Bà Ngọ nghẹn ngào gửi lời cám ơn đến bạn đọc báo Dân trí.

Bà Ngọ và chính quyền gửi lời cám ơn đến bạn đọc báo Dân trí. (đọc thêm)