Thứ năm, 09/01/2020 - 15:49

Thêm 21 di tích được xếp hạng cấp quốc gia

Dân trí

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký ban hành các Quyết định về việc xếp hạng 21 di tích quốc gia.

Theo đó, 21 di tích thuộc các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Hà Giang, Ninh Thuận, Nghệ An, Bắc Kạn, Hà Nam, Đắk Nông, Quảng Bình, Thái Bình, Tây Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Dương.

Cụ thể, 21 di tích được xếp hạng quốc gia lần này gồm:

Di tích lịch sử Lăng mộ và Phủ thờ Diên Khánh Vương, phường An Tây, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Di tích lịch sử Mộ và Nhà thờ 3 vị Tiến sĩ: Trần Thọ, Trần Cảnh, Trần Tiến (Họ Trần Điền Trì), xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Di tích lịch sử Địa điểm ghi dấu tội ác của thực dân Pháp tại Lân Áng (09/02/1945), xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Di tích lịch sử Địa điểm ghi dấu tội ác của thực dân Pháp tại làng Minh Đán (01/10/1940), xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Thêm 21 di tích được xếp hạng cấp quốc gia - 1

Danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Di tích lịch sử Địa điểm cơ quan Ban Nông vận Trung ương và Hội Nông dân cứu quốc Trung ương (1949 - 1952), xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Di tích lịch sử Địa điểm cơ quan Tổng bộ Việt Minh (1947 - 1948) và Nơi ở, làm việc của đồng chí Hoàng Quốc Việt (1947 - 1950), xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Di tích lịch sử Địa điểm Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Di tích lịch sử Đình An Bài, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Di tích lịch sử Nhà thờ Nguyễn Văn Nại, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Duy Cần, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Chiến dịch Tây Quảng Đức tháng 11/1973 - tháng 4/1974 (Chi khu Kiến Đức), thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Hạ, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Mã Não, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Di tích khảo cổ Hang Nà Mò, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Di tích lịch sử Nhà thờ Đặng Nguyên Cẩn, Đặng Thúc Hứa, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ.

Danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Danh lam thắng cảnh Hang Khâu Đôn và Hang Nặm Tan, xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Danh lam thắng cảnh Núi Giếng Tiền, xã Vĩnh An, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Danh lam thắng cảnh Núi Thới Lới, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình, Miếu Tráng Vũ, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Theo các Quyết định, Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Hà Tùng Long