Bại tướng của Từ Hiểu Đông thua ê chề trước “Lỗ Trí Thâm” Trung Quốc

Cao thủ Thái Cực Quyền, Ngụy Lôi không phải là đối thủ của Vương Chí Lượng, người được mệnh danh là “Lỗ Trí Thâm” của Trung Quốc. (đọc thêm)