Bà Lê Hoàng Diệp Thảo trả lời báo chí sau phiên tòa

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng có một nhóm đang thao túng Trung Nguyên, muốn cướp trắng Trung Nguyên, thông qua các bản án của tòa. Những người này tôn vinh, cung phụng không Đặng Lê Nguyên Vũ để... rút ruột Trung Nguyên. (đọc thêm)