Thứ tư, 01/08/2018 - 16:35

Học viện Y dược học cổ truyền tuyển 100 chỉ tiêu chương trình liên kết

Dân trí

Học viện Y dược học cổ truyền thông báo tuyển 100 chỉ tiêu hệ đại học chương trình liên kết đào tạo Việt Nam - Trung Quốc năm 2018 chuyên ngành Y học cổ truyền (khóa học 2018-2024).

Chương trình đào tạo do Đại học Trung y dược Thiên Tân xây dựng, căn cứ theo yêu cầu và quy định của Bộ Giáo dục Trung Quốc. Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy: Tiếng Việt và tiếng Trung.

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng đại học chuyên ngành Y học cổ truyền do Đại học Trung y dược Thiên Tân - Trung Quốc cấp.

Chương trình đào tạo tập trung liên tục trong 6 năm (2018 - 2024), trong đó, 4 năm đầu học tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, năm thứ nhất và năm thứ hai học ngoại ngữ Trung văn và các môn kiến thức cơ sở ngành; năm thứ ba và năm thứ tư tiếp tục học các môn kiến thức cơ sở ngành và các môn chuyên ngành; ngôn ngữ học tập: song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung.

2 năm cuối học tại Đại học Trung y dược Thiên Tân, Trung Quốc, trong đó năm thứ năm chủ yếu học các môn chuyên ngành; năm thứ sáu học thực hành lâm sàng bệnh viện, và thi tốt nghiệp; ngôn ngữ học tập: Tiếng Trung

Kinh phí đào tạo: 4 năm đầu học tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam; Học phí: 14.000NDT/năm, tương đương: 50.400.000 đồng/năm; 2 năm cuối học tại Đại học Trung y dược Thiên Tân - Trung Quốc. Học phí: 24.000 NDT/năm, tương đương: 84.000.000 đồng/năm.

Điều kiện dự tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; Nếu là công dân nước ngoài: Phải có bằng tốt nghiệp tương đương Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học của Việt Nam.

Hồ sơ dự tuyển theo mẫu quy định của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, xem tại: http://vutm.edu.vn

9. Thời gian nhận hồ sơ:

- Đợt 1: Từ ngày 19.07.2018 đến hết ngày 29.07.2018

- Đợt 2: Từ ngày 19.08.2018 đến hết ngày 29.08.2018

- Đợt 3: Từ ngày 19.09.2018 đến hết ngày 26.09.2018

- Nơi nhận hồ sơ: Phòng 207-208, Phòng Quản lý đào tạo - Nhà A - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam - Số 2 - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

(Đối với các đối tượng dự tuyển ở phía Nam có thể nộp hồ sơ qua đường Bưu điện)

10. Thời gian xét tuyển

- Dự kiến xét tuyển:

+ Đợt 1: từ 30.07 đến 31.07.2018

+ Đợt 2: từ 30.08 đến 31.08.2018

+ Đợt 3: từ 27.09 đến 28.09.2018

- Dự kiến khai giảng: 05.09.2018