Anh Trần Văn Công bệnh hiểm nghèo, không tiền chữa trị, 2 con thơ có nguy cơ thất học

Anh Trần Văn Công bệnh hiểm nghèo, không tiền chữa trị, 2 con thơ có nguy cơ thất học (đọc thêm)