Thứ hai, 22/02/2016 - 07:54

Cười vỡ bụng với cách lưu tên chồng yêu trên điện thoại

Cục nợ, ngoa mồm, ngáo ộp, heo móm, con chim non, bom…là những cách lưu tên chồng trong điện thoại của những bà vợ có tính hài hước.

Cười vỡ bụng với cách lưu tên chồng yêu trên điện thoại - 1

Cười vỡ bụng với cách lưu tên chồng yêu trên điện thoại - 2

Cười vỡ bụng với cách lưu tên chồng yêu trên điện thoại - 3

Cười vỡ bụng với cách lưu tên chồng yêu trên điện thoại - 4

Cười vỡ bụng với cách lưu tên chồng yêu trên điện thoại - 5

Cười vỡ bụng với cách lưu tên chồng yêu trên điện thoại - 6

Cười vỡ bụng với cách lưu tên chồng yêu trên điện thoại - 7

Cười vỡ bụng với cách lưu tên chồng yêu trên điện thoại - 8

Cười vỡ bụng với cách lưu tên chồng yêu trên điện thoại - 9

Cười vỡ bụng với cách lưu tên chồng yêu trên điện thoại - 10

Cười vỡ bụng với cách lưu tên chồng yêu trên điện thoại - 11

Cười vỡ bụng với cách lưu tên chồng yêu trên điện thoại - 12

Cười vỡ bụng với cách lưu tên chồng yêu trên điện thoại - 13

Cười vỡ bụng với cách lưu tên chồng yêu trên điện thoại - 14

Cười vỡ bụng với cách lưu tên chồng yêu trên điện thoại - 15

Cười vỡ bụng với cách lưu tên chồng yêu trên điện thoại - 16

Theo K. Minh (tổng hợp từ facebook)
Vietnamnet

Mới nhất