Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ xô đi nhặt ngọc

Những người nhặt ngọc còn gọi là "người nhặt rác". Dù nguy hiểm tới tính mạng nhưng họ vẫn bất chấp, bới tìm những mảnh ngọc có giá trị với hi vọng đổi đời. (đọc thêm)