Chủ nhật, 16/06/2019 - 06:14

Những câu nói truyền cảm hứng về cha

Dân trí

Cha là một từ ngắn gọn nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa, gợi ra nhiều xúc cảm trong mỗi con người. Hôm nay (ngày chủ nhật thứ 3 trong tháng 6) được gọi là Ngày của Cha.

Những câu nói truyền cảm hứng về cha - 1
Những câu nói truyền cảm hứng về cha - 2
Những câu nói truyền cảm hứng về cha - 3
Những câu nói truyền cảm hứng về cha - 4
Những câu nói truyền cảm hứng về cha - 5
Những câu nói truyền cảm hứng về cha - 6
Những câu nói truyền cảm hứng về cha - 7
Những câu nói truyền cảm hứng về cha - 8
Những câu nói truyền cảm hứng về cha - 9
Những câu nói truyền cảm hứng về cha - 10
Những câu nói truyền cảm hứng về cha - 11
Những câu nói truyền cảm hứng về cha - 12
Những câu nói truyền cảm hứng về cha - 13
Những câu nói truyền cảm hứng về cha - 14
Những câu nói truyền cảm hứng về cha - 15
Papa - Paul Anka

Bích Ngọc

Theo Success