Thứ hai, 08/06/2020 - 07:25

Đời sống văn hóa tuần qua:

Tranh cãi về bộ phim của Mỹ quay tại Hội An, chú thích địa danh Trung Quốc

Dân trí

Một bộ phim của Mỹ có cảnh quay ghi hình tại Hội An nhưng lại chú thích bằng tên của một địa danh tại Trung Quốc, chi tiết này đã gây tranh cãi, bức xúc trong đời sống văn hóa tuần qua.