Thứ ba, 10/11/2015 - 10:00

[ĐỒ HỌA] Những nhân vật chủ chốt trong cuộc bầu cử tại Myanmar

Sau 25 năm, đây là cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên diễn ra ở Myanmar kể từ năm 1990, kỳ bầu cử lịch sử được hơn 30 triệu cử tri tham gia.

[ĐỒ HỌA] Những nhân vật chủ chốt trong cuộc bầu cử tại Myanmar - 1

Theo Linh Anh

Tiền Phong

[ĐỒ HỌA] Những nhân vật chủ chốt trong cuộc bầu cử tại Myanmar - 2