Bác sĩ Lâm giới thiệu về sản phẩm khẩu trang và xịt kháng khuẩn khẩu trang dùng cho các cầu thủ.

Trong mùa dịch, việc sử dụng khẩu trang là cần thiết. Tuy nhiên, nên chọn khẩu trang thế nào và dùng khẩu trang đúng ra sao thì không phải ai cũng biết. (đọc thêm)