Băng rừng, vượt cầu "tử thần" vận động học sinh đến trường

Giáo viên huyện miền núi Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) phải băng rừng, vượt cầu "tử thần" vào những ngôi làng xa xôi "kéo" trò ra lớp. (đọc thêm)