Thứ hai, 26/09/2016 - 08:00

[Infographics] Các cuộc tranh luận ấn tượng trong lịch sử nước Mỹ

Trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, truyền thông không chỉ được sử dụng làm diễn đàn và công cụ tranh cử mà còn đóng vai trò ngày càng quyết định hơn.

[Infographics] Các cuộc tranh luận ấn tượng trong lịch sử nước Mỹ - 1

Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/infographics-cac-cuoc-tranh-luan-an-tuong-trong-lich-su-nuoc-my/407734.vnp