11 dự án thua lỗ, yếu kém của Bộ Công Thương sẽ về “siêu” uỷ ban

11 dự án thua lỗ, yếu kém của Bộ Công Thương sẽ về “siêu” uỷ ban (đọc thêm)