Bác Hồ với miền Nam

Sinh nhật Bác, người dân và du khách tìm đến bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TPHCM để tìm lạc hình ảnh vị cha già dân tộc. (đọc thêm)