Bà Hoàng Thị Bình rớt nước mắt thương con

Xót thương con trai què quặt, tật bệnh một mình chăm lo cho cha trọng cơn "thập tử nhất sinh" còn bản thân thì đau ốm không dám đi viện, bà Bình không giấu được nước mắt... (đọc thêm)