Ẩu đả giữa hành khách và tiếp viên trên chuyến bay

Cuộc hỗn loạn diễn ra khi hành khách đưa ra lời phàn nàn nhưng không được giúp đỡ. (đọc thêm)