Bảo hiểm xe máy “đắt như tôm tươi”, người bán kiếm 7-8 triệu đồng/ngày

Những điểm kinh doanh bảo hiểm có doanh thu tăng gấp 5 - 6 lần so với ngày bình thường. Đặc biệt, người mua bảo hiểm thông qua ví điện tử tăng đến 23 lần so với trước. (đọc thêm)