Bán tranh vẽ từ thời thơ ấu với giá cắt cổ

Bức tranh được rao bán trên mạng với giá 53 tỷ đồng (đọc thêm)