Thứ hai, 03/04/2017 - 02:00

Chuyển động Văn hóa tuần qua:

Tranh cãi tượng rùa vàng đặt ở Hồ Gươm và người đẹp “thi chui”