1977 Vlog - Chiếc lá cuối cùng

Đây là clip thứ 7 được 1977 Vlog cho ra lò nhưng dường như độ hot và chất riêng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong sản phẩm này nhóm cũng đã có sự thay đổi đầu tiên. (đọc thêm)