Tin tức về chủ đề "vali hàng đầu thế giới"

vali hàng đầu thế giới

Siêu sao Cristiano Ronaldo làm Đại sứ thương hiệu cho American Tourister năm 2018

Siêu sao Cristiano Ronaldo làm Đại sứ thương hiệu cho American Tourister năm 2018

Đoạn tóm tắt: American Tourister, thương hiệu vali hàng đầu thế giới vừa công bố việc chọn siêu sao bóng đá quốc tế, Cristiano Ronaldo, làm đại sứ thương hiệu mới cho thương hiệu này trong năm 2018.
Xem tiếp