Tin tức về chủ đề "truyền thống tốt đẹp;"

truyền thống tốt đẹp;

Những bức ảnh lịch sử về các truyền thống đang mất dần đi

Những bức ảnh lịch sử về các truyền thống đang mất dần đi

(Dân trí) - Vô số các truyền thống đã lặng lẽ chết dần đi bởi làn sóng suy nghĩ mới. Nhưng có một nhiếp anh gia bận rộn trong suốt 16 năm để ghi lại những bức ảnh của lịch sử trước khi chúng mất đi mãi mãi.
Xem tiếp