CHI PHAM THI HUE - 271019 - 11: 06: 36

1,000,000

27/10/2019

172582. 271019. 112241. Nguyen thanh ha - 0982986996 ung ho be thao dieu tri tai khoa nhi benh vien k3 tan trieu ha noi FT19

1,000,000

27/10/2019

183908. 271019. 122257. MAI MART PARK10 CHUYEN TIEN FT19301448249071

100,000

27/10/2019

190276. 271019. 130049. Ung ho be Thao Quang Binh.   Chuc con mau khoe FT19301930962001

100,000

27/10/2019

615609. 271019. 133633. 3530990223 Chuyen qua MoMo chau Ngo Minh Khang ung ho ms 3521

200,000

27/10/2019

196392. 271019. 133754. Ung ho gia dunh chi hue ms 3531 FT19301999801154

100,000

27/10/2019

288294. 271019. 135937. 35177 - trang pham ung ho

100,000

27/10/2019

635909. 271019. 140158. HO TRO CHI PHAM THI HUE - 271019 - 14: 01: 56

100,000

27/10/2019

638237. 271019. 143650. TRAN CANH MY PHUOC BEN CAT BD GIUP MS 3531 PHAM THI HUE - 271019 - 14: 36: 48

500,000

27/10/2019

881593. 271019. 145121. Giup ma so 3525 anh Hoa FT19301448807036

100,000

27/10/2019

521490. 271019. 144554. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Ung ho chi Hue

500,000

27/10/2019

871918. 271019. 145248. Giup anh Loc ma so 3526 FT19301841768604

120,000

27/10/2019

891508. 271019. 145428. Giup ma so 3524 chi An FT19301066019354

100,000

27/10/2019

871920. 271019. 145650. Giup ma so 3529 anh Tuong FT19301582083496

100,000

27/10/2019

353195. 271019. 150419. Be Duy Khuong va Khanh My ung ho ma so 3517 Ong Nguyen Thanh Hien Be Thao

300,000

27/10/2019

217978. 271019. 153021. Ung ho chau Thao co ong la Nguyen thanh HienMS 3517 FT19301958679587

1,000,000

27/10/2019

828834. 271019. 153456. HO THI TUYET DUNG CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho MA So 3529

400,000

27/10/2019

946954. 271019. 154750. Vietcombank 0451000476889 ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien

500,000

27/10/2019

947023. 271019. 154945. Vietcombank 0451000476889 ma so 3522 em Ha Van Cuong

500,000

27/10/2019

226626. 271019. 160802. Ms 3531 gia dinh chi Pham Thi Hue FT19301058431807

100,000

27/10/2019

226893. 271019. 160910. Ms 3525 chi Phan Thi Nga FT19301434078890

100,000

27/10/2019

937375. 271019. 162114. ung ho gia dinh chi pham thi hue thon thang loi 3 xa la sol huyen phu thien tinh gia lai

1,000,000

27/10/2019

399980. 271019. 164612. ung ho gia dinh chi pham thi hue ma so 3531

100,000

27/10/2019

296581. 271019. 164940. ms : 3517 . ong nguyen thanh hien

100,000

27/10/2019

354747. 271019. 165632. Tran Cong Thuan ung ho gd chi Pham Thi Hue Gia Lai

500,000

27/10/2019

655133. 271019. 184124. IBFT ung ho ma so 3531

100,000

27/10/2019

983592. 271019. 190052. Ung ho be Thao. Chuc con som khoe manh.

500,000

27/10/2019

505090. 271019. 210541. Gop cho ong chau thao nguyen thanh hien

300,000

27/10/2019

995578. 271019. 212920. MS 3517 ung ho ong Nguyen Thanh Hien

200,000

27/10/2019

299816. 271019. 213154. chuc con mau khoe FT19301650539952

200,000

27/10/2019

669936. 271019. 215134. ung ho ma so 3528 Ly A Tong

300,000

28/10/2019

HUYNH EN; BL; NOP TIEN CHO MA SO 3517; GD TIEN MAT

200,000

28/10/2019

/Ref: P1392425{//}/Ref: P1392425{//}ms 3529 dai uy jewelry DVC: NGO CAO DAI

200,000

28/10/2019

IBPS/SE: 01310005. DD: 281019. SH: 10009437. BO: LY QUANG THANH. MS 3529

200,000

28/10/2019

Sender: 79305001. DD: 281019. SHGD: 10001536. BO: TA QUANG TUE. UNG HO MA 3529 HOANG VAN TUONG

500,000

28/10/2019

Sender: 01310012. DD: 281019. SHGD: 10008669. BO: NGUYEN THI HONG. GIUP DO EM CHANG THI MAO

100,000

28/10/2019

Sender: 01310005. DD: 281019. SHGD: 10007656. BO: TRAN THANH. GUI CHO MA SO 3529 ANH HOANG VAN TIN

500,000

28/10/2019

Sender: 01310001. DD: 281019. SHGD: 10004052. BO: NGUYEN THANH NGHIA. CHUYEN CHO ANH HOANG VAN TIN MA SO 3529

100,000

28/10/2019

Sender: 01310001. DD: 281019. SHGD: 10009105. BO: NGUYEN THI DAN THANH. MA SO 3517, ONG HIEN BE TH AO

500,000

28/10/2019

Sender: 79310001. DD: 281019. SHGD: 10013002. BO: NGUYEN THI CHI. MA SO 3531

100,000

28/10/2019

Sender: 01310001. DD: 281019. SHGD: 10009933. BO: NGUYEN NGOC TUONG LINH. XIN GUI DEN MA SO 3517 O NG NGUYEN THANH HIEN

500,000

28/10/2019

Sender: 01310012. DD: 281019. SHGD: 10013225. BO: NGUYEN ANH TUAN. MA SO 3532. HA VAN SANG, CAM KH E PHU THO

100,000

28/10/2019

Sender: 79310001. DD: 281019. SHGD: 10014960. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MS   3532

100,000

28/10/2019

Sender: 01310005. DD: 281019. SHGD: 10000355. BO: BUI THI TO HAI. UNG HO MA SO 3528 LY A TONG

300,000

28/10/2019

Sender: 01310005. DD: 281019. SHGD: 10000724. BO: DUONG DUY HUNG. UNG HO MS 3528

500,000

28/10/2019

Sender: 48304001. DD: 281019. SHGD: 10000654. BO: TRINH ANH TUAN. TRINH ANH TUAN GIUP EM HA VAN CU ONG, MA SO 3522 TAITMCP NGOAI THUONG VN

500,000

28/10/2019

Sender: 01310005. DD: 281019. SHGD: 10003573. BO: HOANG THU HANG. UNG HO ONG NGUYEN THANH HIEN VA CHAU THAO. MA SO 3517

500,000

28/10/2019

Sender: 79310001. DD: 281019. SHGD: 10003294. BO: NGUYEN THI HA LINH. UNG HO BE THAO BO TRACH QUAN G BINH BI UNG THU TUY

200,000

28/10/2019

Sender: 01309001. DD: 281019. SHGD: 10000891. BO: PHAN THI THANH THUY. GUI THAM GIA DINH MA 3529

500,000

28/10/2019

Sender: 01310012. DD: 281019. SHGD: 10002342. BO: NGUYEN VU BICH HA. UNG HO ONG NGUYEN THANH HIEN   QUANG BINH

200,000

28/10/2019

Sender: 79310001. DD: 281019. SHGD: 10002865. BO: NGUYEN QUOC NAM. UH EM CHANG THI MAO

500,000

28/10/2019

Sender: 01310012. DD: 281019. SHGD: 10003087. BO: NGUYEN THI NGUYEN. UNG HO BE THAO MA SO 3517

200,000

28/10/2019

Sender: 01310005. DD: 281019. SHGD: 10005104. BO: VO MAU QUOC BAO. 3517 NGUYEN THANH HIEN

200,000

28/10/2019

Sender: 01310005. DD: 281019. SHGD: 10013015. BO: TRAN HUYEN TRANG. UNG HO BE THAO UNG THU TUY SON G

50,000

28/10/2019

Sender: 01310012. DD: 281019. SHGD: 10014904. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MS   3529

100,000

28/10/2019

Sender: 01310005. DD: 281019. SHGD: 10014461. BO: PHAM THI NGOC THUY. UNG HO MS 3528 LY A TONG BAN KHAO NHA XA CAO PHA HUYEN MU CANG CHAI YEN BAI

300,000

28/10/2019

Sender: 01310005. DD: 281019. SHGD: 10012903. BO: HUYNH HOANG NHAT TIEN. UNG HO BE THAO UNG THU

500,000

28/10/2019

Sender: 01310012. DD: 281019. SHGD: 10014854. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MS   3531

100,000

28/10/2019

Sender: 79310001. DD: 281019. SHGD: 10018805. BO: NGUYEN TIEN HA. UNG HO MS 3532

500,000

28/10/2019

Sender: 79604001. DD: 281019. SHGD: 10000269. BO: HOANG MINH TRUNG. MS 3522   CHARGEDETAILS OUR

500,000

28/10/2019

Sender: 01310012. DD: 281019. SHGD: 10024943. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3533 ANH LE VAN TUAN HA TI NH

50,000

28/10/2019

Sender: 79334001. DD: 281019. SHGD: 10004484. BO: BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS: 3533 .   ANH LE VA N TUAN (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

2,000,000

28/10/2019

Sender: 01310001. DD: 281019. SHGD: 10027284. BO: NGUYEN DINH SOAI. UNG HO MA SO 3533

150,000

28/10/2019

Sender: 01309001. DD: 281019. SHGD: 10004968. BO: NGO THI HONG DIEP. UNG HO MA SO 3533

50,000

28/10/2019

MBVCB263508978. Ung ho be Nguyen Thi Thanh Thao, Bo Trach, Quang Binh. CT tu 0011001274932 LE THI ANH XUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

28/10/2019

MBVCB263520000. ung ho ma so 3528 Ly A Tong. CT tu 0121000578322 HOANG THI THANH MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

28/10/2019

MBVCB. 263522900. ung ho ma so: 3531. CT tu tran trung hieu toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

28/10/2019

MBVCB263523957. ong Nguyen Thanh Hien - be Thao. CT tu 0381000500175 VO HUYNH NHON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

28/10/2019

MBVCB. 263540607. ma so 2990. CT tu bui thi do toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

28/10/2019

MBVCB. 263540677. 3528 ly a tong. CT tu tuan toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

30,000

28/10/2019

MBVCB263547210. Ung ho MS 3531 gia dinh chi Pham Thi Hue. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

28/10/2019

MBVCB263547383. Ung ho MS 3529 Anh Hoang Van Tin. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

28/10/2019

MBVCB263547559. Ung ho MS 3521 Anh Nguyen Danh Hop. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

28/10/2019

MBVCB. 263567029. ms 3532. CT tu nguyen gia huy toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

28/10/2019

MBVCB263567910. ma so 3532. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

28/10/2019

MBVCB. 263592143. ung ho Ma so 3529. CT tu Phuong Nguyen toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

28/10/2019

MBVCB. 263611314. ung ho ms 3529. CT tu Tran Thi Lan Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

28/10/2019

MBVCB263618554. ung ho ong Nguyen Thanh Hien, ma so 3517 Quang Binh, co chau la be Nguyen Thi Thanh Thao. CT tu 0281000208863 NGUYEN BAO XUAN KHOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

28/10/2019

MBVCB. 263636965. MS: 3532. CT tu Hai Ngoc Sammie toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

250,000

28/10/2019

MBVCB263639276. ung ho ma 3527. CT tu 0181000802138 VU VAN TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

28/10/2019

MBVCB. 263641509. duong thuy ung ho ma so 3532. CT tu   toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

28/10/2019

MBVCB263653588. ma so 3525. CT tu 0021002304467 NGUYEN THI THU NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

28/10/2019

MBVCB. 263656651. 3532. CT tu NGUYEN QUANG TUNG toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

28/10/2019

MBVCB263665211. ung ho be Thao bi ung thu tuy ( bao dan tri dang ngay 18/10/2019). CT tu 0231000679188 HO TIEN CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

28/10/2019

MBVCB263669779. UNG HO ONG HA VAN SANG . MA SO 3532. CT tu 0941000013447 HO TIEN MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

28/10/2019

MBVCB263678291. UngHo MS 3532 ong Ha Van Sang. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

28/10/2019

MBVCB263678651. CTY TNHH DVVT HH THIEN Y mst: 0301458812 ung ho ma so: 3522. CT tu 0071001998500 TRUONG VAN SANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

5,000,000

28/10/2019

MBVCB263689241. UH ma so 3517 be Thao - ong Hien. CT tu 0451000329758 NGUYEN THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

28/10/2019

MBVCB263695516. gui cho be Nguyen Thi Thanh Thao, 33 thang tuoi, thon my son, xa cu nam,   huyen bo trach, tinh quang binh. CT tu 1001000285914 NGUYEN THI NGOC TRAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

28/10/2019

MBVCB263695992. Vo Quoc Ha - ung ho MS 3526. CT tu 0611001920809 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

28/10/2019

MBVCB263696792. ma so 3531. CT tu 0491001590155 LE DUC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

28/10/2019

MBVCB263697756. UNG HO MA SO 3532 ONG HA VAN SANG. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

28/10/2019

MBVCB. 263703360. 2 chi em cao tuoi, nuoi nhau nha ngheo. CT tu HaVan Sang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

28/10/2019

MBVCB. 263737740. giup MS 3531, 3529 moi ma 500k. CT tu PHAM QUOC BAO toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

28/10/2019

MBVCB. 263741588. Ma so 3531: Gia dinh Chi Pham Thi Hue. CT tu Long Ha Mai An Dan toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

28/10/2019

MBVCB. 263741758. GIUP MS 3528, 3526, 3532, 3525, 3524 moi ma 200k. CT tu DO THANH KIEN toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

28/10/2019

MBVCB263743912. Chuc con Thao mau khoe. CT tu 0041000176326 VO THI THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

28/10/2019

MBVCB263751786. hien bach ung ho ms 3532 ong ha van sang. CT tu 0541000254895 TRAN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

28/10/2019

MBVCB263755210. Ung ho be Nguyen Thi Thanh Thao 33 thang tuoi,   chau Ong Nguyen Thanh Hien 3517. CT tu 0041000416923 DOAN HOANG DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

28/10/2019

MBVCB263779640. ung ho 3532 chu ha van sang phu tho. CT tu 0011004346438 NGO THI MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

28/10/2019

MBVCB. 263814211. maso 3532 - ong Ha Van Sang. CT tu thuy toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

28/10/2019

MBVCB263836600. ung ho ma so 3532 Ha Van Sang, o khu 7, xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. CT tu 0061001072182 NGO QUANG DAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

28/10/2019

MBVCB263845420. ung ho tu thien MS 3529. CT tu 0011004060558 NGUYEN ANH TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

28/10/2019

MBVCB263857518. ms 3533. CT tu 0011003624925 NGO MANH QUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

400,000

28/10/2019

MBVCB263873433. giup do ma so 3532 (ong Sang). CT tu 0021000841857 NGUYEN HUU YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

28/10/2019

MBVCB. 263879468. Ms 3532: Ong Ha Van Sang, Phu Tho. CT tu Nguyen Ngoc Thang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

28/10/2019

MBVCB263883253. BAO DIEN TU DAN TRI. CT tu 0851000029702 BUI MANH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

28/10/2019

MBVCB263887027. giup do gia dinh chi Cao Thi Mai ma so;   3523. CT tu 0831000076699 NGO VAN HOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

28/10/2019

MBVCB263892693. Ma so 3533 ung ho 2 con cua anh Le Van Tuan. CT tu 0341007094567 VU THI MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

28/10/2019

MBVCB263905594. ung ho a Tuan. Ha Tinh. ms 3533. CT tu 0041000144194 NGUYEN XUAN HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

28/10/2019

MBVCB263919935. ung ho ma so 3533 anh le van tuan. CT tu 0341006986197 TRAN TIEN TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

28/10/2019

MBVCB. 263920766. Ma so 3533. CT tu Tran Ha Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

28/10/2019

MBVCB263920904. ung ho ma so 3531_ gd chi Pham Thi Hue. CT tu 0031000253608 NGUYEN THI LAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

28/10/2019

MBVCB. 263926117. MS 3533 Gia dinh anh Le Van Tuan. CT tu Kieu Huong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

28/10/2019

MBVCB. 263928946. Ms: 3533, bo me co 2 con bai nao. CT tu Le van tuan toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

28/10/2019

MBVCB263929995. ung ho ms 3517. CT tu 0011003019314 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

28/10/2019

MBVCB. 263938856. 3533. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

28/10/2019

MBVCB263947145. ung ho ma so 3533. CT tu 0021001139507 DAO THI OANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

28/10/2019

MBVCB263983741. Ung ho 3533. CT tu 0451000475712 PHAM VAN DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

28/10/2019

MBVCB264047027. ms 3517. CT tu 0221000031485 DUONG THI LIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

28/10/2019

MBVCB264065184. ung ho ma so 3533. CT tu 0341006993536 TRAN VAN AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

28/10/2019

MBVCB264073922. 3517 -   Ung ho be Thao. CT tu 0021000361769 TRAN HOANG NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

28/10/2019

MBVCB264075503. ung ho ma so 3533. CT tu 0021000525300 DO THI KIM TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

28/10/2019

MBVCB. 264089920. 3533. CT tu nguyen thanh hung toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

28/10/2019

MBVCB264093881. ung ho ms 3533. CT tu 0021002114159 NGUYEN THI LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

28/10/2019

MBVCB264096389. 3517 Bac Hien. CT tu 0441000750131 PHAN VAN PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

28/10/2019

MBVCB264104663. ung ho gia dinh MS 3533 Anh Le Van Tuan. CT tu 0071000943330 HUA HUYNH MINH NGUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

28/10/2019

PHAM TUAN PHUONG; MA SO 3517;

1,000,000

28/10/2019

/Ref: P3059301727Y19{//}/Ref: P3059301727Y19{//}B/O: NGUYEN QUYNH ANH MA SO 3529 GIA DINH A.   HOANG VAN TU ONG DVC: NGUYEN QUYNH ANH 84384496800+ CITIBANK N. A,   HANOI BR

300,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190056350001. VAN DUC HOA. Ung ho be   Nguyen Thi Thanh Thao

100,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190568652001. DO DUY HONG. Ung ho Ma So 3531

500,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190413436001. phan ngoc hung Giup ma so: 3532

100,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190607928001. Ma so 3532: Ong Ha Van Sang khu 7, xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. Xot xa

60,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190858504001. gia dinh 2 be Thoc Gao   MS 3532

100,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190462472001. Duong Tran Son Quang Quang Ngai Mã s? 3529:   Anh Hoà ng Van Tin (em trai anh Tu?ng)

250,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190769874002. NGUYEN THI SUONG. Ma so 3531: Gia Dinh Chi Pham Thi HueDia chi: Thon Thang Loi 3, xa Ia Sol,   huyen Phu Thien, Tinh Gia Lai. SDT: 0858644670

70,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190568542003. NGUYEN THI SUONG. Ma so 3530.

100,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190021922004. NGUYEN THI SUONG. Ma so 3523: Chi Cao Thi Mai, tru tai thon Ngoc Da, xa Tho Dan,   huyen Trieu Son, tinh Thanh Hoa. -   Dien thoai lien he: 0377. 334. 659

70,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190963372001. NGUYEN THI HOANG THUY C11/24 P. THUAN GIAO - TX. THUAN AN -   BINH DUONG MS 3532

200,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190472440001. VU DUONG QUYNH. Ma so 3532:   Ong Ha Van Sang, o khu 7, xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. DT: 0368627196

200,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190415716001. Gia dinh Hung Thanh, Bi & Sunny & mooney,   ba ngoai Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi (M3525, M3523, M3522, M3526, M3527, MS3529)x100k

600,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190872492001. ong Ha Van Sang Phu Tho ma so 3532

110,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190780936001. Ha Loan Ha Dong Ha Noi Ma so 3526

100,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190365316001. LE THI DIEM HUONG. ung ho Ma so 3532: Ong Ha Van Sang, o khu 7,   xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho.

200,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190784730001. NGUYEN TIEN DUNG. Ma so 3532: Ong Ha Van Sang, o khu 7, xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho

500,000

28/10/2019

IBVCB. 2810191024534002. Do Nguyen Ngoc Thu Ky Dong,   Quan 3 Ung ho MS 3517 - Nguyen Thanh Hien

500,000

28/10/2019

IBVCB. 2810191040802001. TRAN MINH HOANG. ung ho ma so 3532 ong ha van sang

200,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190048738004. DINH TIEN THIET. Ma so 3532: Ong Ha Van Sang, o khu 7,   xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho.

50,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190925730002. PHAM VAN HOAT. ung ho Ma so 3532: Ong Ha Van Sang, o khu 7,   xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho.

100,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190919369001. NGUYEN THI MAI. Chuyen tien ung ho tu thien bao dan tri ma so 3529 Hoang Van Tin

100,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190757349001. TO THI HAI YEN. UNG HO Ma so 3532

100,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190137169001. Ma so 3532 Cty SDV Bac Ninh Ma so 3532

390,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190036733002. PHAN THI VAN ANH. Ung ho anh Ha Van Sang, ma so #3532:

500,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190432417001. Tran Hoai Nam Ngo Quyen Hoan Kiem Ha Noi Ma so 3531: Gia dinh Chi Pham Thi Hue; Gia Lai

400,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190143953002. Tran Hoai Nam Ngo Quyen Hoan Kiem Ha Noi   Ma so 3532: Ong Ha Van Sang; Phu Tho

400,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190473599001. PHAM ANH TU. Ms:   3532

500,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190355279001. NGUYEN CANH MINH. CHUYEN CHO MA SO 3517 - ONG NGUYEN THANH HIEN (0976208750)

2,000,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190512639002. NGUYEN THI THANH LOAN. Ung ho Ma So 3517: Ong Nguyen Thanh Hien. Mong be Thao som binh phuc!

200,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190036153001. Gia Dinh Minh Tri Va Binh An cung 2 ben noi ngoai 74 ngo 41 thai ha va 38 ngo 16 thai ha va phu ly Ma so 3531: Gia dinh Chi Pham Thi Hue Dia chi: Th

400,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190562681001. Ma so 3532: Ong Ha Van Sang khu 7, xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. hoan canh kho khan

100,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190105625002. MS 3531: Gia dinh Chi Pham Thi Hue Thon Thang Loi 3, xa Ia Sol, h Phu Thien, Gia Lai mo coi cha

100,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190538645001. Ha Van Sang o khu 7,   xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, Phu ThO MS 3532

50,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190003261002. Pham Thi Hue Thon Thang Loi 3, xa Ia Sol,   Phu Thien, gia lai 3531

50,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190892243003. Bao dien tu Dan tri Ngo 2 nha so 48 Giang Vo, Dong Da,   Ha Noi MS 3530 XAY CAU TUYEN QUANG

50,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190279843002. THIEU QUANG VU. ung ho ms 3532 ong HA VAN SANG

500,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190365951001. LE THI HAI YEN. MS 3517:   Ong Nguyen Thanh Hien: mong co phep nhiem mau den voi chau Thao, mong chau mau khoe manh

200,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190529057001. HUYNH TAN CUONG. Ung ho ma so: 3532 ong ha van sang, o khu 7,   xa dieu luong, huyen cam khe, tinh phu tho

100,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190897217001. NGUYEN VAN DAY. Ung ho MS 3532 ong Ha Van Sang, khu 7,   xa Dieu Luong, Cam Khe, Phu Tho

300,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190350729001. Dang Nguyet Quan 7 Ho chi Minh Giup do ma so 3532 Ha van Sang

500,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190862477002. TRAN DUC CONG. Ma so 3533

200,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190764313003. TRAN DUC CONG. Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien Dia chi: Thon My Son, xa Cu Nam,   huyen Bo Trach, tinh Quang Binh

200,000

28/10/2019

IBVCB. 2810191022219001. DONG THI VAN. Ung ho MS3533

200,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190759371002. DONG THI VAN. Ung ho MS 3531 (Pham Thi Hue)

200,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190755727004. Tran Ngoc Quy 34/4N Nguyen thi hue, hoc mon ,   hcm Ma so 3533: Dia chi: Anh Le Van Tuan, thon Hoa Bin

400,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190538823007. nguyen thu van q7 tp hcm ung ho hoan canh 3533

500,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190518827001. Vnguyen Ung ho MS 3532

150,000

28/10/2019

IBVCB. 2810191027955001. Nguyen Uyen Nhi C2. 12. 04 CC 4S Linh Dong, Linh Dong,   Thu Duc, HCM Ma so 3533

100,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190314350003. Vnguyen Ung ho MS 3533

150,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190832602005. Ma so 3530: Xay Cau o Chiem Hoa, Tuyen Quang thon Yen Binh, xa Phu Binh, h Chiem Hoa, Tuyen Quang xay cau o Tuyen Quang

100,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190135270006. Ma so 3529: Anh Hoang Van Tin om 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.   hoan canh kho khan

100,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190167858001. NGUYEN THI THANH THAO. Ma so 3532: Ong Ha Van Sang, o khu 7,   xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho.

400,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190873690001. PHAN THI VAN ANH. Ung ho ma so 3531

50,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190749998002. DANG THI HAI YEN. Ung ho: Ma so 3533: Dia chi: Anh Le Van Tuan, thon Hoa Binh, xa Thach Thang, huyen Thach Ha, Ha Tinh. So DT: 0945. 853. 315

500,000

28/10/2019

IBVCB. 2810191039424004. VO THI NGOC LIEU. Vo Thi Ngoc Lieu ung ho be Thao (ms 3517)

200,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190483048003. NGUYEN THI THU HA. Ma so 3529, anh Hoang Van Tin. (em trai anh Tuong). xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu. Nghe An

2,000,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190092264001. Nguyen Van Su Hai Duong Ma so 3533:   Dia chi:   Anh Le Van Tuan, thon Hoa Bi

200,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190413732001. Pham Thi Hue -   3531 Gia Lai Kho Khan

300,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190817016003. DUONG MINH THONG. ma so 3533, anh le van Tuan, dt:   0945853315

500,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190639704002. Ha Van Sang - 3532 Phu Tho Kho Khan

300,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190978044003. Le Van Tuan - 3533 Ha Tinh Kho khan

300,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190490012004. DUONG MINH THONG. ma so 3531, chi Pham thi Hue, dt; 0858644670

500,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190817390001. NGUYEN PHAN MINH HANG. Ung ho be Ngoc Anh -   Khac Cuong ma so 3533

200,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190886574001. TRAN THI THU HUONG. ung ho be Thao benh vien k3 tan trieu

100,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190813344002. NGUYEN SU TRUONG. Ung ho be Nguyen Thi Thanh Thao. My Son,   Cu Nam, Bo Trach, Quang Binh.   Ma so: 3517

1,000,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190058168001. Dior Q8 MS 3533 anh Le Van Tuan

200,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190611064001. Nguyen Quan An Duong Vuong,   Ha Noi 3533: Dia chi: Anh Le Van Tuan,

50,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190812352002. Nguyen Quan An Duong Vuong,   Ha Noi 3532: Ong Ha Van Sang

50,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190814550001. Bui Phuong Thanh Hai Duong MS 3533 -   Anh Le Van Tuan

200,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190540838001. Ung ho Hoan canh 3529 Nghe an Hoan canh 3529

300,000

28/10/2019

IBVCB. 2810190949118003. Sam ma so 3533

200,000

28/10/2019

468967. 281019. 153727. Ma so 3533 FT19301074937337

200,000

28/10/2019

793516. 281019. 153902. NGUYEN VAN UNG UNG HO CHO MA SO:   3533 - 281019 - 15: 37: 35

1,000,000

28/10/2019

012972. 281019. 153913. Ung ho ma so 3533

500,000

28/10/2019

473221. 281019. 154710. Nguyen Viet Thai - Duong ho tro o. Nguyen Thanh Hien ma 3517 FT19301697863324

500,000

28/10/2019

477464. 281019. 155657. Ung ho 3533 FT19301057601544

200,000

28/10/2019

796796. 281019. 160404. Ung ho ma so 3533

100,000

28/10/2019

367874. 281019. 165914. NK THO UNG HO MS 3533, A LE VAN TUAN, THON HOA BINH, XA THACH THANG, THACH HA,   HA TINH 0945. 853. 315

200,000

28/10/2019

515914. 281019. 173405. Ung ho ma so 3533 FT19301420538800

500,000

28/10/2019

516824. 281019. 173645. Ung ho 2 chau bai nao o Ha Tinh FT19301475079078

100,000

28/10/2019

867201. 281019. 173933. ma so 3533 anh le van tuan

250,000

28/10/2019

867251. 281019. 174115. ma so 3532 ong ha van sang

250,000

28/10/2019

927628. 281019. 174752. 191028000036129 Ma so 3533 ZP5DNKM5ERJA

100,000

28/10/2019

526647. 281019. 181037. PHAM THI THU HA UNG HO MS 3533 ANH LE VAN TUAN FT19301951366670

500,000

28/10/2019

868093. 281019. 181351. ung ho 2 be bai nao o Ha Tinh

500,000

28/10/2019

534111. 281019. 184052. Ung ho ma 3533 FT19301678233157

200,000

28/10/2019

535790. 281019. 184738. Ung ho ma so 3533 va 3531 FT19301797580257

400,000

28/10/2019

440607. 281019. 185117. Chuyen tien giup chau be bi ung thu

200,000

28/10/2019

801808. 281019. 193439. quyen gop ma 3529 - anh Hoang Van Tuong

200,000

28/10/2019

035455. 281019. 193524. UNG HO ONG HA VAN SANG MS 3532

500,000

28/10/2019

548925. 281019. 194420. Ung ho ms 3533 Anh Le Van Tuan thon Hoa binh xa Thach Thang huyen Thach Ha Ha tinh FT19301434880828

200,000

28/10/2019

818135. 281019. 195032. ung ho truong hop 3517, Ong Nguyen Thanh Hien

500,000

28/10/2019

338494. 281019. 075858. Ma so 3517 Be Thanh Thao

300,000

28/10/2019

803451. 281019. 202940. ttq ung ho ms 3533

100,000

28/10/2019

110968. 281019. 203014. 3581435544 Chuyen qua MoMo e xin gui 1 chut it den ong va be Thao chuc be mau khoi benh

100,000

28/10/2019

669283. 281019. 203033. UNG HO ANH NGUYEN DANH HOP MS 3521

100,000

28/10/2019

041205. 281019. 211453. ung ho ma so 3533 le van tuan

500,000

28/10/2019

671229. 271019. 220442. MA SO 3531, GIA DINH CHI PHAM THI HUE - 271019 - 22: 04: 40

300,000

28/10/2019

308170. 271019. 221739. Ung ho ma so 3531 FT19301274552618

100,000

28/10/2019

310150. 271019. 223009. Ung ho Ms 3517 Be Thao khoa Nhi bv K3 Tan Trieu HN chau Ong Ng Thanh Hien FT19301583570961

100,000

28/10/2019

673513. 271019. 225558. CHUYEN MA SO 3531, CHI PHAM THI HUE, TINH GIA LAI - 271019 - 22: 55: 57

200,000

28/10/2019

441771. 271019. 224953. Ung ho 3531 pham thi hue

500,000

28/10/2019

673930. 271019. 230814. CHUYEN TIEN MA SO 3529, ANH HOANG VAN TIN, NGHE AN - 271019 - 23: 09: 24

200,000

28/10/2019

674390. 271019. 232323. CHUYEN TIEN MA SO 3524, CHI NGUYEN THI AN, PHU THO - 271019 - 23: 24: 32

200,000

28/10/2019

794742. 281019. 025232. Ung ho nguoi ngheo ma so 3530,   3531

200,000

28/10/2019

962538. 281019. 043302. Ung ho ong Nguyen Thanh Hien ma so 3517

500,000

28/10/2019

962828. 281019. 053409. MA SO 3531 GIA DINH CHI PHAM THI HUE

500,000

28/10/2019

625505. 281019. 072603. GIUP EM HA VAN CUONG MA SO 3522

2,000,000

28/10/2019

328919. 281019. 073206. Nguyen The Minh ung ho MS 3529 FT19301582419155

500,000

28/10/2019

330855. 281019. 075232. Ung ho MS 3517 ong nguyen thanh hien ong chau thao, tinh quang binh. FT19301606003690

150,000

28/10/2019

331234. 281019. 075550. FB VPT Ung ho ma so 3532 FT19301150409270

100,000

28/10/2019

336822. 281019. 083106. Giup ma so 3532 ong Ha Van Sang,   xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, Phu Tho FT19301150543243

500,000

28/10/2019

337702. 281019. 083528. Ung ho ma so 3532 ong Ha Van Sang FT19301336500316

200,000

28/10/2019

691774. 281019. 083913. Ung ho MS 3532 ong Ha Van Sang

500,000

28/10/2019

339187. 281019. 084219. Ung ho ms 3542 FT19301582686735

100,000

28/10/2019

796598. 281019. 085108. Tang ma so 3532

300,000

28/10/2019

796692. 281019. 085456. Ung ho ma so 3531 Pham thu Hue

200,000

28/10/2019

796716. 281019. 085721. Ung ho Ma so 3532( Ong Ha Van Sang).

100,000

28/10/2019

343137. 281019. 085826. Ung ho ma so 3532 FT19301840546034

1,000,000

28/10/2019

577907. 281019. 090014. ung ho MA SO 3532 Bao Dan Tri   ong HA VAN SANG khu 7 xa Dieu Luong huyen Cam Khe tinh Phu Tho

100,000

28/10/2019

586597. 281019. 090057. MS3517 Nguyen thanh hien

200,000

28/10/2019

351301. 281019. 092727. Ung ho ms 3532 ong Ha Van Sang Phu Tho FT19301840655008

200,000

28/10/2019

351756. 281019. 092846. Ma so 3532 FT19301100848240

200,000

28/10/2019

287582. 281019. 100134. Ma so 3517 gui ong Ng Thanh Hien de giup do be Thao

2,090,000

28/10/2019

620150. 281019. 101703. ung ho MS 3517 Ong Nguyen Thanh Hien dieu tri ung thu cho chau Nguyen Thi Thanh Thao

500,000

28/10/2019

280636. 281019. 101708. Giup do ong Nguyen Thanh Hien ma so 3517

400,000

28/10/2019

898424. 281019. 102248. 191028000009798 Ms 3531 ZP5DNKM30142

300,000

28/10/2019

898478. 281019. 102350. 191028000009836 Ms 3528 ZP5DNKM30D9I

200,000

28/10/2019

753943. 281019. 102351. UNG HO GIA DINH ANH HOANG VAN TUONG BI TAI NAN XE MA SO 3529

500,000

28/10/2019

898744. 281019. 102704. 191028000010051 Ma so 3517 Ong Nguyen Thanh Hien ZP5DNKM319EM

100,000

28/10/2019

369380. 281019. 103424. Ung ho ma so 3532 - anh Ha Van Sang FT19301795939873

100,000

28/10/2019

383210. 281019. 111148. Ung ho ma so 3532 anh Sang FT19301586138724

300,000

28/10/2019

385517. 281019. 111720. Ung ho be Thanh Thao FT19301453492080

100,000

28/10/2019

387073. 281019. 112308. Ung ho MS 3532 ong Ha Van Sang FT19301482881031

200,000

28/10/2019

861863. 281019. 112606. Ung ho hoan canh co ma so 3532 FT19301306409071

200,000

28/10/2019

119817. 281019. 114155. Ung ho ma so: 3532

100,000

28/10/2019

990186. 281019. 115522. Ung ho ms3532 ong ha van sang

1,000,000

28/10/2019

394379. 281019. 115602. MS3517 FT19301697006326

100,000

28/10/2019

398559. 281019. 120839. Ma so 3532 ong Ha Van Sang FT19301088052488

100,000

28/10/2019

399687. 281019. 121229. Ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien FT19301595232750

200,000

28/10/2019

408525. 281019. 124507. Ung ho ma so 3517. Be thao o Quang Binh FT19301899013572

250,000

28/10/2019

445026. 281019. 130408. MS 3532 Ha Van Sang 0368627196

500,000

28/10/2019

416414. 281019. 131550. Ung ho ms 3517 FT19301732716017

200,000

28/10/2019

131601. 281019. 134012. 3532 chu Ha Van Sang

300,000

28/10/2019

425842. 281019. 134811. Ma so 3531 gia dinh chi Pham Thi Hue FT19301732838931

300,000

28/10/2019

004148. 281019. 143041. Ung ho ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien

300,000

28/10/2019

441935. 281019. 143212. 3517 - vu thi huyen trang 344 au co hn - ung ho be Thao FT19301057284501

300,000

28/10/2019

005151. 281019. 143949. ung ho ma so 3526 o Quang Tri

100,000

28/10/2019

808122. 281019. 144107. Ung ho ma so 3533 anh Le Van Tuan

100,000

28/10/2019

315892. 281019. 024642. 3533 anh Le Van Tuan

2,000,000

28/10/2019

781017. 281019. 145144. UNG HO MA SO 3533 - 281019 - 14: 51: 06

1,000,000

28/10/2019

858722. 281019. 145130. LE HONG PHU CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho be thao ong hien bo trach quang binh

1,000,000

28/10/2019

159885. 281019. 145519. goi ma so 3533

200,000

28/10/2019

669157. 281019. 145952. nguyen hoang nam giup ms 3533

200,000

28/10/2019

457257. 281019. 151009. Ms 3532 ong Ha Van Sang FT19301697721475

200,000

28/10/2019

828146. 281019. 151238. Ung ho ma so 3533: anh Le Van Tuan thon Hoa Binh xa Thach Thang huyen Thach Ha tinh Ha Tinh

200,000

28/10/2019

464135. 281019. 152601. Ung ho MS 3533 FT19301998174813

100,000

28/10/2019

464458. 281019. 152650. Ma so 3533 FT19301420067100

100,000

28/10/2019

VCBVT. 84983360286. CT tu 0011004244872. LE MANH CUONG sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191028214067901. VNVT20191028717048. ung ho ms 3531

100,000

28/10/2019

TRAN THI THU HONG; CT UNG HO CHO BE NGUYEN THI THANH THAO;

500,000

28/10/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 281019. SH: 10012563. BO: TRAN BA CUONG. 3531 PHAM THI HUE

50,000

28/10/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 281019. SH: 10002704. BO: NGUYEN THI NHU ANH. UNG HO MA SO 3528, LY A TONG     - YEN BAI

1,000,000

28/10/2019

Sender: 79303008. DD: 281019. SHGD: 10017227. BO: TRUONG TUYET NGOC. MOT TRAM NGHIN DONG

100,000

28/10/2019

Sender: 01307001. DD: 281019. SHGD: 10001841. BO: TIEU HA SANH. IB SANH SEACO GUI MA SO 3528

50,000

28/10/2019

Sender: 79303008. DD: 281019. SHGD: 10015744. BO: BUI THI HUYNH ANH. MOT TRAM NAM MUOI NGAN DONG

150,000

28/10/2019

Sender: 01307001. DD: 281019. SHGD: 10001944. BO: LE THANH TUNG. IB MA SO 3517: ONG NGUYEN THANH H IEN

200,000

28/10/2019

Sender: 01307001. DD: 281019. SHGD: 10001840. BO: TIEU HA SANH. IB SANH SEACO GUI MA SO 3529

50,000

28/10/2019

Sender: 01307001. DD: 281019. SHGD: 10001837. BO: TIEU HA SANH. IB SANH SEACO GUI MA SO 3531

50,000

28/10/2019

Sender: 01307001. DD: 281019. SHGD: 10001822. BO: DANG THU PHUONG. IB MA SO 3517 ONG NGUYEN THANH HIEN BE THAO KHOA NHI K3 TAN TRIEU. MONG CON GAP NHIEU MAY MAN

500,000

28/10/2019

Sender: 79307005. DD: 281019. SHGD: 10004440. BO: TIEU HA SANH. IB SANH SEACO GUI MA SO 3530 XAY C AU XA PHU BINH, CHIEM HOA, TUYEN QUANG

1,000,000

28/10/2019

Sender: 01307001. DD: 281019. SHGD: 10001816. BO: AU DUONG GIA HUY. IB 3497 UNG HO BAC NGUYEN KHAC HUA

500,000

28/10/2019

Sender: 01360002. DD: 281019. SHGD: 10000192. BO: TRAN NGUYEN DANG KHOA. GIUP DO MA SO 3529 ANH HO ANG VAN TIN

300,000

28/10/2019

Sender: 01310012. DD: 281019. SHGD: 10000800. BO: NGUYEN THU HIEN. UNG HO ONG NGUYEN THANH HIEN MS 3517

200,000

28/10/2019

Sender: 79310001. DD: 281019. SHGD: 10012646. BO: DO NGOC BAC. UNG HO MA SO 3531 PHAM THI HUE THON THANG LOI 3 XA IA SOL HUYEN PHU THIEN TINH GIA LAI

200,000

28/10/2019

Sender: 79307005. DD: 281019. SHGD: 10006591. BO: NGUYEN VAN VINH. IBMA SO 3532(150), 3531(200),   3 530(150), 3529(200), 3528(150),   3527(1000), 3526(200), 3525(150), 3524(150), 3523(200),   3522(150), 3521(150), 3520(150),   3519(150)

3,150,000

28/10/2019

Sender: 79302001. DD: 281019. SHGD: 10001865. BO: LE NGOC LOI. (CKRMNO: 043219102685294)MA SO 3528 LY A TONG (BAN KHAO NHA, XA CAO PHA,   HUYEN MU CANG CHAI, YEN BAI) (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

500,000

28/10/2019

Sender: 79307006. DD: 281019. SHGD: 10007082. BO: LY THI NGOC TOT. HO TRO BE NGUYEN THI THANH THAO (33THANG TUOI) MA SO 3517 ONG NGUYEN THANH HIEN, D/C THON MY SON, XA CU NAM HUYEN BO TRACH, QUANG BINH SDT0976208750

500,000

28/10/2019

Sender: 79302001. DD: 281019. SHGD: 10000381. BO: LE NGOC LOI. (CKRMNO: 043219102685295)MA SO 3529 ANH HOANG VAN TIN (EM TRAI ANH TUONG), XOM 8,   XA QUYNH THANH, HUYEN QUYNH LUU, NGHE AN.   (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

500,000

28/10/2019

Sender: 79333001. DD: 281019. SHGD: 10000706. BO: NGUYEN HUU PHUOC. MS 3517 ONG NGUYEN THANH HIEN

400,000

28/10/2019

Sender: 01201004. DD: 281019. SHGD: 10008967. BO: PHAM THI PHUONG THAO. GIUP DO NGUYEN THANH HIEN MA SO 3517 O QUANG BINH

3,000,000

28/10/2019

Sender: 01310005. DD: 281019. SHGD: 10016263. BO: NGUYEN TRUNG THANH. UNG HO MA SO 3532: HA VAN SA NG, KHU 7,   XA DIEU LUONG, HUYEN CAM KHE, PHU THO

200,000

28/10/2019

Sender: 79307005. DD: 281019. SHGD: 10011969. BO: NGUYEN THI NAM THANG. IBMA SO 3532 : ONG HA VAN   SANG, O KHU 7, XA DIEU LUONG, HUYEN CAM KHE, TINH PHU THO

300,000

28/10/2019

Sender: 01321001. DD: 281019. SHGD: 10002093. BO: DIEP TRUONG LAM. UNG HO TAM LONG NHAN AI MA SO 3 532 ANH HA VAN SANG

300,000

28/10/2019

Sender: 01321001. DD: 281019. SHGD: 10002608. BO: PHAM THI CAM TU. 1 MA SO 3533DIA CHI ANH LE VAN TUAN THON HOA BINH XA THACH THANG HUYEN THACH HA HA TINHSO DT 0945853315

100,000

28/10/2019

Sender: 01310005. DD: 281019. SHGD: 10010014. BO: NGUYEN TRUNG HIEU. UNG HO BE NGUYEN THI THANH TH AO

500,000

28/10/2019

Sender: 79310001. DD: 281019. SHGD: 10015811. BO: DO DUY PHUONG. UH MS 3532 MONG MOI DIEU TOT LANH

200,000

28/10/2019

Sender: 01310001. DD: 281019. SHGD: 10016744. BO: NGUYEN TRUNG THANH. UNG HO MA SO 3529: HOANG VAN   TIN, XOM 8, QUYNH THANH, QUYNH LUU,   NGHE AN

200,000

29/10/2019

NGUYEN NHAT DUY // UNG HO MA SO 3534 CHI NGUYEN THI HUE   GD TIEN MAT

2,000,000

29/10/2019

NGUYEN NHAT DUY // UNG HO MA SO 3533 ANH LE VAN TUAN GD TIEN MAT

2,000,000

29/10/2019

LAM THI BICH PHUONG; HCM; LAM THI BICH PHUONG UNG HO TRAN THI HUONG (MS: 3506);

2,000,000

29/10/2019

VU THI BAN; HA NOI; VU THI BAN 0989063987 UNG HO BE THAO;

200,000

29/10/2019

Sender: 79310001. DD: 291019. SHGD: 10000832. BO: NGUYEN DUC KHUONG. GUI ONG NGUYEN THANH HIEN, UN G HO BE THAO

200,000

29/10/2019

Sender: 79310001. DD: 291019. SHGD: 10001367. BO: DUC THI MY HANH. UNG HO MA SO 3533 ANH LE VAN TU AN, THON HOA BINH, HA TINH

100,000

29/10/2019

Sender: 01310012. DD: 291019. SHGD: 10002920. BO: PHAM HOAI THUY DUONG. UNG HO MA SO 3533 ANH LE V AN TUAN

1,000,000

29/10/2019

Sender: 01310012. DD: 291019. SHGD: 10003049. BO: PHAM HOAI THUY DUONG. UNG HO MA SO 3528 LY A TON G

500,000

29/10/2019

Sender: 79310001. DD: 291019. SHGD: 10003020. BO: PHAM HOAI THUY DUONG. UNG HO MA SO 3529 ANH HOAN G VAN TUONG

500,000

29/10/2019

Sender: 01310005. DD: 291019. SHGD: 10004090. BO: NGUYEN DINH TAN. MS 3534

200,000

29/10/2019

Sender: 79502001. DD: 291019. SHGD: 10000501. BO: NGUYEN BAO HOANG. UNG HO MS 3534 CHI NGUYEN THI HUE   BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

29/10/2019

Sender: 79305001. DD: 291019. SHGD: 10003308. BO: PHAM HONG HAI. UH MS 3531

300,000

29/10/2019

Sender: 79305001. DD: 291019. SHGD: 10003273. BO: PHAM HONG HAI. UH MS 3532

300,000

29/10/2019

Sender: 79305001. DD: 291019. SHGD: 10003338. BO: PHAM HONG HAI. UH MS 3529

300,000

29/10/2019

Sender: 79305001. DD: 291019. SHGD: 10003528. BO: PHAM HONG HAI. UH MS 3526

300,000

29/10/2019

Sender: 79305001. DD: 291019. SHGD: 10003512. BO: PHAM HONG HAI. UH MS 3528

300,000

29/10/2019

Sender: 79310001. DD: 291019. SHGD: 10015318. BO: TRAN THI THAI. UNG HO MA SO 3529

200,000

29/10/2019

PHUNG THI TRANG; PHUNG THI TRANG MS : 3529 HOANG VAN TIN; GD TIEN MAT

500,000

29/10/2019

MBVCB. 264507906. thi xa Huong Tra, tinh Thua Thien Hue. CT tu Ma so 3534 chi Nguyen Thi Hue toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

29/10/2019

MBVCB. 264578640. 3534. CT tu Hai Thom toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

29/10/2019

MBVCB. 264597594. ms 3534 nguyen thi hue. CT tu a dong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

29/10/2019

MBVCB264610004. ung ho ma so 3534 Nguyen Thi Hue. CT tu 0281000319819 NGUYEN CONG DANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

29/10/2019

MBVCB264642866. MS 3534. CT tu 0071000611260 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

29/10/2019

MBVCB264645466. ms 3517 ong Nguyen Thanh Hien. CT tu 0011004240892 NGO HUONG GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

29/10/2019

MBVCB264706334. Ma 3534 chi Nguyen Thi Hue me chau Nguyen hoang Ngoc Han. so 10 Pan sao nam , phuong tu ha , huong tra ,   thua thien hue. CT tu 0191000194646 TRAN TUAN TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/10/2019

MBVCB. 264709124. 3534. CT tu nguyen thi hue toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

29/10/2019

MBVCB. 264742651. 3534. CT tu thao cun toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

29/10/2019

MBVCB264123040. UNG HO BE THAO UNG THU TUY. CT tu 0011004130724 VU THU VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

29/10/2019

MBVCB. 264124507. chong ung thu mat, nuoi 4 con nho. CT tu Pham Thi Hue toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

29/10/2019

MBVCB264124516. ung ho cho : vo cua a , Ly A tong. CT tu 0611001971754 LE THI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

150,000

29/10/2019

MBVCB264126230. UngHo MS 3533 a Le Van Tuan. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/10/2019

MBVCB264126615. ung ho ma so 3531 Pham Thi Hue. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/10/2019

MBVCB264127142. ung ho ma so 3533 Le Van Tuan. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/10/2019

MBVCB264127529. ung ho ma so 3517. CT tu 0491000197753 DAO PHUONG DIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/10/2019

MBVCB264137666. ms3517 ungho giadinh. CT tu 0451000324539 TRAN TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

150,000

29/10/2019

MBVCB. 264180584. ma 3067. CT tu ngo thi anh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

29/10/2019

MBVCB264195342. Giup do be Thao Quang Binh - Ma so 3517. CT tu 0011003650312 NGUYEN THI CHANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/10/2019

MBVCB. 264202977. 3534. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

29/10/2019

MBVCB. 264209022. ung ho chau Ngan bi ung thu. CT tu Nguyen Thi Hue toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

29/10/2019

MBVCB. 264241086. hai con bi bai nao. CT tu Le Van Tuan toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

29/10/2019

MBVCB. 264242083. ung ho ma so 3534 chau Nguyen Hoang Ngoc Han. CT tu nvc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

29/10/2019

MBVCB. 264243551. ung ho ma so 3533 a Le Van Tuan. CT tu nvc toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

29/10/2019

MBVCB. 264244855. ung ho ma so 3532 o Ha Van Sang. CT tu nvc toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

29/10/2019

MBVCB264249745. Ma so 3534. CT tu 0381000521074 TRAN QUANG NHUT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

29/10/2019

MBVCB264253950. MS3517 . CT tu 0181003613109 LIENG YEN VY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

29/10/2019

MBVCB264256395. ms 3534. CT tu 0011004188900 LE HAI VU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/10/2019

MBVCB. 264259606. ngoc Han - 3534. CT tu Phuong Nga toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

29/10/2019

MBVCB264260364. Ung ho chau Thao. Ma so : 3517. CT tu 0731000589666 BUI THI TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/10/2019

MBVCB. 264261018. ms 3528 san phu mu cang chai. CT tu phungdieulinh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

29/10/2019

MBVCB264266715. tu thien - ung ho be Thao bi Ung Thu. CT tu 0041001132743 NGUYEN DANG XUAN BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/10/2019

MBVCB264288318. 3528 Ly A Tong. CT tu 0831000063527 BUI VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/10/2019

MBVCB264291851. UngHo MS 3534 chi Nguyen Thi Hue. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/10/2019

MBVCB264299133. a vu tu thien . CT tu 0851000012323 TRINH VAN TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/10/2019

MBVCB264346533. ung ho ms 3531. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

29/10/2019

MBVCB264357764. Ma so 3534. Chuc chau nhanh khoi benh. CT tu 0451000408970 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

29/10/2019

MBVCB. 264379164. bi benh ung thu. CT tu chau Nguyen Hoang Ngoc Han ma so3534 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

29/10/2019

MBVCB. 264387191. ung ho be Nguyen Thi Thanh Thao - Ma so:   3517. CT tu Doan Manh Hung toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

29/10/2019

MBVCB264424048. ung ho ms 3534 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

29/10/2019

MBVCB264424755. ung ho ms 3533 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

29/10/2019

MBVCB264457932. Giup em Chang Thi Mao. CT tu 0071002223931 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

29/10/2019

MBVCB264463806. Nguyen Thanh Uyen Thy - MS 3531 gd chi Pham Thi Hue , dc: Thon Thang Loi 3, xa Ia SoI, huyen Phu Thien, tinh Gia Lai. Sdt: 0858644670. CT tu 0171003469619 HUYNH NGOC PHUONG THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

3,200,000

29/10/2019

MBVCB264489842. MS 3517. CT tu 0041000196781 LA PHAN SON ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

29/10/2019

TRAN THI THAO MS3522 - HO VAN CUONG

500,000

29/10/2019

IBVCB. 2810190758936001. VU DINH SON. Ung ho cac MS:   3528, 3529, 3531,   3532, 3533: 200k/ MS

1,000,000

29/10/2019

IBVCB. 2810190994052001. NGUYEN HOAI NAM. NHN ung ho hoan canh MS 3533, 3531, 3517,   3516, 3515, 3514 moi hoan canh 300k VND

1,800,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190738202001. DANG NGOC THU. Ung ho gia dinh ong Nguyen Thanh Hien

500,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190251482001. phan ngoc hung Giup ma so: 3533

100,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190599122002. phan ngoc hung Giup ma so: 3534

100,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190801740001. Ma so 3534: chi Nguyen Thi Hue me chau Nguyen Hoa so 10 Phan Sao Nam, phuong Tu Ha, Thi xa Huong Tra Nhin be gai

60,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190650084001. Ma so 3534: chi Nguyen Thi Hue so 10 Phan Sao Nam, phuong Tu Ha, Huong Tra, Hue Nhin be gai bi ung thu hanh ha hong mot mat

100,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190587020001. VO VAN OC. Ho tro Truong hop cua Be Nguyen Hoang Ngoc Han_Ma so 3534_Chuc Be mau khoe manh

200,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190310404001. Nguyen Thi Hue so 10,   Phan Sao Nam, Tu Ha, Huong Tra,   Hue ma so 3534

100,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190769536001. DO THI MINH TRANG. Mai Hoang ung ho MS3534

300,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190594699003. Le Bao Han so 11,   165/104 Cau Giay Ms3534, 3531,   moi MS 150k

300,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190437763001. DO THI PHUONG MAI. Giup do ma so 3534

200,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190529631003. DO THI PHUONG MAI. Giup do ma so 3533

200,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190372119004. DO THI PHUONG MAI. Giup do ma so 3532

200,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190980663005. DO THI PHUONG MAI. Giup do ma so 3531

200,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190825451006. DO THI PHUONG MAI. Giup do ma so 3529

200,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190090849002. Nguyen Thi Minh Thao 93B Ly Quoc Bao, p. Nhi Chau, TP Hai Duong MS 3528: chau gai ng. Mong nguy kich, con chet luu

200,000

29/10/2019

IBVCB. 2910191000677004. Nguyen Thi Minh Thao 93B Ly Quoc Bao, p. Nhi Chau, TP Hai Duong MS 3534: chau be bi ung thu hong 1 mat do gd chua ngoaibv

200,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190124041002. TRAN NAM TRUNG. Gia dinh chau Su Hao - CC ehome2, Phuoc Long B, Quan 9,   TP Ho Chi Minh. Ma so 3529: Anh Hoang Van Tin (em trai anh Tuong), xom 8, xa Quynh Thanh,

500,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190739905001. Luong Khanh Ly Ha Noi Ma so 3534: chi Nguyen Thi Hue (me chau Ngoc Han)

100,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190351595001. NGUYEN THI MY THUAN. Ung ho ma so: 3521 anh Nguyen Danh Hop

200,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190175787001. NGUYEN THI ANH THU. Truong minh Triet ung ho be thao dang dieu tri tai bv K3 Tan Trieu Ha Noi,   Ma so 3517 : Ong Nguyen Thanh Hien

200,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190154431002. LY THI THANH TRUC. Ma so 3534: Chi Nguyen Thi Hue ( Me chau Nguyen Hoang Ngoc Han)

800,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190645643002. tran minh duc 57 Huynh Thuc Khang UHQ

200,000

29/10/2019

IBVCB. 2910191028153001. NGUYEN NGO MAI NGAN. 3517 Ong Nguyen Thanh Hien

500,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190081229003. TRAN THI HUONG. ung ho be Thao ma so 3517

150,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190698127001. Ma so 3534: chi Nguyen Thi Hue (me chau Nguyen Ho tru tai so 10 Phan Sao Nam, phuong Tu Ha, Thi xa H giup do be Han

200,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190806631001. NGUYEN THI DIU MI. Ung ho MS 3517: Ong Nguyen Thanh Hien

500,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190285245004. Phuong Anh Ha Noi MS 3534 (Nguyen Thi Hue, me be Hoang Ngoc Han)

500,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190716601005. Phuong Anh Ha Noi MS 3533 Le Van Tuan

200,000

29/10/2019

IBVCB. 2910191007509001. LUU THI PHUONG LAN. Ung ho be Ho Van Huy Ma so 3527

300,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190067021001. Ha Loan Ha Dong Ha Noi Be Han MS 3534

100,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190054525001. DUONG THANH LONG. Giup chi Nguyen thi Hue me chau Ngoc Han Sdt 0368997801, ma so 3534 bao dien tu dan tri

500,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190983551001. NGUYEN THI THU HA. ung ho chau Ngoc Han ma so 3534

20,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190523845001. PHAM NGUYET ANH. Chuyen cho Ma so 3534

100,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190473014001. Minh Huy, Tue Tam, Thu Trang Dong Thap ma so 3527

300,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190701304001. nguyen van duong 256/34 phan huy ich p. 12 go vap hcm 3534

500,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190676436002. PHAM TUAN NAM. ung ho ms 3534

100,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190615406001. DAO QUOC DAT. Ma so 3534:   chi Nguyen Thi Hue (me chau Nguyen Hoang Ngoc Han).

100,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190758624002. NGUYEN HOAI PHUONG. Moi su giup do xin gui ve: 1. Ma so 3534:   chi Nguyen Thi Hue me chau Nguyen Hoang Ngoc Han. Dia chi: tru tai so 10 Phan Sao Nam, phuong Tu Ha,

500,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190185550003. NGUYEN THI HIEN. 3534 _Nguyen Thi Hue

500,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190706182002. le sy tung lac trung ms 3533

300,000

29/10/2019

IBVCB. 2910190014398003. le sy tung lac trung ms 3534

300,000

29/10/2019

833989. 281019. 223756. MS 3533

500,000

29/10/2019

583464. 281019. 231842. MS 3530 FT19302053013005

100,000

29/10/2019

829906. 281019. 232208. MS3517 FT19302906897235

100,000

29/10/2019

585317. 281019. 234922. GIUP DO MA SO 3532 3533 FT19302430115742

400,000

29/10/2019

665712. 291019. 001317. MoMo 01683837370 1 Ma so 3517 Ong Nguyen Thanh Hien 3582626890

150,000

29/10/2019

586763. 291019. 001729. MS3517 FT19302426360090

500,000

29/10/2019

593804. 291019. 064420. Ung ho ms3534 FT19302472718551

1,000,000

29/10/2019

598909. 291019. 074707. Ung ho ms 3528 LLy A Tong FT19302079744890

300,000

29/10/2019

604670. 291019. 082107. Ung ho MS3517 ong Nguyen Thanh Hien FT19302588923521

200,000

29/10/2019

606227. 291019. 082717. Ma so 3517 FT19302561740313

100,000

29/10/2019

945541. 291019. 083337. UNG HO BE NGUYEN THI THANH THAO,   UNG THU TUY ( BO TRACH, QUANG BINH)

200,000

29/10/2019

060167. 291019. 092739. Giup do ma so 3534

200,000

29/10/2019

631632. 291019. 094419. Ma so 3534 chi Nguyen Thi Hue FT19302755127931

100,000

29/10/2019

591549. 291019. 094025. Vietcombank 0451000476889 ung ho ma so 3517 ong nguyen thanh hien

500,000

29/10/2019

631970. 291019. 094515. Ma so 3527 mai am Hong Quang FT19302728305867

200,000

29/10/2019

849510. 291019. 094546. YammieLamVNFC gop chi phi ghep tuy be Ngoc Han -   Maso 3534

200,000

29/10/2019

633618. 291019. 094931. Ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien FT19302388619119

100,000

29/10/2019

951046. 291019. 100307. 191029000008828 Ung ho ma so 3534 ZP5DNLJSAB9P

150,000

29/10/2019

920653. 291019. 101745. Thu Anh ung ho tu thien. hoan canh 3525. 3530. 3529.   3528. 3524

1,500,000

29/10/2019

872771. 291019. 102401. Ma so 3534 chi Nguyen Thi Hue.   me chau Nguyen Hoang Ngoc Han.   mong con chong khoe FT19302904198602

100,000

29/10/2019

236393. 291019. 105025. NGUYEN THANH HIEN MA SO 3517 UNG HO BE THAO BI UNG THU

1,000,000

29/10/2019

611180. 291019. 111457. UNG HO BE NGUYEN HOAN NGOC HAN MA SO 3534 CHUC BE MAU KHOe

300,000

29/10/2019

366523. 291019. 113852. MS 3534 chi Nguyen Thi Hue so 10 Phan Sao Nam Tu Ha Huong Tra TTH

300,000

29/10/2019

877253. 291019. 123509. Ma so 3534 Nguyen Thi Hue me be Ngoc Han

200,000

29/10/2019

083053. 291019. 123921. Tang ms 3517 oNguyen Thanh Hien

200,000

29/10/2019

139928. 291019. 124835. Ung ho ms3534 chau ng hoang Ngoc Han

500,000

29/10/2019

699090. 291019. 131410. ung ho MS3517 nguyen thanh hien

200,000

29/10/2019

963585. 291019. 132028. 191029000021614 Le Thi Mai Lien giup ms 3534 ZP5DNLJTB2KI

100,000

29/10/2019

297266. 291019. 135327. Nguyen Van Tu Anh ct ung hok ms:   3534: chi Nguyen Thi Hue(me chau Nguyen Hoang Ngoc Han)

100,000

29/10/2019

740073. 291019. 145123. Ma so 3534, Nguyen Thi Hue , DT 0368997801 FT19302708695980

500,000

29/10/2019

924750. 291019. 150352. UNG HO QUY NHAN AI BAO DAN TRI - 291019 - 15: 03: 12

500,000

29/10/2019

762150. 291019. 153719. Ma so 3517 FT19302669116553

100,000

29/10/2019

374590. 291019. 154052. ung ho ma so 3517 ong NGUYEN THANH HIEN. tinh QUANG BINH

200,000

29/10/2019

841615. 291019. 161358. Ung ho Ma so 3529 gd A Tuong,   C Huong, Quynh Luu, Nghe An

200,000

29/10/2019

813464. 291019. 161721. Ung ho ong Nguyen Thanh Hien MS 3517

100,000

29/10/2019

794831. 291019. 164653. Chuc be Thanh Thao 33 thang tuoi mau khoi benh FT19302070571421

200,000

29/10/2019

318657. 291019. 172301. Nhom Vien Gach Nho ung ho cac ma so 3528 3529 va 3534

150,000

29/10/2019

817447. 291019. 174412. Ung ho ma so 3534 nguyen thi hue FT19302033372366

200,000

29/10/2019

822892. 291019. 180137. Ung ho ma so 3517 FT19302262483923

100,000

29/10/2019

122042. 291019. 180537. MS3517 Ung ho em be Thao bi ung thu

300,000

29/10/2019

825595. 291019. 181102. Ung ho chau ms 3534 FT19302515205349

500,000

29/10/2019

828954. 291019. 182305. Ms 3534. Chi nguyen thi hue FT19302585173767

100,000

29/10/2019

380846. 291019. 183330. GIUP CHAU HAN 3534

100,000

29/10/2019

129264. 291019. 194443. Dao Ngoc Vu ung ho MS 3534

300,000

29/10/2019

875311. 291019. 212753. Ms 3534. giup chau Han FT19302351507204

500,000

29/10/2019

617403. 291019. 214555. Ro Kim ung ho Ma so 3532, ong Ha Van Sang tinh Phu Tho

300,000

29/10/2019

VCBVT. 84988396765. CT tu 0021000264877. NGUYEN DUY LINH sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191028232817015. VNVT20191028720086. MS3531

100,000

29/10/2019

IBPS/SE: 79333001. DD: 291019. SH: 10001338. BO: NGUYEN LUONG. UNG HO MS 3534 CHI NGUYEN THI HUE M E CHAU NGUYEN HOANG NGOC HAN

600,000

29/10/2019

Sender: 79307005. DD: 291019. SHGD: 10003490. BO: NGUYEN THIEN LUAT. IBGIUP MA SO 3531

500,000

29/10/2019

Sender: 01302001. DD: 291019. SHGD: 10001044. BO: TRUONG BA HIEN. (34219102990001) TRUONG BA HIEN CHUYEN KHOAN

1,000,000

29/10/2019

Sender: 01201004. DD: 291019. SHGD: 10007043. BO: NGUYEN THI HANG. CHI HANG, NHAN, L ANH FLAMINGO U NG HO EM BE 33 THANG TUOI BI UNG THU, ONG DUA CHAU RA HN CHUA BENH

1,300,000

29/10/2019

Sender: 48304001. DD: 291019. SHGD: 10004202. BO: PHAM NGOC THANH. O NGUYEN THANH HIEN, NGUYEN THI   THANH THAO TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

1,000,000

29/10/2019

Sender: 79307005. DD: 291019. SHGD: 10014805. BO: VU LE TRAN. IBCHUC BE MANH KHOE

200,000

30/10/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 301019. SH: 10005563. BO: PHAM MINH HUNG. UNG HO MS 3535 TRAN THI THI

50,000

30/10/2019

/Ref: P1910303585{//}/Ref: P1910303585{//}130   - NGUYEN THI MAI DUNG GUI TIEN GIUP DO CHI TRA N THI THI O DOI 11 THON MAC BINH - XA THAI TAN - NAM SACH - HAI DUONG DVC: NGUYEN THI MAI DUNG

500,000

30/10/2019

FTF_CN: 4283104261823025   . FrAcc: 0011003518405. ToAcc: 0451000476889

100,000

30/10/2019

Sender: 79310001. DD: 301019. SHGD: 10002190. BO: HA THI HONG PHU. MA SO 3534

100,000

30/10/2019

Sender: 01310005. DD: 301019. SHGD: 10004930. BO: BUI THIEU QUANG. UNG HO MA SO 3528 LY A TONG

200,000

30/10/2019

Sender: 01310005. DD: 301019. SHGD: 10005053. BO: TRAN THI THU HANG. UNG HO GIA DINH MA SO 3529

200,000

30/10/2019

Sender: 01310012. DD: 301019. SHGD: 10005666. BO: LE THI HUONG LY. UNG HO MA SO 3535, CHI TRAN THI THI,   DOI 11, THON MAC BINH, THAI TAN,   NAM SACH, HAI DUONGBINH

100,000

30/10/2019

Sender: 79310001. DD: 301019. SHGD: 10003513. BO: NGUYEN NGOC HUYEN. UNG HO 300K CHO HC 3531 600K CHO HC 3533 400K CHO HC 3534

1,300,000

30/10/2019

Sender: 79310001. DD: 301019. SHGD: 10005069. BO: DAO VAN HA. UNG HO CHI THI MA SO 3535

200,000

30/10/2019

Sender: 01310012. DD: 301019. SHGD: 10007424. BO: NGUYEN QUOC ANH. UNG HO MS 3535

500,000

30/10/2019

Sender: 01310012. DD: 301019. SHGD: 10007772. BO: TRAN THI NGOC ANH. MS 3535 TRAN THI THI

100,000

30/10/2019

Sender: 01310005. DD: 301019. SHGD: 10009833. BO: NGUYEN TUAN NGHIA. UNG HO MA SO 3535 CHI TRAN TH I THI

200,000

30/10/2019

Sender: 01310012. DD: 301019. SHGD: 10013631. BO: NGUYEN MINH TUAN. UNG HO MS 3535

200,000

30/10/2019

Sender: 01309001. DD: 301019. SHGD: 10004183. BO: HO XUAN VIET. GIUP CHI PHAM THI HUE MA SO 3531

500,000

30/10/2019

BUI THANH PHONG; HO PHI HAI CT UNG HO ANH HOANG VAN TIN - XOM 8, XA QUYNH THANH, QUYNH LUU, NGHE AN - MA SO 3529;

2,000,000

30/10/2019

MBVCB264750912. ma so 3533 anh tran van tuan . CT tu 0011004153334 NGUYEN THI DIEM HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

30/10/2019

MBVCB264762396. NT. Binh xin gui tang MS 3527 Mai am Hong Quang. CT tu 0021001725367 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

30/10/2019

MBVCB. 264764976. MS 3534 Nguyen Thi Hue me chau N H NgocHan t. t hue. CT tu Pham Ngoc Chau toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

400,000

30/10/2019

MBVCB264767337. Gui chau Thao Ong Nguyen Thanh Hien ma so 3517. CT tu 0041000131667 SU NGOC DIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

30/10/2019

MBVCB264782389. Giup do be Nguyen Thi Thanh Thao 33 thang tuoi, ung thu tuy benh vien K3 Tan Trieu, Ha Noi. CT tu 0251002778228 HUA TAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

30/10/2019

MBVCB264794534. ho tro chi Tran Thi Thi, doi 11, thon mac binh, xa thai tan, huyen nam sach,   tinh hai duong, ma so 3535. CT tu 0691000359663 NGUYEN VAN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

30/10/2019

MBVCB264795822. Ma so 3535: Chi Tran Thi Thi, doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong. DT: 0973034643. CT tu 0181003382017 NGUYEN XUAN NHA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/10/2019

MBVCB. 264796443. Ma so 3535: Chi Tran Thi Thi, doi 11, thon Mac Bin. CT tu Ma so 3535 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

30/10/2019

MBVCB264800874. ung ho MS 3535. CT tu 0011004403540 NGUYEN HOANG LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

30/10/2019

MBVCB. 264812795. ung ho ma 3535. CT tu 3535 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

30/10/2019

MBVCB264819196. Ma so: 3535 chi Tran Thi Thi, Nam Sach,   Hai Duong. . CT tu 0341007164521 VU THUY DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/10/2019

MBVCB264829298. Ct ung ho ma so 3535 Tran Thi Thi. CT tu 0901000000199 NGUYEN THU THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

30/10/2019

MBVCB264834449. Ung ho ma so 3535. CT tu 0451000282901 NGUYEN TRONG QUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/10/2019

MBVCB264836916. UNG HO MA SO 3535 CHI TRAN THI THI. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

30/10/2019

MBVCB. 264839873. bi ung thu phoi. CT tu Tran Thi Thi toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/10/2019

MBVCB264841788. Ma so 3535: Chi Tran Thi Thi, doi 11,   Thon Mac Binh, Xa Thai Tan, H.   Nam Sach, Tinh Hai Duong. CT tu 0071002388536 NGUYEN HOANG CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/10/2019

MBVCB264843592. vu Thi to Nga, quan le chan, ung ho ma so: 3535 chi tran thi noi, nam sach hai duong. CT tu 0031000342976 NGUYEN THI KHANH HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

30/10/2019

MBVCB264844656. ung ho ma so 3535. CT tu 0011002077034 TRAN HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/10/2019

MBVCB. 264844633. ma so: 3535, Hai Duong. CT tu Nguyen T. Tu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

30/10/2019

MBVCB264846364. ung ho Co Tran Thi Thi. Ma so 3535. CT tu 0011004161965 PHAM ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

150,000

30/10/2019

MBVCB. 264847295. Ung ho ma so 3535. CT tu Tran Tien Tai toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/10/2019

MBVCB. 264847592. 3535. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

30/10/2019

MBVCB264846925. ung ho ma so 3535, ch Tran Thi Thi, thon mac binh xa thai tan, nam sach,   Hai duong. CT tu 0951000100670 BUI THU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/10/2019

MBVCB264849076. Ung ho tu thien - ma so 3535 . CT tu 0451001278466 DO VAN GIAP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/10/2019

MBVCB264849559. ung ho Ma so 3535: chij Tran Thi Thi, thon Mac Binh, huyen Nam sach, tinh Hai Duong. CT tu 0171003485951 PHAM THI DO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

30/10/2019

MBVCB264852838. ung ho ma 3535 tran thi thi ( dt 0973034643). CT tu 0011000654164 DINH THI THU HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/10/2019

MBVCB264853246. ung ho ma so 3535 chi Tran Thi Thi. CT tu 0491000065990 NGUYEN THI HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/10/2019

MBVCB264853526. ung ho ms 3535 chi Tran Thi Thi - Nam Sach,   Hai Duong. CT tu 0421000499108 BUI THANH SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

150,000

30/10/2019

MBVCB264854892. Ma so 3535 chi Tran Thi Thi - ung ho. CT tu 0011004120364 NGUYEN QUANG CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

30/10/2019

MBVCB264857539. ung ho : Ma so 3535. CT tu 0071003062547 TRUONG DINH KHA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/10/2019

MBVCB264864516. Ung ho ma 3535 Tran Thi Thi. CT tu 0021001726226 MAI THI HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/10/2019

MBVCB. 264865131. ma so 3535. CT tu ma so 3535 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

30/10/2019

MBVCB. 264878556. Chi Tran Thi Thi - Ma so 3535. CT tu Lan Anh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

30/10/2019

MBVCB264879962. Ung ho ma so 3535: Chi Tran Thi Thi, Dia chi Doi 11, thon Mac Binh, ca Thai Tan, Huyen Nam Sach, tinh Hai Duong. CT tu 0301000355820 NGUYEN DANG TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

30/10/2019

MBVCB264880556. Chuyen cho MS 3535: chi Tran Thi Thi, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong. CT tu 0491000132774 PHAM HAI NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/10/2019

MBVCB264881394. ung ho chi Thi o Nam Sach, Hai Duong. CT tu 0491001497185 VU THANH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

30/10/2019

MBVCB. 264886843. ung ho ma so 3535. CT tu nguyen hoai lien toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

30/10/2019

MBVCB264892364. Ma so 3535. CT tu 0381000521074 TRAN QUANG NHUT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

30/10/2019

MBVCB264896012. Ung ho ma so 3517: ong Nguyen Thanh Hien. CT tu 1031000006728 TRAN THI HOA HUE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/10/2019

MBVCB264902176. 3535 Tran Thi Thi - Hai Duong. CT tu 0731000768346 NGUYEN VIET TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

30/10/2019

MBVCB264916004. gui cu Xuan ma so 3535. CT tu 0021002191285 TRAN HUU HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

30/10/2019

MBVCB264921154. giup do chi tran thi thi doi 11 xa thai tan Nam sach Hai duong. CT tu 0281000351274 NGUYEN VAN VIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

400,000

30/10/2019

MBVCB264921573. ung ho chi Tran Thi Thi ( hai duong ) ma so 3535. CT tu 0711000261566 DAO XUAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

30/10/2019

MBVCB264944586. Ma 3535: chi Tran Thi Thi, doi 11,   thon Mac Binh, huyen Nam sach, hai duong. CT tu 0451000476360 CHU THI THU MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/10/2019

MBVCB. 264958531. 3535. CT tu tran thi thi toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

30/10/2019

MBVCB264959792. ung ho ma so 3535 Chi Tran Thi Thi. CT tu 0011004061395 NGUYEN VAN LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/10/2019

MBVCB264963884. giup cgistran thi thi doi 11, Mac binh,   thai tan, Nam sach, Hai duong ms: 3535. CT tu 0231000216470 NGUYEN KIM TUE NHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/10/2019

MBVCB. 264971470. ms 3535 tran thi thi. CT tu a dong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/10/2019

MBVCB. 264981002. Ma so 3531. CT tu Quang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/10/2019

MBVCB. 264982686. Ma so 3529. CT tu Bui Thi Bang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/10/2019

MBVCB264983741. Ung ho Ms 3535. CT tu 0101001107779 TRAN VAN THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/10/2019

MBVCB. 264986048. Ma so 3527. CT tu Nguyen Van Khoang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/10/2019

MBVCB. 264990557. ms 3535. CT tu Tran thi thi toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

30/10/2019

MBVCB. 264998625. me gia 90 tuoi nuoi con ung thu. CT tu ms 35350 tran thi thi toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

30/10/2019

MBVCB. 264999882. XIN GIUP HOAN CANH MS 3535. CT tu TRAN VAN THUAN toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

30/10/2019

MBVCB. 265005137. XIN GIUP HOAN CANH MA SO 3534. CT tu TRAN VAN THUAN toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

30/10/2019

MBVCB. 265006503. Ma so 3535. CT tu Tran Ha Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/10/2019

MBVCB265007049. Ung ho ma so 3531(pham thi hue, 250k), ma so 3535(tran thi thi, 250k). CT tu 0011004133080 NGUYEN THU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

30/10/2019

MBVCB265008574. ung ho Ma So 3535 chi Tran Thi Thi. CT tu 0011004320452 PHAM ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

30/10/2019

MBVCB265017474. Ung ho ma so 3535, chi Tran Thi Thi. CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

30/10/2019

MBVCB. 265019718. Ma so 3535. CT tu Mai Huong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

30/10/2019

MBVCB265021654. ma so 3535 ung ho tran thi thi, hai duong. CT tu 0541001681719 TRAN DINH TRI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/10/2019

MBVCB265033731. ung ho chi Tran Thi Thi ma so 3535. CT tu 0381000441514 NGUYEN VAN DAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/10/2019

MBVCB. 265034856. ms 3535. CT tu tran thi thi toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/10/2019

MBVCB265047247. 3535 chi tran thi thi, doi 11, thon mac binh, xa thai tan, huyen nam sach, hai duong. CT tu 0691002956239 NGUYEN VAN THIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/10/2019

MBVCB265048524. ung ho ms 3534. CT tu 0881000470849 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/10/2019

MBVCB. 265058647. ms 3535, 3534, 3533. CT tu ndh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

30/10/2019

MBVCB. 265066287. dac biet kho khan. CT tu Tran Thi Thi MS 3535 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

30/10/2019

MBVCB265073852. Chuyen cho co Tran Thi Thi ma so 3535 Mac Binh, Thai Tan,   Nam Sach, Hai Duong. . CT tu 0841000019139 NGUYEN VAN MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/10/2019

MBVCB265075426. UH chi Tran Thi Thi, MS 3535, Thai Tan,   Nam Sach, Hai Duong. . CT tu 0011004023113 PHAN VAN NHAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

30/10/2019

MBVCB265085048. chuyen toi chi Tran Thi Thi, doi 11 thon mac Binh, Thai Tan, Nam Sach,   Hai Duong. CT tu 0301003460006 NGUYEN MANH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

30/10/2019

MBVCB265089707. ung ho ma 3535 chi tran thi thi doi 11 xa thai tan huyen nam sach hai duong. CT tu 0491000072825 VU VAN TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/10/2019

MBVCB265090502. UngHo MS 3535 chi Tran Thi Thi. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

30/10/2019

MBVCB265108219. giup do ma so 3535 (chi Thi). CT tu 0021000841857 NGUYEN HUU YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

30/10/2019

MBVCB. 265112170. ma so 3535. CT tu nt toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

30/10/2019

MBVCB265117712. Ung ho Tran Thi Thi - Ma so 3535. CT tu 0041000583533 NGO NGOC DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/10/2019

MBVCB265126854. ung ho ma so 3535. CT tu 0011003537292 NGUYEN KIEU DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

30/10/2019

MBVCB. 265132956. Ma so 3535. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

30/10/2019

MBVCB. 265134879. ma so 3535. CT tu lua toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/10/2019

MBVCB265178141. ung ho chi Tran Thi Thi Hai Duong. CT tu 0011004405143 LE THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

30/10/2019

MBVCB265184086. ung ho ms 3535 tran thi thi. CT tu 0011000666636 LE VAN BACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/10/2019

MBVCB265185483. ung ho chi Thi. ms 3535. CT tu 0041000144194 NGUYEN XUAN HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/10/2019

MBVCB. 265190939. ung ho ma so 3534 chi nguyen thi hue. CT tu nguyen thi hue toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

30/10/2019

MBVCB. 265203939. 3534 c Nguyen Thi Hue. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

30/10/2019

MBVCB265226361. UNG HO MA SO 3536 CHI NGUYEN THI HOA. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

30/10/2019

MBVCB. 265299030. ma so 3535. CT tu ma so 3535 dt 0973034643 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

30/10/2019

MBVCB. 265305735. giup gia dinh ba Xuan. CT tu giup gia dinh ba Xuan toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

30/10/2019

MBVCB265318547. Ma so 3535:   Chi Tran Thi Thi, doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong. CT tu 0301002938548 NGUYEN ANH KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/10/2019

MBVCB. 265331095. hc 3535, 3536. CT tu cao thi dung toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

600,000

30/10/2019

MBVCB265351921. thay mat Me minh giup do gd vuot qua benh tat tai uong. cung mong Me minh nho phuc duc ma cung se vuot qua benh tat. . CT tu 0071000943330 HUA HUYNH MINH NGUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/10/2019

MBVCB265353470. ung ho ms3535: 100k   ms 3536: 100k. CT tu 0491001893710 NGUYEN THI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

30/10/2019

MBVCB265356590. Giup do hoan canh MS3535. . CT tu 0071000943330 HUA HUYNH MINH NGUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

30/10/2019

MBVCB. 265391914. be Ngoc Han benh ung thu . CT tu Bui Nguyen Dong Nghi giup ms 3534 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

250,000

30/10/2019

MBVCB. 265410483. ms 3517. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

30/10/2019

VCBPAY264747656. UH gd anh Tuong nghe an. VU THI HONG ANH CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

100,000

30/10/2019

/Ref: P1910303586{//}/Ref: P1910303586{//}130   - NGUYEN THI MAI DUNG UNG HO BE NGOC HAN - BI UN G THU O SO 10 PHAN SAO NAM - PHUONG TU HA - TX HUONG TRA - THUA THIEN HUE DVC: NGUYEN THI MAI DUNG

500,000

30/10/2019

IBVCB. 2910190840489001. BUI THE KY, VU HOANG QUYEN GO VAP MS 3533: Anh LE VAN TUAN

300,000

30/10/2019

IBVCB. 2910190907573001. NGUYEN THANH HOA. Ma so 3517: Nguyen Thanh Hien - Nam mo a di da Phat

300,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190473691001. TRUONG MINH TUAN. Giup MS 3535 Tran Thi Thi

500,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190049815001. TRAN DINH TUAN. Ma so 3535:   Chi Tran Thi Thi doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190648201001. phan ngoc hung Giup ma so: 3535

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190880673002. HO TIEN NGHIA. Chuyen giup cho chi trong bai bao them bua com co thit

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010191029277001. NGUYEN THI HANG HAI. Ma so 3535: Chi Tran Thi Thi, doi 11,   thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190890613001. VUONG THI THUY DUONG. Ma so 3535: Chi Tran Thi Thi, doi 11,   thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

200,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190101361001. DUONG TRONG KHANG. MS 3534   - be Ngoc Han

500,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190964917001. DONG XUAN CONG. Giup do Ma so 3535: Chi Tran Thi Thi, doi 11,   thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

500,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190543719001. DAO LINH PHUONG. Ma so 3535: Chi Tran Thi Thi, doi 11,   thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

500,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190932499001. TA VAN VIET. Ung ho ma so 3535

20,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190022739002. quach dinh phuc tp. ninh binh Ma so 3535: Chi Tran Thi Thi

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190301405001. Tran Thi Thi doi 11,   thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach MS 3535

30,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190979605001. TRINH VAN HOAN. Ma so 3535:   Chi Tran Thi Thi, doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190768897001. BUI DUC DUNG. Ma so 3535:   Chi Tran Thi Thi, Doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190336931002. Nguyen Thi Hue so 10 Phan Sao Nam, Tu Ha, huyen huong tra, hue ms 3534

50,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190299999001. DOAN THI TUOI. Ma so 3535

500,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190659563002. DOAN THI TUOI. Ma so 3534:   chi Nguyen Thi Hue (me chau Nguyen Hoang Ngoc Han)

500,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190461987001. Ma so 3535: Chi Tran Thi Thi thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh H Cu ba

60,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190113681002. HA THU THAO. Ma so 3535:   Chi Tran Thi Thi, doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong

300,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190878845001. 3535: Chi Tran Thi Thi doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach Me gia 90 tuoi cham con 55 tuoi ung thu

500,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190901727001. Linh Dang 33/180 Nam Du,   Linh Nam, Hoang Mai, Ha Noi Ma so 3531

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190834451002. Linh Dang 33/180 Nam Du, Linh Nam, Hoang Mai,   Ha Noi Ma so 3529

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190452095001. HOANG THI THANH VAN. ung ho   Ma so 3535: Chi Tran Thi Thi, doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong. DT: 0973034643

50,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190663571001. PHAM THANH MAI. Ma so 3517   - Ong Nguyen Thanh Hien

300,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190512853001. NGUYEN VAN LONG. MA SO 3535: TRAN THI THI, DOI 11, THON MAC BINH, XA THAI TAN, HUYEN NAM SACH, TINH HAI DUONG

50,000

30/10/2019

IBVCB. 3010191019901001. Tran Thi Thi Doi 11,   thon Mac Binh, xa Thai Tan,   h. Nam Sach, HD Ma so 3535, Tran Thi Thi

200,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190655101002. Do Thuy Nga, q7 giup MS3535: Chi Tran Thi Thi

300,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190611685001. NGUYEN DUY VINH. Ma so 3534: chi Nguyen Thi Hue ( me chau Nguyen Hoang Ngoc Han )

300,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190660323001. VU HONG NHI. MS: 3535   - xin chia se cungg gia dinh, chuc co mau khoe.

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190773359001. DOAN THIEN TRANG. Ma so 3535: Chi Tran Thi Thi, doi 11,   thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190455434001. PHAM THI PHUONG. Ma so 3535: Chi Tran Thi Thi, doi 11,   thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

300,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190527418003. NGUYEN THI ANH. Ma so 3535:   Chi Tran Thi Thi, doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong.

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190944374003. tran quoc cuong ha noi 3534

500,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190289048001. DANG MINH HANH. Bieu cu Xuan 90 tuoi

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190575016001. BUI THI DINH. Ung ho gia dinh anh Tuan, chi Binh,   Thach Ha, Ha Tinh

200,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190616718001. NGUYEN THI TO THAM. Ung ho chi tran thi thi hai duong ma so 3535

200,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190492852001. PHAM THI TUYET. UNG HO MA SO 3535 -   TRAN THI THI 0973034643

2,000,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190183132001. LE THI THANH HUYEN. Ma so 3535: chuc ba va co se vuot qua duoc thoi ky kho khan nay

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190031318001. Lh Ms 3534 Nguyen Thi Hue - Me chau Nguyen Hoang Ngoc Han

500,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190637822002. BUI THI HONG MAI. Ma so 3534: chi Nguyen Thi Hue (me chau Nguyen Hoang Ngoc Han)

200,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190354862001. Pham Bich Ngoc Cay Tram,   Go Vap, Tp. HCM MS 3534: chi Nguyen Thi Hue ( me chau Ngoc Han)

300,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190189192002. Pham Bich Ngoc Cay Tram,   Go Vap, Tp. HCM MS 3535: Chi Tran Thi Thi ( tinh Hai Duong)

200,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190870310001. HOANG NGOC HA. Ung ho Ma so 3536: Chi Nguyen Thi Hoa. Dia chi: Khu vuc Binh Thuong A, phuong Long Tuyen, quan Binh Thuy, TP Can Tho

200,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190120038003. NGO PHAN MINH CHAU NAM SACH, HAI DUONG MA SO 3535 -   TRAN THI THI

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190416158001. NGUYEN THI THU NGAN. Ung ho chi Tran Thi Thi, Ms: 3535

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190008298001. Linh Hoa Trieu Khuc,   Ha Noi UH MS 3535, Tran Thi Thi, Nam Sach, Hai Duong

150,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190073122002. Linh Hoa Trieu Khuc,   Ha Noi UH MS 3522, Ha Van Cuong, Thach That, Ha Noi

100,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190729056002. LE THANH TUAN. Ung ho ma so 3535 chi Tran Thi Thi

1,000,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190158944003. Ngoc Van TPHCM MS 3517:   Ong Nguyen Thanh Hien

300,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190035470002. Ninh Quang Ngai MS 3534 (500. 000) va cac hoan canh khac

2,000,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190718774003. PHAM THI KIM TAM. Ung ho ma so 3535, Tran Thi Thi, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong

1,000,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190791084001. TRAN THI PHUONG KHANH. Ung ho MS 3534, Nguyen Thi Hue, VND200, 000, ung ho MS 3536, Nguyen Thi Hoa, VND200, 000

400,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190055064001. Nguyen Thi Hoa Khu vuc Binh Thuong A,   phuong Long Tuyen, Can Tho MS 3536 DT 0917637887

200,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190268369001. TA THI THU HA. Ma so 3535:   Chi Tran Thi Thi, Doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong. DT: 0973034643

500,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190353325001. VU THANH LONG. Ma so 3535 chi Tran Thi Thi, doi 11,   thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong

200,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190829697001. PHAM VAN LAP. Gui ung ho ma so 3534 chi Nguyen Thi Hue . dia chi tru tai so 10 Phan Sao Nam, phuong Tu Ha, thi xa Huong Tra, tinh Thua Thien Hue. sdt 0368997801.

50,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190213729003. PHAM VAN LAP. Gui ung ho ma so 3535 chi Tran Thi Thi, Doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong. sdt 0973034643

50,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190382269004. Tran Tri Kien Hoang Mai,   HN Ma so 3534: chi Nguyen Thi Hue (me chau Ngoc Han)

300,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190346525005. Tran Dinh Tien Hoang Mai Ma so: 3514   - Chi To Thi Vinh

200,000

30/10/2019

IBVCB. 3010191007913008. Tran Thuy Hien Hai Ba Trung, HN Ma so 3533: Anh Le Van Tuan.

200,000

30/10/2019

IBVCB. 3010190352147001. @ Saigon Ma so 3535:   Chi Tran Thi Thi, doi 11, thon Mac Bin

100,000

30/10/2019

223219. 291019. 224353. ung ho Ma so 2990 ba Bui Thi Do.   Thon Tan Thuong Xa Tan Loc Huyen Loc Ha Ha Tinh sdt 01678141254

300,000

30/10/2019

832081. 291019. 230250. Pham Thuy Linh ung ho quy Nhan ai MS 3534

500,000

30/10/2019

951774. 301019. 053928. KINH GUI MA SO 3517 VA 3534 MOI MA 500K. - 301019 - 05: 40: 40

1,000,000

30/10/2019

458628. 301019. 055225. Chi Tran Thi Thi. MS3535

100,000

30/10/2019

998143. 301019. 065814. 191030000000814 Ma so 3524 ca ma so 3525 ZP5DNMHL927I

100,000

30/10/2019

144509. 301019. 071554. ung ho chi tran thi thi 3535

300,000

30/10/2019

467649. 301019. 073839. ung ho chi Tran Thi Thi

100,000

30/10/2019

915083. 301019. 074310. Tam CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ms 3535 Tran Thi Thi.

50,000

30/10/2019

145829. 301019. 075130. Ung ho chi TRAN THI THI ms 3535

200,000

30/10/2019

914572. 301019. 082521. Ma so 3535 . Tran thi thi . FT19303040209542

200,000

30/10/2019

465772. 301019. 083121. Ms 3535 Tran Thi Thi

200,000

30/10/2019

916109. 301019. 083133. Chau Nhieu ung ho Tran Thi Thi Nam Sach HD MS 3535 FT19303042097434

200,000

30/10/2019

540083. 301019. 083446. 3593285651 Chuyen qua MoMo ma so 3535 chi Tran Thi Thi thon mac Binh xa Thai Tan huyen Nam Sach Hai Duong

50,000

30/10/2019

916775. 301019. 083300. THANH THUY ck BAO DIEN TU DAN TRI ma so benh nhan 3535

100,000

30/10/2019

917919. 301019. 083822. Ho tro chi Nguyen Thi Hue   - na so 3534 FT19303545055973

1,000,000

30/10/2019

376438. 301019. 084038. UNG HO CHI TRAN THI THI - HAI DUONG (MS 3535)

200,000

30/10/2019

731452. 301019. 084123. Vo Ngoc Khanh Ngan giup MS 3535

100,000

30/10/2019

919908. 301019. 084521. Giup do ma so 3535 chi Tran Thi Thi FT19303545084483

100,000

30/10/2019

921431. 301019. 085036. Ung ho chi Tran Thi Thi FT19303085011468

300,000

30/10/2019

002157. 301019. 085042. 191030000004587 Ung ho ma so 3535 ZP5DNMHLLU3F

100,000

30/10/2019

921640. 301019. 085116. Ung ho chi Tran Thi Thi FT19303140536754

100,000

30/10/2019

854246. 301019. 090056. NGO TAM TRANG UNG HO MS 3535 CO TRAN THI THI - HAI DUONG

200,000

30/10/2019

982807. 301019. 090542. ung ho chi Tran Thi Thi ms 3535 Nam Sach Hai Duong

100,000

30/10/2019

927808. 301019. 090942. Ung ho MS 3535 Chi Tran Thi Thi FT19303545174223

110,000

30/10/2019

929261. 301019. 091343. Ms 3535. Chi Tran Thi Thi FT19303054440292

100,000

30/10/2019

854757. 301019. 091423. Ba Nguyen Thi Lien 0988564650 ung ho ma so 3535

200,000

30/10/2019

309481. 301019. 091307. Vietcombank 0451000476889 ung ho ma so 3535

200,000

30/10/2019

855220. 301019. 092444. BA NGUYEN THI LIEN DT 0988564650 UNG HO MA SO 3534 (ME CHAU NGUYEN HOANG NGOC HAN)

300,000

30/10/2019

988282. 301019. 093053. NGUYEN VAN THINH UNG HO MS 3535 - 301019 - 09: 30: 52

100,000

30/10/2019

503929. 301019. 093245. Ung ho ms 3535 cu Tran Thi Thi thon Mac Binh xa Thai Tan Huyen Nam Sach tinh Hai Duong0973034643

1,000,000

30/10/2019

939705. 301019. 094155. Thanh Thuy 93 ung ho ms 3535 FT19303930058874

500,000

30/10/2019

615194. 301019. 094307. ung ho ma so 3533 anh le van tuan

500,000

30/10/2019

941886. 301019. 094722. Ma so 3535 FT19303930080482

200,000

30/10/2019

942362. 301019. 094832. Ung ho Ms 3533 Le Van Tuan FT19303946432888

50,000

30/10/2019

385034. 301019. 094949. UNG HO MA SO 3535 CHI TRAN THI THI:   1, 000, 000. MS 3532 ONG HA VAN SANG 1, 000, 000

2,000,000

30/10/2019

615275. 301019. 095050. ung ho ma so 3535 chi tran thi thi

300,000

30/10/2019

857737. 301019. 102114. Ba Nguyen Khoa Dieu Oanh ung ho Ma so 3535 Chi Tran Thi Thi, doi 11,   thon Mac Binh, xa Thai Tan, hu

500,000

30/10/2019

966024. 301019. 104509. Ung ho Ma so 3535 tran thi thi Hai duong FT19303044383412

200,000

30/10/2019

859070. 301019. 104853. Giup Ma so 3531 Gia dinh Chi Pham Thi Hue Dia chi Thon Thang Loi 3, xa La Sol,   huyen Phu Thien, Ti

500,000

30/10/2019

924814. 301019. 105116. cho ma so 3535 Tran Thi Thi   - Hai Duong

500,000

30/10/2019

169750. 301019. 110251. Ung ho ma so 3517 nguyen thanh Hien 200k va ma so 3535 Tran thi Thi 200k

400,000

30/10/2019

982812. 301019. 112512. Ung ho Ong Nguyen Thanh Hien ms 3517 Quang Binh FT19303946799618

500,000

30/10/2019

173213. 301019. 112605. Ma so 3535 chi Tran Thi Thi doi 11 thon Mac Binh xa Thai Tan huyen Nam Sach tinh Hai Duong

200,000

30/10/2019

634396. 301019. 112654. ung ho ma so 3535 Tran Thi Thi

300,000

30/10/2019

927037. 301019. 112716. MA SO 3534 CHI NGUYEN THI HUE   - ME CUA CHAU NGUYEN HOANG NGOC HAN TINH THUA THIEN HUE

500,000

30/10/2019

494490. 301019. 113145. Ung ho ma so: 3535

100,000

30/10/2019

387016. 301019. 113154. UNG HO MS 3535: CHI TRAN THI THI, DOI 11, THON MAC BINH, X. THAI TAN, H. NAM SACH, TINH HAI DUONG

400,000

30/10/2019

986110. 301019. 113326. Giup chi Tran Thi Thi ma so 3535 FT19303044561036

300,000

30/10/2019

989871. 301019. 114311. Uh Tran Thi Thi,   doi 11 thon Mac Binh, Thai Tan, Nam Sach,   Hai duong FT19303691430585

100,000

30/10/2019

990730. 301019. 114529. Ung ho ma 3506, tran thi huong, yen dinh, thanh hoa FT19303344499262

200,000

30/10/2019

993520. 301019. 115310. Chuyen toi chi Tran Thi Thi,     Nam Sach,   Hai Duong.   Ma so 3535 FT19303672071009

250,000

30/10/2019

603249. 301019. 115811. ung ho ms 3535 nguyen thi thi

50,000

30/10/2019

997912. 301019. 120558. Ung ho chi tran thi thi doi 11 thon mac binh xa thai tan nam sach hai duong FT19303674611126

100,000

30/10/2019

863703. 301019. 130216. ung ho ma so 3534 chi Nguyen Thi Hue me chau Nguyen Hoang Ngoc Han

100,000

30/10/2019

517863. 301019. 131744. Gui toi chi Tran Thi Thi, Thai Tan, Nam Sach, Hai Duong.   Chuc hai me con chi suc khoe FT193030627048

300,000

30/10/2019

389130. 301019. 131701. ChI Tran Thi Thi, doi 11, thon mac binh , xa thai tan, nam sach,   HD

200,000

30/10/2019

026056. 301019. 132540. Ung Ho Ma so 3535

200,000

30/10/2019

459945. 301019. 132923. Ung ho co Tran Thi Thi Ms 3535

500,000

30/10/2019

864416. 301019. 133515. UNG HO Ma so 3535 Chi Tran Thi Thi,   doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Du

1,000,000

30/10/2019

047385. 301019. 134251. MA SO 3534 CHI NGUYEN THI HUE ( ME BE NGUYEN HOANG NGOC HAN) - 301019 - 13: 42: 14

400,000

30/10/2019

186965. 301019. 134422. Ung ho MS 3535

300,000

30/10/2019

509491. 301019. 134900. Ma so 3535 chi tran thi thi,   doi 11, thon mac binh, xa thai tan, huyen nam sach, hai duong

200,000

30/10/2019

447981. 301019. 140301. Ma so 3535 chi Tran Thi Thi

100,000

30/10/2019

446187. 301019. 022020. ung ho ms: 3517

87,933

30/10/2019

543439. 301019. 142850. Ma so 3535. Chi Tran Thi Thi FT19303194850554

50,000

30/10/2019

544924. 301019. 143215. Ung ho chi tran thi thi ma so 3535 FT19303345012170

500,000

30/10/2019

674890. 301019. 143855. Ung ho c thi ms 3535

200,000

30/10/2019

550688. 301019. 144504. Nguyen Viet Thai - Duong ho tro ba Do, Ha Tinh - ma so 2990 FT19303011300750

1,000,000

30/10/2019

195391. 301019. 144606. Ung ho ma so 3535 tran thi thi

2,000,000

30/10/2019

553293. 301019. 145047. Ma so 3534 chi Nguyen Thi Hue me chau Nguyen Hoang Ngoc Han FT19303672729758

500,000

30/10/2019

008483. 301019. 145020. Vietcombank 0451000476889 NGUYEN DINH HAI ung ho ma so 3535 - Tran Thi Thi

500,000

30/10/2019

555483. 301019. 145519. Ma so 3536 chi Nguyen Thi Hoa dc Binh Thuong A long tuyen binh thuy Van Tho FT19303530117790

500,000

30/10/2019

561217. 301019. 150732. Giup do chi tran thi thi, doi 11, thon mac binh, xa thai tan, huyen nam sach, hai duong.   Ma so 3535

300,000

30/10/2019

731764. 301019. 151743. Ung ho tien cho ma 3535 tran thi thi doi 11 thon mac binh xa thai tan huyen nam sach hai duong

5,000,000

30/10/2019

011204. 301019. 152234. Vietcombank 0451000476889 3535

100,000

30/10/2019

526374. 301019. 153043. Phong Linh ung ho MS 3535 Tran Thi Thi - Hai Duong va 3517 be Thao - ung thu tuy - chau ong Ng. Th. Hien

400,000

30/10/2019

203226. 301019. 153531. Gui chi Thi ma so 3535

100,000

30/10/2019

870864. 301019. 154932. Ma so 3535

50,000

30/10/2019

530832. 301019. 155506. ung ho ma so 3535, chi Tran Thi Thi - Hai Duong

100,000

30/10/2019

335762. 301019. 155124. Vietcombank 0451000476889 ung ho ms 3517 ong nguyen thanh hien

200,000

30/10/2019

517730. 301019. 155708. DUONG THI DINH UNG HO MS   3534 cho chau Nguyen Hoang Ngoc Han

200,000

30/10/2019

532189. 301019. 160227. ung ho ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien -   ong be Thao

100,000

30/10/2019

742168. 301019. 160702. 3536 chi nguyen hoa

100,000

30/10/2019

296556. 301019. 163931. A Triet gui chi Nguyen Thi Hue. Ma so 3534

10,000,000

30/10/2019

215537. 301019. 164349. Ung ho MS 3536

300,000

30/10/2019

216051. 301019. 164542. Ung ho MS 3526

300,000

30/10/2019

115059. 301019. 165758. UNG HO MA SO 3526, anh LE DUC LOC FT19303792500057

300,000

30/10/2019

115512. 301019. 165856. UNG HO MA SO 3533, anh LE VAN TUAN FT19303060389270

300,000

30/10/2019

115994. 301019. 165958. UNG HO MA SO 3534, chi NGUYEN THI HUE FT19303805960005

300,000

30/10/2019

221066. 301019. 170622. Ung ho MS 3531

200,000

30/10/2019

221709. 301019. 170854. Ung ho MS 3528

200,000

30/10/2019

222058. 301019. 171019. Ung ho MS 3529

200,000

30/10/2019

223708. 301019. 171803. Ung ho MS 3532

300,000

30/10/2019

223989. 301019. 171931. Ung ho MS 3533

400,000

30/10/2019

224233. 301019. 172038. Ung ho MS 3527

200,000

30/10/2019

124939. 301019. 172142. Ung ho ma so 3535 chi Tran Thi Thi thon Mac Binh xa Thai Tan huyen Nam Sach tinh Hai Duong FT1930306

200,000

30/10/2019

224733. 301019. 172413. Ung ho MS 3534

400,000

30/10/2019

104639. 301019. 172421. MAI THIEN TAM GIUP MA SO 3535 TRAN THI THI - THAI TAN - NAM SACH - HAI DUONG - 301019 - 17: 23: 52

200,000

30/10/2019

225162. 301019. 172609. Ung ho MS 3535

300,000

30/10/2019

105991. 301019. 173159. AU DUONG THAI (KIM DINH - AN KIM - CAN GIUOC - LONG AN)GIUP MA SO 3529 - 301019 - 17: 31: 34

200,000

30/10/2019

834569. 301019. 175005. Ung ho chi Tran Thi Thi

300,000

30/10/2019

363664. 301019. 193255. ung ho ma so 3535

100,000

30/10/2019

620215. 301019. 195804. ttq ung ho ms 3536

100,000

30/10/2019

176103. 301019. 201408. Ung ho chi Nguyen Thi Hoa Ms 3536 FT19303804172124

500,000

30/10/2019

176339. 301019. 201507. Ung ho chi Tran Thi Thi ms 3535 FT19303387468254

500,000

30/10/2019

176628. 301019. 201614. Ung ho chi Nguyen Thi Hue ms 3534 FT19303205922567

500,000

30/10/2019

176898. 301019. 201715. Ung ho anh Le Van Tuan ms 3533 FT19303570002626

500,000

30/10/2019

177467. 301019. 201915. ung ho chi Tran Thi Thi ma so 3535 FT19303831208292

500,000

30/10/2019

177530. 301019. 201926. Ung ho ong Ha Van Sang ms 3532 FT19303570011455

500,000

30/10/2019

177747. 301019. 202019. Ung ho gia dinh chi Pham Thi Hue ms 3531 FT19303831202157

1,000,000

30/10/2019

852711. 301019. 202800. chuyen tien Ms 3534 me cua Nguyen Hoang Ngoc Han

2,000,000

30/10/2019

183207. 301019. 204221. Ung ho Ma so 3535 FT19303804278343

150,000

30/10/2019

795180. 301019. 210935. IBFT Ma so 3527: Mai am Hong Quang

100,000

30/10/2019

191222. 301019. 211626. Ma so 3534 chi Nguyen Thi Hue me chau Nguyen Hoang Ngoc Han . so 10 Phan Sao Nam, phuong Tu Ha, Thi

150,000

30/10/2019

570257. 301019. 213056. MS 3535 chi Tran Thi Thi thon Mac Binh tinh Hai Duong

500,000

30/10/2019

VCBVT. 84976572388. CT tu 0351000672926. TRAN THI HAO sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191030233278268. VNVT20191030740250. Hao Mit ung ho MS 3536

150,000

30/10/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 301019. SH: 10019871. BO: PHAM QUOC MANH. PHAM QUOC MANH UNG HO GD CHI TRAN THI THI, THAI TAN,   NAM SACH, HAI DUONG. MS 3535.

500,000

30/10/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 301019. SH: 10004555. BO: VU TUAN NINH. UNG HO CHI THI MS 3535

100,000

30/10/2019

Sender: 79303008. DD: 301019. SHGD: 10000295. BO: NGUYEN SU QUANG THAO. GIUP MA SO 3534 CHI NGUYEN THI HUE

350,000

30/10/2019

Sender: 79321001. DD: 301019. SHGD: 10000269. BO: NGUYEN MANH HA. NGUYEN MANH HA UNG HO MA SO 3535 CHI TRAN THI THI CAU MONG SUC KHOEVA MAY MAN VOI CU XUAN

200,000

30/10/2019

Sender: 79307005. DD: 301019. SHGD: 10005018. BO: TIEU HA SANH. IB SANH SEACO GUI MA SO 3532

50,000

30/10/2019

Sender: 79307005. DD: 301019. SHGD: 10005082. BO: TIEU HA SANH. IB SANH SEACO GUI MA SO 3533

50,000

30/10/2019

Sender: 79307005. DD: 301019. SHGD: 10005155. BO: TIEU HA SANH. IB SANHSEACO GUI MA SO 3534

50,000

30/10/2019

Sender: 79307005. DD: 301019. SHGD: 10005194. BO: TIEU HA SANH. IB SANHSEACO GUI MA SO 3535

50,000

30/10/2019

Sender: 79333001. DD: 301019. SHGD: 10000548. BO: NGUYEN THI MINH VIEN. GOI GIUP DO HAI ME CON CHI TRAN THI THI

250,000

30/10/2019

Sender: 79333001. DD: 301019. SHGD: 10000567. BO: NGUYEN THI MINH VIEN. GIUP DO ONG HA VAN SANG VA HA THI L Y

250,000

30/10/2019

Sender: 48304001. DD: 301019. SHGD: 10001429. BO: VO THI THUY LINH. UNG HO CHI TRAN THI THI 3535 T AI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

200,000

30/10/2019

Sender: 48304001. DD: 301019. SHGD: 10003027. BO: TRAN NGOC QUYNH GIAO. UNG HO MA SO 3535 TAI NGOA I THUONG VIET NAM CN THANH CONG

1,000,000

30/10/2019

Sender: 01321001. DD: 301019. SHGD: 10001072. BO: HOANG VAN THANG. UNG HO CHAU NGUYEN THANH THAO B O TRACH QUANG BINH

300,000

30/10/2019

Sender: 79307005. DD: 301019. SHGD: 10011120. BO: NGUYEN THI NAM THANG. IBMA SO 3535: CHI TRAN THI THI,   DOI 11, THON MAC BINH, XA THAI TAN, HUYEN NAM SACH, TINH HAI DUONG

200,000

30/10/2019

Sender: 01352002. DD: 301019. SHGD: 10000757. BO: BUI CAM VAN. 3535 UNG HO CHI THI

100,000

30/10/2019

Sender: 01307001. DD: 301019. SHGD: 10005325. BO: HO THANH TRUC. IBUNG HO MA SO 3517: ONG NGUYEN T HANH HIEN

500,000

31/10/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 311019. SH: 10014288. BO: TRUONG MINH GIAM. UNG HO MA SO 3538, BE NGOC LINH DANG DIEU TRI TAI PHONG 301, NOI 3, BV UNG BUOU TP HCM.

300,000

31/10/2019

/Ref: P281475087669168{//}REM FROM OVERSEAS Ung ho MS 3535 Tr an Thi Thi DVC: /3455694335767 Thi Phuong Anh Nguyen 3/23 Third Avenue, Tauranga Avenues NZ

356,123

31/10/2019

Sender: 01310012. DD: 311019. SHGD: 10001009. BO: NGUYEN THI NGA. UNG HO MA SO 3534

200,000

31/10/2019

Sender: 79604002. DD: 311019. SHGD: 10000447. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3535 TRAN THI THIMINH VA SO N GIUP MA SO 3535 BENH TIM BAM SINH VA BENH UNGTHU PH OI GIA DINH NGHEO CAN GIUP CHARGEDETAILS OUR

100,000

31/10/2019

Sender: 79334001. DD: 311019. SHGD: 10000863. BO: LE BAO SON0492091. UNG HO 3531; 3532;   3533; 3534 ; 3536;   3537 MOI MS 300K (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

1,800,000

31/10/2019

Sender: 01310005. DD: 311019. SHGD: 10003647. BO: NGUYEN DUY TRIEU. MONG ONG VA BE BOT KHO KHAN

300,000

31/10/2019

Sender: 01310001. DD: 311019. SHGD: 10005502. BO: NGUYEN VAN LUONG. MS 3537 HAU THI SUA, THON NGAI   THAU THUONG, XA NGAI THAU, HUYEN BAT XAT, TINH LAO CAI. DT 0834367134 SO CUA SUNG A DUA CON TRAI CHI SUA

500,000

31/10/2019

Sender: 01310005. DD: 311019. SHGD: 10007801. BO: TRAN TRUNG THANH. MS 3537 CHI HAU THI SUA

100,000

31/10/2019

Sender: 01310001. DD: 311019. SHGD: 10012063. BO: HA THI HONG PHU. MA SO 3535

50,000

31/10/2019

Sender: 79309001. DD: 311019. SHGD: 10003181. BO: NGUYEN NGOC THINH. UNG HO CHI HAU THI SUA MA SO 3537

1,000,000

31/10/2019

Sender: 01323001. DD: 311019. SHGD: 10000707. BO: VU NGOC ANH. UNG HO MA SO 3538 CHI PHAM THI VANM E BE NGOC LINH

200,000

31/10/2019

Sender: 01310005. DD: 311019. SHGD: 10015235. BO: NGO THI THUONG. UNG HO HOAN CANH ONG NGUYEN THAN H HIEN VA BE THAO   MASO 3517

500,000

31/10/2019

Sender: 01309001. DD: 311019. SHGD: 10004527. BO: BUI THI THU THUAN. UNG HO MA SO 3529 GIA DINH AN H HOANG VAN TUONG XOM 8 XA QUYNH THANH HUYEN QUYNH LUU NGHE AN

500,000

31/10/2019

Sender: 01310005. DD: 311019. SHGD: 10016616. BO: NGO THI THUONG. UNG HO HOAN CANH CHI NGUYEN THI HUE   BE NGUYEN HOANG NGOC HAN   MASO 3534

500,000

31/10/2019

Sender: 79310001. DD: 311019. SHGD: 10017805. BO: NGUYEN THU HUONG. UNG HO 2 BE MA SO 3533

2,100,000

31/10/2019

MBVCB265444464. chi mau khoe nhe. CT tu 0451000322609 DANG DINH LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

31/10/2019

MBVCB265498242. giup Nguyen Thi Thuy. CT tu 0441003930640 HO TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

31/10/2019

MBVCB265498442. Ma 3537 ; Hau Thi Sua , Thon Ngai Thau Thuong , huyen bat xat , lao cai . Sung A Dua con trai. CT tu 0191000194646 TRAN TUAN TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

31/10/2019

MBVCB. 265513435. kho khan. CT tu Tran Thi Thi toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

31/10/2019

MBVCB265528389. UNG HO MA SO 3537 CHI HAU THI SUA. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

31/10/2019

MBVCB265535069. Ung ho NS: 3537 chi Hau Thi Sua. CT tu 0201000110108 NGUYEN NGOC THINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

31/10/2019

MBVCB265534924. Ma so 3537 Hau Thi Sua. CT tu 0021001305923 LE VAN KHANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

31/10/2019

MBVCB. 265546448. bi u nao, tai nan. CT tu Hau thi Sua toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

31/10/2019

MBVCB. 265549206. chong bi suy than man. CT tu Nguyen Thi Hoa toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

31/10/2019

MBVCB265610111. MS 3535. CT tu 0361001448102 NGUYEN PHUC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

31/10/2019

MBVCB265610689. MS 3536. CT tu 0361001448102 NGUYEN PHUC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

31/10/2019

MBVCB265610900. ung ho chi Nguyen Thi Hue (me chau Ngoc Han) thi xa Huong Tra, tinh Thua Thien Hue. CT tu 0301000363599 PHAN MINH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

31/10/2019

MBVCB265611248. MS3537. CT tu 0361001448102 NGUYEN PHUC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

31/10/2019

MBVCB265627641. UH cho MS3537 mong gd vuot qua benh tat.   . CT tu 0071000943330 HUA HUYNH MINH NGUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

31/10/2019

MBVCB265640523. ung ho ms 3536. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

31/10/2019

MBVCB265657139. Gui hoan canh ma so 3535: Chi Tran Thi Thi,   doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong. CT tu 0181003378164 NGUYEN HUU DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

31/10/2019

MBVCB265703006. ung ho chi tran thi thi ma so 3535. CT tu 0101000013183 NGUYEN ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

31/10/2019

MBVCB265771708. ms: 3538. CT tu 0591001750353 PHAM NGOC MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

31/10/2019

MBVCB265784047. be Ha Van Pham Ngoc Linh, Quang Nam. CT tu 0071000731884 LY NGUYEN NGOC HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

31/10/2019

MBVCB. 265808850. ma so 3528 vo A Tong. CT tu Nguyen Thi Dung toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

31/10/2019

MBVCB265814236. ung ho be Linh que Quang Nam. CT tu 0011004405143 LE THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

31/10/2019

MBVCB265815391. ck. CT tu 0011004258718 QUANG THI NGOC HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

31/10/2019

MBVCB. 265815435. ma so 3534 be ngoc han. CT tu nguyen thi dung toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

31/10/2019

MBVCB265915725. Ms 3538 -   Pham Thi Van. CT tu 0071001104291 TRAN DIEU HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

31/10/2019

MBVCB265923973. UNG HO MA SO 3538 CHI PHAM THI VAN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

31/10/2019

MBVCB265958803. Toi ma so 3538, chi Pham Thi Van, thon Dong Xuan, ca Tam Giang, huyen Nui Thanh, tinh Quang Nam. CT tu 0341000610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

31/10/2019

MBVCB266009648. ung ho ma so 3537. CT tu 0491000074933 TO DUY HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

31/10/2019

MBVCB. 266043948. giup ms3538. CT tu ms 3538 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

31/10/2019

MBVCB266064340. ung ho MS 3535 Tran Thi Thi huyen Nam Sach Hai Duong. CT tu 0281001054184 LY MY DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

31/10/2019

MBVCB266080581. ung ho ms 3538. CT tu 0041000175908 TRAN HONG LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

31/10/2019

MBVCB266088524. ung ho ma so 3535. CT tu 0021000238284 NGUYEN TIEN NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

31/10/2019

MBVCB266116757. ung ho 3538. CT tu 0201000597918 NGUYEN THE VU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

31/10/2019

VCBPAY265789068. Ung ho Chi Pham Thi Van, ma so 3538. NGUYEN MINH TUAN CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

200,000

31/10/2019

/Ref: P281475087577423{//}/Ref: P281475087577423{//}REM FROM OVERSEAS chau Nguyen Thanh Thao MS 3517 DVC: /3455694324636 Phuong Minh Ha 135 Knights Road, Hutt Central Lower Hutt NZ

1,000,000

31/10/2019

LE MINH SON NT MA SO 3535 CHI TRAN THI THI DOI 11 THON MAC BINH , XA THAI TAN , NAM SAC     HAI DUONG GD TIEN MAT

1,000,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190109444001. LUU VAN THUYET. Ung ho Ma so 3538: Chi Pham Thi Van (me be Ngoc Linh)Dien thoai: 0978 946 309Dia chi: thon Dong Xuan, xa Tam Giang, huyen Nui Thanh, tinh Quang Nam

300,000

31/10/2019

IBVCB. 3010190478289001. VU LE PHUOC. Ma so 3536:   Chi Nguyen Thi Hoa.   - Chuc vo chong anh chi som vua qua kho khan

300,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190350793001. NGUYEN HOANG NAM. Quyen gop #3534 Nguyen Thi Hue

500,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190413463001. phan ngoc hung Giup ma so: 3536

100,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190754759002. phan ngoc hung Giup ma so: 3537

100,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190190751001. Ma so 3537: Hau Thi Sua thon Ngai Thau Thuong, xa Ngai Thau, huyen Bat Xat Nguoi phu nu

60,000

31/10/2019

IBVCB. 3110191002907001. CHU ANH TUAN. Ma so 3537:   Hau Thi Sua

300,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190273891001. Tong Gia Long Bien MS 3534 be Ngoc Han MS 3535 chi tran Thi Thi

200,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190607083002. Tran Dinh Cuong Cong ty Tuan Khai Quy Nhan Ai

500,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190262973001. NGUYEN VAN TIEN. Ung ho ms 3517. Ong NGUYEN THANH HIEN

300,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190475644002. Long Tran 35 Hang Voi 3536 3535 3537 3534 3517 3533 3532 3531 3529 3530

1,000,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190040296003. HUYNH HONG PHUONG. giup do ma so 3537 (Hau Thi Sua). A Di Da Phat.

300,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190915920001. Nguyen Xuan Lam CC Sunview Town, Thu Duc, Ho Chi Minh   Ma so 3535: Chi Tran Thi Thi, Tinh Hai Duong

200,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190050730001. TRAN VAN THUA. ung ho : Ma so 3532 ong Ha Van Sang

500,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190891830002. Tran Quang Thai Nhi binh,   Hoc Mon, TPHCM Ma so 2990: Ba Bui Thi Do, ba noi cua 4 chi em

200,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190317496001. DANG THI NGOC QUY. TieuMy   - TieuNhu -   TuanKiet ung ho: Ma so 3534 / chi Nguyen Thi Hue (me chau Nguyen Hoang Ngoc Han).

300,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190178348001. TRAN VAN KIEN. Ung ho MS 3534 chau Nguyen hoang Ngoc Han, mong chau som duoc dieu tri

300,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190617410001. BUI LAN HUONG. Minh gui ung Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien

1,000,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190177430001. Hau Thi Sua Ngai Thau Thuong, Ngai Thau, Bat Xat, Lao Cai ma so 3537

100,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190348922001. NGUYEN HONG PHUC. Ung ho cu Tran Thi Thi, Ma so 3535

200,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190337402001. NGO NGOC QUYNH TIEN. Ung ho MS 3517: ong Nguyen Thanh Hien - Quang Binh

200,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190853729003. HOANG THI PHUONG THANH. Giup be han ms 3534

200,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190445259002. TRUONG DINH HOANG. Ung ho ms 3538 Chi pham thi van me be ngoc linh

100,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190737305002. TRAN NGOC LINH. Ma so 3538: Nhin em trai dau don, chi doi nghi hoc di lam kiem tien chua benh cho em

100,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190869037001. LE PHAM MINH QUY. Ung ho MS 3532, 3536, 3535,   3538. Moi MS 300k.

1,200,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190054095001. DAO LE HOA. chuyen ms 3538

200,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190038067001. Pham Thi Van Dong Xuan,   Tam Giang, Nui Thanh, Quang Nam Con bi ung thu

500,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190041195002. NGUYEN MINH TAM. Giup ma so 3527 : Mai am Hong Quang

250,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190835897001. CHAU THI YEN NHI. Ung ho be Thao - MS 3517 -   ong NGUYEN THANH HIEN - Quang Binh   - 0976208750

500,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190274949002. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3538 cho chi Pham Thi Van dieu tri benh be Ha Van Pham Ngoc Linh

1,000,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190364991001. Le Thanh Phong B1909 Golden Palace, Me Tri,   Nam Tu Liem, HN Ma so 3538

100,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190104791004. Le Thanh Phong B1909 Golden Palace, Me Tri,   Nam Tu Liem, HN Ma so 3537

100,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190993223005. Le Thanh Phong B1909 Golden Palace, Me Tri,   Nam Tu Liem, HN Ma so 3536

100,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190076253002. LE THANH PHUONG. Ma so 3538: Chi Pham Thi Van (me be Ngoc Linh)Dien thoai: 0978 946 309Dia chi: thon Dong Xuan, xa Tam Giang, huyen Nui Thanh, tinh Quang Nam.

500,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190157141002. 13 13 13

2,000

31/10/2019

IBVCB. 3110190463925001. NGUYEN THIEN KHOI. KN ung ho ma so 3538, chi Pham Thi Van

200,000

31/10/2019

241582. 311019. 142806. UNG HO CHI PHAM THI VAN ( ME BE NGOC LINH) MA SO 3538 - 311019 - 14: 29: 21

500,000

31/10/2019

160003. 311019. 143602. VIETTEL 400300 LIENNH 191031     191031658037312 400201 ung ho

150,000

31/10/2019

985754. 311019. 145020. NGUYEN HUONG DUONG CHUYEN KHOAN Goi cu Tran Thi Thi ma so 3535 - Nam Sach Hai Duong - chuc hai cu khoe

200,000

31/10/2019

205168. 311019. 153635. ung ho ma so 3538 be Ngoc linh

50,000

31/10/2019

337164. 311019. 154105. Ung ho cac ma so 3536 3537 3538

120,000

31/10/2019

991206. 311019. 155600. VU BA DUY CHUYEN KHOAN MA SO 3538 CHI PHAM THI VAN ME BE NGOC LINH

100,000

31/10/2019

241373. 311019. 162248. gop giup Chi Pham Thi Van Me be Ngoc Linh

100,000

31/10/2019

417403. 311019. 162726. Ung ho ms3538 FT19304022700004

1,000,000

31/10/2019

746874. 311019. 163336. bui minh ung ho ma so 3538 pham thi van me be Ngoc Linh

200,000

31/10/2019

434574. 311019. 170157. Nguyen Anh ung ho Ma so 3538 FT19304749879302

100,000

31/10/2019

446304. 311019. 172739. Ma so 3538 Pham Thi Van FT19304517832004

100,000

31/10/2019

361621. 311019. 181129. Ung ho MS 3535

200,000

31/10/2019

831748. 311019. 183654. IBFT Ct Uh ma so 3534

100,000

31/10/2019

831846. 311019. 183932. IBFT Ct Uh ms 3538

100,000

31/10/2019

245477. 311019. 193712. Ung ho nhan ai MS 3538

250,000

31/10/2019

245673. 311019. 193833. Ung ho nhan ai

200,000

31/10/2019

307354. 311019. 194519. UNG HO MS 3517 - 311019 - 19: 44: 52

500,000

31/10/2019

500890. 311019. 201359. Ung ho tu thien cho ma so 3535   - Tran Thi Thi - Hai Duong FT19305340142525

500,000

31/10/2019

087327. 311019. 205956. Ung ho ma so 3517 - Ong Nguyen Thanh Hien - chuc chau mau khoi benh

300,000

31/10/2019

318255. 311019. 212743. MA SO 3538 BE NGOC LINH - 311019 - 21: 27: 41

500,000

31/10/2019

528715. 311019. 220324. Ung ho be Ha Van Pham Ngoc Linh FT19305633628914

200,000

31/10/2019

175233. 311019. 221251. Ung ho ms 3538, chi Pham Thi Van( me Linh) chuc con mau khoe

200,000

31/10/2019

530998. 311019. 221531. UH anh Phan Van Vu va be Tra My FT19305023896040

300,000

31/10/2019

411613. 311019. 221946. UNG HO MA SO 3535 CHI TRAN THI THI.   CHUC CHI MAU KHOE

300,000

31/10/2019

201774. 301019. 221529. Ma so 3534 chi nguyen thi hue FT19304804620163

200,000

31/10/2019

207678. 301019. 225700. Giup do gd Tran Thi Thi o Tinh Hai Duong FT19304800660812

100,000

31/10/2019

207936. 301019. 225932. Ung ho ma so 3532 Ha van sang FT19304570508057

100,000

31/10/2019

208073. 301019. 230103. Ma so 3531 gd e Pham Thi Hue FT19304206438456

100,000

31/10/2019

208370. 301019. 230405. Ung ho ma so 3536 chi Hoa FT19304931846040

100,000

31/10/2019

208637. 301019. 230653. Ung ho ma so 3533 chau Anh va Cuong FT19304206461784

100,000

31/10/2019

930149. 301019. 231823. ung ho be Thao ma so 3517 dieu tri vien K

500,000

31/10/2019

578122. 301019. 233649. Dinh Bao Khoi ung ho Ma so 3534

200,000

31/10/2019

212786. 311019. 002744. Ung ho ma 3535 FT19304977562942

100,000

31/10/2019

213866. 311019. 004715. Quyen gop ma so 3534 ung ho chau Nguyen Hoang Ngoc Han FT19304175009478

100,000

31/10/2019

693019. 311019. 023440. Ung ho ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien

200,000

31/10/2019

800653. 311019. 061337. IBFT ung ho ms 3517 Nguyen thanh Hien

500,000

31/10/2019

232286. 311019. 082659. NH99 ung ho ma so 3534, chau nguyen hoang ngoc han FT19304858030276

200,000

31/10/2019

235162. 311019. 083828. Ung ho ma so 3537 FT19304858077036

100,000

31/10/2019

236300. 311019. 084234. Ung ho ma so 3536 FT19304604173631

100,000

31/10/2019

237776. 311019. 084728. Ung ho ma so 3535 FT19304021084728

100,000

31/10/2019

238677. 311019. 085034. Ung ho ms 3532 FT19304858016612

100,000

31/10/2019

246205. 311019. 091328. Ung ho ma so 3534 chi nguyen thi hue FT19304879094924

250,000

31/10/2019

246477. 311019. 091417. Ung ho ma so 3535 chi tran thi thi FT19304230161005

250,000

31/10/2019

001626. 311019. 093957. Ung ho chi Hau Thi Sua ma so 3537

200,000

31/10/2019

290058. 311019. 101452. Ma so 3535 chi Tran THi THI

100,000

31/10/2019

144896. 311019. 101627. Mai Anh dong gop cho ma so 3535

500,000

31/10/2019

276593. 311019. 103001. Ung ho MS 3517 - Ong Nguyen Thanh Hien FT19304021465041

500,000

31/10/2019

276952. 311019. 103054. Ung ho MS 3514 - To Thi Vinh FT19304740490121

500,000

31/10/2019

283737. 311019. 104645. Ung ho chi hau thi sua ma 3537 FT19304976700355

500,000

31/10/2019

296555. 311019. 105259. Ung ho MS 3535 cu Xuan chi Thi o Hai Duong

269,229

31/10/2019

193804. 311019. 111143. SANHSEACO GUI MA SO 3536 - 311019 - 11: 11: 42

50,000

31/10/2019

194116. 311019. 111256. SANHSEACO GUI MA SO 3537 - 311019 - 11: 12: 55

50,000

31/10/2019

329047. 311019. 133209. Ck UNG HO MS 3517 ONG NGUYEN THANH HIEN FT19304225622627

200,000

31/10/2019

330996. 311019. 133629. Bin ngo ung ho ms 3534 FT19304083699560

100,000

31/10/2019

512601. 311019. 133937. CK tu 001863930001 den 0451000476889.   ND: Ho tro Ma so 3537: Hau Thi Sua

300,000

31/10/2019

234383. 311019. 140051. NGUYEN THI PHUONG TRANG UNG HO CHI TRAN THI THI MA SO: 3535 - 311019 - 14: 00: 27

200,000

31/10/2019

Sender: 01307001. DD: 311019. SHGD: 10002652. BO: VO PHAM MINH NGUYET. IBMINH&MI HO TRO MS 3534

500,000

31/10/2019

Sender: 79303008. DD: 311019. SHGD: 10005109. BO: TRAN THI MONG THU. UNG HO CHI TRAN THI THI

200,000

31/10/2019

Sender: 48304001. DD: 311019. SHGD: 10002215. BO: LY TRUNG HIEU. GIUP DO CHI NGUYEN THI HOA (MA SO 3536)

500,000

31/10/2019

Sender: 01341001. DD: 311019. SHGD: 10000599. BO: NGUYEN KIM HAI LAM. (1900000008701843)MA SO 3537 : HAU THI SUA

200,000

31/10/2019

Sender: 79307006. DD: 311019. SHGD: 10007195. BO: DAO THI DUNG. MA SO MS3517 ONG NGUYEN THANH HIEN

200,000

1/11/2019

IBPS/SE: 79305001. DD: 011119. SH: 10002561. BO: HO THANH TAM. UNG HO GIA DINH CO GIAO NGUYEN T TH U THUY

300,000

1/11/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 011119. SH: 10006239. BO: NGUYEN THI NIEM. UNG HO

500,000

1/11/2019

/Ref: P1396638{//}/Ref: P1396638{//}ung ho ma so 3540 DVC: PHAM THI NGOC THUY

200,000

1/11/2019

IBPS/SE: 01359001. DD: 011119. SH: 10000453. BO: VO DINH NGOC. BCIN: FT1930550232: UNG HO MS 3540 -   CHI THUY

300,000

1/11/2019

Sender: 01310005. DD: 011119. SHGD: 10001434. BO: NGUYEN MANH LINH. VU THI LOAN UNG HO MA SO 3528

1,000,000

1/11/2019

Sender: 01310012. DD: 011119. SHGD: 10004409. BO: TRAN THI NHI. UNG HO CO THI MA SO 3535

200,000

1/11/2019

Sender: 01310005. DD: 011119. SHGD: 10004585. BO: DUONG PHUONG HA. UNG HO MS 3517, ONG NGUYEN THANH HIEN, BE THAO

300,000

1/11/2019

Sender: 01310005. DD: 011119. SHGD: 10004658. BO: NGUYEN THI NGA. UNG HO MA SO 3535

200,000

1/11/2019

Sender: 01310012. DD: 011119. SHGD: 10007268. BO: TRAN LAN CHI. 3540 UNG HO 2 CHAU MANH CHAU

50,000

1/11/2019

Sender: 01310005. DD: 011119. SHGD: 10006785. BO: NGUYEN TRUNG THANH. EM THANH UNG HO GD CHI THUY MA SO 3540

100,000

1/11/2019

Sender: 01604003. DD: 011119. SHGD: 10000174. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3538 PHAM THI VANMINH VA SO N GIUP MA SO 3538 CON TRAI BENH UNG THU LYMPOGIA DINH KHO KHAN CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

100,000

1/11/2019

Sender: 01310012. DD: 011119. SHGD: 10007549. BO: PHAM THUY NGOC. UNG HO MA SO 3538

200,000

1/11/2019

Sender: 01310005. DD: 011119. SHGD: 10007897. BO: TRAN THI KIM TUYEN. GIUP DO MA SO 3538   PHAM TH I VAN   ME CUA BE NGOC LINH   THON DONG XUAN   XA TAM GIANG   HUYEN NUI THANH   QUANG NAM

500,000

1/11/2019

Sender: 79310001. DD: 011119. SHGD: 10006492. BO: BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3531 250K, 3532 350K,     3533 250K, 3534 250K, 3535 300K,   3536 350K, 3537 250K, 3538 250K,   3539 350K.

2,600,000

1/11/2019

Sender: 79334001. DD: 011119. SHGD: 10001387. BO: NGUYEN THANH VAN0743403. UNG HO MA SO 3540 MUC TAM LONG NHAN AI (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

100,000

1/11/2019

Sender: 01310001. DD: 011119. SHGD: 10006817. BO: DAO THI THANH GIANG. GIUP MS 3540

1,000,000

1/11/2019

Sender: 79310001. DD: 011119. SHGD: 10007698. BO: PHAM THUY NGOC. UNG HO MA SO 3539

200,000

1/11/2019

Sender: 01310012. DD: 011119. SHGD: 10009244. BO: CHU TUAN VIET. UNG HO MS 3540

500,000

1/11/2019

Sender: 01310001. DD: 011119. SHGD: 10010110. BO: VU ANH QUANG. MA SO 3540 UNG HO CO GIAO NGUYEN T HI THU THUY

200,000

1/11/2019

Sender: 79334001. DD: 011119. SHGD: 10001942. BO: NGUYEN THI TAN HUNG1458248. UNG HO GIA DINH CO G IAO MAM NON NGUYEN THI THU THUY     HUYEN HUONG SON, TINH HA TINH (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

500,000

1/11/2019

Sender: 79310001. DD: 011119. SHGD: 10013460. BO: HA THAI BAO. UNG HO MA SO 3540

500,000

1/11/2019

Sender: 01309001. DD: 011119. SHGD: 10003149. BO: VU DUC CHINH. UNG HO MA SO 3538 CHI PHAM THI VAN ME BE NGOC LINH THON DONG XUAN XA TAM GIANG DT 0978946309

300,000

1/11/2019

Sender: 01309001. DD: 011119. SHGD: 10003160. BO: VU DUC CHINH. UNG HO MA SO 3534 CHI NGUYEN THI H UE ME CHAU NGUYEN HOANG NGOC HAN DT0368997801

300,000

1/11/2019

Sender: 01309001. DD: 011119. SHGD: 10003192. BO: VU DUC CHINH. UNG HO MA SO 3517 ONG NGUYEN THANH HIEN THON MY SON XA CU NAM HUYENBOTRACH QUANG BINH DT 0976208750

300,000

1/11/2019

Sender: 01309001. DD: 011119. SHGD: 10003139. BO: VU DUC CHINH. UNG HO MA SO 3540 CHI TRUONG THI M YTHIEP DONG NGHIEP CO GIAO NGUYEN THITHU THUY TAY SON HUONG SON HT

300,000

1/11/2019

Sender: 01310012. DD: 011119. SHGD: 10019271. BO: TRAN NGOC DUNG. UNG HO CHO MA 3539

200,000

1/11/2019

ct huong viet ho tro ms 3540" khoc lac giong . . .   chiec ao quan " GD TIEN MAT

20,000,000

1/11/2019

MBVCB266373586. Ung ho ma so 3540. CT tu 0071005234693 DINH HIEN TRIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

180,000

1/11/2019

MBVCB266375792. ungho ms 3540. CT tu 0011004023754 PHAM DUC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB266379057. ung ho ma so 3540. CT tu 0101000013183 NGUYEN ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/11/2019

MBVCB. 266380853. gd co giao Nguyen Thi Thu Thuy, Huong Son, Ha Tinh. CT tu Le Van Tho toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/11/2019

MBVCB266384444. gui ma so: 3540. CT tu 0711000297810 LE MANH LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB. 266415245. Ung ho ms: 3540. CT tu Vo Thang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/11/2019

MBVCB. 266415538. co giao Thuy bi tai nan, Tay son Huong Son Ha tinh. CT tu Mr. Khoa toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/11/2019

MBVCB266417330. ung ho ma so 3540. CT tu 0351001146825 TRAN LE GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB266426014. ung ho chi Nguyen Thi Thu Thuy ma so 3540. CT tu 0331000405415 NGUYEN THI LE HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/11/2019

MBVCB. 266427519. maso 3540 . CT tu tee toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/11/2019

MBVCB266428121. CTY MAKXIM VIET NAM UNG HO: Ma so 3540: Chi Truong Thi My Thiep Dia chi: Truong Mam. CT tu 0011001665176 THAI HUY NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB266435849. ma so 3540 (chi Thiep). CT tu 0691000378611 NGUYEN HUU KHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266440826. Ung ho qua bao Dan Tri MaSo : 3540 Truong Thi My Thiep dong nghiep co giao Nguyen Thi Thu Thuy. CT tu 0331000401983 NGUYEN VIET CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/11/2019

MBVCB266446130. giup do hoan canh kho khan gia dinh co giao mam non Nguyen Thi Thuy Thuy - HUONG SON - HA TINH. CT tu 0211000053175 DANG MINH QUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

1/11/2019

MBVCB266446519. Ung ho qua bao Dan Tri Maso 3540 : Co Truong Thi My Thiep dong nghiep Co Giao Nguyen Thi Thu Thuy. CT tu 0331000401983 NGUYEN VIET CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/11/2019

MBVCB. 266456590. MS 3540 gia dinh co giao Nguyen T Thu Thuy. CT tu Le Thuy Lan toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/11/2019

MBVCB. 266458386. ma so 3527 mai am hong quang thay thich thien thon. CT tu ly ngoc duong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/11/2019

MBVCB266458404. MA SO 3540. CT tu 0371000441906 NGUYEN DUC HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/11/2019

MBVCB266462990. 3540, chi truong thi my thiep . CT tu 0691002956239 NGUYEN VAN THIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/11/2019

MBVCB266465207. ung ho ma so 540 chi Truong Thi My Thiep. CT tu 0181003473007 DO LENH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/11/2019

MBVCB. 266466807. ma so 3539 truong mam non sat bien gioi viet - lao. CT tu ly thanh nam toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/11/2019

MBVCB266472494. Ung ho qua bao Dan Tri Maso : 3540 Co Truong Thi My Thiep dong nghiep co Nguyen Thi Thu Thuy . CT tu 0331000401983 NGUYEN VIET CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/11/2019

MBVCB. 266472746. MS 5340. CT tu Truong Thi My Thiep toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/11/2019

MBVCB266477552. ung go ma so 3540 ( co giao bi tan nan Nguyen Thi Thu Thuy). CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266484033. ung ho gia dinh c Thuy - ma so 3540. CT tu 0491001808758 NGUYEN CONG KHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/11/2019

MBVCB266484809. ung ho ma so 3540. CT tu 0011002670704 DANG THI THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266497281. MS 3540 NGUYEN THI THU THUY - Ha Tinh. CT tu 0141000111555 NGO THUY BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB266508982. Ung ho co giao Nguyen Thi Thu Thuy. CT tu 0621000422543 CAO DUC QUOC BAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/11/2019

MBVCB266519198. giup do ma so 3540. CT tu 0021000450623 DO VAN NHAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/11/2019

MBVCB. 266521389. ms 3540, nam mo a di da Phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

10,000

1/11/2019

MBVCB. 266532030. abc. CT tu BUI TAN HOA toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

2,000,000

1/11/2019

MBVCB266531948. ung ho gd co thuy o ha tinh. CT tu 0591000223583 NGUYEN MANH QUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB. 266533296. ms 3540 truong thi my. CT tu a dong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/11/2019

MBVCB266533401. Giup do gd co giao Thuy , Ma so 3540 truong mam non tt Tay Son, huyen   Huong Khe, Ha Tinh. CT tu 0011000861982 NGUYEN KIM DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/11/2019

MBVCB. 266538006. ma so 3540 co giao Nguyen Thi Thu Thuy. CT tu ma so 3540 co giao Nguyen Thi Thu Thuy toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/11/2019

MBVCB266556947. Ma so 3540. CT tu 0691006966666 NGUYEN TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/11/2019

MBVCB266557342. Ung ho 2 chau. CT tu 0351001089588 LE MINH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/11/2019

MBVCB266557398. ung ho ma so 3540. CT tu 0451000405590 LE ANH QUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/11/2019

MBVCB. 266572714. ms 3539 - ung ho xay truong mn Hoa Xuan. CT tu GD Dieu My toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/11/2019

MBVCB. 266572944. ma so 3540. CT tu Truong Thi My Thiep toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/11/2019

MBVCB. 266574521. ms 3538 - chi Pham Thi Van me be NLinh. CT tu Vo Uu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/11/2019

MBVCB. 266576484. ms 3534 - chi Nguyen Thi Hue - me be Han. CT tu Vo Uu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/11/2019

MBVCB. 266577211. ma so 3540. CT tu Nhan toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/11/2019

MBVCB. 266580979. ms 3526 - anh Le Duc Loc - Quang Tri. CT tu GD Dieu My toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/11/2019

MBVCB266583345. Ung ho ma: 3540. CT tu 0011001064314 DO VAN TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/11/2019

MBVCB. 266584382. TAI NAN VA TU VONG. CT tu NGUYEN THI THU THUY toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

1/11/2019

MBVCB266595441. ma so 3540. Truong thi my thiep dong nghiep cua co giao Nguyen thi thu Thuy . truong mam non tt Tay Son_Huong son -   Ha Tinh. CT tu 1021000008279 DAO THI TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB266598648. ung ho chi NGUYEN THI THU THUY mua ao quan. CT tu 0071002845360 DO THI ANH HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB266599488. ung ho hoan canh dan tri ma so 3540. CT tu 0531002266735 DINH VAN HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

150,000

1/11/2019

MBVCB266601587. Toi ma so: 3540, chi Truong Thi My Thiep, truong mam non tt Tay Son, huyen Huong Son, Ha Tinh. CT tu 0341000610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB266608351. ung ho MS 3540. CT tu 0451000212907 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

150,000

1/11/2019

MBVCB266616584. ung ho co giao nguyen thi thu thuy - huong son ha tinh. CT tu 0011001070626 LUU VAN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/11/2019

MBVCB. 266618541. ms 3533 - anh Le van Tuan - ha tinh. CT tu Vo Uu toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/11/2019

MBVCB. 266625111. ms 3530 - xay cau thon Yen Binh, Tuyen Quang. CT tu Gd Dieu My toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/11/2019

MBVCB. 266629204. ms 3527 - mai am Hong Quang. CT tu GD Dieu My toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/11/2019

MBVCB266630114. ung ho ma so 3540. CT tu 0651000318543 NGUYEN MAI THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266661085. ma so 3540. CT tu 0011001686488 NGUYEN ANH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266662319. UNG HO MS 3540. CT tu 0351000803796 VU DONG LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

1/11/2019

MBVCB. 266694385. giup gia dinh co giao Thuy Ma so 3540. CT tu Gia dinh Le Thanh Lam toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

2,000,000

1/11/2019

MBVCB266701351. Ung ho hai chau con chi Nguyen Thi Thu Thuy. CT tu 0451000253679 NGUYEN THE TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/11/2019

MBVCB266703458. Thai Thi Ngoc Hao giup co giao Thuy o Tay son, Huong son,   Ha tinh ma so 3540. . CT tu 0181003603804 LE DINH HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/11/2019

MBVCB. 266705010. ms 3540 Truong Thi My Thiep. CT tu Chu Manh Tuan toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/11/2019

MBVCB266714778. ung ho ma so 3535 Hai Duong. CT tu 0451000473841 BUI DUC THINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB. 266730309. ma so 3540. CT tu Nhu Y toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/11/2019

MBVCB266753677. ung ho gd co giao Nguyen thi thu Thuy - Ha tinh. CT tu 0011004016120 DUONG VAN HIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB266771817. ung ho cac gd co ma so 3535 - 400k, 3531 - 300k, 3528 - 300k. CT tu 0491000401460 HA XUAN DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/11/2019

MBVCB. 266784481. Ma so 3540: co giao Nguyen Thi Thu Thuy. CT tu Nguyen Luong Tri toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

1/11/2019

MBVCB266787634. XA, Nhung xin gui tang MS 3527 Chua Hong Quang. . CT tu 0021001725367 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/11/2019

MBVCB266789787. UNG HO MA SO 3539. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/11/2019

MBVCB266789999. MS: 3540 Ung Ho Co Giao Nguyen Thi Thu Thuy . CT tu 0491000104978 CAO XUAN HIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB. 266795462. 3540 (400k), 3536 (200k). CT tu Alexandra toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

600,000

1/11/2019

MBVCB266795457. UNG HO MA SO 3540 CHUC HAI CON CHI THUY KHOE MANH BINH AN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/11/2019

MBVCB266804174. 3540 Chi Thuy . CT tu 0511000419372 BUI MINH LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/11/2019

MBVCB. 266807230. ma so 3540 . CT tu To Thi Ly toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

1/11/2019

MBVCB266808279. 3540. CT tu 0961000024743 HOANG VAN HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/11/2019

MBVCB266809563. ma so 3540. CT tu 0071001222503 NGUYEN VAN PHUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/11/2019

MBVCB266814227. Ung ho co giao Nguyen Thi Thu Thuy - Ha Tinh. CT tu 0071002708013 TRAN NGOC DIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/11/2019

MBVCB266814628. ma so: 3540 ung ho chi nguyen thi thu thuy. CT tu 0351000765069 NGUYEN VAN TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/11/2019

MBVCB266826181. ung ho gd co giao Nguyen Thi Thu Thuy,   Huong Son, Ha Tinh. CT tu 0391000988600 NGUYEN HOANG BA HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/11/2019

MBVCB. 266830602. ma so 3539 - truong mam non Hoa Xuan - Ky Son. CT tu cong ty New Trend toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/11/2019

MBVCB. 266832707. Ma so 3540 - giup do gd co giao Thu Thuy. CT tu Le Minh Hai toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/11/2019

MBVCB. 266840535. 3540 truong thi my thiep. CT tu trang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/11/2019

MBVCB. 266842558. 3534 nguyen thi hue. CT tu trang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/11/2019

MBVCB266851502. ung ho gia dinh co giao mam non Thuy. CT tu 0991000027064 LUONG THI HONG TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB266852968. ma so 3540 con co giao Nguyen Thi Thu Thuy - Ha Tinh bi tai nan xe may. CT tu 0021000416382 PHAM THI QUYNH TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/11/2019

MBVCB. 266855072. ms 3540: TRUONG THI MY THIEP. CT tu quy toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/11/2019

MBVCB266855262. ung ho ms 3540. CT tu 0011003486590 NGUYEN THI NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB266129929. UngHo MS 3538 chi Pham Thi Van. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB. 266136562. hoan canh so 3533. CT tu Cindy Tran toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/11/2019

MBVCB266157095. gd pham ngoc ung - hoang mai ung ho ma 3538. CT tu 0451000255067 LE THI LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266157560. gd pham ngoc ung - hoang mai ung ho ma 3535. CT tu 0451000255067 LE THI LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266157965. Ms3517 giup do be Nguyen Thi Thanh Thao 33 thang tuoi. CT tu 0421003927206 VU PHAM DINH THAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

1/11/2019

MBVCB. 266163521. 35138 - Ha Van Pham Ngoc Linh -   Ung thu hach. CT tu Ngo hong van toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/11/2019

MBVCB266164182. chuyen tien . CT tu 0181002878165 NGUYEN TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB266167280. Ma so 3535 - Tran Thi Thi - Hai Duong. CT tu 0041000328665 NGUYEN HANH VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266182248. ung ho ma so 3540. CT tu 0301000363174 NGUYEN LAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266185473. chi thuy huong son ha tinh. CT tu 0591001728401 NGUYEN NGOC DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

1/11/2019

MBVCB266187185. ung ho co NGUYEN THI THU THUY. CT tu 0481000704555 NGUYEN THI NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/11/2019

MBVCB266190068. Giup co giao Thuy. CT tu 0061000325960 LE VAN CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB. 266190742. ma 3067. CT tu ngo thi anh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/11/2019

MBVCB266191496. kinh vieng co giao nguyen thi thu thuy. CT tu 0901000068326 QUAN KHANH TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266193848. ung ho ma so 3540. CT tu 0011001211277 DANG THI BICH HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

1/11/2019

MBVCB266194253. ung ho ma 3540. CT tu 0081001138231 TRAN THI HOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB266194800. ung ho gia dinh co giao Nguyen Thi Thu Thuy bi tai nan giao thong da qua doi. CT tu 0071002780295 VU DANG KHOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/11/2019

MBVCB. 266195136. Ma so 3538: Chi Pham Thi Van. CT tu Ban doc Bao Dan Tri toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/11/2019

MBVCB266196200. ung ho chau gai cua ong nguyen thanh hien. CT tu 0821000175509 NGUYEN PHUONG NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/11/2019

MBVCB266196567. Ung ho 2 chau Huy Manh, Bao Chau - Ha Tinh. CT tu 0901000024197 PHAM VAN NOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB266197619. ungho maso 3540. CT tu 0711000254155 LE THI DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266198361. ma so 3540 chi my thiep. CT tu 0021000240457 NGUYEN NGOC VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/11/2019

MBVCB266201820. Ho tro cac chau con chi Thuy co giao mam non o Huong Son, Ha tinh. CT tu 0161000155083 PHAM NGOC TINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/11/2019

MBVCB266209838. ung ho ma so 3540. CT tu 0011000369765 CAO HUONG GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/11/2019

MBVCB266211738. Chia buon cung gia dinh co giao Nguyen Thi Thu Thuy. CT tu 0851000017984 NGUYEN MINH PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266216670. ung ho ms 3540. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB. 266219104. 3540. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

1/11/2019

MBVCB266219369. Ho tro gia dinh co giao Nguyen Thi Thu Thuy. CT tu 0091000673013 NGUYEN HONG PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB. 266220962. ma 3540. CT tu tran xuan dung toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/11/2019

MBVCB266222267. Giup gia dinh co giao Thuy o Tay son,   Huong son, Ha Tinh ma so 3540. . CT tu 0181003603804 LE DINH HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/11/2019

MBVCB266226816. giup cac con co giao Thuy, truong mam non thi tran Tay son Huong son Ha tinh. CT tu 0011004394699 NGUYEN BICH TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

5,000,000

1/11/2019

MBVCB266230684. ung ho co Thuy - MS 3540. CT tu 0611001655730 TRAN THI THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/11/2019

MBVCB. 266233231. chi Thuy mat, 2 con mo coi. CT tu Truong thi My Thiep toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/11/2019

MBVCB. 266234011. ung ho MS 3540. CT tu Ha Quang Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/11/2019

MBVCB. 266234558. Ma so 3540. CT tu luu van dinh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/11/2019

MBVCB266236206. ninh thi dung 0974220363 ung ho ma so 3540   - co giao nguyen thi thu thuy. CT tu 0451000228135 NINH THI DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/11/2019

MBVCB. 266236714. con trai bi ung thu hach. CT tu Pham Thi Van toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/11/2019

MBVCB266238484. ung ho gia dinh chi Thuy Ha Tinh!. CT tu 0341000632028 NGUYEN HUU DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB266241770. ung ho co giao nguyen thi thu thuy. CT tu 0071000962331 NGUYEN TRONG MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB. 266245733. Con mo coi. CT tu Nguyen Khanh Hung toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/11/2019

MBVCB266254667. Ma so 3540. Chia buon cung gia dinh. Mong 2 chau vuot qua kho khan. CT tu 0451000408970 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB266257650. ung ho 2 be Ho Huy Manh - Ho Thi Bao Chau, con co giao Nguyen Thi Thu Thuy. CT tu 0181003512597 TRAN THI ANH HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/11/2019

MBVCB266259730. ung ho gd co giao thuy son tay ha tinh. CT tu 0101000212882 NGUYEN DINH TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266262262. ung ho Tran Thi Thi, ma so 3535. CT tu 0181003512597 TRAN THI ANH HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/11/2019

MBVCB. 266264462. uh ms 3540 ( 2 chau con co giao Thuy   - ha tinh) . CT tu tran hong nhung toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/11/2019

MBVCB266291385. ung ho ma so 3540. CT tu 0011004309471 NGUYEN HONG NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266292534. 3540 - Ung ho chi Nguyen Thi Thu Thuy - . CT tu 0011002102909 PHAM DINH BAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB266304218. ung ho ms 3540 co giao mam non Ha Tinh. CT tu 0011004014077 LE VAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266309678. Tran Khanh 96B Dinh Cong Ha Noi ung ho hai con me Thuy giao vien truong man non Tay Son Huong Son Ha Tinh. CT tu 0011002088888 TRAN KHANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB. 266311600. ma so 3540. CT tu ma so 3540 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/11/2019

MBVCB266314706. ung ho tu thien MS 3540. CT tu 0011004060558 NGUYEN ANH TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/11/2019

MBVCB. 266322312. ms 3540. CT tu NHA toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/11/2019

MBVCB266325153. ung ho ma so 3540. CT tu 0031000204942 DINH THI THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266331599. ma so 3540. CT tu 0021000431528 PHAM VAN DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/11/2019

MBVCB266342043. Ung ho hoan canh kho khan Ma so 3540. CT tu 0011003233738 NGUYEN NGOC THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/11/2019

MBVCB266347222. Ung ho ma so 3540. CT tu 0071000775906 NGUYEN LAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/11/2019

MBVCB266361006. ung ho Ma So 3540 chi Truong thi my thiep. CT tu 0021000397652 VUONG HOANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/11/2019

VCBPAY266189162. Ma so 3540. PHAM THI OANH CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

500,000

1/11/2019

IBVCB. 3110190207852001. NGUYEN MY DUNG. Nho giup do nhung hoan canh kho khan

200,020

1/11/2019

IBVCB. 3110190723064001. NGUYEN THI MY NGOC. Chuyen cho Ma so 3538: Chi Pham Thi Van me be Ngoc LinhDien thoai: 0978 946 309

1,000,000

1/11/2019

IBVCB. 3110190794724004. Ma so 3535: Chi Tran Thi Thi, doi 11, thon Mac Binh xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong. Hoan canh kho khan

100,000

1/11/2019

IBVCB. 3110190287036005. Ma so 3538: Chi Pham Thi Van (me be Ngoc Linh) Dong Xuan,   xa Tam Giang, Nui Thanh, Quang Nam Hoan canh kho khan

150,000

1/11/2019

IBVCB. 3110190393868006. Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien Thon My Son, xa Cu Nam,   huyen Bo Trach QuangBinh Hoan canh ung ho

150,000

1/11/2019

IBVCB. 3110190780788007. Ma so 3529: Anh Hoang Van Tin em trai anh Tuong), xom 8,   xa Quynh Thanh, Hoan canh kho khan

150,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190324484001. phan ngoc hung Giup ma so: 3538

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190178572002. phan ngoc hung Giup ma so: 3539

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190424660001. PNA 3540

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190026972003. phan ngoc hung Giup ma so: 3540

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190377100001. NGUYEN THI NHUONG. chia se kho khan

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190780944001. NGUYEN HAI SON. Ung ho Ma so 3540

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190951292003. Ma so 3540: Chi Truong Thi My Thiep co giao dong   Truong Mam mon thi tran Tay Son,   huyen Huong Son, Khoc

60,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190529660002. An Ma so 3540

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190553118001. HOANG THI THUY VINH. Ung ho HCKK, Ma so 3540:   mong cac con som vuot qua noi dau

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190858610002. Doi Thi Ngoc Diep 564 nguyen van cu -   Long Bien - HN Ma so 3540 - co giao Nguyen Thi Thu Thuy

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190359378001. PHAN THANH VU. pthanhvu ung ho MS 3540

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190659838001. TRAN THI TRINH. Ma 3540_ Chia buon hoan canh co giao Nguyen Thi Thu Thuy o Ha Tinh

300,000

1/11/2019

IBVCB. 0111191000922001. TA VAN VIET. Ung ho ms 3540

20,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190939740001. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho chi Nguyen Thi Hien -   Nghe An (MS 3403)

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190428940002. DANG DUC HOP.

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190828828002. le khanh duc 125D Minh Khai - Ha Noi ung ho em Vu Duc Thai -   Phu Tho (MS 3404)

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190636224001. NGUYEN XUAN KHANG. Ma so 3540: Chi Truong Thi My Thiep (co giao dong nghiep cua co giao Nguyen Thi Thu Thuy). Truong Mam mon thi tran Tay Son, huyen Huong Son, HTinh

300,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190859444003. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho con co giao Thuy -   Ha Tinh (MS 3540)

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190526208004. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho chi Pham Thi Van -   QUang Nam (MS 3538)

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190740936002. PHAM DUY TIEN. ung ho Ma so 3540: Chi Truong Thi My Thiep (co giao dong nghiep cua co giao Nguyen Thi Thu Thuy).

300,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190215868005. le khanh duc 125D Minh Khai - Ha Noi ung ho chi Tran Thi Thi -   Hai Duong (MS 3535)

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190909268001. DO THI LE THUY. Ung ho Ma so 3540

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190719820001. Truong Thi My Thiep Truong Mam mon thi tran Tay Son, Huong Son,   HTinh Ma so 3540

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190447752001. Nguyen Thi Huong Giang   MS 3532 (200k), MS 3533 (200k), MS 3534 (200k)

600,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190776468001. giup do co giao NGUYEN THI THU THUY, ma so 3540 Truong Mam Non thi tran Tay Son, huyen Huong Son giup co giao , tinh Ha Tinh

1,000,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190384736002. VTPN Ma so 3540

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190685154001. NGUYEN THUY PHUONG VY. Ma so 3540: Chi Truong Thi My Thiep (co giao dong nghiep cua co giao Nguyen Thi Thu Thuy).

300,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190304818003. VTPN Ma so 3535

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190374602001. VU THI THANH HUYEN. Ung ho ma so 3540

300,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190846586001. Nguyen Thi Hai Yen   Ha Noi ung ho ma so 3539

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190646014004. VTPN Ma so 3534

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190189342005. VTPN Ma so 3537

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190840030001. nguyen thanh ha M2,   ngo 20huynh thuc khang. dong da. ha noi MS 3540: Chi Truong Thi My Thiep

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190890134001. TRAN DUC ANH. Ung ho co giao Nguyen Thi Thu Thuy,   Truong Mam mon thi tran Tay Son, huyen Huong Son, Ha Tinh

300,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190452942001. TRUONG QUOC BAO. Giup MS 3539(100), MS 3521, 3522, 3523, 3524, 3537, 3540 moi MS (500)

3,100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190336902002. TRUONG QUOC BAO. Giup MS tu 3525 den 3529, tu 3531den 3536 va 3538 moi MS (300)

3,600,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190377826001. LE THANH NAM. Ung ho   Ma so 3540: Chi Truong Thi My Thiep (co giao dong nghiep cua co giao Nguyen Thi Thu Thuy).

2,000,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190208814002. LE NGOC TUAN. ung ho 2 con co giao thuy Ma so 3540

300,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190592904001. DANG THANH BINH. Ma so 3540: Chi Truong Thi My Thiep

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190093340001. Do Thi Ngoc Chau 84 Chua Boc, Dong Da,   Hanoi Ma so 3540: Chi Truong Thi My Thiep, Ha Tinh

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190196312004. NGUYEN THI THU HA. Ma so 3540: Chi Truong Thi My Thiep (co giao dong nghiep cua co giao Nguyen Thi Thu Thuy).

500,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190672912001. LE THANH TUNG. Ma so 3540,   Truong Thi My Thiep, truong mam non Tay Son, Huong Son, Ha Tinh.

50,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190799032001. PHAN VAN THUAN. Ma so 3540:   Chi Truong Thi My Thiep (co giao dong nghiep cua co giao Nguyen Thi Thu Thuy).

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190784784001. NGUYEN DUY ANH. chyen ung ho Ma So 3540 co giao Nguyen Thi Thu Thuy

300,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190531700003. Nguyen Viet Tung ung ho ma so 3540

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190973612001. PHAM VAN DUONG. Ung ho ma so 3540

1,000,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190175812002. DAO LE HOA. gui ms 3540

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190607440002. Nguyen Van Chinh Truong Chinh, Ha Noi ma so 3534

500,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190416690003. Nguyen Hanh Linh Dinh Cong,   Ha Noi ma so 3533

300,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190223142001. Pham Quang Hop Truong Mam mon thi tran Tay Son, Huong Son,   Ha Ti Ma so 3540

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190088142005. Moon Sam Ung ho MS : 3540 (con co giao Nguyen Thi Thu Thuy)

1,000,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190118065002. Do Quang Hop Ha Noi Ma so 3540

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190158193001. NGUYEN PHUC SON. Ma so 3540: Chi Truong Thi My Thiep

300,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190785009001. HOANG TRONG DUC. ung ho tu ms 3521 den 3540 moi ms 100 k -   tc 20 ma so - Cau Mong Quy Vi Manh khoe -   ADIDAPHAT

2,000,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190751233002. NGO KHAC PHUONG. NKP UH gd chi Thuy MS3540

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190625765001. LE NAM. Ung ho Ma So 3540   - Co giao Nguyen Thi Thuy Thuy -   da mat

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190198897001. TRAN DOAN TAN TAI. Ms:   3504 co giao Truong Thi My Thiep

1,000,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190012315001. Ma so 3540, Chi Truong Thi My Thiep Truong Mam mon thi tran Tay Son, huyen Huong Son, co giao Nguyen Thi Thu Thuy

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190924871004. DungHoang MS3540 - Chi Thiep(dnghiep co giao Thu Thuy)Ha tinh

50,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190961315001. TU NGUYEN PHUC. Ung ho me con chi Nguyen Thi Thu Thuy, tai Ha Tinh

2,000,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190984575001. LE TRUC LAM. Ma so 3540:   Giup do co giao Nguyen Thi Thu Thuy

1,000,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190313639001. NGUYEN NGOC LINH. Giup do gia dinh chi Nguyen Thi Thu Thuy, to dan pho 3, Tay Son,   Huong Son , Ha Tinh

1,000,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190425971001. Ta manh ha Ma so 3540: Chi Truong Thi My Thiep

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190101601001. TRAN VINH HOANG. Ung ho cac con cua co giao Nguyen Thi Thu Thuy ma so 3540

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190086201002. nguyen van xuat hai duong ma so 3521

1,000,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190616069001. CAO HO THANG. Ma so 3540:   Chi Truong Thi My Thiep (co giao dong nghiep cua co giao Nguyen Thi Thu Thuy). Dia chi: Truong Mam mon thi tran Tay Son, huyen Huong

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190725021001. VU HOANG HAI. ung ho ma so 3540 ngay 01112019

1,000,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190551473001. 3540_Truong thi My Thiep Huong Son Ha Tinh Kho khan

500,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190630701001. NGUYEN THI BINH AN. Dong Gop Hao Tam Ma so 3536 Chi Nguyen Thi Hoa

500,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190787583001. Nguyen Thi Ngoc Tram Binh Duong Ung ho ma so 3534 va 3535

400,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190896323001. LE THI DIEU HANG. Ma so 3540: Chi Truong Thi My Thiep (co giao dong nghiep cua co giao Nguyen Thi Thu Thuy).

300,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190537963001. HUYNH THI DIEM PHUC. Ung ho gia dinh co giao, ma so 3540

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190264439001. DINH THI TUYET TRINH. Ung ho ma so 3540

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190742779002. DANG CONG CHINH. Ung ho chau Thao. Ma so 3517

300,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190249347001. NGUYEN HOANG THO. Ma so 3540: Chi Truong Thi My Thiep (co giao Dong nghiep cua co giao Nguyen Thi Thu Thuy). Dia chi: Truong Mam mon thi tran Tay Son, huyen Huong

2,000,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190936453002. DINH THI TUYET TRINH. Ung ho ma so 3535

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190583953001. NGUYEN THI AN. Ung ho 2 be bi mat bo me

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190142929005. Pham Thi Loi Ma so 3540, Nguyen Thi Thu Thuy tai nan mat

300,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190239969002. LE NGUYEN BAO TRAN. Ung ho ma so 3540, co giao Thu Thuy (Huong Son, Ha Tinh)

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190811997002. NGUYEN DANG BINH. ung ho ma so: 3540

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190571485001. NGUYEN THI NGOC HUONG. Chuyen tien giup do MS : 3540

300,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190853181001. Dung tp hcm MS 3538:   Pham Thi Van, huyen Nui Thanh, Quang Nam

500,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190455533001. Co giao mam non Nguyen Thi Thu Thuy (Ma so 3540) Thi tran Tay Son, huyen Huong Son, Ha Tinh Bi tai nan chet de lai 2 con nho va me gia

700,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190410655004. Nguyen Thi Thu Thuy   Ma so 3540

300,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190574513001. VU THI HOANG ANH. UNG HO MA SO 3540

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190381031001. NGUYEN THANH THUY. Gui chau Manh, Ha Tinh

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190116275002. NGUYEN LUU VIET QUAN. Ung ho 2 con cua co giao Nguyen Thi Thu Thuy, Ha Tinh, bi tai nan qua doi

2,000,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190969535001. LUU BICH VAN. Chuyen tien tu thien MS 3540. Giup cho 2 con cua co giao mam non Nguyen Thi Thu Thuy.

1,000,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190401910001. HOA LONG AN GIUP MA SO 3540

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190790724001. To thai lien 198/5 ton dan P8 Q4 Ms: 3540 chi Truong Thi My Thiep

500,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190377296001. TRAN HUONG LY. Ma so 3540 gia dinh co giao Nguyen Thi Thu Thuy

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190826668003. Nguyen Kim Anh 31 Kim Ma   - Ha noi MS 3540 - Co Truong thi My Thiep

500,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190538558002. HOANG THI NHAI. Ma so 3517:   Ong Nguyen Thanh Hien. Chuc chau be luon manh khoe

500,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190321014001. DANG THI KIM AN. Chuyen tien ung ho Ma so 3540

500,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190678204001. NGUYEN NGOC VINH. MA SO 3540 Chi Truong thi my thiep dong nghiep co giao nguyen thi thu Thuy

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190258144001. NGUYEN THI THU HUYEN. CK gia dinh chi Thuy - to 3 - Tay Son - Huong Son - Ha Tinh

500,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190928470001. TRAN TRONG TRUNG. Trung ung ho MS 3540 -   Nguyen Thi Thu Thuy

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190108622002. PHAM NGUYEN THUONG. Ho tro gia dinh chi Nguyen Thi Thu Thuy, Ma so 3540

500,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190930270001. NGUYEN VIET HUNG. Ma so 3540

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190044706004. DINH THI THU TRANG. Ung ho ma so 3540: co giao Thuy

2,000,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190797028002. NGUYEN VAN CONG. ung ho co giao Nguyen thi Thu Thuy ma 3540

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111191025432001. LA VAN LIEN. Ma so 3540

50,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190424586001. NGUYEN THI BAO CHAU. Ung ho 2 chau nho cua co giao mam non Nguyen Thi Thu Thuy huyen Huong Son,   tinh Ha Tinh

500,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190492666002. NGUYEN HOAI BAC. ung ho ma so 3539:   xay dung truong mam non sat bien gioi viet lao

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190097870002. NGUYEN THI LAN. ung ho ma so 3535: Chi Tran Thi Thi, doi 11,   thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong mong ba va co se co mot cuoc song tot dep

200,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190981186001. PHAM QUOC HUNG. Ung ho 3540 co giao Nguyen Thi Thu Thuy

2,000,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190221746003. NGUYEN THI HANG. Ung ho quy xay cau tuyen quang ma 3530

100,000

1/11/2019

IBVCB. 0111190104734001. nguyen truong thanh Dich Vong, Cau Giay,   Ha Noi Ma so 3540: Chi Truong Thi My Thiep

500,000

1/11/2019

634331. 311019. 223027. ung ho ms 3536

1,000,000

1/11/2019

543419. 011119. 000145. Ms 3526 Anh Le Duc Loc Thon Kinh te moi Nhan Bieu 1 xa Trieu Thuong huyen Trieu Phong Tinh Quang Tri

200,000

1/11/2019

559516. 011119. 080013. Ma so 3540 co giao Nguyen Thi Thu Thuy FT19305105524515

100,000

1/11/2019

844244. 011119. 080107. IBFT ung ho co giao Thu thuy.   ma so 3540

100,000

1/11/2019

561479. 011119. 081110. Giup chi thuy ma so 3540 FT19305592648927

500,000

1/11/2019

412419. 011119. 081104. HUYNH NGA SG 1070 GIUP MS 3540

300,000

1/11/2019

564427. 011119. 082347. Ung ho 2 con co giao thuy ha tinh - mo coi cha me ma so 3540 FT19305592700876

500,000

1/11/2019

565750. 011119. 082858. Npmduc ung ho 3538 FT19305860449041

200,000

1/11/2019

286157. 011119. 083113. ung ho ma so 3540

200,000

1/11/2019

555673. 011119. 083915. Ung ho MS 3540 co giao Nguyen Thi Thu Thuy

500,000

1/11/2019

569472. 011119. 084234. Ma so 3540 ung ho chi Thu Thuy FT19305793135824

50,000

1/11/2019

482493. 011119. 084312. Ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Thu Thuy

500,000

1/11/2019

571410. 011119. 084854. Ma so 3540 chi Truong Thi My Thiep FT19305800908755

200,000

1/11/2019

491175. 011119. 085959. Ung ho ma so 3410 ba hoan va chau yen

200,000

1/11/2019

494464. 011119. 090608. Ms 3517 ong hien chau thao

200,000

1/11/2019

495951. 011119. 090830. Ho tro cho ma so 3540 de ho tro gia dinh co giao Thuy Tay son Huong Son Ha Tinh

2,000,000

1/11/2019

578299. 011119. 090905. Ung ho ma so 3540 FT19305191119508

100,000

1/11/2019

873601. 011119. 091913. Ung ho hai chau con chi Nguyen Thi Thu Thuy giao vien mam non

200,000

1/11/2019

583475. 011119. 092240. Bui Trong Anh ung ho ms3540 FT19305860649101

100,000

1/11/2019

584630. 011119. 092541. Cho e ung ho co nguyen thi thu thuy giao vien mam non tay son FT19305629432378

200,000

1/11/2019

910676. 011119. 093035. CT DINH KY. KINH NHO BAO DAN TRI GU I DEN CAC HOAN CANH KHO KHAN

100,000

1/11/2019

587433. 011119. 093248. ung ho be Thao ong Hien ma so 3517 FT19305348161324

300,000

1/11/2019

403725. 011119. 093443. ms 3466 ong nguyen van dung

100,000

1/11/2019

018769. 011119. 095416. UNG HO MA SO 3540   - CO GIAO NGUYEN THI THU THUY

500,000

1/11/2019

597666. 011119. 095716. Ung ho ma so 3540 thuong 2 con va ba FT19305309230388

300,000

1/11/2019

605836. 011119. 101539. Ung ho cac con co giao Thuy   - Ha Tinh. Ma so 3540 FT19305967819094

300,000

1/11/2019

607850. 011119. 101957. UH ma so 3540 FT19305191390004

200,000

1/11/2019

924676. 011119. 102058. Ms 3540 truong thi my thiep

200,000

1/11/2019

544538. 011119. 102434. Truong thi my thiep ms 3540

100,000

1/11/2019

184986. 011119. 103937. Chuyen tien ung ho ma so 3540 co giao Nguyen Thi Thu Thuy

500,000

1/11/2019

616987. 011119. 104035. Ung ho chi Nguyen thi thu thuy sn 1978 FT19305967910524

100,000

1/11/2019

844261. 011119. 104100. ung ho ma so 3534 / 3517 FT19305992178960

400,000

1/11/2019

926314. 011119. 105235. Ma so 3540 Chi Truong Thi My Thiep (co giao dong nghiep cua co giao Nguyen Thi Thu Thuy).   Dia chi

300,000

1/11/2019

689005. 011119. 105358. nguyen hoang nam giup ms 3540

200,000

1/11/2019

568712. 011119. 110307. ma so 3540

100,000

1/11/2019

628451. 011119. 110549. Ung ho ma so 3540 Nguyen Thi Thu Thuy. Cam on bao Dan Tri FT19305992270905

500,000

1/11/2019

638989. 011119. 113015. 3540 FT19305861021250

200,000

1/11/2019

424010. 011119. 114322. Ung ho ma 3540

500,000

1/11/2019

644416. 011119. 115532. ung ho ma so 3540 chi truong thi my thiep FT19305607522777

100,000

1/11/2019

601308. 011119. 120042. LE THI DAI DUONG HN UNG HO CHI TRAN THI THI MS -   3535 NAM SACH HAI DUONG

300,000

1/11/2019

650090. 011119. 120704. Ma so 3540 FT19305800550085

300,000

1/11/2019

739241. 011119. 121617. ung ho co Nguyen Thi Thu Thuy ma so 3540

500,000

1/11/2019

902473. 011119. 001825. Ung ho cho 2 chau con co giao Nguyen Thi Thu Thuy thi tran Tay Son, huyen Huong Son, Ha Tinh

500,000

1/11/2019

741957. 011119. 122024. ung ho xay Truong hoc. ma so 3539

1,000,000

1/11/2019

744577. 011119. 122429. ung ho chi Pham Thi Van ma so 3538

1,000,000

1/11/2019

745631. 011119. 122609. ung ho chi Nguyen Thi Thu Thuy ma so 3540

500,000

1/11/2019

930650. 011119. 123016. Ma so 3540 Chuong Thi MY, ung ho gia dinh Co giao Nguyen Thi Thu Thuy rat kho khan

300,000

1/11/2019

906563. 011119. 005533. Khanh Vy ung ho ma so 3534 (chau ngoc han)

300,000

1/11/2019

142892. 011119. 130605. 191101000027197 Tong Thi Hong Tuyen ung ho ms 3540 Truong Thi My ZP5DPOLM7ORO

200,000

1/11/2019

637693. 011119. 133232. Ung ho Ms3540

300,000

1/11/2019

436003. 011119. 133513. ung ho ms 3540

100,000

1/11/2019

688696. 011119. 140224. Quyen gop ung ho Ma so 3540 gia dinh co giao Nguyen Thi Thu Thuy FT19305800983090

200,000

1/11/2019

933860. 011119. 140757. Nho Bao chuyen toi ma so 3540

200,000

1/11/2019

693359. 011119. 141302. Ung ho ma 3540 chi nguyen thi thu thuy FT19305900084976

100,000

1/11/2019

694052. 011119. 141431. Ung ho ma 3535 cu xuan FT19305887971845

100,000

1/11/2019

640983. 011119. 142346. ung ho ma so 3540 be Duy Manh va Bao Chau con chi Nguyen Thi Thu Thuy

200,000

1/11/2019

087740. 011119. 143536. Chuyen tien giupmaso3540

200,000

1/11/2019

927413. 011119. 144440. Ung ho ma so 3517 Ong Nguyen Thanh Hien

500,000

1/11/2019

679849. 011119. 144719. Ms 3540 chi Nguyen Thi Thu Thuy

100,000

1/11/2019

685307. 011119. 145512. UNG HO MA SO 3540

300,000

1/11/2019

924514. 011119. 150052. Giup do cho hoan canh kho khan Ma so : 3540

200,000

1/11/2019

429615. 011119. 150145. SANHSEACO GUI MA SO 3538 - 011119 - 15: 01: 44

50,000

1/11/2019

362601. 011119. 150158. giup do GD ma so 3540

300,000

1/11/2019

429929. 011119. 150250. SANHSEACO GUI MA SO 3539 - 011119 - 15: 02: 49

100,000

1/11/2019

430259. 011119. 150356. SANHSEACO GUI MA SO 3540 - 011119 - 15: 05: 14

50,000

1/11/2019

035338. 011119. 150133. MA SO 3540 GOP PHAN UNG HO GIA DINH CO GIAO

500,000

1/11/2019

929155. 011119. 150456. ma so 3540

100,000

1/11/2019

925681. 011119. 150720. 3527

200,000

1/11/2019

478524. 011119. 151205. Ck ung ho co giao Thuy ma so 3540

200,000

1/11/2019

035899. 011119. 151006. VU THI THI Uh ma so. 3540. ms3538. ms3534 moi ms 100. 000d

300,000

1/11/2019

722186. 011119. 151235. Ma so 3540 FT19305107036750

200,000

1/11/2019

726458. 011119. 152050. Ung ho co giao Nguyen Thi Thu Thuy ma so 3540 FT19305601878754

500,000

1/11/2019

197903. 011119. 152218. Hai ung ho hoan canh ma so 3540

100,000

1/11/2019

704617. 011119. 152219. Ms 3539 truong mam non hoa xuan

100,000

1/11/2019

419884. 011119. 155542. A Dong Ung ho co giao Thuy, ma so 3540

2,000,000

1/11/2019

126714. 011119. 161030. Vietcombank 0451000476889 CAI VAN HAU chuyen khoan cho ma so 3540

300,000

1/11/2019

755566. 011119. 161552. Ung ho gia dinh chi Thu ma so 3540 FT19305993320618

300,000

1/11/2019

938276. 011119. 161704. Cho be Duy Manh va Bao Chau

150,000

1/11/2019

459585. 011119. 161814. Ung ho ma so 3540

50,000

1/11/2019

885697. 011119. 163631. co giao Nguyen Thi Thu Thuy

30,000

1/11/2019

518405. 011119. 164115. ho tro cac con co giao Thuy Ma so 3540

300,000

1/11/2019

775337. 011119. 170019. Ung ho ma so 3540 co giao Nguyen thi Thu thuy FT19305040453001

1,200,000

1/11/2019

521570. 011119. 170234. Ma so 3540

50,000

1/11/2019

467624. 011119. 170611. Nguyen Tuan Toan giup Ms3540

100,000

1/11/2019

778901. 011119. 171044. Ung ho dam tang co giao Thuy   - Ha Tinh FT19305608604569

300,000

1/11/2019

163662. 011119. 171652. 191101000046000 MS 3517 ong nguyen thanh hien ZP5DPOLNNUVC

450,000

1/11/2019

421283. 011119. 173132. Ung ho ma so 3540 Nguyen Thi Thu Thuy

300,000

1/11/2019

914669. 011119. 173343. ung ho co giao nguyen thi thu thuy o Ha tinh ma so 3540

300,000

1/11/2019

805798. 011119. 181336. UNG HO CO GIAO NGUYEN THI THU THUY   - HUONG SON - HA TINH FT19305801812317

200,000

1/11/2019

482977. 011119. 192350. UNG HO MS3540 - 011119 - 19: 23: 48

1,000,000

1/11/2019

482431. 011119. 192822. ung ho gia dinh co giao Thuy MS 3540

100,000

1/11/2019

108248. 011119. 194510. Nguyen Van Chin ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Thu Thuy o Huong Son Ha Tinh

500,000

1/11/2019

487319. 011119. 200119. UNG HO CO GIAO THUY HUONG SON HA TINH - 011119 - 20: 00: 39

50,000

1/11/2019

842609. 011119. 200623. Ung ho ma so 3540 co giao Thuy FT19306609154360

200,000

1/11/2019

853190. 011119. 204231. Ma so 3540 Chi Truong Thi My Thiep co giao dong nghiep cua co giao Nguyen Thi Thu Thuy. Truong Mam m

150,000

1/11/2019

599549. 011119. 204447. Ung Ho Chi tran thi thi ma so 3535 doi 11 thon mac binh xa thai tan huyen nam sach tinh Hai duong

2,000,000

1/11/2019

526152. 011119. 205332. Ma 3540 Co Nguyen Thi Thu Thuy

100,000

1/11/2019

999705. 011119. 205745. ttq ung ho ms 3540

100,000

1/11/2019

943096. 011119. 210256. IBT From SeABank

200,000

1/11/2019

879262. 011119. 210454. IBFT Chuyen tu thien ms 3540

500,000

1/11/2019

859887. 011119. 210629. Em hai ung ho ma so 3540 FT19306609380440

300,000

1/11/2019

938905. 011119. 211900. xin chia buon cung gia dinh chi Thuy

100,000

1/11/2019

880488. 011119. 215044. IBFT Gui be Thao MS 3517

200,000

1/11/2019

871131. 011119. 215232. Ma so 3540 ung ho 2 con co giao Thuy FT19306609549839

200,000

1/11/2019

876727. 011119. 222053. Ung ho 2 con co giao mam non Nguyen Thi Thu Thuy, ma so 3540 FT19306131577345

200,000

1/11/2019

VCBVT. 84983689910. CT tu 0351001033615. DAO BA LUC sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191031213517642. VNVT20191031754418. ma so 3535

100,000

1/11/2019

PHAM VAN BAU CT GIUP DO MA SO 3540 CHI TRUONG THI MY THIEP DONG NGHIEP CO GIAO NGUYEN THI THU THUY

300,000

1/11/2019

VU NGOC LAN; DO THI XA LA HA DONG; GIUP MA 3535;

250,000

1/11/2019

VU XUAN BAO; NT UNG HO CAC HOAN CANH KHO KHAN; GD TIEN MAT

1,000,000

1/11/2019

IBPS/SE: 01310005. DD: 011119. SH: 10013842. BO: VU TUAN NINH. UNG HO MS 3540

100,000

1/11/2019

MA SO 3530 - XAY DUNG CAU TAI TUYEN QUANG

2,000,000

1/11/2019

UNG HO MS 3533 (500K); MS 3532 (500K); MS 3531 (500K); 3535 (500K); MS 3534 (500K)

2,500,000

1/11/2019

Sender: 01201003. DD: 011119. SHGD: 10002504. BO: DO VAN NANG. UNG HO MA SO. 3538

100,000

1/11/2019

Sender: 01201004. DD: 011119. SHGD: 10002514. BO: DO VAN NANG. UNG HO MA SO. 3536

100,000

1/11/2019

Sender: 01311002. DD: 011119. SHGD: 10000895. BO: TRAN THAI PHUONG. CHUYEN TIEN DEN MA SO 3540 CHI TRUONG THI MY THIEP CO GIAO DONG NGHIEPCUA CO GIAO NGUYEN THI THU THUY

500,000

1/11/2019

Sender: 79307005. DD: 011119. SHGD: 10005532. BO: NGUYEN ANH PHUONG. IB MS 3540: CHI TRUONG THI MY THIEP (CO GIAO DONG NGHIEP CUA CO GIAO NGUYEN THI THU THUY).

500,000

1/11/2019

Sender: 48304001. DD: 011119. SHGD: 10001669. BO: NGUYEN ANH THI. UNGHOCOTHUY TAI NGOAI THUONG VIE T NAM CN THANH CONG

1,000,000

1/11/2019

Sender: 79307005. DD: 011119. SHGD: 10005735. BO: VU HA MY. IBMA SO 3532_ONG HA VAN SANG_PHU THO

1,000,000

1/11/2019

Sender: 01310012. DD: 011119. SHGD: 10007575. BO: NGUYEN THI BINH. BE BON UNG HO MS 3535

100,000

1/11/2019

Sender: 79303008. DD: 011119. SHGD: 10008852. BO: TA NGOC THU THUY. UNG HO MA SO 3540 CO GIAO NGUY EN THI THU THUY   DT CHI MY THIEP DONG NGHIEP CHI THUY 0986105102

400,000

1/11/2019

Sender: 79307005. DD: 011119. SHGD: 10008545. BO: NGUYEN VAN VINH. IBUNG HO MA SO 3540(200. 000), 3 539(150. 000), 3538(150. 000), 3537(150. 000), 3536(150. 000), 3535(150. 000), 3534(150. 000), 3533(150. 000)

1,250,000

1/11/2019

Sender: 01321001. DD: 011119. SHGD: 10001188. BO: PHAM THI CAM TU. MA SO 3540 CHI TRUONG THI MY TH IEP CO GIAO DONG NGHIEP CUA CO GIAO NGUYEN THI THU THUY

100,000

1/11/2019

Sender: 01360002. DD: 011119. SHGD: 10000509. BO: NGUYEN MINH NGOC. UNG HO MA SO 3540 CO GIAO NGUY EN THI THU THUY, HA TINH

500,000

1/11/2019

Sender: 01310012. DD: 011119. SHGD: 10017933. BO: NGUYEN VAN LUONG. MS 3540 CHI TRUONG THI MY THIE P CO GIAO DONG NGHIEP CUA CO GIAO NGUYEN THI THU THUY. DC TRUONG MAM NON THI TRAN TAY SON, HUYEN HUONG SON, HA TINH.   0986105102

500,000

2/11/2019

MBVCB266867362. Ungho MS 3540 chi Truong Thi My Thiep. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 266879355. Ma so 3540 (Co giao Nguyen Thi Thu Thuy). CT tu Nguyen Thuy Ngoc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

2/11/2019

MBVCB266895501. Ma so 3541. Chuc em vuot qua benh tat. CT tu 0451000408970 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/11/2019

MBVCB266901589. giup em Nguyen Thuy Trang. CT tu 0481000894860 PHUNG THI PHUONG THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

2/11/2019

MBVCB. 266955256. MA SO 3540: BAC NGUYEN THI THU THUY. CT tu BE KEM toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

97,800

2/11/2019

MBVCB266991109. ung ho ms 3540. CT tu 0611001962577 NGUYEN THANH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/11/2019

MBVCB267008282. goi cho Chi Tran thi Phuong, ma so: 3541, Thanh Hoa. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

2/11/2019

MBVCB267013981. ung ho ma so 3541. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

2/11/2019

MBVCB267027964. ung ho ma so 3541 tran thi phuong. CT tu 0071002095890 PHAM HOANG MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

2/11/2019

MBVCB. 267046180. nguoi kho khan. CT tu Nguyen Quoc Duy toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

2/11/2019

MBVCB267080738. Ung ho Ms 3541. CT tu 0901000049071 NGUYEN THANH PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/11/2019

MBVCB. 267088398. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3502 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 267088848. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3503 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 267089189. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3504 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 267089503. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3505 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 267089789. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3506 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 267090126. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3507 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 267090432. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3508 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 267090747. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3509 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 267091047. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3510 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 267091354. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3511 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 267091754. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3512 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 267092166. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3513 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 267092556. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3514 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 267092896. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3515 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 267093543. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3516 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 267093889. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3517 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 267094186. cn ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3518 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/11/2019

MBVCB267115120. Ma so 3540 - ung ho gd co Thuy. CT tu 0011004007184 NGUYEN THI THUY HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/11/2019

MBVCB. 267122941. Ma so 3397 Thanh Thao (chau be ung thu). CT tu Hoang Thi Binh Son toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

2/11/2019

MBVCB267137029. chia se voi ma so 3541. Tran Thi Phuong. all best wishes to u !. CT tu 0011001062550 NGUYEN THI QUYNH THOM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/11/2019

MBVCB267141171. ma so 3540 - ung ho gia dinh giao vien Nguyen Thi Thu Thuy. CT tu 0541000239423 PHAM THUY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/11/2019

MBVCB267154328. Xin giup ma so 3541 - 3534 -   3538 - 3533,   moi ma so 300k. CT tu 0071000790250 VU NGUYEN BANG HO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,200,000

2/11/2019

MBVCB. 267154640. ma 3515 Nguyen chi Nguyen Vinh Hung Bac Lieu. CT tu Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/11/2019

MBVCB267155059. Xin giup ma so 3571 - 3522,   moi ma so 500k. CT tu 0071000790250 VU NGUYEN BANG HO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

2/11/2019

MBVCB. 267156418. Ma 3528 Ly A Tong Mu cang Chai Yen Bai. CT tu Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/11/2019

MBVCB. 267157831. Ma 3540 Truong thi My Thiep Huong Son Ha Tinh. CT tu Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/11/2019

MBVCB267163346. ung ho ms 3541 chi Tran thi Phuong. CT tu 0281001659124 NGUYEN HUU TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/11/2019

MBVCB267223723. ung ho ma so 3535. CT tu 0341006993536 TRAN VAN AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/11/2019

MBVCB267239276. ung ho ms 3534. CT tu 0611001962577 NGUYEN THANH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 267308087. con gai bi tan nan can phai phau thuat. CT tu Tran thi Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/11/2019

MBVCB. 267318476. con nam khoa PThuat tao hinh bv dai hoc y ha noi. CT tu tran thi phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

2/11/2019

MBVCB. 267321831. MS 3517. CT tu nguyen thanh hien toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

2/11/2019

MBVCB. 267324004. MS 3540. CT tu truong thi my thiep toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

2/11/2019

MBVCB. 267325921. MS 3539. CT tu truong mam non hoa xuan toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/11/2019

MBVCB. 267326974. MS 3535. CT tu tran thi thi toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

2/11/2019

MBVCB267331827. Kim Dung giup do 02 be con Chi Thu Thuy.   ms 3540. CT tu 0071000847737 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/11/2019

MBVCB267342495. Do Thi Phuong ung ho MS 3540. CT tu 0901000049071 NGUYEN THANH PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/11/2019

MBVCB267359577. ung ho ma so 3541. CT tu 0011004038868 LUONG THI THU HOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/11/2019

IBVCB. 0111190397050001. thang hanoi 3534

1,000,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190693420001. VO NHAT THIEN. Ma so 3540:

500,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190964282002. TONG THI BICH LOAN. Giup do ma so 3539

300,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190145306002. phan ngoc hung Giup ma so: 3541

100,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190553352001. Ma so 3541: Chi Tran Thi Phuong Thon 3, xa Tho Tan,   huyen Trieu Son, tinh Thanh Ho Xot xa

60,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190182348001. NGUYEN TRONG DUY. 3541:   Chi Tran Thi Phuong - Be Thuy Trang gay chan

200,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190011435001. RainyGameStore Thon 3,   Tho Tan, Trieu Son, Thanh Hoa Ma so 3541: Chi Tran Thi Phuong

200,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190955881001. VU VAN HOACH Giao Tien,   Giao Thuy, Nam Dinh MA SO 3540

300,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190937375001. DAO LE HOA. gui ms 3541

200,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190585107001. NGUYEN PHUOC HAI. Ung ho Ma so 3538: Chi Pham Thi Van (me be Ngoc Linh)Dien thoai: 0978 946 309Dia chi: thon Dong Xuan, xa Tam Giang, huyen Nui Thanh, tinh Quang

450,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190588043002. NGUYEN PHUOC HAI. Ung ho Ma so 3531: Gia dinh Chi Pham Thi HueDia chi: Thon Thang Loi 3, xa Ia Sol,   huyen Phu Thien, Tinh Gia Lai. SDT: 0858644670

500,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190855761001. NGUYEN LUAN GIAP. Ung ho Ma so 3536

200,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190714745002. NGUYEN LUAN GIAP. Ung ho Ma so 3507

200,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190696037003. NGUYEN LUAN GIAP. Ung ho Ma so 3522

100,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190729639001. VO DINH THANG. Giup ma so 3540

50,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190417505001. NGUYEN AI HONG. Ma so 3517:   Nguyen Thanh Hien

200,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190701917003. Giuse NguyenQuoc Cuong q2 hcm MS3541 Tran Thi Phuong

1,000,000

2/11/2019

IBVCB. 0211191032313001. CU BA TRAN THI THI MS 3535 HUYEN NAM SACH TINH HAI DUONG CU TRAN THI THI, CHUC CU SUC KHOE MS3535

200,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190695497002. CHI HAU THI SUA MS 3537 X NGAI THAU H BAT XAT T LAO CAI CHI HAU THI SUA MS 3537 CHUC CHI SUA SUC KHOE

200,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190287924001. NGUYEN THI THANH NHAN. CHUYEN TIEN UNG HO Ma so 3540

100,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190094116004. Tran Thi Phuong Thon 3,   Tho Tan, Trieu Son, Thanh Hoa Ung ho Ms 3541

100,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190566436002. Phan Thanh Thuy Ha Noi 3540, 3537,   3534 moi ma 200. 000d

600,000

2/11/2019

IBVCB. 0211190135544003. Phan Thanh Thuy Ha Noi ma 3538, 3536,   3535 moi ma 100. 000d

300,000

2/11/2019

497914. 011119. 232349. Ma so 3540 Ung ho gia dinh co giao Nguyen Thi Thu Thuy

50,000

2/11/2019

885497. 011119. 233216. Ma so 3538 Ngoc Linh ung thu huyet FT19306795480050

200,000

2/11/2019

498264. 011119. 233731. Phan Hoang Son kinh vieng chi Nguyen Thi Thu Thuy o Ha Tinh

500,000

2/11/2019

506217. 021119. 005401. MA SO 3527: MAI AM HONG QUANG - 021119 - 00: 54: 00

300,000

2/11/2019

080894. 021119. 053842. mr z giup ma so 3540

100,000

2/11/2019

900118. 021119. 074549. ung ho ma so 3541 chi Tran Thi Phuong FT19306935174408

1,000,000

2/11/2019

902139. 021119. 080054. Bui Trieu Xa giup ms 3541 FT19306055758199

250,000

2/11/2019

079685. 021119. 082708. DNLD giup MS 3539 - truong mam non bien gioi Viet Lao

500,000

2/11/2019

506785. 021119. 083542. Ung ho Ma So 3540 cho 2 con co giao Nguyen Thi Thu Thuy o Ha Tinh

200,000

2/11/2019

521937. 021119. 085527. UNG HO MS 3541 TRAN THI PHUONG - 021119 - 08: 55: 26

250,000

2/11/2019

948896. 021119. 085628. Ma so 3529

500,000

2/11/2019

116211. 021119. 092654. UNG HO MS 3527 - 3540 MOI MS 1TRIEU

2,000,000

2/11/2019

529384. 021119. 093321. SANHSEACO GUI MA SO 3541 - 021119 - 09: 33: 20

50,000

2/11/2019

229055. 021119. 093915. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 NGUYEN KIM DUNG chuyen khoan

1,000,000

2/11/2019

688069. 021119. 095143. 3655323056 Chuyen qua MoMo ma so 3541 chi Tran Thi Phuong

500,000

2/11/2019

527296. 021119. 112009. Ung ho MA SO 3540

100,000

2/11/2019

029750. 021119. 113249. Giup chi TRUONG THI MY THIEP ma so 3540

200,000

2/11/2019

557326. 021119. 115415. MA SO 3541 CHI TRAN THI PHUONG - 021119 - 11: 54: 13

200,000

2/11/2019

533167. 021119. 121042. ung ho chi Thuy que Ha Tinh

200,000

2/11/2019

948075. 021119. 122320. 3541 FT19306291037792

300,000

2/11/2019

490868. 021119. 123946. NGUYEN THI THU THUY

200,000

2/11/2019

109394. 021119. 143343. Toan the CTy TD Dia Oc Nam Viet gui den gia dinh co giao Nguyen Thi Thu Thuy mong cac em va gia dinh co gang vuot qua giai doan kho khan nay

6,550,000

2/11/2019

114892. 021119. 144349. Ung ho hoan canh kho khan benh hiem ngheo bao dan tri

100,000

2/11/2019

964845. 021119. 150824. ung ho ma so 3540 chi truong thi my thiep

100,000

2/11/2019

518275. 021119. 155142. Nguyen Thuy Linh ung ho ma so 3541 Tran Thi Phuong FT19306728027476

500,000

2/11/2019

520012. 021119. 155631. Ung ho ma so 3540 FT19306540041071

300,000

2/11/2019

427489. 021119. 160322. UNG HO MA SO 3535 TRAN THI THI BAO DAN TRI

2,000,000

2/11/2019

427501. 021119. 160619. UNG HO MA SO 3536 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

2/11/2019

427502. 021119. 160622. UNG HO MA SO 3538 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

2/11/2019

968165. 021119. 161938. Ung ho be Thao (con ong Nguyen Thanh Hien) -   Khoa Nhi. benh vien K3 Tan Trieu

500,000

2/11/2019

546162. 021119. 171143. Ung ho be Nguyen thi thuy trang ma so 3541 FT19306500103743

500,000

2/11/2019

622092. 021119. 211347. UNG HO MA SO 3535 - 021119 - 21: 13: 45

100,000

2/11/2019

899566. 021119. 215553. ung ho MS 3541 chi Tran Thi Phuong

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank từ ngày 27/10 đến 2/11/2019

 

27/10/2019

Nguyen T Hoang Oanh giup MS 3531

200,000

27/10/2019

Nguyen T Hoang Oanh giup MS 3529

300,000

27/10/2019

Nguyen T Hoang Oanh giup MS 3528

100,000

27/10/2019

Tran Van Hieu ung ho QNA

100,000

27/10/2019

Phung T Thu Hanh giup MS 2990

100,000

28/10/2019

Nguyen Hong Thai giup MS 2990

100,000

28/10/2019

Tran Viet Son giup MS 3532

300,000

28/10/2019

Dang Thai Son giup MS 3522

100,000

28/10/2019

Nguyen T Nep giup MS 3532

100,000

28/10/2019

Nguyen T Thu giup MS 3528

100,000

28/10/2019

Dang Thien Nhan giup MS 3529

100,000

28/10/2019

Dam T Sam giup MS 3517

100,000

28/10/2019

Nguyen Van Bam giup MS 3512

100,000

28/10/2019

Nguyen T Canh giup MS 3498

100,000

28/10/2019

Nguyen Chau Anh giup Ms 3532

200,000

28/10/2019

Nguyen Ba Viet Thang ung ho QNA

500,000

28/10/2019

Nguyen Trung Kien giup MS 3529

1,000,000

28/10/2019

Nguyen Trung Kien giup MS 3531

1,000,000

28/10/2019

Nguyen Trung Kien giup MS 3532

1,000,000

28/10/2019

Nguyen Trung Kien giup MS 3533

1,000,000

28/10/2019

Nguyen T Bich Thuy giup MS 3532

30,000

28/10/2019

Ban doc TK 19032574113016 ung ho QNA

100,000

28/10/2019

Nguyen T Ngoc Anh giup MS 3533

300,000

29/10/2019

Ban doc TK 1700104725720001 giup MS 2990

500,000

29/10/2019

Le Huy Truong giup MS 3534

500,000

29/10/2019

Le Huy Truong giup MS 3533

1,000,000

29/10/2019

Le Huy Truong giup MS 3532

500,000

29/10/2019

Ban doc TK 19028573113015 giup MS 2990

100,000

29/10/2019

Nguyen Quang Huy giup MS 2990

300,000

29/10/2019

Nguyen T Thu Hien giup MS 2990

1,000,000

29/10/2019

Nguyen T Hong Ngoc giup MS 2990

200,000

30/10/2019

Nguyen Van Duy giup MS 2990

100,000

30/10/2019

Ha T Thu Trang ung ho QNA

100,000

30/10/2019

Nguyen T Ngoc Linh giup MS 2990

100,000

30/10/2019

Ngo Quang Te giup MS 2990

100,000

30/10/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3535

200,000

30/10/2019

Ban doc TK 00058575001 ung ho QNA

300,000

30/10/2019

Ha Thu Phuong giup MS 3534

500,000

30/10/2019

Nguyen Huy Tho giup MS 3535

500,000

31/10/2019

Ha T Thu Trang ung ho QNA

100,000

31/10/2019

Ban doc TK 55110000581662 giup MS 3532

1,000,000

31/10/2019

Ban doc TK 55110000581662 giup MS 3533

1,000,000

31/10/2019

Ban doc TK 55110000581662 giup MS 3534

1,000,000

31/10/2019

Ban doc TK 55110000581662 giup MS 3535

1,000,000

31/10/2019

Ban doc TK 55110000581662 giup MS 3536

1,000,000

31/10/2019

Le Hong My giup MS 3538

500,000

31/10/2019

Huynh Thien Thao giup MS 3538

500,000

31/10/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3521

300,000

31/10/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3529

300,000

31/10/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3532

300,000

31/10/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3537

300,000

31/10/2019

Hoang Minh Thai giup MS 3538

500,000

31/10/2019

Le Huy Truong giup MS 3536

250,000

31/10/2019

Le Huy Truong giup MS 3537

300,000

31/10/2019

Le Huy Truong giup MS 3538

300,000

31/10/2019

Vu Long Dung giup MS 3520

200,000

31/10/2019

Vu Long Dung giup MS 3521

200,000

31/10/2019

Vu Long Dung giup MS 3522

200,000

31/10/2019

Vu Long Dung giup MS 3523

200,000

31/10/2019

Vu Long Dung giup MS 3524

200,000

1/11/2019

Ban doc TK 04101019947392 giup MS 3540

200,000

1/11/2019

Nguyen Huu Phuoc ung ho QNA

500,000

1/11/2019

Pham Gia Tu giup MS 3530

50,000

1/11/2019

Pham Gia Tu giup MS 3531

50,000

1/11/2019

Pham Gia Tu giup MS 3532

50,000

1/11/2019

Pham Gia Tu giup MS 3533

50,000

1/11/2019

Pham Gia Tu giup MS 3534

50,000

1/11/2019

Pham Gia Tu giup MS 3535

50,000

1/11/2019

Chau Nguyen Nhat Duc giup MS 2990

500,000

1/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3526

50,000

1/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3527

50,000

1/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3528

50,000

1/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3529

50,000

1/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3530

50,000

1/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3531

50,000

1/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3532

50,000

1/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3533

50,000

1/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3534

50,000

1/11/2019

Dang Phan Tuong ung ho QNA

50,000

1/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3535

100,000

1/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3536

100,000

1/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3537

100,000

1/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3538

100,000

1/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3539

100,000

1/11/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3540

100,000

1/11/2019

Nguyen Huynh Phong giup MS 3540

500,000

1/11/2019

Nguyen Huynh Phong giup MS 3484

500,000

1/11/2019

Nguyen Nam Son giup MS 3540

100,000

2/11/2019

Ban doc TK 601704060548222 giup MS 3534

500,000

2/11/2019

Nguyen Duc Van ung ho QNA

200,000

2/11/2019

Tran Van Hieu ung ho QNA

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank mớitừ ngày 27/10 đến 2/11/2019

 

27-10-2019 05:54:15

Ung ho ma so 3517 ong nguyen thanh hien sdt 0976208750 Bo Trach Quang Binh

200,000

27-10-2019 08:33:35

CT DEN: 930008140932 Ho tro gia dinh chi Pham Thi Hue phu thien gia lai ma so 3531 FT19301056940129

500,000

27-10-2019 09:02:42

CT DEN: 930009781219 Ung ho be Thao ung thu tuy _ Quang Binh

100,000

27-10-2019 10:41:03

toi chi Pham thi Hue xa La Sol huyen Phu Thien Gia Lai

200,000

27-10-2019 13:01:00

ms 3531

100,000

27-10-2019 13:05:13

ung ho gd c cao thi mai thanh hoa

200,000

27-10-2019 17:26:03

Giup be Thao- ong Nguyen Thanh Hien

100,000

27-10-2019 18:19:25

Ung Ho Ma so 3517 Nguyen Thanh Hien; Dia Chi Thon My son; Xa Cu Nam; Huyen Bo Trach; Tinh Quang Binh; 0976208750

200,000

27-10-2019 19:40:57

CT DEN: 930019275755 Ngoc Huyen ung ho MS 3530 FT19301449783491

220,000

27-10-2019 22:13:49

Ma so 3531

100,000

27-10-2019 22:32:38

Ms 3517

100,000

27-10-2019 22:44:44

MS 3531 Gia dinh chi Pham Thi Hue

1,000,000

27-10-2019 23:07:09

ung ho ms 3528 Ly A Tong

50,000

27-10-2019 23:08:37

ung ho ms 3529 Anh Hoang Van Tin

100,000

27-10-2019 23:09:47

ung ho ms 3530

50,000

27-10-2019 23:11:17

ung ho ms 3531 Gia dinh Chi Pham Thi Hue

100,000

28-10-2019 02:01:31

ung ho be nguyen thi thanh thao

100,000

28-10-2019 06:30:44

ung ho ms 3531; chi Pham Thi Hue

100,000

28-10-2019 07:57:42

CT DEN: 930107331456 Ung ho ma so 3532 ong Ha Van Sang Phu Tho FT19301898045884

50,000

28-10-2019 08:04:12

Ung ho ma so 3532

100,000

28-10-2019 08:05:06

uhms 3529

100,000

28-10-2019 08:10:31

So GD goc: 10017217 mot tram nghin dong

100,000

28-10-2019 08:10:32

So GD goc: 10017224 mot tram nghin dong

100,000

28-10-2019 08:18:48

Ma so 3528 Ly A Tong ban Khao Nha xa Cao Pha huyen

200,000

28-10-2019 08:36:12

ung ho ma 3530

300,000

28-10-2019 08:37:39

ung ho ma 3531

100,000

28-10-2019 08:38:48

ung ho ma 3532

100,000

28-10-2019 09:03:27

MS 3532 Ha Van Sang xa Dieu Luong Cam Khe Phu Tho

500,000

28-10-2019 09:10:30

So GD goc: 10017304 hai tram nghin dong

200,000

28-10-2019 09:22:25

Ms 3517

100,000

28-10-2019 09:31:41

CT DEN: 280035973851 Ung so hoan canh ma so 3517

300,000

28-10-2019 09:32:11

So GD goc: 10000978 Ung ho ms 3528

50,000

28-10-2019 09:46:13

So GD goc: 10008495 Ung ho ms 3529

50,000

28-10-2019 10:02:42

Ung ho Ms3524; chi nguyen thi an; Phu tho

100,000

28-10-2019 10:04:03

Ung ho ms3528 ly a tong; yen bai

100,000

28-10-2019 10:06:29

So GD goc: 10008547 Ung ho ms 3520

100,000

28-10-2019 10:06:42

Ung ho ms3532 ong ha van sang; phu tho

100,000

28-10-2019 10:09:34

Ung ho ms3531 chi Pham thi hue; gia lai

100,000

28-10-2019 10:10:04

Ung ho ms 3529

200,000

28-10-2019 10:16:00

So GD goc: 10012173 Ung ho Ms 3431

50,000

28-10-2019 10:16:02

So GD goc: 10012169 Ung ho ms 3430

100,000

28-10-2019 10:29:54

Chuyen tien giup ma so 3532

300,000

28-10-2019 10:32:17

Ung ho anh Sang ma so 3532

500,000

28-10-2019 10:42:10

Ho tro Ma so 3532 Ong Ha Van Sang o khu 7 xa Dieu Luong huyen Cam Khe tinh Phu Tho

200,000

28-10-2019 10:45:50

So GD goc: 10002125 Ban thanh ung ho gd em ly a tong ma so 3528

100,000

28-10-2019 10:47:49

So GD goc: 10003839 Ung ho ma so 3529 hoang van tin em trai anh tuong xom 8 quynh thanh quynh luu nghe an

200,000

28-10-2019 10:57:17

ung ho MS3528

200,000

28-10-2019 11:20:24

a Hiep QNinh ung ho MS3529 Hoang Van Tin; Nghe An

50,000

28-10-2019 11:57:46

Ma so 3531 Gia dinh Chi Pham Thi Hue

50,000

28-10-2019 12:48:51

Ma so 3532 Ong Ha Van Sang o khu 7 xa Dieu Luong huyen Cam Khe tinh Phu Tho

300,000

28-10-2019 12:58:00

MS 3517 UNG HO CHAU THAO MONG CON MAU CHONG BINH PHUC

50,000

28-10-2019 13:10:50

So GD goc: 10013297 Ung Ho ms 3532

50,000

28-10-2019 13:14:33

Ma so 3529

100,000

28-10-2019 13:53:22

MOT GIA DINH BEN UC CHUYEN TIEN CHO CHI: CHANG THI MAO- MA SO: 3528

2,000,000

28-10-2019 14:09:15

Dao ngan giang ung ho ms 3528

500,000

28-10-2019 14:21:12

ma so 3532 Ong Ha Van Sang o khu 7 xa Dieu Luong Cam Khe phu tho

100,000

28-10-2019 14:24:51

CT DEN: 930114439098 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 129000061096 BAO DIEN TU DAN TRI FT19301998084178

500,000

28-10-2019 15:01:59

Ma so 3533

400,000

28-10-2019 15:19:09

So GD goc: 10002016 BCIN: FT1930192421: Ung ho gia dinh ong Ha Van Sang (Maso 3532)

500,000

28-10-2019 15:28:47

ung ho ms 3532 Ong Ha Van Sang

50,000

28-10-2019 15:30:11

ung ho ms 3533 anh Le Van Tuan

50,000

28-10-2019 15:31:02

Le Van Tuan ma so 3533

100,000

28-10-2019 15:46:34

Ma so 3533 Chuc cac con som khoi benh

100,000

28-10-2019 15:48:21

So GD goc: 10022782 Khiem Huynh ung ho ma so: 3532 (ong Ha Van Sang, Tinh Phu Tho)

300,000

28-10-2019 16:15:24

Linh Trang Vy ung ho ma so 3533

300,000

28-10-2019 16:16:14

Giup MS 3533 Le Van Tuan; thon Hoa Binh; xa Thach Thang; Thach Ha; Ha Tinh

100,000

28-10-2019 16:22:01

Giup MS 3531 Pham Thi Hue; thon Thang Loi; xa Ia Sol; huyen Phu Thien; Gia Lai

50,000

28-10-2019 16:29:12

Giup ma so 3517; ong Nguyen Thanh Hien; thon My Son; xa Cu Nam; huyen Bo Trach; Quang Binh. So dien thoai 0976208750. Mong chau Thao khoe.

100,000

28-10-2019 16:36:11

MS 3533

500,000

28-10-2019 16:40:53

CT DEN: 930109822842 Ma so 3533

100,000

28-10-2019 17:00:01

Ung ho ma so 3533 Le Anh Tuan

200,000

28-10-2019 17:55:47

ung ho ma so 3533 hai con anh Le Van Tuan

300,000

28-10-2019 18:01:20

So GD goc: 10027039 Ung ho ms 3533

50,000

28-10-2019 19:01:55

HO tro anh hoang van huong

50,000

28-10-2019 20:09:48

Ung ho ma so 3533 Le Van Tuan; Ha Tinh

200,000

28-10-2019 20:12:34

Ck tham be Nguyen Thi Thanh Thao;33 thang; Quang Binh

200,000

28-10-2019 20:27:56

UH MS 3533; anh Le Van Tuan

200,000

28-10-2019 22:44:04

CT DEN: 930122580540 UH be Thanh Thao.Quang binh. Khoa Nhi bvien K3 Tan trieu HN FT19302768380107

100,000

29-10-2019 03:41:17

CT DEN: 930203590592 ung ho MS 3529 anh Hoang Van Tuong tru xom 8 xa Quynh Thanh huyen Quynh Luu Nghe An FT193024270

200,000

29-10-2019 06:07:02

ung ho ms 3533

200,000

29-10-2019 06:34:08

Ung ho MS 3534 chau Ng Hoang Ngoc Han. Chuc chau som binh phuc

300,000

29-10-2019 07:19:01

ung ho ms 3534; chi Nguyen Thi Hue

100,000

29-10-2019 07:54:48

CT DEN: 930207174911 UNG HO MA SO 3517 ONG NGUYEN THANH HIEN THON MY SON X.CU NAM BO TRACH QUANG BINH DT 0976208750

500,000

29-10-2019 07:55:55

uhms 3531

50,000

29-10-2019 08:25:23

3534 nguyen thi hue - thua thien hue

200,000

29-10-2019 08:30:12

Ung ho Ma so 3517 Ong Nguyen Thanh Hien

300,000

29-10-2019 08:36:04

Ma so 3517 ong nguyen thanh hien

500,000

29-10-2019 08:37:54

ms 3533

100,000

29-10-2019 08:49:38

UH MS 3534

200,000

29-10-2019 09:05:14

Ma so 3534 Nguyen Thi Hue

200,000

29-10-2019 09:06:16

Ung ho be Thao; ong Hien Quang Binh

200,000

29-10-2019 09:15:10

Ma so 3517 Nguyen Thanh Hien

200,000

29-10-2019 09:42:37

TRA XUAN BINH GIUP 4MS: 3530; 3531; 3532; 3533

20,000

29-10-2019 10:14:28

urng ho ma so 3531

200,000

29-10-2019 10:39:58

Ma so 3517; giup do be Nguyen Thi Thanh Thao

500,000

29-10-2019 10:54:02

CT DEN: 930202611500 ma 3534 chau Ngoc Han

500,000

29-10-2019 11:25:40

So GD goc: 10007557 Ung ho ms 3534

50,000

29-10-2019 13:35:33

Ung ho MS3527 Nguyen Hong Lien Ha Noi

500,000

29-10-2019 15:37:45

3517 Ung ho ong Nguyen Thanh Hien

500,000

29-10-2019 16:30:51

ung ho ma so 3534

500,000

29-10-2019 18:02:32

Ung ho ma so 3534 chi Nhuyen thi Hue ( me chau Nguyen Hoang Ngoc Han).

300,000

29-10-2019 18:06:46

Ung ho ma so 3533 anh Le Van Tuan

300,000

29-10-2019 18:13:39

Ung ho ma so 3532 ong Ha Van Sang ky 7 xa dieu Luong Cam Khe phu Tho

300,000

29-10-2019 18:17:32

Ung ho ma so 3526 anh Le Duc Loc thon kinh te moi Nhan Bieu 1 xa Trieu Thuong huyen trieu Phong Quang Tri

300,000

29-10-2019 19:37:39

ung ho ms 3534 chi Nguyen Thi Hue

50,000

29-10-2019 22:33:11

ung ho gia dinh anh Hoang Van Tuong xom8; xa quynh thanh huyen quynh lu bi tai nan ca nha

500,000

30-10-2019 07:36:55

CAO THANH SON ung ho chi tran thi thi

200,000

30-10-2019 07:54:20

Giup ms 3535 chi Tran Thi Th

1,000,000

30-10-2019 07:56:53

Giup ms 3534 chi Nguyen Thi Hue

1,000,000

30-10-2019 08:21:55

CT DEN: 930308000848 Chuyen tien ung ho ma so 3535 Tran thi Thi Nam Sach Hai Duong

300,000

30-10-2019 08:29:14

Ma so 3535 Chi Tran Thi Thi

100,000

30-10-2019 08:31:25

ung ho ma 3535, tai BankPlus REQID 191030211323767

100,000

30-10-2019 08:36:17

ung ho ma 3534, tai BankPlus REQID 191030211358728

200,000

30-10-2019 08:45:02

Giup do Ma so 3535 Tran Thi Thi;thon Mac Binh;xa Thai Tan; huyen Nam Sach;tinh Hai Duong

500,000

30-10-2019 08:53:04

Ma so 3535 chi tran thi thi doi 11 mac binh thai tan nam sach hai duong dt 097034643

500,000

30-10-2019 08:55:38

Ma so 3534 chi Nguyen Thi Hue me chau Nguyen Hoang N

200,000

30-10-2019 09:04:08

CT DEN: 930300003363 Ung ho MS 3535

500,000

30-10-2019 09:07:49

cong ty cp thien ly hung yen ung ho em ha van cuong ma so 3522

1,000,000

30-10-2019 09:20:25

CT DEN: 930309931658 Ung ho ma so 3535 FT19303400608577

500,000

30-10-2019 09:28:02

TRA XUAN BINH GIUP MS 3535

5,000

30-10-2019 10:09:33

Ung ho ma so 3535

100,000

30-10-2019 10:13:46

ms 3534

200,000

30-10-2019 10:18:11

So GD goc: 10004956 Tam long nhan ai - ma so 3534

500,000

30-10-2019 10:24:48

Ung ho c Thi 3535

100,000

30-10-2019 11:05:58

Ung ho ms 3535 tran thi thi, tai BankPlus REQID 191030212440765

500,000

30-10-2019 11:10:18

CT DEN: 930311976763 Ung ho ma so 3535 FT19303062232221

300,000

30-10-2019 11:39:11

So GD goc: 10008087 Ung ho ms 3535

50,000

30-10-2019 11:50:27

MS 3535 TRAN THI THI HAI DUONG 0973034643

100,000

30-10-2019 12:13:57

ung ho chi tran thi thi ma so 3535

200,000

30-10-2019 12:27:26

ma so 3535 Tran Thi Thi; nam sach; hai duong

200,000

30-10-2019 12:54:22

Ma so 3535 Chi Tran Thi Thi; doi 11; thon Mac Binh; tinh Hai Duong

200,000

30-10-2019 13:44:16

CT DEN: 930300389546 MS 3535

100,000

30-10-2019 13:47:50

CT DEN: 930300389574 MS 3517

100,000

30-10-2019 14:08:46

Giup ms 3535 chi Tran Thi Thi- Nam sach- Hai duong

200,000

30-10-2019 14:33:34

CT DEN: 930307019223 IBFTA 1910300 00027493 Ung ho c hoa ma so 3536

100,000

30-10-2019 14:40:00

Ung ho co thi mac binh thai tan nam dach hai duong

200,000

30-10-2019 14:44:33

Ung ho gia dinh chi Thi o xa Thai Tan H.Nam Sach T.Hai Duong

200,000

30-10-2019 15:01:49

So GD goc: 10022863 HIEP VUONG GIUP DO MS3532

1,000,000

30-10-2019 15:01:51

So GD goc: 10022872 HIEP VUONG UNG HO MS 3523

1,000,000

30-10-2019 15:22:56

KHUC VAN QUANG ung ho Ma so 3535 Chi Tran Thi Thi

2,000,000

30-10-2019 15:24:06

ma 3535 chi Tran Thi Nu. Na sach hai duong

100,000

30-10-2019 15:24:44

Khuc Van Quang ung ho Ma so 3534 chi Nguyen Thi Hue

1,000,000

30-10-2019 15:44:19

Ung ho Ma so 3535 Tran Thi Thi doi 11 thon Thac Binh

500,000

30-10-2019 19:33:56

ung ho ms 3535 Chi Tran Thi Thi

50,000

30-10-2019 19:36:35

ung ho ms 3536 Chi Nguyen Thi Hoa

100,000

30-10-2019 19:41:58

Ma so 3534 chi Nguyen Thi Hue

50,000

30-10-2019 20:30:35

ung ho chi Tran Thi Thi doi 11 thon Mac Binh xa Thai Tan huyen Nam Sach Hai Duong- ma so 3535.

300,000

30-10-2019 20:53:20

Bao dien tu dan tri

200,000

30-10-2019 22:39:47

giup chau be dt ung thu tai bv K tan trieu

100,000

31-10-2019 02:13:07

Ung ho chi Tran Thi Thi ma so 3535; thoi gian GD: 30/10/2019 23: 12: 39

100,000

31-10-2019 05:48:45

Ung ho chi

200,000

31-10-2019 06:11:42

CT DEN: 930323 891455 362 5605576 Chuyen qua MoMo ung ho chi HAU THI SUA bi u nao a tai benh vien phu tho mong chi qua khoi

50,000

31-10-2019 06:33:12

CT DEN: 930406219837 Ms 3536 Nguyen Thi Hoa FT19304978820377

1,000,000

31-10-2019 08:04:33

Chuyen ung ho be NGUYEN TRAN MINH THU Ha Tinh

300,000

31-10-2019 08:07:31

TRAN THI THANH TP SON LA CHUYEN TIEN UNG HO ONG LE THANH HIEN SA SO 3517

500,000

31-10-2019 09:32:53

ung ho vo chong anh Tran Van Toan

100,000

31-10-2019 09:41:13

ung ho ma so 3534

500,000

31-10-2019 09:43:32

So GD goc: 10000789 Ung ho Ms 3536

50,000

31-10-2019 09:55:04

So GD goc: 10002339 Giup chi Tran Thi Thi, ma so 3535

200,000

31-10-2019 10:09:29

So GD goc: 10002461 Xin duoc chia se kho khan voi chi Nguyen Thi Hue, me chau Nguyen Hoang Ngoc Han. Ma so 3534

300,000

31-10-2019 10:10:29

So GD goc: 10004108 Ung ho ms 3537

50,000

31-10-2019 11:25:45

CT DEN: 930411300188 Ung ho gia dinh ac sung a giao FT193043 09563163

50,000

31-10-2019 11:57:53

CT DEN: 930411308454 Ms 3517 nguyen thi quynh ung ho FT193049 79930600

300,000

31-10-2019 12:10:36

CT DEN: 930412823904 ung ho ma so 3535 FT1930450 9338093

100,000

31-10-2019 12:19:01

CT DEN: 930412804049 ung ho ma so 3534 FT193045 09372022

100,000

31-10-2019 14:00:04

ung ho benh nhan HAU THI SUA huyen Bat Sat Lao Cai

500,000

31-10-2019 14:16:58

MS 3535 Chi Tran Thi Thi doi 11 thon mac binh xa thai

200,000

31-10-2019 14:19:03

CT DEN: 930400403863 MS 3538

100,000

31-10-2019 14:45:35

UNG HO MS 3538 CHI PHAM THI VAN

200,000

31-10-2019 14:52:44

CT DEN: 930407405379 GIUP MS 3535 TRAN THI THI

150,000

31-10-2019 14:57:18

CT DEN: 930407175365 VIETTEL 400300 LIENNH 191031 1910316 58195409 400201 ung ho

150,000

31-10-2019 15:18:38

ung ho ms 3537

100,000

31-10-2019 15:26:18

gui cho ba Xuan

100,000

31-10-2019 15:33:45

ung ho Ma so 3535

50,000

31-10-2019 15:36:16

ung ho Ma so 3529

100,000

31-10-2019 16:30:21

CK ung ho ma 3535 chi Tran Thi Chi

100,000

31-10-2019 17:44:30

3538 chi Pham Thi Van me be Ngoc Linh an lanh

200,000

31-10-2019 18:28:45

ms 3535

100,000

31-10-2019 18:48:43

CT DEN: 930411898344 Ma so 3529

200,000

31-10-2019 18:57:31

CT DEN: 930418477743 3538 FT19304 232131163

50,000

31-10-2019 21:31:38

ung ho ma so. 3537

70,000

31-10-2019 22:02:15

3535 Tran Thi Thi

100,000

31-10-2019 22:06:30

3529 hoang van tin

100,000

31-10-2019 22:22:29

A

7,247

31-10-2019 23:05:05

giup chi Tran Thi Thi mso 3535

100,000

01-11-2019 02:10:50

CT DEN: 930500443220 MoMo 0961164756 Ung ho be Thao Mong be som khoe lai nhe 3636658917; thoi gian GD: 01/11/2019 00: 52: 02

200,000

01-11-2019 06:29:30

ung ho ms 3538; chi Pham Thi Van

100,000

01-11-2019 06:33:41

ma so 3538

200,000

01-11-2019 06:39:54

Ung ho ma 3540

200,000

01-11-2019 07:23:46

NGUYEN QUANG HUY UNG HO MS 3538

200,000

01-11-2019 07:32:53

ung ho co giao mam non Nguyen Thi Thu Thuy tai Huong Son;Ha Tinh

300,000

01-11-2019 07:51:59

Ma so 3540 Truong Thi My Thiep. Truong mam non thi tran Son Tay; Huong Son; Ha Tinh

300,000

01-11-2019 07:52:22

ms 3540

200,000

01-11-2019 07:58:12

Ma so 3540 (ho tro 2 con co giao Nguyen Thi Thu Thuy)

1,000,000

01-11-2019 07:59:18

GIUP MS 35293535

100,000

01-11-2019 08:07:32

Ma so 3540

300,000

01-11-2019 08:08:03

Ung ho Ma so 3540 Chi Truong Thi My Thiep

50,000

01-11-2019 08:08:50

Co giao nguyen thi Thu Thuy MS 3540

200,000

01-11-2019 08:19:22

ung ho 2 con cua chi thu giao vien ha tinh

200,000

01-11-2019 08:24:27

CT DEN: 930508838422 ung ho ma so 3539 va 3540

100,000

01-11-2019 08:29:07

Ung ho co giao Nguyen Thi Thu Thuy; Huong Son; Ha Tinh

200,000

01-11-2019 08:29:25

TRUONG HONG DUC SDT 097985 1858 UNG HO MS 3540 TRUONG THI MY THIET

200,000

01-11-2019 08:30:05

ung ho ms 3540 dien thoai 0986105102

200,000

01-11-2019 08:31:15

CT DEN: 930508566341 3540 FT19305 105641317

100,000

01-11-2019 08:39:19

ung ho ma 3539

100,000

01-11-2019 08:39:29

Ung ho MS 3540

2,000,000

01-11-2019 08:42:00

ma so 3540 chi Truong Thi My Thiep

300,000

01-11-2019 08:43:27

MS 3540. Chi TRUONG THI MY THIEP. H.Huong Son t. Ha Tinh. Chuc gia dinh nhanh on dinhz

100,000

01-11-2019 08:45:41

ung ho ma 3540

300,000

01-11-2019 08:53:48

Ung ho ms 3540 co giao bi tai nan ko co tien mua ao quan

500,000

01-11-2019 08:54:51

Ma so 3540 Chi Truong Thi My Thiep

30,000

01-11-2019 09:00:29

ung ho ma 3540

200,000

01-11-2019 09:10:27

gui cho be nguyen thi thanh thao que o Quang Binh thon My Son

300,000

01-11-2019 09:13:29

Ma so 3540

100,000

01-11-2019 09:14:49

ung ho ma so 3540 qua bao DAN TRi

200,000

01-11-2019 09:20:00

3540

200,000

01-11-2019 09:31:57

ung ho ms 3540

200,000

01-11-2019 09:38:42

ung ho MS 3540

50,000

01-11-2019 09:48:11

MS 3540

200,000

01-11-2019 09:59:14

TRA XUAN BINH GIUP MS: 3536, 3537, 3538

15,000

01-11-2019 10:02:19

Ung ho co giao Thuy ma so 3540

200,000

01-11-2019 10:25:03

chia se voi hoan canh gia dinh co giao thuy o huong son ha tinh

200,000

01-11-2019 10:28:01

So GD goc: 10007505 Ung ho Ms 3539

50,000

01-11-2019 10:28:10

So GD goc: 10007488 Ung ho Ms 3540

50,000

01-11-2019 10:34:09

Ung ho con chi Thuy; ma so 3540

200,000

01-11-2019 10:42:10

So GD goc: 10007578 Ung ho ms 3538

50,000

01-11-2019 10:42:52

Ung ho co giao Nguyen Thi Thu Thuy ( mam non Tay Son ; Huong Son; Ha Tinh)

200,000

01-11-2019 10:45:30

Giup MS 3540 co giao Nguyen T Thu Thuy

1,000,000

01-11-2019 11:08:30

CT DEN: 930511927176 Tran Xuan Nam ung ho ma so 3540

500,000

01-11-2019 11:19:14

Ma so 3540

100,000

01-11-2019 11:37:33

Ma so 3540 co giao thu thuy bi tai nan mat

200,000

01-11-2019 11:41:50

CT DEN: 930504388540 NHA HAO TAM CK CHO MA SO 3540 CO GIAO NGUYEN THI THU THUY 011119 11 43 06

1,000,000

01-11-2019 11:49:02

ms3540

50,000

01-11-2019 11:49:29

ung ho MS 3540 cho 2 chau ho Ho o Tayson HuongSon HaTin

100,000

01-11-2019 12:05:17

KV QUANG ung ho Ma so 3540 Chi Truong Thi My Thiep

3,000,000

01-11-2019 12:23:16

Ung ho cac chau con co Nguyen Thi Thu Thuy

300,000

01-11-2019 12:23:33

Ung ho gia dinh co giao Nguyen Thi Thu Thuy

500,000

01-11-2019 12:43:48

Ung ho ms 3540

200,000

01-11-2019 12:53:24

CT DEN: 930512665334 Ho tro xay dung truong mam non Xa Keng Du FT193053 48903555

500,000

01-11-2019 13:05:09

ung ho ms 3540; chi Truong Thi My Thiep

200,000

01-11-2019 13:14:57

Ke Toan Ha Noi ung ho maso 3540 C Truong Thi My Thiep

500,000

01-11-2019 13:33:45

Ho tro Ma so 3540 Chi Truong Thi My Thiep co giao dong nghiep cua co giao Nguyen Thi Thu Thuy

200,000

01-11-2019 13:34:19

Ma so 3540 ung ho co giao Nguyen Thi Thu Thuy

100,000

01-11-2019 14:16:46

ung ho xd truong mam non ma so ung ho 3539

500,000

01-11-2019 14:24:28

NGUYEN HAI THANH UNG HO MA SO 3540

500,000

01-11-2019 14:28:32

CT DEN: 930507918855 Ung ho ma so 3540 chi Truong Thi My Thiep

200,000

01-11-2019 14:36:14

Ma so 3540 Chi Truong Thi My Thiep

100,000

01-11-2019 14:36:45

quyen gop ms 3540 truong thi my thiep

200,000

01-11-2019 14:37:55

Ms 3540

500,000

01-11-2019 14:38:45

Ma so 3540 Chi Truong Thi My Thiep co giao dong nghiep cua co giao Nguyen Thi Thu Thuy

100,000

01-11-2019 14:39:43

Xin thap mot nen nhang cho chi

400,000

01-11-2019 14:44:10

So GD goc: 10018068 Ung ho ms 3540 chi thuy ha tinh

200,000

01-11-2019 14:52:16

giup e chuyen den Ma so 3534 chi Nguyen Thi Hue cam

500,000

01-11-2019 15:03:51

CT DEN: 930508691347 Ma so 3540Ung ho co giao Nguyen Thi Thu Thuy

100,000

01-11-2019 15:16:40

ung ho co giao Nguyen Thi Thu Thuy

85,000

01-11-2019 15:26:15

LIEN CTIEN NGUYEN THI HUE MS 3534

1,000,000

01-11-2019 15:56:45

Ung ho ma so 3540

100,000

01-11-2019 16:07:45

Ung ho co giao Thu Thuy o Tay Son; Huong Son; Ha Tinh

100,000

01-11-2019 16:07:46

Ung ho Ma so 3540 Truong Thi My Thiep Ha Tinh

500,000

01-11-2019 16:13:28

ung ho ma 3540, tai BankPlus REQID 191101217148136

100,000

01-11-2019 16:14:35

ung ho chu Sang Ma so 3532 Ong Ha Van Sang

500,000

01-11-2019 16:22:52

Ung ho ma so 3540

100,000

01-11-2019 16:31:39

MA SO 3540 TRUONG THI MY THIEP

500,000

01-11-2019 16:35:40

gui Ma so 3540 Chi Truong Thi My Thiep

50,000

01-11-2019 16:43:19

ung ho ms 3537 Hau Thi Sua

50,000

01-11-2019 16:44:38

Ma so 3540

200,000

01-11-2019 16:46:00

ung ho ms 3538 Chi Pham Thi Van

50,000

01-11-2019 16:48:43

ung ho ms 3539

50,000

01-11-2019 16:50:33

ung ho ms 3540 Chi Truong Thi My Thiep

50,000

01-11-2019 16:53:28

ung ho hai chau duy manh bao chau tai ha tinh

100,000

01-11-2019 16:56:42

ung ho co giao Nguyen Thi Thu Thuy co giao mam non Tay Son -   Ha Tinhj

1,000,000

01-11-2019 17:01:28

3540

200,000

01-11-2019 17:08:14

Ung ho ma so 3540

100,000

01-11-2019 17:52:54

Tai khoan bao dan tri ung ho co giao co giao chet ko co quan tai

200,000

01-11-2019 17:58:38

CT DEN: 010036474207 Ung ho 3540

500,000

01-11-2019 18:08:33

CT DEN: 930518804051 Ung ho hai chau duy manh bao chau FT19305 801801505

200,000

01-11-2019 18:33:43

CT DEN: 930511405839 Ung ho 2 con c.Thuy co giao mam non Ma so 3540

500,000

01-11-2019 18:47:58

Ung ho ma so 3540

100,000

01-11-2019 18:54:56

Giup ms 3540

1,000,000

01-11-2019 19:55:02

Ung ho 2 chau con chi Nguyen thi thu thuy co giao mam non moi qua doi. Pho tay son; huyen Huong Son; tinh Ha tinh

1,000,000

01-11-2019 20:06:39

CT DEN: 930520737460 Ung ho ma so 3540

200,000

01-11-2019 20:07:58

Ho tro cac chau co Ma so 3540

300,000

01-11-2019 20:24:33

Ung ho chi truong thi my thiep Maso 3540

100,000

01-11-2019 20:34:41

CT DEN: 930520525858 Ung ho co giao nguyen thi thu Thuy o Huong son Ha Tinh

200,000

01-11-2019 20:42:53

Ung ho co giao Thuy Tay Son huyen Huong Son Ha Tinh

100,000

01-11-2019 20:45:03

ung ho con c thuy ma so 3540

500,000

01-11-2019 20:55:53

ung ho ms 3540

150,000

01-11-2019 21:20:51

3536 nguyen thi hoa

100,000

01-11-2019 21:39:06

chuyen tien ung ho ma so 3540 Chi truong thi my thiep truong mam non thi tran tay son huyen huong son Ha Tinh

200,000

01-11-2019 21:49:02

Ung ho ms 3540, tai BankPlus REQID 191101218686920

50,000

01-11-2019 21:52:33

ho tro 2 con chi nguyen thi thu thuy giao vien truong mam non tay son huong son ha tinh

500,000

01-11-2019 21:55:11

CT DEN: 930514943451 Ma so 3540

150,000

01-11-2019 22:22:36

CT DEN: 930522876999 Ung ho ma so 3540 con co giao Nguyen Thi Thu Thuy FT193069 63232282

200,000

01-11-2019 22:34:29

Ungr hoco giao Nguyen Thi Thu Thuy Ma so 3540

200,000

02-11-2019 01:40:05

CHAU SUA UNG HO CHU LE VAN TUAN MS 3533; thoi gian GD: 01/11/2019 23: 48: 57

100,000

02-11-2019 01:41:34

ung ho ma so 3540 chi truong thi My Thiep Huong Son Ha Tinh; thoi gian GD: 02/11/2019 00: 16: 45

200,000

02-11-2019 01:42:58

Ung ho ma so 3540 (cho cac con co giao mam non Nguyen   Thi Thu Thuy); thoi gian GD: 02/11/2019 01: 02: 17

200,000

02-11-2019 07:32:43

Bui Quang Thinh ung ho MS 3541

500,000

02-11-2019 08:38:22

Ma so 3541 Chi Tran Thi Phuong

200,000

02-11-2019 13:37:20

ung ho ma 3540 truong thi my thiep

200,000

02-11-2019 13:58:29

Ma so 3533; A Le Van Tuan thach ha ha tinh

100,000

02-11-2019 14:30:03

Ms3540

100,000

02-11-2019 15:00:36

ung ho ms 3541 Chi Tran Thi Phuong

50,000

02-11-2019 16:23:32

Giup do gia dinh chi Thuy bi tai nan giao thong

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank Trực tuyến từ ngày 27/10 đến 2/11/2019

 

27/10/2019

Luong T Mai giup MS 3517

1,000,000

27/10/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3531

200,000

27/10/2019

Tran Trong Thang giup MS 3531

100,000

27/10/2019

Nguyen Dang Tien giup MS 3531

100,000

27/10/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

27/10/2019

Le Duc Thuan giup MS 3531

150,000

27/10/2019

Tran Cong Quynh Lan giup MS 3517

1,000,000

28/10/2019

Le Vu Quan giup MS 3526

200,000

28/10/2019

Le Vu Quan giup MS 3529

200,000

28/10/2019

Le Vu Quan giup MS 3531

200,000

28/10/2019

Pham Duy Lap giup MS 3517

100,000

28/10/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

28/10/2019

Pham T Phuong Thao giup MS 3531

200,000

28/10/2019

Le Thanh Loan giup MS 3535

105,000

28/10/2019

Nguyen Trong Nghia giup MS 3524

300,000

28/10/2019

Nguyen Trong Nghia giup MS 3532

300,000

28/10/2019

Nguyen Huyen Trang giup MS 3533

200,000

28/10/2019

Pham Minh Duc giup MS 3532

500,000

28/10/2019

Pham Minh Duc giup MS 3533

500,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3514

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3515

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3516

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3517

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3518

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3519

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3520

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3521

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3522

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3523

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3524

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3525

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3526

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3527

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3528

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3529

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3530

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3531

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3532

200,000

28/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3533

200,000

28/10/2019

Pham T Vu Gia giup MS 3532

200,000

28/10/2019

Pham Minh Huyen giup MS 3517

100,000

29/10/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3534

200,000

29/10/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3533

200,000

29/10/2019

Tran Trong Thang giup MS 3534

100,000

29/10/2019

Nguyen Ngoc Quang giup MS 3534

300,000

29/10/2019

Pham Trung Kien giup MS 3531

300,000

29/10/2019

Pham Trung Kien giup MS 3533

200,000

29/10/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

29/10/2019

Hoang T Ngoc giup MS 3534

200,000

29/10/2019

Nguyen Minh Thang ung ho QNA

20,000

30/10/2019

Le T Thu Ha giup MS 3535

100,000

30/10/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

10,000

30/10/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3535

200,000

30/10/2019

Le Van Bang giup MS 3534

500,000

30/10/2019

Le T Huong Lan giup MS 3535

500,000

30/10/2019

Le T Huong Lan giup MS 3534

300,000

30/10/2019

Le T Huong Lan giup MS 3533

300,000

30/10/2019

Le T Huong Lan giup MS 3528

300,000

30/10/2019

Le T Huong Lan giup MS 3529

300,000

30/10/2019

Le T Huong Lan giup MS 3531

300,000

30/10/2019

Nguyen Van Luong giup MS 3535

50,000

30/10/2019

Bui Nguyen Huy giup MS 3530

50,000

30/10/2019

Nguyen T Tuyet Lan ung ho QNA

100,000

31/10/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

20,000

31/10/2019

Nguyen Van Khiem giup MS 3536

2,000,000

31/10/2019

Huynh Cam giup MS 3529

20,000

31/10/2019

Huynh Cam giup MS 3530

20,000

31/10/2019

Huynh Cam giup MS 3531

20,000

31/10/2019

Huynh Cam giup MS 3532

20,000

31/10/2019

Huynh Cam giup MS 3533

20,000

31/10/2019

Tran Buu Mai giup MS 3534

20,000

31/10/2019

Tran Buu Mai giup MS 3535

20,000

31/10/2019

Tran Buu Mai giup MS 3536

20,000

31/10/2019

Tran Buu Mai giup MS 3537

20,000

31/10/2019

Tran Buu Mai giup MS 3538

20,000

31/10/2019

Do Le Thanh giup MS 3536

200,000

31/10/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

31/10/2019

Tran Xuan Bach giup MS 3538

90,000

31/10/2019

Hoang T Quang giup MS 3535

200,000

31/10/2019

Le Duc Thuan giup MS 3533

150,000

31/10/2019

Le Duc Thuan giup MS 3538

100,000

1/11/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3540

30,000

1/11/2019

Nguyen Ba Thuc giup MS 3540

200,000

1/11/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3540

200,000

1/11/2019

Lam My Han giup MS 3537

200,000

1/11/2019

Nguyen Ha Thu giup MS 3535

500,000

1/11/2019

Vuong Ngoc Quang giup MS 3539

200,000

1/11/2019

Nguyen Huu Duc giup MS 3540

200,000

1/11/2019

Hoang Sy Quyet giup MS 3540

300,000

1/11/2019

Pham Van Phuc giup MS 3540

500,000

1/11/2019

Nguyen Quoc Khanh giup MS 3540

100,000

1/11/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

1/11/2019

Nguy Van Tuyen giup MS 3540

200,000

1/11/2019

Bui T Ngan giup MS 3540

200,000

1/11/2019

Vu Huu Truong giup MS 3540

500,000

1/11/2019

Dang T Trang giup MS 3540

200,000

1/11/2019

Trinh Hoang Trong giup MS 3540

200,000

1/11/2019

Bui T Minh Thu giup MS 3540

100,000

1/11/2019

Nguyen T Phuong giup MS 3540

500,000

1/11/2019

Bui Thao Nguyen giup MS 3540

50,000

2/11/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3541

200,000

2/11/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3541

200,000

2/11/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

2/11/2019

Pham T Phuong giup MS 3541

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDVtừ ngày 27/10 đến 2/11/2019

 

27/10/2019

Nguyen Thanh Tu giup MS 3531

500,000

27/10/2019

Nguyen Ngoc Tuan giup MS 2990

100,000

27/10/2019

Vu T Thanh Huyen giup MS 3531

100,000

27/10/2019

Vu T Thanh Huyen giup MS 3529

100,000

27/10/2019

Le Duy Trinh giup MS 2990

200,000

28/10/2019

Nguyen Thanh Tu giup MS 3532

500,000

28/10/2019

Vu Tuan Minh giup MS 3531

100,000

28/10/2019

Bui Quoc Tuan gip MS 3529

100,000

28/10/2019

Bui Quoc Tuan gip MS 3528

100,000

28/10/2019

Bui Quoc Tuan gip MS 3526

100,000

28/10/2019

Bui Quoc Tuan gip MS 3514

100,000

28/10/2019

Do Quang Hung giup MS 2245

200,000

28/10/2019

Do Quang Hung giup MS 3523

500,000

28/10/2019

Pham T Nhu Quynh giup MS 2990

200,000

28/10/2019

Le Ngoc Chan giup MS 3533

400,000

28/10/2019

Nguyen Ngoc Huyen giup MS 3533

300,000

28/10/2019

Vu T Thanh Huyen giup MS 3533

200,000

28/10/2019

Nguyen Thu Thuy giup MS 2990

200,000

28/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3531

200,000

28/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3532

200,000

28/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3533

200,000

28/10/2019

Nguyen T Hoang Yen giup SM 2990

300,000

29/10/2019

Do T Duyen giup MS 2990

100,000

29/10/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3533

50,000

29/10/2019

Nguyen Kieu Oanh giup MS 3534

300,000

29/10/2019

Nguyen Kieu Oanh giup MS 3533

300,000

29/10/2019

Nguyen Kieu Oanh giup MS 3531

200,000

29/10/2019

Nguyen T Lian giup MS 3534

500,000

29/10/2019

Ban doc TK 0515186886666 ung ho QNA

100,000

29/10/2019

Huynh T Thu Ha giup MS 3534

200,000

29/10/2019

Nguyen Minh Hong giup MS 3534

300,000

29/10/2019

Hong T Cam Tu giup MS 2990

400,000

29/10/2019

Vo T Minh Hieu giup MS 2990

1,000,000

30/10/2019

Bui Duc Tien giup MS 3534

200,000

30/10/2019

Le Van Thinh giup MS 3535

300,000

30/10/2019

Pham Trong Hung gup MS 3534

300,000

30/10/2019

Nguyen Thanh Tu giup MS 3535

500,000

30/10/2019

Phan T Nhu Huong giup MS 3535

200,000

30/10/2019

Nguyen Ngoc Huyen giup MS 3535

300,000

30/10/2019

Le Dinh Phong giup MS 3535

200,000

30/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3534

200,000

30/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3535

200,000

30/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3536

200,000

30/10/2019

Hoang Dinh Dao giup MS 3536

300,000

31/10/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3534

50,000

31/10/2019

Bui Duc tien gup MS 3535

200,000

31/10/2019

Chau T Hong Vy giup MS 2990

2,000,000

31/10/2019

Tran Thu Thuy giup MS 2990

300,000

31/10/2019

Le T Thuy giup MS 3517

100,000

31/10/2019

Ban doc TK 10325158233015 giup MS 3535

300,000

31/10/2019

Vu Hoang Hai giup MS 2990

300,000

31/10/2019

Minh Duc giup MS 3534

300,000

31/10/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3533

100,000

31/10/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3534

100,000

31/10/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3535

100,000

31/10/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3536

100,000

31/10/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3537

100,000

31/10/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3538

100,000

31/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3537

200,000

31/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3538

200,000

1/11/2019

Le AnhTuan giup MS 2990

250,000

1/11/2019

Pham Trong Hung giup MS 3540

500,000

1/11/2019

Nguyen Cong Khanh giup MS 3537

500,000

1/11/2019

Nguyen Cong Khanh giup MS 3538

500,000

1/11/2019

Nguyen Cong Khanh giup MS 3540

500,000

1/11/2019

Ban doc TK 65010001199574 giup MS 3531

100,000

1/11/2019

Ban doc TK 65010001199574 giup MS 3532

100,000

1/11/2019

Ban doc TK 65010001199574 giup MS 3533

100,000

1/11/2019

Mai The Chuyen giup MS 3538

100,000

1/11/2019

Mai The Chuyen giup MS 3539

100,000

1/11/2019

Mai The Chuyen giup MS 3540

100,000

1/11/2019

Nguyen Ngoc Huyen giup MS 3540

300,000

1/11/2019

Duong Tuan Minh giup MS 3096

500,000

1/11/2019

Duong Tuan Minh giup MS 3022

500,000

1/11/2019

Duong Tuan Minh giup MS 3074

750,000

1/11/2019

Nguyen Thanh Tu giup MS 3540

500,000

2/11/2019

Do Thanh Tuan giup MS 3540

300,000

2/11/2019

Vu T Thanh Huyen giup MS 3540

100,000

2/11/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3539

400,000

2/11/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3540

200,000

2/11/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3541

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV mớitừ ngày 27/10 đến 2/11/2019

 

27/10/2019 01:13:51

REM Tfr Ac: 12410000116680 DAM BICH LOC Tam long nhan ai ma so 3517 Nguyen Thanh Hien nho Quy bao chuyen giup Transaction at date 2019 - 10 - 26 - 23.58.11

500,000

27/10/2019 01:14:06

REM Tfr Ac: 51010000858765 TRAN THI THU TRANG Ung ho be Nguyen Thi Thanh Thao, Quang Binh Transaction at date 2019 - 10 - 27 - 00.14.11

200,000

27/10/2019 01:14:24

REM Tfr Ac: 21210000412496 DOAN THI THANH XUAN Ma so 3529 Anh Hoang Van Tin em trai anh Tuong Transaction at date 2019 - 10 - 27 - 00.46.25

50,000

27/10/2019 07:50:50

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Ung ho md 3531 chi hue

20,000

27/10/2019 07:53:33

REM Tfr Ac: 46110000060439 NGUYEN THI HONG THANH ung ho be Thanh Thao o Quang Binh

500,000

27/10/2019 09:41:11

REM TKThe :19127593728014, tai TCB. Ung ho be Thao bi ung thu tuy FT19301057096858 - CTLNHIDI000 000260786259 - 11 - CRE - 002

1,000,000

27/10/2019 10:49:28

REM Tfr Ac: 2161000 0035509 HOANG ANH TUAN Ung ho be N.T.T.Thao o Quang Binh chua benh ung thu.

200,000

27/10/2019 10:57:42

REM Tfr Ac: 53115000023659 VO THI TRUC 3517 nguyen thanh hien ung ho be thao

500,000

27/10/2019 11:00:18

REM Tfr Ac: 12010000369237 MAC THI TAM - Ung ho MS 3517 Ong Nguyen Thanh Hien cham chau Thao

100,000

27/10/2019 11:33:12

REM Tfr Ac: 55110000524418 NGUYEN XUAN HUNG - Chuyen ma so 3531 Pham Thi Hue

200,000

27/10/2019 13:18:07

REM Tfr Ac: 26110003452587 O@L 026001 212201 0 0 64513834 Co Suu ung ho mai am Hong Quang 200 ngan dong

200,000

27/10/2019 13:49:30

REM Tfr Ac: 21510002434114 NGUYEN THI PHUONG DUNG Phuong Dung ung ho be Thao Quang Binh Ms 3517

500,000

27/10/2019 13:54:35

REM Tfr Ac: 39010000217928 DINH THI THU HUYEN UnG HO CHAU THAO

200,000

27/10/2019 16:50:18

REM Tfr Ac: 32110001023780 NGUYEN THUY LINH Ung ho ong Nguyen ThAnh Hien ma so 3517

100,000

27/10/2019 19:41:53

REM TKThe :19034749354014, tai TCB. Giup chau be Thanh Thuy bi ung thu tuy FT19301 449787712 - CTLNHIDI 000000261109310 - 11 - CRE - 002

200,000

27/10/2019 21:32:47

REM Tfr Ac: 48610005111111 TRAN VIET BINH ung ho ms 3531 gd chi pham thi hue

300,000

28/10/2019 05:41:14

REM Tfr Ac: 35110000013486 PHAM DUC VINH Ung ho ms 3531 pham thi hue

200,000

28/10/2019 05:51:41

REM Tfr Ac: 52210000007777 BUI DAI THANG MS 3526 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

200,000

28/10/2019 05:55:31

REM Tfr Ac: 52210000007777 BUI DAI THANG HTMS 3531 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

200,000

28/10/2019 07:12:18

REM Tfr Ac: 75310000342144 TRAN MY HOA Nho bao Dien tu dan tri goi den be Nguyen Thi Thanh Thao.

300,000

28/10/2019 07:35:32

REM Tfr Ac: 2201000 0233429 TRAN HAI HUNG Chuyen tien ug ho ms 3532 ong ha van sang

20,000

28/10/2019 07:53:48

REM Tfr Ac: 1241000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 3528 anh Ly A Tong

100,000

28/10/2019 07:54:21

REM Tfr Ac: 42510001 200368 DUONG THI HUONG GIANG ung ho ma so 3532, chuc hai bac manhj khoe

200,000

28/10/2019 07:55:09

REM Tfr Ac: 12410000388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 3532 ong Ha Van Sang

100,000

28/10/2019 07:56:22

REM Tfr Ac: 55110000524418 NGUYEN XUAN HUNG - Chuyen ma so 3522, Ha Van Cuong

200,000

28/10/2019 08:21:00

REM Tfr Ac: 22210000617319 LE HAI DANG ung ho ma so 3529 Hoang VanTin. em trai anh Tuong

100,000

28/10/2019 08:23:01

REM Tfr Ac: 46610000424906 O@L 026001 212201 0 0 64537002 ung ho ha van sang

30,000

28/10/2019 08:32:00

REM TKThe :9704229244300211, tai MB. Ms 3532 UH ong Ha Van Sang - CTLNHIDI 000000261262316 - 11 - CRE - 002

300,000

28/10/2019 08:34:41

REM TKThe :0031100016327002, tai OCB. UH MS 3531 - CTLNHIDI00 0000261264202 - 11 - CRE - 002

300,000

28/10/2019 08:35:58

REM Tfr Ac: 12010005872411 NGUYEN TRONG THUY   - Truong Son lop 10 A5 Truong PTTH Cau Giay Ha Noi ung ho ma so 2212

300,000

28/10/2019 08:38:09

REM Tfr Ac: 12010005872411 NGUYEN TRONG THUY   - Thu Giang lop 2M Truong Tieu hoc Dich Vong A Ha Noi ung ho ma so 34528

300,000

28/10/2019 08:43:18

REM TKThe :19031593454014, tai TCB. Ms 3532 FT19301336531660 - CTLNHIDI0000 00261270576 - 11 - CRE - 002

100,000

28/10/2019 08:51:38

LREM 991019102803911 BO - TRAN PHUONG LINH FO - 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - UNG HO ONG NGUYEN THANH HIEN VA BE THAO 150 NGHIN DONG. TRAN PHUONG L INH SDT 0384894481 Bank Charge .00 VAT .00

150,000

28/10/2019 09:02:01

REM Tfr Ac: 28910000004121 DO THI NOI Ung ho ma 3532

200,000

28/10/2019 09:13:03

REM Tfr Ac: 12210000300814 TRAN DAI NGHIA - Ung ho MS3528, MS3529, MS3531

300,000

28/10/2019 10:28:14

REM TKThe :070096368826, tai Sacombank. Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho ma so 3532 - CTLNHIDI00 0000261367487 - 11 - CRE - 002

86,800

28/10/2019 10:29:59

REM ANH TAN CHUYEN TIEN UNG HO ONG HA VAN PHAN MA SO 3532

500,000

28/10/2019 10:38:48

REM Tfr Ac: 58010000738549 TRAN ANH MINH TrAN ANH MINH QUY NHON UNG HO, MASO 3532, ONG HA VAN SANG, KHU 7, XA DIEU LUONG, HUYEN CAM KHE, TINH PHU THO

500,000

28/10/2019 10:39:58

REM Tfr Ac: 21510000705805 LE DUC THO Chuyen tien ma so 3532

100,000

28/10/2019 10:47:59

REM Tfr Ac: 41210000152709 NGUYEN THI HUONG Moc Chau Son La ung ho Thang 10.

100,000

28/10/2019 11:03:44

REM Tfr Ac: 56110001184058 TRAN MANH NAM ma so 3532 ong ha van sang o khu 7 xa dieu luong huyen cam.khe tinh phu tho

100,000

28/10/2019 11:10:59

REM Tfr Ac: 32310000182512 DO ANH TUAN Ung ho MS 3532 Ha Van Sang

200,000

28/10/2019 11:27:44

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO ONG HA VAN SANG MA SO 3532

10,000

28/10/2019 11:33:48

REM Tfr Ac: 21510000443318 KHUAT TUE MINH UNG HO MS 3527 MAI AM HONG QUANG

1,000,000

28/10/2019 11:35:06

REM Tfr Ac: 21510000443318 KHUAT TUE MINH uNG HO MS 3530 XAY CAU

1,000,000

28/10/2019 11:36:35

REM Tfr Ac: 21510000443318 KHUAT TUE MINH UnG HO MS 3528

1,000,000

28/10/2019 12:31:51

REM Tfr Ac: 44010000383294 NGUYEN THI THU GIANG Ma so 3532 Xot xa canh em trai cut tay cham chi bai liet trong ngheo kho

100,000

28/10/2019 12:58:24

REM Tfr Ac: 13010001426651 NGUYEN QUOC CHIEN Ma so 2990 Bui Tho Do, xa Tan Loc, huyen Loc Ha, tinh Ha Tinh.

500,000

28/10/2019 13:11:40

REM Tfr Ac: 15010000085675 O@L 026001 212201 0 0 64551787 Ung ho benh nhan co ma so 3532

200,000

28/10/2019 13:16:25

REM TKThe :11721476667012, tai TCB. Nguyen Nhu Phuong. Ho tro ma 3531. FT19301149245518 - CTLNHIDI0 00000261501782 - 11 - CRE - 002

100,000

28/10/2019 14:56:08

REM Tfr Ac: 21610000034092 TRAN THANH TAM Chuyen tien ung ho ma so 3533, dia chi Anh Le Van Tuan, thon Hoa Binh, xa Thach Thang, huyen Thach Ha, Ha Tinh

500,000

28/10/2019 15:34:46

REM Tfr Ac: 32810000825946 LUU VAN CUONG Chuyen tien MS3533

300,000

28/10/2019 15:36:46

REM Tfr Ac: 21210000097653 NGUYEN BAO KHANG ung ho ma so 3533

300,000

28/10/2019 15:39:01

REM Tfr Ac: 46010001183101 PHAM CONG DO Chuyen tien

300,000

28/10/2019 16:09:05

REM Tfr Ac: 21410000018409 NGUYEN THI PHUONG LAN Chuyen tien ung ho ma so 3533 LeVan Tuan

100,000

28/10/2019 16:13:10

REM Tfr Ac: 12210000362133 VU THI THUY HOAN ung ho ms 3533 le vantuan 0945853315

200,000

28/10/2019 16:14:58

REM Tfr Ac: 21210000073671 NGUYEN MAI LAN - Ung ho Le Van Tuan Ma so 3533

300,000

28/10/2019 16:17:18

REM Tfr Ac: 12210000362133 VU THI THUY HOAN Chuyen tien ms 3526 le duc loc huyen trieu phong qtri 0943545027

200,000

28/10/2019 16:36:03

REM Tfr Ac: 21610000395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 3521, 3533, 3517 moi MS 200 000 dong

600,000

28/10/2019 17:16:19

REM Tfr Ac: 51110000376893 DANG QUANG GIANG Chuyen tien ung ho ma so 3533

200,000

28/10/2019 17:43:47

REM Tfr Ac: 51010000069938 PHAM CONG QUYEN Chuyen tien ungho ma so 3533. Anh Le Van Tuan 0945853315

300,000

28/10/2019 18:58:36

REM Tfr Ac: 48310000123800 NGUYEN THI BICH CHIEN Ma So 3533

100,000

28/10/2019 20:17:33

REM Tfr Ac: 51010000264423 DUONG DINH HOI Ho tro anh Le Van Tuan Ma so 3533

500,000

28/10/2019 21:15:50

REM Tfr Ac: 63110000436701 PHAM MINH TRI GIUP MS 3533 LE VAN TUAN

100,000

28/10/2019 22:00:21

REM Tfr Ac: 31410001390941 DOAN THI THUY Chuyen tien ung ho 2 be bi bai nao Anh Cuong Ha Tinh

500,000

28/10/2019 22:03:39

REM Tfr Ac: 12010000148056 TA ANH PHUONG ung ho ms 3517 ong Nguyen Thanh Hien

1,000,000

28/10/2019 22:41:03

REM Tfr Ac: 12510000982976 TRAN MINH HUONG Do Hoang Minh ung ho MS 3517

500,000

29/10/2019 06:41:38

REM Tfr Ac: 65210000686961 DUONG HUU TAI chuyen cho be ngoc han ma so 3534

200,000

29/10/2019 07:24:16

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Chuyen tien ung ho ms 3534 me chau nguyen hoang ngoc han

20,000

29/10/2019 07:41:21

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Ung ho ms 3534 chi nguyen thi hue me be nguyen hoang ngoc han

300,000

29/10/2019 08:13:26

REM Tfr Ac: 12312000047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 3532, ong HaVan Sang.

200,000

29/10/2019 08:15:23

REM Tfr Ac: 12312000047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 3534, chi Nguyen Thi Hue.

200,000

29/10/2019 08:20:48

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3528

100,000

29/10/2019 08:22:49

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3532

100,000

29/10/2019 08:24:28

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3533

100,000

29/10/2019 08:25:35

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3534

100,000

29/10/2019 08:26:38

REM TKThe :174936501, tai VPB. MS 3534 chi nguyen thi hue me chau nguyen hoang ngoc han - CTLNHIDI000 000261992266 - 11 - CRE - 002

500,000

29/10/2019 08:38:48

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3529

100,000

29/10/2019 08:39:37

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA UNH HO CHI NGUYEN THI HUE MA SO 3534

10,000

29/10/2019 08:54:19

kREM 991019 102903159 BO - NGUYEN QUYNH GIANG FO - 26110003 366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Ung ho be Thanh Thao Bank Charge .00 VAT .00

100,000

29/10/2019 09:06:50

REM Tfr Ac: 48310000382328 PHAM TIEN DUNG MS 3534 NGUYE THI HUE

300,000

29/10/2019 09:47:34

REM TKThe :070096368826, tai Sacombank. Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho ma so 3534 - CTLNHIDI000000262076110 - 11 - CRE - 002

86,800

29/10/2019 10:28:44

REM UNG HO CHI PHAM THI HUE MA SO 3531

100,000

29/10/2019 10:58:37

REM Tfr Ac: 48310000123800 NGUYEN THI BICH CHIEN Ma So 3534

100,000

29/10/2019 13:14:33

REM Tfr Ac: 13010001081582 LE THI NHUNG Ung ho ma so 3534 chi Nguyen Thi Hue me chau Nguyen Hoang Ngoc Han.

200,000

29/10/2019 13:41:16

REM Tfr Ac: 74210000343563 PHAN THI HONG THUY Chuyen tien

500,000

29/10/2019 13:58:46

REM Tfr Ac: 65110001437129 CHAU PHONG SANG Ma so 3532 ha van sang

200,000

29/10/2019 14:05:58

REM Tfr Ac: 12310000912243 VO THI VAN Ung ho ma so 3534 Nguyen Hoang Ngoc Han

50,000

29/10/2019 14:16:57

REM Tfr Ac: 31310000935360 NHU THI THU NGAN 3534 Nguyen Thi Hue me chau Han

200,000

29/10/2019 14:57:41

REM Tfr Ac: 12210000649739 TRAN VAN THU Ung ho ma so 3517 ONG NGUYEN THANH HIEN

200,000

29/10/2019 15:36:01

REM Tfr Ac: 51810000468036 HO HUONG GIANG Chuyen tien tham gia dinh ma so 3529 co 4 nguoi trong nha deu bi tai nan tai bv da khoa nghe an

200,000

29/10/2019 16:30:12

REM Tfr Ac: 12510000610028 LE DA LOI le da loi ung ho ms 3534

200,000

29/10/2019 20:32:00

REM Tfr Ac: 12210001286005 HOANG THI MINH HONG Chuyen den ma 3503

50,000

29/10/2019 20:40:10

REM Tfr Ac: 65010000319962 O@L 026001 212201 0 0 64612188 Md 3534

200,000

30/10/2019 05:53:04

REM Tfr Ac: 44310000121291 DINH TIEN HOAN Chuyen tien

100,000

30/10/2019 06:20:16

REM Tfr Ac: 13510000225364 NGUYEN THI TUYET MY Giup do anh Phan Van Vu ma so 3501

200,000

30/10/2019 08:12:28

REM Tfr Ac: 12410000366500 VU THI THANH HAI ung ho quy nhan ai cua bao dien tu dan tri den ma so 3535.

100,000

30/10/2019 08:18:19

REM Tfr Ac: 12210001662702 VU DUC BINH Chuyen tien UNG HO MS 3535

200,000

30/10/2019 08:18:33

REM Tfr Ac: 39010000203635 NGUYEN HONG HAI Ma so 3535 chi tran thi thi o hai duong

50,000

30/10/2019 08:20:02

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Chuyen tien ung ho ms 3535 chi thi

20,000

30/10/2019 08:23:30

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO CHI TRAN THI THI MA SO 3535

10,000

30/10/2019 08:27:06

REM Tfr Ac: 39510000015826 O@L 026001 212201 0 0 64622565 Ung ho

200,000

30/10/2019 08:36:23

REM Tfr Ac: 12610001063206 LAI THI HUONG ma so 3535 chi tran thi thi doi11 thon mac binh xa thai tan huyen nam sach hai duong

100,000

30/10/2019 08:55:53

REM Tfr Ac: 21610000517548 VU VIET THANH CHUC CO VA BA MANH KHOE

500,000

30/10/2019 09:00:19

REM Tfr Ac: 21710000075928 TRAN THI MY HANH Chuyen tien ung ho chi Tran Thi Thi ma so 3535

300,000

30/10/2019 09:04:35

REM Tfr Ac: 12210001324525 NGUYEN THI MY ANH Ung ho 3514

200,000

30/10/2019 09:05:14

REM TKThe :19028544414014, tai TCB. Ung ho TRAN THI THI benh ung thu Nam sach,Ha Duong FT193030 31635898 - CTLNHIDI00 0000262857458 - 11 - CRE - 002

100,000

30/10/2019 09:06:36

REM MS 3515 NGUYEN CHI NGUYEN - BAC LIEU

500,000

30/10/2019 09:06:57

REM Tfr Ac: 32110000114159 PHAM KIM KHANH - ung ho ma so 3535

200,000

30/10/2019 09:07:41

REM MS 3516 NGUYEN TRAN MINH THU - HA TINH

500,000

30/10/2019 09:08:33

REM TKThe :119018293, tai VPB. MS3535 - CTLNHIDI0 00000262861727 - 11 - CRE - 002

100,000

30/10/2019 09:09:29

REM MS 3517 NGUYEN THANH HIEN - QUANG BINH

500,000

30/10/2019 09:10:41

REM MS 3519 LY THI HOA -   DAK LAK

500,000

30/10/2019 09:10:48

REM TKThe :119018293, tai VPB. MS3517 - CTLNHIDI00 0000262864432 - 11 - CRE - 002

100,000

30/10/2019 09:13:07

REM MS 3521 NGUYEN DANH HOP - HA NOI

500,000

30/10/2019 09:15:55

REM MS 3528 LY A TONG -   YEN BAI

500,000

30/10/2019 09:17:00

REM MS 3531 PHAM THI HUE - GIA LAI

500,000

30/10/2019 09:17:54

REM MS 3529 HOANG VAN TIN - NGHE AN

500,000

30/10/2019 09:18:24

REM Tfr Ac: 21510000031573 VU THU NGOC Ung HO MA SO 3535

200,000

30/10/2019 09:23:26

REM Tfr Ac: 69110000070037 TRAN THI KHUE TU TRAN THI KHUE TU CAO LANH DONG THAP CHIA SE CHI TRAN THI THI MS 3535 HAI DUONG

200,000

30/10/2019 09:34:03

REM Tfr Ac: 78810000278191 VUONG VAN DINH Chuyen tien

50,000

30/10/2019 09:41:49

REM Tfr Ac: 37610000066579 DO THI HAI YEN Chuyen tien tham hoi toi cu xuan 90 tuoi va chi thi 55 tuoi NamSach HaiDuong

500,000

30/10/2019 09:45:55

REM Tfr Ac: 65610000138831 DANG NGOC LE UNG HO BE NGOC HAN

300,000

30/10/2019 09:50:59

REM Tfr Ac: 3781000 0069688 TRAN THI BICH NGOC Chuyen tien ung ho ma so 3535 Tran Thi Thi tinh Hai Duong

500,000

30/10/2019 09:59:25

REM Tfr Ac: 32810000059976 LE THI YEN Ma so 3534 Nguyen Thi Hue

100,000

30/10/2019 10:02:48

REM Tfr Ac: 11810001029999 NGUYEN NGOC QUAN Ung ho chi Tran Thi Thi Ma so 3535

1,000,000

30/10/2019 10:16:17

REM Tfr Ac: 28910001681943 NGUYEN THI THUY HANG Chuyen tien ma so 3535 chi tran thi thi dt 0973034643

50,000

30/10/2019 10:19:14

REM 991019103015044 BO - TRAN VAN HOANG FO - 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - IBUNG HO MA SO 3535 Bank Charge .00 VAT .00

1,000,000

30/10/2019 10:21:37

REM Tfr Ac: 46210001006725 LE VAN CUONG Chuyen tien ung ho ma so 3535 chi Tran Thi Thi

200,000

30/10/2019 10:26:50

REM Tfr Ac: 76010000206455 DUONG THI THU HUONG chuyen tien ung ho giup do ma so 3534 va ma so 3535 tam long nhan ai cua bao dien tu Dan tri.com.vn

1,000,000

30/10/2019 10:30:22

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3535

100,000

30/10/2019 10:44:17

REM Tfr Ac: 14710000184532 VO YEN NHI Chuyen tien ChO BE THAO, UNG THU TUY, MA SO 3517

200,000

30/10/2019 10:48:30

REM Tfr Ac: 13210000015272 VO VAN MINH CHAU Hai chau Ken va Ben ung ho chi Tran Thi Thi, MS 3535

100,000

30/10/2019 10:50:31

REM TKThe :19033908950018, tai TCB. Giup chau Ngoc Han ma so 3534,chuc chau mau khoe FT1930 3032027541 - CTLNHIDI00 0000262981923 - 11 - CRE - 002

300,000

30/10/2019 10:56:54

REM Tfr Ac: 56110001184058 TRAN MANH NAM ma so 3535 chi tran thi chi,doi 11 thon mac binh xa thai tan huyen nam sach tinh hai duong

100,000

30/10/2019 11:04:38

REM Tfr Ac: 21310000486814 NGUYEN THI HONG NHUNG Ung ho Ma so 3535

100,000

30/10/2019 11:12:41

REM Tfr Ac: 51010000398872 BUI HUONG TRA Ung ho ma so 3535

1,000,000

30/10/2019 11:18:44

REM Tfr Ac: 42610000104394 TRUONG VAN NHAN Ung ho chi Tran Thi Thi, doi 11, mac binh, thai tan, nam sach, hai duong

150,000

30/10/2019 11:26:39

REM TKThe :19028835783017, tai TCB. Ung ho ma so 3535 chi Tran Thi Thi FT193030 32065331 - CTLNHIDI 0000002 63022455 - 11 - CRE - 002

200,000

30/10/2019 11:30:23

REM Tfr Ac: 21410000708357 NGUYEN THI KIM HUE Chuyen tien UH 3535

500,000

30/10/2019 11:36:13

REM Tfr Ac: 31010002244946 TRAN XUAN TRUONG ms 3535. chi Tran Thi Thi.doi 11, thon Mac Binh, Thai Tan, Nam Sach, Hai Duong

50,000

30/10/2019 11:41:26

REM Tfr Ac: 31410000050561 HUYNH NGUYET DANG T MaSo 3535 Tran Thi Thi. Tinh Hai Duong

200,000

30/10/2019 12:04:46

REM Tfr Ac: 51010000684313 DINH CHI DUNG Chuyen tien

200,000

30/10/2019 12:25:08

REM Tfr Ac: 26010000860926 LE THI MAI HIEN Chuyen tien giup co Tran Thi Thi ma so 3535

300,000

30/10/2019 12:31:27

REM TKThe :19026189468016, tai TCB. Ung ho truong hop chau Ngoc Han ma so 3534 FT1930 3085737075 - CTLNHIDI 000000 263079245 - 11 - CRE - 002

1,000,000

30/10/2019 12:59:10

REM Tfr Ac: 22210000830453 NGUYEN NGAN HA Ung ho MS 3527 Mai am Hong Quang va chau Ho Van Huy.

500,000

30/10/2019 12:59:43

REM Tfr Ac: 58010000708597 MAI THI CAM NHUNG Chuyen tien GIUP DO BE THANH THAO QUANG BINH

200,000

30/10/2019 13:11:48

REM Tfr Ac: 12310000396315 NGUYEN THUY AN - Ma so 3535 ung ho chi tran thi thi

100,000

30/10/2019 13:37:34

REM Tfr Ac: 12210000398527 TRAN THI THU HANG ung ho ma so 3535

100,000

30/10/2019 13:56:04

REM Tfr Ac: 45012000006873 LE TU CUONG Ung ho Chi Thi ma so 3535

200,000

30/10/2019 13:56:43

REM Tfr Ac: 50110000180189 PHUNG ANH TUAN Ma so 3535Chi Tran Thi Thi, doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong

100,000

30/10/2019 14:18:41

REM Tfr Ac: 42510000168889 NGUYEN THI THUAN - Nguyen Thi Thuan ung ho ma so 3535

100,000

30/10/2019 14:22:12

REM Tfr Ac: 21510001575232 DO VAN TRUONG Ma So 3535

200,000

30/10/2019 14:49:58

REM Tfr Ac: 21510001611826 NGUYEN NGOC VIET Chuyen tien tang chi Tran Thi Thi, 3535, nam sach, hai duong.

100,000

30/10/2019 14:52:23

REM Tfr Ac: 58010000016689 TRUONG VAN TRIEU MS 3535

200,000

30/10/2019 15:14:15

REM Tfr Ac: 12410000401881 NGUYEN CHI HOANG Chuyen tien giup chi TranThiThi ms 3535

100,000

30/10/2019 15:35:13

REM TKThe :070096368826, tai Sacombank. Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho ma so 3535 - CTLNHIDI 000000 263265358 - 11 - CRE - 002

86,800

30/10/2019 15:35:45

REM Tfr Ac: 6201000 0039702 TRAN MINH KHIEM - Giup do gia dinh chi Tran Thi Thi Thi Tan Nam Sach Hai Duong

500,000

30/10/2019 16:04:27

REM Tfr Ac: 53110000164553 DANG DINH BAO Ung ho ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien

100,000

30/10/2019 16:14:19

REM Tfr Ac: 12610000040288 BUI THU GIANG Ung ho be Ngoc Han ma so 3534 chi Nguyen Thi Hue me chau

200,000

30/10/2019 16:14:46

REM Tfr Ac: 22210000247390 NGUYEN NGOC BICH Unghomaso3535

300,000

30/10/2019 16:15:27

REM Tfr Ac: 22210000247390 NGUYEN NGOC BICH Unghomaso3536

300,000

30/10/2019 16:18:45

REM Tfr Ac: 12610000040288 BUI THU GIANG Ung ho ms 3517

200,000

30/10/2019 16:19:49

REM Tfr Ac: 12410001308152 NGUYEN TRA MY - NGUYEN THI HONG LOAN KINH UNG HO MS 3533 GIA DINH ANH TUAN

100,000

30/10/2019 16:22:57

REM Tfr Ac: 22210000247390 NGUYEN NGOC BICH Unghomaso3534

300,000

30/10/2019 16:28:29

REM Tfr Ac: 22210000247390 NGUYEN NGOC BICH Unghomaso3533

300,000

30/10/2019 16:35:01

REM Tfr Ac: 22210000247390 NGUYEN NGOC BICH Unghomaso3532

300,000

30/10/2019 17:50:17

REM Tfr Ac: 12110000250684 TRAN QUANG TUAN - Ung ho ma so 3534, 3535, 3536 moi hoan canh 200k

600,000

30/10/2019 20:11:13

REM TKThe :19023758549012, tai TCB. Ung ho be Ngoc Han con chi nguyen thi hue FT19303036568141 - CTLNHIDI 000000 263530603 - 11 - CRE - 002

500,000

30/10/2019 21:41:42

REM Tfr Ac: 65210000816281 HOANG VAN HAI Ma so 3535Chi Tran Thi Thi, doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong

100,000

30/10/2019 22:42:35

REM Tfr Ac: 46010002598832 PHAM THI TOAN ung ho ma so 3535

200,000

31/10/2019 02:21:55

REM Tfr Ac: 75010000412675 DUONG SI DAN ms 3536 nguyen thi hoa

300,000

31/10/2019 07:52:13

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Ung ho ms 3536 gd chi hoa

200,000

31/10/2019 08:09:15

REM Tfr Ac: 12510000059436 BUI THI NGOC LAN Bui Thi Ngoc Lan ung ho ma so 3535 chi Tran Thi Thi

300,000

31/10/2019 08:19:36

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Em hung ung ho ma so 3537 hau thi sua

20,000

31/10/2019 09:03:07

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3537

100,000

31/10/2019 09:32:41

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO HAU THI SUA MA SO 3537

10,000

31/10/2019 09:39:04

REM TKThe :19031593454014, tai TCB. Ms 3537 FT19304021276050 - CTLNHIDI 000000 263746039 - 11 - CRE - 002

300,000

31/10/2019 09:47:19

REM Tfr Ac: 15010000180385 NGUYEN THANH TUAN ung ho ms 3534

100,000

31/10/2019 10:05:29

REM Tfr Ac: 41110000020492 PHAM VAN HUNG ung ho ma so 3532

200,000

31/10/2019 10:12:50

REM Tfr Ac: 41110000020492 PHAM VAN HUNG ung ho ma so 3535

200,000

31/10/2019 10:16:30

REM Tfr Ac: 41110000020492 PHAM VAN HUNG ung ho ma so 3534

200,000

31/10/2019 10:29:57

REM Tfr Ac: 12510000357024 LUONG TRAN MAU - Ung ho MS 3532 Ha Van Sang

100,000

31/10/2019 12:08:34

REM Tfr Ac: 21510000550023 O@L 026001 212201 0 0 64691927 3536 NGUYEN THI HOA CO LEN C OI

100,000

31/10/2019 13:28:11

REM Tfr Ac: 44810000147034 NGUYEN THI HUONG LY ung ho ma so 3535 chi Tran Thi Thi

200,000

31/10/2019 13:30:22

REM Tfr Ac: 67210000161002 O@L 026001 212201 0 0 64694303 ung ho ma so 3535

500,000

31/10/2019 14:21:53

REM Tfr Ac: 42510001172856 NGUYEN HUYEN TRANG DAM THI THANH NGAN UNG HO MA SO 3535 TRAN THI THI

100,000

31/10/2019 14:35:25

REM Tfr Ac: 22010002345986 NGUYEN QUANG TRUNG Ung ho benh nhan Hau Thi Sua, Ngai Thau, Bat Xat, Lao Cai

500,000

31/10/2019 14:36:57

REM Tfr Ac: 11710000766667 TA DUY NGOC Chuyen tien tham be Nguyen Thi Thanh Thao dc thon My Son Cu Nam Bo Trach Quang Binh 0976208750

2,000,000

31/10/2019 14:58:08

REM Tfr Ac: 21510000684764 KHUAT QUANG THANH   - Khuat Quang Thanh Hoc vien Tai chinh ung ho 3534

100,000

31/10/2019 14:59:43

REM Tfr Ac: 21510000684764 KHUAT QUANG THANH   - Khuat Quang Thanh Hoc vien Tai chinh ung ho 3538

100,000

31/10/2019 15:48:17

REM Tfr Ac: 53110000006938 LE VAN THANH Ung ho ma so 3538 chi Pham Thi Van

200,000

31/10/2019 16:24:49

REM LOP BI DUONG CHUC DANH NN GIAO VIEN CAP TH HANG III TP VUNG TAU UNG HO MA SO 3538: CHI PHAM THI VAN ( ME BE NGOC LINH) DT 0978946309

1,000,000

31/10/2019 16:28:30

REM Tfr Ac: 43310000440054 NGO THI TAM Ung ho ms 3534 c Nguyen Thi Hue

300,000

31/10/2019 17:30:28

REM TKThe :9704229251936287, tai MB. Nguyen Thi Mai giup ms 3538 - CTLNHIDI 00000026 4253265 - 11 - CRE - 002

200,000

31/10/2019 17:34:50

REM TKThe :9704229251936287, tai MB. Nguyen Thi Mai giup ms 3535 - CTLNHIDI 00000026 4259118 - 11 - CRE - 002

200,000

31/10/2019 18:10:29

REM Tfr Ac: 65010000319962 O@L 026001 212201 0 0 64709590 Ms 3538

200,000

31/10/2019 18:19:57

REM Tfr Ac: 44010000384260 DUONG MINH HAI ung ho ma so 3535, hoancanhchi Tran Thi Thi, NamSach, HaiDuong

500,000

31/10/2019 18:53:46

REM Tfr Ac: 32110000999833 TRAN THI LAM Chuyen tien ung ho be Ngoc Linh ms 3538

100,000

31/10/2019 19:52:51

REM Tfr Ac: 21610000528717 PHAM CONG QUYEN Chuyen tien ung ho ma 3538 chi Pham thi van me be Ngoc Linh

200,000

31/10/2019 20:56:25

REM Tfr Ac: 63110000436701 PHAM MINH TRI GIUP MS3538 PHAM THI VAN

100,000

31/10/2019 21:01:26

REM Tfr Ac: 70110000302529 NGUYEN PHI THAN Giup do TRAN THI THI

200,000

31/10/2019 21:05:21

REM TKThe :19033375414011, tai TCB. Ung ho MS 3538 FT19305500708898 - CTLNHIDI0 0000026 4433778 - 11 - CRE - 002

200,000

31/10/2019 21:32:41

REM Tfr Ac: 63110000436701 PHAM MINH TRI GIUP MS3535 TRAN THI THI

100,000

31/10/2019 22:09:59

REM Tfr Ac: 76010000054982 NGUYEN THI NGOC CHAU GIUP BE NGOC LINH MS3538

200,000

01/11/2019 00:00:00

AFT 00000211100004 95904D 000000018Tran Thi Thu Hien

300,000

01/11/2019 01:41:54

REM Tfr Ac: 12510000075089 CHU VAN AN ung ho chi Van ma so 3538 Transaction at date 2019 - 10 - 31 - 23.40.38

300,000

01/11/2019 01:42:20

REM Tfr Ac: 46010002272242 TRAN HUU MANH Ma so 3535Chi Tran Thi Thi, doi 11, thon Mac Binh, xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Duong Transaction at date 2019 - 11 - 01 - 00.07.16

100,000

01/11/2019 05:27:53

REM Tfr Ac: 48210000394821 O@L 026001 212201 0 0 64721551 Ung ho be Ngoc Linh khoa Ung Buou TP HCM

300,000

01/11/2019 05:54:22

REM Tfr Ac: 74110000067635 CHAU HOANG DE Ung ho chi Tran Thi Thi, Doi 11, Mac Binh, Thai Tan, Nam Sach, Hai Duong

500,000

01/11/2019 06:54:47

REM Tfr Ac: 31310000933221 NGUYEN THI HUONG THAO Chuyen tien ma so 3540

200,000

01/11/2019 06:59:17

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG E hung ung ho ma so 3540 chi thiep

30,000

01/11/2019 07:53:53

REM TKThe :9704229266519235, tai MB. Ung ho ma so 3540   - CTLNHIDI 000000 264524357 - 11 - CRE - 002

200,000

01/11/2019 07:56:00

REM TKThe :14020644370015, tai TCB. ung ho chi thuy ma so 3540 FT193051 90950030 - CTLNHI DI0000 00264525226 - 11 - CRE - 002

100,000

01/11/2019 07:57:20

REM Tfr Ac: 12210000462565 NGUYEN THI THANH HA Co giao Nguyen Thi Thu Thuy Huong Son Ha Tinh Ma so 3540

200,000

01/11/2019 08:03:24

REM Tfr Ac: 37810000088586 NGUYEN THI THU TRANG UNG HO MS 3540 GD CO THUY

500,000

01/11/2019 08:18:26

REM Tfr Ac: 48310000120768 PHAM MINH CHINH - Ung ho ma so 3540

500,000

01/11/2019 08:19:38

REM TKThe :022704060048511, tai VIB. Tro cap ms 3540 co Thiep - CTLNHIDI000000264538806 - 11 - CRE - 002

1,000,000

01/11/2019 08:26:38

REM Tfr Ac: 22010002332313 NGUYEN THI HUY HOANG ung ho 2 chau HO DUY MANH 2007 VA HO THI BAO CHAU 2013 tai dia chi to dan pho3 thi tran TaySon, Huyen Huong Son, Ha Tinh

100,000

01/11/2019 08:34:16

REM Tfr Ac: 12510001543543 PHAM THU GIANG Ma so 3540,kinh vieng co giao Nguyen Thi Thu Thuy, Ha Tinh.

100,000

01/11/2019 08:37:09

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO CHI TRUONG THI MY THIEP MA SO 3540

10,000

01/11/2019 08:41:12

REM Tfr Ac: 21110001189060 NGUYEN DUC QUYEN - ma so 3540 co giao Nguyen Th Thu Thuy

100,000

01/11/2019 08:49:49

REM Tfr Ac: 62010000052462 NGUYEN VAN PHU Chuyen tien ung ho

500,000

01/11/2019 08:53:27

REM TKThe :5857607, tai ACB. GUI CHO MA SO 3540 (GIUP CHAU DUY MANH - BAO CHAU) - 011119 - 08:54:43 - CTLNHIDI 00000026 4563168 - 11 - CRE - 002

500,000

01/11/2019 08:53:44

REM Tfr Ac: 26010000622524 NGUYEN THI KIM NGAN UNG HO MA SO 3540 CO GIAO NGUYEN THI THU THUY O HA TINH

200,000

01/11/2019 08:57:23

REM Tfr Ac: 43210000736154 HOANG THI DIEU Chuyen tien UNG HO MA 3540

150,000

01/11/2019 08:59:20

REM Tfr Ac: 13510000342351 NGUYEN THI HUONG ung ho ma so 3517

200,000

01/11/2019 09:03:06

REM Tfr Ac: 42510000168889 NGUYEN THI THUAN - Nguyen Thi Thuan ung ho ma so 3540

100,000

01/11/2019 09:09:57

REM Tfr Ac: 22010000526110 NGUYEN HUONG HUYEN Gui con co giao Thuy. MS 3540

100,000

01/11/2019 09:22:31

REM Tfr Ac: 21110000415665 LE BA DUNG Chuyen cho 3540

1,000,000

01/11/2019 09:23:41

REM Tfr Ac: 12010000251565 PHAM THI ANH THO - chuyen den MS 3540 ung ho 2 con co giao Nguyen Thi Thu Thuy

200,000

01/11/2019 09:27:28

REM Tfr Ac: 31310000828886 DO THI VAN ANH Ung HO MA so 3540

1,000,000

01/11/2019 09:31:59

REM Tfr Ac: 12310000392492 LE VAN THANH Ms 3540

200,000

01/11/2019 09:37:25

REM Tfr Ac: 12210000833019 NGUYEN DINH HOAT ungho ms 3540

200,000

01/11/2019 09:42:33

REM Tfr Ac: 12410000101279 NGUYEN TRUNG HIEU ungho ma so 3540

100,000

01/11/2019 09:44:19

REM Tfr Ac: 21410001107805 NGUYEN VAN MINH Chuyen tien den ma so 3540

300,000

01/11/2019 09:44:37

REM Tfr Ac: 48210000475513 PHAM MINH THUAN ung ho ma so 3540

500,000

01/11/2019 09:49:50

REM Tfr Ac: 78510000003523 TRAN MINH TAM - Ma so 3540 TRUONG THI MY THIEP GIUP 2 CON CO GIAO THUY

500,000

01/11/2019 09:51:12

REM Tfr Ac: 21110000182242 LE THI BAC Chuyen tien ung ho ma 3540

200,000

01/11/2019 09:51:18

REM Tfr Ac: 22010000680229 LE THI ANH HONG Chuyen tien ung ho Ma so 3540 chi Truong Thi My Thiep

500,000

01/11/2019 09:51:34

REM Tfr Ac: 42110000263430 O@L 026001 212201 0 0 64731605 ung ho ms 3540

100,000

01/11/2019 10:16:05

REM Tfr Ac: 43110000379154 O@L 026001 212201 0 0 64733154 Co giao nguyen thi thu thuy Ha Tinh

300,000

01/11/2019 10:18:02

REM Tfr Ac: 21310000477474 DAO HA LIEN Dao ha lien ung ho ms 3540

200,000

01/11/2019 10:18:24

REM TKThe :19020081153029, tai TCB. Dao duy sinh ct ung ho 3 ma 3535 ,3539,3540 FT19305607164757 - CTLNHID I0000002 64643413 - 11 - CRE - 002

1,500,000

01/11/2019 10:24:41

REM Tfr Ac: 21510002629284 LE THI HA Chuyen tien ung ho cho ma so 3540

200,000

01/11/2019 10:30:00

REM Tfr Ac: 26010001002697 LE THI NGOC NGUYEN Chuyen tien ung ho coThuy ma so3540

200,000

01/11/2019 10:33:17

REM Tfr Ac: 21515000006150 LE NGOC QUY Giup do MS 3540 Co giao NguyenThi Thu Thuy

500,000

01/11/2019 10:37:12

REM Tfr Ac: 43110000379154 O@L 026001 212201 0 0 64734350 Tran ha ung ho be ngoc linh 3538

200,000

01/11/2019 10:57:53

REM Tfr Ac: 12110000020443 PHAM HAI YEN Chuyen tien ung ho ma 3540. Co giao Nguyen Thi Thu Thuy tai Tay son, Huong son, Ha tinh

200,000

01/11/2019 10:59:26

REM Tfr Ac: 51510000161088 O@L 026001 212201 0 0 64735607 Giup ms 3540

100,000

01/11/2019 11:08:11

REM Tfr Ac: 22210003009614 PHAM MINH HAI ung ho 3540

100,000

01/11/2019 11:08:44

REM Tfr Ac: 39015000010803 PHAM HOANG SON Ung ho co giao Thuy o huong son, ha tinh

2,000,000

01/11/2019 11:17:45

REM TKThe :159663458, tai VPB. Ma so 3540 Truong Thi My Thiep - CTLNHID I0000002 64702500 - 11 - CRE - 002

100,000

01/11/2019 11:19:22

REM Tfr Ac: 73510000715151 TRAN CHI HIEU Chuyen tien ung ho cu xuan 90 tuoi

500,000

01/11/2019 11:25:05

REM Tfr Ac: 45010002647874 LO MINH TUAN Chuyen tien ma 3540

500,000

01/11/2019 11:29:11

REM Tfr Ac: 46310003163748 DO THI HA ung ho ma 3540

100,000

01/11/2019 11:30:43

REM Tfr Ac: 39810000000841 NGUYEN QUYET TIEN Chuyen tien ung ho maso3540

150,000

01/11/2019 11:36:27

REM Tfr Ac: 12210000461252 TRAN NGOC THANG Ung ho MA SO 3540

100,000

01/11/2019 11:49:52

REM Tfr Ac: 12610001048434 DUONG HONG QUAN Ma so 3540 chi Truong Thi My Thiep

200,000

01/11/2019 12:22:32

REM TKThe :19021580925020, tai TCB. maso 3540 Truong thi my thiep UH co Nguyen thi thu thuy FT1930596 8199084 - CTLNHID I000000 264751232 - 11 - CRE - 002

200,000

01/11/2019 12:24:21

REM Tfr Ac: 68610000182509 PHAM THI LUY nho quy bao chuyen giup be manh va chau ma so 3540

500,000

01/11/2019 12:34:47

REM Tfr Ac: 21310000005176 NGUYEN THI THU HUONG Ung ho 2 con co giao Nguyen Thi Thu Thuy o Ha Tinh

300,000

01/11/2019 12:47:31

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN Ms 3540 CHI trUONG THI MY THIEP

300,000

01/11/2019 13:05:22

REM Tfr Ac: 32110001056537 PHAM HUONG GIANG Ung ho be Thao, ma so 3517

200,000

01/11/2019 13:17:30

REM Tfr Ac: 53110000170578 HOANG THI TU NHU Chuyen tien ho tro co giao nguyen thi thu thuy. huong son. ha tinh. maso 3540

200,000

01/11/2019 13:29:34

REM Tfr Ac: 36010000102122 970418XXXX383122 -   360004 - 01112019 - 062934 - 036427 -   412020 - 00000010931

300,000

01/11/2019 14:08:54

REM Tfr Ac: 51010000030846 NGO TRONG NGHIA Giup do ma so 3540

200,000

01/11/2019 14:14:35

REM TKThe :10325013447017, tai TCB. GD Vu Van Quang uh ma so 3540 FT193058 01022829 - CTLNHIDI 000000 264826646 - 11 - CRE - 002

100,000

01/11/2019 14:14:43

REM Tfr Ac: 45510000837179 PHAM VAN THINH ung ho ma so 3540

100,000

01/11/2019 14:25:59

REM Tfr Ac: 22010000242203 DUONG TUAN MINH - MS 3396 Tran Van Ung, Hai Hau, Nam Dinh

750,000

01/11/2019 14:35:34

REM Tfr Ac: 12510001575810 HOANG THI HOA TRAN CONG LINH UNG HO, MS 3523 CAO THI MAI

1,000,000

01/11/2019 14:42:27

REM HO TRO CAC MA SO 3540 2TR 3517 2TR 3538 1TR 3534 1TR 3533 1TR 3526 1TR 3504 1TR 3503 1TR

10,000,000

01/11/2019 14:46:02

3REM 990019110117582 BO - NGUYEN THI THANH HAI FO - 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - REFFT19305BI2B00567 GIANG SON UNG HO MS 3530 3535 MOIMS 200K NHH BIDV NH DAU TU VA PHAT TRIEN VIETNAM HA NOI HA NOI Bank Charge .00 VAT .00

400,000

01/11/2019 14:46:02

REM 990019110117586 BO - NGUYEN THI THANH HAI FO - 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - REFFT19305BI2B00562 GIANG SON UNG HO MA SO 3529 3532353 4 3538 MOI MS 300K NHH BIDV NH DA U TU VA PHAT TRIEN VIETNAM HA NOI H A NOI Bank Charge .00 VA

1,200,000

01/11/2019 14:47:30

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3538

100,000

01/11/2019 14:48:32

REM Tfr Ac: 19910000077817 LE THU HA Ung ho ms 3540

200,000

01/11/2019 14:55:08

REM Tfr Ac: 14010000746526 NGUYEN THANH MINH ung ho co giao thu thuy ma so 3540

500,000

01/11/2019 15:06:25

REM Tfr Ac: 12510000256884 PHAM THI HOA ung ho gd ma so 3540chi Truong my Thiep

200,000

01/11/2019 15:08:47

REM Tfr Ac: 51010000242146 BUI DUY SON Chuyen tien ung ho gia dinh co giao nguyen thi thuy, tay son, huong son, ha tinh. ma so 3540

500,000

01/11/2019 15:12:04

REM Tfr Ac: 45010002524986 NGUYEN MANH HA mong hai chau co gang vuon len

200,000

01/11/2019 15:13:01

REM Tfr Ac: 22210000077986 DINH KHAC TOAN Chuyen tien ung ho ma so 3540

200,000

01/11/2019 15:13:04

REM TKThe :19029602153338, tai TCB. Ho Thi Thuy Linh ung ho 2 be Ha Tinh con co Ng Thi Thu Thuy MS 3540 FT19305801142429 - CTLNHIDI 000000 264895746 - 11 - CRE - 002

100,000

01/11/2019 15:27:25

REM TKThe :0915835489, tai LienVietPostBa. Ban doc ung ho co giao Thu Thuy - CTLNHIDI 0000002 64917352 - 11 - CRE - 002

200,000

01/11/2019 15:27:31

REM TKThe :140213616, tai VPB. Ung ho ma so 3533   - CTLNHID I00000 0264917492 - 11 - CRE - 002

200,000

01/11/2019 15:31:46

REM Tfr Ac: 67010000959799 TRAN THI PHUONG THI Chuyen tien giup mai tan co giao Nguyen Thi Thu Thuy mam non Tay Son bi tai nan qua doi

200,000

01/11/2019 15:40:04

REM Tfr Ac: 12210000028611 TRUONG HOANH SON Chuyen tien ung ho ma so 3540

200,000

01/11/2019 15:44:05

REM Tfr Ac: 12610000 989503 NGUYEN HUU YEN HUNG Ms 3504. GIUP DO GD CO GIAO NG THI THU THUY

300,000

01/11/2019 15:53:46

REM Tfr Ac: 44010000064827 970418 XXXX510147 -   440008 - 01112019 - 085346 - 514822 -   412020 - 00000010931

150,000

01/11/2019 15:54:16

REM Tfr Ac: 59015000001151 LE ANH TUAN ma so 3540

300,000

01/11/2019 16:01:04

REM Tfr Ac: 33010000123498 LY QUE ANH Chuyen tien ung ho ma so 3527 MAI AM HONG QUANG

500,000

01/11/2019 16:02:09

REM Tfr Ac: 16010000255718 NGUYEN THI TUYET MAI   - Ung ho ma so 3535

300,000

01/11/2019 16:11:51

REM Tfr Ac: 33010000123498 LY QUE ANH Ly Que Anh UNG HO MA SO 3540

300,000

01/11/2019 16:12:45

REM Tfr Ac: 31310000841519 NGUYEN THI THUY HIEP Chuyen tien HO TRO 2 CHAU CON CO GIAO THUY

1,000,000

01/11/2019 16:31:22

REM Tfr Ac: 36210000254577 NGUYEN VAN LUONG Ma so 3540

100,000

01/11/2019 16:40:48

REM Tfr Ac: 21510000381083 NGUYEN HUY PHUONG UNG HO MS 3540

200,000

01/11/2019 16:52:04

REM Tfr Ac: 15110000863452 VU HUY PHUONG ung ho ma so 3540

100,000

01/11/2019 17:16:45

REM Tfr Ac: 48610005111111 TRAN VIET BINH Chuyen tien ung ho ms 3540 truong thi my

300,000

01/11/2019 17:25:47

REM Tfr Ac: 12510001613127 NGUYEN TIEN QUAN UnG HO MS3540, TRUONG THI MY THIEP, HA TINH

100,000

01/11/2019 17:26:09

REM Tfr Ac: 14010000402147 HUYNH QUOC DAI Chuyen tien Ma so 3540 Chi Truong Thi My Thiep

200,000

01/11/2019 17:41:55

REM Tfr Ac: 12010000267988 PHAM QUANG KIEN ung ho ma so 3540 Truong Thi My Thiep

500,000

01/11/2019 17:45:12

REM Tfr Ac: 36810000262624 MAI THANH DUNG Chuyen tien

100,000

01/11/2019 18:19:54

REM Tfr Ac: 12110000452037 QUAN VAN KHOAN Ma so 3540

200,000

01/11/2019 18:30:44

REM TKThe :73313368, tai VPB. Ung ho ma so 3540 Nguyen Thi Thu Thuy dong nghiep Truong Thi My Thiep Mam non thi tran Huong Son HT   - CTLNHIDI 000000 265135556 - 11 - CRE - 002

300,000

01/11/2019 18:35:55

REM Tfr Ac: 12410001743911 NGUYEN THE HUY 3540 Ma so 3540 Chi Truong Thi My Thiep co giao dong nghiep cua co giao Nguyen Thi Thu Thuy

30,000

01/11/2019 18:55:36

REM TKThe :19032041602015, tai TCB. Ung ho 2 chau nho FT19305969559893 - CTLNHID I000000265 154615 - 11 - CRE - 002

1,000,000

01/11/2019 19:12:17

REM Tfr Ac: 12210000283483 LE MINH THANG ma so 3540 ung ho con co giao nguyen thi thu thuy be duy manh bao chau

1,000,000

01/11/2019 19:13:39

REM Tfr Ac: 52010000089762 TRAN THANH LIEM Maso 3540 Truong Thi My Thiep

300,000

01/11/2019 19:14:01

REM Tfr Ac: 21210000386209 CAO THI HONG Giup do gd co giao Nguyen Thi Thu Thuy, Truong Mam non thi tran Tay Son, huyen Huong Son, Ha Tinh.

100,000

01/11/2019 19:21:04

REM Tfr Ac: 46012000002591 PHAM DUC MEN Chuyen tien

100,000

01/11/2019 19:21:54

REM Tfr Ac: 21510000774294 HA MANH TIEN ung ho ma so 3540

200,000

01/11/2019 19:59:54

REM Tfr Ac: 21515000007889 TRAN PHUONG THAO ms 3540, ung ho gia dinh co giao nguyen tt thuy

300,000

01/11/2019 20:01:25

REM Tfr Ac: 67110000746651 NGUYEN HOANG PHUC UnG HO CON CO GIAO NGUYEN THI THU THUY

100,000

01/11/2019 20:26:33

REM Tfr Ac: 21710000033865 NGUYEN TUNG LAM Chuyen tien ung ho Ma so3540. Mong cacs chau binh tam va som on dinh tam ly

500,000

01/11/2019 20:32:41

REM Tfr Ac: 14010001268485 NGO THI THUY - ung ho ma so 3540

500,000

01/11/2019 21:21:01

REM Tfr Ac: 22210001268710 NGUYEN DINH MUNG Giup do co Thuy MS 3540

300,000

01/11/2019 21:26:42

REM Tfr Ac: 43110000176717 DAO SON LAM Chuyen tien ung ho co giao nguyen thi thu thuy tai nan giao thong. ma so 3540.

100,000

01/11/2019 21:39:48

REM Tfr Ac: 51010000274565 TO VIET HOANG GIANG MS 3538

400,000

01/11/2019 21:41:46

REM Tfr Ac: 51010000274565 TO VIET HOANG GIANG MS 3529

400,000

01/11/2019 21:50:13

REM Tfr Ac: 12410000100221 NGUYEN THANH CHIEN ms 3540 chi Truong Thi My Thiep tmn thitran TaySon huyen HuongSon HaTinh

300,000

01/11/2019 22:39:57

REM TKThe :9704998009215021511, tai Agribank. BIDV 26110003366882 LAI QUANG HIEP chuyen khoan ung ho ma so 3540 truong thi my thiep dong nghiep c - CTLNHID I00000026 5288517 - 11 - CRE - 002

500,000

01/11/2019 22:55:04

REM Tfr Ac: 63110000189731 NGUYEN THI THAM Chuyen tien giup ma so 3535 chi tran thi thi, hai duong

200,000

02/11/2019 01:24:58

REM Tfr Ac: 58010000497886 TRAN THI NGOC LAN   - Ung ho be Thao bi ung thu ma so 3517 IBMB Transaction at date 2019 - 11 - 02 - 00.04.40

300,000

02/11/2019 01:25:21

REM Tfr Ac: 26110001202494 TRAN THI THANH LOAN Ung ho MS 3540 co giao truong thi thu thuy Transaction at date 2019 - 11 - 02 - 00.37.22

300,000

02/11/2019 08:16:03

REM Tfr Ac: 36010000365925 LAI VAN HAI Ms3541

200,000

02/11/2019 08:22:03

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO CHI TRAN THI PHUONG MA SO 3541

10,000

02/11/2019 08:26:30

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Chuyen tien ung ho ms 3541 chi phuong

20,000

02/11/2019 08:42:45

REM TKThe :068704060081743, tai VIB. MS3541: tran thi phuong - CTLNHID I0000002 65368556 - 11 - CRE - 002

100,000

02/11/2019 08:45:52

REM Tfr Ac: 21410001165511 970418XXXX690244 - 214013 -   02112019 - 014552 - 012652 - 412020 -   00000010931

2,000,000

02/11/2019 08:58:33

REM Tfr Ac: 21110000182242 LE THI BAC Chuyen tien ung ho ma so 3541

200,000

02/11/2019 09:37:19

REM Tfr Ac: 21310000376076 NGUYEN THI HAI YEN Ung ho ma 3540

100,000

02/11/2019 09:48:09

REM TKThe :019704060179032, tai VIB. MT gui chut qua den MS 3535 - CTLNH IDI00000 0265417359 - 11 - CRE - 002

200,000

02/11/2019 09:54:28

REM Tfr Ac: 26010000173758 O@L 026001 212201 0 0 64773633 Ung ho ma so 3541 chi Tran Thi Phuong

300,000

02/11/2019 09:56:35

REM Tfr Ac: 26010000173758 O@L 026001 212201 0 0 64773725 Ung ho ma so 3538 chi Pham Thi Van

300,000

02/11/2019 13:53:11

REM Tfr Ac: 32110000698334 VU VAN HUNG Chuyen tien ung ho ma so 3541

100,000

02/11/2019 14:53:32

REM Tfr Ac: 26810000201521 NGUYEN THI HANG Ung ho ma so 3541

200,000

02/11/2019 15:23:17

REM Tfr Ac: 65010002010401 NGUYEN THI THO Chuyen tien ung ho ma so 3540

100,000

02/11/2019 15:27:24

REM Tfr Ac: 31010002139723 NGO HOANG PHUC Ung ho be Nguyen Thi Thanh Thao , 33 thang tuoi, thon My Son, xa Cu Nam, Quang Binh

500,000

02/11/2019 15:34:12

REM TKThe :44876868, tai ACB. A DUNG GUI ONG HIEN VA CHAU THAO ( QUE QUANG BINH) - 021119 - 15:33:42 - CTLNHIDI 00000026 5668933 - 11 - CRE - 002

200,000

02/11/2019 16:52:06

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3541

100,000

02/11/2019 20:53:22

REM Tfr Ac: 15010000440645 NGUYEN THANH DUYEN tang Ms 3538 chi Pham Thi Van me chau Ngoc Linh

200,000

02/11/2019 21:11:42

REM Tfr Ac: 12910000002508 BUI THI KIM THAO Ma so 3535

500,000

02/11/2019 21:15:30

REM Tfr Ac: 12910000002508 BUI THI KIM THAO Ma so 3539

500,000

02/11/2019 22:08:04

REM TKThe :19032949666018, tai TCB. Gui gia dinh co nguyen thi thu thuy FT19308238 893660 - CTLNHIDI 00000 0265905180 - 11 - CRE - 002

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội từ ngày 27/10 đến 2/11/2019

 

28/10/2019

Ung ho ms 3502

50,000

28/10/2019

Ung ho ms 3503

50,000

28/10/2019

Ung ho ms 3505

50,000

28/10/2019

Ung ho ms 3504

50,000

28/10/2019

Ung ho ms 3507

50,000

28/10/2019

Ung ho ms 3506

50,000

28/10/2019

Ung ho ms 3509

50,000

28/10/2019

Ung ho ms 3508

50,000

28/10/2019

Ung ho ms 3510

50,000

28/10/2019

Ung ho ms 3511

50,000

28/10/2019

Ung ho ms 3512

50,000

28/10/2019

Ung ho ms 3513

50,000

28/10/2019

Ung ho ms 3515

50,000

28/10/2019

Ung ho ms 3514

50,000

28/10/2019

Thai binh duong giup ms 3531

50,000

28/10/2019

Ung Ho Ma So 3531

100,000

28/10/2019

Ung ho MS 3492 Nguyen Thi Thuy Dung_ me chau Minh Ngoc

100,000

28/10/2019

Ma so 2990 ba Bui Thi Do

400,000

28/10/2019

Ung Ho Ma So 3529

100,000

28/10/2019

3531

200,000

28/10/2019

Ung Ho Ma So 3532

100,000

28/10/2019

Ung ho ms 3518

50,000

28/10/2019

Ung ho ms 3516

50,000

28/10/2019

Ung ho ms 3517

50,000

28/10/2019

giup ma so 3517 3521 352435323533

1,000,000

28/10/2019

Thai binh duong giup ms 3532

50,000

28/10/2019

Ung Ho Ma So 3533

100,000

28/10/2019

Chuyen cho ma 3533

50,000

29/10/2019

UNG HO MS 3517 - Ma giao dich/ Trac_e 873165

300,000

29/10/2019

Ung Ho Ma So 3534

100,000

29/10/2019

ung ho 3534

500,000

29/10/2019

uh ms 3534 c nguyen thi hue

300,000

29/10/2019

uh ms 3533 anh le van tuan

200,000

29/10/2019

Ma so 2990: Ba Bui Thi Do (ba noi c_ua 4 chi em Thuong   thon Tan Thuong_ xa Tan Loc huyen Loc Ha Ha Tinh_)

200,000

30/10/2019

ung ho ms 3534 me chau nguyen hoang_ ngoc han

200,000

30/10/2019

Ung ho ms 3535

100,000

30/10/2019

Do thuy loan ung ho ma so 3535

30,000

30/10/2019

Ung Ho Ma So 3535

100,000

31/10/2019

Ung ho ma so 3535

100,000

31/10/2019

3537

200,000

31/10/2019

3536

200,000

31/10/2019

3535

500,000

31/10/2019

3534

300,000

31/10/2019

Do thuy lian unf ho ma so 3537

30,000

31/10/2019

Do thuy lian inf ho ma so 3538

30,000

01/11/2019

Ung Ho Ma So 3536

100,000

01/11/2019

Ung Ho Ma So 3537

100,000

01/11/2019

Ung Ho Ma So 3538

100,000

01/11/2019

Thai binh duong giup ms 3537

50,000

01/11/2019

Thai binh duong giup ms 3538

50,000

01/11/2019

Tran Minh Anh ung ho ms 3533

50,000

01/11/2019

Do thuy lian ung ho ma so 3540

30,000

01/11/2019

Ung Ho Ma So 3540

100,000

01/11/2019

Ung ho MS 3540 Truong Thi My Thiep

100,000

01/11/2019

Thai binh duong giup ms 3540

50,000

01/11/2019

ung ho ma so 3539 - Ma giao dich/ T_race 435441

100,000

01/11/2019

Ung ho ms3540

500,000

02/11/2019

Thai binh duong giup ms 3540

50,000

02/11/2019

Ung Ho Ma So 3541

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội mới từ ngày 27/10 đến 2/11/2019

 

28/10/2019

Ung ho chau Thao benh vien K

                 200,000

28/10/2019

Giup do ong Nguyen Thanh Hien va be_ Thao o Quang Binh MS 3517 DT 09762_08750 - Ma giao dich/ Trace 500925

                 500,000

28/10/2019

Ung ho Ma so 3531

                   50,000

28/10/2019

Ung ho ong Nguyen Thanh Hien MS 351_7 - Ma giao dich/ Trace 734121

                 200,000

28/10/2019

Ung ho ms 3531

                 100,000

28/10/2019

Uhms 3513

                 500,000

28/10/2019

Uhms 3514

                 400,000

28/10/2019

Uhms 3515

                 400,000

28/10/2019

Uhms 3516

                 500,000

28/10/2019

Uhms 3517

                 500,000

28/10/2019

Ung ho chau Thao ong Nguyen Thanh H_ien Bo Trach Quang Binh

                 500,000

28/10/2019

Chuyen tien cho be nguyen thi thanh_ thao - Ma giao dich/ Trace 082493

                 300,000

28/10/2019

Ung ho gia dinh chi pham thi hue o _gia lai mong gia dinh som vuot qua _kho khan

                 100,000

28/10/2019

tang chi pham thi hue ms:3531. dia _chi thon thang loi3 xa iasol- huyen_ phu thien- tinh gia lai.

               481,000

28/10/2019

Uhms 3518

                 400,000

28/10/2019

Uhms 3519

                 500,000

28/10/2019

Giup TH ma so 3532

                 300,000

28/10/2019

Ung Ho ma So 3531

             1,000,000

28/10/2019

Uhms 3520

                 300,000

28/10/2019

3531 chi Pham Thi hue 0858644670

                 200,000

28/10/2019

Giup TH ma so 3529

                 200,000

28/10/2019

Toi ung ho ms 3530

                 100,000

28/10/2019

Nguyen Huu Chi giup ma so 3532: o S_ang

                 100,000

28/10/2019

Ung ho ma so 3533

                   50,000

28/10/2019

MS 3533   Chuc anh Tuan chi Binh vu_ot qua song gio - Ma giao dich/ Tra_ce 768679

                 200,000

28/10/2019

Ung ho ma so 3533

                 300,000

28/10/2019

Ung ho ma so 3533 - Ma giao dich/ T_race 446771

             1,000,000

28/10/2019

Ung ho chau Thao MS 3517

                 200,000

28/10/2019

ung ho Ma so 3533 chuc 2 chau manh _khoe

                 500,000

28/10/2019

Ung ho be Thanh Thao 33th tuoi ma s_o 3517

                 100,000

28/10/2019

Uhms 3521

                 500,000

28/10/2019

Uhms 3522

                 300,000

29/10/2019

Ung ho ma so 3403 chi Nguyen Thi Hi_en

                 200,000

29/10/2019

3529

                   30,000

29/10/2019

Uhms 3523

                 600,000

29/10/2019

Ung ho Ma so 3534

                   50,000

29/10/2019

MA SO 3513 CHI TRAN THI PHE TRU_THON HOI CU

                 400,000

29/10/2019

Ung ho ma so 3534

                 500,000

29/10/2019

Ma so 3527 Mai am Hong Quang - Ma _giao dich/ Trace 061396

                 500,000

29/10/2019

Ngoc Chau ung ho MS 3517 be Thao ch_au ong Nguyen Thanh Hien

             2,000,000

29/10/2019

Tap the Cty TCSTC ung ho MS 3517 be_ Thao chau ong Nguyen Thanh Hien

             2,000,000

29/10/2019

Ung ho benh nhan ma so 3528 Ly A To_ng (Mu Cang Chai Yen Bai)

                   50,000

29/10/2019

DUY HCM giup 1. Ma so 3534: chi Ngu_yen Thi Hue (me chau Nguyen Hoang N_goc Han).

                 200,000

29/10/2019

Ma so 3534: Chi Nguyen Thi Hue ( me_ chau Nguyen Hoang Ngoc Han)

                 200,000

29/10/2019

ung ho be thao chau ong nguyen than_h hien bo trach quang binh

                 300,000

29/10/2019

ung ho be Ngoc Han ma so 3534

                 500,000

30/10/2019

Ung ho chau nguyen hoang ngoc ngan _mong chau mau khoi benh

                 100,000

30/10/2019

Ung ho be Han ma so 3534

                 500,000

30/10/2019

ung ho MS 3535

                 300,000

30/10/2019

Ma so 3535 Chi Tran Thi Thi

                 300,000

30/10/2019

Ung ho ma so 3535 chi Tran Thi Thi

                 100,000

30/10/2019

Giup be Thao. Ms 3517 ong Nguyen Th_anh Hien.

                 100,000

30/10/2019

Ma so 3535 Tran Thi Thi

                 100,000

30/10/2019

Chuyen tien MS: 3535

                   50,000

30/10/2019

Uhms 3524

                 200,000

30/10/2019

Chau Bach va Minh o HP UH3535

                 100,000

30/10/2019

Uhms 3526

                 500,000

30/10/2019

Ma so 3535 chi tran thi thi FT19303_547423470 - Ma giao dich/ Trace 967_415

                 500,000

30/10/2019

BUI TAN DUNG GUI UNG HO CHI TRAN TH_I THI   MS 3535 - Ma giao dich/ Tra_ce 175817

             1,000,000

30/10/2019

Ma so 3535: Chi Tran Thi Thi

                 100,000

30/10/2019

Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien

                 200,000

30/10/2019

ung ho 3535

                 100,000

30/10/2019

cau mong me con chi Thi manh khoe m_s 3535

                 500,000

30/10/2019

Nguyen Tien Luc xin duoc chia se cu_ng ma so 3535 FT19303672104740 - Ma_ giao dich/ Trace 996362

                 100,000

30/10/2019

Ung ho tran thi thi

                 100,000

30/10/2019

MS 3534 chau Nguyen Hoang Ngoc Han

                 500,000

30/10/2019

MS 3535

                 200,000

30/10/2019

MS 3522

                 200,000

30/10/2019

Ung ho ma so 3535

                 500,000

30/10/2019

Gui chi Tran Thi Thi ma so 3535

                 200,000

30/10/2019

Ung ho

                 250,000

30/10/2019

ung ho ma so 3534 chi nguyen thi h_ue

                 100,000

30/10/2019

hoang vu ha ung ho ma so 3535

                 200,000

30/10/2019

hoang vu ha ung ho ma so 3536

                 100,000

30/10/2019

hoang vu ha ung ho ma so 3534

                 200,000

30/10/2019

Ung ho ma so 3535

             1,000,000

31/10/2019

3535

                 100,000

31/10/2019

Ung ho MS 3530 xay cau dan tri tai _Tuyen Quang

                 500,000

31/10/2019

ung ho ms 3537 hau thi sua

                 100,000

31/10/2019

Ung ho Ma so 3537

                   50,000

31/10/2019

Ung ho Ma so 3534 chau Nguyen Hoang_ Ngoc Han

                 200,000

31/10/2019

Ms3533

                 500,000

31/10/2019

Ung ho cho benh nhan

                 100,000

31/10/2019

Ung ho ma so 3538 me be Ngoc Linh

                 100,000

31/10/2019

Giup do cu xuan 90 tuoi o thai tan _ nam sach hai duong - Ma giao dich_/ Trace 911579

                 500,000

01/11/2019

3538

                   30,000

01/11/2019

Nho bao dan tri chuyen giup cho cha_u ngoc linh o tam giang nui thanh q_uang nam mot chut cho chau mon - Ma_ giao dich/ Trace 541098

                 200,000

01/11/2019

Ung ho Ma so 3540

                   50,000

01/11/2019

Ung ho Ma so 3535 chi Tran Thi Thi _thon Mac Binh xa Thai Tan huyen Nam_ Sach tinh Hai Duong

                 500,000

01/11/2019

UNG HO MS 3540 FT19305606823008 - M_a giao dich/ Trace 834812

                 500,000

01/11/2019

UH 3540 FT19305800845160 - Ma giao _dich/ Trace 566285

                 100,000

01/11/2019

3540

                 100,000

01/11/2019

Giup 2 chau con co Thuy Huong Son H_a Tinh

             1,000,000

01/11/2019

Ung ho ma so 3540 co giao nguyen th_i thu thuy

                 100,000

01/11/2019

Pham Trung Hai ung ho Ma so 3540

                 200,000

01/11/2019

co Thu Thuy Ha Tinh - Ma giao dich/_ Trace 407817

                 300,000

01/11/2019

ung ho ma so 3540

                 200,000

01/11/2019

Ma so 3540 tay son huong son ha tin_h

                 150,000

01/11/2019

MA SO 3540 TRUONG THI MY THIEP. NGUOI CHUYEN TIEN: TRAN HAU PHAN CHI

                 200,000

01/11/2019

Ma so 3540 giup do cac con co giao _Nguyen Thi Thu Thuy Huong Son Ha Ti_nh

                 500,000

01/11/2019

ma 3450 ung ho co giao Nguyen Thi T_hu Thuy   Huong Son Ha Tinh - Ma g_iao dich/ Trace 419423

                 200,000

01/11/2019

Chau Bach va Minh o HP UH 3540

                200,000

01/11/2019

Ung ho Ma so 3540

                 200,000

01/11/2019

Ung ho ms 3540

                 200,000

01/11/2019

Tam long nhan ai ung ho ma so 3540 _FT19305861445241 - Ma giao dich/ Tr_ace 674475

                 300,000

01/11/2019

Chuyen khoan ung ho co giao mam non_ Thuy Thuy thi tran Tay Son

                 200,000

01/11/2019

Ung ho ma so 3540 Co giao mam non N_guyen Thi Thu Thuy Tay Son Ha Tinh

                 300,000

01/11/2019

ung ho co giao Thuy - truong mam no_n Tay Son - Ha Tinh

                 200,000

01/11/2019

Ma so 3540: ung ho 2 chau Duy Manh _ Bao Chau

                 200,000

01/11/2019

3540 co giao Nguyen Thi Thu Thuy

                 100,000

01/11/2019

Ma so 3540 Co Giao Nguyen thi thu t_huy Ha Tinh

                 200,000

01/11/2019

giup hai chau con co giao nguyen th_i thu thuy

                 300,000

01/11/2019

chuyen toi ma so 3540

                   50,000

01/11/2019

ms 3540

                 150,000

01/11/2019

UNG HO CHI TRUONG THI MY THIEP_MS3540. NGUOI CHUYEN TIEN: TU VINH THANH

                 300,000

01/11/2019

Ung ho ma so 3540

                 200,000

01/11/2019

Co giao Nguyen thi thu thuy 1978 H_uong khe ha tinh

                 300,000

01/11/2019

Ma so 3540 Le vieng chi Nguyen Thi _Thu Thuy Huong Son Ha Tinh

                 200,000

01/11/2019

Ung ho MS 3540

                 200,000

01/11/2019

Chu Tran Van ThuyenGoc de HoangVanT_hu HoangMai HaNoi Ung ho chau Ho Hu_y Manh va Ho Thi Bao Chau

                 500,000

01/11/2019

Ung ho co giao Thu Thuy bi tai nan

                 100,000

01/11/2019

Ung ho ma so 3540 truong thi my thi_ep

                 200,000

01/11/2019

Ung ho ma so 3540

                 300,000

02/11/2019

Ma so 3540

                 300,000

02/11/2019

Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien

                 200,000

02/11/2019

Ubg ho 2 chau con Chi Thuy Huong So_n Ha Tinh

                   30,000

02/11/2019

Ung ho ma so 3535 chi Tran Thi Thi _thon Mac Binh xa Thai Tan huyen Nam_ Sach tinh Hai Duong

                 200,000

02/11/2019

ung ho truong mn Keng du ms 3539

                 200,000

02/11/2019

Ung ho ma so 3541 Tran Thi Phuong

                 300,000

02/11/2019

Ung ho Ma so 3541

                   50,000

02/11/2019

Ung ho MS 3529 Hoang Van Tin

                 300,000

02/11/2019

Ung ho MS 3523 chi Cao Thi Mai

                 200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệptừ ngày 27/10 đến 2/11/2019

 

28/10/2019

Nguyen T Bich Vinh giup MS 3529

3,000,000

28/10/2019

Vu T Thuy Linh giup MS 3517

300,000

28/10/2019

Huynh Van Ninh gup MS 3531

1,000,000

28/10/2019

Hoang T Hang ung ho QNA

500,000

28/10/2019

Nguyen T Nga giup MS 3517

100,000

28/10/2019

Le Van Thanh giup MS 3531

300,000

28/10/2019

To Quoc Hai gup MS 3531

100,000

28/10/2019

Nguyen Thanh Cong ung ho QNA

200,000

28/10/2019

Tran T Thu Huong giup MS 3531

200,000

28/10/2019

Nguyen Sy Thang giup MS 3531

50,000

28/10/2019

Nguyen T Minh Hang giup MS 3529

500,000

28/10/2019

Pham Duc An giup MS 3532

500,000

28/10/2019

Ha Linh giup MS 3532

500,000

28/10/2019

Ha Thanh _ Phuc Lam giup MS 3531

100,000

28/10/2019

Tran Minh Tien giup MS 3532

100,000

28/10/2019

Do Tran Nguyet Nga giup MS 3517

300,000

28/10/2019

Dao Tu Lich ung ho QNA

100,000

28/10/2019

Phan Anh Son giup MS 3532

50,000

28/10/2019

Nguyen T Loan giup MS 3517

300,000

28/10/2019

Pham Thanh Cong gup MS 3533

100,000

28/10/2019

Kieu Cong Lam giup MS 3533

200,000

28/10/2019

Nguyen Manh Tung giup MS 3533

100,000

28/10/2019

Le T Thu giup chau be va ong noi

200,000

28/10/2019

Do Nguyen Hoang Kim giup MS 3517

300,000

29/10/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3533

200,000

29/10/2019

Ha Quoc Hung giup MS 3534

1,000,000

29/10/2019

Nguyen Huu Thuc giup MS 3517

200,000

29/10/2019

Pham Le Dung giup MS 3534

300,000

29/10/2019

Nguyen T Thu Thao giup SM 3517

50,000

29/10/2019

Le Tan Tu giup MS 3533

100,000

29/10/2019

Hoang Hung giup MS 3533

100,000

29/10/2019

Nguyen Van Anh giup MS 3534

200,000

29/10/2019

Le Hong Quyen gup MS 3534

200,000

29/10/2019

XN Thoat nuoc - Cty Moi truong giup MS 3534

1,200,000

30/10/2019

Hoang Quoc Tuan giup MS 3531

300,000

30/10/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3534

200,000

30/10/2019

Pham Ngoc Doanh giup MS 3534

200,000

30/10/2019

Vu Tri Duc Tam giup MS 3535

300,000

30/10/2019

Mai Gia Thanh giup MS 3535

200,000

30/10/2019

Bui Huy Hoang giup MS 3535

200,000

30/10/2019

Ngo T Hong Van giup MS 3535

200,000

30/10/2019

Quang Thanh Tung giup MS 3535

200,000

30/10/2019

Pham Van Cuu giup MS 3535

50,000

30/10/2019

Nguyen T Thuy My giup MS 3535

200,000

30/10/2019

Ta Quyet Tien giup MS 3535

100,000

30/10/2019

Dao T Anh Tho giup MS 3535

500,000

30/10/2019

Ha Van Thu giup MS 3535

200,000

30/10/2019

Tran Cong Nam giup MS 3535

500,000

30/10/2019

Tran Viet Thanh giup MS 3532

200,000

30/10/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3535

200,000

30/10/2019

L eTan Tu giup MS 3534

100,000

30/10/2019

Nguyen T Khanh Hoa gup MS 3535

200,000

30/10/2019

Nguyen Van Dien giup MS 3535

200,000

30/10/2019

Hoang Kim Phuoc ung ho QNA

100,000

30/10/2019

Pham Tien Vinh ung ho QNA

100,000

30/10/2019

Chau Van Luom giup MS 3535

300,000

31/10/2019

Nguyen T Thao giup MS 3535

100,000

31/10/2019

Nguyen Thuy Hang giup MS 3535

1,000,000

31/10/2019

Nguyen T Phuong ung ho QNA

200,000

31/10/2019

Luong T Thu giup MS 3537

100,000

31/10/2019

Vo Van Thanh ung ho QNA

300,000

31/10/2019

Nguyen Duc Dan giup MS 3535

500,000

31/10/2019

Le Trung Hau giup MS 3532

300,000

31/10/2019

Truong T Thuy Mo giup MS 3535

200,000

31/10/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3537

100,000

31/10/2019

Le Vu Phuong Linh giup MS 3517

300,000

31/10/2019

Nghiem Anh Tuan giup MS 3532

500,000

31/10/2019

Hoang Oanh giup MS 3517

500,000

31/10/2019

Nguyen Van Trung giup MS 3538

500,000

31/10/2019

Dinh T Huyen giup MS 3535

500,000

31/10/2019

Nguyen Duc Hung giup MS 3538

200,000

31/10/2019

Tran T Thanh Hoa giup MS 3533

240,000

31/10/2019

Le T Nguyet giup MS 3535

100,000

31/10/2019

Le T Nguyet giup MS 3356

100,000

31/10/2019

Le T Nguyet giup MS 3537

100,000

31/10/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3513

500,000

31/10/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3515

500,000

31/10/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3521

500,000

31/10/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3526

500,000

31/10/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3529

500,000

31/10/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3532

500,000

31/10/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3533

500,000

31/10/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3535

500,000

31/10/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3537

500,000

31/10/2019

Nguyen Thuy Ngoc My giup MS 3533

500,000

1/11/2019

Bui T Cam Thach giup MS 3538

500,000

1/11/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3538

200,000

1/11/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3536

200,000

1/11/2019

Truong Bich Ngoc giup MS 3535

500,000

1/11/2019

Nguyen T Hong Nhung giup MS 3538

50,000

1/11/2019

Nguyen T Hong Nhung giup MS 3535

50,000

1/11/2019

Doan Khac Thanh giup MS 3540

200,000

1/11/2019

Dang Khuong Duy giup MS 3540

500,000

1/11/2019

Nguyen Khanh Tho giup MS 3540

200,000

1/11/2019

Phan T Thanh Hoi giup MS 3517

500,000

1/11/2019

Tuan T Mai Phuong giup MS 3540

200,000

1/11/2019

Nguyen T Khanh Hoa igup MS 3540

200,000

1/11/2019

Trieu Ngoc Truong giup MS 3540

100,000

1/11/2019

Do Anh Tiep ung ho QNA

200,000

1/11/2019

Nguyen T Thuy giup MS 3540

200,000

1/11/2019

Pham Van Son giup MS 3540

200,000

1/11/2019

Nguyen T Huong giup MS 3540

500,000

1/11/2019

Cao Thanh Duc giup MS 3540

200,000

1/11/2019

Nguyen T Ngat giup MS 3540

500,000

1/11/2019

Ngo T Hong Van giup MS 3540

200,000

1/11/2019

Nguyen Quy Hoi giup MS 3540

100,000

1/11/2019

To Quoc Hai giup MS 3540

100,000

1/11/2019

Vu T En giup MS 3540

100,000

1/11/2019

Pham Van Truong ung ho QNA

200,000

1/11/2019

Duong T Doan giup MS 3540

500,000

1/11/2019

Nguyen Hai Dang giup MS 3540

300,000

1/11/2019

Truong T Hang giup MS 3540

300,000

1/11/2019

Nguyen Ha Doan Phuong giup MS 3540

200,000

1/11/2019

Nguyen Ha Doan Phuong giup MS 3538

200,000

1/11/2019

Nguyen Ha Doan Phuong giup MS 3535

200,000

1/11/2019

Mai T Kim Thu giup MS 3522

3,000,000

1/11/2019

Nguyen Van Phan giup MS 3532

50,000

1/11/2019

Nguyen Van Phan giup MS 3535

100,000

1/11/2019

Dam T Thu Huyen giup MS 3540

200,000

1/11/2019

Dang Kim Anh giup MS 3536

500,000

1/11/2019

Dang Kim Anh giup MS 3537

500,000

1/11/2019

Dang Kim Anh giup MS 3538

500,000

1/11/2019

Dang Kim Anh giup MS 3539

500,000

1/11/2019

Dang Kim Anh giup MS 3540

500,000

2/11/2019

Pham Thanh Tung giup MS 3540

300,000

2/11/2019

Thai T My Hanh giup 2 anh em Manh - Chau

100,000

2/11/2019

Pham Ba Dong giup MS 3540

100,000

2/11/2019

N guyen Dinh Uong giup MS 3540

300,000

2/11/2019

Pham T Diep giup MS 3540

300,000

2/11/2019

To Hoang An giup MS 3540

200,000

2/11/2019

Nguyen Van Nhat giup MS 3541

200,000

 

Tổng

       1,219,496,410