Thứ hai, 18/01/2016 - 14:45

Mở rộng khai quật Hành cung Lỗ Giang và Hoàng thành Thăng Long

Dân trí

Bộ VH,TT&DL vừa ra quyết định cho phép mở rộng khai quật tại di tích Hành cung Lỗ Giang thuộc xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và Hoàng thành Thăng Long, Ba Đình, Hà Nội.

Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Bảo tàng tỉnh Thái Bình phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành tiến hành khai quật mở rộng tại di tích Hành cung Lỗ Giang trong thời gian từ ngày 16/01 đến ngày 30/4/2016. Diện tích khai quật mở rộng là 800m2. Chủ trì khai quật là ông Lê Đình Ngọc, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành.

Điểm khai quật Hành cung Lỗ Giang ở Thái Bình. Ảnh: TL.
Điểm khai quật Hành cung Lỗ Giang ở Thái Bình. Ảnh: TL.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Thái Bình để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Thái Bình, Sở VH,TT&DL tỉnh Thái Bình có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Bộ VHTT&DL cũng vừa cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội (Q. Ba Đình, Hà Nội). Thời gian khai quật từ ngày 15/01 đến ngày 30/12/2016. Diện tích khai quật là 980m², bao gồm 02 hố (H1: 380m2; H2: 600m2). Chủ trì khai quật là ông Tống Trung Tín, Viện Khảo cổ học.

Nhiều bất ngờ đã được phát hiện trong đợt khai quật trước tại di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: TL.
Nhiều bất ngờ đã được phát hiện trong đợt khai quật trước tại di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: TL.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa. Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 3 tháng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội và Viện Khảo cổ học học phải có báo cáo sơ bộ và sau 1 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

Hà Tùng Long

Mới nhất