Chủ nhật, 30/11/2014 - 07:52

Đàn Nam Giao triều Nguyễn linh thiêng và những bí mật ít người biết

Dân trí

Triều Nguyễn đã lập đàn Nam Giao để hàng năm nhà vua đến cúng tế Thiên Địa. Đàn Nam Giao ở Huế được vua Gia Long chọn đất, chỉ hướng từ năm 1802 và chính thức cho lập vào năm 1807.Lễ tế Nam Giao là cuộc lễ lớn nhất của triều đình xưa, tùy theo từng triều vua mà lễ tế được tổ chức dao động từ 1 đến 3 năm tế 1 lần. Tất cả những nơi đoàn ngự đạo của vua đi qua từ hoàng cung đến đàn tế đều được sửa sang và trang hoàng. 

Xuân Ngọc