Thứ bảy, 04/05/2019 - 07:50

Vai trò đặc biệt của nhà vua trong nền chính trị Thái Lan

Dân trí

Trong nền chính trị quân chủ lập hiến của Thái Lan, vai trò của nhà vua chỉ mang tính biểu tượng và nghi lễ. Tuy nhiên, trên thực tế nhà vua có một số quyền uy và rất được người dân kính trọng vì vai trò hòa giải các đảng phái đối lập và duy trì sự đoàn kết trong nội bộ quốc gia.

Quyền uy của nhà vua trong nền chính trị Thái Lan

Đức Hoàng

Video: SCMP