Thứ ba, 02/06/2020 - 18:43

16 lần George Floyd nói trong tuyệt vọng "không thở được" trước khi chết