Thứ ba, 30/12/2014 - 03:07

Công bố hai bộ sách “Lịch sử Quân sự Việt Nam”

Dân trí

Sáng 30/12, Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật và Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp tổ chức Lễ công bố hai bộ sách: Lịch sử Quân sự Việt Nam và Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam.

Chủ trì Lễ công bố có đồng chí Thiếu tướng Vũ Quang Đạo, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam – Bộ Quốc phòng; đồng chí Hoàng Phong Hà, Quyền Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật; đồng chí Nguyễn An Tiêm, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thiếu tướng Vũ Quang Đạo cho hay, hai bộ sách Lịch sử Quân sự Việt Nam và Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam đã đề cập đến toàn bộ lịch sử quân sự và lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam từ buổi đầu dựng nước và giữ nước cho đến thời đại Hồ Chí Minh. Hai bộ sách mang tính chất tổng kết thực tiễn và lý luận cao, cung cấp cho đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tài liệu có giá trị về lịch sử quân sự và tư tưởng quân sự của dân tộc ta; là những bài học kinh nghiệm vô giá, sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quang cảnh buổi lễ công bố hai bộ sách Lịch sử Quân sự Việt Nam

Quang cảnh buổi lễ công bố hai bộ sách "Lịch sử Quân sự Việt Nam"


Với hai bộ sách quý này sẽ góp phần cung cấp cho đông đảo độc giả những tư liệu tham khảo có giá trị trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam, về sự lãnh đạo tài tỉnh của Đảng ta, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về sức mạnh của bàn tay và khối óc con người Việt Nam trong kháng chiến, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước…Qua đó, giúp cho việc nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám (1945), của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, phát huy tinh thần đấu tranh cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là những ấn phẩm có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại buổi lễ công bố, TS Hoàng Phong Hà cho biết thêm: Có thể nói, bộ sách Lịch sử quân sự Việt Nam, gồm 14 tập được biên soạn công phu, đồ sộ, rất có giá trị, dựng lại lịch sử quân sự vĩ đại của dân tộc ta trong các cuộc đấu tranh chống xâm lược và bảo vệ tổ quốc. Để tái hiện tiến trình lịch sử trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước là không hề đơn giản, nhưng với tinh thần tôn trọng sự thật và ý thức trách nhiệm đối với lịch sử, tập thể tác giả đã phản ánh tương đối toàn diện, sâu sắc toàn bộ hoạt động quân sự của dân tộc, đồng thời làm nổi bật một số sự kiện trọng yếu, đánh giá những ưu, nhược điểm chính, phân tích làm rõ nguồn gốc chiến tranh, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm, những thành công, cũng như chưa thành công qua từng giai đoạn của lịch sử nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ và có cái nhìn đúng đắn, khoa học lịch sử hào hùng của dân tộc ta.

Cùng với việc triển khai bộ sách Lịch sử quân sự Việt Nam, từ năm 2004, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tiếp tục triển khai nghiên cứu, biên soạn bộ sách Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam, gồm 5 tập, cũng là công trình khá đồ sộ, rất có giá trị, được nhiều người mong đợi.

Liên quan đến giá thành của hai bộ sách, lãnh đạo NXB Chính trị quốc gia – Sự thật tiết lộ: “Hai bộ sách này sẽ được nhà nước trợ giá nên chắc chắn giá thành sẽ phù hợp với mọi đối tượng người dân. Với sự hỗ trợ này, chúng tôi hi vọng hai bộ sách sẽ được đông đảo người dân đón nhận”

Được biết, năm 1996, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã phối hợp với các nhà khoa học trong và ngoài quân đội triển khai nghiên cứu, biên soạn bộ sách Lịch sử Quân sự Việt Nam gồm 14 tập. Tập đầu tiên của bộ sách được NXB Chính trị quốc gia và Viện lịch sử Quân sự Việt Nam ra mắt bạn đọc năm 1999, đến năm 2013 đã xuất bản được 9 tập (tập 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12). 5 tập còn lại của bộ sách Lịch sử quân sự Việt Nam (tập 6, 7, 10, 13, 14) được xuất bản trong thàng 12/2014.


S.H