Bà Lán bất lực trước cái nghèo bủa vây

Bà Lán bất lực trước cái nghèo bủa vây, bà lo cho đứa cháu mồ côi đáng thương (đọc thêm)