Thứ hai, 08/06/2020 - 10:02

Bạn có thuộc nhóm 6% “tinh hoa” nhận diện đúng 10 bức tranh kinh điển?

Dân trí

Chỉ có 6% người trưởng thành có thể nhận diện đúng 10 bức tranh nổi tiếng dưới đây, yêu cầu đặt ra là phải gọi đúng tên tác giả. Bạn có thuộc nhóm 6% “tinh hoa yêu hội họa”?

Chương trình truyền hình của Anh - “Greatest Paintings of the World with Andrew Marr” (Khám phá siêu phẩm hội họa cùng Andrew Marr) tìm hiểu những điều thú vị xoay quanh 10 bức tranh nổi tiếng hàng đầu trong thế giới hội họa. Một khảo sát mà chương trình tiến hành đã phát hiện ra rằng đa số người trưởng thành không đủ tự tin trong việc gọi tên tác giả của những tác phẩm nổi tiếng này.

Chỉ có khoảng 6% người trưởng thành tại Anh khi tham gia khảo sát này có thể gọi tên chính xác cả 10 danh họa thực hiện những siêu phẩm hội họa mà chương trình đề cập đến.

Khảo sát được tiến hành với 2.000 người trưởng thành tại Anh, chương trình đề nghị họ gọi tên những danh họa thực hiện các tác phẩm này. Trong số 10 bức tranh, bức được nhận ra nhiều nhất với tỷ lệ chính xác cao nhất là bức “Mona Lisa” của danh họa Leonardo da Vinci, với 95% người được hỏi có thể gọi tên chính xác tác giả.

Trong khi đó, bức “Rokeby Venus” được thực hiện bởi họa sĩ Diego Velázquez (1599 - 1660) là bức được ít người gọi tên chính xác nhất, chỉ có khoảng 22% người tham gia khảo sát có thể gọi tên họa sĩ Diego Velázquez.

Vậy bạn có thể gọi tên chính xác bao nhiêu vị danh họa thực hiện 10 siêu phẩm hội họa dưới đây?

Bạn có thuộc nhóm 6% “tinh hoa” nhận diện đúng 10 bức tranh kinh điển? - 1

1

Bạn có thuộc nhóm 6% “tinh hoa” nhận diện đúng 10 bức tranh kinh điển? - 2

2

Bạn có thuộc nhóm 6% “tinh hoa” nhận diện đúng 10 bức tranh kinh điển? - 3

3

Bạn có thuộc nhóm 6% “tinh hoa” nhận diện đúng 10 bức tranh kinh điển? - 4

4

Bạn có thuộc nhóm 6% “tinh hoa” nhận diện đúng 10 bức tranh kinh điển? - 5

5

Bạn có thuộc nhóm 6% “tinh hoa” nhận diện đúng 10 bức tranh kinh điển? - 6

6

Bạn có thuộc nhóm 6% “tinh hoa” nhận diện đúng 10 bức tranh kinh điển? - 7

7

Bạn có thuộc nhóm 6% “tinh hoa” nhận diện đúng 10 bức tranh kinh điển? - 8

8

Bạn có thuộc nhóm 6% “tinh hoa” nhận diện đúng 10 bức tranh kinh điển? - 9

9

Bạn có thuộc nhóm 6% “tinh hoa” nhận diện đúng 10 bức tranh kinh điển? - 10

10

Đáp án:

1. “The Hay Wain” (Xe ngựa chở cỏ khô) - John Constable

2. “The Fighting Temeraire” (Tàu chiến Temeraire) - J. M. W. Turner

3. “Sunflowers” (Hoa hướng dương) - Vincent Van Gogh

4. “The Birth of Venus” (Sự ra đời của thần Vệ Nữ) - Sandro Botticelli

5. “Mona Lisa” - Leonardo da Vinci

6. “Water Lilies” (Hoa súng) - Claude Monet

7. “The Night Watch” (Phiên tuần đêm) - Rembrandt

8. “Rokeby Venus” (Vệ Nữ ở Rokeby) - Diego Velázquez

9. “Weeping Woman” (Người phụ nữ lau nước mắt) - Pablo Picasso

10. “Ophelia” - Sir John Everett Millais

Bích Ngọc

Theo Daily Mail