1001 kiểu ngủ đường vạ vật, chờ giờ mở bán của dân “săn” iPhone 11

0h đêm ngày 20.9, hơn một ngàn tín đồ của Apple xuyên đêm chờ đợi giờ phút mở bản iPhone 11 trước cửa Apple Store Orchard (Singapore). (đọc thêm)