Thứ hai, 18/11/2013 - 10:40

Thi kiết kế công trình nhà trưng bày Hoàng Sa

Dân trí

Tin từ UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) cho biết, đang phát động cuộc thi thiết kế kiến trúc công trình Nhà Trưng bày Hoàng Sa.

Theo đó, về tính chất công trình, nhà trưng bày Hoàng Sa là thiết chế văn hóa - lịch sử thuộc sự quản lý của UBND huyện Hoàng Sa. Đây sẽ là không gian trưng bày đa dạng về các hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử, pháp lý cũng như các cơ sở về lịch sử, chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa.

Nhà trưng bày Hoàng Sa là nơi trưng bày 
Nhà trưng bày Hoàng Sa là nơi trưng bày các hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử, pháp lý cũng như các cơ sở về lịch sử, chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa.

Về tư tưởng, ý nghĩa, nhà trưng bày Hoàng Sa là công trình công cộng, mang tính biểu tượng, thể hiện lịch sử chủ quyền và ý chí bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; thể hiện tư tưởng độc lập, tự chủ, tự cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là công trình mang ý nghĩa lịch sử, chính trị nhằm tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam. Tạo dựng niềm tin trong lòng công chúng về sự hiện hữu của một phần lãnh thổ không thể tách rời của Tồ quốc Việt Nam

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày thông báo hết 17h30 ngày 25/12. Các tổ chức và cá nhân có thể xem thông tin chi tiết tại Trang thông tin điện tử UBND huyện Hoàng Sa theo địa chỉ http://hoangsa.danang.gov.vn.

Khánh Hồng