Thứ năm, 03/08/2017 - 11:15

Đại học Tây Nguyên công bố điểm trúng tuyển đợt 1 và xét tuyển đợt 2

Dân trí

Trường ĐH Tây Nguyên vừa công bố điểm, danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 và ra thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 đối với các ngành đào tạo hệ đại học chính quy.

Trong đợt 1, trường ĐH Tây Nguyên có 2.158 thí sinh trúng tuyển, trong đó ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Y Đa khoa với 26 điểm và Y Đa khoa hệ liên thông 25 điểm.

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển ngành

Mức điều kiện so

1

52140201

Giáo dục Mầm non

20

NK1 >= 5.38;TTNV <= 1

2

52140202

Giáo dục Tiểu học

24

TTNV <= 5

3

52140202JR

Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai

20.5

TTNV <= 3

4

52140205

Giáo dục Chính trị

22.25

TTNV <= 2

5

52140206

Giáo dục Thể chất

15.5

NK2 >= 8;TTNV <= 1

6

52140209

Sư phạm Toán học

18.5

TO >= 6.4;TTNV <= 1

7

52140211

Sư phạm Vật lí

15.5

LI >= 4;TTNV <= 5

8

52140212

Sư phạm Hóa học

15.5

HO >= 3.25;TTNV <= 3

9

52140213

Sư phạm Sinh học

15.5

SI >= 5;TTNV <= 4

10

52140217

Sư phạm Ngữ văn

21.5

VA >= 5.5;TTNV <= 2

11

52140231

Sư phạm Tiếng Anh

20.25

N1 >= 6;TTNV <= 1

12

52220201

Ngôn ngữ Anh

18

TTNV <= 1

13

52220301

Triết học

15.5

TTNV <= 1

14

52220330

Văn học

15.5

TTNV <= 10

15

52310101

Kinh tế

15.5

TTNV <= 5

16

52340101

Quản trị kinh doanh

17.5

TTNV <= 1

17

52340201

Tài chính - Ngân hàng

15.5

TTNV <= 8

18

52340301

Kế toán

17.25

TTNV <= 1

19

52420101

Sinh học

15.5

TTNV <= 1

20

52420201

Công nghệ sinh học

15.5

TTNV <= 2

21

52480201

Công nghệ thông tin

15.5

TTNV <= 3

22

52510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

15.5

TTNV <= 4

23

52540104

Công nghệ sau thu hoạch

15.5

TTNV <= 3

24

52620105

Chăn nuôi

15.5

TTNV <= 6

25

52620110

Khoa học cây trồng

15.5

TTNV <= 2

26

52620112

Bảo vệ thực vật

15.5

TTNV <= 1

27

52620115

Kinh tế nông nghiệp

15.5

TTNV <= 6

28

52620205

Lâm sinh

15.5

TTNV <= 1

29

52620211

Quản lý tài nguyên rừng

15.5

TTNV <= 2

30

52640101

Thú y

17.5

TTNV <= 1

31

52720101

Y đa khoa

26

SI >= 9.25;TTNV <= 3

32

52720101LT

Y đa khoa (hệ liên thông)

25

SI >= 7.75;TTNV <= 3

33

52720332

Xét nghiệm y học

21.5

SI >= 6;TTNV <= 5

34

52720501

Điều dưỡng

20.75

SI >= 7.25;TTNV <= 1

35

52850103

Quản lí đất đai

15.5

TTNV <= 3

Sau kết quả tuyển sinh đợt 1, vừa qua trường ĐH Tây Nguyên cũng ra thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các ngành đào tạo hệ đại học chính quy đợt 2 năm 2017.

Theo đó, 16 ngành học với điểm xét tuyển chung là 15,5 điểm với 535 chỉ tiêu. Cụ thể, ngành Giáo dục thể chất (20), Sư phạm Vật lý (20), Sư phạm Hóa (15), Sư phạm Sinh học (20), Văn học (30), Kinh tế (20), Sinh học (50), Công nghệ kỹ thuật môi trường (40), Khoa học cây trồng (40), Bảo vệ thực vật (40), Lâm sinh (40), Quản lí tài nguyên rừng (40), Chăn nuôi (40), Kinh tế nông nghiệp (40) và Quản lý đất đai (40).

Thúy Diễm