Bắt 5 cựu lãnh đạo dự án Gang thép Thái Nguyên

Dàn lãnh đạo Nhà máy Gang thép Thái Nguyên bị bắt hồi tháng 4/2019. (đọc thêm)